Теми статей
Обрати теми

«Зодчий» — правова шпаргалка для будівельників

Редакція БК
Стаття

«Зодчий» — правова шпаргалка для будівельників

 

img 1 

Серед великого розмаїття інформаційно-довідкових систем законодавства фахівці в галузі будівництва незмінно вибирають програму «Зодчий». Це єдина інформаційно-довідкова система (ІДС), яка підтримується Мінрегіонбудом і вважається їхнім майже офіційним джерелом розповсюдження законодавчо-нормативних актів у галузі будівництва. А той факт, що документи в ІДС «Зодчий» вдало згруповані по розділах, що суттєво облегшує їх пошук для фахівців у галузі будівництва, робить цю програму незамінним помічником кожного будівельника. Про особливості роботи з ІДС «Зодчий» і спробуємо розібратися в цій статті.

Василь КАЧЕРАЙ, головний бухгалтер ТОВ «Фінансова компанія «ЕКО-ДІМ»

 

Наказ № 29 — наказ Міністерства України у справах будівництва та архітектури від 15.02.94 р. № 29 «Про затвердження Інформаційного регламенту Мінбудархітектури України».

Порядок № 45 — наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури від 21.04.2003 р. № 45 «Про «Порядок інформаційного наповнення, технічної підтримки і супроводу веб-сайту Держбуду України» та підвищення рівня інформаційного забезпечення учасників будівництва».

Наказ № 43 — наказ Мінбудархітектури України від 09.03.94 р. № 43 «Про затвердження Порядку видання та розповсюдження державних будівельних норм і стандартів, кошторисних норм і нормативів України».

 

З

аконодавче підґрунтя

З метою забезпечення широкого доступу до документів Міністерства України у справах будівництва та архітектури (сьогодні — Мінрегіонбуд) ще в 1994 році було видано наказ № 29, згідно з яким підприємство «Інформаційно-маркетинговий центр» отримує у встановлені строки організаційно-розпорядчі документи Мінбудархітектури для їх подальшого розповсюдження на магнітних носіях на договірних засадах із зацікавленими юридичними та фізичними особами.

Мабуть, це був вимушений захід, оскільки поширювати на той час документи Інтернетом було доволі складно через малу кількість користувачів Всесвітньої павутини.

А згідно з Порядком № 45 Держбуд України доручив ТОВ «Інформаційно-маркетинговий центр» відповідно до договору про спільну діяльність продовжити інформаційне обслуговування учасників інвестиційного процесу в будівництві на основі спеціалізованої комп’ютерної ІДС з використання електронних копій нормативно-правових та нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів, яке він здійснює відповідно до наказу № 43.

Відповідно до п. 4 Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів, затвердженого наказом Держспоживстандарту і Держбуду України від 24.02.2003 р. № 27/12, на кожному нормативному документі розміщується таке застереження: «Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Державного комітету України з будівництва та архітектури заборонено».

Разом з тим у своєму листі від 18.05.2005 р. № 5/11-1021 Державний комітет України з будівництва та архітектури зазначив, що починаючи з 29 квітня 2005 року в Управлінні науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Держбуду України проводиться експлуатація «Комп’ютерного програмно-інформаційного комплексу нормативно-правового забезпечення діяльності в галузі будівництва «Інформаційно-довідкова система «Зодчий», створеного з 1993 по 2005 роки.

За результатами цієї експлуатації ІДС «Зодчий» рекомендується для використання учасниками будівництва з метою підвищення рівня їх інформаційного забезпечення з урахуванням того, що документи на машинних носіях не мають статусу офіційних і носять інформаційно-довідковий характер.

На сьогодні ІДС «Зодчий» є, по суті, єдиною інформаційною системою, яка має дозвіл на тиражування та відтворення документів Мінрегінбуду і рекомендована для використання підприємствами будівельного комплексу.

 

Придбання

Придбати ІДС «Зодчий» можна як в її розробника ТОВ «Інформаційно-маркетинговий центр» (

http://www.dbn.com.ua), так і в партнерів цієї компанії, повний перелік яких є на сайті. Вартість програми в будь-якій із зазначених структур буде однаковою — 880,00 грн. на 1 робоче місце, або 2080,00 грн. за мережеву версію, а кожне додаткове місце — 100,00 грн. Купівля програми це ще не все, адже нормативні акти мають здатність змінюватися. Слід зазначити, що порівняно з іншими ІДС оновлення системи «Зодчий» є досить лояльним і коштує 30,00 грн. на місяць. При укладенні відповідного договору на обслуговування оновлення вам надсилатимуть щомісяця на диску, а встановлювати їх достатньо просто. Можна також ставити оновлення через Інтернет. Загалом тут діють такі ж принципи, як і в інших ІДС.

 

Установлення

Довідкова система «Зодчий» поставляється на двох CD-дисках. Процес її встановлення мало чим відрізняється від встановлення будь-яких інших програм. Запускаєте диск, а далі дотримуючись підказок програми, інсталюєте її на свій комп’ютер. Вимоги, які висуває програма до комп’ютера, є більш ніж скромними в наш час, тому жодних проблем зі встановлення цієї довідкової системи не мало б виникнути. Єдине, що потребує програма, — це наявність текстового редактора, оскільки всі документи система «Зодчий» відкриває у форматі

*.doc, *.rtf.

Після встановлення програми на вашому робочому столі з’явиться ярлик програми у вигляді жовтої каски. За його допомогою ви можете зайти до програми «Зодчий». Спочатку програма попросить вас увести реєстраційний ключ, при цьому сформує частину цього ключа (код комп’ютера) (рис.1). Вам необхідно цей код повідомити продавцеві програми, а натомість отримати від нього реєстраційний ключ програми. Його потрібно запам’ятати для можливості подальшого перевстановлення програми.

img 2

Далі програма запропонує вам запустити встановлення бази даних документів програми. Тут знову ж таки немає нічого складного — вам достатньо слідувати всім підказкам і просто поступово на запит програми натискати на кнопку «

Next» у діалоговому вікні програми. Якщо ж після цих процедур після запуску програми у вас з’являється діалогове вікно з повідомленням про відсутність бази даних (рис. 2), це означає, що база даних не встановлена і вам необхідно її встановити, скориставшись кнопкою «Установить БД», після цього вибрати шлях до її знаходження (шлях до файлу «BD», який у цьому випадку буде на диску разом з програмою) і почати встановлення бази даних. Якщо ви зробили все правильно, то у вас має з’явитися діалогове вікно встановлення бази даних (рис. 3 на с. 9). Після встановлення бази даних програма є готовою до використання.

img 3

 

img 4

 

Загальні можливості програми

Загалом ІДС «Зодчий» відрізняється від інших ІДС тим, що в ній розміщені виключно нормативно-правові акти, які стосуються сфери будівництва, і при пошуку потрібного документа вам програма не видасть цілого списку непотрібних нормативно-правових актів.

Після запуску програми «Зодчий» перед вами відкриється головне вікно програми (рис. 4). Усі інформаційні ресурси ІДС «Зодчий» згруповані в п’ять розділів:

— нормативні документи України в галузі будівництва; закони;

— постанови, укази, погодження, документи міністерств і відомств;

— кодекси України;

— документи з питань управління якістю та забезпечення якістю будівництва;

— довідкові матеріали та методичні матеріали.

img 5

Інтерфейс ІДС «Зодчий» є досить простим та зрозумілим. Єдина незручність — це відсутність інтерфейсу українською мовою. Але зважаючи на те, що більшість користувачів усе-таки російськомовні, недоліком програми це назвати важко. Разом з тим усі документи в програмі подані на мові оригіналу — українською.

Загалом інтерфейс цієї системи можна поділити на дві частини: ліву і праву. У лівій частині подана структура бази даних, а в правій наведено перелік усіх структурних одиниць бази даних, тобто самих нормативно-правових документів. При цьому, якщо певний документ скасовано, в ІДС він усе одно відображається, просто закреслений лінією.

Для того щоб відкрити будь-який документ зі списку, достатньо двічі клацнути по ньому мишкою. Та при цьому документ відкриється не в самій системі, а в новому вордівському документі. Відповідно з ним у подальшому можна робити всі функції, як і зі звичайним текстовим документом.

 

Пошук документів

Але основним завданням ІДС «Зодчий», як і будь-якої іншої довідкової системи, є швидкий пошук потрібного документа.

В ІДС «Зодчий» є декілька варіантів пошуку потрібного документа. Найпростіший спосіб знайти потрібний документ в ІДС — це скористатися функцією програми «

Формирование запроса для поиска документов», яка викликається за допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів (у вигляді бінокля). У результаті перед вами відкриється вікно для формування пошуку документів (рис. 5), в якому потрібно вказати параметри пошуку документа. Наприклад, для того, щоб знайти Закон України «Про фінансово- кредитні механізми і управління майном при будівництві та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003 р. № 978-IV, в розділі «Найменування реквізиту» вибираємо «Назва документа», оскільки шукатимемо за назвою. У розділі «Операція» вибираємо «Містить», а в розділі «Значення реквізиту» пишемо пошукові слова з назви, наприклад «Фінансово», та у вікні «і, або, кінець запиту» вибираємо кінець запиту. У результаті отримуємо список документів, які містять у назві фразу «Фінансово». Загалом відбір працює відмінно і документи знаходяться без проблем. Пошук можна формувати і по інших даних: даті видачі, номеру, видавнику тощо. Користуючись таким пошуком тривалий час, я дуже ним задоволений. Для покращання пошуку документа рекомендую в назві вказувати лише ту частину назви, в якій ви впевнені, що вона присутня і саме в тому відмінку. Інакше програма може і не знайти потрібний документ.

img 6

Ще одним видом пошуку документів чи точніше їх сортування для зручнішого пошуку є можливості фільтра. Він знаходиться над списком нормативно-правових актів і дає можливість відображати в списку серед усіх лише документи певного типу, наприклад лише ДБН чи ГОСТ, а також дає можливість відображати документи, прийняті після певної дати. Це дає змогу в уже сформованому списку документів за допомогою пошуку відібрати саме потрібні документи. Загалом фільтр виглядає як другий етап пошуку та сортування документів, що значно спрощує знаходження потрібного документа. Тож пошук потрібного документа в галузі будівництва з ІДС «Зодчий» завжди буде швидким і приємним.

Також у програмі присутній контекстний пошук. Він застосовується тоді, коли у вибраному документі необхідно відшукати певний фрагмент. Для цього необхідно виділити потрібний документ та скористатися функціональною кнопкою

F3. В отриманому діалоговому вікні достатньо задати ключові слова фрагмента та напрямок пошуку по списку (вниз або вверх) і програма відшукає необхідний фрагмент.

 

В інформаційно-правовій системі «Зодчий» досить добре зазначена інструкція з використання програми, яка, по суті, дає всі необхідні відповіді на запитання, пов’язані з пошуком документів та налаштуванням самої системи. Тож ІДС «Зодчий» буде корисною для всіх фахівців будівельної галузі, а зважаючи на її дешевизну порівняно з іншими інформаційно-довідковими системами та добірку саме будівельних документів, ІДС «Зодчий» зможе стати справжньою правовою шпаргалкою для всіх фахівців будівельних компаній.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі