(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 36/1
 • № 35
 • № 34
 • № 33
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
4/13
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Вересень , 2017/№ 36

Щодо порядку оподаткування операцій з постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам

http://tinyurl.com/yy3xbfxj
Індивідуальна податкова консультація від 14.09.2017 р. № 1948/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника щодо порядку оподаткування операцій з постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі — Кодекс), повідомляє.

Підпунктом 197.1.18 пункту 197.1 статті 197 Кодексу передбачено, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги, обов’язковість отримання (надання) яких установлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо.

Для застосування норми підпункту 197.1.18 пункту 197.1 статті 197 Кодексу необхідне одночасне виконання таких вимог:

послуги повинні надаватися органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги;

послуги, які надаються, повинні бути платними;

обов’язковість отримання фізичними і юридичними особами послуг повинна бути встановлена законодавством;

кошти за надані послуги у повному обсязі повинні надходити до бюджету.

Статтею 7 Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.94 р. № 4038-XII (далі — Закон України «Про судову експертизу») встановлено, що судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

До державних спеціалізованих установ належать:

— науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України;

— науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров’я України;

— експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

Відповідно до абзацу 4 статті 15 Закону України «Про судову експертизу» проведення судових експертиз, обстежень і досліджень у кримінальному провадженні державними спеціалізованими установами, судово-медичними та судово-психіатричними установами на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника здійснюється за рахунок замовника.

Перелік платних послуг, що надаються науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 804 від 27.07.2011 р. «Деякі питання надання платних послуг науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції», зі змінами і доповненнями (далі — Постанова № 804).

Відповідно до Постанови № 804 науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, зокрема, надаються послуги з:

проведення судових експертиз, обстежень і досліджень у кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника та законного представника;

проведення судових експертиз у цивільних та господарських справах, а також справах адміністративної юрисдикції (адміністративних справах);

на замовлення фізичних чи юридичних осіб проведення експертних досліджень із застосуванням засобів і методів судової експертизи, результати яких оформлюються як висновки експертних досліджень, надання консультацій, що потребують спеціальних знань;

проведення навчання (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта у порядку, встановленому Законом України «Про судову експертизу»;

проведення наукових робіт та наукових і науково-технічних експертиз;

підготовка, видання та розповсюдження збірників наукових робіт та методичних посібників;

проведення науково-практичних семінарів, конференцій, симпозіумів з питань теорії та практики судової експертизи і криміналістики;

Також пунктом 2 Постанови № 804 встановлено, що:

вартість проведення судових експертиз та експертних досліджень, включених до переліку платних послуг, що надаються науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції, визначається відповідно до нормативної вартості однієї експертогодини, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 року № 710 «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів»;

інші послуги, включені до затвердженого цією постановою переліку, надаються науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції за згодою сторін за плату в обсязі, що відшкодовує витрати, пов’язані з їх виконанням.

Виходячи з наведених положень Закону України «Про судову експертизу» та Постанови № 804, кошти, що отримують науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України від платних послуг, використовуються ними для покриття витрат, що пов’язані з їх виконанням. Перерахування зазначених коштів до бюджету не передбачено.

Таким чином, платні послуги науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України надаються за кошти, які не перераховуються у повному обсязі до бюджету, зокрема, такі, що включені до переліку, затвердженого Постановою № 804:

проведення судових експертиз, обстежень і досліджень у кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника та законного представника;

проведення судових експертиз у цивільних та господарських справах, а також справах адміністративної юрисдикції (адміністративних справах);

на замовлення фізичних чи юридичних осіб проведення експертних досліджень із застосуванням засобів і методів судової експертизи, результати яких оформлюються як висновки експертних досліджень, надання консультацій, що потребують спеціальних знань;

проведення навчання (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта у порядку, встановленому Законом України «Про судову експертизу»;

проведення наукових робіт та наукових і науково-технічних експертиз;

підготовка, видання та розповсюдження збірників наукових робіт та методичних посібників;

проведення науково-практичних семінарів, конференцій, симпозіумів з питань теорії та практики судової експертизи і криміналістики;

Тому відповідно вказані послуги не звільняються від оподаткування податком на додану вартість, тобто підлягають оподаткуванню за ставкою 20 %. Дія підпункту 197.1.18 пункту 197.1 статті 197 Кодексу до таких послуг не застосовується.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
надання послуг, державні платні послуги, оподаткування операцій додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті