(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
5/5
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Грудень , 2017/№ 47

Дочекались: підвищення розмірів стипендій з 01.11.2017 р. отримало нормативне підґрунтя

Ще на початку листопада на офіційних сайтах КМУ та МОН з’явилася інформація про те, що Уряд підвищив з 01.11.2017 р. стипендії для учнів ПТНЗ та студентів ВНЗ на 18 %. Також були наведені нові розміри стипендій з урахуванням зазначеного підвищення. Проте нормативного підґрунтя для такого підвищення, на жаль, не було. Внаслідок цього навчальні заклади не мали правових підстав виплачувати стипендії за новими розмірами. І ось нарешті 6 грудня 2017 року було офіційно оприлюднено постанову № 918 («Урядовий кур’єр» від 06.12.2017 р. № 230), яка розставила всі крапки над «і». У цьому матеріалі ми розглянемо нові розміри стипендій, запропоновані цією постановою. Але про все по порядку.

Відзначимо, що постановою № 918 було викладено у новій редакції Розміри стипендій, затверджені постановою № 1047. Саме цей документ встановлює розміри академічних та соціальних стипендій для учнів ПТНЗ та студентів ВНЗ. При цьому у п. 2 постанови № 918 зазначено, що стипендії у нових (підвищених) розмірах призначаються та виплачуються у межах видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених у кошторисах відповідних закладів та установ освіти на 2017 рік.

Постанова № 918 набирає чинності з дня її опублікування (06.12.2017 р.) та застосовується з 1 листопада 2017 року (п. 5 цієї постанови). Отже, саме з 01.11.2017 р. слід нараховувати стипендії за новими підвищеними розмірами.

Зауважимо: порядок призначення і виплати стипендій залишився незмінним. Мова йде про Порядок № 882 (у редакції постанови № 1050).

Далі розглянемо стипендіально-збільшуючі зміни більш детально.

Академічні стипендії

Мінімальна академічна стипендія (МАС). Так, оновленим п. 1 Розмірів стипендій передбачено, що розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії (МАС) залежно від категорії отримувачів з 01.11.2017 р. дорівнює:

— для учнів ПТНЗ — 490 грн. на місяць;

— для студентів ВНЗ I — II рівнів акредитації («молодший спеціаліст», «бакалавр») — 980 грн. на місяць;

— для студентів ВНЗ III — IV рівнів акредитації («бакалавр», «спеціаліст», «магістр») — 1300 грн. на місяць;

— для студентів ВНЗ I — II рівнів акредитації, які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями (спеціалізаціями), — 1250 грн. на місяць;

— для студентів ВНЗ III — IV рівнів акредитації, які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями (спеціалізаціями), — 1660 грн. на місяць.

Нагадаємо, що категорії стипендіатів, яким призначають МАС, наведені у пп. 15 та 26 Порядку № 882. До них належать:

із числа студентів ВНЗ I — IV рівнів акредитації:

— студенти, які в межах ліміту стипендіатів згідно з рейтингом займають вищі позиції;

— студенти першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до навчального закладу, в межах ліміту стипендіатів;

із числа учнів ПТНЗ:

— учні, які за результатами семестрового контролю мають хоча б з одного навчального предмета (дисципліни) менше ніж 10 балів за дванадцятибальною або середній бал успішності, нижчий ніж 5, за п’ятибальною шкалою оцінювання;

— учні першого року навчання до першого семестрового контролю.

При цьому для студентів вишів, які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями (спеціалізаціями), встановлено підвищений розмір МАС. Це передбачено ч. 6 ст. 62 Закону про вищу освіту. Перелік таких спеціальностей наведено у додатку до постанови № 1047 (ср. 025069200).

Підвищення академстипендій. За особливі успіхи у навчанні учням ПТНЗ та студентам ВНЗ передбачений «бонус» у вигляді збільшення розміру академстипендії. Визначимо, скільки становить такий бонус з 01.11.2017 р.

Учні ПТНЗ. Так, згідно з п. 28 Порядку № 882 у разі, коли за результатами навчання успішність учня становить 10 — 12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, розмір МАС збільшується на 45,5 %. Таким чином, розмір збільшення академстипендії для учня-відмінника ПТНЗ з 01.11.2017 р. становить: 490 х 45,5 % = 222,95* = 223 грн.

* У разі коли розмір стипендії (розмір збільшення), розрахований відповідно до Порядку № 882, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії (розмір збільшення) округляється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове (примітка «***» до Порядку № 882).

Крім того, учням, строк навчання яких становить не більш як 10 місяців, які закінчили загальноосвітні навчальні заклади, де вивчали основи тваринництва і сільськогосподарської техніки, а також з числа осіб, звільнених у запас із Збройних Сил, розмір стипендії збільшується на 20 %, а учням, які є інвалідами по зору і слуху, — на 50 % (п. 31 Порядку № 882). Таким чином, для перших розмір збільшення стипендії з 01.11.2017 р. складає: 490 х 20 % = 98 грн., а для других: 490 х 50 % = 245 грн. Якщо ж серед зазначених категорій є відмінники, то розміри збільшення додатково становлять: 143 грн. ((490 + 223) х 20 %) та 357 грн. ((490 + 223) х 50 %) відповідно.

Отже, наприклад, загальний розмір стипендії (з урахуванням збільшень) для учня-відмінника ПТНЗ, який є інвалідом по зору та слуху, з 01.11.2017 р. дорівнює: 490МАС + 223збільшення за відмінне навчання + 357збільшення за інвалідність = 1070 грн.

Студенти ВНЗ. У разі, коли за результатами навчання відповідно до рішення стипендіальної комісії студенти ВНЗ займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, розмір призначених їм академічних стипендій збільшиться на 45,5 % (п. 16 Порядку № 882). Отже, для студентів-відмінників ВНЗ I — II рівнів акредитації зазначене збільшення з 01.11.2017 р. становить 446 грн. (980 х 45,5 %), а для студентів-відмінників ВНЗ III — IV рівнів акредитації — 592 грн. (1300 х 45,5 %).

Для студентів-відмінників, які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями, збільшення розміру стипендії згідно з п. 16 Порядку № 882 з 01.11.2017 р. становить: 1250 х 45,5 % = 569 грн. (для студентів ВНЗ I — II рівнів акредитації) та 1660 х 45,5 % = 756 грн. (для студентів ВНЗ III — IV рівнів акредитації) відповідно.

Наведемо розміри академічних стипендій (і розміри збільшень) з 01.11.2017 р. залежно від типу навчального закладу та категорій отримувачів у табл. 1.

Таблиця 1

(грн. на місяць)

Категорія отримувача стипендії

Розмір МАС

(п. 1 Розмірів стипендій)

Збільшення розміру академічних стипендії

для відмінників (пп. 16 та 28 Порядку № 882)

для деяких категорій учнів ПТНЗ

(п. 31 Порядку № 882)

за певні напрями підготовки

інваліди по зору і слуху

для відмінників

(з урахуванням п. 28 Порядку № 882)

за певні напрями

підготовки

інваліди по зору і слуху

Учні ПТНЗ

490

223*

(490 х 45,5 %)

98

(490 х 20 %)

245

(490 х 50 %)

143

((490 + 223) х 20 %)

357

((490 + 223) х 50 %)

Студенти ВНЗ

I — II рівнів акредитації

980

446

(980 х 45,5 %)

____

____

____

____

Студенти ВНЗ

III — IV рівнів акредитації

1300

592

(1300 х 45,5 %)

____

____

____

____

Студенти ВНЗ

I — II рівнів акредитації,

які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями

1250

569

(1250 х 45,5 %)

____

____

____

____

Студенти ВНЗ

III — IV рівнів акредитації,

які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями

1660

756

(1660 х 45,5 %)

____

____

____

____

Соціальні стипендії

З 01.11.2017 р. розмір соцстипендії для учнів та студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також учнів, студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, складає (п. 2 Розмірів стипендій):

— для учнів ПТНЗ — 1180 грн. на місяць;

— для студентів ВНЗ I — IV рівнів акредитації, наукових установ — 2360 грн. на місяць.

У свою чергу, розмір соціальної стипендії для осіб, які мають право на призначення соцстипендій на підставі нормативно-правових актів, якими встановлені державні пільги і гарантії для окремих категорій громадян, з 01.11.2017 р. дорівнює (п. 3 Розмірів стипендій):

— для учнів ПТНЗ — 450 грн. на місяць;

— для студентів ВНЗ I — II рівнів акредитації («молодший спеціаліст», «бакалавр») — 890 грн. на місяць;

— для студентів ВНЗ III — IV рівнів акредитації («бакалавр», «спеціаліст», «магістр») — 1180 грн. на місяць.

Нагадаємо: категорії отримувачів соцстипендій у ПТНЗ зазначені у пп. 1 — 4, 6 та 7 п. 24 Порядку № 882. Окрім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для яких гарантоване право на отримання соцстипендії встановлено п. 27 Порядку № 882, це:

1) особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та ліквідації її наслідків;

2) учні з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством;

3) учні, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I — III груп;

4) шахтарі та їх діти;

5) учасники бойових дій та їх діти;

6) діти загиблих учасників АТО;

7) діти загиблих майданівців;

8) переселенці.

Аналогічне коло отримувачів соцстипендій встановлено і для студентів ВНЗ у п. 20 Порядку № 882 та п. 4 Порядку № 1045.

Підвищення соцстипендій для учнів ПТНЗ

Згідно з п. 28 Порядку № 882 у разі, коли за результатами навчання успішність учня ПТНЗ становить 10 — 12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, розмір стипендії, встановленої п. 27 цього Порядку, збільшується на 45,5 %. Отже, розмір збільшення соцстипендії для учнів-відмінників ПТНЗ із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, з 01.11.2017 р. складає: 1180 х 45,5 % = 537 грн.

Наведемо розміри соцстипендій з 01.11.2017 р. залежно від типу навчального закладу та категорій отримувачів у табл. 2.

Таблиця 2

(грн. на місяць)

Категорія отримувача стипендії

Розмір соцстипендії

Збільшення розміру соцстипендії для відмінників

(п. 28 Порядку № 882)

для осіб з числа дітей-сиріт

(п. 2 Розмірів стипендій)

для окремих категорій громадян

(п. 3 Розмірів стипендій)

Учні ПТНЗ

1180

450

537

(1180 х 45,5 %)

Студенти ВНЗ

I — II рівнів акредитації

2360

890

____

Студенти ВНЗ

III — IV рівнів акредитації

2360

1180

____

Нормативні документи та скорочення

Закон про вищу освітуЗакон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII.

Постанова № 918 — постанова КМУ «Деякі питання виплати стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» від 08.11.2017 р. № 918.

Постанова № 1050постанова КМУ «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 28.12.2016 р. № 1050.

Порядок № 882Порядок призначення та виплати стипендій, затверджений постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882.

Порядок № 1045Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженим постановою КМУ від 28.12.2016 р. № 1045.

Розміри стипендій, постанова № 1047постанова КМУ «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» від 28.12.2016 р. № 1047.

ПТНЗ — професійно-технічні навчальні заклади.

ВНЗ — вищі навчальні заклади.

підвищення стипендій, академічні стипендії, соціальні стипендії, учні ПТНЗ, студенти ВНЗ додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті