Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268

Кабінет Міністрів України
Друк
Постанова від 10.05.2018 р. № 363

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 363

Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268

1. В абзаці другому пункту 1 слова «для державних службовців відповідних категорій» замінити словами «цією постановою,».

2. Абзац другий підпункту «в» підпункту 1 пункту 2 після слів «50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця» доповнити словами «, посадової особи місцевого самоврядування».

3. Підпункт 4 пункту 3 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«службовцям органів місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу в таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків — у порядку, визначеному Положенням про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. № 1049 «Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів»;».

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим.

4. Додатки 48 — 55 до постанови викласти в такій редакції:

«Додаток 48

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 10 травня 2018 р. № 363)

Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату (секретаріату) обласних, Київської та Севастопольської міських рад

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Голова ради, Київський міський голова

15400

Перший заступник голови ради, заступник міського голови — секретар Київської міської ради

13800

Заступник голови ради

12400

Голова постійної комісії з питань бюджету

10500

Керуючий справами

10500

Начальник управління

9000

Начальник відділу

7500

Начальник відділу у складі управління

6000

Завідувач самостійного сектору

6500

Завідувач сектору у складі управління, відділу

5400

Помічник голови ради, радник, консультант

4900

Головний спеціаліст, помічник заступника голови

4800

Провідний спеціаліст

4400

Спеціаліст I категорії

4300

Спеціаліст II категорії

3700

Спеціаліст

3500

Додаток 49

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 10 травня 2018 р. № 363)

Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату районних, районних у мм. Києві та Севастополі рад

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

район у м. Києві

район, район у м. Севастополі

Голова ради

11300

11000

Заступник голови ради

9800

9700

Керуючий справами

8400

8300

Начальник відділу, головний бухгалтер

6350

6300

Завідувач сектору

5400

5300

Радник, консультант голови ради

4150

4150

Головний спеціаліст

4100

4100

Провідний спеціаліст

3550

3500

Спеціаліст I категорії

3450

3400

Спеціаліст II категорії

3400

3350

Спеціаліст

3300

3300

Додаток 50

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 10 травня 2018 р. № 363)

Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів, сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад, та їх виконавчих комітетів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

у містах із чисельністю населення понад 1 млн осіб

за групами міст

у містах, населених пунктах об’єднаних територіальних громад із чисельністю (загальною чисельністю) населення, тис. осіб

поза групою

I

II

III

понад 15

до 15

Міський голова, сільський голова, селищний голова

12200

11900

11600

11200

9800

8000

7500

Перший заступник: міського голови, сільського голови, селищного голови

11200

10500

10200

9800

8400

7500

7000

Заступник з питань діяльності виконавчих органів: міського голови, сільського голови, селищного голови, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

9900

9700

9600

9500

8000

7000

6600

Староста

9900

9700

9600

9500

8000

7000

6600

Директор департаменту міської (міста обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) ради

7700

7600

7500

7400

7000

Начальник управління

6700

6600

6500

6400

6300

6200

Начальник відділу, головний бухгалтер

6400

6350

6300

6200

6000

5900

5800

Завідувач сектору

5500

5400

5300

5200

5100

5000

Державний реєстратор, адміністратор

4800

4800

4800

4800

4400

4400

4400

Радник, консультант голови ради

4810

4810

4810

4810

4410

Помічник голови ради

4800

4800

4800

Головний спеціаліст

4800

4800

4800

4800

4400

4400

4400

Провідний спеціаліст

4400

4400

4300

4250

4100

4100

4100

Спеціаліст I категорії

4300

4300

4100

4050

4000

4000

4000

Спеціаліст II категорії

3700

3700

3600

3550

3500

3500

3400

Спеціаліст

3400

3400

3300

3200

3100

2900

2900

Примітка. Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, а також у виконавчому органі міської ради міста районного значення, селищної, сільської ради у разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».

Додаток 51

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 10 травня 2018 р. № 363)

Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад, виконавчих органів сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

у містах із чисельністю населення понад

1 млн осіб

за групами міст

у містах, що не належать до груп за оплатою праці, населених пунктах об’єднаних територіальних громад

поза групою

I

II

III

Директор департаменту

7700

7600

7500

7400

7000

Начальник самостійного управління, відділу

7000

6900

6800

6700

6500

6400

Начальник управління, відділу у складі департаменту

6700

6600

6500

6400

6300

6200

Начальник відділу у складі управління, головний бухгалтер

6400

6350

6300

6200

6000

5900

Завідувач сектору

5500

5400

5300

5200

5100

5000

Державний реєстратор, адміністратор

4800

4800

4800

4800

4400

4400

Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст

4800

4800

4800

4800

4400

4400

Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст

4400

4400

4300

4250

4100

4100

Спеціаліст I категорії

4300

4300

4100

4050

4000

4000

Спеціаліст II категорії

3700

3700

3600

3550

3500

3500

Спеціаліст

3400

3400

3300

3200

3100

2900

Примітка. Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, а також у виконавчому органі міської ради міста районного значення, селищної, сільської ради в разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».

Додаток 52

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 10 травня 2018 р. № 363)

Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Голова ради

11200

Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу

9800

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

8400

Завідувач відділу, головний бухгалтер

6300

Завідувач сектору

5300

Головний спеціаліст

4100

Провідний спеціаліст

3500

Спеціаліст I категорії

3400

Спеціаліст II категорії

3350

Спеціаліст

3300

Додаток 53

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 10 травня 2018 р. № 363)

Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів управлінь,

відділів виконавчих органів районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник самостійного управління, відділу

7000

Начальник відділу в складі управління

6300

Завідувач сектору

5300

Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст

4100

Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст

3500

Спеціаліст I категорії

3400

Спеціаліст II категорії

3350

Спеціаліст

3300

Додаток 54

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 10 травня 2018 р. № 363)

Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів (крім сільських, селищних рад і їх виконавчих органів, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад)

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

села, селища з чисельністю населення, тис. осіб

понад 15

від 10 до 15

від 7,5 до 10

від 3 до 7,5

до 3

Сільський, селищний голова

7200

7100

7000

6800

6600

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

6800

6700

6500

6300

Секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

6500

6400

6300

5800

5700

Адміністратор, державний реєстратор

4300

4300

4200

4100

4100

Головний бухгалтер

4500

4500

4300

4200

4200

Спеціаліст I категорії

3200

3200

3100

3000

3000

Спеціаліст II категорії

3100

3100

3000

2900

2900

Спеціаліст

3000

2900

2900

2650

2650

Примітка. Посада адміністратора вводиться у виконавчому органі селищної, сільської ради у разі створення центру надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».

Додаток 55

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 10 травня 2018 р. № 363)

Схема посадових окладів службовців апарату (секретаріату) органів місцевого самоврядування, органів прокуратури

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

обласні, Київська та Севастопольська міські ради, органи прокуратури

міські (крім мм. Києва та Севастополя), районні у містах, сільські, селищні ради та їх виконавчі органи, районні ради

Відповідальний черговий

3000

2900

Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, орденської комори; фахівець з інтерв’ювання

3200

3000

Старший: інспектор, статистик; завідувач: друкарського бюро, копіювально-розмножувального бюро

3200

3000

Касир, інспектор, статистик, бібліотекар, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу

3150

2950

Завідувач військово-облікового бюро

3000

Секретар керівника

3000

2900

Комендант, диспетчер

2900

2800

Стенографістка I категорії, оператор комп’ютерного набору, оператор копіювальних та розмножувальних машин

2900

2800

Стенографістка II категорії, секретар-стенографістка, друкарка I категорії, друкарка диктофонної групи

2700

2600

Друкарка II категорії, секретар-друкарка

2700

2600

Діловод, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор

2700

2600

».

Коментар фахівця Мінсоцполітики

Уряд підвищив оклади посадових осіб і службовців ОМС: вивчаємо зміни

На сьогоднішній день до органів місцевого самоврядування (ОМС) хвиля прогресивних реформ не дійшла. Нового закону про службу в ОМС ще тільки чекаємо (відповідний проект розглядається в парламентських комітетах). Відповідно, на сьогодні при нарахуванні зарплати працівникам ОМС, як і раніше, керуємося профільним Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III та постановою КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268 (далі — постанова № 268).

При цьому якщо для більшості працівників бюджетної сфери посадові оклади було підвищено з 01.01.2018 р., то в ОМС вони не переглядались із травня 2017 року (для деяких посад ОМС — з 05.10.2017 р.). Тому щоб вирішити це питання Кабміном було затверджено постанову, що коментується. Вона передбачає підвищення окладів керівних працівників, фахівців та службовців ОМС.

Нові оклади з 18 травня 2018 року

Постановою, що коментується, у новій редакції викладені додатки 48 — 55 до постанови № 268. Головним чином цими правками збільшено розміри окладів абсолютно всіх посадових осіб місцевого самоврядування і службовців в ОМС, наведені в додатках 48 — 55 до постанови № 268.

Підкреслимо: постанова, що коментується, набула чинності 18.05.2018 р. (див. «Урядовий кур’єр» від 18.05.2018 р. № 93).

Важливо! Зарплату посадовим особам і службовцям в ОМС слід нараховувати виходячи з нових розмірів окладів з 18.05.2018 р.

Це означає, що зазначеним працівникам зарплату за травень 2018 року необхідно розрахувати: до 18.05.2018 р. — виходячи з колишніх розмірів окладів, а з 18.05.2018 р. — виходячи з нових розмірів окладів.

Оскільки в ОМС збільшено розміри окладів для всіх посадових осіб місцевого самоврядування і службовців, доцільно затвердити новий штатний розпис. Або ж для ОМС із невеликою штатною чисельністю нові оклади можна затвердити шляхом внесення змін до діючого штатного розпису. При цьому обов’язково затвердити такі зміни (новий штатний розпис) розпорядженням керівника ОМС.

Що стосується розмірів інших складових зарплати посадових осіб і службовців ОМС, то вони залишаються без змін. А це говорить про те, що зміни структури зарплати не відбулося.

Залишилися на колишньому рівні (на рівні січня 2018 року) і розміри окладів робітників, які обслуговують ОМС. Річ у тому, що розміри окладів для них визначені в наказі Мінпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.96 р. № 77, а його норм правки не торкнулися.

Надбавка за вислугу років службовцям ОМС

У постанові, що коментується, а саме у новому абз. 3 п.п. 4 п. 3, відтепер зазначено про порядок виплати надбавки за вислугу років службовцям ОМС, а саме:

«службовцям органів місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу в таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків — у порядку, визначеному Положенням про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. № 1049 «Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів».

Зауважимо, що у зв’язку з появою зазначеного доповнення у багатьох керівників та бухгалтерів ОМС виникли сумніви щодо правомірності виплати надбавки за вислугу років службовцям ОМС (у період до появи постанови, що коментується). Але поспішаємо всіх заспокоїти. Виплата «вислужної» надбавка для зазначеної категорії працівників не припинялася. Адже підставою для її встановлення було та залишається Положення про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів, затверджене постановою КМУ від 20.12.93 р. № 1049. Відтепер норми цього Положення, зокрема у питанні визначення розмірів надбавки за вислугу років та стажу для її встановлення, розміщено в постанові № 268.

Отже, для службовців ОМС ні розмір «вислужної» надбавки, ні порядок її виплати із набранням чинності постанови, що коментується, не змінився.

Алла ЛИТВИН, заступник директора Департаменту заробітної плати та умов праці — начальник відділу оплати праці в бюджетній сфері

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі