Теми статей
Обрати теми

Допомога по вагітності та пологах: без практики не обійтись

Жиленко Катерина, експерт з оплати праці та трудового законодавства
Звісно, теорія — це основа будь-якої справи. Проте важливо вміти правильно застосувати теорію на практиці. Тож далі розглянемо цікаві «декретні» ситуації. І попрактикуємось застосовувати формули розрахунку декретних, наведені у попередній статті.

Відпустка у відпустці

Працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. Вона надала листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами. Чи переривати відпустку для догляду за першою дитиною на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами другої дитини? В розрахунковому періоді немає заробітку через те, що працівниця була у відпустці «до 3 років». Як розрахувати суму декретних?

Обидві відпустки (і для догляду за дитиною до 3 років, і у зв’язку з вагітністю та пологами) належать до соціальних відпусток.

Чинним законодавством не передбачено перебування у двох соціальних відпустках одночасно. Втім, свого часу Мінпраці в листах від 12.07.2010 р. № 201/13/116-10, від 02.06.2011 р. № 175/13/116-11, від 06.03.2012 р. № 70/13/116-12 висловлювало свою позицію з цього приводу. Зокрема, фахівці цього органу наполягали, якщо у працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за першою дитиною до 3 років, виникло право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами другої дитини, то відпустка «до 3 років» не переривається.

Зауважимо: у згаданих роз’ясненнях фахівці Мінпраці аргументували такий підхід, посилаючись на норму нині нечинної ст. 38 Закону № 22401. Так, цією нормою було передбачено виплату допомоги по вагітності та пологах незалежно від допомоги по догляду за дитиною у разі, якщо період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами збігається з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Аналогічну за змістом норму сьогодні містить ч. 3 ст. 25 Закону № 11052. Тож вважаємо, що цей аргумент і досі діє. А відповідно, законодавство допускає збіг двох соціальних відпусток: для догляду за дитиною і по вагітності та пологах.

1 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

2 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

ВАЖЛИВО!

Не обов’язково переривати відпустку для догляду за дитиною до 3 років для надання відпустки по вагітності та пологах

Матуся може продовжити перебувати у відпустці «до 3 років». Водночас нараховуємо їй допомогу по вагітності та пологах. Підстава для цього, а отже і для відпустки по вагітності та пологах, — виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Заяву про надання такої допомоги працівниця може не писати. Відтак і наказ про відпустку по вагітності та пологах не видається.

Проте ніхто не забороняє жінці перервати відпустку для догляду та оформити відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Щоправда, доведеться трохи поморочитися із документами (оформити заяви та накази на переривання/надання відпусток).

У будь-якому разі пам’ятайте: незалежно від обраного варіанта оформлення працівниця має право на оплату лікарняного листа у зв’язку з вагітністю і пологами. Тож переходимо до розрахунку декретних.

Перед нами цікавий випадок: в розрахунковому періоді для обчислення суми допомоги працівниця не мала заробітку через перебування у відпустці для догляду. Як розрахувати декретні? Звернемось до Порядку № 12663.

3 Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Відпустка для догляду за дитиною до 3 років належить до поважних причин «нероботи» (п. 3 Порядку № 1266). Якщо в розрахунковому періоді немає заробітку через таку поважну причину, то середньоденну зарплату для декретних визначаємо відповідно до пп. 5 та 28 Порядку № 1266. Застосовуємо формулу розрахунку середньоденної зарплати, наведену у статті «Допомога по вагітності та пологах: теорія — усьому голова». Тобто проводимо обчислення виходячи з місячної тарифної ставки (окладу), встановленої працівниці на день настання страхового випадку.

Розглянемо приклад.

Приклад 1. Працівниця принесла лікарняний лист по вагітності та пологах під час перебування у відпустці «до 3 років». Листок непрацездатності відкрито з 14.05.2021 р. У розрахунковому періоді (травень 2020 року — квітень 2021 року) заробітку не було. Оклад працівниці на момент настання страхового випадку — 5260 грн.

Розрахуємо середньоденну зарплату виходячи зі встановленого окладу:

5260 грн : 30,44 к. дн. = 172,80 грн/к. дн.

Пам’ятайте про обмеження! У цьому випадку спрацює мінімальне обмеження. Слід порівняти фактичну середньоденну зарплату із розрахованою виходячи з МЗП.

Обмежувальний показник становить 197,11 грн (6000 грн : 30,44). Фактична середньоденна зарплата менша за нього. Тому допомогу по вагітності та пологах розраховуємо з «мінімалки».

Листок непрацездатності видано на 126 календарних днів. Відповідно, сума допомоги становитиме: 197,11 грн/к. дн. х 126 к. дн. = 24835,86 грн.

Відпустка після відпустки

Після закінчення відпустки для догляду за дитиною до 3 років працівниця відпрацювала менше місяця. Вона йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Як розрахувати суму декретних?

Відповідь на це запитання залежатиме від того, чи входять відпрацьовані дні до розрахункового періоду. Розглянемо можливі варіанти.

img 1В розрахунковому періоді є відпрацьовані дні. Тому середньоденну зарплату для декретних рахуємо шляхом ділення суми нарахованої у розрахунковому періоді зарплати (на яку нараховано ЄСВ) на кількість календарних днів у такому періоді (за мінусом днів, не відпрацьованих з поважних причин). Див. приклад 2. Формула розрахунку у статті «Допомога по вагітності та пологах: теорія — усьому голова».

Приклад 2. Працівниця по 20.04.2021 р. перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. Із 21.04.2021 р. по 18.05.2021 р. вона працювала, а з 19.05.2021 р. йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Розрахунковим періодом для нарахування допомоги є травень 2020 року — квітень 2021 року. З цього періоду виключаємо місяці, повністю не відпрацьовані через відпустку для догляду за дитиною до 3 років. У результаті залишається один місяць у розрахунковому періоді — квітень 2021 року. Частину цього місяця працівниця не працювала з тієї ж поважної причини. При підрахунку днів у розрахунковому періоду віднімаємо дні відпустки для догляду за дитиною до 3 років, що припала на квітень. У результаті в розрахунку беруть участь 10 календарних днів квітня та зарплата, нарахована за фактично відпрацьовані його дні. Припустимо, що її сума становить 2181,84 грн.

Середньоденна зарплата дорівнює: 2181,84 грн : 10 к. дн. = 218,18 грн/к. дн. Обмеженням відповідає.

Сума допомоги становить: 218,18 грн/к. дн. х 126 к. дн. = 27490,68 грн.

img 2У розрахунковому періоді не було відпрацьованих днів.

Таке може статися, коли працівниця вийшла із відпустки для догляду за першою дитиною до 3 (6) років і у тому ж місяці пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами другої дитини. У цьому разі для розрахунку декретних керуємося п. 28 Порядку № 1266: визначаємо середньоденну зарплату виходячи з тарифної ставки (окладу) або її частини (для неповного робочого часу), встановленої на день настання страхового випадку. Беремо формулу, використану для прикладу 1.

Приклад 3. Працівниця по 05.04.2021 р. перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 6 років, з 06.04.2021 р. — вийшла на роботу, а з 29.04.2021 р. — пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Розрахунковим періодом для нарахування допомоги є квітень 2020 року — березень 2021 року. З цього періоду потрібно виключити місяці, повністю не відпрацьовані через відпустку для догляду за дитиною до 6 років. І що маємо в результаті? Нічого. Із розрахунку випадають усі місяці. Адже до роботи працівниця стала у квітні 2021 року.

З огляду на це середньоденну зарплату розраховуємо із посадового окладу, встановленого на день настання страхового випадку. Припустимо, оклад працівниці у квітні становив 6061 грн. Тоді середньоденна зарплата становить: 6061 грн : 30,44 к. дн. = 199,11 грн./к. дн. Мінімальне обмеження дотримано. Сума допомоги становить: 199,11 грн/к. дн. х 126 к. дн. = 25087,86 грн.

З повного — на неповний робочий час

Працівниця йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Частину розрахункового періоду вона працювала на умовах неповного робочого тижня. Як розрахувати суму декретних?


Декретні розраховуємо за загальними правилами. І зміна зайнятості (з повного — на неповний робочий час) тут ролі не грає. Використовуємо середньоденну зарплату з розрахунку на 1 календарний день, незалежно від режиму роботи та зайнятості працівниці. Її суму знаходимо за формулою, наведеною у статті «Допомога по вагітності та пологах: теорія — усьому голова».

Далі перевіряємо, чи «вписується» середньоденна зарплата у встановлені обмеження, та розраховуємо суму декретних (див. приклад 4).

Приклад 4. Працівниця йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 20.05.2021 р. Розрахунковий період — травень 2020 року — квітень 2021 року. У травні — грудні 2020 року у неї була повна зайнятість, а в січні — квітні 2021 року її перевели на неповний робочий тиждень. Загальна сума зарплати, нарахована в розрахунковому періоді, — 64128 грн.

Кількість календарних днів, що припадають на розрахунковий період і беруть участь у розрахунку, — 365.

Сума середньоденної зарплати з розрахунку на 1 календарний день становить:

64128 грн : 365 к. дн. = 175,69 грн/к. дн.

Перевіряємо на відповідність обмеженням. Мінімальний розмір середньоденної зарплати, розрахований з МЗП, — 197,11 грн. Фактична середньоденна зарплата менша за обмежувальний показник, тому декретні розраховуємо із МЗП.

Сума допомоги по вагітності та пологах становить: 197,11 грн/к. дн. х 126 к. дн. = 24835,86 грн.

Звільнення у відпустці

Працівниця звільнилася в періоді декретної відпустки. Чи потрібно повертати допомогу по вагітності та пологах? Чи оплачується лікарняний лист-продовження по вагітності та пологах, який був наданий після звільнення?

Повертати декретні не потрібно. А от лікарняний лист-продовження оплатити, дійсно, треба. Далі детальніше.

Від звільнення за ініціативою роботодавця вагітну жінку та молоду матусю захищають ст. 40 та 184 КЗпП. Проте вона має право звільнитися в період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за власним бажанням (ст. 38, 39 КЗпП) або за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП).

При цьому повертати всю або частину отриманої допомоги по вагітності та пологах вона не повинна. Адже декретні нараховано в період перебування у трудових відносинах (див. лист ФСС від 15.05.2018 р. № 2.4-15-1677).

Ба більше, якщо після звільнення вона надасть продовження листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, то його також має бути оплачено. Звісно, це стосується лише належним чином оформлених лікарняних листів.

Адже право на допомогу виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), якщо інше не передбачено законом (абз. 2 ч. 1 ст. 19 Закону № 1105).

У випадку із продовженням листка непрацездатності право на матеріальне забезпечення (допомогу по вагітності та пологах) також виникло в період, коли працівниця перебувала у трудових відносинах із роботодавцем. Саме тоді було відкрито первинний листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами. Відтак, його теж потрібно оплатити.

Робота у відпустці

Працівниця продовжила працювати після 30-го тижня вагітності. Чи нараховувати їй декретні у повній сумі?

Одразу відповімо: ні. За час роботи декретні не виплачують. Допомогу по вагітності та пологах нараховуємо тільки за фактичний час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

Отримавши право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, працівниця може сама вирішити: продовжувати працювати чи піти в таку відпустку. Якщо вона вирішить ще попрацювати, то слід пам’ятати важливі правила розрахунку декретної допомоги. На них звернули увагу фахівці ФСС у листі від 22.11.2019 р. № 2379-11-7. Далі розглянемо їх та проаналізуємо.

img 3Допомогу по вагітності та пологах нараховуйте за фактичні дні перебування працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

Аргумент: допомога надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату зарплати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (ч. 1 ст. 25 Закону № 1105).

Натомість якщо майбутня матуся продовжує працювати, то зарплату вона не втрачає. Лікарняний лист оплачується за рахунок коштів ФСС тільки з дня, коли працівниця фактично скористається своїм правом на декретну відпустку. Тобто із дня, коли вона фактично припинить працювати, і по останній день відпустки, зазначений у листку непрацездатності.

До речі, з якого саме дня працівниця хоче скористатися своїм правом на декретну відпустку, вона має зазначити в заяві на таку відпустку. А роботодавець, у свою чергу, повинен видати наказ. У цьому разі без заяви та наказу не обійтись.

img 4Розрахунковий період залежить від місяця настання страхового випадку, а не від дня фактичного виходу у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Так, при визначенні розрахункового періоду відіграє роль саме місяць настання страхового випадку. А ним є місяць, в якому у працівниці настало право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами згідно з медичним висновком (строк — 30 тижнів вагітності).

У нашій ситуації розрахунковий період — 12 календарних місяців, що передують місяцю настання права на декретну відпустку згідно з лікарняним листом.

А от кількість календарних днів відпустки коригуємо залежно від її фактичної тривалості.

Навчальна та декретна відпустки

У період перебування працівниці в оплачуваній навчальній відпустці у неї виникло право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Як оплачується в такому разі лікарняний лист по вагітності та пологах? Чи потрібно повертати відпускні, виплачені при наданні навчальної відпустки?

Відповідь на перше запитання міститься у ч. 3 ст. 25 Закону № 1105. Тут прямо передбачено: у разі надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами в період додаткової навчальної відпустки допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на декретну відпустку. При цьому днем виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами є дата відкриття відповідного лікарняного листа.

Отже, декретний листок непрацездатності має бути оплачений у повному розмірі.

До речі, це правило діє також у разі, якщо право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами настає в період простою установи (організації) не з вини працівника, щорічної (основної чи додаткової) відпустки, відпустки без збереження зарплати.

А що з відпускними, нарахованими і виплаченими працівниці за дні навчальної відпустки, які збіглися з днями відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами? Перераховувати та вимагати повернення таких відпускних немає правових підстав.

Річ у тім, що ст. 22 Закону про відпустки дозволяє відраховувати надміру виплачені відпускні тільки в разі звільнення працівника. Причому стосується це лише щорічних відпусток, які надають за робочий рік.

Отже, норми ст. 22 Закону про відпустки на «навчальні» відпускні не поширюються. Тобто перераховувати та повертати їх не потрібно. Це підтвердили і фахівці Мінсоцполітики в листі від 26.03.2018 р. № 479/0/101-18/284.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі