Портал Є-Data: реєструємося та працюємо

Щелоков Олександр, керівник проекту Є-Data
Відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 р. № 183-VIII розпорядники, одержувачі бюджетних коштів, органи Пенсійного фонду, комунальні державні підприємства, а також фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування зобов’язані оприлюднювати на єдиному веб-порталі використання публічних коштів (http://e-data.gov.ua) інформацію про використання коштів. Цьому передує процедура реєстрації суб’єктів надання інформації про використання публічних коштів, якими є знову ж таки перелічені вище суб’єкти. Власне про портал, «ази» реєстрації на ньому та потенційні проблеми, які можуть при цьому виникнути, ми і поговоримо в нашій статті.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

КпАП Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон № 183Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 р. № 183-VIII.

Порядок № 676 — Порядок оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформації про платіжні транзакції на єдиному казначейському рахунку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2015 р. № 676.

Порядок № 694 — Порядок адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2015 р. № 694.

Наказ № 972 — наказ Міністерства фінансів України «Про проведення дослідної експлуатації порталу» від 29.10.2016 р. № 972.

Інструкція — Інструкція користувача єдиного веб-порталу використання публічних коштів Є-Data.

ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ

ЕЦП — електронно-цифровий підпис.

АЦСК — акредитований центр сертифікації ключів.

ІДД — інформаційно-довідковий департамент.

ДФС — Державна фіскальна служба України.

Узагальнено про єдиний веб-портал використання публічних коштів

Спочатку декілька слів про Закон № 183. Саме в цьому нормативно-правовому документі вперше була передбачена вимога щодо оприлюднення інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб’єктами господарювання державної і комунальної власності, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

ДОВІДКА

Публічні кошти — кошти державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, кредитні ресурси, надані під державні та місцеві гарантії, кошти Національного банку України, державних банків, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також кошти суб’єктів господарювання державної і комунальної власності, отримані ними від їхньої господарської діяльності ( ст. 1 Закону № 183).

Законодавець визначив, що Закон № 183 поширюється на відносини, пов’язані з підготовкою і оприлюдненням розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, підприємствами з державною часткою, Національним банком України, державними банками, державними цільовими фондами, а також фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та органами Пенсійного фонду інформації про заплановане і фактичне використання публічних коштів.

З метою здійснення такого оприлюднення Закон № 183 в тому числі передбачив створення єдиного веб-порталу використання публічних коштів Є-Data, на якому відбувається розміщення інформації і через який здійснюється відкритий доступ до неї.

ДОВІДКА

Є-Data — це офіційний державний інформаційний портал у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів згідно з Законом «Про відкритість використання публічних коштів» та реалізується концепція «Прозорого бюджету».

Увага! Доступ до інформації, оприлюдненої на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, є вільним та безоплатним ( ч. 2 ст. 2 Закону № 183).

Зміст інформації про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню, та строки її оприлюднення визначені в ст. 3 Закону № 183. В ній виокремлено, зокрема, зміст інформації, яка має подаватися відповідно:

1

у разі використання коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів

2

у разі використання коштів підприємств, отриманих ними від їхньої господарської діяльності

3

у разі використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування та коштів Пенсійного фонду України

Так, наприклад, передбачається, що у разі використання коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів оприлюдненню підлягає інформація про використання публічних коштів такого змісту:

1

розпорядник (одержувач) бюджетних коштів (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника)

2

головний розпорядник бюджетних коштів (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника)

3

обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період — всього та в розрізі бюджетних програм

4

обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період — всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету)

5

інформація про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору)

6

інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання- передачі, виконаних робіт) за наявності)

7

кількість службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження

Увага! Передбачається, що означена вище інформація оприлюднюється щоквартально не пізніше 35 днів після закінчення звітного періоду та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.

Наголошуємо: Закон № 183 визначив суб’єктів, на яких покладається обов’язок готувати та подавати інформацію для оприлюднення на єдиному веб- порталі використання публічних коштів. Ними є розпорядники та одержувачі коштів Державного бюджету України,бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, органи Пенсійного фонду, підприємства з державною часткою, а також фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Нагадуємо вам: законодавець передбачив, що відповідальність за недостовірність і неповноту інформації, оприлюдненої згідно із Законом № 183, несуть керівники розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів, підприємств, органів Пенсійного фонду, а також фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Причому ст. 4 Закону № 183 передбачена відповідальність за такі види порушення:

1

неоприлюднення інформації відповідно до Закону № 183

2

оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації

3

несвоєчасне оприлюднення інформації

Звертаємо вашу увагу на те, що КпАП станом на сьогодні прямо не передбачає відповідальності за таки види порушень, як оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації та несвоєчасне оприлюднення інформації. Стаття 2123 цього Кодексу містить лише санкцію за неоприлюднення інформації. Таке порушення тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тож виникає логічне запитання: яким чином будуть притягати до відповідальності порушників за порушення, санкції за які не передбачені КпАП? Є припущення, звісно, що можна просто значно ширше трактувати таке порушення, як неоприлюднення інформації. Так, наприклад, якщо враховувати той факт, що Закон № 183 визначив строки опублікування інформації, то опублікування її із запізненням можна підводити під неопублікування взагалі. Або, наприклад, якщо вами була опублікована неповна інформація, зміст якої знову ж таки прямо передбачений Законом № 183, то чому б не трактувати це як неопублікування інформації взагалі. Це, звісно, лише припущення, поки що…

У будь-якому випадку необхідно уважно ставитися до строків опублікування інформації і до її змісту. Потрібно стежити за тим, щоб відомості, що оприлюднюються згідно із Законом № 183 (ср. ), були повними, правдивими, точними та реально відображали фактичні дані станом на відповідну дату або за відповідний період часу. Це вимога вказаного законодавчого акта.

Закон також передбачив, що у разі вчинення порушень, зазначених вище, з вини суб’єкта, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів, відповідальність несе керівник такого уповноваженого суб’єкта.

ДОВІДКА

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання створення і функціонування єдиного веб-порталу використання публічних коштів» від 14.09.2015 р. № 911-р адмініструвати єдиний веб-портал використання публічних коштів уповноважено здійснювати державне підприємство «Головний проектно-виробничий і сервісний центр комп’ютерних технологій», що належить до сфери управління Міністерства фінансів України.

Ще є один момент, який заслуговує на увагу і про який обов’язково необхідно нагадати.

Минулого року, 29.10.2015 р., Міністерство фінансів України видало наказ № 972, яким затвердило тестовий режим експлуатації порталу до 30.06 2016 р. На цей період із розпорядників та одержувачів бюджетних коштів знімається відповідальність за несвоєчасне або неповне оприлюднення інформації на порталі, тобто ніяких санкцій до них не застосовується. Але щоб ви не думали, що до завершення тестового періоду можна взагалі не реєструватися, бо за це «нічого не буде», встановлено граничні терміни виконання вимог закону:

до 01.03.2016 р.

всім розпорядникам, одержувачам бюджетних коштів, органам Пенсійного фонду, комунальним державним підприємствам, а також фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування зареєструватися на порталі (створити «Службовий кабінет»)

до 31.04.2016 р.

внести та оприлюднити на порталі інформацію за III та IV квартали 2015 року

до 30.05. 2016 р.

внести та оприлюднити на порталі інформацію за I квартал 2016 року

Дотримання цих термінів контролюватиме вже безпосередньо Міністерство фінансів України, яке може і покарати за порушення своїх наказів.

Основні форми та формати даних для оприлюднення інформації на порталі відповідають формам, затвердженим наказом Міністерства фінансів України.

Увага! Після завершення дослідної експлуатації роботи порталу буде затверджений Порядок реєстрації суб’єктів надання інформації про використання публічних коштів, форми та формати даних для оприлюднення.

За результатами проведення дослідної експлуатації Департамент інформаційних технологій та захисту інформації до 30.07.2016 р. повинен надати пропозиції щодо запровадження веб-порталу використання публічних коштів у промислову експлуатацію. Саме Міністерство фінансів України має видати наказ про порядок реєстрації суб’єктів надання інформації про використання публічних коштів.

Отже, станом на сьогодні реєстрацію на єдиному веб-порталі використання публічних коштів (це, власне, стосується і механізму опублікування інформації на цьому порталі) можна здійснити, лише керуючись рекомендаціями Є-Data. Для цього достатньо скористатись Інструкцією, розробленою командою цього порталу. З нею можна ознайомитись за посиланням: http://spending.gov.ua/web/guest/help-registration-cabinet.

Про практичне призначення порталу

Почати доцільно з пакета документів, які регламентують створення та функціонування веб-порталу використання публічних коштів. Це:

1

Закон № 183

2

Порядок № 676

3

Порядок № 694

4

наказ № 972

5

Порядок реєстрації суб’єктів надання інформації про використання публічних коштів, який буде виданий та затверджений Міністерством фінансів України

6

Концепція створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. № 92-р

Отже, Є-Data — це інформаційний портал, де можна буде відстежити рух кожної бюджетної гривні.

На ньому мають відображатися витрати бюджетів усіх рівнів.

Метою проекту від початку було створення відкритого ресурсу, який забезпечить повну прозорість державних фінансів та задовольнить право громадськості на доступ до інформації.

Так, нагадаємо, що вже з 15.09.2015 р. на порталі оприлюднюються всі транзакції Державної казначейської служби України, з листопада на ньому доступна інформація про використання коштів державного і місцевих бюджетів, а у січні 2016 року інформацію почали розкривати суб’єкти господарювання державної і комунальної власності, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків.

Проект Міністерства фінансів України Є-Data складається з двох основних модулів:

Перший модуль: «Використання публічних коштів» (SPENDING), через який реалізовано Закон № 183. У вересні 2015 року було створено офіційний портал публічних фінансів України e- data.gov.ua, на якому оприлюднюються:

1

трансакції казначейства

2

звітність та договори розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, державних цільових фондів, державних та комунальних підприємств

Другий модуль: 11.02.2016 р. Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 92-р схвалив Концепцію створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет».

«Прозорий бюджет» — це інтегрована інформаційно- аналітична система, яка є інструментом управління публічними коштами.

Створення системи «Прозорий бюджет» забезпечить:

1

підвищення ефективності використання бюджетних коштів

2

зменшення ймовірності зловживань та вчинення корупційних дій на всіх етапах бюджетного процесу

3

підвищення міжнародного рейтингу України за Індексом відкритості бюджету

4

надасть доступ до інформації для громадян про бюджетні процеси та виконання бюджету

Система «Прозорий бюджет» буде включати в себе усі складові управління публічними коштами. Серед основних можна виділити розділи: державного та місцевого бюджетів, аналітику, системи контролю, розділи оприлюднення інформації для громадськості та розділи, пов’язані з методологією і навчанням.

Головним драйвером успішної реалізації модуля «Прозорий бюджет» буде система KPI (Key performance indicator / ключові показники ефективності).

Складовою частиною системи «Прозорого бюджету» є відкритий розділ «Бюджет для громадян», який вже у серпні цього року планується інтегрувати до публічного веб-порталу Є-Data.

До 2018 року планується забезпечити повний функціонал інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет», яка, у свою чергою, спричинить зміни в бюджетних процесах Міністерства фінансів України, посилить автоматизацію систем Державної фіскальної служби України і Державної казначейської служби України та забезпечить автоматизацію систем обліку і звітності на місцевих рівнях.

Але це поки в планах. Сьогодні ж на веб-порталі Є-Data можна знайти за кодом ЄДРПОУ контрагента, державне відомство, комунальне підприємство чи управління Пенсійного фонду України, які отримували фінансування з бюджету чи робили перерахування коштів. Є також можливість побачити, в якому розмірі, в який банк було здійснено той чи інший платіж, і призначення цього платежу. Тобто можна заходити на портал, задавати дату або період, а також код організації в пошуковій системі і таким чином тримати під контролем використання коштів тією бюджетною установою, яка вас цікавить.

На порталі можна працювати не тільки з трансакціями, а й із договорами та актами виконаних робіт. В обов’язкових параметрах договору, розміщеного на порталі, вказані контрагент (виконавець), інформація про його керівника та місце перебування, сума угоди, строки дії договору. Якщо переглянути акти виконаних робіт за конкретним договором, то можна проконтролювати хід виконання робіт чи надання послуг.

Слід констатувати, що станом на сьогодні далеко не всі розпорядники та одержувачі бюджетних коштів створили свої службові кабінети на порталі. Одна з причин — технічна: тестовий режим, в якому працює веб-портал Є-Data.

Але треба зауважити, що технічні негаразди в роботі веб-порталу Є- Data — далеко не основна проблема. Існує низка причин, що не залежать від якості його функціонування. Передусім це відсутність інформації про вимоги закону, про веб-портал Є- Data і про користь, яку він може приносити у справі прозорості використання публічних коштів та запобіганні корупції. Окрім того, на жаль, у багатьох розпорядників на місцях немає швидкого (а подекуди жодного) Інтернету, відсутні автоматизовані облікові системи. Непоодинокими є випадки, коли усі документи в деяких закладах та установах зберігаються лише в паперовому вигляді, тобто оприлюдненню даних на порталі має передувати процес їх переведення в електронний варіант, що, у свою чергу, забирає багато часу і суттєво збільшує навантаження на працівників.

Але перед командою Є-Data стоїть також завдання залучити кожного учасника управління публічними фінансами до роботи в новому форматі, надати ефективний інструмент і навчити користуватися ним.

З цією метою постійно організовуються та проводяться навчальні семінари, вебінари та онлайн-трансляції.

Про інформацію, яка оприлюднюється на порталі

Вище вже наводився зміст інформації, яка оприлюднюється на порталі саме у разі використання коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів (з посиланням на ст. 3 Закону № 183). Тепер ми в узагальненому вигляді наведемо для вас перелік інформації, який підлягає розміщенню на веб-порталі згідно із законом.

Інформація про кошти державного та місцевого бюджетів:

обсяги бюджетних призначень

обсяги видатків та наданих бюджетних кредитів

інформація про укладені договори (вартість, ціна, кількість, обсяг платежів, строк дії тощо)

інформація про стан виконання договорів (предмет, виконавець, вартість, ціна, обсяг платежів тощо)

кількість службових відряджень та обсяг витрат на них

Інформація про кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду:

обсяги та надходження витрат

інформація про стан виконання договорів (предмет, виконавець, вартість, ціна за одиницю, обсяг і т. д.)

інформація про укладені договори за звітний період (вартість, ціна за одиницю, обсяг платежів, кількість, строк дії тощо)

кількість службових відряджень та обсяг витрат на них

Інформація, зазначена у наведених таблицях, як уже вказувалося вище, оприлюднюється щоквартально, не пізніш як за 35 днів після закінчення звітного кварталу, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.

Важливо! Зараз на порталі відсутні форми для розміщення всього обсягу зазначеної інформації, тому ваша справа — вчасно заповнити ті форми і документи, які вже можливо. Про всі оновлення і допрацювання розробники порталу оперативно повідомлятимуть.

Оприлюднення інформації для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів розпочинається відповідно до Закону № 183 з ІІІ кварталу 2015 року.

Інформація про кошти державних та комунальних підприємств:

обсяг платежів за договорами за звітний період — у розрізі товарів, робіт і послуг

договори вартістю більше 1 млн грн. (предмет, виконавець, вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), строк дії договору)

стан виконання договору більше 1 млн грн. (предмет, виконавець, вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), обсяг платежів, наявність або відсутність претензій, акти)

Державні та комунальні підприємства звітують раз на рік про власні кошти не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком. Наразі (з технічних причин) вони оприлюднюють тільки інформацію про договори вартістю понад 1 млн грн. та стан їх виконання.

Про початок роботи з веб-порталом Є- Data

Для роботи з порталом Є-Data необхідно вміти працювати з веб- браузерами.

Загальні покрокові підходи до використання порталу

Крок 1

Ідентифікація користувачів порталу здійснюється за допомогою ЕЦП, тому у вас мають бути наявні ключі ЕЦП. Якщо їх немає, їх треба отримати

Крок 2

Для того щоб внести дані на єдиному веб-порталі публічних фінансів Є-Data, потрібно зареєструвати власний профіль «Службовий кабінет». Тому ви повинні зареєструватись у системі шляхом створення «Службового кабінету» Процедура реєстрації в системі описана в Інструкції

Крок 3

Ввести дані про договори, звіти та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню

Крок 4

Підписати ключем ЕЦП для оприлюднення цієї інформації на порталі

Крок 1. Як отримати ключ ЕЦП?

Зауважте: з інформацією про те, як отримати ключ, можна додатково ознайомитись за посиланням: http://spending.gov.ua/web/guest/help- otrimati-kluci

Станом на сьогодні на порталі Є-Data працюють ключі ЕЦП:

1

АЦСК ІДД ДФС Якщо у вас є ключ ЕЦП, який ви вже використовуєте для електронного обміну інформації з ДФС, його дозволено використовувати також для підпису інформації, яку ви публікуватимете на єдиному веб-порталі публічних фінансів Є-Data. Окремий ключ не потрібен. У разі відсутності ключа ЕЦП для його отримання необхідно звернутися в АЦСК ІДД ДФС. Послуги АЦСК ІДД ДФС надаються БЕЗОПЛАТНО. У разі виникнення питань щодо отримання ЕЦП ви можете зателефонувати до АЦСК ІДД ДФС за номером (044) 284-00-10

2

АЦСК органів юстиції України У разі виникнення запитань перейдіть за посиланням: https://ca.informjust.ua/ або зателефонуйте за номером 0- 800-50-85-84

3

ЦСК «MasterKey» ТОВ «Арт-Мастер»

4

АЦСК «Україна» Для використання ключів АЦСК «Україна» перейдіть за посиланням: uakey.com.ua/index.php?num_text=7458&lang=ukr У разі проблем з реєстрацією на порталі за допомогою ключів АЦСК «Україна» звертайтесь за телефоном (044) 206-72-30 (31)

5

АЦСК ТОВ «Ключові Системи»

Крок 2. Як зареєструвати «Службовий кабінет»

Як вже зазначалося, для отримання можливості розміщення інформації на єдиному веб-порталі про використання публічних коштів відповідно до вимог Закону № 183 необхідно зареєструватися на порталі Є-Data, створивши «Службовий кабінет». При цьому слід пам’ятати, що ідентифікація користувачів здійснюється за допомогою ЕЦП.

Тепер наведемо покрокову реєстрацію на порталі:

1

Зайти на портал e- data.gov.ua і вибрати посилання «Службовий вхід»

2

Вибрати «Реєстрація»

3

Зайти на сторінку «Реєстрація користувача» і заповнити поля Примітка. Всі поля мають бути заповнені. Якщо ви не маєте інформації для введення в якусь графу, ставте прочерки « — » або «0» (коли йдеться про цифри). Вибрати «категорію суб’єкта» (можна декілька), яка підходить вашій організації: Головний розпорядник бюджетних коштів:

— розпорядник бюджетних коштів;

— одержувач бюджетних коштів;

— державні підприємства;

— комунальні підприємства;

— Національний банк України;

— державні банки;

— державні цільові фонди. Потім потрібно ввести обов’язкові для реєстрації дані:

— найменування повне, скорочене;

— ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ);

— місцезнаходження;

— керівник: прізвище, ім’я, по батькові;

— електронна адреса;

— контактний телефон;

пароль, підтвердження пароля Примітка. Пароль має складатися не менше ніж з 8 символів, використовуєте латинські літери та/або цифри. Цей пароль стане доступом до вашого профілю «Службового кабінету».

4

Обрати з випадаючого меню свій Центр сертифікації, завантажити ключ ЕЦП і ввести пароль захисту ключа, який ви отримали в центрі сертифікації ключів Примітка. Зауважте, що для успішної реєстрації потрібен статус бібліотеки «ініціалізовано» та доступний вибір із списку центрів сертифікації. Якщо один або обидва пункти не спрацьовують, потрібно або оновити браузер до останньої версії, або ж спробувати інший браузер. Також повідомляємо, що ваш секретний ключ завантажується лише до оперативної пам’яті вашого комп’ютера і далі не передається. Він ніде і ніяк не зберігається і нікуди не записується. Усі операції з ЕЦП виконуються спеціальною сертифікованою бібліотекою програм, за якою є відповідний висновок і сертифікат.

5

Перевірити дані та натиснути кнопку «Зчитати/Підписати» Примітка. У випадку успішної реєстрації ви відразу опинитеся у своєму кабінеті, що можна визначити за появою меню: «Профіль», «Звіти», «Договір», «Вихід». Якщо вам потрібно внести зміни у профіль (у вас змінився керівник, місцезнаходження тощо), то необхідно зайти в розділ «Профіль» та внести потрібні зміни, а далі підписати ключем ЕЦП.

Після реєстрації «Службового кабінету» можна починати вносити інформацію про використання публічних коштів — розділи «Звіти» та «Договори».

До кабінету ви вже будете входити як авторизований користувач. Для цього потрібно натиснути посилання [Службовий вхід] в правому верхньому кутку сторінки порталу, ввести ЄДРПОУ вашої організації та заданий вами при реєстрації пароль відповідно у поля «код ЄДРПОУ» та «пароль». Після входу в кабінет можна працювати.

Крок 3. Як заповнити дані про відкритість використання публічних коштів

Управління звітами (для розпорядників та одержувачів коштів)

Зауважте: з інформацією про те, як управляти звітами, можна ознайомитись за посиланням: http://spending.gov.ua/web/guest/help-upravlati- zvitami

Оприлюднення інформації про обсяги бюджетних призначень, обсяги видатків та наданих бюджетних кредитів, кількість службових відряджень та обсяг витрат на них здійснюється у розділі «Звіти» на порталі у вашому профілі «Службового кабінету».

ДОВІДКА

Оприлюднювати звіти необхідно щоквартально, починаючи з ІІІ кварталу 2015 року.

Тепер стисло, але покроково наведемо порядок дій для оприлюднення в розділі «Звіти»:

1

Зайти на портал e-data.gov.ua, далі «Службовий вхід»

2

Ввести логін (код ЄДРПОУ), пароль (ви прописали його під час реєстрації профілю користувача кабінету)

3

Для роботи зі звітами обрати в «Службовому кабінеті» вкладку «Звіти»

4

Натиснути на кнопку «+Звіт»

5

Вибрати «тип» звітів (форма звітів):

— Про надходження і використання коштів загального фонду (форма № 2д, 2м);

— Про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м, № 4-3д);

— Відрядження

6

Через кнопку «виберіть файл» завантажити зі свого електронного носія файл у форматі dbf (якщо у вас немає такого файлу, то заповнити форму звіту вручну) Примітка. Якщо ви звіт вносите вручну, то вводити необхідно лише зведений звіт, цифри вводите через крапку і заповнюєте такі поля:

— Організаційно-правова форма господарювання;

— Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету (Якщо організація працює по декількох кодах, то їх вводите переліком через кому);

— Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (Якщо організація працює по декількох кодах, то їх вводите переліком через кому);

— Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Якщо організація працює по декількох кодах, то їх вводите переліком через кому);

— Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)(Якщо організація працює по декількох кодах, то їх вводите переліком через кому);

— Код за КОАТУУ;

— Код за КОПФГ. Якщо у вас відсутня інформація для заповнення якогось із полів — проставляєте «—» або «0»

7

Натиснути «зберегти зміни» (після зберігання документ підлягає редагуванню і зберігається у вашому «Службовому кабінеті», але не оприлюднюється)

або

натиснути «підписати» (після підписання документ оприлюднюється на порталі і не підлягає редагуванню чи видаленню)

8

Вибрати категорію «Відрядження» (аналогічно вищезазначеному) і вносити дані:

— про кількість службових відряджень;

— про обсяг витрат на службові відрядження;

— зокрема, і про закордонні службові відрядження та витрати на них. Якщо відряджень не було — проставляєте «0»

На період роботи порталу у тестовому режимі (до 30.06.2016 р.) ви маєте можливість видалити підписані звіти.

Управління договорами

Увага! З інформацією про те, як управляти договорами, можна ознайомитись за посиланням: http://spending.gov.ua/web/guest/help- upravlati-dohovorami

Для внесення інформації про укладені договори (вартість, ціна, кількість, обсяг платежів, строк дії тощо), інформації про стан виконання договорів (предмет, виконавець, вартість, ціна, обсяг платежів тощо) потрібно зайти у «Службовий кабінет» (службовий вхід) на єдиному веб-порталі публічних коштів.

ДОВІДКА

Інформацію по договорах необхідно починати вносити за ІІІ квартал 2015 року, а також вносити ті договори, по яких були підписані акти (накладні) в ІІІ кварталі. А надалі — щоквартально відповідно до Закону № 183.

Тестовий режим роботи порталу передбачає можливість редагувати, видаляти підписані документи.

Тепер покроково наведемо порядок дій для внесення даних про договори у розділ «Договори» та розміщення їх на порталі:

1

Для внесення даних про договори потрібно зайти у вкладку «Договори» у власному «Службовому кабінеті»

2

Натиснути «+Договір» і потрапити на сторінку «Створення договору». Заповнити всі поля:

— номер договору;

— від якого числа;

— виконавець;

— предмет договору;

— місцезнаходження виконавця;

— керівник;

— код ЄДРПОУ;

— строк дії договору;

— вартість договору;

— інформація щодо процедури закупівлі (якщо процедури закупівлі не було, то пояснити чому — посилання на закон та статтю) Примітка. Завантаження/внесення специфікації (в розрізі товарів, робіт та послуг із зазначенням кількості, ціни за одиницю та розмірності) здійснюється із заповненням граф «Державний класифікатор» та «Державний класифікатор (CPV). Державний класифікатор — державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП), систематизоване зведення назв угруповань продукції та послуг, кодування яких побудовано на ієрархічній системі класифікації (чинний). Державний класифікатор (CPV) — єдиний закупівельний словник, згармонізований з європейським закупівельним словником Common Procurement Vocabulary (CPV), чинний з 1 січня з 2016 року.

Якщо у паперових документах (договорах, додаткових угодах, актах/накладних) відсутні дані для полів «Державний класифікатор» та «Державний класифікатор (CPV)», то проставляти необхідно прочерки. Примітка. У полі «Розмірність» за замовчуванням проставлені штуки (шт.), їх можна змінювати на будь-які величини: Гкал, кВт, кг, л, м кв., м куб.

Щоб завантажити зразок файлу у форматі csv, потрібно натиснути на значок завантаження. Завантажений файл можна відкрити в Excel. В Excel необхідно заповнити дані в розрізі найменувань (товарів, робіт та послуг), державних класифікаторів, кількості (товарів, робіт та послуг), ціни за одиницю та розмірності. Починати вносити дані потрібно з другого рядка. Далі цей файл необхідно зберегти у форматі *.csv Потім вибрати меню «Файл», «Зберегти як». Далі у вікні збереження:

— ввести назву файлу (назва файлу може бути будь-якою);

— в меню «Тип файлу» необхідно вибрати тип файлу «CSV (Текст, розділений комами)» (файл можна відкрити тільки в Microsoft Office. Кодування Windows Cyrillic 1251. Розподільник «;»);

— зберегти файл.

Коректно заповнений та правильно збережений файл можна завантажити на портал. Примітка. В разі відсутності подібного файлу необхідно ввести інформацію вручну з допомогою кнопки «Додати».

3

Після внесення даних необхідно натиснути «Зберегти зміни». Ви потрапите на основну сторінку внесення договорів, тут потрібно вибрати ваш внесений договір, а також можливий функціонал для роботи:

— підписати документ;

— редагувати документ;

— видалити документ

4

Вибрати «Підписати» Примітка. На період роботи порталу в тестовому режимі буде можливість редагувати або видаляти підписані договори. Також є можливість вносити додаткові угоди та акти (накладні) без підписання основного договору.

Увага! Поки документ не буде підписаний, він може зберігатись у вашому «Службовому кабінеті», в нього можна вносити зміни, редагувати.

Як тільки ви підпишете документ електронними ключами, інформація оприлюднюється на порталі.

Після підписання (а в тестовому режимі — і після збереження) договору у вас з’явиться можливість внести «+Додаток» (Додаткова угода), «+Акт» (акти виконаних робіт, накладні, підтверджуючі документи про виконання договору). Для цього потрібно в списку договорів натиснути на рядок потрібного договору. Після підписання договору завантажуєте інформацію про інші документи.

Після підписання у вас на екрані з’являться такі кнопки: «Додатки» (Додаткова угода), «Акти/Накладні».

Додаткова угода

Якщо до договору є додаткова угода, обов’язково завантажуємо (+Додаток). Треба натиснути «+ Додаток» і заповнити всі поля:

— номер додаткової угоди;

— дата;

— предмет договору;

— керівник (виконавець);

— строк дії договору;

— ціна за одиницю;

— процедура закупівлі (була проведена чи ні, якщо ні, то потрібно надати обґрунтування). Далі зберегти дані (ви матимете можливість редагувати) та за потреби підписати документ (після підпису інформація оприлюднюється на порталі)

Акт/Накладна

Додаєте акти в розділ «+Акти», заповнюєте всі поля:

— номер акта;

— від якого числа;

— вартість послуг, ціна за одиницю тощо. Заповнивши всі поля, необхідно натиснути кнопку «Зберегти дані» (дані зберігаються у вашому «Службовому кабінеті» і ви їх можете редагувати). Далі «Підписати» (після підпису інформація оприлюднюється на порталі)

Увага! У «Додаткових угодах» чи в «Актах/Накладних» потрібно завантажувати специфікації лише в тому випадку, якщо вартість (кількість) змінювалася і не відповідає вартості (кількості), вказаній в основному договорі.

Практикум для користувачів

Нижче наведено низку запитань, які можуть виникнути у вас під час користування веб-порталом. З метою попередження неприємних ситуацій, в яких ви можете опинитися, надаємо відповіді на них.

Запитання 1. У мене виникла проблема реєстрації в «Службовому кабінеті». При службовому вході з’являється повідомлення «Сталася помилка при авторизації». Під час спроби змінити пароль з’являється повідомлення «Користувача з таким ЄДРПОУ не знайдено». В пошуку за розпорядниками організація присутня із статусом «зареєстровано». В результаті організація зареєстрована, а зайти в «Службовий кабінет» для внесення інформації неможливо.

Відповідь 1. У вас створився кабінет без користувача. Зверніться на «гарячу» лінію за телефоном (044) 206 56 96 або через форму зворотнього зв’язку на порталі, повідомте свій ЄДРПОУ, і технічна підтримка зв’яжеться з вами для вирішення цієї проблеми.

Запитання 2. Якщо в установі отримані нові ключі у зв’язку із закінченням терміну дії попередніх, чи можна в «Службовому кабінеті» застосовувати новий ключ?

Відповідь 2. Так.

Запитання 3. Підкажіть, будь ласка, де вносити обсяг платежів за договорами за звітний період: у розрізі товарів, робіт і послуг в разі використання власних надходжень від господарської діяльності державного підприємства (ДП, не спецфонд)?

Відповідь 3. Державні підприємства реєструють на порталі договори, укладені за власні кошти, якщо їх сума перевищує 1 млн грн. (ст. 3 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»), а також акти і накладні до таких договорів.

Запитання 4. Під час заповнення предмета договору ми його заповнюємо дослівно — як у договорі чи достатньо виділити основне (наприклад «Постачання електротоварів»)?

Відповідь 4. Ви маєте створити електронну копію паперового документа, але в розумних межах предмет договору можна скоротити.

Запитання 5. Договір укладено у 2006 році (контрагент А). У зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання у 2012 році змінюється назва контрагента. По теперішній час співпрацюємо з ним. Як завести правильно договір за 2006 рік та додаткову угоду за 2012-й, щоб змінити назву контрагента та ЄДРПОУ?

Відповідь 5. У вас має бути додаткова угода, причина укладення якої — «зміна реквізитів контрагента». Внесіть її на портал, потім реєструйте додаткові угоди з новими реквізитами.

Запитання 6. Чи можна в специфікації до договору на веб-порталі Є-Data писати узагальнено, наприклад, господарчі товари на суму 500,00 грн., коди залишати порожніми, а вже потім в накладній наводити повний перелік купленої продукції?

Відповідь 6. В специфікації має бути вказаний перелік товарів з ціною за одиницю і кількістю.

Запитання 7. Якщо в накладній ціни стоять без ПДВ, а ПДВ вказано загальною сумою на всю вартість, ціну ставити в специфікації з ПДВ, тобто збільшувати, чи без ПДВ, як у накладній?

Відповідь 7. Якщо в специфікації ціна без ПДВ — вносити без ПДВ, якщо з ПДВ — то з ПДВ. Самостійно нічого не рахувати і не додавати!

img 1

img 2

img 3

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі