Теми статей
Обрати теми

Визначаємо оклади «обслуговуючим» робітникам з 1 січня 2017 року

Коновал Світлана, головний спеціаліст відділу оплати праці в бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці
Як з 1 січня 2017 року визначити посадові оклади робітникам, які зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів згідно з наказом Мінпраці від 02.10.96 р. № 77?

Умови та розміри оплати праці робітників, які зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів (далі — «обслуговуючі» робітники), затверджені наказом Мінпраці від 02.10.96 р. № 77 (далі — наказ № 77).

Для визначення посадових окладів (місячних тарифних ставок) наказом № 77 визначені дві вимоги. Вони встановлені положеннями абз. 2 та 3 п. 1 наказу № 77.

Перша вимога (абз. 2 п. 1 наказу № 77) — розміри місячних окладів (тарифних ставок), зазначених у додатках 1 — 3 до наказу № 77, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, розмір якого визначений у примітці 1 додатка 1 до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі — постанова № 1298).

Друга вимога (абз. 3 п. 1 наказу № 77) — для робітників, у яких посадові оклади менше розміру мінімальної зарплати (МЗП), посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі встановлюються на рівні мінімальної зарплати.

Відразу зазначимо, що другу вимогу для встановлення посадових окладів (тарифних ставок) «обслуговуючим» робітникам з 1 січня 2017 року виконувати не потрібно. Тобто посадові оклади робітників у штатному розписі не встановлюються на рівні МЗП. Це випливає з положень п. 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. № 1774-VIII (ср. ). Так, згідно з ними МЗП після набрання чинності Законом № 1774 (з 01.01.2017 р.) не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів працівників. Зазначимо, що з 1 січня 2017 року МЗП складає 3200 грн.

Отже, для визначення посадових окладів (тарифних ставок) «обслуговуючим» робітникам з 1 січня 2017 року треба дотримуватися тільки першої вимоги.

Виконуємо її. Для цього нам потрібно розміри місячних тарифних ставок (посадових окладів), які визначені у додатках 1 — 3 до наказу № 77 (остання редакція, з урахуванням змін, внесених наказом Мінсоцполітики від 16.05.2016 р. № 515*) станом на 01.05.2016 р., помножити на відповідний коефіцієнт пропорційного підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду.

* Див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 22, с. 17. — Прим. ред.

Коефіцієнт, на який потрібно підвищити ці посадові оклади (тарифні ставки) «обслуговуючих» робітників, з 1 січня 2017 року складає 1,35021 (1600 грн. : 1185 грн.),

де 1185 грн. — розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, який визначений у примітці 1 додатка 1 до постанови № 1298, з 1 травня 2016 року;

1600 грн. — розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду з 1 січня 2017 року, який визначено постановою КМУ від 28.12.2016 р. № 1037 (див. с. 6 цього номера).

Отже, посадові оклади (тарифні ставки) «обслуговуючих» робітників станом на 1 січня 2017 року визначаються розрахунково так:

По (Тс) розрахункова = По (Тс) схемна x 1,35021,

де По — сума посадового окладу;

Тс — сума тарифної ставки.

Нагадаємо правила округлення розрахованого посадового окладу (тарифної ставки): цифри до 0,5 відкидаються, цифри 0,5 і вище округляються до однієї гривні.

Звертаємо увагу на ще один варіант розрахунку штатних окладів станом на 01.01.2017 р. Для цього оклади, визначені станом на 01.12.2016 р., помножуються на коефіцієнт 1,19850 (коефіцієнт пропорційного підвищення «базового» тарифу у січні 2017 року в порівнянні з груднем 2016 року (1,19850 = 1600 : 1335)). Результат в обох випадках буде однаковим.

Для полегшення роботи бухгалтеру та самоконтролю у встановленні «січневих» окладів наведемо модифіковані схеми посадових окладів. Нижче в таблицях для порівняння наведені розміри посадових окладів (місячних тарифних ставок):

— «схемні» оклади (з 01.05.2016 р.), які зазначено у додатках 1— 3 до наказу № 77;

— «штатні» оклади з 01.01.2017 р. (з урахуванням положень абз. 2 наказу № 77). Це розміри окладів, які визначені з урахуванням коефіцієнта пропорційного підвищення «базового» тарифу у січні 2017 року в порівнянні з травнем 2016 року (1,35021).

Як бачимо з наших порівняльних таблиць, за усіма посадами нові розміри посадових окладів, які необхідно встановити у штатному розписі з 1 січня 2017 року, перебувають у межі 1958 — 2320 грн.

Розрахуємо тарифні ставки (посадові оклади) «обслуговуючих» робітників, які діють з 1 січня 2017 року.

Розмір місячних тарифних ставок «обслуговуючих» робітників (додаток 1 до наказу № 77)

Професії

Розряд

Місячні тарифні ставки, грн.

I

II

III

IV

V

VI

Робітники, зайняті на ремонті і наладці устаткування, на верстатних роботах, на вантажно-розвантажувальних роботах, на реставраційних та будівельно-монтажних роботах

«схемні» тарифні ставки

(з 01.05.2016 р.)

1450

1457

1514

1583

1650

1714

«штатні» тарифні ставки

з 01.01.2017 р.

(з урахуванням положень абз. 2 п. 1 наказу № 77)

1958

1967

2044

2137

2228

2314

Розмір місячних окладів «обслуговуючих» робітників наскрізних професій (додаток 2 до наказу № 77)

Професії

Місячні оклади, грн.

«схемні» оклади (з 01.05.2016 р.)

«штатні» оклади з 01.01.2017 р.

(з урахуванням положень абз. 2 п. 1 наказу № 77)

Двірник, гардеробник, кур’єр, візник, кубівник, ліфтер, опалювач, прибиральник службових приміщень

1450

1958

Водій самохідних механізмів, возій, заправник поливально-мийних машин, каштелян, комірник, конюх, підсобний робітник, покоївка, прибиральник територій, робітник з благоустрою, садівник, світлокопіювальник, склографіст (ротаторник), склопротиральник, сторож, швейцар, швачка, озеленювач

1450 — 1460

1958 — 1971

Водій електро- та автовізка, комірник (старший), натирач підлоги, палітурник документів, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, фотограф, годинникар з ремонту механічних годинників, килимар, оператор пральних машин

1450 — 1514

1958 — 2044

Провідник із супроводження вантажів

1460

1971

Водій транспортно-прибиральної машини, склопротиральник при виконанні робіт у висотних будинках понад 12 поверхів та у важкодоступних місцях, оператор апаратів мікрофільмування та копіювання

1460 — 1583

1971 — 2137

Ліфтер при швидкості руху ліфтів:

від 2,5 до 5 метрів за секунду;

від 5 до 7 метрів за секунду;

понад 7 метрів за секунду

1460

1514

1583

1971

2044

2137

Перукар

1514

2044

Ремонтувальник висотних частин будинків

1514 — 1583

2044 — 2137

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

1583 — 1718

2137 — 2320

Розмір місячних окладів робітників, вказаних у п. 2 примітки додатка 2 до наказу № 77

Професії

Місячні оклади, грн.

«схемні» оклади (з 01.05.2016 р.)

«штатні» оклади з 01.01.2017 р. (з урахуванням положень абз. 2 п. 1 наказу № 77)

Возії при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних ям

1460

1971

Возії при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних ям при вичищенні їх самим возієм

1514 — 1583

2044 — 2137

Покоївки при виконанні адміністративних функцій

1460 — 1514

1971 — 2044

Робітники з благоустрою, що зайняті на роботах з видалення нечистот вручну

1514 — 1583

2044 — 2137

Розмір місячних тарифних ставок водіїв автотранспортних засобів (додаток 3 до наказу № 77)

Водій автотранспортних засобів (вантажних автомобілів)

Вантажопідйомність (тонн) бортових автомобілів, автомобілів-фургонів загального призначення

Місячні тарифні ставки, грн.

«схемні» тарифні ставки (з 01.05.2016 р.)

«штатні» тарифні ставки з 01.01.2017 р. (з урахуванням положень абз. 2 п. 1 наказу № 77)

До 1,5 (включно)

1460

1971

Понад 1,5 до 3

1488

2009

Понад 3 до 5

1508

2036

Понад 5 до 7

1543

2083

Понад 7 до 10

1570

2120

Понад 10 до 20

1583

2137

Понад 20 до 40

1606

2168

Понад 40 до 60

1650

2228

Водій автотранспортних засобів (легкових автомобілів)

Клас автомобіля

Робочий об’єм двигуна, літрів

Місячні тарифні ставки, грн.

«схемні» тарифні ставки (з 01.05.2016 р.)

«штатні» тарифні ставки з 01.01.2017 р. (з урахуванням положень абз. 2 п. 1 наказу № 77)

Особливо малий та малий

До 1,8 (включно)

1460

1971

Середній

Понад 1,8 до 3,5

1514

2044

Великий

Понад 3,5

1583

2137

Водій автотранспортних засобів (оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу «сирена»))

Клас автомобіля

Робочий об’єм двигуна, літрів

Місячні тарифні ставки, грн.

«схемні» тарифні ставки (з 01.05.2016 р.)

«штатні» тарифні ставки з 01.01.2017 р. (з урахуванням положень абз. 2 п. 1 наказу № 77)

Особливо малий та малий

До 1,8 (включно)

1570

2120

Середній (а також автобуси спеціальні)

Понад 1,8 до 3,5

1583

2137

Великий (а також автобуси спеціальні)

Понад 3,5

1625

2194

Водій автотранспортних засобів (автобусів, у тому числі спеціальних)

Клас автомобіля

Робочий об’єм двигуна, літрів

Місячні тарифні ставки, грн.

«схемні» тарифні ставки (з 01.05.2016 р.)

«штатні» тарифні ставки з 01.01.2017 р. (з урахуванням положень абз. 2 п. 1 наказу № 77)

Особливо малий та малий

До 5 (включно)

1490

2012

Малий

Понад 5 до 6,5

1508

2036

Понад 6,5 до 7,5

1541

2081

Середній

Понад 7,5 до 9,5

1570

2120

Великий

Понад 9,5 до 11

1583

2137

Понад 11 до 12

1606

2168

Понад 12 до 15

1640

2214

Понад 15

1650

2228

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі