Теми статей
Обрати теми

Звітуємо про працевлаштування осіб з інвалідністю

Жиленко Катерина, експерт з оплати праці та трудового законодавства
Бюджетна бухгалтерія Лютий, 2020/№ 8
Друк
На початку року одне із найбільш важливих завдань для бухгалтера — подання річної звітності. Не останнє місце у цьому посідає Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів. Відзвітувати потрібно до 1 березня. Досить символічно, чи не правда? Щоб перейти до весни без боргів, вчасно подайте «інвалідний» звіт. Якщо ви ще не встигли цього зробити, не баріться! А наша стаття допоможе вам бути впевненим, що ви все робите правильно.

Загальні запитання — конкретні відповіді

Запитання

Відповідь

Хто подає, а хто відпочиває?

Звіт подають підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, і фізичні особи, що використовують найману працю, у яких СКШП за рік становить 8 і більше осіб (ст. 19 Закону № 875). Відповідно, якщо річна СКШП 7 і менше осіб, то Звіт складати і подавати не потрібно

Яку форму використовуємо?

Форма «інвалідного» Звіту має кодований номер 10-ПІ. Вона затверджена наказом Мінпраці від 10.02.07 р. № 42

Коли треба відзвітувати?

Звіт потрібно подати щорічно до 1 березня року, наступного за звітним (п. 2 Порядку № 70, п. 2.1 Інструкції № 42). Водночас у самому бланку Звіту зазначено, що він подається не пізніше 1 березня після звітного періоду. Експерти різних галузей знань досі не дійшли однозначної думки щодо правильного трактування строків «до» та «по». Тому ми рекомендуємо не гратися з долею та подавати Звіт максимум в останній день лютого. При цьому враховувати вихідні дні. Наприклад, за 2019 рік рекомендуємо подати Звіт не пізніше 28.02.2020 р.

У якій формі подаємо? Чи можна в електронній?

Подати Звіт можна:

особисто. Датою подання вважається дата подання згідно з відміткою Фонду на бланку;

поштою рекомендованим листом. Дата подання — дата на поштовому штемпелі. На жаль, законодавство не передбачає можливості подання Звіту в електронному вигляді (лист Фонду від 15.09.2010 р. № 1/6-299/03-01)

Чи треба подавати якісь додаткові документи?

Так. Разом зі Звітом місцеві Фонди просять подати:

• копії (засвідчені роботодавцем) довідок МСЕК за кожною особою з інвалідністю, що діють протягом звітного року;

• засвідчену копію довідки з Єдиного держреєстру підприємств та організацій України з видами економічної діяльності (КВЕД);

• список працюючих осіб з інвалідністю — штатних працівників, які мали інвалідність та були зайняті в установі протягом звітного року. Форму цього списку на нормативному рівні не затверджено. Стосовно інформації про необхідність подання зазначеного списку і правил його оформлення рекомендуємо звертатися до відділення Фонду за місцем реєстрації роботодавця. Слід зауважити, що саме ця документальна частина (а не бланк Звіту) на практиці викликає більше складних моментів. Адже такі додаткові документи інспектори Фонду перевіряють дуже ретельно

Крок за кроком, рядок за рядком

Порядок заповнення Звіту наведений в Інструкції № 42.

Ми впевнені, що із заголовною частиною Звіту ви впораєтеся на раз-два.

А от табличній частині приділимо більше уваги.

Код рядка і назва показника

Підказка для заповнення

01 «Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осiб)»

Зазначаємо СКШП за 2019 рік (у цілих одиницях1). Як це правильно зробити, читайте далі

02 «з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (осіб)»

Зазначаємо СКШП осіб з інвалідністю за звітний (2019) рік (у цілих одиницях1). Цей показник розраховується так само, як і СКШП усіх працівників, тільки враховуються особи з інвалідністю, для яких місце роботи в установі є основним. Деталі розрахунку наведені далі

03 «Кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (осіб)»

Розраховуємо «інвалідний» норматив (у цілих одиницях1). Для роботодавців, у яких СКШП за 2019 рік:

• 8 — 24 особи, він дорівнює 1 робочому місцю;

• 25 осіб і більше — 4 % від показника із рядка 01 Звіту

04 «Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн.)»

Відображаємо суму нарахованої за звітний рік зарплати штатним працівникам, яких врахували у рядку 01 Звіту.

Інструкція № 42 не містить будь-яких вказівок щодо округлення показника цього рядка. Тому традиційно зазначаємо тис. грн з одним знаком після коми

05 «Середньорічна заробітна плата штатного працівника (грн.)»

Використовуємо формулу:

ряд. 05 = (ряд. 04 х 1000) : ряд. 01.

Отриманий показник наводимо у гривнях з двома знаками після коми

06 «Сума адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (грн.)»

За загальним правилом, якщо не виконаний «інвалідний» норматив (ряд. 02 < ряд. 03), тут проставляється сума адміністративно-господарської санкції.

Роботодавці, у яких працює від 8 до 15 осіб, розраховують за формулою:

ряд. 06 = ряд. 05 : 2.

Роботодавці, у яких працює 15 і більше осіб, застосовують іншу формулу:

ряд. 06 = (ряд. 03 - ряд. 02) х ряд. 05.

Увага! Бюджетні установи не сплачують санкцію (ст. 20 Закону № 875). Тому цей рядок можна не заповнювати

1 Дані в рядках 01 — 03 відображаються в цілих одиницях. Якщо при розрахунках виникає дробове число, його округлюють до цілого за загальними правилами округлення (якщо після коми число «5» і більше, то воно округляється у бік збільшення) — п. 3.4 Інструкції № 42.

Розраховуємо СКШП (ряд. 01 Звіту)

Найкраще зрозуміти правила розрахунку СКШП допоможуть приклади.

Припустимо, що в установі є працівник, який трудиться за основним місцем роботи, а також на 0,5 ставки — за внутрішнім сумісництвом. Крім того, є особи, які працюють неповний робочий день.

Чи слід включати таких осіб до СКШП (ряд. 01 Звіту)?

Також протягом року працівники установи були на лікарняному, у відрядженні, у щорічних відпустках, у відпустках по вагітності та пологах та для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років.

Як враховувати таких працівників?

При обчисленні СКШП враховують усі категорії працівників облікового складу, перелічені в пп. 2.4 і 2.5 Інструкції № 286, крім працівників, які перебувають у відпустках (п.п. 3.2.2 Інструкції № 286):

• у зв’язку з вагітністю та пологами;

• для догляду за дитиною до досягнення нею відповідного віку.

Працівники, які перебували на лікарняному, у відрядженні та у щорічній відпустці, враховуються у СКШП на загальних підставах (пп. 2.2.2, 2.5.1, 2.5.6 Інструкції № 286).

Особи, які працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень, до розрахунку СКШП беруться за кожен календарний день як цілі одиниці (п.п. 2.4.3 Інструкції № 286).

Зовнішні сумісники до розрахунку СКШП не включаються. А внутрішніх сумісників враховуємо як одну особу разом із основним місцем роботи (п.п. 2.6.1 Інструкції № 286).

Відповідно до п.п. 3.2.1 Інструкції № 286 СКШП за місяць обчислюється шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого — по 28 або 29), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і ділення одержаної суми на число календарних днів звітного місяця. Кількість штатних працівників облікового складу за вихідний, святковий і неробочий день приймається на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день. У випадку двох або більше вихідних чи святкових і неробочих днів підряд кількість працівників за кожний з цих днів приймається на рівні кількості працівників за робочий день, що їм передував.

СКШП за період з початку року обчислюється шляхом підсумовування СКШП за всі місяці роботи установи, що минули за період з початку року до звітного місяця включно, та ділення одержаної суми на кількість місяців у цьому періоді.

Простіше кажучи, за математичним правилом середньої арифметичної.

Розраховуємо СКШП осіб з інвалідністю (ряд. 02 Звіту)

Припустимо, що в установі із січня 2019 року працювали 22 штатних працівники. Чи обов’язково для дотримання нормативу, щоб кожен календарний місяць працював один працівник з інвалідністю? Чи можна прийняти особу з інвалідністю не з початку року? Зокрема, в установі два працівники з інвалідністю були прийняті на роботу 19 червня 2019 року, а звільнилися 2 грудня 2019 року (останній день роботи).

Для розрахунку нормативу використовують показник СКШП за рік. Тому за даними, зазначеними в запитанні (див. табл. нижче), розрахуємо СКШП за 2019 рік (ряд. 01 Звіту) і СКШП осіб з інвалідністю (ряд. 02 Звіту).

Приклад розрахунку показника СКШП за 2019 рік

Місяць

СКШП за місяцями (ос.)

СКШП осіб з інвалідністю (ос.)

Січень

22

0

Лютий

22

0

Березень

22

0

Квітень

22

0

Травень

22

0

Червень

23*

1**

Липень

24

2

Серпень

24

2

Вересень

24

2

Жовтень

24

2

Листопад

24

2

Грудень

22

0

Разом за 2019 рік

23***

1****

* (22 ос. х 18 дн. + 24 ос. х 12 дн.) : 30 дн. = 22,8 ≈ 23 (ос.).

** (0 ос. х 18 дн. + 2 ос. х 12 дн.) : 30 дн. = 0,8 ≈ 1 (ос.).

*** (22 + 22 + 22 + 22 + 22 + 23 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 22) : 12 = 22,92 ≈ 23 (ос.).

**** (1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2) : 12 = 0,92 ≈ 1 (ос.)

Кількість осіб з інвалідністю — штатних працівників, які мають бути працевлаштовані відповідно до нормативу робочих місць для роботодавців, у яких працює від 8 до 25 осіб, дорівнює 1 особі. Отже, за цією установою «інвалідний» норматив виконаний.

Таким чином, особа з інвалідністю не обов’язково має бути працевлаштована на початку року.

Достатньо, щоб один працівник з інвалідністю пропрацював в установі 6 місяців (6 : 12 = 0,5 ≈ 1).

Причому можливі різні комбінації. Наприклад, необхідні 6 місяців у сумі можуть дати і 3 особи з інвалідністю, які відпрацювали всього по 2 місяці кожна. Або ще ситуація: один працівник з інвалідністю в одній установі відпрацював 6 місяців і в іншій установі теж 6 місяців. У результаті «інвалідний» норматив буде виконаний відразу у двох установах.

Обережно — штрафи!

За невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, а також за неподання «інвалідного» Звіту посадовим особам установи може загрожувати адмінштраф у розмірі від 170 до 340 грн (ч. 2 ст. 1881 КпАП). Причому ці штрафи накладають на різних посадових осіб (лист Фонду від 27.04.10 р. № 1/6-69/03-01):

• за невиконання нормативу — на посадову особу, яка має право приймати на роботу і звільняти працівників;

• за неподання Звіту — на посадову особу, зобов’язану подавати Звіт.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Закон № 875Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII.

Інструкція № 42Інструкція щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затверджена наказом Мінсоцполітики від 10.02.2007 р. № 42.

Інструкція № 286Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

Порядок № 70 — Порядок зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до виконання нормативу таких робочих місць, визначеного статтею 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70.

Звіт — Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

СКШП — середньооблікова кількість штатних працівників.

Фонд — Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі