Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Новорічні подарунки дітям працівників

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Грудень, 2008/№ 51
Друк
Стаття

НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ

дітям працівників

 

Напередодні Нового року про придбання подарунків замислюються всі. Тим більше, коли йдеться про дітей. Не є винятком і підприємства, на яких, упевнені, уже щосили триває підготовка до забезпечення новорічними подарунками дітей працівників.

Поквапимося нагадати вам про організаційні та облікові особливості таких заходів.

Ольга ВІТКОВСЬКА, консультант газети «Бухгалтерський тиждень»

 

Документи статті

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон № 2117

— Закон України «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, що спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків» від 30.11.2000 р. № 2117-III.

Закон № 2240

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Порядок № 48

— Порядок придбання та забезпечення дитячими новорічними подарунками дітей застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності від 25.10.2007 р. № 48.

Постанова № 47

— постанова Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності «Про встановлення розміру витрат коштів Фонду на придбання одного дитячого новорічного подарунка на 2008 рік» від 30.10.2008 р. № 47.

Положення № 25

— Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації, затверджене постановою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 р. № 25

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5

 

Дитячі подарунки за рахунок Фонду

Дитячі подарунки — вид соцпослуг

. Забезпечення дитячими новорічними подарунками — один із видів соціальних послуг, що надаються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) згідно з п. 6 ст. 34 Закону № 2240.

Скористатися правом на надання дитячих подарунків своїм працівникам за рахунок Фонду в цьому році зможуть усі без винятку роботодавці.

У 2008 році закупівлею та розподілом дитячих подарунків (наборів кондитерських виробів) Фонд займається

самостійно, керуючись «торішнім» Порядком № 48*. Підприємству потрібно лише отримати подарунки в регіональних відділеннях Фонду і роздати їх своїм працівникам (батькам дітей).

* Див. «БТ», 2007, № 50, с. 4.

Вартість новорічних подарунків, придбаних працівниками чи роботодавцями самостійно, за рахунок коштів Фонду не оплачується (

п. 1.6 Порядку № 48).

Слід зауважити: сума витрат Фонду на новорічні подарунки, видані з порушенням, не приймається до заліку та відшкодовується за рахунок страхувальника (

4.2 Порядку № 48). Крім того, на посадових осіб підприємства, винних у порушенні порядку використання коштів Фонду, може бути накладено адмінштраф за ст. 1655 Кодексу України про адміністративні правопорушення в розмірі від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.).

Тому при забезпеченні дитячими новорічними подарунками за рахунок Фонду необхідно чітко дотримуватись вимог

Порядку № 48 стосовно документального оформлення такого заходу та категорій працівників, які мають право на дитячі новорічні подарунки (у цьому допоможе табл. 1).

Право на подарунок від Фонду.

У загальному випадку право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за рахунок коштів Фонду (у тому числі на дитячі новорічні подарунки) мають застраховані особи (ч. 1 ст. 4 Закону № 2240). У п. 1.5 Порядку № 48 зазначено, що ними є батько, мати, усиновлювач, опікун/піклувальник.

 

Таблиця 1

Подарунок надається

Примітка

Застрахованим особам за основним місцем роботи (абзац перший ч. 1 ст. 50 Закону № 2240, п. 3.4 Порядку № 48), уключаючи тих, які відпрацьовують строк випробування

На цій підставі працівникам-сумісникам дитячі новорічні подарунки не надають

На дітей, яким станом на 1 січня 2009 року не виповнилося 14 років (п. 1.5 Порядку № 48)

Якщо 14 років дитині виповнюється 1 січня, то подарунок на неї отримати вже не можна

Батькові, матері, усиновлювачу, опікуну чи піклувальнику дитини (п. 1.5 Порядку № 48)

Подарунок надається кожній з таких осіб на кожну дитину*

Сезонним працівникам (див. лист Фонду від 29.11.2007 р. № 01-16-2583)

За умови, що на момент настання страхового випадку вони перебувають у трудових відносинах з роботодавцем і сплачують або на їх користь сплачуються страхові внески до Фонду

Особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років**

Такі особи перебувають у трудових відносинах з роботодавцем (є застрахованими)

*

Наприклад, в одній установі працюють мати й батько двох дітей, яким станом на 01.01.2009 р. не виповнилося 14 років. Кожен з батьків (і мати, і батько) має право отримати подарунок на кожну дитину (тобто всього сім’я отримає 4 подарунки).

**

Особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 6 років, не мають права на новорічні подарунки за рахунок Фонду, оскільки за них не сплачуються страхові внески до Фонду, а власне період перебування в такій відпустці не включається до страхового стажу.

 

Документальне оформлення

. Тут потрібно дотримуватися такого порядку:

1. На підставі наказу керівника працівника (як правило, відділу кадрів) складається

список дітей працівників, яким надається новорічний подарунок за рахунок Фонду. При складанні такого списку слід ураховувати особливості, наведені в табл. 1.

2. На підставі списку дітей у довільній формі складається

заявка на виділення новорічних подарунків за рахунок Фонду, що подається до відповідного відділення Фонду (п. 3.2 Положення № 48).

3. У

п. 3.1 Порядку № 48 зазначено: рішення про надання новорічного подарунка приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства. Підставою для прийняття рішення є відомість на видачу новорічних подарунків, складена роботодавцем. У ній необхідно зазначити прізвища, ініціали застрахованих осіб та їх дітей, число, місяць і рік народження дітей.

4. Своє рішення про виділення новорічних подарунків за рахунок коштів Фонду комісія оформляє відповідним

протоколом, як це передбачено Положенням № 25.

Зауважимо також: підприємство має зберігати

копії свідоцтв про народження дітей застрахованих осіб, яким було видано дитячі новорічні подарунки за рахунок коштів Фонду. Незважаючи на те що Порядок № 48 не вимагає цього, при перевірці працівники виконавчої дирекції відділення Фонду можуть попросити пред’явити такі документи.

5.

Видача новорічних подарунків здійснюється за накладною на підставі довіреності, виписаної підприємством на ім’я довіреної особи (п. 3.2 Порядку № 48).

Після отримання подарунків довіреною особою їх має бути видано працівникам (батькам дітей), які підтверджують факт отримання подарунка своїм підписом у відомості на видачу новорічних подарунків.

Оподаткування

. Відповідно до ст. 2 Закону № 2117 операції з продажу дитячих подарунків, що закуповуються за рахунок коштів Фонду, звільняються від обкладення ПДВ. Зауважимо, що Закон № 2117 є спеціальним та діє щороку на період з 1 грудня поточного року до 15 січня наступного року.

Вартість дитячих новорічних подарунків, придбаних за рахунок коштів Фонду,

не обкладається ПДФО на підставі п.п. 4.3.1 Закону № 889. Водночас вартість виданих подарунків необхідно відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «22» (у графах 4 і 4а проставляють «0,00»).

Вартість дитячих новорічних подарунків не є базою для нарахувань (утримань) внесків до фондів соцстраху. Вартість отриманих від Фонду новорічних подарунків страхувальники

не відображають у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Бухгалтерський облік

. У бухобліку отримані від Фонду дитячі подарунки обліковуються на позабалансовому рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні» (для цих цілей підходять, зокрема, субрахунки 024 «Товари, прийняті на комісію» та 025 «Матеріальні цінності довірителя»). Що стосується вартості новорічних подарунків, то п. 1 постанови № 47 визначено вартість одного дитячого подарунка на 2008 рік в розмірі до 16 грн. Конкретний розмір вартості подарунків буде відомий з наданої Фондом накладної.

 

Дитячі подарунки за рахунок профспілки

Як організувати

. Витрати на придбання дитячих подарунків необхідно передбачити в кошторисі видатків профспілки. Порядок надання подарунків за рахунок бюджету профспілки визначається рішенням профспілкового комітету чи колективним договором.

При забезпеченні подарунками дітей працівників за рахунок коштів профспілки:

— як подарунки можуть розглядатися не лише набори кондитерських виробів, а і

квитки на новорічно-різдвяні заходи для дітей;

— подарунки може бути надано не обов’язково батькам дитини, а

будь-якому працівнику — члену профспілки (це може бути дідусь, бабуся дитини);

вік дітей не має значення. Профспілка може самостійно визначити вік, до якого діти можуть одержувати новорічні подарунки за її рахунок. Про це йшлося в листі Федерації профспілок України від 12.04.2005 р. № 05-30-513. Однак, як правило, новорічними подарунками забезпечуються діти, яким не виповнилося 14 років (за аналогією з дитячими подарунками за рахунок Фонду).

Оподаткування

. Не включаються до сукупного оподатковуваного доходу батьків* та не обкладаються ПДВ (ст. 2 і 3 Закону № 2117):

набори товарів, що містять лише кондитерські вироби, іграшки вітчизняного виробництва і фрукти, загальною вартістю не більше 17 грн. Граничний розмір застосовується з розрахунку на один новорічний подарунок. Так, якщо член профспілки має двох дітей відповідного віку, йому надаються два подарунки. При цьому вартість подарунків у розмірі 34 грн. (17 грн. х 2) не включається до його оподатковуваного доходу;

— квитки на новорічно-різдвяні заходи для дітей (незалежно від вартості)

.

* Зверніть увагу: вартість подарунка не обкладатиметься ПДФО, якщо він надається безпосередньо батькам дитини.

Зауважимо, що пільги, установлені

Законом № 2117, діють у період з 1 грудня поточного року до 15 січня наступного року.

Якщо зазначені вище умови, передбачені

Законом № 2117, не дотримуються, то такі подарунки та квитки вважаються додатковим благом від нероботодавця та обкладаються ПДФО у складі доходу того місяця, в якому вони надаються, із застосуванням «натурального коефіцієнта» (див. листи ДПАУ від 15.04.2004 р. № 184/2/17-3110, від 05.05.2004 р. № 3523/6/17-3116). У ф. № 1ДФ дитячі новорічні подарунки (як оподатковувані, так і неоподатковувані) профспілка відображає з ознакою доходу «14».

Соцвнески

з доходів у вигляді подарунків не сплачуються, оскільки члени профспілки не є її працівниками.

Якщо частину витрат на придбання новорічних подарунків та квитків бере на себе підприємство, надавши профспілці безповоротну фінансову допомогу, то воно має право

включити такі витрати до складу валових у межах 4 % оподатковуваного прибутку попереднього (звітного) періоду (ст. 2 Закону № 2117). На наш погляд, якщо кошти перераховано в січні 2009 року, то слід орієнтуватися на оподатковуваний прибуток 2008 року. Якщо кошти перераховуються у грудні 2008 року, то звітним періодом, на нашу думку, потрібно вважати 11 місяців 2008 року.

Крім того, роботодавець може включити до валових витрат суму коштів, перерахованих профспілковій організації на придбання дитячих подарунків,

у розмірі, що перевищує 2 %, але не більше 5 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року на підставі п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток.

У профспілки такі надходження не оподатковуються (

п.п. 7.11.7 Закону про податок на прибуток).

 

Дитячі подарунки за рахунок коштів підприємства

З формулювання

ст. 1 і 3 Закону № 2117 випливає, що пільги з ПДФО та податку на прибуток при наданні новорічних подарунків та квитків звичайними роботодавцями не діють.

Так,

ст. 1 Закону № 2117 дозволяє віднести до складу валових витрат (у межах 4 % ліміту) суми коштів, перераховані органам державної влади та місцевого самоврядування, громадським (у тому числі профспілковим) організаціям та створеним ними закладам освіти, охорони здоров’я і культури, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, на придбання новорічних подарунків та квитків.

У свою чергу,

ст. 3 Закону № 2117 дозволяє не обкладати ПДФО доходи працівників у вигляді дитячих подарунків (що відповідають критеріям ст. 4 Закону № 2117)* та квитків на святкові заходи, якщо їх видають знову ж таки зазначені вище органи та організації.

* Набори товарів, що містять лише кондитерські вироби, іграшки вітчизняного виробництва і фрукти, загальною вартістю не більше 17 грн., та квитки на новорічно-різдвяні заходи для дітей (незалежно від вартості).

Водночас

ДПАУ в листі від 20.12.2006 р. № 23990/7/17-0717 зауважила: положення Закону № 2117 про неперевищення загальною вартістю одного новорічного подарунка 17 грн. мають застосовуватися як критерій визначення неоподатковуваного доходу, отриманого платниками податку — батьками дітей у вигляді одного дитячого новорічного подарунка, у разі безпосереднього придбання та розповсюдження податковими агентами таких подарунків за власні кошти.

На наш погляд, підприємство може скористатися позитивними

висновками листа, оскільки на сьогодні його не відкликано. Водночас перш ніж використовувати ці рекомендації у своїй діяльності, рекомендуємо отримати в місцевій ДПІ індивідуальне податкове роз’яснення.

Подарунок, що не відповідає умовам

ст. 4 Закону 2117, розглядатиметься як додаткове благо від роботодавця та обкладатиметься ПДФО за ставкою 15 % з урахуванням «натурального» коефіцієнта. При цьому утриманий податок має бути перераховано не пізніше банківського дня, наступного за днем уручення подарунка.

Ми зазначили вище критерії необкладення ПДФО і валововитратності витрат згідно із

Законом № 2117 . Якщо виходити з цього, то можна дійти висновку, що за аналогією з ПДФО при самостійному придбанні дитячих новорічних подарунків у підприємства на підставі ст. 1 Закону 2117 є можливість витрати на їх придбання включити до складу валових у розмірі, що не перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього (звітного) періоду. Однак, на наш погляд, такі висновки є дуже сумнівними, тому ми не радимо вам користуватися цим підходом.

Незалежно від того, чи було вартість подарунка включено до валових витрат,

при безоплатній передачі дітям працівників така операція прирівнюється до продажу, а отже, валові доходи виникають виходячи із цін не нижче звичайних (п.п. 7.4.3 Закону про податок на прибуток).

У

ф. № 1ДФ неоподатковувану частину подарунка (у межах 17 грн., якщо ви вирішите скористатися роз’ясненнями податківців) слід відображати з ознакою доходу «14», а оподатковувану — «09».

Виплати на придбання подарунків дітям працівників згідно з

п. 3.23 Інструкції № 5 не входять до фонду оплати праці, а отже, з них не сплачуються внески до соцфондів.

Пільги з ПДВ

при продажу дитячих новорічних подарунків звичайним підприємствам Законом № 2117 не передбачено. У зв’язку з цим підприємство:

— не має права на податковий кредит щодо придбаних подарунків (немає зв’язку з госпдіяльністю);

— має нарахувати податкові зобов’язання при видачі подарунків виходячи зі звичайних цін (

п. 4.2 Закону про ПДВ).

Приклад.

Підприємство закупило дитячі подарунки у вигляді наборів із цукерок вітчизняного виробництва в кількості 20 штук. Вартість одного набору — 54 грн. ( у тому числі ПДВ — 9 грн.)

Оподатковуваний дохід працівника (батька дитини) становитиме (підприємство не скористалося роз’ясненнями ДПАУ, наданими в листі від 20.12.2006 р. № 23990/7/17-0717):

54,00

х 1,176471 = 63,53 грн.

 

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1. Отримано новорічні подарунки (з урахуванням ПДВ)

209

631

54,00

2. Нараховано оподатковуваний дохід працівнику

949

663

63,53

3. Видано подарунок працівнику

663

209

54,00

45,00

4. Утримано податок з доходів (63,53 грн. х 15 %)

663

641/ПДФО*

9,53

5. Перераховано податок з доходів

641/ПДФО

311

9,53

6. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

949

641/ПДВ

9,00

* Якби підприємство скористалося роз’ясненнями ДПАУ, наданими в листі від 20.12.2006 р. № 23990/7/17-0717, то сума ПДФО склала б: (54,00 - 17,00) х 1,176471 х 15 % = 6,53 (грн.).

 

Оподаткування дитячих новорічних подарунків

Податок на прибуток

ПДВ

ПДФО

Ознака доходу у ф. № 1ДФ

Соцвнески

Документальне оформлення

1. Дитячі подарунки за рахунок Фонду

22

1. Наказ керівника підприємства про видачу подарунків за рахунок коштів Фонду. 2. Список дітей працівників, яким надається новорічний подарунок за рахунок Фонду. 3. Відомість на видачу новорічних подарунків. 4. Протокол рішення комісії про виділення новорічних подарунків за рахунок коштів Фонду. 5. Заявка Фонду на виділення новорічних подарунків. 6. Довіреність на отримання подарунків від Фонду на підставі накладної. 7. Копії свідоцтв про народження дітей працівників, яким було видано дитячі новорічні подарунки за рахунок коштів Фонду

2. Дитячі подарунки за рахунок профспілки

2.1.

відповідають критеріям ст. 4 Закону № 2117*

1. Рішення профкому про видачу дитячих новорічних подарунків та (або) квитків на дитячі новорічно-різдвяні свята, де, зокрема, слід визначити вік дітей, яким подарунки (квитки) видаватимуться. 2. Кошториси доходів та видатків на проведення заходів. 3. Список дітей членів профспілки, яким надаються новорічні подарунки та (або) квитки на новорічні заходи. 4. Накладна на отримання новорічних подарунків від постачальника. 5. Відомість на видачу подарунків та квитків, в якій має бути зазначено прізвища членів профспілки, їх дітей, а також підписи членів профспілки (батьків) про отримання подарунків та (або) квитків. Якщо на видачу подарунків та квитків складається одна відомість, члени профспілки повинні двічі поставити підпис: один раз — про отримання подарунка, удруге — про отримання квитка. 6. Акт про списання подарунків та квитків, придбаних за рахунок коштів профспілки

Х ВВ (для підприємства)**

14

2.2. інші

Х ВВ (для підприємства)**

+ (з урахуванням «натурального» коефіцієнта)

14

3. Дитячі подарунки за рахунок підприємства

3.1. відповідають критеріям ст. 4 Закону № 2117*

1. Наказ керівника підприємства про видачу подарунків. 2. Документи на придбання подарунків (договір, рахунок, накладна тощо). 3. Накладна на видачу подарунків під звіт особі, відповідальній за їх вручення одержувачам. 4. Відомість на видачу подарунків з підписами одержувачів

ВД — при видачі працівнику виходячи зі звичайних цін ВВ немає

ПЗ — виходячи зі звичайних цін ПК немає

+/— ***

14

3.2. інші

ВД — при видачі працівнику виходячи зі звичайних цін ВВ немає

ПЗ — виходячи зі звичайних цін ПК немає

+

09

Х

* Набори товарів, що містять лише кондитерські вироби, іграшки вітчизняного виробництва і фрукти, загальною вартістю не більше 17 грн., і квитки на новорічно-різдвяні заходи для дітей (незалежно від вартості).

** Підприємство, перерахувавши профспілці в період з 01.12.2008 р. по 15.01.2009 р. кошти на проведення новорічних і різдвяних свят для дітей та підлітків і на придбання дитячих святкових подарунків, має право включити ці витрати до складу ВВ у межах 4 % оподатковуваного прибутку попереднього (звітного) періоду (Закон № 2117). Крім того, у підприємства є право включити до ВВ кошти, перераховані неприбутковій організації в будь-який час у розмірі, що перевищує 2 %, але не більше 5 % оподатковуваного прибутку попереднього року.

*** Не оподатковувати вартість подарунків роботодавцям дозволяє ДПАУ в листі від 20.12.2006 р. № 23990/7/17-0717. Оскільки, на наш погляд, висновки листа недостатньо аргументовані, рекомендуємо, перш ніж їх використовувати, отримати в місцевій ДПІ індивідуальне податкове роз’яснення.

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць