Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Рентна плата за спецводокористування: звітуємо за I квартал

Матвєєва Вікторія, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Бюджетна бухгалтерія Квітень, 2017/№ 16
Друк
I квартал 2017 року вже позаду, тому платникам рентної плати за спеціальне використання води прийшов час складати звітність. На що необхідно звернути увагу бюджетним установам, які є платниками такої плати у I кварталі 2017 року, ви й дізнаєтесь із цієї статті.

Коли бюджетні установи є платниками

Порівняно з минулим роком, у 2017-му перелік платників рентної плати за спеціальне використання води, зазначений в п. 255.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ), залишився без змін. Разом з тим при розрахунку рентної плати за спеціальне використання води за I квартал 2017 року існують важливі моменти, які необхідно взяти до уваги.

Нагадаємо, що відповідно до п. 255.1 ПКУ платниками рентної плати за спеціальне використання води є водокористувачі — суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи — підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних чи інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Разом з тим у п. 255.2 ПКУ визначено, що не є платниками рентної плати за спеціальне використання води водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та платників єдиного податку.

При цьому під санітарно-гігієнічними потребами слід розуміти використання води в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані.

Розглядаючи питання, що стосується звільнення бюджетних установ від сплати рентної плати за спецводокористування, нагадаємо про п.п. 255.11.12 ПКУ. Так, згідно з цим підпунктом у разі, якщо водокористувачі, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, використовують обсяги води для господарської діяльності, направленої на отримання доходу у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, рентна плата обчислюється на загальних підставах з усього обсягу використаної води з урахуванням обсягу втрат води в системах водопостачання.

До речі, під господарською діяльністю розуміють діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема, за договорами комісії, доручення та агентськими договорами ( п.п. 14.1.36 ПКУ).

Отже, якщо бюджетна установа використовує воду не лише для власних потреб, а й для діяльності, спрямованої на отримання доходу у грошовій, матеріальній чи нематеріальній формах, тобто надає платні послуги, у процесі надання яких використовує воду, така установа є платником рентної плати за спецводокористування. Відповідно, тільки за умови, що установа надає такі послуги без справляння будь-якої оплати, для неї зберігається звільнення від сплати рентної плати.

Окремо варто розглянути ситуації, коли бюджетна установа здає окремі приміщення в оренду іншому суб’єкту господарювання, в тому числі бюджетній установі, та нагадати, хто є платником рентної плати за спецводокористування.

Орендодавець (бюджетна установа)

Орендар (бюджетна установа)

Хто є платником рентної плати

Має договір на поставку води та не використовує обсяги води для господарської діяльності, направленої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах

Використовує обсяги води для здійснення господарської діяльності, направленої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах без укладання окремого договору на поставку води

Бюджетна установа (орендодавець) за обсяги фактично використаної орендарем води з урахуванням обсягу втрат води в системах водопостачання

Має договір на поставку води та використовує обсяги води для господарської діяльності, направленої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах

Не використовує обсяги води для здійснення господарської діяльності, направленої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах та не має окремо укладеного договору на поставку води

Орендодавець (бюджетна установа) є платником рентної плати за весь обсяг фактично використаної води (у тому числі і води, використаної орендарем)

Отримує воду відповідно до укладеного договору на поставку води та не використовує обсяги води для здійснення господарської діяльності, направленої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах

Використовує воду без укладення окремого договору на поставку води для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб

Ані орендодавцем (бюджетною установою), ані орендарем (що не є бюджетною установою) не сплачується

Отримує воду відповідно до укладеного договору на поставку води та не використовує обсяги води для здійснення господарської діяльності, направленої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах

Використовує воду без укладання окремого договору на поставку води, в тому числі на інші, ніж виключно власні питні і санітарно-гігієнічні потреби, цілі

Орендодавець (бюджетна установа) за обсяги води, фактично використані орендарем, навіть якщо такий орендодавець (бюджетна установа) не використовував обсяги води для здійснення господарської діяльності, направленої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах

Отримує воду відповідно до укладеного договору на поставку води та не використовує обсяги води для здійснення господарської діяльності, направленої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах

Використовує воду на підставі самостійно укладеного договору на поставку води:

— у разі використання ним води в тому числі на інші, ніж задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, цілі

Орендар є платником рентної плати за обсяги фактично використаної ним води з урахуванням обсягу втрат води в системах водопостачання

— у разі використання води таким орендарем для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб

Орендар не є платником рентної плати

Як розрахувати рентну плату

Порядок розрахунку рентної плати за спецводокористування за I квартал 2017 року залишився практично тим самим, що й у минулому році.

Зазначимо, що об’єктом оподаткування рентною платою є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в системах водопостачання ( п. 255.3 ПКУ).

Для того щоб розрахувати рентну плату за спецводокористування, як і раніше, достатньо знати такі величини:

1) фактичні обсяги використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в системах водопостачання, установлених у дозволі на спеціальне водокористування. Такі дані заносяться на підставі даних первинного обліку за показаннями вимірювальних приладів;

2) ліміти використання води.

Для первинного водокористувача ці дані наведені в дозволі на спецводокористування, а вторинного — в договорі на поставку води, що укладений із первинним водокористувачем.

У разі відсутності в первинного водокористувача дозволу на спецводокористування або в разі відсутності у вторинного водокористувача зазначеного в договорі на постачання води річного ліміту рентна плата сплачується за весь обсяг використаної води, яка підлягає оплаті, як за понадлімітне використання;

3) ставки рентної плати.

Увага! При розрахунку рентної плати за спецводокористування за I квартал 2017 року бюджетні установи мають застосовувати нові ставки рентної плати, визначені в п. 255.5 ПКУ, які набрали чинності з 1 січня 2017 року.

Такі ставки викладені у нових розмірах і порівняно з діючими у 2016 році збільшені на 10,4 % . Їх ви знайдете нижче;

4) коефіцієнти. Знайти їх можна у пп. 255.6, 255.7, 255.11.10 і 255.11.13 ПКУ.

Для правильного розрахунку рентної плати водокористувачу необхідно знайти добуток фактичних обсягів використаної води та ставки.

За якою формою звітувати

За I квартал 2017 року бюджетні установи — платники рентної плати за спецводокористування подають нову форму Податкової декларації з рентної плати, затверджену наказом Мінфіну від 07.11.2016 р. № 927 (далі — декларація).

Нова форма декларації має багато схожого зі своєю попередницею. Невід’ємною частиною декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Як і раніше, для розрахунку рентної плати за спецводокористування передбачено окремий додаток — це новий додаток 5.

Важливо! Для кожного типу водного об’єкта необхідно заповнювати окремий додаток.

У додатку 5 заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. У разі незаповнення рядка через відсутність значення він прокреслюється (у разі подання в паперовому вигляді) або не заповнюється (у разі подання засобами електронного зв’язку). Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

Розглянемо детальніше, як бюджетним установам заповнювати додаток 5.

№ рядка

Назва

Які дані зазначати

Порядковий № Податкової декларації

Номер декларації, до якої додається цей розрахунок. Ставимо номер декларації безпосередньо з форми самої декларації, до якої додаємо такий розрахунок

Розрахунок №

Порядковий номер розрахунку (арабськими цифрами) починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання

Звітний / Звітний новий / Уточнюючий

Ставимо позначку «Х» у потрібній графі. При поданні розрахунку за I квартал 2017 року відмітку «Х» ставимо в графі «Звітний». При уточненні показників раніше поданої декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється

1

Податковий період

У рядку 1.1 — звітний (податковий) період, за який подається декларація: квартал — І, ІІ, ІІІ, ІV та рік. У цьому кварталі у графі 1.1 зазначаєте «I квартал 2017 року»; у рядку 1.2 — при уточненні показників раніше поданої декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється: квартал — І, ІІ, ІІІ, ІV та рік

2

Податковий номер платника податків або серія та номер паспорта

Код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи

3

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ. Такий код зазначають у ряд. 2 декларації, до якої додається розрахунок (за місцезнаходженням водного об’єкта)

4

Найменування органу, яким видано дозвільний документ

Інформація про отриманий документ на спеціальне водокористування (найменування органу, яким видано дозвільний документ, номер дозвільного документа, дата видачі — дд.мм.рррр., строк дії у роках)

5

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням водного об’єкта

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням водного об’єкта

6

Код водного об’єкта

Код водних об’єктів визначаєте згідно з додатком 16 до декларації. Останній розряд коду повинен бути відмінним від «0».

Для кожного типу водного об’єкта заповнюється окремий розрахунок (для отримання інформації щодо кодифікації водних об’єктів за типом водного об’єкта та напрямом використання води слід звертатись до установи, де отримано спеціальний дозвіл та/або договір на поставку води)

7

Установлений річний ліміт використання води

Розмір установленого річного ліміту використання води у куб. м згідно з отриманим дозвільним документом або договором на постачання води

8

Об’єкт оподаткування з початку року

Зазначаєте фактичний обсяг використаної води, визначений за кодом типу водного об’єкта (ряд. 6), який враховується при визначенні податкового зобов’язання з рентної плати з початку року, в куб. м.

Цей рядок обчислюють як суму ряд. 8.1 та 8.2

8.1

В межах установленого річного ліміту

Первинні водокористувачі зазначають обсяг використаної води в межах установленого річного ліміту згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, в куб. м.

Вторинні водокористувачі зазначають обсяг використаної води в межах річного обсягу споживання, зазначеного в договорі на постачання води, в куб. м. При цьому у разі отримання вторинними водокористувачами згідно з договором води, що формується з різних джерел, обсяг використаної води в межах установленого річного ліміту визначають з урахуванням відсоткового співвідношення води з таких джерел, встановленого органом, який здійснює централізоване водопостачання в поточному році, в куб. м

8.2

Понад установлений річний ліміт

Первинні водокористувачі зазначають обсяг використаної води понад установлений річний ліміт згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, в куб. м. Вторинні водокористувачі зазначають обсяг використаної води понад річний обсяг споживання, зазначений у договорі на постачання води, в куб. м. При цьому у разі отримання вторинними водокористувачами згідно з договором води, що формується з різних джерел, обсяг використаної води понад річний обсяг споживання, зазначений у договорі на постачання води, визначається з урахуванням відсоткового співвідношення води з таких джерел, в куб. м

9

Ставка рентної плати

Ставки рентної плати, зазначені в п. 255.5 ПКУ (див. нижче), наводять у гривнях з копійками за 100 куб. м

10

Коефіцієнти, що застосовуються до ставок рентної плати

Зазначають коефіцієнти, які платник податку застосовує до ставок рентної плати згідно зі ст. 255 ПКУ

10.1

відповідно до пункту 255.6 статті 255 розділу IX Кодексу

Ці рядки заповнюють тільки ті платники, які мають право застосовувати коефіцієнти (0,005 або 0,3). Так, це стосується житлово-комунальних підприємств ( п. 255.6 ПКУ) та теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання ( п. 255.7 ПКУ). Таким чином, бюджетні установи в цих рядках ставлять прокреслення

відповідно до пункту 255.7 ст. 255 розділу IX Кодексу

відповідно до підпункту 255.11.10 пункту 255.11 статті 255 розділу IX Кодексу

У разі відсутності вимірювальних приладів, якщо можливість їх встановлення існує, — 2

відповідно до підпункту 255.11.13 пункту 255.11 статті 255 розділу IX Кодексу

У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води — 5

11

Податкове зобов’язання з початку року

Податкове зобов’язання з початку року, яке визначається за наведеною в цьому рядку формулою. При цьому до ставок рентної плати застосовується показник V, який становить:

— для водних ресурсів, що входять виключно до складу напоїв, — 1;

— для водних ресурсів для потреб рибництва — 10000;

— за спеціальне використання поверхневих та підземних вод, шахтної, кар’єрної та дренажної води — 100.

Розраховується так: ((р. 8.1 х р. 9) + (р. 8.2 х р. 9) х р. 10.4) х (р. 10.1, або р. 10.2, або р. 10.3) : V

12

Податкове зобов’язання з початку року за попередній звітний період

Податкове зобов’язання з початку року за попередній податковий (звітний) період: за I квартал, або за півріччя, або за 9 місяців.

У I кварталі 2017 року цей рядок не заповнюють

13

Податкове зобов’язання за податковий (звітний) квартал

Податкове зобов’язання, яке необхідно сплатити за звітний квартал, тобто за I квартал 2017 року. У цьому кварталі ця сума буде дорівнювати даним, що зазначені в ряд. 11

Після того як буде заповнено додаток 5, саме час перейти до заповнення табличної частини декларації.

Так, у табличній частині декларації, як і раніше, заповнюєте:

— в розділі 4 ряд. 4.4. До нього ви маєте перенести показники ряд. 13 додатка 5 (у разі, якщо додатків було заповнено декілька, то у ряд. 4.4 зазначаєте суму даних ряд. 13 з цих додатків);

— у розділі 5 слід вказати кількість додатків 5, які були заповнені і надані разом з декларацією.

Також варто пам’ятати: платники рентної плати за спецводокористування одночасно з деклараціями подають контролюючим органам копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про використання води. Така вимога передбачена п.п. 255.11.19 ПКУ.

Із цього приводу фіскали зазначили (категорія 121.05 ЗIР ДФСУ) таке: при поданні платником рентної плати першої податкової декларації разом з нею подається копія дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води, а надалі така копія подається у разі внесення змін до дозволу на спеціальне водокористування або договору на поставку води.

При цьому копія звіту про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) з відміткою про одержання (зі штампом організації, що належить до сфери управління Держводагентства, яка прийняла такий звіт, та датою прийняття) подається платником рентної плати за спеціальне використання води разом із декларацією за рік.

Важливо! Граничний термін подання декларації — 10.05.2017 р., а сплатити рентну плату за спецводокористування необхідно не пізніше 19.05.2017 р.

Чи подавати декларацію, якщо відсутній об’єкт оподаткування

Цікаво те, що у цьому році фіскали у листі від 30.01.2017 р. № 2069/7/99-99-12-03-04-17 повідомили суб’єктів господарювання, зареєстрованих платниками рентної плати за спецводокористування, про таке:

«Суб’єкт господарювання, зареєстрований платником рентної плати, який у звітному (податковому) році планує здійснювати використання води виключно для власних питних та санітарно-гігієнічних потреб, на підставі заяви, складеної у довільній формі, повідомляє не пізніше граничного терміну подання податкової звітності з рентної плати за I квартал звітного (податкового) року відповідний контролюючий орган про відсутність у нього у звітному (податковому) році об’єкта оподаткування рентної плати та податкову звітність з рентної плати протягом податкового (звітного) року не подає.

Якщо у суб’єкта господарювання, зареєстрованого платником рентної плати, у деяких звітних (податкових) періодах звітного (податкового) року відсутній об’єкт оподаткування у зв’язку з використанням обсягів води у таких періодах виключно для власних питних та санітарно-гігієнічних потреб, то оскільки податкова звітність з рентної плати подається наростаючим підсумком, такий суб’єкт господарювання повинен подавати до контролюючого органу податкову звітність з рентної плати до кінця звітного (податкового) року».

Чи дійсно можна скористатися роз’ясненнями, наведеними у цьому листі? Є певні сумніви щодо правомірності таких вимог з боку податківців.

Справа у тому, що порядок інформування про відсутність об’єкта оподаткування рентною платою у ПКУ не передбачений. Дійсно, є подібна вимога щодо минулорічних платників екоподатку, про що зазначено в п. 250.9 ПКУ. Детальніше про це див. статтю «Екоподаток-2017: звітуємо за I квартал».

Тому такі вимоги податківців не відповідають положенням ПКУ. Тим паче що у п. 49.2 цього Кодексу чітко визначено: у разі відсутності показників, які підлягають декларуванню, суб’єкт господарювання без будь-яких заяв може не подавати декларацію.

Як відображають видатки зі сплати рентної плати

Відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333, видатки на сплату податкових, неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством (включаючи плату за адміністративні послуги), у тому числі видатки на сплату рентної плати за спеціальне використання води, здійснюють за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки».

У бухгалтерському обліку видатки на сплату рентної плати за спеціальне використання води бюджетні установи відображають такими записами:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

1

Нарахована рентна плата за спецводокористування

8115 «Інші витрати»

6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2

Нарахована заборгованість орендарів з рентної плати за спецводокористування, яка відноситься на відшкодування касових видатків

2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»

8115 «Інші витрати»

3

Надійшли кошти від орендарів в рахунок відшкодування касових видатків зі сплати рентної плати за спецводокористування

2313 «Реєстраційні рахунки»

2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»

4

Перерахована рентна плата за спецводокористування до бюджету

6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2313 «Реєстраційні рахунки»

Ставки рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод ( п.п. 255.5.1 ПКУ)

Таблиця 1

Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків

Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрів

Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків

Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрів

Дніпра на північ від м. Києва (Прип’яті та Десни), включаючи м. Київ

49,8

Вісли та Західного Бугу

29,84

Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця)

47,37

Пруту та Сірету

22,41

Інгульця

72,25

Тиси

22,41

Сіверського Дінця

97,13

Дунаю

19,97

Південного Бугу (без Інгулу)

54,77

Річок Криму

99,59

Інгулу

67,2

Річок Приазов’я

119,57

Дністра

29,84

Інших водних об’єктів

54,77

Ставки рентної плати за спеціальне використання підземних вод ( п.п. 255.5.2 ПКУ)

Таблиця 2

Найменування регіону

Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрів

Найменування регіону

Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрів

Автономна Республіка Крим (крім м. Севастополя)

92,11

Полтавська:

м. Севастополь

92,11

Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони

53,85

Області:

інші адміністративно-територіальні одиниці області

60,02

Вінницька

79,61

Рівненська:

Волинська

82,23

Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони

64,24

Дніпропетровська

69,76

інші адміністративно-територіальні одиниці області

74,62

Донецька

94,66

Сумська:

Житомирська

79,61

Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони

60,02

Закарпатська

52,3

інші адміністративно-територіальні одиниці області

68,35

Запорізька:

Тернопільська

97,13

Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони

79,61

Харківська

74,67

інші адміністративно-територіальні одиниці області

72,25

Херсонська

74,67

Івано-Франківська:

Хмельницька:

Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони

124,5

Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони

62,28

інші адміністративно-територіальні одиниці області

69,76

інші адміністративно-територіальні одиниці області

94,66

Київська:

Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони

57,87

інші адміністративно-територіальні одиниці області

68,28

Черкаська

53,85

Кіровоградська

92,11

Чернівецька

87,16

Львівська

72,25

Чернігівська:

Луганська

104,56

Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Сновський, Талалаївський райони

74,67

Миколаївська

104,56

інші адміністративно-територіальні одиниці області

58,38

Одеська

87,16

м. Київ

74,4

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць