Теми статей
Обрати теми

Електрична енергія: новації 2019 року

Дуброва Ярослава, консультант з питань публічних закупівель
Бюджетна бухгалтерія Січень, 2019/№ 4/1
Друк
За вікном уже січень-2019. Здавалося б, уже всі замовники мали закупити електроенергію на 2019 рік, адже це такий товар, потреба в якому має бути забезпечена безперервно, тобто з 1 січня цього року. Але, на жаль, на закупівельному ринку електроенергії не так все ідеально, і більшість замовників чекали нових законодавчих змін у сфері ринку електроенергії. Чому ж так хотілося цих змін? Розберемось із цим сьогодні.

Основні зміни стосовно закупівлі електроенергії були внесені Законом № 2628 до Закону № 2019.

Ці зміни набрали чинності 01.01.2019 р. Далі проаналізуємо, у чому їх суть.

1. Зміни щодо універсальних послуг

Насамперед зауважимо, що законодавець розширив поняття «малий непобутовий споживач» і «побутовий споживач». Розглянемо їх у порівняльній таблиці:

Закон № 2019 до змін

Закон № 2019 після змін

Малий непобутовий споживач — суб’єкт малого підприємництва, електроустановки якого приєднані до системи розподілу електричної енергії номінальною напругою не більше 1 кВ, який купує електричну енергію для власного споживання

Малий непобутовий споживач — споживач, який не є побутовим споживачем і купує електричну енергію для власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт

Побутовий споживач — фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність, на підставі відповідного договору з учасником ринку, у тому числі за договором постачання електричної енергії споживачу

Побутовий споживач — індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий споживач (юридична особа, створена шляхом об’єднання фізичних осіб — побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність)

При цьому відповідно до п. 1.3 Порядку формування цін на універсальні послуги, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 р. № 1177, у цьому Порядку термін «побутовий споживач» вживається в такому значенні:

побутовий споживач — це фізична особа, яка використовує електроенергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність, або юридична особа, що об’єднує фізичних осіб, які використовують електроенергію для забезпечення власних побутових потреб, та розраховується з електропостачальником за загальним розрахунковим засобом обліку (ОСББ, житлово-експлуатаційні організації, садові товариства, гуртожитки тощо).

Разом з тим таке поняття, як «споживач», не змінилось. Як і раніше, споживач — це фізична особа, у тому числі фізична особа — підприємець, або юридична особа, що купує електроенергію для власного споживання (п. 84 ч. 1 ст. 1 Закону № 2019).

З огляду на зазначене, окремих замовників у сфері публічних закупівель, зокрема замовників — бюджетників, можна віднести до малих непобутових споживачів або ж до побутових споживачів.

Відповідно до положень Закону № 2019 побутовим та малим непобутовим споживачам електроенергія може бути надана як універсальна послуга.

Довідка

Відповідно до п. 67 ч. 1 ст. 1 Закону № 2019 постачальник універсальної послуги — це визначений відповідно до цього Закону електропостачальник, який виконує зобов’язання щодо надання універсальної послуги.

Згідно з п. 93 ч. 1 ст. 1 Закону № 2019 універсальна послуга — це постачання електроенергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електроенергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до цього Закону, на всій території України.

Зверніть увагу: постачальник універсальних послуг (далі — ПУП) не може відмовити побутовому та малому непобутовому споживачу, які знаходяться на території здійснення його діяльності, в укладенні договору постачання електроенергії.

При цьому, як передбачено змінами до Закону № 2019, тимчасово, на період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р. включно, універсальні послуги, окрім побутових та малих непобутових споживачів, надаються постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електромереж з договірною потужністю до 150 кВт. У зазначений період на бюджетні установи незалежно від розміру договірної потужності та на інших споживачів, електроустановки яких приєднані до електромереж з договірною потужністю до 150 кВт, поширюються всі права та обов’язки, передбачені Законом № 2019 для малих непобутових споживачів щодо отримання універсальних послуг, передбачених ст. 63 Закону № 2019.

Довідка

Як передбачено в п.п. 1.1.2 Правил № 312, дозволена (договірна) потужність — це максимальна величина потужності, дозволена до використання в будь-який час за кожним об’єктом споживача відповідно до умов договору споживача про розподіл (передачу) електроенергії, набута на підставі виконання договору про приєднання до електромереж або у результаті набуття права власності чи користування на об’єкт (об’єкти).

При цьому площадка вимірювання — це забезпечена точкою комерційного обліку або точками комерційного обліку електроустановка або сукупність електроустановок, виключно між якими можливі перетікання електроенергії технологічними електромережами власника електроустановок, у які надходить або з яких віддається електроенергія.

З огляду на зазначене, нині, з 01.01.2019 р., отримувати електроенергію від ПУП мають право й ті замовники-бюджетники, які не підпадають під поняття «побутовий споживач» та «малий непобутовий споживач», а підпадають під поняття «споживач». І таке право на універсальну послугу замовники-бюджетники мають протягом 2 років — по 31.12.2020 р. А ось після цієї дати право на універсальні послуги матимуть виключно ті замовники, які підпадають під поняття «побутовий споживач» та «малий непобутовий споживач».

Важливо!

Постачальник універсальних послуг має надавати універсальні послуги за економічно обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними цінами, що формуються ним відповідно до методики (порядку), затвердженої НКРЕКП як Регулятором, та включають, зокрема, ціну купівлі електроенергії на ринку електроенергії, ціну (тариф) на послуги ПУП, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу відповідно до укладених договорів про надання відповідних послуг.

Зауважте, що ПУП має оприлюднити ціни на універсальні послуги не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування.

При цьому коментованими змінами законодавець змінив ч. 4 ст. 63 Закону № 2019 щодо механізму укладення ПУП договору.

Так, ПУП здійснює постачання електроенергії в порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, та на умовах договору постачання універсальних послуг. Договір про постачання універсальних послуг є публічним договором приєднання та розробляється ПУП на підставі типового договору, форма якого затверджена НКРЕКП. ПУП має розмістити договір постачання універсальних послуг на своєму офіційному веб-сайті.

Довідка

Як передбачено Правилами № 312, договір про постачання електроенергії постачальником універсальних послуг — це домовленість між постачальником універсальних послуг та побутовим або малим непобутовим споживачем, яка передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електроенергії побутовим та малим непобутовим споживачем у певний період часу постачальником універсальних послуг за цінами постачальника універсальних послуг.

Також Законом № 2628 було доповнено п. 13 розд. XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2019 новим абзацом, а саме: фактом приєднання споживача до умов договору постачання універсальних послуг (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, що засвідчують його бажання укласти договір, зокрема надання підписаної заяви про приєднання, оплата рахунка ПУП та/або факт споживання електроенергії.

При цьому відповідно до п. 8 Правил № 312 договір про постачання електроенергії ПУП укладається шляхом приєднання до умов договору про постачання електроенергії постачальником універсальних послуг, опублікованого в засобах масової інформації та на веб-сайті постачальника, шляхом оплати рахунка, отриманого від постачальника універсальної послуги, або фактичного споживання будь-яких обсягів електроенергії, або підписання заяви-приєднання до умов договору про постачання електроенергії постачальником універсальних послуг.

З огляду на зазначене, можна дійти висновку: у разі якщо замовник (як споживач), який «підпадає» під ПУП, не уклав договір про закупівлю електроенергії на 2019 рік до 01.01.2019 р. та продовжував фактично споживати будь-які обсяги електроенергії з нового року, то вважається, що таким шляхом цей замовник уклав договір про постачання електроенергії ПУП.

Але з цього приводу є декілька «але».

«Але» 1

Перед укладенням певних договорів про закупівлю замовник має провести процедуру закупівлі. Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади установлені Законом № 922.

Нагадаємо, що згідно з ч. 1 ст. 2 Закону № 922 цей Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тис. грн., а робіт — 1,5 млн грн.

При цьому предмет закупівлі — це товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі).

Товари — це продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів.

Предмет закупівлі замовник визначає відповідно до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 17.03.2016 р. № 454. При цьому закупівлю електроенергії у постачальників здійснюють як товар.

Разом з тим закупівлю електроенергії в ПУП здійснюють також як товар, але з супровідними послугами. При цьому умовою визначення предмета закупівлі електроенергії в ПУП як товару є те, що вартість супровідних послуг (у тому числі послуг з розподілу) менше вартості товару.

З огляду на зазначене, у разі якщо очікувана вартість електроенергії для закупівлі в ПУП дорівнює або перевищує 200 тис. грн., то такій закупівлі має передувати відповідна процедура закупівлі.

А оскільки в межах території здійснення діяльності одного постачальника універсальних послуг не допускається здійснення діяльності іншими постачальниками універсальних послуг, то вбачається, що закупівля електроенергії в ПУП має здійснюватись за переговорною процедурою закупівлі на підставі п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону № 922.

Нагадаємо: відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону № 922 переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

«Але» 2

Відповідно до ч. 2 ст. 58 Закону № 2019 побутові споживачі та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг відповідно до цього Закону.

При цьому згідно з ч. 1 ст. 59 Закону № 2019 споживач здійснює зміну електропостачальника на безоплатній основі в порядку, визначеному правилами роздрібного ринку.

Відповідно до п. 5 Правил № 312 у разі вибору побутовим або малим непобутовим споживачем іншого постачальника, крім ПУП, договір про надання послуг з розподілу електроенергії може укладатись із таким споживачем за його бажанням у паперовій формі.

Як бачимо, закупівля електроенергії зазначеними споживачами в ПУП є правом споживача, а не його обов’язком. А враховуючи той факт, що де-юре ринок електроенергії відкритий, при цьому вже майже 300 постачальників отримали ліцензії на постачання електроенергії, то вважаємо, що замовник-споживач (який підпадає під ПУП) має здійснити всі залежні від нього дії для закупівлі електроенергії на відкритому ринку. І тільки після того, як таку закупівлю де-факто не можна здійснити, закуповувати в ПУП. При цьому така закупівля в ПУП має бути здійснена з дотриманням положень законодавства не тільки у сфері ринку електроенергії, а й у сфері публічних закупівель.

Довідка

З переліком ліцензованих електропостачальників можна ознайомитися на сайті НКРЕКП у рубриці «Електроенергія» підрубриці «Ліцензування» за посиланням:

http://www.nerc.gov.ua/?id=16075.

З цього приводу варто нагадати про те, що до складу адмінправопорушень, за які передбачена в ч. 1 ст. 16414 КУпАП адмінвідповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 11900 до 17000 грн., віднесено здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування визначених законодавством процедур закупівель.

Одночасно варто зауважити, що НКРЕКП на офіційному сайті надала рекомендації щодо закупівель електроенергії в ПУП з урахуванням нових змін. З рекомендаціями НКРЕКП можна ознайомитися за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/?news=8598.

Зокрема, НКРЕКП наголосила, що у разі необхідності в отриманні універсальної послуги споживач має право на укладення договору про постачання електроенергії з ПУП на всі площадки вимірювання, договірна потужність кожної з яких, визначеної окремо відповідно до паспорта цієї точки розподілу, який є додатком 2 до договору про надання послуг з розподілу (передачі) електроенергії та не перевищує 150 кВт (на період з 01.01.2019 р. по 31.12.2020 р.) і 50 кВт (на період після 31.12.2020 р.). Разом з тим будь-які рекомендації НКРЕКП замовникам у сфері публічних закупівель слід пропускати через призму законодавства у сфері публічних закупівель, аби не забути їх врахувати при закупівлі, але при цьому не припуститись помилок.

2. Постачальник «останньої надії»

Законодавець також змінив певні положення щодо постачальника «останньої надії» (далі — ПОН).

Так, у разі необрання споживачем (крім побутового та малого непобутового споживача) нового електропостачальника до 1 січня 2019 року постачання електроенергії такому споживачу здійснюється ПОН відповідно до ст. 64 Закону № 2019.

Окрім інших змін, законодавець також доповнив п. 16 розд. XVII «Прикінцеві та перехідні положення»Закону № 2019 новим абзацом такого змісту: без проведення конкурсу, передбаченого ч. 2 ст. 64 цього Закону, визначити електропостачальника (електропостачальників) державної форми власності, на якого з 1 січня 2019 року тимчасово, до 1 січня 2021 року, покласти функції постачальника «останньої надії», одночасно визначивши територію здійснення діяльності такого електропостачальника (електропостачальників).

Довідка

Розпорядженням КМУ від 12.12.2018 р. № 1023-р ДП зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» визначено постачальником «останньої надії» на період з 01.01.2019 р. до 01.01.2021 р.

Територія здійснення діяльності «Укрінтеренерго» як постачальника «останньої надії» — територія України, крім території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

Зазначимо, що постачання електроенергії ПОН здійснюється у виключних випадках, передбачених законодавцем у ч. 1 ст. 64 Закону № 2019, а саме:

1) банкрутства, ліквідації попереднього електропостачальника;

2) завершення строку дії ліцензії, зупинення або анулювання ліцензії з постачання електроенергії споживачам попереднього електропостачальника;

3) невиконання або неналежного виконання електропостачальником правил ринку, правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, що унеможливило постачання електроенергії споживачам;

4) необрання споживачем електропостачальника, зокрема, після розірвання договору з попереднім електропостачальником;

5) в інших випадках, передбачених Правилами № 312.

Важливо знати про те, що електропостачальник, неспроможний постачати електроенергію, має повідомити про дату припинення постачання електроенергії ПОН, споживачів, Регулятора (НКРЕКП), оператора системи передачі та ОСР. ПОН здійснює постачання з моменту припинення постачання електроенергії попереднім електропостачальником.

ПОН здійснює постачання електроенергії виключно на підставі договору про постачання електроенергії ПОН, який розробляє ПОН на основі Типового договору (додаток 7 до Правил № 312). Договір постачання електроенергії між ПОН і споживачем вважається укладеним з початку фактичного постачання електроенергії такому споживачу.

Нагадаємо: якщо очікувана вартість предмета закупівлі в ПОН дорівнюватиме або перевищуватиме 200 тис. грн., то перед укладенням договору з ПОН має бути проведено переговорну процедуру закупівлі (на підставі п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону № 922 у зв’язку з відсутністю конкуренції).

Зауважте, що постачання електроенергії ПОН здійснює на строк, який не може перевищувати 90 календарних днів. Після завершення цього граничного строку постачання електроенергії та у випадку неукладення споживачем договору з постачальником електроенергії постачання електроенергії такому споживачу припиняється. Зазначене передбачено п.п. 3.4.4 Правил № 312.

Варто зазначити, що ціна, за якою здійснюється постачання електроенергії споживачам ПОН, розраховується відповідно до Порядку формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії», затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 р. № 1179.

При цьому ціна електроенергії від ПОН у середньому на 30% вище ринкової ціни та має три складові:

1) оптова ринкова ціна — 1,618 грн. за 1 кВт-год;

2) тариф оператора розподілу (обленерго) чи передачі (НЕК «Укренерго»);

3) безпосередньо тариф ПОН — 0,486 грн. за 1 кВт-год.

З цінами, за якими здійснюється постачання електроенергії ПОН споживачам, можна ознайомитися на офіційному сайті ПОН за посиланням:

https://uie.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/ 12/2TSiny-PON-dlya-sajta-28.12.2018.pdf.

При цьому в комерційній пропозиції ПОН зазначає, що покупець має за 5 банківських днів до початку розрахункового періоду здійснити 100 % попередню оплату від орієнтовної вартості прогнозованого обсягу споживання електроенергії. Водночас ПОН попереджає, що в разі перевищення заявленого обсягу споживання на 10 % і більше споживач має сплатити штраф у розмірі 1 % від вартості об’єму електроенергії, що перевищує 10 % від заявленого обсягу електроенергії.

З комерційною пропозицією № 1 від 20.12.2018 р. для постачання електроенергії споживачам ПОН (додаток 2 до Договору про постачання електричної енергії ПОН) можна ознайомитися на офіційному сайті ПОН за посиланням:

https://uie.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/12/Dodatok-2_Komertsijna-propozytsiya-008.pdf.

Увага!

Однією з підстав припинення постачання електроенергії ПОН до закінчення 90 календарних днів є невиконання споживачем умов договору щодо повної та своєчасної оплати споживачем вартості електроенергії.

3. Закупівля розподілу електроенергії

Згідно з п.п. 3.1.3 Правил № 312 постачання електроенергії споживачу здійснюється, якщо споживач є стороною діючих договорів про надання послуг з розподілу (передачі) електроенергії та про постачання електроенергії споживачу або про постачання електроенергії постачальником універсальних послуг, або про постачання електроенергії постачальником «останньої надії».

Тобто перед укладенням договору на закупівлю електроенергії замовник має укласти договір на її розподіл.

Варто зазначити, що ініціатором укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електроенергії у разі зміни споживача, форми власності чи власника електроустановки є споживач (п.п. 2.1.3 Правил № 312).

Споживачі укладають договір споживача про розподіл (передачу) електроенергії шляхом приєднання до публічного договору за наявності чинного паспорта точки розподілу.

При цьому ч. 4 ст. 46 Закону № 2019 доповнено новим абзацом: «оператор системи розподілу надає послуги з розподілу електричної енергії на підставі договорів про надання послуг з розподілу. Договори про надання послуг з розподілу є публічними договорами приєднання та укладаються на основі типових договорів, форму яких затверджує Регулятор».

При цьому п.п. 2.1.4 Правил № 312 передбачено, що договір споживача про надання послуг з розподілу електроенергії є публічним договором приєднання та укладається з урахуванням ст. 633, 634, 641, 642 ЦКУ за формою договору, що є додатком 3 до цих Правил.

Довідка

Оператор системи розподілу (далі — ОСР) зобов’язаний на головній сторінці свого веб-сайту, а також у друкованих виданнях, що публікуються на території його ліцензованої діяльності, та у власних центрах обслуговування споживачів розмістити редакцію договору про надання послуг з розподілу електроенергії та роз’яснення щодо укладення та приєднання споживача до договору про надання послуг з розподілу електроенергії.

Договір споживача про надання послуг з розподілу електроенергії за ініціативою споживача або оператора системи відповідно до визначених Правилами № 312 випадків, як правило, укладається шляхом приєднання споживача за заявою-приєднанням до розробленого оператором системи розподілу договору на умовах складеного оператором системи розподілу паспорта точки розподілу.

Візьміть до уваги: якщо за об’єктом оформлено паспорт точки (паспорти точок) розподілу, ОСР не має права відмовити споживачу у приєднанні споживача до договору про надання послуг з розподілу електроенергії.

При цьому сторони можуть за взаємною згодою з урахуванням вимог Правил № 312 оформляти додатки до договору споживача про надання послуг з розподілу електроенергії, в яких узгоджуються організаційні та технічні особливості розподілу електроенергії.

Також варто знати про те, що за ініціативою однієї із сторін договір споживача про розподіл електроенергії оформлюють у паперовій формі.

На вимогу споживача ОСР протягом 3 робочих днів від дати звернення повинен надати споживачу підписаний примірник укладеного договору споживача про надання послуг з розподілу електроенергії у паперовій формі.

Разом з тим у разі необхідності визначення за взаємною згодою сторін додаткових умов договору, що конкретизують умови договору, форму якого встановлено Правилами № 312, договір оформляється в паперовій формі.

При цьому не забувайте про таке. У разі якщо очікувана вартість послуг з розподілу електроенергії дорівнюватиме або перевищуватиме 200 тис. грн. для замовників у сфері публічних закупівель, то укладенню договору на розподіл має передувати проведення процедури закупівлі. У цьому випадку це буде переговорна процедура на підставі п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону № 922 у зв’язку з відсутністю конкуренції, оскільки розподіл електроенергії — монопольна діяльність.

4. Реактивна електроенергія

Споживачі, електроустановки яких приєднані до мереж, що належать оператору системи, вносять плату за перетікання реактивної електроенергії на поточний рахунок оператора системи відповідно до умов договору про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електроенергії, який може бути додатком до договору споживача про розподіл (передачу) електроенергії.

Разом з тим врегулювати відносини з цього питання з оператором системи розподілу можна і шляхом укладення окремого договору про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електроенергії. На це треба звернути увагу тим замовникам, які вирішили закуповувати електроенергію в ПУП, скориставшись новорічними змінами.

5. Закупівлі електроенергії на 2019 рік. Хто? Де? Коли? Як?

То чи є нині ринок закупівель електроенергії конкурентним? Чи наблизились ми в цьому до європейських стандартів?

Як закупили та продовжують закуповувати електроенергію на 2019 рік замовники? Чи змінилось щось у закупівлях електроенергії у зв’язку з прийняття проаналізованих змін?

Які процедури закупівель застосовують замовники? Чи вдається все-таки закупити електроенергію на відкритих торгах, чи все ж таки замовники застосовують переговорну процедуру закупівлі в ПУП?

Та як закуповують електроенергію контролюючі і правоохоронні органи?

Багато питань щодо ринку електроенергії виникало й раніше, а ще більше, як бачимо, виникає зараз. Ми проаналізували тисячі закупівель електроенергії різними категоріями замовників у Prozorro і далі поділимось із вами нашими висновками щодо того, що ж ми побачили.

Замовники закуповують електроенергію як за конкурентними відкритими торгами, так і за неконкурентною процедурою закупівлі — переговорною.

При цьому аналіз закупівель електроенергії на 2019 рік свідчить про те, що переважно оголошені відкриті торги замовники відміняють через подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій. Разом з тим є й результативні відкриті торги з укладеними договорами.

Водночас є й такі замовники, які умудряються оголосити відкриті торги з порушеннями. Як наслідок, тендер їм доводиться відмінити на виконання висновку про результати моніторингу аудиторів.

Приклад 1. КП «Козятинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської районної ради» в оголошенні про проведення відкритих торгів не зазначив розмір та вид забезпечення тендерних пропозицій. У зв’язку з неможливістю усунення цього порушення замовник прийняв рішення відмінити торги, пообіцявши у Prozorro: «Зобов’язуємось у подальшому не допускати порушень чинного законодавства у сфері публічних закупівель».

Детальніше з цією закупівлею можна ознайомитися за посиланням:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-02-000291-a.

Приклад 2. КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради 12.01.2019 р. оголосило відкриті торги на електроенергію очікуваною вартістю 22683774,70 грн. А через три дні, 15.01.2019 р., цим тендером зацікавились аудитори й почали здійснювати моніторинг. При цьому моніторинг був проведений швидко — вже 17.01.2019 р. його було завершено.

У висновку про результати моніторингу аудитори встановили, що замовник:

«додатково не оприлюднив оголошення про проведення процедури закупівлі англійською мовою, тоді як очікувана вартість закупівлі згідно з офіційним курсом НБУ, встановленим на день надання для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі (12.01.2019 р.), перевищує суму, еквівалентну 133 тис. євро (для товарів та послуг), чим не дотримано норми, визначені ч. 4 ст. 10 Закону № 922.

Також як порушення ч. 2 ст. 22 Закону № 922 тендерна документація не містить інформації щодо способу підтвердження відповідності учасників вимогам, встановленим п. 10 ч. 1 ст. 17 Закону № 922.

Як порушення ч. 3 ст. 16 Закону № 922 у додатку 2 тендерної документації замовник вимагає надати документи на підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям».

Відповідно до констатуючої частини висновку аудитори зобов’язали замовника вжити заходів щодо усунення виявлених порушень.

Замовник відмінив цей тендер 17.01.2019 р., але зазначив цікаву підставу для відміни — у зв’язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг. То чи дійсно стала непотрібною замовнику електроенергія? Не зовсім так.

Як видно з протоколу ТК від 17.01.2019 р. № 250, оприлюдненого в Prozorro, замовник погоджується лише з одним порушенням, яке знайшли аудитори: щодо неоприлюднення оголошення англійською мовою. Водночас замовник зазначає, що в такому обсязі, як оголошено, йому вже не потрібна електроенергія. Але все одно потрібна, тільки в меншому обсязі. От тому й вийшло, що тендер відмінили не у зв’язку з порушенням порядку оприлюднення оголошення або у зв’язку з тим, що неможливо усунути виявлені порушення, а тому, що відпала потреба у такому предметі закупівлі. Тобто начебто замовник і виконав вимоги аудиторів, але вчинив по-своєму.

Детальніше з цією закупівлею можна ознайомитися за посиланням:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-12-000007-a.

Приклад 3. Не пощастило й Комунальному некомерційному підприємству «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської районної ради. Адже за результатами моніторингу закупівлі електроенергії аудитори встановили порушення ч. 1 ст. 4 Закону № 922 у частині неоприлюднення в річному плані інформації про цю закупівлю. Тож замовнику довелося 17.01.2019 р. відмінити тендер.

Детальніше з цією закупівлею можна ознайомитися за посиланням:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-08-000136-c.

Приклад 4. А в Миколаївському міжрайонному управлінні водного господарства аудитори встановили інше порушення — замовник не оприлюднив оголошення про проведення закупівлі електроенергії англійською мовою. При цьому очікувана вартість предмета закупівлі становила 4314600 грн., що перевищує 133 тис. євро, а отже, згідно з ч. 4 ст. 10 Закону № 922 зазначене оголошення потребує публікації англійською мовою.

Як наслідок, замовник відмінив тендер через неможливість усунути виявлені аудиторами порушення.

Детальніше з цією закупівлею можна ознайомитися за посиланням:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-15-001792-c.

Також є й інші замовники, які відмінили відкриті торги на електроенергію на підставі висновку про результати моніторингу закупівель аудиторів, зокрема:

• Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське вище професійне училище»:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-04-000545-a;

• Відділ культури Долинської районної державної адміністрації:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-21-002016-c.

Тож радимо замовникам ознайомитися з висновками аудиторів щодо цих та інших закупівель, проаналізованих нами, та врахувати висновки аудиторів для недопущення порушень у подальшому у своїх закупівлях.

5.1.Відкриті торги відбулись

Варто зазначити, що серед тих, хто закуповує електроенергію, є й замовники-щасливці. Це як бюджетники, так і не бюджетники. Вони оголосили відкриті торги, не чекаючи на зміни ані щодо ПУП, ані щодо ПОН. При цьому на оголошені відкриті торги прийшли два учасники, і за результатами одних із торгів замовники вже уклали договори, а за результатами деяких з інших торгів вже оприлюднено повідомлення про намір укласти договір, але станом на момент аналізу цього питання поки ще не укладено договір. При цьому деяким замовникам ще й вдалося «відбитись» від аудиторів і продовжити торги. Далі розглянемо на прикладах.

Приклад 1. Відділ освіти виконавчого комітету Канівської міської ради провів відкриті торги з очікуваною вартістю електроенергії 1548025 грн. (строк поставки — по 31.12.2019 р.).

У тендері взяли участь:

ТОВ «Маньківкаенергопостач» (ціна ТП — 1542997,35 грн.);

ТОВ «Маньківкаенергосервіс» (ціна ТП — 1548000 грн.).

За результатами тендера 17.01.2019 р. укладено договір з переможцем закупівлі — ТОВ «Маньківкаенергопостач».

Детальніше з цією закупівлею можна ознайомитися за посиланням:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-11-001372-c.

Приклад 2. Відділ освіти Маньківської районної державної адміністрації провів відкриті торги з очікуваною вартістю електроенергії 2589699 грн. (строк поставки — по 31.12.2019 р.).

У тендері взяли участь:

ТОВ «Маньківкаенергопостач» (ціна ТП — 2579640 грн.);

ТОВ «Маньківкаенергосервіс» (ціна ТП — 2589000 грн.).

За результатами тендера 16.01.2019 р. укладено договір з переможцем закупівлі — ТОВ «Маньківкаенергопостач».

Детальніше з цією закупівлею можна ознайомитися за посиланням:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-06-002574-c.

Приклад 3. ДП «Адміністрація морських портів України» в особі Херсонської філії провело відкриті торги з очікуваною вартістю електроенергії 4200000 грн. (строк поставки — по 31.03.2019 р.).

У тендері взяли участь:

ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» (ціна ТП — 3717000 грн.);

ДП «Профіт ХАБ» Чернігівської регіональної ТПП (ціна ТП — 3948000 грн.).

За результатами тендера 17.01.2019 р. укладено договір з переможцем закупівлі — ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія».

Детальніше з цією закупівлею можна ознайомитися за посиланням:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-11-003942-c.

Приклад 4. Миколаївська філія ДП «Адміністрація морських портів України» оголосила відкриті торги з очікуваною вартістю електроенергії 2100000 грн. (строк поставки 01.02.2019 р. — 28.02.2019 р.).

У тендері взяли участь:

ПП «Югенергопром» (ціна ТП — 2099999,72 грн.);

ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» (ціна ТП — 2088461,26 грн.).

Відповідно до повідомлення про намір укласти договір (оприлюднено 18.01.2019 р.) переможцем обрано ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія».

Детальніше з цією закупівлею можна ознайомитися за посиланням:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-27-000721-c.

Приклад 5. КП «Центральний стадіон» оголосило відкриті торги з очікуваною вартістю електроенергії 1287935,34 грн. (строк поставки — по 31.12.2019 р.).

У тендері взяли участь:

ТОВ «Черкасиенергозбут» (ціна ТП — 1273800,00 грн.);

ТОВ АБК «Електро-Буд» (ціна ТП — 1286000,00 грн.).

Відповідно до повідомлення про намір укласти договір (оприлюднено 18.01.2019 р.) переможцем обрано ТОВ «Черкасиенергозбут».

Детальніше з цією закупівлею можна ознайомитися за посиланням:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-28-001162-a.

Приклад 6. Цікаво, що ці ж двоє учасників прийшли й на тендер до Головного Управління ДФС у Черкаській області:

ТОВ «Черкасиенергозбут» (ціна ТП — 3190000 грн.);

ТОВ АБК «Електро-Буд» (ціна ТП — 3600000 грн.).

Станом на 18.01.2019 р. переможець аукціону ТОВ «Черкасиенергозбут» очікував рішення щодо розгляду його ТП.

Детальніше з цією закупівлею можна ознайомитися за посиланням:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-02-001259-c.

Приклад 7. А деякі замовники настільки «сильні», що не тільки провели відкриті торги на закупівлю електроенергії, а ще й «відбились» від аудиторів.

Так, ПАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль» ще у грудні 2018 року оголосило тендер очікуваною вартістю 4740300 грн.

Закупівлю промоніторили аудитори й виявили порушення ч. 4 ст. 10 Закону № 922 у частині неоприлюднення оголошення англійською мовою та ч. 1 ст. 10 Закону № 922 у частині строків оприлюднення оголошення та тендерної документації (оскільки очікувана вартість електроенергії перевищує 133 тис. євро). Зазначили про це у висновку про результати моніторингу.

Що ж зробив замовник? А замовник зменшив очікувану вартість закупівлі, вніс відповідні зміни до тендерної документації, аргументуючи це виникненням необхідності зменшити обсяги закупівлі до потреб І півріччя. На думку замовника, оскільки тепер сума закупівлі є меншою, ніж еквівалент 133 тис. євро, то відсутня необхідність публікації оголошення англійською мовою. Тож замовник вважає, що таким чином усунув порушення. Про це замовник повідомив через Prozorro аудиторів.

Цікаво те, що аудитори погодились із замовником. Тож замовник далі продовжив закупівлю, не відміняючи її. І на момент аналізу нами цієї закупівлі вже обрано переможця тендеру — ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія».

Детальніше з цією закупівлею можна ознайомитися за посиланням:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-18-001083-a.

Також відбулися відкриті торги на закупівлю електроенергії на 2019 рік й іншими замовниками.

Зауважте, що Регулятор у сфері ринку електричної енергії, НКРЕКП, теж провів на 2019 рік відкриті торги на закупівлю електроенергії та за їх результатами уклав договори про закупівлю.

При цьому спочатку НКРЕКП оголосила відкриті торги на 4 лота з очікуваною вартістю 1230000 грн. Проте результативним виявився тільки перший лот, тож по ньому 28.12.2018 р. замовник уклав договір з переможцем ТОВ «ЕК «Енолл» на суму 1141560 грн. Другим учасником було ТОВ «Енергетичні-рішення».

За іншими трьома лотами тендер відмінили у зв’язку з недостатньою кількістю учасників. На ці три лота прийшов тільки ТОВ «ЕК «Енолл».

Детальніше з цією закупівлею можна ознайомитися за посиланням:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-28-002257-b.

Разом з тим НКРЕКП оголосила повторно відкриті торги по трьох лотах, що «не зіграли». І вже на цей тендер прийшли ті два учасники, які попередньо прийшли на перший лот (ТОВ «ЕК «Енолл» і ТОВ «Енергетичні-рішення»). І знову перемогло ТОВ «ЕК «Енолл»: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-21-003594-a.

Варто зазначити, що окремі замовники, в яких два рази не відбувся тендер у зв’язку з відсутністю учасників, закупили електроенергію в постачальника за переговорною процедурою на підставі п. 4 ч. 2 ст. 35 Закону № 922, зокрема:

• Клінічна лікарня №15 Подільського району м. Києва в ТОВ «Київські енергетичні послуги»:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-29-000662-b;

• Богородчанська центральна районна лікарня в ТОВ «Прикарпатенерготрейд»:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-26-000788-a;

• Прокуратура Дніпропетровської області в ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги»:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-18-001985-b;

• ДП «Запорізький державний цирк» у ТОВ «Запоріжжяелектропостачання»:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-18-000901-a.

Нагадаємо, що в такому випадку при проведенні переговорної процедури закупівлі предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.

При цьому є й такі замовники, які після двох відмінених тендерів закуповують у ПУП і в підставі застосування переговорної процедури зазначають — п. 4 ч. 2 ст. 35 Закону № 922. Зауважте, що в цьому випадку закупляється електроенергія не як товар у звичайного постачальника, а електроенергія як універсальна послуга в ПУП (електроенергія з супровідними послугами з її розподілу та послугами ПУП). А тому варто замислитись, чи зможете потім контролерам підтвердити наявність саме підстави, передбаченої в п. 4 ч. 2 ст. 35 Закону № 922, тобто, чи дійсно це один і той самий предмет закупівлі, чи дійсно не змінились вимоги до предмета закупівлі та учасника.

5.2. Закупівлі за переговорною процедурою

Водночас багато замовників закуповують зараз електроенергію не на відкритих торгах і не за переговорною процедурою у зв’язку з відміною двох тендерів, а за переговорною в ПУП на основі новорічних змін.

При цьому окремі замовники для того, щоб закупити в ПУП, відміняють попередньо оголошені відкриті торги.

Приклад 1. Кам’янська міська рада оголосила 20.12.2018 р. відкриті торги. А от 16.01.2019 р. вирішила відмінити тендер у зв’язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі. Чи дійсно відпала потреба в замовника в електроенергії або причина відміни криється в чомусь іншому?

Після ознайомлення з протоколом ТК від 16.01.2019 р. № 6 (далі — протокол ТК № 6), яким відмінено тендер, бачимо, що основна причина відміни — це ті зміни щодо закупівлі бюджетниками електроенергії в ПУП, які ми аналізували вище. А оскільки ці зміни набрали чинності з 01.01.2019 р., то замовник вирішив відмінити та не проводити далі відкриті торги, а натомість закупити електроенергію в ПУП. Адже, як зазначено в протоколі ТК № 6, у м. Кам’янське таким ПУП є ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги».

«У зв’язку з цим необхідно внести зміни до річного плану закупівель на 2019 рік, а саме: змінити процедуру для закупівлі електроенергії на переговорну процедуру закупівлі відповідно до положень п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону № 922 з причини відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи», — зазначив замовник у протоколі ТК № 6.

Детальніше з цією закупівлею можна ознайомитися за посиланням:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-08-000895-c.

Приклад 2. Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр імені М. Старицького теж вважає, що закуповувати електроенергію йому потрібно в ПУП, а не на відкритих торгах.

Як бачимо з оприлюдненого в Prozorro протоколу засідання ТК від 11.01.2019 р., голова комітету заявив про те, що: «замовник торгів, через відсутність конкуренції, в тому числі з технічних причин, не має можливості здійснювати закупівлю електроенергії в інших організаціях. Електроенергію за місцезнаходженням може бути надано лише одним суб’єктом господарювання — ПУП, а саме: ТОВ «Хмельницькенергозбут». Інша альтернатива відсутня. Отже, закупівлю електроенергії на 2019 рік необхідно провести за переговорною процедурою закупівлі (скорочена)».

Як наслідок, замовник відмінив відкриті торги та прийняв рішення про проведення закупівлі електроенергії на 2019 рік за переговорною процедурою:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-04-001714-c.

Приклад 3. Державний заклад охорони здоров’я «Обласна туберкульозна лікарня № 3» пішов ще далі в інтерпретації відміни відкритих торгів для того, щоб потім закупити електроенергію за неконкурентною переговорною процедурою.

Так, цей замовник чомусь вирішив, що потрібно визнати відкриті торги такими, що не відбулися, оскільки здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили. При цьому, як вбачається з оприлюдненого у Prozorro протоколу від 10.01.2019 р., такою непереборною силою ТК вважає те, що після прийнятих змін щодо ПУП начебто зараз замовник може закупити електроенергію тільки в ПУП:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-27-001581-b.

5.3. Закупівлі в ПУП за неконкурентною процедурою, або «Картина маслом»

Закупівлі в ПУП замовники здійснюють за переговорною процедурою закупівлі на підставі п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону № 922.

Зауважимо, що обґрунтування застосування переговорної процедури за відсутності конкуренції майже однакове в усіх замовників, що обрали цю підставу. Здебільшого всі посилаються на зміни до розд. XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2019 та ст. 63 цього Закону щодо ПУП. При цьому також зазначають в обґрунтуванні назву ПУП на території знаходження замовника та посилаються на отриману ПУП ліцензію на постачання електроенергії.

Розглянемо далі такі закупівлі на прикладах.

Приклад 1. Якимівське міжрайонне управління водного господарства за результатами проведення переговорної процедури уклало 18.01.2019 р. договір про закупівлю електроенергії на суму 39729200 грн. в ПУП (ТОВ «Запоріжжяелектропостачання»).

Детальніше з цією закупівлею можна ознайомитися за посиланням:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-10-000926-c.

Приклад 2. Комунальне підприємство «Благоустрій» Валківської міської ради теж провело переговорну процедуру з ПУП. 18.01.2019 р. замовник оприлюднив повідомлення про намір укласти договір з ПАТ «Харківенергозбут» на суму 917961,81 грн.

Детальніше з цією закупівлею можна ознайомитися за посиланням:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-18-001432-b.

Отже, вище ми розглянули на прикладах закупівлі електроенергії різними замовниками. Але є категорія замовників, закупівлі яких завжди цікавлять інших замовників. Що ж це за така категорія замовників та чому вона так цікава іншим, — про це й не тільки розповімо далі.

Продовження цього матеріалу див. у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 4 на с. 9 (стаття «Електрична енергія: новації 2019 року»).

Нормативні документи та скорочення

ЦКУЦивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Закон № 922Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII.

Правила № 312Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312.

Закон № 2628Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 р. № 2628-VIII.

Закон № 2019Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 р. № 2019-VIII.

ТК — тендерний комітет.

ТП — тендерна пропозиція.

РП — річний план закупівель.

МЕРТУ — Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

ДАСУ — Державна аудиторська служба України.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі