Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Податок на прибуток: виправляємо помилку в декларації

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Червень, 2008/№ 22
Друк
Стаття

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК:

виправляємо помилку в декларації

 

Декларація з податку на прибуток — це, мабуть, одна з найскладніших форм звітності, адже заповнення чи не кожного її рядка має свої нюанси. Відповідно виправлення помилок, допущених у податковому обліку прибутку підприємства, ураховуючи різний підхід в оподаткуванні тих чи інших операцій, а також специфіку їх відображення в декларації, часто викликає труднощі в бухгалтерів. У цій статті нагадаємо правила виправлення помилок як через поточну декларацію, так і через уточнюючий розрахунок, а також наведемо приклади виправлення досить поширених помилок.

Жанна СЕМЕНЧЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон № 2181

— Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2001 р. № 2181-ІІІ.

Порядок № 143

— Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємства, затверджений наказом ДПАУ від 29.03.2003 р. № 143.

Методрекомендації — Методичні рекомендації щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при адмініструванні податку на прибуток, затверджені наказом ДПАУ від 11.12.2006 р. № 766.

 

Способи виправлення помилок

Складність виправлення помилок у декларації з податку на прибуток полягає в тому, що тут потрібно враховувати безліч факторів (чи вплинула помилка на розрахунки з бюджетом, чи враховано нюанси відображення цієї операції в декларації, чи стосується помилка поточного року або минулих років, який спосіб виправлення вибрано, який результат задекларовано у звітному періоді, в якому було допущено помилку, та в періоді виправлення помилки тощо). Усе це призводить до того, що дати універсальні рекомендації щодо виправлення «прибуткових» помилок досить важко. Водночас знання основних принципів виправлення допоможе вам правильно провести коригування в податковій звітності.

Нагадаємо, що платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно

виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний (п. 17.2 Закону № 2181):

а) або подати

уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати і штраф у розмірі 5% від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

б) або відобразити суму такої недоплати у складі

поточної декларації, збільшену на суму штрафу в розмірі 5 % від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми податкового зобов’язання з цього податку.

При виконанні цих вимог штрафні санкції до платника податків (у тому числі й адміністративний штраф на посадових осіб) не застосовуються.

Недоплатою

є сума заниження податкового зобов’язання. При цьому під податковим зобов’язанням розуміється зобов’язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та строки, визначені Законом № 2181 чи іншими законами України. Якщо помилка не призвела до недоплати (податкове зобов’язання не було занижено), то підстави для нарахування 5 % штрафу відсутні.

При самостійному виправленні помилки через уточнюючий розрахунок особливу увагу варто звернути на те, що суму недоплати і штрафу потрібно сплатити

до подання такого уточнюючого розрахунку. Інакше порушення строків сплати недоплати і штрафу, установлених п. 17.2 Закону № 2181 (не пізніше дня подання уточнюючого розрахунку), призводить до того, що ця сума стає податковим боргом, на який при погашенні нараховуються пеня та штрафи за прострочення сплати. Нагадаємо, що згідно з п.п. 17.1.3 Закону № 2181 за прострочення сплати узгодженої суми податкового зобов’язання застосовуються штраф у розмірі 10 % (при затримці до 30 календарних днів), 20 % (при затримці від 31 до 90 календарних днів), 50 % (при затримці понад 90 календарних днів) від такої суми, а також пеня з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент виникнення податкового боргу або на момент погашення податкового зобов’язання (залежно від того, яка з цих величин є більшою), за кожний календарний день прострочення сплати.

При виправленні помилок з податку на прибуток доцільно ознайомитися з

Порядком № 143 та Методрекомендаціями, оскільки в цих документах описано нюанси заповнення тих чи інших рядків декларації, а також проведення сум по особовому рахунку платника податків. Тепер докладніше розглянемо нюанси виправлення помилки двома способами: через поточну декларацію та за допомогою уточнюючого розрахунку (див. табл. 1).

 

Таблиця 1

Запитання

Через уточнюючий розрахунок

Через поточну декларацію

1

2

3

1. Які помилки може бути виправлено кожним зі способів?

Будь-які помилки

Помилки, пов’язані з виправленням сум валових доходів, валових витрат і амортизаційних відрахувань. Помилки, допущені в рядках 13 і 19 — 23 декларації, можна виправити тільки через уточнюючий розрахунок

2. Який порядок виправлення помилок, допущених у різних звітних періодах?

За кожний період, що виправляється, потрібно складати окремий уточнюючий розрахунок

У поточній декларації можна виправляти помилки, допущені в різних попередніх звітних періодах

3. Чи можна виправляти помилки, допущені три роки тому?

Ні. Якщо з моменту закінчення граничного строку подання декларації за звітний період, в якому допущено помилку, минуло 1095 календарних днів, то виправляти таку помилку не можна. Так, на сьогодні помилки, допущені в декларації за I квартал 2005 року, виправити вже не можна. А от помилки, допущені в декларації за півріччя 2005 року, можна виправити не пізніше 08.08.2008 р.

4. В яких одиницях (гривнях чи тисячах гривень з одним десятковим знаком після коми) потрібно виправляти помилки, допущені до 2006 року?

У тисячах гривень з одним десятковим знаком після коми (тобто в тих одиницях, в яких було заповнено декларацію, що виправляється)

У цілих гривнях (з додаванням нулів) незалежно від періоду допущення помилки

5. Коли сплачується сума 5 % штрафу та сума недоплати податку на прибуток?

Перед поданням уточнюючого розрахунку

Не пізніше загальновстановлених граничних строків сплати податкового зобов’язання, відображеного в поточній декларації

6. Якщо у платника «висить» переплата з податку на прибуток, чи потрібно нараховувати 5 % штраф і сплачувати суму заниженого податкового зобов’язання?

Якщо виправлення помилки призвело до заниження податкового зобов’язання в періоді, що виправляється, то обов’язково нараховується 5 % штраф і сплачується сума недоплати незалежно від наявності переплати з податку на прибуток. Водночас сума 5 % штрафу і недоплати «живими» грошима може не сплачуватися, а бути зарахована в рахунок наявної переплати. Для проведення цього заліку до поточної декларації або до уточнюючого розрахунку (залежно від вибраного способу виправлення) потрібно подати відповідну заяву

7. Чи виникає зобов’язання по сплаті недоїмки та пені, якщо у підприємства у звітному періоді, в якому виправляється помилка (поточний період), є збитки?

Платник зобов’язаний сплатити 5 % штраф і суму недоплати (якщо помилка призвела до недоплати) до подання уточнюючого розрахунку навіть за наявності поточних збитків

Суму 5 % штрафу і недоплати (якщо помилка призвела до недоплати) може бути перекрито поточними збитками, унаслідок чого сплачувати їх до бюджету не потрібно (відбувається тільки зменшення суми збитків)

8. Як заповнювати поточну декларацію після виправлення помилки, допущеної: —

у поточному звітному році

У поточній декларації в рядках, в яких було допущено помилки, показуються виправлені показники (без помилки). При цьому рядок 15 поточної декларації збільшується чи зменшується на показник рядка 7 уточнюючого розрахунку (або декількох уточнюючих розрахунків, якщо виправлялося кілька звітних періодів)

У поточній декларації помилка відображається в рядках

02.2 (коригування валових доходів) і 05.2 (коригування валових витрат і сум амортизаційних відрахувань). Ті рядки, в яких було допущено помилки, не виправляються (у них і далі наводяться помилкові дані)

у попередніх роках

Виправлення помилки минулого року ніяк не вплине на дані рядків поточної декларації, що заповнюються з урахуванням наростаючого підсумку, а також на рядок 15, що «працює» в межах звітного року. Суму недоплати чи переплати податку буде проведено по особовому рахунку платника на підставі уточнюючого розрахунку

9. Де відображається сума 5 % штрафу?

У рядку 8 уточнюючого розрахунку

У рядку 22 декларації (заповнюється наростаючим підсумком з початку звітного року).

 

Плату за оренду легкового автомобіля помилково включено до валових витрат у 100 % розмірі

Підприємство з грудня 2007 року орендує легковий автомобіль у свого працівника. Щомісячна сума орендної плати становить 600 грн. Акти наданих послуг з оренди складаються щомісяця, і на їх підставі сума орендної плати (за період грудень 2007 року — березень 2008 року) включалася до складу валових витрат у повному обсязі. Помилка виявлена та виправляється у червні 2008 року. У декларації за 2007 рік відображено податкове зобов’язання в розмірі 8500 грн., а в декларації за І квартал 2008 року — у сумі 3000 грн.

 

У цьому випадку порушено вимоги

п.п. 5.4.10 Закону про податок на прибуток, згідно з яким витрати на оперативну оренду легкових автомобілів включаються до складу валових витрат не в повному обсязі, а в 50 % розмірі. У результаті виправлення помилки завищено валові витрати:

— за підсумками 2007 року на суму 300 грн. Відповідно сума недоплати податку склала 75 грн. (300 х 25 %), а сума штрафу — 3,75 грн. (75 х 5 %);

— за підсумками I кварталу 2008 року на суму 900 грн. Сума недоплати податку склала 225 грн. (900 х 25 %), а сума штрафу — 11,25 грн. (225 х 5 %).

Покажемо виправлення помилки двома способами.

1. Виправлення помилки через поточну декларацію.

Рядки поточної декларації за півріччя 2008 року буде заповнено таким чином:

до ряд. 05.2 декларації потрібно відобразити суму коригування валових витрат у бік зменшення — «-1200»;

ряд. 04.1 «витрати на придбання товарів (робіт, послуг)» продовжує заповнюватися з урахуванням помилки (тобто сума орендної плати за І квартал 2008 року там, як і раніше, відображається в розмірі 1800 грн. (600 х 3));

у ряд. 22 «Сума штрафу, самостійно нарахованого у зв’язку з виправленням помилок» наводиться сума 15 грн. (3,75 + 11,25).

2. Виправлення помилки через уточнюючий розрахунок

. Оскільки помилку допущено у двох звітних періодах, то для її виправлення необхідно подати два уточнюючі розрахунки.

Витяг з уточнюючого розрахунку до декларації за 2007 рік показано на рис. 1, а з уточнюючого розрахунку до декларації за І квартал 2008 року — на рис. 2 (див. с. 22).

У декларації за I півріччя 2008 року

:

— у ряд. 04.1 відображається правильна сума плати за оренду легкового автомобіля так, нібито помилки не було (за І квартал сума становить 900 грн. (600 х 3 х 50 %);

— ряд. 15 являє собою суму показника ряд. 14 декларації за І квартал 2008 року та показника ряд. 7 уточнюючого розрахунку до декларації за І квартал 2008 року, тобто дорівнює 3225 грн. (3000 + 225). Дані уточнюючого розрахунку до декларації за 2007 рік тут не враховуються.

— у рядку 22 сума штрафу не відображається. Сума штрафу проводиться по особовому рахунку платника на підставі уточнюючих розрахунків.

 

Об’єкт основних фондів помилково зараховано до складу МНМА

Підприємство придбало у вересні 2007 року у фізичної особи комп’ютер за 1100 грн. Бухгалтер, помилково орієнтуючись на загальну суму купівлі не більше 1200 грн. (з ПДВ) у разі придбання необоротних активів у платників ПДВ, визнав придбаний комп’ютер об’єктом інших малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА), у зв’язку з чим вартість комп’ютера була включена до складу валових витрат і перераховувалася за п. 5.9 Закону про податок на прибуток. Комп’ютер було введено в експлуатацію відразу ж у вересні 2007 року. При передачі в експлуатацію на його вартість було нараховано амортизацію в бухгалтерському обліку в розмірі 100 %.

Помилка виявлена та виправляється у червні 2008 року.

Дані декларацій за минулі звітні періоди наведено в табл. 2.

 

Таблиця 2

Код рядка

9 місяців 2007 року

11 місяців 2007 року

2007 рік

І квартал 2008 року

14

5000

7000

1500

15

1000

5000

16

1000

17

4000

2000

1500

 

Відповідно до

п.п. 8.2.1 Закону про податок на прибуток витрати на придбання будь-яких матеріальних цінностей, вартість яких не перевищує 1000 грн., призначені для використання в господарській діяльності платника, включаються до складу валових витрат платника в загальному порядку та беруть участь у розрахунку приросту (убутку) запасів. Дійсно, під час придбання матеріальних цінностей у платників ПДВ сума вхідного ПДВ не враховується в їх вартості для зазначених цілей, придбані в таких осіб необоротні активи за 1200 грн. (у тому числі ПДВ — 200 грн.) потрапляють до категорії податкової «малоцінки». Під час придбання матеріальних цінностей у неплатників ПДВ вся сума купівлі зменшує оподатковуваний прибуток або шляхом її включення до складу валових витрат, або шляхом нарахування амортизації, тому в разі придбання у фізичної особи комп’ютера за 1100 грн. вартісний критерій, установлений п.п. 8.2.1 Закону про податок на прибуток, перевищено, а отже, вартість такого комп’ютера мала збільшити балансову вартість (БВ) основних фондів групи 4.

Отже, помилка полягає в тім, що підприємство, включивши придбаний об’єкт до складу податкової «малоцінки», помилково:

1) завищило валові витрати на суму 1100 грн. у декларації за 9 місяців 2007 року. Вартість комп’ютера було включено до складу валових витрат по ряд. 04.1, а оскільки комп’ютер було відразу ж уведено в експлуатацію з нарахуванням 100 % зносу, його вартість на кінець звітного періоду вже не враховувалася для цілей перерахунку за

п. 5.9 Закону про податок на прибуток;

2) занизило суму амортизаційних відрахувань, нарахованих на балансову вартість основних фондів групи 4, у таких розмірах:

— у декларації за 11 місяців 2007 року — у розмірі 110 грн. (1100 х 15 % х 2/3);

— у декларації за 2007 рік — у розмірі 55 грн. (1100 х 15 % х 1/3);

— у декларації за І квартал 2008 року — у сумі 140 грн. ((1100 - 110 - 55) х 15 %).

Дані про правильну суму залишкової вартості комп’ютера та нарахованих на неї амортизаційних відрахувань наведемо в табл. 3.

 

Таблиця 3

Звітний період (розрахунковий квартал)

БВ на початок розрахункового кварталу

Сума амортизації

2007 рік

III квартал

9 місяців

IV квартал, у тому числі:

1100

165

11 місяців

1100

110

Рік

1100

165

2008 рік

І квартал

935

140

II квартал 2008 року

795

119

Півріччя 2008 року

795

259

 

При виправленні помилки зверніть увагу, що в нашому прикладі за підсумками 9 місяців 2007 року підприємство отримало збиток (наприклад, 3000 грн.), тому податкове зобов’язання в цьому періоді у платника відсутнє (у рядку 14 стоїть прокреслення). У результаті виправлення помилки за підсумками 9 місяців недоплата не виникає (відбувається лише зменшення збитків до 1900 грн. (3000 - 1100)). Однак за допомогою дії принципу наростаючого підсумку ця помилка вплинула на наступні звітні періоди (11 місяців 2007 року і 2007 рік). За підсумками 11 місяців 2007 року підприємство відобразило податкове зобов’язання в сумі 5000 грн. У результаті виправлення помилки (надміру відображені валові витрати в сумі 1100 грн. та сума надміру нарахованої амортизації в сумі 110 грн.) у декларації за 11 місяців 2007 року податкове зобов’язання було занижено на суму 248 грн. ((1100 - 110) х 25 % = 247,5

» 248). Це свідчить про те, що при виправленні цієї помилки слід нарахувати ще й 5 % штраф від суми недоплати, розмір якого становитиме 12 грн. (248 х 5 %) = 12,4 » 12 грн.).

1. Виправлення помилки через поточну декларацію

. Відповідні рядки декларації за півріччя 2008 року буде заповнено таким чином:

у ряд. 05.2 наводиться згорнута сума коригування валових витрат і сум амортизаційних відрахувань за всі періоди, що виправляються (-1100 + 110 + 55 + 140) = -795 грн.;

ряд. 07 декларації переноситься з підсумкового ряд. 07 табл. 2 додатка К1/1 до декларації (докладніше — нижче);

у ряд. 22 декларації відображається 5 % штраф у сумі 12 грн.

При заповненні табл. 2 додатка К1/1 до декларації потрібно враховувати, що сума амортизаційних відрахувань стосовно нашого комп’ютера за І квартал звітного року пройде по ряд. 05.2 декларації. Щоб правильно нарахувати суму амортизаційних відрахувань за другий розрахунковий квартал 2008 року, у графі 3 цієї таблиці потрібно відобразити правильну балансову вартість групи 4 основних фондів (з урахуванням правильної залишкової вартості комп’ютера на 01.04.2008 р.). Фрагмент заповнення цієї табл. 2 до декларації за півріччя 2008 року наведено на рис. 3 на с. 22 (для наочності припускаємо, що, крім придбаного комп’ютера, у підприємства немає основних фондів).

2.

Виправлення помилки через уточнюючий розрахунок

Як уже зазначалося, допущена помилка призвела до виникнення недоплати за підсумками 11 місяців 2007 року, у зв’язку з цим уточнюючий розрахунок потрібно подавати за цей період. Крім того, оскільки суми амортизаційних відрахувань коригуються ще і в деклараціях за 2007 рік та за І квартал 2008 року, то за ці звітні періоди також необхідно подати окремі уточнюючі розрахунки.

За наявними даними заповнимо уточнюючий розрахунок до декларації за 11 місяців 2007 року (рис. 4 на с. 22).

Коди рядків уточнюючих розрахунків та суми, які в них необхідно відобразити за 2007 рік та за І квартал 2008 року, наведено в табл. 4.

 

Таблиця 4

Код рядка

До декларації за 2007 рік

До декларації за І квартал 2008 року

3

+ 55

+140

4

-55

-140

5

25

25

7

-14

-35

7.1

7000

1500

7.2

6986

1465

8

 

Що стосується заповнення поточної декларації за півріччя 2008 року, то в ній показник рядка 15 дорівнюватиме 1465 грн. (1500 - 35). При цьому в ряд. 07 декларації наводиться правильна сума амортизаційних відрахувань, нарахована наростаючим підсумком стосовно цього комп’ютера з початку звітного року. Для цього табл. 2 додатка К1/1 до декларації заповнюється так, начебто жодної помилки не було. Фрагмент заповнення табл. 2 додатка К1/1 показано на рис. 5 на с. 22 (для наочності припускаємо, що інших основних фондів у підприємства немає).

Ще раз зауважимо: якщо обрати спосіб виправлення через уточнюючий розрахунок, суми недоплати (248 грн.) і штрафу (12 грн.) має бути сплачено до його подання. У такому разі вимоги

п. 17.2 Закону № 2181 щодо самостійного виправлення помилки буде виконано.

На цьому завершуємо пропоновану публікацію. Як ви самі могли переконатися, крім загальних моментів щодо виправлення помилок, потрібно враховувати ще низку нюансів, які на це впливають. Сподіваємося, що ця стаття допоможе вам ще раз з’ясувати для себе нюанси виправлення «прибуткових» помилок, а заразом нагадуємо вам, де ми ще писали про це:

«Помилки з податку на прибуток при розрахунку приросту (убутку) запасів» // «БТ», 2007, № 23, с. 14; «Виправляємо суми амортвідрахувань у декларації з податку на прибуток» // «БТ», 2007, № 15, с. 32; «Декларація з податку на прибуток за 2007 рік» // «БТ», 2008, № 4, с. 39.

 

 

Уточнювальний розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

<...>

Показники

Код рядка

Загальна сума

1

2

3

Витрати не враховані (+), зайво враховані (-) в обчисленні валових витрат попереднього звітного періоду, у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було допущено помилки*:

2

-

300

код

04.1

 

 

 

 

 

 

 

 

сума (±)

-300

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума заниженого (+) або завищеного (-) об’єкта оподаткування р. 1 - р. 2 - р. 3

4

+300

Ставка оподаткування, що діяла на момент допущення помилки, у відсотках

5

25

Сума недоплати (+) або переплати (-), нарахованої у зв’язку з виправленням помилки р. 4 х р. 5 - р. 6 або р. 7.2 - р. 7.1

7

+75

Сума податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка

7.1

8500

Сума виправленого (вірного) податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка

7.2

8575

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки** р. 7 х 0,05

8

4

Рис. 1

 

Уточнювальний розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

<...>

Показники

Код рядка

Загальна сума

1

2

3

Витрати не враховані (+), зайво враховані (-) в обчисленні валових витрат попереднього звітного періоду, у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було допущено помилки*:

2

-

900

код

04.1

 

 

 

 

 

 

 

 

сума (±)

-900

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума заниженого (+) або завищеного (-) об’єкта оподаткування р. 1 - р. 2 - р. 3

4

+900

Ставка оподаткування, що діяла на момент допущення помилки, у відсотках

5

25

Сума недоплати (+) або переплати (-), нарахованої у зв’язку з виправленням помилки р. 4 х р. 5 - р. 6 або р. 7.2 - р. 7.1

7

+225

Сума податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка

7.1

3000

Сума виправленого (вірного) податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка

7.2

3225

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки** р. 7 х 0,05

8

11

Рис. 2

 

<...>

Таблиця 2.

Розрахунок амортизаційних відрахувань

Код рядка

Показники

Балансова вартість на початок розрахункового кварталу

Амортизаційні відрахування

Розрахунковий квартал

Звітний період наростаючим підсумком

1

2

3

4

5

...

...

Б8

Основні фонди групи 4 з нормою амортизації нижче 15 відсотків

795

119

119

В

Нематеріальні активи

07

Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображається у рядку 07 декларації (сума рядків з Б1 до Б8 та рядку В графи 5)

119

<...>

Рис. 3

 

Уточнювальний розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

<...>

Показники

Код рядка

Загальна сума

1

2

3

Витрати не враховані (+), зайво враховані (-) в обчисленні валових витрат попереднього звітного періоду, у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було допущено помилки*:

2

-

1100

код

04.1

 

 

 

 

 

 

 

 

сума (±)

-

1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортизаційні відрахування не враховані (+), зайво враховані (-) в обчисленні амортизації попереднього звітного періоду

3

+110

Сума заниженого (+) або завищеного (-) об’єкта оподаткування р. 1 - р. 2 - р. 3

4

990

Ставка оподаткування, що діяла на момент допущення помилки, у відсотках

5

25

Сума недоплати (+) або переплати (-), нарахованої у зв’язку з виправленням помилки р. 4 х р. 5 - р. 6 або р. 7.2 - р. 7.1

7

248

Сума податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка

7.1

5000

Сума виправленого (вірного) податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка

7.2

5248

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки** р. 7 х 0,05

8

12

Рис. 4

 

<...>

Таблиця 2.

Розрахунок амортизаційних відрахувань

Код рядка

Показники

Балансова вартість на початок розрахункового кварталу

Амортизаційні відрахування

Розрахунковий квартал

Звітний період наростаючим підсумком

1

2

3

4

5

...

...

Б8

Основні фонди групи 4 з нормою амортизації нижче 15 відсотків

795

119

259 (119 + 140)

В

Нематеріальні активи

07

Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображається у рядку 07 декларації (сума рядків з Б1 до Б8 та рядку В графи 5)

259

<...>

Рис. 5

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі