Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Приклади розрахунку лікарняних

Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці
Бюджетна бухгалтерія Квітень, 2017/№ 15
В обраному У обране
Друк
Зі статті на с. 21 ви дізналися про основні правила, які потрібно враховувати при розрахунку лікарняних. У цьому матеріалі розглянемо, як їх застосувати на конкретних числових прикладах.

Відпускні, що припадають на дні розрахункового періоду, донараховані не в розрахунковому періоді

Приклад 1. Працівниця установи хворіла з 3 по 7 квітня 2017 року. Загальний страховий стаж — 11 років і 3 місяці.

У розрахунковому періоді (квітень 2016 року — березень 2017 року) їй були нараховані:

— зарплата за відпрацьований час у сумі 40950 грн.;

— відпускні за період відпустки з 20.03.2017 р. по 02.04.2017 р. в сумі 1512 грн. (108 грн. х 14 к. дн.).

Окрім цього, у квітні 2017 року з’ясувалося, що середня зарплата, за якою були сплачені відпускні, була занижена на 10 грн. У цьому ж місяці працівниці донарахували відпускні в розмірі 140 грн. (118 грн. х 14 к. дн. - 1512 грн.).

Як розрахувати суму лікарняних?

Розрахунковим періодом для визначення лікарняних є квітень 2016 року — березень 2017 року. При розрахунку середньої зарплати для оплати лікарняних сума відпускних уключається в розрахунок пропорційно до днів відпустки, що припадають на розрахунковий період. Тобто в розрахунок включатиметься тільки сума відпускних, що припадають на березень 2017 року.

На березень 2017 року припадають 12 календарних днів відпустки. Тому сума відпускних, що нараховані в цьому місяці і беруть участь у розрахунку, складе:

108 грн. х 12 к. дн. = 1296 грн.

Аналогічно чинять і з коригуванням відпускних — суму донарахованих відпускних також відносять до місяця, на який припадає відпустка. При цьому такі донарахування включають у розрахунок середньої пропорційно до днів відпустки, що припадають на розрахунковий період. Сума донарахованих у квітні 2017 року відпускних, яка братиме участь у розрахунку середньої, складе:

10 грн. х 12 к. дн. = 120 грн.

Визначимо загальну суму заробітку в розрахунковому періоді:

40950 + 1296 + 120 = 42366 (грн.).

Середня заробітна плата складе:

42366 грн. : 365 к. дн. = 116,07 грн.

Визначимо суму лікарняних:

116,07 х 5 х 100 = 580,35 (грн.),

де 5 — кількість календарних днів хвороби з 3 по 7 квітня, що підлягають оплаті;

100 — відсоток оплати лікарняного (страховий стаж — більше 8 років).

У розрахунковому періоді проведено коригування зарплати

Приклад 2. Працівниця установи хворіла з 3 по 14 квітня 2017 року. У квітні 2016 року їй донарахували зарплату за грудень 2015 року в сумі 250 грн. Страховий стаж — 2 роки і 7 місяців.

Дані, необхідні для розрахунку, наведемо в таблиці:

Місяці розрахункового періоду

Кількість календарних днів

Нараховані виплати, грн.

Квітень-2016

30

1378 — зарплата за квітень-2016

250 — донарахована зарплата за грудень-2015

Травень-2016 — березень-2017

335

21812 — зарплата за травень-2016 — березень-2017

Разом

365

23440

При розрахунку суми лікарняних суми донарахованої (або сторнованої) зарплати слід враховувати в тому місяці, у якому було зроблено таке донарахування (сторнування). Тобто донараховану зарплату за грудень 2015 року включаємо в дохід квітня 2016 року.

Розрахуємо середньоденну зарплату:

23440 грн. : 365 к. дн. = 64,22 грн.

Сума оплати лікарняного складе:

— за рахунок коштів роботодавця: 64,22 грн. х 50 % х 5 к. дн. = 160,55 грн.;

— за рахунок коштів ФСС з ТВП: 64,22 грн. х 50 % х 7 к. дн. = 224,77 грн.,

де 50 — відсоток оплати лікарняного залежно від страхового стажу (страховий стаж — до 3 років);

5 і 7 — кількість календарних днів тимчасової непрацездатності з 3 по 14 квітня 2017 року.

Коригування зарплати не потрапило в розрахунковий період

Приклад 3. У березні 2017 року працівниці нарахували зарплату як за повністю відпрацьований місяць (3200 грн.). Проте з’ясувалося, що з 27 по 31 березня 2017 року вона хворіла. У зв’язку з цим у квітні 2017 року була сторнована зарплата за 5 робочих днів березня 2017 року (коли працівниця згідно з ЛН* перебувала на лікарняному) в сумі 727,27 грн. З 10 по 14 квітня працівниця знову захворіла.

* Тут і далі ЛН — листок непрацездатності.

Як розрахувати середню зарплату для оплати другого лікарняного (страховий стаж — 8 років і 5 місяців)?

Хвороба настала у квітні 2017 року. Розрахунковим періодом є квітень 2016 року — березень 2017 року.

Згідно з пп. 3 і 32 Порядку № 1266 у розрахунок середньої зарплати включають суму зарплати, на яку нарахований ЄСВ і яка включена у Звіт з ЄСВ.

Тобто заробітна плата за березень 2017 року, нарахована як за повністю відпрацьований місяць, буде включена в розрахунок у повній сумі, оскільки з неї уже був сплачений єдиний внесок і ця сума відображена в березневому Звіті за формою № Д4.

У той же час сторнована сума зарплати за 5 робочих днів (з 27 по 31 березня), коли працівниця згідно з ЛН перебувала на лікарняному, буде включена в зарплату квітня 2017 року. А оскільки хвороба настала у квітні, то цей місяць (разом із відсторнованою зарплатою за березень) не увійде в розрахунок середньої зарплати.

Зверніть увагу: при підрахунку загальної кількості календарних днів за розрахунковий період мають бути враховані коригування за кількістю календарних днів, що припадають на період хвороби працівника з 27 по 31 березня.

Розрахуємо середньоденну зарплату. Умовні дані для розрахунку наведемо в таблиці:

Місяці розрахункового періоду

Кількість календарних днів, що беруть участь у розрахунку

Нараховані виплати, грн.

Квітень-2016

30

1378

Травень-2016

31

1516

Червень-2016

30

1516

Липень-2016

31

1516

Серпень-2016

31

1516

Вересень-2016

30

1516

Жовтень-2016

31

1516

Листопад-2016

30

1516

Грудень-2016

31

1600

Січень-2017

31

3200

Лютий-2017

28

3200

Березень-2017

31 - 5

3200

Разом

360

23190

Середньоденна зарплата дорівнює:

23190 грн. : 360 к. дн. = 64,42 грн.

Визначимо суму лікарняних:

64,42 х 5 х 100 = 322,10 (грн.),

де 5 — кількість календарних днів хвороби з 10 по 14 квітня, що підлягають оплаті;

100 — відсоток оплати лікарняного (страховий стаж — більше 8 років).

Тривала хвороба + надмірно нарахована зарплата

Приклад 4. Працівник хворів з 26 вересня по 31 жовтня 2016 року. Сума лікарняних склала 3540,60 грн. (нараховані в листопаді 2016 року). Окрім цього, в жовтні 2016 року йому помилково була нарахована зарплата в розмірі 700 грн. за 8 робочих днів жовтня. Помилку виявили в листопаді 2016 року і в цьому ж місяці сторнували надмірно нараховану зарплату за жовтень. У квітні 2017 року працівник знову захворів (ЛН — з 6 по 14 квітня 2017 року). Загальний страховий стаж працівника — 10 років і 3 місяці.

Спочатку визначимо розрахунковий період. У наведеному прикладі хвороба настала у квітні 2017 року, тобто розрахунковим періодом є квітень 2016 року — березень 2017 року. Загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді — 365.

Далі знайдемо кількість календарних днів за розрахунковий період, що беруть участь у розрахунку середньої зарплати. При цьому слід врахувати, що ( п. 3 Порядку № 1266):

— з розрахункового періоду виключають місяці (з 1-го до 1-го числа), не відпрацьовані з поважних причин;

— із загальної кількості календарних днів у розрахунковому періоді виключають дні, впродовж яких працівник не працював з поважних причин.

Таким чином, із розрахункового періоду потрібно повністю виключити жовтень 2016 року, оскільки цього місяця працівник не працював з поважної причини (хвороба). У результаті розрахунковий період скоротився з 12 місяців до 11 і кількість днів у ньому склала 334 (365 – 31жовтень). Окрім цього, з кількості днів, що залишилася, в розрахунковому періоді слід виключити дні хвороби з 26 по 30 вересня 2016 року включно — 5 календарних днів. У результаті в розрахунку братимуть участь 329 календарних днів (334 - 5).

Перейдемо до визначення виплат, що беруть участь у розрахунку.

Сума лікарняних, нарахованих працівникові, не братиме участі в розрахунку середньої зарплати. Це не зарплатна виплата.

Залишилося з’ясувати, що робити з надмірно нарахованою в жовтні 2016 року зарплатою, яка пізніше була відсторнована. Тут також потрібно звернути увагу на два такі моменти:

1. Розглянемо виплати, нараховані в жовтні 2016 року. Якщо в календарному місяці немає хоча б одного відпрацьованого робочого дня з поважних причин, то немає цього календарного місяця в розрахунковому періоді (його виключають із розрахунку).

І як наслідок — виплати, нараховані в такому календарному місяці, не включаються в розрахунок середньої зарплати*.

* Див. лист Мінсоцполітики від 13.10.2016 р. № 334/18/99-16.

Це означає, що зарплата в розмірі 700 грн., яка була помилково нарахована в жовтні 2016 року, буде виключена з розрахунку разом із жовтнем 2016 року. І це навіть незважаючи на те, що її сума була обкладена ЄСВ. Тобто потрібно виконати правило: виключаємо весь календарний місяць із розрахункового періоду — виключаємо всі виплати, нараховані й обкладені ЄСВ цього місяця.

2. Розглянемо виплати, нараховані в листопаді 2016 року. Отже, п.п. 1.6.2 Інструкції № 5 і п.п. 3.3 розд. IV Інструкції № 449 передбачено, що якщо нарахування зарплати здійснюється за попередній період, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, то нараховані суми включаються в зарплату того місяця, у якому були здійснені нарахування. Тому суми донарахованої (сторнованої) зарплати слід враховувати в тому місяці, у якому було зроблено таке донарахування (сторнування). Тобто сторнована зарплата за жовтень 2016 року в розмірі 700 грн. зменшить загальну суму зарплати в листопаді 2016 року.

Наведемо нижче в таблиці суму нарахованих виплат, які включатимуться в розрахунок середньої зарплати:

img 1

Розрахуємо середньоденну зарплату:

36118,18 : 329 = 109,78 (грн.).

Сума лікарняних складе:

9 х 109,78 х 100 = 988,02 (грн.),

де 9 — кількість календарних днів хвороби, що підлягають оплаті (з 6 по 14 квітня 2017 року);

100 — відсоток оплати ЛН (загальний страховий стаж працівниці — більше 8 років).

Увесь місяць не працював з поважної причини — виключаємо з розрахунку і дні, і виплати

Приклад 5. Працівник хворів з 27 березня по 7 квітня 2017 року. У розрахунковому періоді йому була надана відпустка без збереження заробітної плати з 01.11.2016 р. по 14.11.2016 р. включно. У цьому ж місяці такому працівникові була нарахована матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі 2050 грн. Окрім цього, з 15.11.2016 р. по 02.12.2016 р. він хворів (сума лікарняних — 965,70 грн.). Загальний страховий стаж — 6 років і 5 місяців.

Як розрахувати суму лікарняних?

Страховий випадок настав 27 березня 2017 року. Розрахунковим періодом є березень 2016 року — лютий 2017 року. Припустимо, що загальний дохід, нарахований працівникові в такому розрахунковому періоді, склав 30855,70 грн. (у тому числі зарплата за відпрацьований час — 27840 грн., лікарняні — 965,70 грн., матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань — 2050 грн.).

У наведеному прикладі весь листопад 2016 року працівник не працював з поважних причин:

— з 1-го по 14-те число — у зв’язку з відпусткою без збереження заробітної плати;

— з 15-го по 30-те число — у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

А згідно з п. 3 Порядку № 1266 із розрахункового періоду виключають місяці (з 1-го до 1-го числа), не відпрацьовані з поважних причин. При цьому виплати, нараховані в такому календарному місяці, не включаються в розрахунок середньої зарплати.

Це означає, що розрахунковий період зменшиться з 12 до 11 місяців (відповідно і кількість днів за розрахунковий період зменшиться на 30), а матеріальна допомога в розмірі 2050 грн., нарахована в листопаді 2016 року, буде виключена з розрахунку «середньої» разом з листопадом 2016 року.

Крім того, не беруть участь у розрахунку ні дні хвороби, що залишилися, які припали на грудень 2016 року (2 календарні дні), ні вся сума лікарняних (965,70 грн.).

Розрахуємо середньоденну зарплату:

27840 : (365 - 30 - 2) = 83,60 (грн.),

де 27840 — зарплата, що бере участь у розрахунку;

365 — загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді;

30 — кількість календарних днів у листопаді 2016 року, який повністю виключають з розрахунку;

2 — кількість днів тимчасової непрацездатності, що припадають на грудень 2016 року.

Сума лікарняних складе:

12 х 83,60 х 70 % = 702,24 (грн.),

де 12 — кількість календарних днів хвороби, що підлягають оплаті (з 27 березня по 7 квітня 2017 року);

70 — відсоток оплати ЛН (загальний страховий стаж працівника від 5 до 8 років).

Частина місяця не відпрацьована з поважної причини, частина — ні: які виплати «залишаться» в розрахунку

Приклад 6. Працівник хворів з 30 березня по 7 квітня 2017 року. У розрахунковому періоді він хворів (з 1 по 13 грудня 2016 року), а також йому була надана щорічна відпустка (з 14 по 31 грудня 2016 року) тривалістю 18 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення.

Загальний страховий стаж на момент настання страхового випадку — 4 роки і 9 місяців.

Наведемо дані, необхідні для розрахунку, у таблиці:

Місяці розрахункового періоду

Кількість календарних днів

Вид виплати

Сума виплати, нарахованої в розрахунковому періоді, грн.

Березень — листопад-2016

275

Зарплата

27900

Грудень-2016

31

Лікарняні (з 1 по 13 грудня)

795,60

Відпускні (з 14 по 31 грудня)

2194,20

Матдопомога на оздоровлення

2830

Січень — лютий-2017

59

Зарплата

8800

Разом

365

х

42519,80

Спершу визначимо кількість календарних днів, що беруть участь у розрахунку середньої зарплати. Із загальної кількості календарних днів у розрахунковому періоді виключаємо дні хвороби з 1 по 13 грудня — 13 календарних днів. У результаті в розрахунку братимуть участь 352 календарних дні (365 - 13).

Також не бере участі в розрахунку і сума лікарняних (795,60 грн.).

А ось суми відпускних за період відпустки з 14 по 31 грудня (2194,20 грн.) і матеріальної допомоги на оздоровлення (2830 грн.) беруть участь у розрахунку середньої зарплати. Причому суму матеріальної допомоги включають у розрахунок у повній сумі, навіть незважаючи на те що весь місяць не відпрацьований. Річ у тому, що діючим Порядком № 1266 не передбачено включення разових виплат у розрахунок середньої зарплати пропорційно відпрацьованому часу, якщо місяць відпрацьований не повністю з поважної причини, як це було раніше.

Таким чином, сума виплат, що включаються в розрахунок, складе:

27900 + 2194,20 + 2830 + 8800 = 41724,20 (грн.).

Знайдемо середньоденну зарплату:

41724,20 грн : 352 к. дн. = 118,53 грн.

Денна виплата дорівнює:

118,53 грн. х 60 % = 71,12 грн.,

де 60 — відсоток оплати ЛН (загальний страховий стаж працівника — від 3 до 5 років).

Сума лікарняних складе:

9 х 71,12 = 640,08 (грн.),

де 9 — кількість календарних днів хвороби, що підлягають оплаті (з 30 березня по 7 квітня 2017 року).

Страховий стаж за останній рік — менше 6 місяців: застосовуємо обмеження

Приклад 7. Працівниця установи вийшла з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку і стала до роботи 16.03.2017 р. З 3 по 14 квітня 2017 року вона перебувала на лікарняному по догляду за дитиною. Загальний страховий стаж на момент настання страхового випадку складає 8 років і 6 місяців. За відпрацьовані дні березня їй нараховано зарплату у розмірі 1745,45 грн.

У працівниці загальний страховий стаж — більше 8 років, тому лікарняні оплачуємо в розмірі 100 % середньоденної зарплати. А ось страховий стаж за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку не набрав необхідних 6 місяців. Річ у тому, що період перебування жінки у відпустці для догляду за дитиною до 6 років не включається у страховий стаж.

Це означає, що при розрахунку лікарняних потрібно врахувати спеціальне обмеження за лікарняними: сума лікарняних із розрахунку на місяць не має бути більшою МЗП*, установленої на момент настання страхового випадку.

* Тут і далі МЗП — мінімальна заробітна плата.

Щоб правильно оплатити період тимчасової непрацездатності, потрібно розрахувати два показники: фактичну денну виплату і максимальну середньоденну зарплату, порівняти їх і оплатити за найменшим показником.

Приступимо до розрахунку.

1. Визначимо фактичну денну виплату.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня зарплата, є 12 календарних місяців перебування у трудових відносинах (з 1-го до 1-го числа) за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, у якому настав страховий випадок ( п. 25 Порядку № 1266).

У нашому випадку розрахунковим періодом є квітень 2016 року — березень 2017 року.

Згідно з абз. 2 п. 3 Порядку № 1266 місяці розрахункового періоду (з 1-го до 1-го числа), упродовж яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду. Оскільки відпустка для догляду за дитиною до 6 років є однією з поважних причин, то повні місяці перебування працівниці в такій відпустці виключаються з розрахункового періоду. У результаті виходить, що в розрахунковому періоді залишиться один місяць — березень 2017 року.

Розрахуємо фактичну середньоденну зарплату. Для цього зарплату за відпрацьовані дні березня потрібно розділити на кількість календарних днів січня за мінусом календарних днів, що припадають на відпустку для догляду за дитиною до 6 років:

1745,45 грн. : (31 к. дн. - 15 к. дн.) = 109,09 грн.

Розрахуємо фактичну денну виплату:

109,09 грн. x 100 % = 109,09 грн.

2. Розрахуємо середньоденну максимальну зарплату:

3200 грн. : 30,44 к. дн. = 105,12 грн.,

де 3200 — розмір МЗП у квітні 2017 року (на момент настання хвороби);

30,44 — середньомісячна кількість календарних днів.

3. Порівняємо фактичну денну виплату і середньоденну максимальну зарплату.

Фактична денна виплата (109,09 грн.) більша, ніж середньоденна максимальна зарплата (105,12 грн.). Тому суму лікарняних необхідно розрахувати виходячи із середньоденної максимальної зарплати (105,12 грн.).

4. Розрахуємо суму лікарняних.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності складе:

105,12 грн. x 12 к. дн. = 1261,44 грн.

Довідку про страховий стаж надали пізніше: перераховуємо і донараховуємо лікарняні

Приклад 8. Працівника прийнято на роботу до установи з 09.01.2017 р. З 11 по 28 квітня 2017 року такий працівник хворів. За лютий — березень нарахована зарплата склала 7571,20 грн. Згідно з трудовою книжкою до цього він працював в інших роботодавців, у тому числі й у 2016 році. З неї також видно, що його трудовий стаж складає більше 20 років.

Як розрахувати суму лікарняних?

Якщо до установи було прийнято працівника, то для підтвердження наявності страхового стажу в розмірі більше 6 місяців за попередні 12 місяців перед настанням страхового випадку, а також для підтвердження наявності загального страхового стажу йому необхідно надати довідку ОК-5 або ОК-7. Таку довідку працівник особисто бере в органах ПФУ (лист ФСС з ТВП від 05.06.2015 р. № 5.2-32-946).

Адже, як ми знаємо, для працівників, у яких упродовж 12 місяців перед настанням хвороби страховий стаж складає менше 6 місяців, середня зарплата для розрахунку лікарняних обчислюється виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачений ЄСВ, але з розрахунку на місяць не може бути вищою за розмір МЗП, установлений у місяці настання страхового випадку (п. 4 ст. 19 Закону № 1105 і п. 29 Порядку № 1266).

А як же бути, якщо ваш працівник ЛН надав, а довідку за формою № ОК-7 або ОК-5, що підтверджує страховий стаж, — ще ні, хоча терміни призначення й оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності «піджимають»? Усе просто: нарахувати і виплатити лікарняні потрібно, але з урахуванням обмежень, установлених ч. 4 ст. 19 Закону № 1105, тобто з розрахунку на місяць виходячи з МЗП.

Крім того, при розрахунку денної виплати необхідно застосувати той відсоток оплати лікарняного, який відповідає тому загальному страховому стажу, який відомий і без такої довідки.

Якщо пізніше працівник надасть довідку з ПФУ і в результаті вийде, що впродовж 12 місяців перед настанням страхового випадку його страховий стаж складає 6 місяців і більше, то суму лікарняних слід перерахувати. Тобто доведеться перерахувати лікарняний уже без обмеження за МЗП. Підтверджує це і ФСС з ТВП у своєму листі від 04.01.2017 р. № 5.2-28-4.

У наведеному прикладі загальний страховий стаж працівника на день настання хвороби — більше 8 років (з трудової книжки видно, що на 01.01.2011 р. його страховий стаж складав більше 8 років). Проте перед хворобою працівник відпрацював 3 місяці, тобто «заробив» тут собі 3 місяці страхового стажу. Більше в роботодавця даних про страховий стаж працівника впродовж 12 місяців, що передують його хворобі, немає, тому лікарняні виплачують з урахуванням обмежень ч. 4 ст. 19 Закону № 1105 виходячи з МЗП.

Спочатку розрахуємо фактичну середньоденну зарплату для оплати лікарняного. Відзначимо, що в даному випадку розрахунковим періодом є лютий — березень 2017 року (січень 2017 року в розрахунок не беремо, оскільки місяць відпрацьований не з 1-го календарного числа).

Фактична середньоденна зарплата складає:

7571,20 грн. : 59 к. дн. = 128,33 грн.,

де 7571,20 — нарахована зарплата за лютий — березень 2017 року;

59 — кількість календарних днів у лютому — березні 2017 року (28 + 31).

Потім розрахуємо середньоденну зарплату виходячи з МЗП, що діє на момент настання страхового випадку (у квітні 2017 року):

3200 грн. : 30,44 к. дн. = 105,12 грн.

Оскільки на момент нарахування лікарняного працівник не надав довідку за формою № ОК-7, лікарняні мають бути розраховані виходячи зі 105,12 грн.

Сума оплати лікарняного складе 1892,16 грн. (105,12 грн. х 18 к. дн.), у тому числі оплата перших п’яти днів хвороби за рахунок коштів роботодавця — 525,60 грн., за рахунок ФСС з ТВП — 1366,56 грн.

Якщо в подальшому працівник принесе з ПФУ довідку за формою № ОК-7 і на її підставі з’ясується, що в нього є страховий стаж у розмірі 6 місяців упродовж 12 останніх місяців, що передують тимчасовій непрацездатності, необхідно перерахувати лікарняний за загальними правилами. Тобто лікарняний має бути оплачений виходячи із суми фактичної середньоденної зарплати.

Сума оплати лікарняного складе:

128,33 х 18 = 2309,94 (грн.), у тому числі:

— оплата перших п’яти днів хвороби за рахунок коштів роботодавця: 128,33 грн. х 5 к. дн. = 641,65 грн.;

— за рахунок коштів ФСС з ТВП: 128,33 грн. х 13 к. дн. = 1668,29 грн.

Таким чином, працівникові необхідно доплатити 417,78 грн. (2309,94 - 1892,16). При цьому 116,05 грн. (641,65 - 525,60) із цієї суми — це витрати роботодавця, 301,73 грн. (1668,29 - 1366,56) — ФСС з ТВП.

Лікарняний внутрішньому сумісникові

Приклад 9. Працівник установи працює на 1 ставку комірником (основне місце роботи) і на 0,5 ставки підсобним робітником (внутрішнє сумісництво). З 11 по 14 квітня 2017 року він хворів. У квітні 2016 року (з 1-го по 15-те число) за основним місцем роботи такий працівник перебував у відпустці без збереження зарплати згідно зі ст. 26 Закону про відпустки, а за сумісництвом відпрацював місяць повністю. Страховий стаж — 22 роки.

Розрахунок середньої зарплати проводимо окремо на основному місці роботи і на роботі за сумісництвом. При цьому розрахунковий період визначаємо окремо за кожним місцем роботи ( п. 30 Порядку № 1266). Більше того, при розрахунку лікарняних внутрішньому сумісникові потрібно зробити копію ЛН, скласти протокол засідання комісії із соцстрахування, виписати самому собі довідку про середню зарплату за основним місцем роботи цього співробітника, а до копії ЛН додати окремий розрахунок суми лікарняних за сумісництвом. Навіть незважаючи на те, що роботодавець один і той же (див. лист ФСС з ТВП від 17.01.2017 р. № 5.2-28-65).

Іншими словами, оплачуємо період хвороби окремо на основному місці роботи і на роботі за сумісництвом.

Наведемо в таблиці дані для розрахунку:

Місяці розрахункового періоду

За основним місцем роботи

На роботі за сумісництвом

кількість календарних днів

нарахована зарплата, грн.

кількість календарних днів

нарахована зарплата, грн.

Квітень-2016

15 (30 - 15)

656,19

30

689

Травень-2016

31

1516

31

758

Червень-2016

30

1516

30

758

Липень-2016

31

1516

31

758

Серпень-2016

31

1516

31

758

Вересень-2016

30

1516

30

758

Жовтень-2016

31

1516

31

758

Листопад-2016

30

1516

30

758

Грудень-2016

31

1600

31

800

Січень-2017

31

3200

31

1600

Лютий-2017

28

3200

28

1600

Березень-2017

31

3200

31

1600

Разом

350

22468,19

365

11595

Знайдемо середньоденну зарплату:

— за основним місцем роботи:

22468,19 грн. : 350 к. дн. = 64,19 грн.;

— на роботі за сумісництвом:

11595 грн. : 365 к. дн. = 31,77 грн.

Сума оплати періоду хвороби за рахунок коштів роботодавця складе:

— за основним місцем роботи:

64,19 грн. х 4 к. дн. = 256,76 грн.;

— на роботі за сумісництвом:

31,77 грн. х 4 к. дн. = 127,08 грн.,

де 5 — кількість календарних днів хвороби (з 11 по 14 квітня 2017 року).

Нормативні документи

Закон № 1105 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Порядок № 1266 — Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Інструкція № 5 Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Інструкція № 449 Інструкція про порядок нарахування і сплати ЄСВ, затверджена наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно