(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
4/7
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Лютий , 2016/№ 5

Щодо внесених змін до Порядку визначення предмета закупівлі

http://tinyurl.com/y4r2ntsx
Лист від 20.01.2016 р. № 3302-06/1430-06

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у зв’язку із набранням чинності 05.01.2016 наказом Мінекономрозвитку від 28.12.2015 № 1782 «Про затвердження Змін до Порядку визначення предмета закупівлі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31.12.2015 за № 16669/28114, повідомляє.

Закон України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Щодо визначення предмета закупівлі

Предмет закупівлі — товари, роботи чи послуги, які закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі, на які учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційні, цінові пропозиції) або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом ( пункт 21 частини першої статті 1 Закону).

Порядок визначення предмета закупівлі затверджено наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 921 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» (зі змінами) (далі — Порядок).

Відповідно до пункту 2.1 Порядку в редакції від 04.06.2015 предмет закупівлі товарів і послуг визначався замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, за показником п’ятого знака (класифікаційне угруповання «категорія») із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

Поряд з цим наказом Мінекономрозвитку від 19.11.2015 № 1474 «Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі», який набрав чинності 15.12.2015, були внесені зміни у Порядок та встановлено, що з 01 січня 2016 року предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону та на основі Національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» (CPV:2002, IDT) ДК 021:2007, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 04 квітня 2007 року № 76, за показником п’ятого знака (класифікаційне угруповання «категорія») із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

У свою чергу, Національний класифікатор України «Єдиний закупівельний словник» (CPV:2002, IDT) ДК 021:2007 втратив чинність з 01.01.2016 відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 23.12.2015 № 1749 «Про затвердження національного класифікатора України ДК 021:2015 та скасування національного класифікатора ДК 021:2007», згідно з яким на заміну затверджено Національний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник».

У зв’язку із цим наказом Мінекономрозвитку від 28.12.2015 № 1782 «Про затвердження Змін до Порядку визначення предмета закупівлі» внесені зміни до Порядку, згідно із якими з 05.01.2016 предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, за показником п’ятого знака із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників третьої — п’ятої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а також конкретної назви товару чи послуги.

При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками шостого — десятого знаків Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників шостої — восьмої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.

Крім того, відповідно до змін, внесених до Порядку, з 01.01.2017 предмет закупівлі товарів і послуг буде визначатися замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та на основі виключно національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник».

Так, додаткове зазначення протягом 2016 року у дужках предмета закупівлі відповідно до показників цього класифікатора має на меті надання змоги замовникам поступово віднайти відповідні коди та спростити визначення предмета закупівлі з наступного року. При цьому визначальним протягом 2016 року залишатиметься ДК 016:2010.

Водночас звертаємо увагу, що основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 базується на системі кодів, що мають ієрархічну структуру і складаються з дев’яти цифр. Групи цифр, у свою чергу, відповідають найменуванню, що описує товари, роботи і послуги, які становлять предмет контракту. Код складається з 8 цифр, що згруповані таким чином:

перші дві цифри визначають розділ (XX000000-Y);

перші три цифри визначають групу (XXX00000-Y);

перші чотири цифри визначають клас (XXXX0000-Y);

перші п’ять цифр визначають категорію (XXXXX000-Y).

Останні три цифри коду дають більший ступінь деталізації в межах кожної категорії.

Таким чином, предмет закупівлі товарів і послуг з 05.01.2016 визначається замовником за показником п’ятого знака Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, додатково зазначаючи у дужках відповідний показник згідно із третьою, або четвертою, або п’ятою цифрою основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник».

У разі якщо предмет закупівлі, визначений за показником п’ятого знака ДК 016:2010, відповідає декільком категоріям/класам (четверта/п’ята цифри) ДК 021:2015, рекомендуємо замовникам зазначати групу (код за третьою цифрою), а у разі якщо предмет закупівлі, визначений за показником п’ятого знака ДК 016:2010, відповідає декільком групам ДК 021:2015 — зазначати одну із них. Під час визначення замовником окремих частин предмета закупівлі (лотів) для зазначення у дужках додатково шостої — восьмої цифр ДК 021:2015 у разі наявності невідповідностей рекомендуємо діяти у аналогічний вищевказаному спосіб.

Наприклад, у разі закупівлі бензину та моторної оливи предмету закупівлі, визначеному за показником п’ятого знака ДК 016:2010 «19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» відповідатимуть різні цифри як за показником третього знака ДК 021:2015 «09100000-0 Паливо» та «09200000-1 Нафта, вугілля і нафтопродукти», так і за показником п’ятого знака «09132000-3 Бензин» та «09211000-1 Мастильні оливи та мастильні матеріали».

Тому замовником у наведеному випадку зазначається будь-який із показників за третьою цифрою (або «09100000-0 Паливо», або «09200000-1 Нафта, вугілля і нафтопродукти»).

У випадку, якщо предмет закупівлі, визначений за показником п’ятого знака ДК 016:2010, не відповідає жодній категорії/класу/групі (третя, четверта, п’ята цифри) ДК 021:2015 та/або частина предмета закупівлі (лот) не відповідає шостій — восьмій цифрам, рекомендуємо замовникам проставляти цифру нуль та одночасно звертатись до Мінекономрозвитку, як головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує, зокрема, державну політику у сфері технічного регулювання та державних закупівель для опрацювання питання внесення відповідних змін до наказів Міністерства.

Щодо завершення процедур закупівель та внесення змін до річного плану

Згідно з частиною першою статті 4 Закону, зокрема, закупівля здійснюється відповідно до річного плану.

Так, форма річного плану закупівель/річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель, та Інструкція щодо її заповнення затверджені наказом Мінекономрозвитку від 15.09.2014 № 1106 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель».

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону процедури закупівлі, попередня кваліфікація учасників не можуть проводитися до/без оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу згідно з частиною першою цієї статті.

Таким чином, початком процедури закупівлі є оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу.

Виходячи з вищевикладеного, процедури закупівлі, розпочаті за предметом закупівлі, визначеним на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 до 01.01.2016 року, завершуються відповідно до порядку, що діяв до 01.01.2016 та не потребують внесення змін до річного плану закупівель та річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель.

Водночас до внесення відповідних змін до наказу Мінекономрозвитку від 15.09.2014 № 1106 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель» рекомендуємо замовникам заповнювати графу 1 форми річного плану закупівель, указуючи найменування предмета закупівлі, визначеного відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та виключно цифровий показник п’ятого знака ДК 016:2010 із зазначенням у дужках цифрового показника третього — п’ятого знака ДК 016:2015 та конкретної назви товару чи послуги.

Наприклад, у разі закупівлі бензину у графі 1 річного плану закупівель відображатиметься 19.20.2 (09100000-0, бензин А-95).

Крім того, оскільки Національний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» з наданням йому чинності 01.01.2016 затверджено на заміну Національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» (CPV:2002, IDT) ДК 021:2007 та у зв’язку з тим, що зміни до Порядку, внесені наказом Мінекономрозвитку від 28.12.2015 № 1782 «Про затвердження Змін до Порядку визначення предмета закупівлі», набрали чинності 05.01.2016, у разі якщо процедура закупівлі розпочата замовником у період з 01.01.2016 по 05.01.2016 включно за предметом закупівлі, визначеним на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, подальше здійснення закупівлі за таким предметом відповідає меті Закону та не суперечить принципам здійснення закупівель, встановленим у статті 3 Закону.

Додатково інформуємо, що текст національного класифікатора України ДК 021:2015 розміщено у Додаткових матеріалах до наказу Мінекономрозвитку від 23.12.2015 № 1749 «Про затвердження національного класифікатора України ДК 021:2015 та скасування національного класифікатора України ДК 021:2007», який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства (www.me.gov.ua) у підрубриці «Національні класифікатори» рубрики «Технічне регулювання» розділу «Діяльність».

Директор Департаменту регулювання державних закупівель О. Стародубцев

Коментар редакції

Визначаємо предмет закупівлі за новими правилами: роз’яснює Мінекономрозвитку

Про зміни, які були унесено наказом Мінекономрозвитку від 28.12.2015 р. № 1782 до Порядку визначення предмету закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 26.07.2010 р. № 921 (далі — Порядок № 921), ми вже розповідали нашим читачам в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 3, с. 9.

Так, відповідно до п. 2.1 Порядку № 921 замовники протягом 2016 року при визначенні предмету закупівель товарів та послуг керуються пп. 20 і 27 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII (далі — Закон) та Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 (далі — ДК 016:2010), та національним класифікатором ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 23.12.2015 р. № 1749 (далі — ДК 021:2015), тобто відразу двома зазначеними класифікаторами.

При цьому, як зазначає Мінекономрозвитку у листі, що коментується, мета такого одночасного застосування ДК 016:2010 та ДК 021:2015 — надати можливість замовникам поступово знайти відповідні коди предмету закупівель товарів та послуг та спростити визначення предмета закупівлі з наступного року. При цьому зверніть увагу: протягом 2016 року визначальним документом є саме ДК 016:2010.

Для наочності наведемо в таблиці вимоги щодо визначення предмету закупівель товарів та послуг в залежності від того, коли замовники розпочали процедуру закупівлі.

Зазначимо, що у цьому питанні визначальним моментом є дата, коли замовником була розпочата процедура закупівель. При цьому початком процедури закупівлі є дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу «Державні закупівлі».

Коли була розпочата процедура закупівлі

Яким документом керуватися замовникам

Особливості визначення предмету закупівлі

До 01.01.2016 р.

ДК 016:2010

Предмет закупівлі товарів і послуг замовник визначає за показником п’ятого знака (класифікаційне угруповання «категорія») із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги

Такі процедури завершуються відповідно до порядку, що діяв до 01.01.2016 р., тобто за предметом закупівлі, визначеним на основі ДК 016:2010. Також щодо таких процедур не потрібно вносити зміни до річного плану закупівель та річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель

З 01.01.2016 р. по 05.01.2016 р.

На думку Мінекономрозвитку, якщо процедура закупівлі розпочата замовником у період з 01.01.2016 р. по 05.01.2016 р. включно за предметом закупівлі, визначеним на основі ДК 016:2010, подальше здійснення закупівлі за таким предметом відповідає меті Закону та не суперечить принципам здійснення закупівель, встановленим у ст. 3 Закону. Хоча вважаємо, що у такому випадку замовник має право внести зміни до річного плану, а саме визначити предмет закупівлі за ДК 016:2010 та ДК 021:2015

З 05.01.2016 р. по 31.12.2016 р.

ДК 016:2010, ДК 021:2015

Предмет закупівлі товарів і послуг замовник визначає за показником п’ятого знака ДК 016:2010 та в дужках зазначає предмет закупівлі відповідно до показників третьої — п’ятої цифр ДК 021:2015, а також конкретної назви товару чи послуги

При цьому предмет закупівлі товарів і послуг за окремими частинами предмета закупівлі (лотами) замовник може визначати за показниками шостого — десятого знаків ДК 016:2010 та в дужках зазначити предмет закупівлі відповідно до показників шостої — восьмої цифр ДК 021:2015, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг

З 01.01.2017 р.

ДК 021:2015

Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником за показниками третьої — п’ятої цифр ДК 021:2015 із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги

При цьому предмет закупівлі товарів та послуг за окремими частинами предмета закупівлі (лотами) замовник може визначити за показниками шостої — восьмої цифр ДК 021:2015, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг

Також у листі, що коментується, автори розглянули деякі актуальні питання, які вже виникли у замовників після першого знайомства з ДК 021:2015, а саме:

1. Предмет закупівлі товарів і послуг з 05.01.2016 р. замовники визначають за показником п’ятого знака ДК 016:2010, додатково зазначаючи у дужках відповідний показник згідно із третьою, або четвертою, або п’ятою цифрою ДК 021:2015. Тобто при визначенні найменування товару чи послуги необхідно орієнтуватися на назву групи (код за третьою цифрою), або класу (код за четвертою цифрою), або категорії товару чи послуги (код за п’ятою цифрою).

2. Як діяти замовникам у разі, якщо предмет закупівлі, визначений за показником п’ятого знака ДК 016:2010, відповідає декільком категоріям/класам (четверта/п’ята цифри) ДК 021:2015?

У таких випадках Мінекономрозвитку рекомендує замовникам зазначати групу (код за третьою цифрою), а у разі якщо предмет закупівлі, визначений за показником п’ятого знака ДК 016:2010, відповідає декільком групам ДК 021:2015 — зазначати одну з них.

Найбільша кількість невідповідностей між показниками ДК 016:2010 та ДК 021:2015 виникає під час визначення замовником окремих частин предмета закупівлі (лотів). У такому разі автори листа, що коментується, рекомендують діяти в аналогічний вищевказаному спосіб.

Наприклад, у разі закупівлі бензину та моторної оливи предмету закупівлі, визначеному за показником п’ятого знака ДК 016:2010 «19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні», відповідатимуть різні цифри як за показником третього знака ДК 021:2015 «09100000-0 Паливо» та «09200000-1 Нафта, вугілля і нафтопродукти», так і за показником п’ятого знака «09132000-3 Бензин» та «09211000-1 Мастильні оливи та мастильні матеріали».

Тому у наведеному випадку замовник зазначає будь-який із показників за третьою цифрою (або «09100000-0 Паливо», або «09200000-1 Нафта, вугілля і нафтопродукти»).

3. Як діяти у випадку, якщо предмет закупівлі, визначений за показником п’ятого знака ДК 016:2010, не відповідає жодній категорії/класу/групі (третя, четверта, п’ята цифри) ДК 021:2015 та/або частина предмета закупівлі (лот) не відповідає шостій — восьмій цифрам?

Переважно ця ситуація стосується замовників, які намагаються визначити предмет закупівлі робіт за ДК 021:2015.

Адже згідно з вимогами розд. III Порядку № 921 предмет закупівлі робіт замовники визначають за об’єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 05.07.2013 р. № 293, а також ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг від 23.08.2011 р. № 301, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників другої — п’ятої цифр ДК 021:2015.

Тобто замовники при закупівлі робіт повинні визначити такий предмет закупівлі за об’єктом будівництва з урахуванням вищезазначених документів та зазначати у дужках предмет закупівлі відповідно до показників другої — п’ятої цифр ДК 021:2015.

З огляду на це, автори листа, що коментується, рекомендують замовникам проставляти цифру нуль та одночасно звертатись до Мінекономрозвитку з пропозицією усунути такі невідповідності в ДК 021:2015 та внести відповідні зміни до цього документа.

Звичайно, це дуже слушна порада для замовників. Додамо, що у такому випадку, на нашу думку, цифру нуль доцільно все ж таки зазначати у дужках (тобто при зазначенні предмету закупівлі за ДК 021:2015).

4. Дуже добре, що автори листа, що коментується, згадали про те, що форма річного плану та інструкція щодо його заповнення, затверджені наказом Мінекономрозвітку від 15.09.2014 р. № 1106, містить посилання на старі вимоги Порядку № 921.

Тому до внесення відповідних змін до зазначеного наказу рекомендуємо замовникам заповнювати графу 1 «Предмет закупівлі» річного плану закупівель, указуючи найменування предмета закупівлі, визначеного відповідно до п. 20, 21, 23 і 27 ч. 1 ст. 1 Закону, та виключно цифровий показник п’ятого знака ДК 016:2010 із зазначенням у дужках цифрового показника третього — п’ятого знака ДК 016:2015 та конкретної назви товару чи послуги.

Наприклад, у разі закупівлі бензину у графі 1 річного плану закупівель зазначати таку інформацію — 19.20.2 (09100000-0, бензин А-95).

Розуміємо, що протягом 2016 року у замовників будуть виникати різні запитання щодо визначення предмету закупівлі за ДК 016:2015. Тому рекомендуємо замовникам скористатися порадами Мінекономрозвитку.

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
визначення предмета закупівлі додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті