Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Придбання та вибуття автомобіля — перерахунок транспортного податку

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Квітень, 2008/№ 17
В обраному У обране
Друк
Стаття

ПРИДБАННЯ ТА ВИБУТТЯ АВТОМОБІЛЯ —

перерахунок транспортного податку

 

Автомобіль давно вже став незамінним помічником у бізнесі, а іноді — й основою підприємницької діяльності. Однак наявність автомобіля пов’язана з обов’язком сплати транспортного податку. Якщо ж розстатися з автомобілем, то здебільшого зникає і зобов’язання зі сплати транспортного податку. У цій статті пригадаємо про особливості заповнення Розрахунку транспортного податку у випадку, якщо в середині року відбулося придбання чи вибуття автомобіля.

Олег ЧЕФРАНОВ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про транспортний податок

— Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» у редакції від 06.12.2006 р. № 427-V.

Порядок № 373

— Порядок заповнення та подання Розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів і Довідки про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов’язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, до органів державної податкової служби, затверджений наказом ДПАУ від 17.09.2001 р. № 373.

 

Право та обов’язок перерахунку

На сторінках нашої газети питанням розрахунку і сплати транспортного податку приділялося чимало уваги (див., наприклад,

статтю «Транспортний податок: складання Розрахунку та облік витрат» // «БТ», 2008, № 4, с. 23). Незважаючи на це, нагадаємо основні моменти, що сьогодні стануть нам у пригоді. Транспортний податок розраховується один раз на рік наперед стосовно всіх транспортних засобів, що значаться на балансі станом на 1 січня, і сплачується поквартально рівними частинами. Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (далі — Розрахунок) подається один раз на рік і заповнюється на поточний рік. До Розрахунку включаються лише транспортні засоби, що значаться на балансі підприємства, у тому числі й передані в оперативну оренду. Відповідно за транспортні засоби, отримані в оренду, податок не сплачується (його сплачує орендодавець).

Оскільки

Розрахунок подається наперед (за поточний рік, а не за минулий), то очевидно, що платник податків не може врахувати зміни в його автопарку протягом року. Разом з тим Законом про транспортний податок передбачено необхідність перерахунку податку за транспортні засоби, що придбані та вибули протягом року (див. «Коли необхідний перерахунок податку»).

 

Коли необхідний перерахунок податку

Витяг зі ст. 5 Закону про транспортний податок

 

«За

придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби, крім тих, що вперше реєструються в Україні, податок сплачується перед їх реєстрацією за місяці, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. За транспортні засоби, які вперше реєструються в Україні, податок сплачується перед їх першою реєстрацією. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10-денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу.

За транспортні засоби,

зняті юридичними особами протягом року з реєстрації (перереєстровані), здійснюється перерахунок розміру податку, крім податку, сплаченого при першій реєстрації в Україні. Розмір податку перераховується перед зняттям їх з реєстрації (перереєстрацією) за місяці, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, наступного за тим, в якому транспортний засіб знято з реєстрації (перереєстровано)».

 

Для здійснення необхідного перерахунку платник має додатково заповнити і подати

Розрахунок щодо транспортного податку. При цьому перераховується сума транспортного податку, що підлягає сплаті за «неоплачені» місяці, крім податку, сплаченого при першій реєстрації автомобіля в Україні.

Нагадаємо, що «перша реєстрація» — це реєстрація транспортного засобу в Україні, що здійснюється уповноваженими державними органами України

вперше стосовно цього транспортного засобу. Фактично це перше взяття автомобіля на облік в органах ДАІ.

При купівлі нового

автомобіля, що вперше реєструється, транспортний податок сплачується (до реєстрації в ДАІ) відразу за весь рік (ст. 5 Закону про транспортний податок). І далі, у разі зняття такого транспортного засобу з обліку чи при перереєстрації протягом цього ж року, Закон не передбачає проведення перерахунку суми транспортного податку. Отже, у юридичної особи — продавця автомобіля, який при купівлі в цьому році зареєстрував такий автомобіль в Україні вперше, немає підстав для перерахунку транспортного податку.

 

Придбання автомобіля

Необхідність заповнити і подати

Розрахунок щодо придбаних протягом року автомобілів прямо передбачено у ст. 5 Закону про транспортний податок. Розрахунок щодо нових автомобілів подається до податкового органу у 10-денний строк після їх реєстрації в органах ДАІ. І звичайно ж, усі пам’ятають: якщо останній день строку подання Розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то звіт можна подати на наступний робочий день після вихідного чи святкового дня.

Зверніть увагу: у

Розрахунку зазначається тільки придбаний автомобіль (автомобілі, якщо їх декілька). Автомобілі, що значилися на початок року та показані в річному Розрахунку, не вказуються в Розрахунку на новопридбаний автомобіль.

За придбаний автомобіль податок сплачується до його реєстрації в органах ДАІ

однією сумою за місяці, що залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому зареєстровано автомобіль (за винятком випадків першої реєстрації автомобіля).

При першій реєстрації, як уже зазначалося вище, за придбаний протягом року автомобіль податок сплачується до його реєстрації в органах ДАІ

однією сумою за весь рік, незалежно від місяця, в якому проведено таку реєстрацію.

Заповнюючи

Розрахунок щодо нових автомобілів, слід у спеціальних його полях «Загальний розрахунок» і «Розрахунок за придбані транспортні засоби» поставити позначку «Х».

Ситуація 1

. У травні 2008 року підприємство придбало два автомобілі:

— Audi 75 1.7 L з об’ємом циліндрів двигуна 1696 куб. см (був раніше зареєстрований в органах ДАІ);

— Daewoo Lanos седан 1.4 MT з об’ємом циліндрів двигуна 1386 куб. см (уперше реєстрований в органах ДАІ).

Автомобілі зареєстровано в ДАІ 10 квітня 2008 року. Вони є легковими та відповідають коду 8703 згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів. Річна ставка податку для Audi 75 становить 5 грн. за 100 куб. см, а для Daewoo Lanos — 4 грн. за 100 куб. см.

Розрахуємо суму податку, яку потрібно сплатити за новопридбані автомобілі.

1. Audi.

Оскільки автомобіль Audi вже було зареєстровано в Україні, то щодо нього податок має сплачуватися за 9 місяців, що залишилися до кінця року, починаючи з квітня (з місяця, в якому проведено реєстрацію автомобіля). Сума податку розраховується таким чином:

(1696

х 5 : 100 : 12) х 9 = 63,60 (округляємо до 64 грн.).

Податок у розмірі 64 грн. сплачується в повній сумі перед реєстрацією транспортного засобу в органах ДАІ

.

2. Daewoo.

Автомобіль Daewoo Lanos уперше реєструється на території України, тому транспортний податок має сплачуватися за весь рік незалежно від місяця, в якому провадиться реєстрація автомобіля. Сума податку розраховується таким чином:

1386

х 4 : 100 = 55,44 (округляємо до 55 грн.).

Річна сума податку 55 грн. сплачується повністю перед першою реєстрацією транспортного засобу в органах ДАІ

.

Розрахунок

щодо придбаних автомобілів потрібно подати не пізніше 21 квітня, а заповнюється він, як показано на рис. 1 (с. 17).

 

Продаж автомобіля

За транспортні засоби, зняті юридичними особами з реєстрації протягом року, здійснюється перерахунок податку

(за винятком суми податку, сплаченого при першій реєстрації). Розмір податку перераховується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому транспортний засіб знято з реєстрації (ст. 5 Закону про транспортний податок).

Перерахунок податку щодо знятих з реєстрації автомобілів провадиться шляхом подання

уточненого Розрахунку. При поданні до податкового органу уточненого Розрахунку деякі інспекції вимагають супровідний лист, наприклад: «Просимо прийняти уточнений Розрахунок <...> за 2008 рік у зв’язку зі зняттям автомобіля з реєстрації в ДАІ». Також у вас можуть затребувати додати до уточненого Розрахунку довідку з ДАІ про зняття автомобіля з обліку.

Порядок перерахунку транспортного податку в разі зняття автомобіля з реєстрації такий:

1)

розраховується сума податку стосовно транспортного засобу, що вибув, включно за період до місяця його зняття з реєстрації в ДАІ;

2)

розраховується нова річна сума податку щодо наявних на 1 число поточного року транспортних засобів з урахуванням перерахованої суми податку стосовно автомобіля, що вибув;

3)

розраховується сума податку, що підлягає сплаті в наступних періодах, як різниця між новою (перерахованою) сумою податку за поточний рік та сплаченою сумою податку;

4)

сума податку, що підлягає сплаті в наступних періодах, розподіляється пропорційно за строками сплати, що не настали.

Якщо продається автомобіль, який у поточному році було вперше зареєстровано в Україні, то перерахунок транспортного податку не провадиться

. А оскільки немає перерахунку податку, то, на наш погляд, немає і підстав для подання уточненого Розрахунку.

Ситуація 2

. На 01.01.2008 р. на балансі підприємства значилися такі транспортні засоби: DAEWOO Rezzo 2.0 (KLAU), Fiat Brava 1.2 16 V 80, ВМW 1500.

До 1 березня підприємство подало Розрахунок, в якому річна сума транспортного податку склала 310 грн. з поквартальною сплатою в розмірі 77,50 грн. (див. рис. 2 на с. 17). А 12 травня автомобіль DAEWOO продали та зняли з реєстрації. Проведемо перерахунок транспортного податку.

Сума податку за автомобіль

DAEWOO, знятий з реєстрації, розраховується таким чином:

(1998

х 10 : 100 : 12) х 5 = 83,25 (грн.).

Суму податку округляємо до 83 грн. Ця сума транспортного податку підлягає сплаті до бюджету за період до дня зняття з реєстрації автомобіля (січень — травень).

Згідно з умовами прикладу

уточнений Розрахунок заповнюється, як показано на рис. 3 (с. 18).

Оскільки перерахунок податку провадиться після строку нарахування та сплати податку за І квартал (14.04.2008 р.), то суму сплати податку в наступних кварталах обчислюємо таким чином. Знаходимо різницю між річною сумою транспортного податку з

уточненого Розрахунку та нарахованою сумою за І квартал:

193 - 77,50 = 115,5 (грн.).

Ця сума розбивається на рівні частини за строками сплати, що не настали (14.07.2008 р., 14.10.2008 р., 14.01.2009 р.):

115,5 : 3 = 38,5 (грн.).

Таким чином, квартальна сума транспортного податку, що підлягає сплаті з другого кварталу, становить 38,5 грн. А річна сума податку дорівнюватиме 193 грн. (77,5 + 38,5 х 3).

Разом з

Розрахунком необхідно подати Довідку, форму якої наведено в додатку 2 до Порядку № 373. Заповнену за даними нашого прикладу Довідку наведено на рис. 4 (на с. 18).

У

рядку 1 зазначено загальну суму податку, яку має бути сплачено протягом року згідно з попередньо поданим Розрахунком (тобто з урахуванням податку щодо проданого автомобіля DAEWOO). У нашому випадку це 310 грн. (77,5 х 4). У рядку 2 зазначено суму податку, що підлягає сплаті у 2008 році відповідно до уточненого Розрахунку (тобто без урахування податку за період, починаючи з місяця, наступного за місяцем продажу автомобіля), у нашому випадку — 193 грн. У рядку 4 показано суму, що зменшує податок: 117 грн. (310 - 193).

 

Ліквідація, перереєстрація, крадіжка автомобіля

Усі ці ситуації згодом призводять до зняття транспортного засобу з реєстрації в ДАІ. Тому транспортний податок також перераховуватиметься (

за винятком випадків зняття з обліку автомобіля після першої реєстрації). По суті, наслідки будуть такі самі, як і при продажу автомобіля.

Ліквідація автомобіля

. Платежі щодо транспортного податку за наступні квартали поточного року можна зменшити на суму, що припадає на ліквідований автомобіль. Стаття 5 Закону про транспортний податок дозволяє здійснювати перерахунок податку незалежно від причини його зняття з реєстрації (продаж, ліквідація, крадіжка тощо). Обов’язковою умовою для цього є лише зняття автомобіля з реєстрації. Поки автомобіль буде зареєстровано в ДАІ, податок доведеться сплачувати. Акт ліквідації автомобіля, на підставі якого транспортний засіб буде списано з балансу підприємства, варто скласти після його зняття з обліку в ДАІ. Це дозволить уникнути помилки щодо передчасного закінчення сплати транспортного податку.

Порядок коригування податкових зобов’язань щодо транспортного податку такий самий, як і в разі продажу автомобіля — за допомогою подання уточненого

Розрахунку.

Крадіжка автомобіля

. Згідно зі ст. 6 Закону про транспортний податок у разі крадіжки транспортного засобу його власник податок не сплачує, якщо факт крадіжки підтверджується відповідними документами органів, що порушили кримінальну справу.

Іноді трапляється, що дата крадіжки і дата документа відповідного органу припадають на різні квартали. Тоді виникає запитання: з якого місяця зменшувати платежі щодо вкраденого автомобіля? Вважаємо, що в такому разі слід усе-таки орієнтуватися на дату крадіжки, головне, щоб у документі компетентних органів ця дата фігурувала. Інакше кажучи, податок не потрібно сплачувати вже починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому виявлено пропажу.

Як відкоригувати суму податку щодо вкраденого автомобіля, з

Порядку № 373 не випливає.

Принаймні у ньому не зазначено, що стосовно вкрадених автомобілів необхідно подати

уточнюючий Розрахунок (у принципі, такої вказівки немає і щодо автомобілів, знятих з реєстрації протягом року). Та все ж таки ми вважаємо, що зменшення податку в цій ситуації теж має провадитися шляхом подання «уточненки». При цьому в Довідці потрібно зазначити, що автомобіль вкрадено, і додати до неї документи, що підтверджують факт крадіжки.

Якщо ж украдений раніше транспортний засіб у поточному році буде знайдено та повернено власнику, він зобов’язаний протягом 10 днів з дня закриття справи про крадіжку подати до податкового органу

уточнений Розрахунок і сплатити податок за місяці, що залишаються до закінчення поточного року, включаючи місяць, в якому транспортний засіб знайдено.

Перереєстрація автомобіля

. Однією з причин перереєстрації автомобіля є заміна двигуна. Факт перереєстрації автомобіля відповідно до ст. 5 Закону про транспортний податок є підставою для проведення перерахунку податку. На наш погляд, перераховувати податок у разі перереєстрації потрібно лише в тому випадку, якщо в результаті дій, що спричинили перереєстрацію, податок за автомобіль потрібно сплачувати вже за іншими ставками (наприклад, якщо збільшився або зменшився об’єм двигуна).

Перерахунок у зв’язку з перереєстрацією автомобіля здійснюється в тому самому порядку, що і при знятті автомобіля з реєстрації. Різниця лише в тім, що такий перерахунок може призвести як до збільшення суми транспортного податку, так і до зменшення. У будь-якому випадку перерахунок оформляється

уточнюючим Розрахунком і Довідкою. Причому, якщо в результаті перерахунку сума податку збільшилася, то в рядку 6 Довідки штраф не нараховується, адже перерахунок не пов’язаний з помилковим нарахуванням податку в попередніх періодах.

Не варто забувати, що надміру сплачена сума податку за бажанням платника повертається йому або зараховується за його заявою в рахунок майбутніх платежів.

На цьому закінчуємо розгляд питань, пов’язаних з перерахунком транспортного податку. Вважаємо, що за допомогою нашої статті заповнити

Розрахунок за придбаний автомобіль та уточнюючий Розрахунок вам буде набагато простіше.

 

img 1

Рис. 1. Розрахунок за придбані протягом року автомобілі

 

img 2

Рис. 2. Розрахунок на 2008 рік

 

img 3

Рис. 3. Уточнюючий розрахунок при знятті автомобіля з реєстрації протягом року

 

img 4

Рис. 4. Довідка про суму податку, що зменшує податкові зобов’язання

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць