(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 36/1
 • № 35
 • № 34
 • № 33
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
10/11
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Вересень , 2016/№ 36

Щорічна грошова винагорода педпрацівникам: нараховуємо та виплачуємо правильно

http://tinyurl.com/y4vso4f7
Чи можна виплатити щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків вчителю загальноосвітнього навчального закладу, якщо він прийнятий на роботу у лютому 2016 року (основне місце роботи) та має неповне педагогічне навантаження? Якщо так, то у якому розмірі надається щорічна винагорода зазначеному працівнику? Чи враховується ця виплата при розрахунку відпускних та лікарняних?

Надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків (далі — винагорода) в розмірі до одного посадового окладу передбачено для педагогічних працівників ст. 57 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII.

Умови такої виплати врегульовані Порядком надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затвердженим постановою КМУ від 05.06.2000 р. № 898 (далі — Порядок № 898).

Отже, розповімо про цю стимулюючу виплату, виділивши основні моменти.

Кому виплачується грошова винагорода

Згідно з п. 1 Порядку № 898 щорічна грошова винагорода виплачується педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти чи методичних установ, крім тих, які працюють в навчальному закладі чи методичній установі за сумісництвом.

Увага! Дія Порядку № 898 поширюється виключно на педпрацівників, які займають посади згідно з Переліком педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963, і на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів та установ.

Як бачимо, серед категорій педпрацівників, яким Порядком № 898 введено обмеження щодо виплати винагороди, значаться тільки сумісники. Тому педпрацівники, які працюють на умовах неповного робочого часу (з неповним педагогічним навантаженням), отримують грошову винагороду на загальних підставах.

Розмір грошової винагороди

Відповідно до п. 5 Порядку № 898 розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень.

Нагадаємо, що підвищення посадових окладів педпрацівникам проводиться за наявності умов, визначених у пп. 24 — 30 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 (далі — Інструкція № 102).

Конкретний розмір грошової винагороди кожному педагогічному працівнику встановлюється за поданням керівника відповідного структурного підрозділу залежно від його особистого внеску в підсумки діяльності, але як було зазначено вище, максимальним розміром такої винагороди є посадовий оклад.

Отже, вчитель школи, який за основним місцем роботи працює з неповним тижневим навантаженням, може розраховувати на максимальний розмір винагороди — посадовий оклад, визначений у тарифікаційному списку (колонка 8 додатка 1 до Інструкції № 102), тобто незалежно від тижневого навантаження. Винятком будуть випадки, коли відповідне Положення навчального закладу містить норму про зменшення такого розміру пропорційно відпрацьованому часу (про це детальніше — далі).

Порядок виплати щорічної грошової винагороди

Відповідно до п. 4 Порядку № 898 грошова винагорода педагогічним працівникам надається на підставі наказу керівника навчального закладу, а керівникам — за наказом вищої за рівнем організації. Виплачується вона в межах загальних коштів, передбачених кошторисом навчального закладу чи методичної установи на оплату праці.

Важливо! Щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків надається відповідно до Положення, яке затверджується керівником навчального закладу чи методичної установи за погодженням з профспілковим комітетом (п. 3 Порядку № 898, далі — Положення).

У цьому Положенні визначаються критерії, відповідно до яких провадиться виплата грошової винагороди. Згідно з п. 2 Порядку № 898 зазначена виплата надається за:

— сумлінну працю;

— зразкове виконання службових обов’язків;

— високі досягнення у вихованні, навчанні дітей;

— професійну підготовку і методичне забезпечення учнівської та студентської молоді;

— відсутність порушень виконавчої і трудової дисципліни.

Отже, керівництву освітньої установи при формуванні Положення про виплату щорічної грошової винагороди, а згодом і прийнятті рішення про її виплату, слід звернути увагу на виконання педпрацівниками зазначених критеріїв. Але, окрім наведених критеріїв, Положення може містити й додаткові, які з урахуванням специфіки заклад визначає самостійно на свій розсуд.

Особливу увагу варто приділити переліку можливих упущень, порушень, за які працівники можуть бути позбавлені грошової винагороди. У разі якщо Положення вже затверджене, і в ньому відсутні «каральні» критерії, то доцільно внести відповідні зміни до нього. На це, зокрема, вказали фахівці Мінсоцполітики у листі від 26.06.2015 р. № 7748/0-14-16/16 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 35, с. 13).

Крім того, у Положенні можна вказати про строки (дату) виплати винагороди, наприклад, зазначити, що ця виплата здійснюється до Дня працівника освіти або наприкінці календарного року.

Чи можна виплатити винагороду частками, на протязі одного року? Наприклад, враховуючи фінансові можливості установи, один раз виплатити в розмірі меншому, чим посадовий оклад, а згодом, за наявності коштів, виплатити другий раз (до повного окладу)? З цього приводу фахівці Мінсоцполітики у листі від 26.06.2015 р. № 7748/0-14-16/1 зазначили: виплата грошової винагороди пропорційно відпрацьованому часу або двічі на рік може мати місце тільки за умови, що це передбачено Положенням навчального закладу. В інших випадках сам Порядок № 898 не дозволяє цього робити.

Виплата грошової винагороди звільненим та новоприйнятим працівникам

Як ви вже зрозуміли, усі нюанси виплати винагороди обумовлюють в окремому Положенні. Тому, формуючи таке Положення, доцільним буде передбачити у ньому порядок виплати винагороди у разі звільнення працівника.

Якщо у такому Положенні буде зазначено, що в разі звільнення працівника до моменту виплати грошової винагороди за ним зберігається право на отримання винагороди, то заклад зобов’язаний буде виплатити винагороду після звільнення.

Якщо ж буде визначено, що після звільнення працівник втрачає право на отримання грошової винагороди, то звільненому працівнику така винагорода не виплачується.

Крім того, слід мати на увазі, якщо винагороду було нараховано до моменту звільнення, то освітній заклад зобов’язаний виплатити її працівнику в день звільнення згідно зі ст. 116 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р.

Стосовно можливості виплати щорічної грошової допомоги працівникам, які нещодавно приступили до виконання своїх трудових обов’язків, зазначимо наступне.

Оскільки Порядком № 898 не встановлені обмеження щодо виплати грошової винагороди працівникам, які відпрацювали у навчальному закладі менше року, то питання надання або ненадання ним зазначеної виплати також потрібно врегулювати у Положенні про таку виплату.

Зокрема, у тексті Положення можна зазначити, скільки педпрацівнику необхідно відпрацювати у закладі, щоб здобути право на виплату грошової винагороди (півроку, 9 місяців тощо). Або ж зазначити, що грошова винагорода педпрацівникам, які відпрацювали неповний календарний рік, виплачується, наприклад, з розрахунку 1/12 річного розміру винагороди за кожен повний календарний місяць перебування на педагогічній посаді.

Все це у майбутньому дозволить уникнути трудових спорів, якщо незадоволений працівник звернеться до суду з позовом про неправомірну невиплату йому грошової допомоги або ж виплату її не в повному обсязі.

Відносно працівників, які прийняті на роботу протягом року за переводом, то для них до «винагородного» стажу може включатися попередня педагогічна робота в іншому навчальному закладі.

Грошова винагорода при розрахунку лікарняних і відпускних

Відповідно до п.п. «б» п. 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 05.02.95 р. № 100, одноразові виплати не беруть участі в розрахунку відпускних. А грошова винагорода є щорічною, отже, безперечно, є одноразовою виплатою і має одноразовий характер. Тому таку виплату не включають у розрахунок середньої зарплати в усіх випадках її збереження, зокрема і для оплати часу відпустки.

У свою чергу при розрахунку лікарняних щорічну грошову винагороду слід враховувати. Про це говорить п. 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266. Згідно із зазначеною нормою в розрахунок середнього заробітку для оплати періоду непрацездатності включаються усі виплати, які увійшли до бази справляння ЄСВ. А до такої бази належать і одноразові виплати, зокрема, щорічна грошова винагорода. Винятком у цій ситуації буде лише той випадок, коли місяць, у якому нараховано грошову винагороду, повністю не відпрацьований за поважної причини (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати). При цьому, якщо місяць не відпрацьований з поважних причин частково, винагорода включається в розрахунок середнього заробітку в повному розмірі.

Висновок: вчителеві загальноосвітнього навчального закладу, який працює за основним місцем роботи з неповним тижневим навантаженням, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків надається у розмірі посадового окладу з урахуванням встановлених підвищень. Виплата винагороди «новачкам» у розмірі меншому, ніж посадовий оклад (наприклад, пропорційно відпрацьованому часу у закладі) допускається тільки у разі, якщо у відповідному Положенні навчального закладу передбачена така норма.

Зазначена виплата не враховується при розрахунку середньої зарплати для оплати відпустки, та включається в розрахунок середнього заробітку для оплати періоду тимчасової непрацездатності (допомоги по вагітності та пологах).

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
педагогічні працівники, грошова винагорода додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті