Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Міністерство фінансів України
Друк
Наказ від 20.09.2017 р. № 793

Відповідно до пункту 7 розділу ІІ Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 — 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 415-р, наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Структуру кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

Типову відомчу класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів;

Типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасову класифікацію видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:

від 14 лютого 2011 року № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3. Департаменту місцевих бюджетів довести цей наказ до місцевих фінансових органів для використання при складанні та виконанні місцевих бюджетів.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2018 року.

В. о. Міністра С. Марченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 вересня 2017 року № 793

Структура кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код програмної класифікації містить сім знаків, з яких:

1

2

3

4

Пояснення

ХХ

Х

ХХХ

Х

ХХ

0

000

0

Головний розпорядник (код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

ХХ

Х

000

0

Відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника. Якщо відповідальним виконавцем бюджетної програми є безпосередньо головний розпорядник бюджетних коштів, то третім знаком коду проставляється цифра «1», для визначення інших відповідальних виконавців використовуються цифри від «2» до «9» в межах одного головного розпорядника. За бюджетними програмами, які поділяються на підпрограми, відповідальним виконавцем є головний розпорядник бюджетних коштів. Одночасно головний розпорядник бюджетних коштів є відповідальним виконавцем за кожною підпрограмою, а третім знаком коду як програми, так і кожної підпрограми проставляється цифра «1».

ХХ

Х

ХХХ

Х

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, яка затверджується наказом Мінфіну, складається з 4-х цифр, які відображають номер бюджетної програми та номер підпрограми

ХХ

Х

ХХХ

0

Номер програми. Параметри визначаються у Типовій програмній класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

ХХ

Х

ХХХ

Х

Номер підпрограми, який використовується для ідентифікації підпрограм, сформованих у межах відповідних бюджетних програм: цифра «0» присвоюється всім бюджетним програмам (незалежно від того, поділяються вони на підпрограми чи ні); номер підпрограми від 1 до 9 визначається в межах конкретної бюджетної програми у разі її поділу на підпрограми

Відповідно до вимог частини другої статті 10 Бюджетного кодексу України програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету формується місцевим фінансовим органом за пропозиціями, поданими головними розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту рішення про місцевий бюджет у бюджетних запитах.

Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету формується з урахуванням вимог Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, яка затверджується Міністерством фінансів України.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 вересня 2017 року № 793

Типова відомча класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код відомчої класифікації та кредитування

Назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету

01

Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста

02

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

03

Рахункова палата Верховної Ради Автономної Республіки Крим

04

Виборча комісія Автономної Республіки Крим

05

Постійне представництво Автономної Республіки Крим в столиці України — місті Києві

06

Орган1 з питань освіти і науки

07

Орган1 з питань охорони здоров’я

08

Орган1 з питань праці та соціального захисту населення

09

Орган1 у справах дітей

10

Орган1 з питань культури, національностей та релігій

11

Орган1 з питань молоді та спорту

12

Орган1 з питань житлово-комунального господарства

13

Орган1 з питань палива і енергетики

14

Орган1 з питань благоустрою населених пунктів

15

Орган1 з питань будівництва

16

Орган1 з питань містобудування та архітектури

17

Орган1 з питань державного архітектурно-будівельного контролю

18

Орган1 з питань охорони культурної спадщини

19

Орган1 з питань інфраструктури

20

Орган1 з питань інформатизації, аналітичного забезпечення та електронного урядування

21

Орган1 з питань пожежної охорони

22

Орган1 з питань охорони громадського порядку

23

Орган1 з питань інформаційної діяльності, засобів масової інформації та комунікацій з громадськістю

24

Орган1 з питань агропромислового комплексу, сільського господарства та продовольства

25

Орган1 з питань зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності

26

Орган1 з питань туризму та курортів

27

Орган1 з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

28

Орган1 з питань екології, охорони навколишнього середовища та природних ресурсів

29

Орган1 захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

30

Орган1 з питань мобілізаційної підготовки та цивільного захисту населення

31

Орган1 з питань управління комунальним майном

32

Орган1 з питань реклами та масових заходів

33

Орган1 з питань реєстрації та державного реєстру

34

Орган1 з питань надання адміністративних послуг

35

Орган1 з питань промисловості, розвитку інфраструктури та науково-технічної, інноваційної політики

36

Орган1 з питань земельних відносин

37

Орган1 з питань фінансів

40-49

Районні державні адміністрації у містах з районним поділом за відсутності районних у містах рад

1 Відповідне міністерство чи республіканський комітет Автономної Республіки Крим, відповідний структурний підрозділ місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу місцевої ради (департамент, головне управління, управління, відділ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 вересня 2017 року № 793

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів /
Тимчасова класифікація видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (ТПКВКМБ/ТКВКБМС) та кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФК)

Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Назва коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС

КФК

0100

Державне управління

0110

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим

0111

0120

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим

0112

0130

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим

0111

0140

Керівництво і управління у відповідній сфері в Автономній Республіці Крим

0111

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0111

0160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

0111

0170

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

0131

0180

Інша діяльність у сфері державного управління

0133

0190

Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим

0191

Проведення місцевих виборів

0160

0192

Проведення місцевих референдумів

0160

0193

Забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим

0160

1000

Освіта

1010

Надання дошкільної освіти

0910

1020

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (у тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

0921

1030

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

0921

1040

Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

0922

1050

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

0922

1060

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках

0910

1070

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

0922

1080

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

0922

1090

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

0960

1100

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

0960

1110

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

0930

1120

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

0941

1130

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)

0942

1140

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

0950

1150

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

0990

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

0990

2000

Охорона здоров’я

2010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0731

2020

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

0732

2030

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

0733

2040

Санаторно-курортна допомога населенню

0734

2050

Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

0761

2060

Створення банків крові та її компонентів

0762

2070

Екстрена та швидка медична допомога населенню

0724

2080

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

0721

2090

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

0722

2100

Стоматологічна допомога населенню

0722

2110

Первинна медико-санітарна допомога населенню

2111

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0725

2112

Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами

0725

2120

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров’я

0740

2130

Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

0763

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

2141

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики

0763

2142

Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

0763

2143

Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

0763

2144

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

0763

2145

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

0763

2146

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

0763

2150

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я

0763

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

3011

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1030

3012

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

1060

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

3021

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1030

3022

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1060

3023

Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян

1060

3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3031

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1030

3032

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку

1070

3033

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

1070

3034

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

1070

3035

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

1070

3036

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

1070

3040

Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

3041

Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами

1040

3042

Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку

1040

3043

Надання допомоги при народженні дитини

1040

3044

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

1040

3045

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

1040

3046

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1040

3047

Надання допомоги при усиновленні дитини

1040

3048

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

1040

3049

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

1010

3050

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1070

3060

Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1070

3070

Виплата компенсації реабілітованим

1070

3080

Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

1010

3090

Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

1030

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

3101

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

1010

3102

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

1020

3103

Навчання та трудове влаштування інвалідів

1010

3104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

1020

3105

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

1010

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

3111

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

1040

3112

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

1040

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

3121

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

1040

3122

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

1040

3123

Заходи державної політики з питань сім’ї

1040

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

3131

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»

1040

3132

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

1040

3133

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1040

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

1040

3150

Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з України

1070

3160

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

3161

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

1010

3162

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

1010

3163

Встановлення телефонів інвалідам I і II груп

1010

3170

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

1060

3180

Соціальний захист ветеранів війни та праці

3181

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

1030

3182

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

1030

3190

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

1090

3200

Організація та проведення громадських робіт

1050

3210

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 — 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І — ІІ групи, визначених пунктами 11 — 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов

1060

3220

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, в сім’ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

1040

3230

Інші заклади та заходи

1090

4000

Культура i мистецтво

4010

Фінансова підтримка театрів

0821

4020

Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій

0822

4030

Забезпечення діяльності бібліотек

0824

4040

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

0824

4050

Забезпечення діяльності заповідників

0827

4060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

0828

4070

Фінансова підтримка кінематографії

0823

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

0829

5000

Фiзична культура i спорт

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

5011

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

0810

5012

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

0810

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів

5021

Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл

0810

5022

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

0810

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

5031

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

0810

5032

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

0810

5033

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

0810

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

5041

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

0810

5042

Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

0810

5050

Підтримка фізкультурно-спортивного руху

5051

Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи

0810

5052

Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

0810

5053

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

0810

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

5061

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

0810

5062

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

0810

5063

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

0810

6000

Житлово-комунальне господарство

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

6011

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

0620

6012

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

0620

6013

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

0620

6014

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

0620

6015

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

0620

6016

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

0620

6017

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства

0620

6020

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

0620

6030

Організація благоустрою населених пунктів

0620

6040

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

0620

6050

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності

0620

6060

Утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

0640

6070

Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги

6071

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

0640

6072

Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету

0640

6080

Реалізація державних та місцевих житлових програм

6081

Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

0610

6082

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

0610

6083

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

0610

6084

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

0610

6085

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

0610

6086

Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

0610

6090

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

0640

7000

Економічна діяльність

7100

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

7110

Реалізація програм у галузі сільського господарства

0421

7120

Забезпечення діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій

0421

7130

Здійснення заходів із землеустрою

0421

7140

Інші заходи у сфері сільського господарства

0421

7150

Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства

0422

7160

Реалізація програм у галузі рибного господарства

0423

7200

Газове господарство

7210

Організація експлуатації газового господарства

0432

7220

Газифікація населених пунктів

0432

7300

Будівництво та регіональний розвиток

7310

Будівництво1 об’єктів житлово-комунального господарства

0443

7320

Будівництво1 об’єктів соціально-культурного призначення

0443

7321

Будівництво1 освітніх установ та закладів

0443

7322

Будівництво1 медичних установ та закладів

0443

7323

Будівництво1 установ та закладів соціальної сфери

0443

7324

Будівництво1 установ та закладів культури

0443

7325

Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

0443

7330

Будівництво1 інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

0443

7340

Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури

0443

7350

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

0443

7360

Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету

7361

Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

0490

7362

Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

0490

7363

Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0490

7364

Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок субвенції на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

0490

7365

Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок субвенції на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

0490

7366

Співфінансування з місцевого бюджету інвестиційних програм і проектів

0490

7370

Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

0490

7380

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

0490

7400

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

7410

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

7411

Утримання та розвиток автотранспорту

0451

7412

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

0451

7413

Інші заходи у сфері автотранспорту

0451

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

7421

Утримання та розвиток наземного електротранспорту

0453

7422

Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту

0453

7423

Утримання та розвиток метрополітену

0453

7424

Регулювання цін на послуги метрополітену

0453

7425

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету

0453

7426

Інші заходи у сфері електротранспорту

0453

7430

Утримання та розвиток місцевих аеропортів

0454

7440

Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

0456

7450

Інша діяльність у сфері транспорту

0456

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

7461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0456

7462

Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

0456

7463

Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

0456

7464

Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві

0456

7470

Інша діяльність у сфері дорожнього господарства

0456

7500

Зв’язок, телекомунікації та інформатика

7510

Реалізація програм у сфері зв’язку

0460

7520

Реалізація Національної програми інформатизації

0460

7530

Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики

0460

7600

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю

7610

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

0411

7620

Розвиток готельного господарства та туризму

7621

Підтримка діяльності готельного господарства

0470

7622

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

0470

7630

Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

0470

7640

Заходи з енергозбереження

0470

7650

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

0490

7660

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

0490

7670

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0490

7680

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

0490

7690

Інша економічна діяльність

0490

7691

Інші фонди

0490

7692

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0490

7693

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

0490

7700

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

0133

8000

Інша діяльність

8100

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

8110

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0320

8120

Заходи з організації рятування на водах

0320

8130

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

0320

8200

Громадський порядок та безпека

8210

Муніципальні формування з охорони громадського порядку

0380

8220

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

0380

8230

Інші заходи громадського порядку та безпеки

0380

8300

Охорона навколишнього природного середовища

8310

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

8311

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0511

8312

Утилізація відходів

0512

8313

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

0513

8320

Збереження природно-заповідного фонду

0520

8330

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

0540

8340

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0540

8400

Засоби масової інформації

8410

Фінансова підтримка засобів масової інформації

0830

8420

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

0830

8600

Обслуговування місцевого боргу

0170

8700

Резервний фонд

0133

8800

Кредитування

8810

Довгострокові кредити для здобуття вищої освіти та їх повернення

8811

Надання кредиту

0990

8812

Повернення кредиту

0990

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадян на будівництво/придбання житла та їх повернення

8821

Надання кредиту

1060

8822

Повернення кредиту

1060

8830

Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення

8831

Надання кредиту

1060

8832

Повернення кредиту

1060

8840

Довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення

8841

Надання кредиту

1060

8842

Повернення кредиту

1060

8850

Пільгові кредити членам житлово-будівельних кооперативів та їх повернення

8851

Надання кредиту

0490

8852

Повернення кредиту

0490

8860

Бюджетні позички суб’єктам господарювання та їх повернення

8861

Надання позичок

0490

8862

Повернення позичок

0490

8870

Кредити (позики), що залучаються органами місцевого самоврядування, від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) та їх повернення

8871

Отримання кредитів (позик)

0490

8872

Повернення кредитів (позик)

0490

8880

Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, об’єднаною територіальною громадою гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

8881

Забезпечення гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

0490

8882

Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

0490

8900

Бюджетна заборгованість бюджетних установ Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

9000

Міжбюджетні трансферти

9100

Дотації з місцевого бюджету

9110

Реверсна дотація

0180

9120

Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету

0180

9130

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

0180

9140

Дотація з місцевого бюджету на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та літакобудування за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

0180

9150

Інші дотації з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам

0180

9200

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету

0180

9210

Субвенція з місцевого бюджету на надання житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9220

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9230

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9240

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 — 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І — ІІ групи, визначених пунктами 11 — 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9250

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9260

Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9270

Субвенція з місцевого бюджету на будівництво/ капітальний ремонт / реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9300

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету

0180

9310

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

0180

9320

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

0180

9330

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9340

Субвенція з місцевого бюджету на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9400

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету

0180

9410

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

0180

9420

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

0180

9430

Субвенція з місцевого бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9440

Субвенція з місцевого бюджету на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9450

Субвенція з місцевого бюджету на придбання ангіографічного обладнання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9460

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9470

Субвенція з місцевого бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9480

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9500

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету

0180

9510

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію інвестиційних програм і проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

0180

9520

Субвенція з місцевого бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9530

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9540

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9550

Субвенція з місцевого бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9560

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9570

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва / реконструкції / ремонту / утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9600

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення інших програм та заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету

0180

9610

Субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9620

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9630

Субвенція з місцевого бюджету на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9640

Субвенція з місцевого бюджету на проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості і утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків) за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

0180

9710

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування

0180

9720

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних програм та проектів

0180

9730

Субвенція з місцевого бюджету на розвиток автомобільних доріг загального користування

0180

9740

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів

0180

9750

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних програм і проектів

0180

9760

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами

0180

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

0180

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету

0180

1 Будівництво — спорудження нового об’єкта, реконструкція, розширення, добудова, реставрація об’єктів, виконання монтажних робіт за рахунок власних коштів місцевих бюджетів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі