Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості

Міністерство соціальної політики України
Бюджетна бухгалтерія Квітень, 2017/№ 16
Друк
Наказ від 22.03.2017 р. № 447
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.03.2017 р. за № 407/30275

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року № 90 «Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення», пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), пункту 7 розділу I Положення про державну службу зайнятості, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 15 грудня 2016 року № 1543, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1723/29853, з метою упорядкування умов оплати праці працівників державної служби зайнятості наказую:

1. Затвердити схеми посадових окладів працівників Державної служби зайнятості (Центрального апарату) (далі — Центральний апарат Служби), Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості, районних, міських, районних у містах та міськрайонних центрів зайнятості (далі — центри зайнятості), їх філій згідно з додатками 1 — 4, що додаються.

2. Надати право Голові Державної служби зайнятості (Центрального апарату) (далі — Голова Служби), керівникам центрів зайнятості у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем посадових окладів;

заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цим наказом, — посадові оклади на 3 — 7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

надбавку за інтенсивність праці — до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ця надбавка скасовується або її розмір зменшується;

працівникам (крім заступників керівників, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплати:

за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників цих самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) — до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на цю мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу — у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплат) і посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, за умови, що працівник, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних, професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менше 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання, що діє у Центральному апараті Служби та відповідному центрі зайнятості;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

3. Виплачувати працівникам, зазначеним у пункті 1 цього наказу, надбавку за вислугу років у відсотках до посадового окладу залежно від стажу роботи у державній службі зайнятості, а також стажу роботи, який зараховується до стажу державної служби згідно з чинним законодавством, у таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30 відсотків посадового окладу.

4. Преміювання Голови Служби, керівників центрів зайнятості, керівників філій та їх заступників, надання їм матеріальної допомоги і встановлення надбавок та доплат до посадового окладу здійснюються у порядку та розмірах, встановлених цим наказом, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати керівникам центрів зайнятості та їх заступникам приймається за погодженням з органом вищого рівня.

5. Умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням Центрального апарату Служби, центрів зайнятості, визначаються наказом Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 1996 року за № 593/1618 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2016 року № 515).

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 16 грудня 2014 року № 1043 «Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2014 року за № 1646/26423 (зі змінами).

7. Абзац восьмий пункту 1 наказу Міністерства соціальної політики України від 30 грудня 2015 року № 1264 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства соціальної політики України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 58/28188, виключити.

8. Департаменту заробітної плати та умов праці (О. Товстенко) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр А. Рева

Додаток 1
до наказу Міністерства соціальної політики України
від 22.03.2017 р. № 447

Схема посадових окладів працівників Державної служби зайнятості (Центрального апарату)

Посада

Місячний посадовий оклад, грн

Голова Служби

13500

Перший заступник Голови Служби

12500

Заступник Голови Служби

12000

Начальник управління

9000

Начальник самостійного відділу

8500

Начальник відділу у складі управління

8100

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:

провідний

5900

I категорії

4600

II категорії

4200

Радник Голови Служби

5900

Додаток 2
до наказу Міністерства соціальної політики України
від 22.03.2017 р. № 447

Схема посадових окладів працівників Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості

Посада

Місячний посадовий оклад, грн

Директор

8000

Начальник відділу

5300

Завідувач самостійного сектору, сектору у складі відділу

5100

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:

провідний

4400

I категорії

4250

II категорії

4200

Додаток 3
до наказу Міністерства соціальної політики України
від 22.03.2017 р. № 447

Схема посадових окладів працівників районних, міських, районних у містах та міськрайонних центрів зайнятості

Посада

Місячний посадовий оклад, грн

Директор

6200

Начальник відділу

5000

Завідувач самостійного сектору

4850

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:

провідний

4250

I категорії

4200

II категорії

4000

Додаток 4
до наказу Міністерства соціальної політики України
від 22.03.2017 р. № 447

Схема посадових окладів працівників філій центрів зайнятості

Посада

Місячний посадовий оклад, грн

Керівник

5800

Начальник відділу

4800

Завідувач самостійного сектору

4650

Юрисконсульт, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), консультант:

провідний

4200

I категорії

4000

II категорії

3500

Коментар фахівця Мінсоцполітики

Затверджено нові «оплатні» умови для працівників служби зайнятості

Наказом, що коментується, Мінсоцполітики упорядкувало умови оплати праці працівників державної служби зайнятості: Державної служби зайнятості (Центрального апарату), Центру зайнятості АР Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських центрів зайнятості, районних, міських, районних у містах і міськрайонних центрів зайнятості, їх філій. Це документ нормативно-правового змісту, він пройшов відповідну реєстрацію в Мін’юсті і набрав чинності 31.03.2017 р. — з дати офіційної публікації. Із цієї ж дати документ-попередник (наказ Мінсоцполітики від 16.12.2014 р. № 1043) втратив чинність.

Проаналізуємо ключові зміни.

Нові схеми посадових окладів

У додатках 1 — 4 до наказу, що коментується, у новій редакції викладено схеми посадових окладів працівників держслужби зайнятості. Тут перетворення такі.

1. Тепер у розрізі посад працівників держслужби зайнятості вказані не вилки посадових окладів, а конкретні фіксовані розміри окладів за кожною з посад.

2. Установлені розміри посадових окладів працівників відтепер не залежать від групи з оплати праці області і від чисельності населення, яке обслуговує конкретний центр зайнятості.

3. Збільшено розміри посадових окладів за всіма посадами держслужби зайнятості. Наприклад, у районних, міських, районних у містах і міськрайонних центрах зайнятості для фахівців (економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом фахівця), фахівець зі зв’язків з громадськістю і пресою, консультант) нові оклади складають:

— для провідного — 4250 грн. (раніше — 1723 грн., з урахуванням підвищення на 25 % з 01.12.2015 р. згідно з наказом Мінсоцполітики від 30.12.2015 р. № 1264);

— для І категорії — 4200 грн. (раніше — 1723 грн.);

— для ІІ категорії — 4000 грн. (раніше — 1723 грн.).

При цьому в єдиній схемі (додаток 3 до наказу, що коментується) об’єднали як районні, районні в містах, так і міські, міськрайонні центри зайнятості. Раніше міські і міськрайонні центри зайнятості фігурували в колишньому додатку 4.

4. Виділено в окрему схему посадових окладів (додаток 4 до наказу, що коментується) розміри посадових окладів для працівників філій центрів зайнятості). У раніше діючих умовах оплати праці філій не було в числі структурних підрозділів держслужби зайнятості. При цьому новий найменший посадовий оклад для фахівця ІІ категорії філії центру зайнятості складає 3500 грн.

Надбавки і доплати: що змінилося

Новими умовами оплати праці (п.п. 1 п. 2 наказу, що коментується) надано право Голові Центрального апарату Служби, керівникам центрів зайнятості в межах затвердженого фонду оплати праці встановлювати працівникам (оклади яких установлені додатками 1 — 4 до наказу, що коментується) надбавку за інтенсивність праці — до 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавка скасовується або її розмір зменшується.

Нагадаємо: за «старими» оплатними умовами працівники могли претендувати на дві надбавки (кожна з яких у розмірі до 50 % окладу з урахуванням надбавки за вислугу років): надбавку за високі досягнення в праці і надбавку за особливий характер роботи й інтенсивність праці. Порядок і розміри таких надбавок визначалися вимогами чинного законодавства й умовами колективного договору, що діє в Центральному апараті Служби і відповідному центрі зайнятості.

Таким чином, згідно з новими оплатними правилами працівникам служб зайнятості за рішенням керівника і в межах фінансових можливостей може бути встановлена тільки одна надбавка — надбавка за інтенсивність праці, граничний розмір якої складає 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.

Новими умовами оплати праці не передбачено встановлення працівникам надбавок за знання і використання в роботі іноземної мови; за почесне звання «заслужений»; доплати за науковий ступінь кандидата або доктора наук.

Тепер щодо надбавки за вислугу років. Як і раніше, працівникам служб зайнятості за наявності необхідного стажу роботи обов’язково встановлюють надбавку за вислугу років у відсотках до посадового окладу: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30 % посадового окладу. Але тут маємо суттєву зміну: новими умовами не передбачено встановлення надбавки за вислугу років у розмірі 40 % після досягнення працівником стажу роботи понад 25 років.

Інші виплати, обумовлені умовами оплати праці працівників, змін не зазнали. Так, збереглися в незмінному вигляді:

— умови і розміри встановлення працівникам доплати за додаткове навантаження: доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього колеги або керівника (його заступника) структурного підрозділу;

— порядок преміювання працівників;

— порядок надання працівникам матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань і допомоги на оздоровлення (у розмірі, що не перевищує середньомісячну зарплату).

Як і раніше, для робітників, зайнятих обслуговуванням Центрального апарату Служби, центрів зайнятості, умови оплати праці визначаються наказом Мінпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.96 р. № 77 (ср. 025069200). Зауважимо: з 1 січня 2017 року «схемні» посадові оклади, вказані в додатках 1 — 3 до наказу № 77, підвищені для всіх найменувань посад робітників, обслуговуючих у тому числі й центри зайнятості.

Нагадаємо: якщо перехід на нові умови супроводжується погіршенням умов оплати праці, то відповідні зміни (у бік погіршення) є змінами істотних умов праці, про що працівника необхідно попередити не пізніше ніж за два місяці ( ч. 3 ст. 32 КЗпП). Якщо працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП (у загальному випадку в останній день двомісячного терміну попередження) з виплатою вихідної допомоги в розмірі не нижче середньомісячного заробітку.

Світлана КОНОВАЛ, головний спеціаліст відділу оплати праці в бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць