Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Шпаргалка бухгалтера. Інвентаризація-2008

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Грудень, 2008/№ 48
Друк
Стаття

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ-2008

 

Щороку перед складанням річної фінансової звітності всі без винятку підприємства мають провести інвентаризацію. Адже тільки при інвентаризації можна підтвердити фактичні залишки активів та зобов’язань, виправити допущені помилки і цим забезпечити достовірність даних фінансової звітності.

 

КОЛИ ПРОВОДЯТЬ ЩОРІЧНУ ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ

Щорічно, у визначений власником (керівником) час, напередодні підготовки та здавання фінансової звітності, на підприємстві має бути проведено суцільну інвентаризацію активів та зобов’язань. Її проводять для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та річної фінансової звітності підприємства (

ст. 10 Закону про бухоблік). Якщо на підприємстві встановлено міжінвентаризаційний період, що дорівнює року, дату початку такої інвентаризації слід призначити після 1 жовтня поточного року (це випливає з абзацу «б» п. 3 Інструкції № 69).

Порядок проведення

річної інвентаризації докладно розглянуто на сторінках нашої газети у статтях: «Річна інвентаризація» // «БТ», 2004, № 45, с. 29; «Інвентаризація в запитаннях та відповідях» // «БТ», 2005, № 50, с. 14; «Результати інвентаризації в обліку» // «БТ», 2006, № 50, с. 40; «Інвентаризація-2007» // «БТ», 2007, № 49, с. 37.

 

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

 

img 1

 

Документи

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про бухоблік

— Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР .

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Положення № 637

— Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Інструкція № 69

— Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом МФУ від 11.08.94 р. № 69.

Інструкція № 84

— Інструкція про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затверджена наказом МФУ від 06.04.98 р. № 84.

Наказ № 732

— наказ МФУ «Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» від 22.11.2004 р. № 732.

Порядок № 116

— Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

«АБВ»

 

НАКАЗ

10.01.2008

м. Харків № 5

Про призначення постійно діючої інвентаризаційної комісії

 

З метою забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей на підприємстві, керуючись положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV та Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69,

НАКАЗУЮ:

1. Створити на підприємстві постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі:

— заступника директора з економіки Ольшенка О. О.;

— фінансового директора Котенко Л. Л.;

— головного бухгалтера Плохих О. А.

2. Призначити головою постійно діючої інвентаризаційної комісії заступника директора з економіки Ольшенка О. О.

3. Покласти на постійно діючу інвентаризаційну комісію такі функції:

— організацію проведення інвентаризацій та інструктажів з членами робочих інвентаризаційних комісій;

— розроблення порядку проведення інвентаризацій на підприємстві (періодичність, терміни, склад робочої комісії);

— здійснення контрольних перевірок правильності проведення інвентаризації, а також вибіркових інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей у місцях зберігання та переробки в міжінвентаризаційний період;

— здійснення контролю за збереженням цінностей, дотриманням матеріально відповідальними особами правил їх зберігання та ведення первинного обліку;

— перевірку правильності визначення інвентаризаційних різниць, обґрунтованість пропозицій щодо заліку пересортиці цінностей;

— проведення повторних суцільних інвентаризацій у разі встановлення серйозних порушень правил проведення інвентаризації і в інших випадках;

— розгляд результатів інвентаризації з відображенням у протоколі своїх пропозицій щодо регулювання виявлених нестач і втрат, а також щодо заліку пересортиці;

— розгляд письмових пояснень осіб, які допустили нестачу або псування цінностей;

— надання матеріалів інвентаризації на затвердження керівнику не пізніше ніж через 5 днів після закінчення інвентаризації;

— проведення профілактичної роботи із забезпечення збереження цінностей.

4. Голові постійно діючої комісії доповідати керівнику підприємства про результати роботи комісії не рідше одного разу на квартал.

Директор

/Орлов/ Орлов К. К.

З наказом ознайомлений:

10.01.2008 р. /Ольшенко/ Ольшенко О. О.
  10.01.2008 р. /Котенко/ Котенко Л. Л.
  10.01.2008 р. /Плохих/ Плохих О. А.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

«АБВ»

НАКАЗ

27.10.2008

 м. Харків № 130

Про проведення інвентаризації

У зв’язку з підготовкою до складання річної фінансової звітності, керуючись положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV та Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69, Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, а також інших нормативних документів, що регулюють порядок проведення інвентаризації, з метою підтвердження правильності та достовірності відображення даних у річній фінансовій звітності

НАКАЗУЮ:

1. Провести повну інвентаризацію активів та зобов’язань підприємства з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 1 грудня 2008 року з обов’язковим складанням відповідних інвентаризаційних описів. Інвентаризацію провести в такі терміни:

а) товарно-матеріальних цінностей на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, а також відвантажених і таких. Що перебувають у дорозі, — з 24 листопада до 1 грудня 2008 року;

б) грошових коштів у касі, грошових документів, цінних паперів та інших цінностей — раптово у визначений комісією день у період з 24 листопада до 1 грудня 2008 року;

в) бланків суворої звітності — 28 листопада 2008 року;

г) основних засобів, незавершених ремонтів основних засобів, бібліотечних фондів, нематеріальних активів, фінансових інвестицій — з 17 листопада до 1 грудня 2008 року;

д) розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами — з 20 листопада до 1 грудня 2008 року;

е) витрат майбутніх періодів і забезпечення майбутніх витрат і платежів — з 24 листопада до 1 грудня 2008 року.

2. Призначити робочу інвентаризаційну комісію у складі:

Голова комісії — начальник планового-економічного відділу — Кац Н. Д.;

члени комісії:

бухгалтер Мороз Н. Н.;

менеджер відділу збуту Клунько Т. Т.;

товарознавець Ромко М. М.

3. Інвентаризацію провести у присутності матеріально відповідальних осіб:

завідувача складу Клюєнка Р. Р.;

комірника Титаренка Є. Є.;

касира Яковенко Н. Н.

4. Головному бухгалтеру Плохих О. А. перед початком інвентаризації забезпечити членів робочої комісії інвентаризаційними описами у необхідній кількості.

5. Постійно діючій інвентаризаційній комісії у п’ятиденний строк після закінчення інвентаризації передати матеріали інвентаризації на затвердження керівнику.

6. Заступнику директора з економіки Ольшенку О. О. ознайомити зі змістом наказу під розпис усіх працівників, пов’язаних з проведенням інвентаризації.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор

/Орлов/ Орлов К. К.

З наказом ознайомлені:

27.10.2008 р. /Ольшенко/ Ольшенко О. О.
  27.10.2008 р. /Котенко/ Котенко Л. Л.
  27.10.2008 р. /Плохих/ Плохих О. А.
  27.10.2008 р. /Кац/ Кац Н. Д.
  27.10.2008 р. /Мороз/ Мороз Н. Н.
  27.10.2008 р. /Клунько/  Клунько Т. Т.
  27.10.2008 р.  /Ромко/  Ромко М. М.
  27.10.2008 р. /Клюєнко/  Клюєнко Р. Р.
  27.10.2008 р. /Титаренко/ Титаренко Є. Є.
  27.10.2008 р. /Яковенко/ Яковенко Н. Н.

 

Інвентаризуємо об’єкти: періодичність, документальне оформлення

Об’єкт інвентаризації (актив, зобов’язання)

Строк проведення інвентаризації (періодичність)

Документальне оформлення результатів інвентаризації

назва документа

порядок складання

1

2

3

4

1. Будівлі, споруди та інші нерухомі об’єкти основних фондів

Один раз на три роки (п. 3 Інструкції № 69)

Інвентаризаційний опис основних засобів (ф. № інв-1)

Складається комісією в одному примірнику окремо щодо кожного місцезнаходження цінностей та посадової особи, відповідальної за збереження основних засобів. На орендовані основні засоби складається окремий опис

2. Бібліотечні фонди

Один раз на п’ять років (п. 3 Інструкції № 69)

3. Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи (крім зазначених у ряд. 1 і 2)

Один раз на рік, не раніше 1 жовтня звітного року (обов’язково перед складанням річної фінансової (бухгалтерської) звітності) (п. 3 Інструкції № 69)

4. Нематеріальні активи

Один раз на рік, не раніше 1 жовтня звітного року (обов’язково перед складанням річної фінансової (бухгалтерської) звітності) (п. 3 Інструкції № 69)

Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-4), може використовуватися ф. № інв-1

Форму затверджено наказом МФУ № 732. Складається в одному примірнику для оформлення даних інвентаризації окремо щодо кожного місцезнаходження об’єктів права інтелектуальної власності та щодо кожної особи, відповідальної за використання об’єктів права інтелектуальної власності. До інвентаризаційного опису включається кожний окремий об’єкт права інтелектуальної власності

5. Незакінчені ремонти

Акт інвентаризації незакінчених ремонтів основних засобів (ф. № інв-10)

Складається в одному примірнику, підписується та передається до бухгалтерії

6. Витрати майбутніх періодів

Акт інвентаризації витрат майбутніх періодів (ф. № інв-11)

Складається в одному примірнику, підписується та передається до бухгалтерії

7. Готівкові кошти*

Акт про результати інвентаризації наявних коштів (додаток 1 до Положення № 637)

Складається у двох примірниках, його підписують члени інвентаризаційної комісії та МВО (касир). Один примірник акта передається до бухгалтерії підприємства, другий залишається у МВО

8. Цінності та бланки документів суворої звітності

Інвентаризаційний опис цінностей та бланків документів суворої звітності (ф. № інв-16)

Складається у двох примірниках, підписується інвентаризаційною комісією та МВО. Один примірник опису передається до бухгалтерії, другий залишається у МВО

9. Розрахунки з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами

 

Довідка до акта інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами (додаток до ф. № інв-17)

Складається в розрізі синтетичних рахунків бухгалтерського обліку на підставі актів звіряння розрахунків

 

Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами (ф. № інв-17)

Складається в одному примірнику на підставі Довідок (додаток до ф. № інв-17)

10. Дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та вироби із них, у тому числі такі, що містяться у відходах і утилі

Двічі на рік — на 1 січня і на 1 липня (п. 5.15 Інструкції № 84)

Акт інвентаризації дорогоцінних металів і виробів з них (ф. № інв-8)

Складається у двох примірниках, підписується і передається до бухгалтерії

Інвентаризаційний опис дорогоцінних металів, що містяться в напівфабрикатах, вузлах і деталях обладнання, приладах та інших виробах (ф. № інв-8а)

Складається в одному примірнику, підписується та передається до бухгалтерії

Акт інвентаризації дорогоцінного каміння, природних алмазів та виробів із них (ф. № інв-9)

Складається у двох примірниках, підписується та передається до бухгалтерії

11. ТМЦ, крім дорогоцінних металів

Один раз на рік, не раніше 1 жовтня звітного року (обов’язково перед складанням річної фінансової (бухгалтерської) звітності) (п. 3 Інструкції № 69)

Інвентаризаційний ярлик (ф. № інв-2)

Використовується, якщо інвентаризаційна комісія не має можливості відразу зробити підрахунок ТМЦ і записати їх до інвентаризаційного опису. Заповнюється в одному примірнику та зберігається разом з переліченими ТМЦ за місцем їх знаходження. Дані використовуються для заповнення форми № інв-3

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей (ф. № інв-3)

Складається в одному примірнику на ТМЦ, що знаходяться на підприємстві

Акт інвентаризації товарів відвантажених (ф. № інв-4)

Складається в одному примірнику на ТМЦ, не оплачені у строк покупцями, відвантажені товари й цінності

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання (ф. № інв-5)

Складається в одному примірнику на ТМЦ, що перебувають на складах інших підприємств або прийняті від інших підприємств і зберігаються на нашому підприємстві: на відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці на підставі документів, що підтверджують передачу цих цінностей на відповідальне зберігання (комісію, переробку)

Акт інвентаризації матеріалів і товарів, що перебувають у дорозі (ф. № інв-6)

Складається в одному примірнику на ТМЦ, що перебувають у дорозі

12. Майно та матеріальні цінності, які не належать підприємству та облік яких ведеться на позабалансових рахунках

Один раз на рік, не раніше 1 жовтня звітного року (обов’язково перед складанням річної фінансової (бухгалтерської) звітності) (п. 3 Інструкції № 69)

Складають окремі інвентаризаційні описи (акти) залежно від виду майна

* Згідно з п. 4.10 Положення № 637 інвентаризація готівкових коштів, цінностей та бланків суворої звітності проводиться на кожному підприємстві у строки, установлені керівником. Ураховуючи, що ці цінності є дільницею обліку, де зловживання своїм становищем спостерігається найчастіше, вважаємо, що інвентаризувати їх доцільно частіше, ніж раз на рік, наприклад щокварталу, щомісяця.

 

Шпаргалка щодо відображення результатів інвентаризації в обліку

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

первинний документ

кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1. НЕСТАЧА ТМЦ У МЕЖАХ НОРМ ПРИРОДНОГО УБУТКУ

1. Відображено суму нестачі ТМЦ у межах норм природного убутку у складі витрат

Звіряльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (ф. № інв-19)

947

20, 22, 25, 26, 28

Щодо нестачі в межах норм ні ВВ, ні податковий кредит не коригують

2. НЕСТАЧА ТМЦ ПОНАД НОРМИ ПРИРОДНОГО УБУТКУ

1. Відображено суму нестачі ТМЦ понад норми природного убутку у складі витрат

Звіряльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (ф. № інв-19)

947

20, 22, 25, 26, 28

На суму нестачі понад норми природного убутку зменшують ВВ: у декларації з податку на прибуток суму нестачі відображають у гр. 4 таблиці 1 додатка К1/1

2. Відсторновано та віднесено на витрати податковий кредит з ПДВ, що припадає на суму нестачі понад норми природного убутку

641

644

Зменшення податкового кредиту з ПДВ відображають у рядку 16.3 декларації з ПДВ

947

644

3. Відображено суму нестачі понад норми природного убутку в позабалансовому обліку

072

2.1. Якщо винну особу встановлено

4. Відображено заборгованість винної особи щодо відшкодування нестачі, не перекритої надлишками

Бухгалтерська довідка (на підставі заяви працівника про визнання вини та згоду відшкодувати збитки)

375

716

Компенсацію прямих збитків, отриману від винуватців, не включають до ВД, якщо нестачу не було віднесено до складу ВВ — операція 1 (п.п. 4.2.3 Закону про податок на прибуток)

5. Після встановлення винної особи суму нестачі списано з позабалансового обліку

—»—

072

—»—

6. Відображено суму, що підлягає перерахуванню до бюджету (різниця між сумою нестачі, що відшкодовується МВО, та фактичними втратами підприємства) (якщо збиток розраховується згідно з Порядком № 116)

716

642

7. Суму відшкодування шкоди від винної особи:

— отримано до каси підприємства

Прибутковий касовий ордер

301

375

 

— утримано із заробітної плати працівника (з урахуванням установленого ст. 128 КЗпП обмеження на утримання із заробітної плати)

Розрахунково-платіжна відомість

661

375

 

8. Перераховано заборгованість до бюджету

Платіжне доручення

642

311

2.2. Якщо винну особу не встановлено

4. Після закінчення строку позовної давності суму нестачі списано з позабалансового обліку

Бухгалтерська довідка

072

3. НЕСТАЧІ ТМЦ, ПРИЙНЯТИХ НА ЗБЕРІГАННЯ

1. Списано суму нестачі ТМЦ, прийнятих на відповідальне зберігання

Звіряльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (ф. № інв-19)

023

Суму компенсації не включають до ВВ згідно з п.п. 5.3.5 Закону про податок на прибуток

2. Відображено нарахування компенсації вартості ТМЦ, прийнятих на відповідальне зберігання, яких не вистачає (розмір визначається згідно з умовами договору)

949

685

3. Перераховано з рахунка в банку суму компенсації власнику ТМЦ

Платіжне доручення

685

311

4. НЕСТАЧА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ)

1. Списано залишкову вартість об’єкта

Звіряльна відомість результатів інвентаризації основних засобів (ф. № інв-18), акт ліквідації (типова форма № ОЗ-3, для автотранспортних засобів — ф. № ОЗ-4)

976

10 (11)

Для груп 2, 3, 4 — ніяк не відображається (п.п. 8.4.8 Закону про податок на прибуток). Якщо у групах 2, 3, 4 не залишається жодного об’єкта, то балансова вартість відповідних груп включається до ВВ у наступному кварталі

2. Списано суму нарахованої амортизації щодо об’єкта

13

10 (11)

3. Відображено суму нестачі в позабалансовому обліку

072

4. Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ виходячи зі звичайних цін на основні засоби, яких не вистачає (якщо відсутні документи, що підтверджують крадіжку, — перший абзац п. 4.9 Закону про ПДВ)

Податкова накладна (з позначкою вгорі оригіналу «Ліквідація фондів за самостійним рішенням платника податків»)

976

641

5. Відображено заборгованість винної особи

Бухгалтерська довідка (на підставі заяви працівника про визнання вини і згоду відшкодувати збитки)

375

746

6. Відображено суму відшкодування, що підлягає перерахуванню до бюджету (якщо збиток розраховується згідно з Порядком № 116)

746

642

7. Після встановлення винної особи суму нестачі списано з позабалансового обліку

072

8. Суму відшкодування шкоди від винної особи:

— отримано до каси підприємства

Прибутковий касовий ордер

301

375

Для груп 2, 3, 4 — на суму компенсації, що залишається в розпорядженні підприємства, зменшиться балансова вартість відповідних груп (п.п. 8.4.9 Закону про податок на прибуток)

— утримано із заробітної плати працівника (з урахуванням установленого ст. 128 КЗпП обмеження на утримання із заробітної плати)

Розрахунково-платіжна відомість

661

375

9. Перераховано заборгованість до бюджету

Платіжне доручення

642

311

5. НАДЛИШКИ*

1. Оприбутковано надлишки ТМЦ

Звіряльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (ф. № інв-19)

20, 22, 25, 26, 28

718

На справедливу вартість виявлених надлишків збільшують ВД (п.п. 4.1.6 Закону про податок на прибуток). Вартість цих ТМЦ не перераховують за п. 5.9

2. Оприбутковано виявлені надлишки необоротних активів

Звіряльна відомість результатів інвентаризації основних засобів (ф. № інв-18); інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (ф. № НА-4)

10, 11, 12

424

На справедливу вартість виявлених надлишків** збільшують ВД (п.п. 4.1.6 Закону про податок на прибуток). Балансова вартість груп не змінюється. У податковому обліку об’єкти не амортизуються

3. Подальша амортизація необоротних активів, раніше виявлених як надлишки

Відомість нарахування амортизації

Рахунки обліку витрат

13

4. Одночасно з нарахуванням амортизації відображено дохід у сумі нарахованої амортизації

424

745

* У такому порядку відображаються надлишки, надходження яких не підтверджено первинними документами. Якщо надлишки виявлено в результаті того, що з якихось причин ці ТМЦ не було оприбутковано в бухгалтерському обліку (при цьому документи на їх придбання є), то такі ТМЦ просто дооприбутковуються у звичайному порядку. У податковому обліку ці операції необхідно відображати як виправлення помилки.

** Надлишки «податкової малоцінки» в податковому обліку відображають як надлишки ТМЦ. Тему обліку «податкової малоцінки» розглянуто у статті «Операції з необоротною малоцінкою в податковому обліку» // «БТ», 2007, № 37, с. 20.

6. ПЕРЕСОРТИЦЯ*

1. Відображено залік пересортиці

Звіряльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (ф. № інв-19)

20, 22, 28 /надлишкові ТМЦ

20, 22, 28/ТМЦ, яких не вистачає

6.1. Якщо вартість ТМЦ, яких не вистачає, перевищує вартість ТМЦ у надлишку

2. Відображено витрати від пересортиці (при перевищенні вартості ТМЦ, яких не вистачає, над вартістю надлишкових ТМЦ)

Звіряльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (ф. № інв-19)

947

20, 22, 28/ТМЦ, яких не вистачає

Сума від’ємної цінової різниці до ВД не включається. Вона бере участь у перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток, тобто зменшує залишки запасів на кінець періоду**. Вважаємо, що податковий кредит на суму такої різниці коригувати не потрібно

3. Списано торгову націнку, що припадає на різницю вартості товарів у роздробі (методом «сторно»)

947

285

4. Установлено винну особу

Бухгалтерська довідка (на підставі заяви працівника про визнання вини та згоду відшкодувати збитки)

375

716

ВД на суму компенсації, що залишається в розпорядженні підприємства (пп. 4.1.6, 4.2.3 Закону про податок на прибуток)

716

642

5. Донараховано податкові зобов’язання з ПДВ виходячи із суми перевищення звичайної ціни товару, якого не вистачає, над вартістю, за якою продано товар, що виявлено у надлишку

Податкова накладна (із зазначенням у її номері через дріб «ЗЦ»)

947

641

6.2. Якщо вартість ТМЦ, яких не вистачає, менша за вартість ТМЦ у надлишку

2. Відображено доходи від пересортиці (при перевищенні вартості надлишкових ТМЦ над вартістю ТМЦ, яких не вистачає)

Звіряльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (ф. № інв-19)

20, 22, 28/надлишкові ТМЦ

719

Цінова різниця не збільшує ВД, а сума додатної цінової різниці перераховується за п. 5.9 Закону про податок на прибуток

* Докладніше питання пересортиці розглянуто у статті «Результати інвентаризації в обліку» // «БТ», 2006, № 50, с. 40.

** Необхідність донарахування ВД може виникнути у випадку, якщо при продажу товарів необхідно застосовувати звичайні ціни (наприклад, при продажу товарів уроздріб) — на суму перевищення звичайної ціни товару, якого не вистачає, над вартістю, за якою продано товар, що виявлено у надлишку.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць