Теми статей
Обрати теми

Порядок функціонування ЕСЗ та проведення авторизації електронних майданчиків

Дуброва Ярослава, начальник відділу Департаменту безпеки ПАТ «АК «Київводоканал»
У цій статті йтиметься про порядок функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків. Тож знайомтеся та використовуйте у своїй роботі.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Закон № 922Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922.

ПорядокПорядок функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 166.

ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ

Мінекономіки, Уповноважений органМіністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Нмдг неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

ЕСЗ — електронна система закупівель.

АЦСКАкредитований центр сертифікації ключів.

Насамперед зауважимо: Законом № 922 передбачено, що замовники здійснюють процедури закупівель шляхом використання електронної системи закупівель. Такий механізм публічних закупівель з 1 квітня цього року мають застосовувати центральні органи виконавчої влади та замовники, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарюванням, а з 1 серпня цього року — всі інші замовники.

ДОВІДКА

Електронна система закупівель — це інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією та документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами ( п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону № 922).

При цьому відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону № 922 замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, відповідну інформацію про закупівлю.

ДОВІДКА

Авторизований електронний майданчик — це авторизована Уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Порядок авторизації електронних майданчиків визначається Кабінетом Міністрів України ( п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону № 922).

Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій і здійснення їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV.

Основні вимоги до електронної системи закупівель законодавець передбачив у ст. 12 Закону № 922.

Так, передбачається, що доступ до інформації в електронній системі закупівель та її передача здійснюються через мережу Інтернет із використанням криптографічного захисту та протоколу TLS версії не нижче 1.2.

Додаткові вимоги щодо функціонування електронної системи закупівель, надання сервісів установлюються Кабінетом Міністрів України ( ч. 3 ст. 12 Закону № 922).

На виконання вимог законодавства Кабінетом Міністрів України був затверджений відповідний Порядок.

Зазначений документ визначає вимоги до функціонування електронної системи закупівель, процедуру проведення авторизації електронних майданчиків, умови підключення та випадки відключення електронних майданчиків від електронної системи закупівель, вимоги до електронних майданчиків та відповідальність операторів авторизованих електронних майданчиків.

Зауважимо, що згідно з Порядком замовник є користувачем ЕСЗ. Також користувачами ЕСЗ є учасник, постачальник товарів, надавач послуг, виконавець робіт, орган оскарження, органи, які уповноважені здійснювати контроль у сфері закупівель, і Казначейство та його територіальні органи в межах своїх повноважень та інші заінтересовані особи.

Слід зазначити, що Порядок передбачає способи ідентифікації/авторизації. Одним із ключових моментів здійснення електронних публічних закупівель є обов’язкове використання електронного цифрового підпису при оприлюдненні інформації в ЕСЗ. Так, передбачається, що усі форми документів щодо закупівель мають бути підписані за допомогою електронного цифрового підпису.

При цьому у п. 3 Порядку визначено, що реєстрація в електронній системі закупівель здійснюється, зокрема, за допомогою використання електронного цифрового підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 р. № 852-IV (високий рівень довіри (у разі використання посиленого сертифіката відкритого ключа) або середній рівень довіри (у разі використання сертифіката відкритого ключа).

Зауважимо, що замовникам, які з 1 квітня цього року матимуть проводити публічні закупівлі через ЕСЗ, необхідно визначитись, через який електронний майданчик вони будуть здійснювати такі закупівлі (укласти договір між користувачем та оператором авторизованого електронного майданчика), та отримати електронний цифровий підпис.

При цьому кожен електронний майданчик самостійно вирішує, який перелік АЦСК він буде підтримувати. Для того, щоб дізнатися таку інформацію, замовнику варто звернутися до служби підтримки того електронного майданчика, через який замовник планує здійснювати публічні закупівлі. А отримавши від оператора відповідну інформацію щодо АЦСК, замовник має вирішити питання про отримання особами, відповідальними за оприлюднення інформації, електронного цифрового підпису.

При цьому зауважимо, що засоби криптографічного захисту інформації, у тому числі засоби електронного цифрового підпису, що використовуються в роботі авторизованого електронного майданчика, повинні мати чинні експертні висновки або сертифікати відповідності за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Варто також зазначити, що оператор авторизованого електронного майданчика може надавати послуги замовникам та/або учасникам відповідно до рівня акредитації, визначеного у Порядку, і повинен забезпечувати на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до інформації про закупівлі, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу, інформаційну підтримку, зокрема ознайомлення з переліком замовників, інформацією про процедури закупівлі, точне визначення часу та дати подання і зміни будь-яких документів, які підлягають оприлюдненню.

Так, замовникам на безоплатній основі оператор має забезпечити таке:

1

рівний доступ до організації закупівель

2

підтвердження особи користувача за допомогою електронного цифрового підпису під час розміщення документів в електронній системі закупівель

3

автоматичну реєстрацію усіх дій користувачів на електронному майданчику у спеціальному журналі подій

4

перевірку достовірності своїх реєстраційних даних, що надаються під час реєстрації в електронній системі закупівель, українською та англійською мовами та у разі зміни таких даних

5

можливість вчинення усіх необхідних дій для проведення процедури закупівлі та виконання інших вимог, встановлених у Законі № 922

6

надіслання повідомлень замовнику та відображення їх у його кабінеті на авторизованому електронному майданчику

7

надання можливості замовнику управляти документами, які були створені на одному авторизованому електронному майданчику, у разі перереєстрації замовника на іншому авторизованому електронному майданчику

8

безперебійний обмін інформацією з веб-порталом Уповноваженого органу, зокрема можливість прийняття, обробки та обміну документами та інформацією про здійснення закупівлі між електронним майданчиком та веб-порталом Уповноваженого органу

9

захист інформації про публічні закупівлі та захист конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу

Примітка. Захист має забезпечувати неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.

Варто звернути увагу, що Порядок передбачає різні рівні акредитації оператора авторизованого електронного майданчика, відповідно до яких він може надавати послуги замовникам та/або учасникам.

Як визначено п. 12 Порядку, авторизація електронного майданчика може бути здійснена за одним або кількома рівнями акредитації залежно від користувачів, яким надаються послуги, та порядку здійснення закупівлі, а саме:

1

перший рівень

надання послуг замовнику у разі здійснення ним закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, визначену у ч. 1 ст. 2 Закону № 922

2

другий рівень

надання послуг учаснику, що бере участь у закупівлях, вартість яких є меншою за вартість, визначену у ч. 1 ст. 2 Закону № 922

3

третій рівень

надання послуг замовнику у разі здійснення ним закупівель відповідно до порядку, визначеного Законом № 922

4

четвертий рівень

надання послуг учаснику, що бере участь у закупівлях, порядок здійснення яких визначений Законом № 922

При цьому в разі здійснення акредитації за першим рівнем авторизований електронний майданчик повинен безоплатно забезпечувати надання замовнику можливості стосовно:

1

оприлюднення інформації та оголошень про здійснення закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, що визначена у ч. 1 ст. 2 Закону № 922

2

встановлення строків подання запитів щодо уточнення оприлюдненої інформації

3

надання відповіді на запит щодо уточнення оприлюдненої інформації та на вимогу щодо усунення порушень

4

встановлення строків подання пропозицій учасників

5

застосування електронного аукціону з метою оцінки поданих пропозицій

6

оприлюднення результатів відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) або виконавця робіт

7

оприлюднення звіту про укладені договори

Слід зазначити, що порядок використання ЕСЗ для здійснення закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, визначену у ч. 1 ст. 2 Закону № 922, з метою здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуг (послуги) та виконавця робіт визначається адміністратором.

А в разі здійснення акредитації за третім рівнем, тобто для проведення процедур публічних закупівель, авторизований електронний майданчик повинен безоплатно забезпечувати надання замовнику можливості щодо:

1

проведення процедур закупівель, визначених Законом № 922

2

оприлюднення інформації та оголошень відповідно до вимог Закону № 922

3

внесення змін до оголошення про проведення процедури закупівлі

4

внесення змін до тендерної документації

5

надання роз’яснення стосовно тендерної документації та повідомлення про рішення щодо усунення порушення за результатами розгляду звернення

6

надіслання повідомлень відповідно до вимог Закону № 922

7

отримання інформації про скарги, які були подані учасниками

8

визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям та переможця процедури закупівлі

9

розміщення договору про закупівлю і додаткових угод

Як ми зазначали, надання замовнику послуг щодо реалізації вимог Закону № 922 має здійснюватися оператором авторизованого електронного майданчика на безоплатній основі. Разом з тим відповідно до Порядку оператор може передбачити на авторизованому електронному майданчику можливість надання додаткових послуг замовнику та учаснику, у тому числі на платній основі.

Слід зауважити, що Порядок передбачає, окрім іншого, розмір плати, яка справляється оператором авторизованого електронного майданчика з учасника за подання ним тендерної пропозиції, що була розкрита електронною системою закупівель, а саме:

1

у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 20 тис. грн.

1 нмдг

2

у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. грн.

7 нмдг

3

у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. грн.

20 нмдг

4

у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 1 млн грн.

30 нмдг

5

у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 1 млн грн.

100 нмдг

У разі ж відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися до моменту розкриття тендерних пропозицій, оператор авторизованого електронного майданчика повертає учаснику кошти, які він сплатив попередньо.

Варто зазначити, що на веб-порталі Уповноваженого органу мають бути оприлюднені договори між адміністратором ЕСЗ та оператором електронного майданчика.

Слід звернути увагу, що авторизований електронний майданчик може бути відключено від ЕСЗ у випадках, передбачених Порядком. Рішення про відключення авторизованого електронного майданчика приймається Уповноваженим органом.

Як же замовникам завершити розпочаті на такому майданчику закупівлі та як бути з інформацією, яка на ньому була розміщена попередньо?

На ці запитання дає відповідь Порядок. Так, передбачається, що під час процесу відключення оператор авторизованого електронного майданчика зобов’язаний забезпечити на авторизованому електронному майданчику проведення раніше оголошених процедур закупівель в ЕСЗ в інтерактивному режимі реального часу. Одночасно оператор має забезпечити:

1

конфіденційність та цілісність даних, що містяться на авторизованому електронному майданчику

2

збереження даних, що містяться на авторизованому електронному майданчику

3

передачу всієї інформації, що міститься на авторизованому електронному майданчику, іншим авторизованим електронним майданчикам

4

обмін даними, який не був здійснений, з іншими авторизованими електронними майданчиками та веб-порталом Уповноваженого органу

5

закриття доступу до авторизованого електронного майданчика після його відключення

Якщо ж оператор авторизованого електронного майданчика не забезпечить виконання на своєму майданчику зазначених нами вище вимог, то він не матиме права подати потім повторну заявку на авторизацію.

Звертаємо увагу: згідно з Порядком замовник як користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним в ЕСЗ, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації. При цьому замовник як користувач несе відповідальність також і за зміст інформації, яка оприлюднюється в ЕСЗ.

Разом з тим авторизований електронний майданчик має право здійснювати контроль за інформацією, що розміщується замовником, та повідомляти йому про те, що він розмістив інформацію неналежного змісту, а також комісії про такі випадки.

ДОВІДКА

Комісія — це постійно діюча комісія, що утворюється Уповноваженим органом з метою забезпечення здійснення авторизації електронних майданчиків, підготовки рішень, що мають рекомендаційний характер, щодо їх підключення/відключення до електронної системи закупівель, усунення технічних збоїв в електронній системі закупівель.

Слід також зазначити, що в разі розміщення в ЕСЗ інформації шкідливого та образливого характеру та інформації, що не має відношення до проведення закупівлі, Уповноважений орган приймає рішення на підставі рішення комісії про надання дозволу оператору авторизованого електронного майданчика та/або веб-порталу Уповноваженого органу на зняття з оприлюднення такої інформації.

ДОВІДКА

З Порядком можна ознайомитися на офіційному сайті Уряду в мережі Інтернет за адресою: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248893790

Водночас звертаємо увагу: на офіційному сайті Мінекономрозвитку в мережі Інтернет у рубриці «Діяльність», підрубриці «Регуляторна політика та розвиток підприємництва» розміщено проекти нормативно-правових актів (для реалізації норм Закону № 922):

1

проект наказу Мінекономрозвитку «Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі»

2

проект наказу Мінекономрозвитку «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі»

3

проект наказу Мінекономрозвитку «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель»

Нагадаємо, що електронні публічні закупівлі замовники проводитимуть через сайт: http://prozorro.gov.ua/

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі