(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
5/5
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Грудень , 2017/№ 47

Дочекались: підвищення розмірів стипендій з 01.11.2017 р. отримало нормативне підґрунтя

http://tinyurl.com/y2vrruyr
Ще на початку листопада на офіційних сайтах КМУ та МОН з’явилася інформація про те, що Уряд підвищив з 01.11.2017 р. стипендії для учнів ПТНЗ та студентів ВНЗ на 18 %. Також були наведені нові розміри стипендій з урахуванням зазначеного підвищення. Проте нормативного підґрунтя для такого підвищення, на жаль, не було. Внаслідок цього навчальні заклади не мали правових підстав виплачувати стипендії за новими розмірами. І ось нарешті 6 грудня 2017 року було офіційно оприлюднено постанову № 918 («Урядовий кур’єр» від 06.12.2017 р. № 230), яка розставила всі крапки над «і». У цьому матеріалі ми розглянемо нові розміри стипендій, запропоновані цією постановою. Але про все по порядку.

Відзначимо, що постановою № 918 було викладено у новій редакції Розміри стипендій, затверджені постановою № 1047. Саме цей документ встановлює розміри академічних та соціальних стипендій для учнів ПТНЗ та студентів ВНЗ. При цьому у п. 2 постанови № 918 зазначено, що стипендії у нових (підвищених) розмірах призначаються та виплачуються у межах видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених у кошторисах відповідних закладів та установ освіти на 2017 рік.

Постанова № 918 набирає чинності з дня її опублікування (06.12.2017 р.) та застосовується з 1 листопада 2017 року (п. 5 цієї постанови). Отже, саме з 01.11.2017 р. слід нараховувати стипендії за новими підвищеними розмірами.

Зауважимо: порядок призначення і виплати стипендій залишився незмінним. Мова йде про Порядок № 882 (у редакції постанови № 1050).

Далі розглянемо стипендіально-збільшуючі зміни більш детально.

Академічні стипендії

Мінімальна академічна стипендія (МАС). Так, оновленим п. 1 Розмірів стипендій передбачено, що розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії (МАС) залежно від категорії отримувачів з 01.11.2017 р. дорівнює:

— для учнів ПТНЗ — 490 грн. на місяць;

— для студентів ВНЗ I — II рівнів акредитації («молодший спеціаліст», «бакалавр») — 980 грн. на місяць;

— для студентів ВНЗ III — IV рівнів акредитації («бакалавр», «спеціаліст», «магістр») — 1300 грн. на місяць;

— для студентів ВНЗ I — II рівнів акредитації, які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями (спеціалізаціями), — 1250 грн. на місяць;

— для студентів ВНЗ III — IV рівнів акредитації, які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями (спеціалізаціями), — 1660 грн. на місяць.

Нагадаємо, що категорії стипендіатів, яким призначають МАС, наведені у пп. 15 та 26 Порядку № 882. До них належать:

із числа студентів ВНЗ I — IV рівнів акредитації:

— студенти, які в межах ліміту стипендіатів згідно з рейтингом займають вищі позиції;

— студенти першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до навчального закладу, в межах ліміту стипендіатів;

із числа учнів ПТНЗ:

— учні, які за результатами семестрового контролю мають хоча б з одного навчального предмета (дисципліни) менше ніж 10 балів за дванадцятибальною або середній бал успішності, нижчий ніж 5, за п’ятибальною шкалою оцінювання;

— учні першого року навчання до першого семестрового контролю.

При цьому для студентів вишів, які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями (спеціалізаціями), встановлено підвищений розмір МАС. Це передбачено ч. 6 ст. 62 Закону про вищу освіту. Перелік таких спеціальностей наведено у додатку до постанови № 1047 (ср. 025069200).

Підвищення академстипендій. За особливі успіхи у навчанні учням ПТНЗ та студентам ВНЗ передбачений «бонус» у вигляді збільшення розміру академстипендії. Визначимо, скільки становить такий бонус з 01.11.2017 р.

Учні ПТНЗ. Так, згідно з п. 28 Порядку № 882 у разі, коли за результатами навчання успішність учня становить 10 — 12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, розмір МАС збільшується на 45,5 %. Таким чином, розмір збільшення академстипендії для учня-відмінника ПТНЗ з 01.11.2017 р. становить: 490 х 45,5 % = 222,95* = 223 грн.

* У разі коли розмір стипендії (розмір збільшення), розрахований відповідно до Порядку № 882, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії (розмір збільшення) округляється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове (примітка «***» до Порядку № 882).

Крім того, учням, строк навчання яких становить не більш як 10 місяців, які закінчили загальноосвітні навчальні заклади, де вивчали основи тваринництва і сільськогосподарської техніки, а також з числа осіб, звільнених у запас із Збройних Сил, розмір стипендії збільшується на 20 %, а учням, які є інвалідами по зору і слуху, — на 50 % (п. 31 Порядку № 882). Таким чином, для перших розмір збільшення стипендії з 01.11.2017 р. складає: 490 х 20 % = 98 грн., а для других: 490 х 50 % = 245 грн. Якщо ж серед зазначених категорій є відмінники, то розміри збільшення додатково становлять: 143 грн. ((490 + 223) х 20 %) та 357 грн. ((490 + 223) х 50 %) відповідно.

Отже, наприклад, загальний розмір стипендії (з урахуванням збільшень) для учня-відмінника ПТНЗ, який є інвалідом по зору та слуху, з 01.11.2017 р. дорівнює: 490МАС + 223збільшення за відмінне навчання + 357збільшення за інвалідність = 1070 грн.

Студенти ВНЗ. У разі, коли за результатами навчання відповідно до рішення стипендіальної комісії студенти ВНЗ займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, розмір призначених їм академічних стипендій збільшиться на 45,5 % (п. 16 Порядку № 882). Отже, для студентів-відмінників ВНЗ I — II рівнів акредитації зазначене збільшення з 01.11.2017 р. становить 446 грн. (980 х 45,5 %), а для студентів-відмінників ВНЗ III — IV рівнів акредитації — 592 грн. (1300 х 45,5 %).

Для студентів-відмінників, які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями, збільшення розміру стипендії згідно з п. 16 Порядку № 882 з 01.11.2017 р. становить: 1250 х 45,5 % = 569 грн. (для студентів ВНЗ I — II рівнів акредитації) та 1660 х 45,5 % = 756 грн. (для студентів ВНЗ III — IV рівнів акредитації) відповідно.

Наведемо розміри академічних стипендій (і розміри збільшень) з 01.11.2017 р. залежно від типу навчального закладу та категорій отримувачів у табл. 1.

Таблиця 1

(грн. на місяць)

Категорія отримувача стипендії

Розмір МАС

(п. 1 Розмірів стипендій)

Збільшення розміру академічних стипендії

для відмінників (пп. 16 та 28 Порядку № 882)

для деяких категорій учнів ПТНЗ

(п. 31 Порядку № 882)

за певні напрями підготовки

інваліди по зору і слуху

для відмінників

(з урахуванням п. 28 Порядку № 882)

за певні напрями

підготовки

інваліди по зору і слуху

Учні ПТНЗ

490

223*

(490 х 45,5 %)

98

(490 х 20 %)

245

(490 х 50 %)

143

((490 + 223) х 20 %)

357

((490 + 223) х 50 %)

Студенти ВНЗ

I — II рівнів акредитації

980

446

(980 х 45,5 %)

____

____

____

____

Студенти ВНЗ

III — IV рівнів акредитації

1300

592

(1300 х 45,5 %)

____

____

____

____

Студенти ВНЗ

I — II рівнів акредитації,

які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями

1250

569

(1250 х 45,5 %)

____

____

____

____

Студенти ВНЗ

III — IV рівнів акредитації,

які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями

1660

756

(1660 х 45,5 %)

____

____

____

____

Соціальні стипендії

З 01.11.2017 р. розмір соцстипендії для учнів та студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також учнів, студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, складає (п. 2 Розмірів стипендій):

— для учнів ПТНЗ — 1180 грн. на місяць;

— для студентів ВНЗ I — IV рівнів акредитації, наукових установ — 2360 грн. на місяць.

У свою чергу, розмір соціальної стипендії для осіб, які мають право на призначення соцстипендій на підставі нормативно-правових актів, якими встановлені державні пільги і гарантії для окремих категорій громадян, з 01.11.2017 р. дорівнює (п. 3 Розмірів стипендій):

— для учнів ПТНЗ — 450 грн. на місяць;

— для студентів ВНЗ I — II рівнів акредитації («молодший спеціаліст», «бакалавр») — 890 грн. на місяць;

— для студентів ВНЗ III — IV рівнів акредитації («бакалавр», «спеціаліст», «магістр») — 1180 грн. на місяць.

Нагадаємо: категорії отримувачів соцстипендій у ПТНЗ зазначені у пп. 1 — 4, 6 та 7 п. 24 Порядку № 882. Окрім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для яких гарантоване право на отримання соцстипендії встановлено п. 27 Порядку № 882, це:

1) особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та ліквідації її наслідків;

2) учні з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством;

3) учні, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I — III груп;

4) шахтарі та їх діти;

5) учасники бойових дій та їх діти;

6) діти загиблих учасників АТО;

7) діти загиблих майданівців;

8) переселенці.

Аналогічне коло отримувачів соцстипендій встановлено і для студентів ВНЗ у п. 20 Порядку № 882 та п. 4 Порядку № 1045.

Підвищення соцстипендій для учнів ПТНЗ

Згідно з п. 28 Порядку № 882 у разі, коли за результатами навчання успішність учня ПТНЗ становить 10 — 12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, розмір стипендії, встановленої п. 27 цього Порядку, збільшується на 45,5 %. Отже, розмір збільшення соцстипендії для учнів-відмінників ПТНЗ із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, з 01.11.2017 р. складає: 1180 х 45,5 % = 537 грн.

Наведемо розміри соцстипендій з 01.11.2017 р. залежно від типу навчального закладу та категорій отримувачів у табл. 2.

Таблиця 2

(грн. на місяць)

Категорія отримувача стипендії

Розмір соцстипендії

Збільшення розміру соцстипендії для відмінників

(п. 28 Порядку № 882)

для осіб з числа дітей-сиріт

(п. 2 Розмірів стипендій)

для окремих категорій громадян

(п. 3 Розмірів стипендій)

Учні ПТНЗ

1180

450

537

(1180 х 45,5 %)

Студенти ВНЗ

I — II рівнів акредитації

2360

890

____

Студенти ВНЗ

III — IV рівнів акредитації

2360

1180

____

Нормативні документи та скорочення

Закон про вищу освітуЗакон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII.

Постанова № 918 — постанова КМУ «Деякі питання виплати стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» від 08.11.2017 р. № 918.

Постанова № 1050постанова КМУ «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 28.12.2016 р. № 1050.

Порядок № 882Порядок призначення та виплати стипендій, затверджений постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882.

Порядок № 1045Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженим постановою КМУ від 28.12.2016 р. № 1045.

Розміри стипендій, постанова № 1047постанова КМУ «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» від 28.12.2016 р. № 1047.

ПТНЗ — професійно-технічні навчальні заклади.

ВНЗ — вищі навчальні заклади.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
підвищення стипендій, академічні стипендії, соціальні стипендії, учні ПТНЗ, студенти ВНЗ додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті