Теми статей
Обрати теми

Щодо актуалізації Реєстру неприбуткових установ та організацій

Лист від 25.08.2016 р. № 28602/7/99-99-15-02-01-17

Державна фіскальна служба України з метою належної організації роботи щодо ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій повідомляє таке.

Загальні положення

16 липня 2016 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» (далі — Постанова).

Постанова прийнята на виконання вимог Закону України від 17 липня 2015 року № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» (далі — Закон № 652) відповідно до підпункту 133.4.5 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) та визначає дії контролюючих органів та неприбуткових підприємств, установ та організацій (далі — неприбуткові організації) у перехідний період, з метою встановлення відповідності установчих документів неприбуткових організацій вимогам Кодексу для включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр), затвердженого Постановою.

Алгоритм дій та особливості перебування в Реєстрі у перехідний період до 1 січня 2017 року

Направлення запитів неприбутковим організаціям

Державна фіскальна служба протягом двох місяців з дня набрання чинності Постановою забезпечує надіслання до неприбуткових організацій, включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом № 652, письмових запитів про надання у місячний строк з дня їх отримання відповіді щодо:

— відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, та завірених нею копій установчих документів організації;

— завірених житлово-будівельними кооперативами копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Такі запити не надсилаються неприбутковим організаціям, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (далі — Закон № 755), та відповідають вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу.

Крім того, не вимагається від неприбуткових організацій надання копій тих установчих документів, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону № 755.

При цьому повідомляємо, що види установчих документів визначено Законом № 755, а саме: установчий документ юридичної особи — це установчий акт, статут, програма політичної партії, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо ( п. 17 ст. 1 розділу 1 Закону № 755).

Відповідно до пункту 34 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом № 652, що відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 Кодексу, включаються контролюючим органом до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій. За бажанням неприбуткової організації вона може подати до контролюючого органу копії установчих документів.

У разі якщо неприбуткова організація діє на підставі установчих документів організації вищого рівня відповідно до закону, така неприбуткова організація може повідомити контролюючий орган щодо її належності до структури відповідної організації вищого рівня та подати копії документів, що підтверджують таку належність (підпорядкованість).

Слід зазначити, що Постановою не передбачено обов’язку надання реєстраційної заяви за формою № 1-РН неприбутковими організаціями, які внесені до Реєстру на день набрання чинності Законом № 652.

Водночас відповідно до розділу III Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 р. № 37 (далі — Положення № 37), у разі внесення змін (доповнень) до реєстраційної заяви та перереєстрації неприбуткової організації така неприбуткова установа або організація була зобов’язана в 10-денний строк після їх виникнення подати до контролюючого органу документи з указаними змінами (доповненнями) та додаткову реєстраційну заяву з позначкою «зміни» або «доповнення».

Таким чином, якщо неприбуткова установа або організація не подавала до контролюючого органу заяву з позначкою «зміни» або «доповнення» у разі здійснення відповідних змін, рекомендуємо такій неприбутковій організації подати до контролюючого органу реєстраційну заяву за формою № 1-РН, що наведена у додатку 1 до затвердженого Постановою Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру (далі — Порядок), а також завірені копії документів відповідно до пункту 6 Порядку.

При цьому повідомляємо, що згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2016 р. № 431 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2013 р. № 37», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 р. за № 962/29092 (наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування), з 05.08.2016 р. втратило чинність Положення № 37.

Установчі документи неприбуткових організацій, які оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону № 755, розглядаються контролюючим органом на відповідність вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, та у разі їх відповідності таким вимогам включаються контролюючим органом до нового Реєстру відповідно до пункту 34 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, з присвоєнням кодів ознак неприбутковості, визначених пунктом 4 Порядку.

За результатами перевірки установчих документів неприбуткової організації та підтвердження відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, для включення до нового Реєстру контролюючим органом приймається рішення про присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості (проставляється відповідна позначка у рішенні, форма якого визначена у додатку 2 до Порядку).

Звертаємо увагу, що відповідно до підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 Кодексу платниками податку на прибуток підприємств є суб’єкти господарювання — юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених, зокрема, пунктом 133.4 статті 134 Кодексу.

Враховуючи зазначене, до нового Реєстру підлягатимуть включенню неприбуткові організації, що відповідають вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, та мають статус юридичної особи.

Розгляд наданих неприбутковими організаціями копій документів

Протягом місяця з дня отримання відповіді на запит та завірених копій документів контролюючий орган розглядає такі документи щодо:

— відповідності установчих документів вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу;

— наявності завірених житлово-будівельними кооперативами копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Включення неприбуткової організації до нового Реєстру

У місячний строк з дня отримання відповіді на запит та завірених копій документів за результатами розгляду таких документів контролюючим органом:

— неприбуткова організація включається до нового Реєстру, з прийняттям рішення про присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості, — у разі відповідності установчих документів вимогам пункту 133.4 статті 133 Кодексу, а для житлово-будівельних кооперативів — також наявності завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом;

— неприбутковій організації надсилається повідомлення про невідповідність її установчих документів вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, а для житлово-будівельних кооперативів — також у разі відсутності завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом. При цьому така організація не може бути виключена з Реєстру до 1 січня 2017 року.

Приведення установчих документів у відповідність до вимог Кодексу

Неприбуткові організації, що повідомлені про встановлення невідповідності установчих документів вимогам Кодексу, а для житлово-будівельних кооперативів — також про відсутність завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом, з метою включення до нового Реєстру зобов’язані:

— привести до 1 січня 2017 року свої установчі документи у відповідність до вимог, встановлених пунктом 133.4 статті 133 Кодексу;

— подати до 1 січня 2017 року контролюючому органу копії установчих документів, а для житлово-будівельних кооперативів — також завірені ними копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Неприбуткова організація, установчі документи якої оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону № 755, замість копій установчих документів може подати до контролюючого органу відповідь щодо приведення установчих документів у відповідність до вимог, встановлених пунктом 133.4 статті 133 Кодексу.

Виключення неприбуткових організацій з Реєстру

Неприбуткові організації, які до 1 січня 2017 року не привели свої установчі документи у відповідність до вимог, встановлених пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, та не надали копії таких документів контролюючому органу, після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру з урахуванням положень Порядку, з прийняттям контролюючим органом рішення про виключення підприємства, установи, організації з Реєстру.

Нагадаємо, що пунктом 34 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу встановлено, що неприбуткові організації, внесені до Реєстру на день набрання чинності Законом № 652, не підлягають виключенню з цього Реєстру до 1 січня 2017 року.

Щодо основних положень нового Порядку

Змінено структуру кодів ознаки неприбутковості

Ознака неприбутковості організації присвоюється за окремими групами підприємств, установ та організацій відповідно до підпункту 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Кодексу (пункт 4 Порядку).

Порівняльний аналіз відповідності структури кодів ознак неприбутковості до кодів, що визначені Положенням № 37, наведено у таблиці:

Нові коди ознаки неприбутковості, визначені пунктом 4 Порядку

Коди ознаки неприбутковості згідно з Положенням № 37

(0031)

Бюджетні установи

(0001)

Органи державної влади України

(0002)

Установи, організації, створені органами державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів

(0003)

Органи місцевого самоврядування

(0004)

Установи, організації, створені органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів

(0032)

Громадські об’єднання

(0006)

Громадські організації, створені з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності, громадські організації інвалідів, спілки громадських організацій інвалідів та їх місцеві осередки, створені згідно з відповідним законом

(0033)

Політичні партії

(0008)

Політичні партії

(0034)

Творчі спілки

(0007)

Творчі спілки

(0035)

Релігійні організації

(0013)

Релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом

(0036)

Благодійні організації

(0005)

Благодійні фонди (організації), створені у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності

(0037)

Пенсійні фонди

(0009)

Пенсійні фонди

(0038)

Спілки

(0012)

Спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів

(0039)

Асоціації та інші об’єднання юридичних осіб

(0040)

Житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відповідно до закону прийнято в експлуатацію закінчений будівництвом житловий будинок і такий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом)

(0015)

Житлово-будівельні кооперативи та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

(0043)

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків

(0041)

Дачні (дачно-будівельні) кооперативи

(0018)

Садівничі та гаражні кооперативи або товариства, утворені в порядку, визначеному законом

(0042)

Садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства)

(0046)

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи

(0047)

Кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

(0044)

Професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок

(0016)

Професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом

(0045)

Організації роботодавців та їх об’єднання

(0017)

Організації роботодавців та їх об’єднання, утворені в порядку, визначеному законом

(0048)

Інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації

(0011)

Інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів

(0014)

Науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III — IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, заповідники, музеї, музеї-заповідники

(0019)

Національна академія наук України та створені нею установи та організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів

Наведене порівняння є умовним, оскільки належність неприбуткової організації до певної групи неприбуткових організацій за відповідним кодом ознаки неприбутковості визначається за результатами розгляду контролюючим органом установчих документів такої організації на відповідність вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу.

Присвоєння неприбутковій організації ознаки неприбутковості здійснює контролюючий орган за основним місцем обліку такої організації.

Зменшено обсяг даних та відкрито доступ до Реєстру

Реєстр включає лише ідентифікаційні та реєстраційні відомості про неприбуткові організації (пункт 11 Порядку), зокрема:

— код згідно з ЄДРПОУ;

— найменування неприбуткової організації;

— дату включення неприбуткової організації до Реєстру, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації;

— ознаку неприбутковості;

— дату присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни;

— дату та номер рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості;

— дату скасування ознаки неприбутковості;

— дату та номер рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру;

— найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу.

Порядком не передбачено відображення у новому Реєстрі довідкових відомостей про місцезнаходження організації, даних про керівників, головних бухгалтерів, засновників неприбуткової організації; економічних відомостей, які характеризують фінансово-економічні показники господарської діяльності неприбуткової організації.

Створення і ведення Реєстру здійснюється ДФС.

З метою забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб відомостями, що містяться в Реєстрі, на офіційному веб-сайті ДФС забезпечується відкритий доступ до таких відомостей (пункт 12 Порядку).

Визначено порядок подання документів для включення до Реєстру

Порядок та способи подання документів для включення до Реєстру визначені пунктом 6 Порядку.

Для включення до Реєстру неприбуткова організація подає до контролюючого органу:

— реєстраційну заяву за формою № 1-РН;

— копії установчих документів неприбуткової організації;

— для житлово-будівельних кооперативів — також копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Форма реєстраційної заяви № 1-РН встановлена згідно з додатком 1 до Порядку.

Копії установчих документів та документів, які підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом, обов’язково засвідчуються підписом керівника або представника такої організації (кооперативу) та скріплюються печаткою (за наявності).

При цьому не потребується надання неприбутковими організаціями копій установчих документів, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону № 755.

Реєстраційна заява та копії зазначених документів можуть бути подані (надіслані) неприбутковою організацією в один із таких способів:

— особисто керівником або представником неприбуткової організації (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та її повноважень), або уповноваженою на це особою;

— поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, якщо установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону № 755;

— державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи (відповідно до частини першої статті 17 Закону № 755). Така заява в електронній формі в установленому порядку передається технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань до контролюючих органів разом з відомостями про державну реєстрацію утворення юридичної особи згідно із Законом № 755.

Враховуючи положення Порядку, доцільно для кожного типу документів розглянути можливі способи їх подання.

Можливі способи подання документів

Тип документа

Примітки

реєстраційна заява

установчі документи неприбуткової організації (1) або завірені копії установчих документів (2)

завірені копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом

Особисто керівником або представником неприбуткової організації, або уповноваженою на це особою

Так

безпосередньо до контролюючого органу

Так (2)

безпосередньо до контролюючого органу

Так

безпосередньо до контролюючого органу

З документальним підтвердженням особи та її повноважень

Поштою

Так

на адресу контролюючого органу

Так (2)

на адресу контролюючого органу

Так

на адресу контролюючого органу

З повідомленням про вручення та описом вкладення

Засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб

Так

до контролюючого органу

Якщо установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону

Державному реєстратору під час державної реєстрації створення юридичної особи

Так

як додаток до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи

Так (1)

Установчі документи оприлюднюються на порталі електронних сервісів відповідно до Закону

Таким чином, реєстраційну заяву неприбуткова організація може подати в один із перелічених способів, що є зручним для такої організації.

Завірені копії установчих документів можуть бути подані безпосередньо до контролюючого органу або надіслані на його адресу поштою.

Завірені копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом, подаються тільки до контролюючого органу — безпосередньо або надсилаються на його адресу поштою.

Розгляд поданих неприбутковими організаціями документів

Контролюючий орган може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах, щодо відповідності вимогам, встановленим Кодексом та законодавством, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Доступ до установчих документів, що оприлюднені на порталі електронних сервісів, контролюючий орган отримує відповідно до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 р. № 1657/5.

Реєстраційна заява та документи, що додаються до неї, розглядаються протягом 14 календарних днів з дня їх отримання (пункт 8 Порядку).

За результатами такого розгляду контролюючим органом приймається рішення про:

— включення, повторне включення, відмову у включенні неприбуткової організації до Реєстру;

— виключення неприбуткової організації з Реєстру;

— зміну ознаки неприбутковості.

Контролюючий орган відмовляє неприбутковій організації у включенні до Реєстру в разі:

— подання неприбутковою організацією неповного пакета документів;

— невідповідності неприбуткової організації вимогам Кодексу.

Відповідне рішення готується у двох примірниках, один з яких надається неприбутковій організації, а другий залишається в контролюючому органі. Форма рішення визначена згідно з додатком 2 до Порядку.

Після отримання рішення про відмову у включенні до Реєстру неприбуткова організація може усунути недоліки та повторно подати документи до контролюючого органу відповідно до пункту 6 Порядку.

Повторно надіслана реєстраційна заява також розглядається протягом 14 календарних днів з прийняттям відповідного рішення.

Включення неприбуткової організації до нового Реєстру

Включення неприбуткової організації до Реєстру здійснюється контролюючим органом з присвоєнням їй ознаки неприбутковості (пункт 5 Порядку).

Пунктом 7 Порядку передбачено умови включення контролюючим органом неприбуткової організації до Реєстру.

Так, до Реєстру включається неприбуткова організація, установчі документи якої одночасно відповідають вимогам підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу, зокрема:

— утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

— установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

— установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Крім того, для житлово-будівельних кооперативів питання включення до Реєстру розглядається також за наявності завірених копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Контроль за достовірністю та актуалізацією даних Реєстру

Контролюючий орган здійснює моніторинг відомостей, що містяться в Реєстрі, а також відомостей щодо найменування неприбуткової організації, інших відомостей, зазначених у реєстраційній заяві, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, щодо неприбуткових організацій (пункт 13 Порядку). За результатами такого моніторингу контролюючий орган:

— вносить відповідні зміни до ідентифікаційних та реєстраційних відомостей про неприбуткову організацію, що містяться в Реєстрі;

— видає (надсилає) неприбутковій організації рішення про зміну ознаки неприбутковості та вносить відповідні записи (зміни) до Реєстру — у разі встановлення підстав для зміни ознаки неприбутковості.

Реєстрація змін щодо неприбуткової організації

У разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації, внесення змін до її установчих документів або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація (наприклад, для первинних організацій політичних партій або організацій професійних спілок), до контролюючого органу подається реєстраційна заява з позначкою «зміни» з наданням відповідно до пункту 6 Порядку копій документів (пункт 14 Порядку).

Заява та копії документів повинні бути подані протягом 10 робочих днів:

— з дня державної реєстрації таких змін,

— з моменту виникнення вказаних у цьому пункті обставин — у разі, коли державна реєстрація змін не здійснюється.

За результатами розгляду реєстраційної заяви з позначкою «зміни» контролюючий орган відповідно до пунктів 7 і 8 Порядку вносить записи (зміни) до Реєстру та видає неприбутковій організації рішення про повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або про зміну ознаки неприбутковості, або про відмову у повторному включенні організації до Реєстру (пункт 15 Порядку). У разі прийняття рішення про відмову у повторному включенні організації до Реєстру у формі рішення, передбаченого додатком 2 до Порядку, позначка проставляється у полі «про відмову у включенні».

Під час повторного включення неприбуткової організації до Реєстру ознака неприбутковості та дата її присвоєння не змінюються.

Виключення неприбуткової організації з Реєстру

Порядок виключення неприбуткової організації з Реєстру визначено пунктом 16 Порядку та здійснюється на підставі рішення контролюючого органу в разі:

— використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;

— розподілу доходів (прибутків) неприбуткової організації або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

— невідповідності установчих документів неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу;

— затвердження ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу неприбутковою організацією, що припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу або перетворення) або ліквідації;

— за ініціативою неприбуткової організації.

Рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру надсилається такій організації у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу, протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

У разі виключення неприбуткової організації з Реєстру новим Порядком не передбачається обов’язку повернення такою організацією до контролюючого органу оригіналу рішення про включення до Реєстру.

Виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється шляхом скасування присвоєної їй ознаки неприбутковості (пункт 17 Порядку).

Додатки до Порядку

Форма реєстраційної заяви № 1-РН (додаток 1 до Порядку).

Нова форма реєстраційної заяви № 1-РН значно скорочена та містить мінімальний набір даних про неприбуткову організацію, що дає змогу значно зменшити час на її заповнення.

На відміну від форми, що була встановлена Положенням № 37, не потребується заповнення таких даних:

— види діяльності за КВЕД;

— відомості про державну реєстрацію;

— відомості про банківські рахунки;

— місцезнаходження неприбуткової установи (організації);

— відомості про засновників — юридичних осіб та фізичних осіб.

Водночас реєстраційну форму доповнено новими даними:

— код згідно з ЄДРПОУ та найменування організації вищого рівня (заповнюється неприбутковими організаціями, які відповідно до закону діють на підставі установчих документів організації вищого рівня);

— додано поле «Установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», що передбачає зазначення відповідної відмітки.

Форма рішення, яке приймається контролюючим органом (додаток 2 до Порядку).

Нова форма рішення передбачає зазначення у відповідному полі типу прийнятого контролюючим органом рішення, а саме:

— про включення;

— про повторне включення;

— про виключення;

— про відмову у включенні (зазначається також при відмові у повторному включенні);

— про зміну ознаки неприбутковості;

— про присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості (за результатами підтвердження відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу).

Звертаємо увагу, що рішення про присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості (за результатами підтвердження відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу) приймаються контролюючим органом лише у перехідний період, для внесення неприбуткових організацій до нового Реєстру.

В рішенні може бути проставлено лише одну позначку у відповідному полі типу рішення.

Форму рішення доповнено додатковими відомостями, що дає можливість збереження необхідної інформації про неприбуткову організацію щодо перебування її у Реєстрі, зокрема:

— дата присвоєння ознаки неприбутковості;

— дата скасування ознаки неприбутковості;

— дата включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів з метою використання в роботі та забезпечити врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та процедур адміністративного оскарження.

Голова Р. Насіров

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі