Методичні рекомендації щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань та проведення платежів

Бюджетна бухгалтерія Травень, 2018/№ 20/1
В обраному У обране
Друк
Затверджено наказом Державної казначейської служби України від 29.04.2013 р. № 68
(у редакції наказу Державної казначейської служби України від 15.04.2016 р. № 116)

1. Ці Методичні рекомендації визначають перелік підтвердних документів, які надаються розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на стадіях реєстрації бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань та проведення платежів.

2. До органів Казначейства на стадіях реєстрації бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань та проведення платежів надаються підтвердні документи, передбачені законодавством, в залежності від сутності платежу.

3. Перелік підтвердних документів є орієнтовним і може змінюватись у залежності від змін у законодавстві.

4. Договори, які подаються разом з реєстром бюджетних зобов’язань, повинні містити істотні умови відповідно до законодавства.

5. Документи подаються як в електронному вигляді, так і в паперовій формі.

6. Органи Казначейства не відповідають за недостовірність підтвердних документів та їх зміст. У підтвердних документах, наданих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, органами Казначейства звіряються суми на відповідність сумам, зазначеним у реєстрах бюджетних зобов’язань (реєстрах бюджетних фінансових зобов’язань) та платіжних дорученнях.

7. Перелік підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань та проведення платежів наведено в додатку.

Заступник директора Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України Л. Паскаренко

Додаток
до Методичних рекомендації щодо переліку
підтвердних документів
для реєстрації бюджетних зобов’язань
та проведення платежів

Перелік підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань проведення платежів

Назва витрат

КЕКВ, КККБ

Документи, які надаються на стадії реєстрації бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань

Документи, які надаються на стадії проведення платежів

Заробітна плата

2111

— заявка на видачу готівки;

— реєстр бюджетних зобов’язань;

— реєстр бюджетних фінансових зобов’язань

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки1

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

— заявка на видачу готівки;

— реєстр бюджетних зобов’язань;

— реєстр бюджетних фінансових зобов’язань

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки1

Нарахування на оплату праці

2120

реєстр бюджетних зобов’язань;

— реєстр бюджетних фінансових зобов’язань

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки1

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

1) У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок;

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— накладна;

— акт приймання-передавання наданих послуг, акт виконаних робіт;

— заявка на видачу готівки;

— реєстр авансових звітів;

— акт придбання матеріальних цінностей

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки1, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— накладна;

— акт приймання-передавання наданих послуг, акт виконаних робіт;

— акт придбання матеріальних цінностей

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

1) У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок;

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— накладна;

— реєстр авансових звітів;

— акт придбання матеріальних цінностей;

— акт приймання-передавання наданих послуг, акт виконаних робіт;

— заявка на видачу готівки

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки1, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— накладна;

— акт приймання-передавання наданих послуг, акт виконаних робіт;

— акт придбання матеріальних цінностей

Продукти харчування

2230

1) У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок;

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— накладна;

— реєстр авансових звітів;

— акт придбання матеріальних цінностей;

— акт приймання-передавання наданих послуг;

— заявка на видачу готівки

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки1. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— накладна;

— акт приймання-передавання наданих послуг, акт виконаних робіт;

— акт придбання матеріальних цінностей

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

1) У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок;

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— накладна;

— реєстр авансових звітів;

— акт приймання-передавання наданих послуг, акт виконаних робіт;

— кошторис на виконання робіт з поточного ремонту;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. № КБ-3);

— копія меморіального ордеру (при сплаті банківської комісії) у випадку проведення видатків бюджету, пов’язаних з міжнародною діяльністю в іноземній валюті;

— заявка на видачу готівки;

— розрахунок іноземної валюти в еквіваленті до національної валюти

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки1, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— накладна;

— акт приймання-передавання наданих послуг, акт виконаних робіт;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. № КБ-3)

2240

У частині оплати послуг, що надаються у сфері управління державним (місцевим) боргом (агентські, консультаційні, рейтингові, юридичні, інформаційні, дорадчі, управлінські), послуги, пов’язані з розміщенням боргових цінних паперів на ринку, оплата послуг з впровадження, супроводження та розвитку інформаційно-аналітичних систем управління державним (місцевим) боргом тощо2:

1) У разі здійснення попередньої оплати:

— розпорядження Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу) на перерахування коштів;

— кредитна угода, договір;

— угода, договір про надання послуг;

— платіжна інструкція;

— рахунок (інвойс);

2) При отриманні робіт, послуг:

— розпорядження Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу) на перерахування коштів;

— кредитна угода, договір;

— угода, договір про надання послуг;

— платіжна інструкція;

— рахунок (інвойс);

— акт про надані послуги;

— акт виконаних робіт

Розпорядження Міністерства фінансів України (фінансового органу) на перерахування коштів, платіжне доручення (якщо платіж з обслуговування державного (місцевого) боргу здійснюється в національній валюті через реєстраційні рахунки, відкриті на ім’я Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу) в Казначействі), кредитна угода, договір, угода, договір про надання послуг; платіжна інструкція; рахунок (інвойс); акт про надані послуги; акт виконаних робіт

Видатки на відрядження

2250

1) У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок;

2) При отриманні послуг:

— договір;

— накладна;

— заявка на видачу готівки;

— доручення на здійснення видатків в іноземній валюті (для проведення видатків державного бюджету, пов’язаних з міжнародною діяльністю в іноземній валюті);

— розрахунок коштів у національній та іноземній валюті;

— акт виконаних робіт (у разі користування послугами зали офіційних делегацій (ЗОД));

— авансовий звіт / реєстр авансових звітів

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки1, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

1) У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок;

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— накладна;

— протокол договірної ціни;

— реєстр авансових звітів;

— акт приймання-передавання наданих послуг, акт виконаних робіт;

— заявка на видачу готівки.

У разі будівництва, реконструкції подаються:

— титул об’єкта;

— титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування в поточному році лише проектно-вишукувальних робіт);

— договір підряду (контракт). У разі здійснення будівництва об’єкта кількома генеральними підрядниками договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об’єктів — додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;

— наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об’єкт;

— календарний графік виконання робіт;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. № КБ-3)

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки1. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— накладна;

— акт приймання-передавання наданих послуг, акт виконаних робіт;

— акт придбання матеріальних цінностей;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. № КБ-3)

Оплата теплопостачання

2271

1) У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок;

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— рахунок-фактура;

— акт наданих послуг / виконаних робіт

Платіжне доручення.

Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— акт наданих послуг / виконаних робіт

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

1) У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок;

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— рахунок-фактура;

— акт наданих послуг / виконаних робіт

Платіжне доручення.

Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— акт наданих послуг / виконаних робіт

Оплата електроенергії

2273

1) У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок;

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— рахунок-фактура;

— акт наданих послуг / виконаних робіт

Платіжне доручення.

Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— акт наданих послуг / виконаних робіт

Оплата природного газу

2274

1) У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок;

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— рахунок-фактура;

— акт наданих послуг / виконаних робіт

Платіжне доручення.

Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— акт наданих послуг / виконаних робіт

Оплата інших енергоносіїв

2275

1) У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок;

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— рахунок-фактура;

— акт наданих послуг / виконаних робіт;

— накладна

Платіжне доручення.

Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— накладна;

— акт наданих послуг / виконаних робіт

Оплата енергосервісу

2276

— енергосервісний договір;

— акт про виконання зобов’язань

Платіжне доручення

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

1) У разі здійснення попередньої оплати:

— рахунок;

— договір.

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— накладна;

— реєстр авансових звітів;

— акт приймання-передавання наданих послуг, акт виконаних робіт;

— кошторис на виконання робіт з поточного ремонту;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. № КБ-3);

— копія меморіального ордеру (при сплаті банківської комісії) у випадку проведення видатків бюджету, пов’язаних з міжнародною діяльністю в іноземній валюті;

— заявка на видачу готівки;

— розрахунок іноземної валюти в еквіваленті до національної валюти

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки1, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— накладна;

— акт приймання-передавання наданих послуг, акт виконаних робіт;

— акт придбання матеріальних цінностей;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. № КБ-3)

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

1) У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок;

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— накладна;

— реєстр авансових звітів;

— календарний план заходів на рік;

— акт приймання-передавання наданих послуг, акт виконаних робіт;

— кошторис на виконання робіт з поточного ремонту;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф №. КБ-3);

— копія меморіального ордеру (при сплаті банківської комісії) у випадку проведення видатків бюджету, пов’язаних з міжнародною діяльністю в іноземній валюті;

— заявка на видачу готівки;

— розрахунок іноземної валюти в еквіваленті до національної валюти;

— наказ та кошторис на проведення заходу;

— розрахунок коштів в національній та іноземній валюті

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки1, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— накладна;

— акт приймання-передавання наданих послуг, акт виконаних робіт;

— акт придбання матеріальних цінностей;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. № КБ-3)

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

— розпорядження Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу);

— договір, кредитна угода;

— розрахунок банку по сплаті відсотків;

— рішення сесії відповідної ради;

— платіжна інструкція;

— рахунок (інвойс);

— інші документи, передбачені нормативно-правовими актами

Платіжне доручення. Розпорядження Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу) на перерахування коштів, кредитна угода, договір, платіжна інструкція; рахунок (інвойс)2

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

— розпорядження Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу);

— міжнародний договір; кредитна угода;

— розрахунок банку по сплаті відсотків;

— рішення сесії відповідної ради;

— платіжна інструкція;

— рахунок (інвойс);

— інші документи, передбачені нормативно-правовими актами

Платіжне доручення. Розпорядження Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу) на перерахування коштів, кредитна угода, договір, платіжна інструкція, рахунок (інвойс)2, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

1) У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок;

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— накладна;

— реєстр авансових звітів;

— акт приймання-передавання наданих послуг, акт виконаних робіт;

— кошторис на виконання робіт з поточного ремонту;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. № КБ-3);

— копія меморіального ордеру (при сплаті банківської комісії) у випадку проведення видатків бюджету, пов’язаних з міжнародною діяльністю в іноземній валюті;

— заявка на видачу готівки;

— розрахунок іноземної валюти в еквіваленті до національної валюти

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки1, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— накладна;

— акт приймання-передавання наданих послуг, акт виконаних робіт;

— акт придбання матеріальних цінностей;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. № КБ-3)

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

— інформація фінансових органів щодо прийнятих зобов’язань;

— рішення сесії відповідної ради;

— договір між місцевими радами про передачу коштів міжбюджетного трансферту

Платіжне доручення

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

— розпорядчі документи, які визначають зобов’язання про спрямування платежів за кордон;

— лист або рахунок (інвойс) міжнародних організацій із зазначенням суми внеску, його офіційний переклад;

— розпорядження керівника на сплату членського внеску;

— рішення Кабінету Міністрів України (у разі вступу до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод);

— рішення сесії відповідної ради;

— розрахунок іноземної валюти в еквіваленті до національної валюти;

— лист або рахунок банківської установи про підтвердження реквізитів банку

Платіжне доручення, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою

Виплата пенсій і допомоги

2710

— заявка на видачу готівки;

реєстр бюджетних зобов’язань;

— реєстр бюджетних фінансових зобов’язань;

— договір;

— зведений реєстр виплат3;

— реєстр виплат3

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки1

Стипендії

2720

— заявка на видачу готівки;

— реєстр бюджетних зобов’язань;

— реєстр бюджетних фінансових зобов’язань;

— зведений реєстр виплат3;

— реєстр виплат3

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки1.

Інші виплати населенню

2730

— акт звірки розрахунків за надані пільги (субсидії) населенню;

— заявка на видачу готівки;

— реєстр бюджетних зобов’язань;

— реєстр бюджетних фінансових зобов’язань;

— офіційний переклад рішення закордонних юрисдикційних органів;

— постанова про відкриття виконавчого провадження для здійснення платежів на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України;

— виконавчий документ;

— розрахунок іноземної валюти в еквіваленті до національної валюти;

— зведений реєстр виплат3;

— реєстр виплат3

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки1, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою, заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті

Інші видатки

2800

— реєстр бюджетних зобов’язань;

— реєстр бюджетних фінансових зобов’язань;

— колективний договір (витяг з нього);

— реєстр авансових звітів;

— заявка на видачу готівки;

— колективний договір (витяг з нього);

Для проведення видатків в іноземній валюті:

— офіційний переклад рішення закордонних юрисдикційних органів,

— розрахунок іноземної валюти в еквіваленті до національної валюти

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки1, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

1) У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок;

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— акт виконаних робіт / поставки товарів;

— накладна

Платіжне доручення.

Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— акт виконаних робіт / поставки товарів;

— накладна

Капітальне будівництво (придбання)

3120

1) У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок;

— титул об’єкта;

— титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування в поточному році лише проектно-вишукувальних робіт);

— договір підряду (контракт). Для перехідних об’єктів — додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

— рішення про відведення земельної ділянки;

— титул об’єкта;

— титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт);

— договір підряду (контракт). У разі здійснення будівництва об’єкта кількома генеральними підрядниками договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об’єктів — додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;

— наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об’єкт;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. № КБ-3);

— договір купівлі-продажу житла, інших об’єктів;

— накладна / товарно-транспортна накладна (якщо умови договору передбачають оплату після отримання товару) при придбанні будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо

Платіжне доручення. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. № КБ-3);

— накладна / товарно-транспортна накладна при придбанні будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо

Капітальний ремонт

3130

1) У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок;

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

— об’єктний кошторис;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. № КБ-3);

— накладна / товарно-транспортна накладна (якщо умови договору передбачають оплату після отримання товару) при придбанні будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо

Платіжне доручення. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— накладна / товарно-транспортна накладна при придбанні будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. № КБ-3)

Реконструкція та реставрація

3140

1) У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок;

— титул об’єкта;

— титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування в поточному році лише проектно-вишукувальних робіт);

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

— титул об’єкта;

— титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування в поточному році лише проектно-вишукувальних робіт);

— договір підряду (контракт). У разі здійснення будівництва об’єкта кількома генеральними підрядниками договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об’єктів — додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;

— наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об’єкт;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. № КБ-3);

— накладна / товарно-транспортна накладна (якщо умови договору передбачають оплату після отримання товару) при придбанні будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо

Платіжне доручення. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— накладна / товарно-транспортна накладна при придбанні будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. № КБ-3)

Створення державних запасів і резервів

3150

— договір про закупівлю;

— приймальний акт;

— реєстр приймальних актів

Платіжне доручення

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

1) У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок.

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— акт виконаних робіт;

— акт передачі у власність;

— грошова оцінка землі та розрахунок нормативної грошової оцінки

Платіжне доручення.

Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— акт виконаних робіт;

— акт передачі у власність

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

1) У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок;

— титул об’єкта;

— титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування в поточному році лише проектно-вишукувальних робіт);

— договір підряду (контракт). Для перехідних об’єктів — додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році.

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— накладна;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. № КБ-3);

— акт виконаних робіт;

— титул об’єкта;

— титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт);

— договір підряду (контракт) з визначенням вартості будівництва, форм розрахунків за виконані роботи та майнової відповідальності за порушення умов договору підряду (контракту). У разі здійснення будівництва об’єкта кількома генеральними підрядниками договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об’єктів — додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;

— наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об’єкт;

— заявка на видачу готівки

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки1, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою, заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті.

Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— накладна;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. № КБ-3).

— акт виконаних робіт

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

— інформація фінансових органів щодо прийнятих зобов’язань;

— рішення сесії відповідної ради;

договір між місцевими радами про передачу коштів міжбюджетного трансферту

Платіжне доручення

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

— інформація фінансових органів щодо прийнятих зобов’язань;

— рішення уповноваженого органу

Платіжне доручення, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою

Капітальні трансферти населенню

3240

1) У разі здійснення попередньої оплати:

— договір;

— рахунок;

— титул об’єкта;

— титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування в поточному році лише проектно-вишукувальних робіт);

— договір підряду (контракт). Для перехідних об’єктів — додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;

2) При отриманні товарів, робіт, послуг:

— договір;

— зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

— рішення про відведення земельної ділянки;

— титул об’єкта;

— титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування в поточному році лише проектно-вишукувальних робіт);

— договір підряду (контракт). У разі здійснення будівництва об’єкта кількома генеральними підрядниками договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об’єктів — додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році

— наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об’єкт;

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. № КБ-3);

— договір купівлі-продажу житла, інших об’єктів;

— накладна / товарно-транспортна накладна (якщо умови договору передбачають оплату після отримання товару) при придбанні будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо;

Платіжне доручення. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:

— довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. № КБ-3);

— накладна / товарно-транспортна накладна при придбанні будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

— кредитний договір;

— договір застави;

— графік повернення та документи, визначені умовами кредитування та/або передбачені постановами Кабінету Міністрів України;

Платіжне доручення, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою

4112

Кредитування при виконанні державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під державні (місцеві) гарантії1:

— розпорядження Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу) на проведення витрат з виконання державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) гарантійних зобов’язань;

— державні (місцеві) гарантії щодо виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання;

— рішення сесії відповідної ради;

— вимога про виконання зобов’язань за державними (місцевими) гарантіями;

— кредитна угода, договір;

— рахунок (інвойс)

Розпорядження Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу) на проведення витрат з виконання державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) гарантійних зобов’язань, державні (місцеві) гарантії щодо виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання; вимога про виконання зобов’язань за гарантіями; кредитна угода, договір; рахунок (інвойс).

Платіжне доручення, якщо платіж здійснюється через реєстраційні рахунки, відкриті на ім’я Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу) в органі Казначейства України

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

— договір купівлі і продажу;

— кредитний договір;

— графік повернення та документи, визначені умовами кредитування та/або передбачені постановами Кабінету Міністрів України;

— акт виконаних робіт

Платіжне доручення

Повернення внутрішніх кредитів

4120

— кредитний договір;

— графік повернення кредитів

Платіжне доручення

Примітки:

1 На стадії проведення платежів підставою для перерахування є заявка на видачу готівки, надана на стадії реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань.

2 За платежами з обслуговування державного (місцевого) боргу та платежами з виконання державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під державні (місцеві) гарантії, копії підтвердних документів, які надаються Міністерством фінансів України (відповідним фінансовим органом) відповідному органу Казначейства України, мають бути завірені у встановленому порядку Міністерством фінансів України (відповідним фінансовим органом). За вказаними платежами в іноземній валюті Міністерство фінансів України (відповідний фінансовий орган) надає відповідному органу Казначейства України копії кредитних угод, договорів, державних (місцевих) гарантій, договорів про надання послуг у 3-х примірниках мовою оригіналу та переклад, всі інші підтвердні документи — у 2-х примірниках.

3 Вказані реєстри подаються відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 р. № 151 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів, органів Державної казначейської служби та установ, які здійснюють виплати пільг, субсидій, інших соціальних виплат, під час перерахування таких виплат».

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд