Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Відповідальність підприємців за несвоєчасну сплату єдиного податку та неподання Звіту

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Квітень, 2008/№ 14
Друк
Стаття

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМЦІВ

за несвоєчасну сплату єдиного податку та неподання Звіту

 

Ситуація з несвоєчасною сплатою єдиного податку та неподанням «єдиного» Звіту підприємцями вже давно непокоїть представників податкових органів. З одного боку, нібито немає підстав карати ПП-єдиноподатника за подібні «діяння». З іншого боку (на їх думку), не можна залишати такі провини безкарними, отже, потрібно «перекрутити», «підігнати» законодавчі норми так, щоб усе ж таки мати можливість покарати. Схоже, податківці знову активізувались щодо цього питання: усе частіше на ПП-єдиноподатників намагаються накласти штрафи за несвоєчасну сплату єдиного податку (несвоєчасне подання Звіту єдиноподатника). Тому не зайвим буде розібратися з цим ще раз.

Олена САВЧЕНКО, консультант газети «Бухгалтерський тиждень»

 

Документи статті

Указ № 746

— Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» у редакції Указу від 28.06.99 р. № 746/99.

Закон № 2181

— Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

Закон про систему оподаткування

— Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р. № 1251-ХII.

 

Чому Закон № 2181 «ні при чому»

Основним документом, що регулює застосування спрощеної системи оподаткування (у тому числі сплату єдиного податку), є

Указ № 746. Цей документ належить до спеціального законодавства, яке має пріоритет над загальним.

У самому

Указі № 746 спеціальної норми, що встановлює конкретну відповідальність за невиконання деяких його норм, немає (у цьому власне й проблема). При цьому у ст. 5 Указу № 746 зазначено, що єдиноподатники відповідають за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків і сплати сум єдиного податку відповідно до законодавства України.

Слова «відповідно до законодавства» дають привід заглянути в

Закон № 2181, щоб з’ясувати: чи поширюються його норми на платників єдиного податку — підприємців, чи застосовуються до них передбачені цим Законом фінансові санкції за несвоєчасну сплату єдиного податку та неподання «єдиного» Звіту?

Про це і поговоримо.

Штрафні санкції за порушення податкового законодавства, передбачені

ст. 17 Закону № 2181, застосовуються в таких випадках:

— якщо платник податків

не подає податкову декларацію у строки, установлені законодавством;

не сплачує (сплачує неповністю або несвоєчасно) суму саме узгодженого податкового зобов’язання (у цього випадку і застосовується пеня).

Узгоджене

податкове зобов’язання — зобов’язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів певну суму коштів, яке (зобов’язання) він сам собі нарахував у податковій декларації (яку вже подав) або яке йому визначив контролюючий орган (у нашому випадку — податковий орган).

Отже,

необхідними умовами узгодження є:

— подання податкової декларації;

— нарахування зобов’язання контролюючим органом, у зв’язку з чим платнику податків надсилається податкове повідомлення (повідомлення-рішення)*.

* Законом № 2181 передбачено ще один варіант узгодження — нарахування зобов’язання податковими органами із застосуванням непрямих методів, але він «запрацює» тільки з появою спеціального закону.

Немає узгодження — немає ні штрафу, ні пені за несвоєчасну сплату згідно із

Законом № 2181. При цьому, як зазначалося, Указом № 746 конкретної відповідальності також не передбачено.

Умова щодо нарахування зобов’язань контролюючим органом.

Ця умова в нашому випадку відпадає з тієї причини, що ставки єдиного податку встановлюються місцевою радою, нарахування податковими органами єдиного податку (з надсиланням підприємцю відповідних податкових повідомлень) законодавством не передбачено. Уперше підприємець приходить до податківців із заявою про перехід на єдиний податок уже після сплати єдиного податку (разом із заявою повинен подаватися документ про сплату єдиного податку). Таким чином, податківці на момент першої сплати підприємцем єдиного податку навіть не знають про наміри підприємця сплачувати єдиний податок. Отже, ні про яке направлення підприємцю податкового повідомлення в цьому випадку не може бути й мови.

Умова щодо подання податкової декларації.

Тепер перейдемо до варіанта узгодження через подання податкової декларації. Протягом п’яти днів після закінчення кожного звітного кварталу платник єдиного податку подає Звіт суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи — платника єдиного податку (далі — Звіт) за встановленою формою. Але цей Звіт у розумінні Закону № 2181 податковою декларацією не є з такої причини.

Відповідно до

п. 1.11 Закону № 2181 податкова декларація — це документ, що подається платником податків до контролюючого органу в установлений строк, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов’язкового платежу). Але єдиний податок сплачується до подання Звіту, і вже сплачена сума зазначається у Звіті, тобто можна дійти висновку, зокрема, про те, що сума єдиного податку не узгоджується шляхом подання податкової декларації.

Виходить, що єдиний податок не проходить етап узгодження за правилами

Закону № 2181, а просто сплачується у встановлений строк. Отже, умови, які дозволяють застосувати штрафні санкції зі ст. 17 Закону № 2181 (а також нарахувати пеню) за несвоєчасну сплату єдиного податку та штрафні санкції за неподання (несвоєчасне подання) «єдиного» Звіту, відсутні.

 

Думка податківців з цього приводу

Представники податкових органів у свою чергу намагаються погодити несвоєчасну сплату єдиного податку (подання звітності із запізненням) зі штрафами та пенею згідно із

Законом № 2181.

Зокрема, це випливає з

листа ДПАУ від 24.10.2003 р. № 16658/7/ 24-1117 (далі — лист № 16658).

У цьому листі автори зазначають, що підприємець самостійно приймає рішення про обрання способу оподаткування доходів за єдиним податком. Подаючи заяву про перехід на сплату єдиного податку, підприємець ніби погоджується на сплату єдиного податку в сумі, установленій місцевою радою, підтверджує граничні строки сплати та суму єдиного податку, що підлягає щомісячній сплаті.

На цих підставах, на думку авторів листа, сума єдиного податку вважається узгодженою, а платник податку зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання у строки не пізніше 20-го числа місяця, наступного за тим, в якому здійснювалася попередня сплата єдиного податку.

Водночас, маючи на увазі, що єдиноподатники не подають податкову декларацію з єдиного податку, методом виключення податківців наче надають собі право нарахування податкових зобов’язань щодо цього податку.

На закінчення авторами

листа зроблено такий висновок: якщо платник податку не сплачує узгоджену суму податкового зобов’язання у встановлений строк, податковий орган надсилає такому платнику податку податкові вимоги, які формуються за узгодженими сумами податкових зобов’язань, не сплачених платником податків, відповідно до Закону.

 

Спростування висновків листа

На спростування цього необґрунтованого висновку можна навести такі аргументи.

По-перше

, Закон № 2181 стосується погашення зобов’язань платників податків щодо податків і зборів (обов’язкових платежів). А в Законі про систему оподаткування єдиний податок не згадується. Виходить, дія Закону № 2181 у принципі не поширюється на сферу сплати єдиного податку.

По-друге

, не існує законодавчого акта, який зобов’язує єдиноподатника подавати податкову декларацію з єдиного податку та узгоджувати зобов’язання щодо єдиного податку з податковим органом, так само як і не існує такого закону, який установлював би обов’язок податкового органу щомісяця визначати податкове зобов’язання фізичної особи — платника єдиного податку. Тому посилання в листі на норму абзацу другого п.п. 5.3.1 Закону № 2181 (стосовно строків погашення податкового зобов’язання, у разі якщо обов’язок щодо його нарахування покладено на податковий орган) стосовно єдиноподатника є недоречним.

По-третє

, податкові повідомлення відповідно до п. 6.1 Закону № 2181 дійсно, як це зазначено в листі, надсилаються платникам до настання граничних строків сплати узгоджених податкових зобов’язань. У податковому повідомленні, зокрема, зазначаються:

— посилання на норму податкового закону, згідно з якою було здійснено розрахунок або перерахунок податкових зобов’язань;

— сума податку або збору (обов’язкового платежу), що підлягає сплаті, і штрафних санкцій за їх наявності;

— граничні строки їх погашення, а також попередження щодо наслідків їх несплати в установлений строк;

— граничні строки, передбачені законом для оскарження нарахованого податкового зобов’язання (штрафних санкцій за їх наявності).

Зробити подібне у випадку з єдиноподатниками навряд чи вийде.

Уперше підприємець сплачує єдиний податок ще до того, як подасть заяву про перехід на спрощену систему оподаткування. У принципі він узагалі може це зробити ще до того, як його буде взято на облік у податковому органі. Яке податкове повідомлення за строками сплати єдиного податку, що не настали, йому можна видати, якщо на цьому етапі ще невідомо, чи переведуть його взагалі на спрощену систему?

Це щодо податкових повідомлень.

Податкові вимоги надсилаються платникам у разі несплати ними узгодженого податкового зобов’язання в установлені для їх погашення строки. А оскільки немає узгодження, то не може бути і податкової вимоги.

 

Несплата єдиного податку та податкова застава

Як ми з’ясували, правила сплати єдиного податку не відповідають вимогам

Закону № 2181, а регулюються Указом № 746.

Сума єдиного податку не визначається ні податковими органами, ні підприємцем у податковій декларації (розрахунку). Виходить, що суму єдиного податку не можна вважати узгодженим податковим зобов’язанням. Отже, у разі несплати у строк єдиного податку податкова застава не виникає — не виконуються умови її виникнення, визначені

Законом № 2181.

 

Правильна позиція ДПАУ

Можливо, розуміючи неспроможність доказів, викладених у

листі № 16658, податківці пізніше видали новий листлист від 18.12.2003 р. № 19707/7/17-2317. У зазначеному листі представникам податкової служби на місцях рекомендується утриматися від направлення податкових повідомлень платникам єдиного податку, визначених ст. 6 Закону № 2181, про які йшлося в листі № 16658.

Отже, з цього

листа випливає таке: податківці визнають, що штрафи та пеню за Законом № 2181 до єдиноподатників за запізнення зі сплатою єдиного податку та з поданням Звіту не може бути застосовано.

Такої ж думки дотримується Держпідприємництва в

листі від 30.06.2006 р. № 19707/7/17-2317.

Таким чином, сьогодні фінансові санкції (штрафи) і пеня за

Законом № 2181 за несвоєчасну сплату єдиного податку та неподання «єдиного» Звіту до підприємців-єдиноподатників не повинні застосовуватися, хоча підкреслимо: це жодною мірою не є приводом для порушення порядку сплати єдиного податку.

 

Нова хвиля

Як уже зазначалося на початку статті, схоже, що податківці знову «стали на стежку війни» у питанні застосування штрафів до єдиноподатника та намагатимуться по можливості карати підприємців за несвоєчасну сплату єдиного податку та неподання «єдиного» Звіту. Ми говоримо «по можливості», оскільки таку можливість вони матимуть тільки в тому разі, якщо підприємець не захоче сперечатися з податківцями, скаржитися «вище» або звертатися до суду. Для тих, хто має намір відстоювати свої інтереси, ми виклали в цій статті всі аргументи «проти».

 

Отже, підсумуємо:

1. Єдиний податок, що сплачують приватні підприємці, не проходить етап узгодження за правилами

Закону № 2181, а просто сплачується в установлений строк. Отже, умови, які дозволяють застосувати штрафні санкції зі ст. 17 Закону № 2181 також нарахувати пеню) за несвоєчасну сплату єдиного податку та штрафні санкції за неподання (несвоєчасне подання) «єдиного» Звіту, відсутні.

2. Представники податкових органів у свою чергу намагаються погодити несвоєчасну сплату приватними підприємцями єдиного податку (подання звітності із запізненням) під штрафи та пеню за

Законом № 2181. Однак на спростування їх необґрунтованих висновків можна навести низку аргументів.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі