Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Тема тижня. Розрахунок середньої зарплати для відпускних

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Червень, 2008/№ 22
Друк
Стаття

РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ ДЛЯ ВІДПУСКНИХ

 

Літо — найпопулярніша пора відпусток. Традиційно в цю пору року ми розглядаємо питання надання, розрахунку та нарахування відпускних. Зовсім недавно (див. рубрику «Шпаргалка бухгалтера» // «БТ», 2008, № 20) ми наводили основну інформацію про види щорічних відпусток та їх тривалість, порядок надання, розрахунок суми відпускних.

Сьогодні зупинимося на різних нюансах розрахунку середньої заробітної плати, що використовується для визначення суми відпускних.

Вікторія МЯКОТА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ВІДПУСКНИХ

Як і нарахування виплат у всіх інших випадках збереження середньої заробітної плати,

відпускні нараховують виходячи з розміру середньоденної (годинної) заробітної плати. Середню заробітну плату для оплати відпускних розраховують відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100).

Для того, щоб без проблем розрахувати середню зарплату для розрахунку відпускних, потрібно знати:

1) тривалість розрахункового періоду;

2) виплати, що включаються до розрахунку середньої заробітної плати

Розрахунковим періодом

для відпускних є останні повні 12 календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю виходу працівника у відпустку.

Розрахунковий період може бути менш тривалим, якщо працівник відпрацював менше року. У такому разі враховуються виплати за фактично відпрацьовані повні місяці (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю виходу у відпустку.

Наприклад, при виході у відпустку в червні 2008 року (при повному відпрацьованому році) розрахунковий період — це період з 01.06.2007 р. по 31.05.2008 р. Якщо ж працівника прийнято на роботу з 8 жовтня 2007 року, то для нього розрахунковий період становитиме 7 календарних місяців (01.11.2007 — 31.05.2008 р.)

Час, протягом якого працівник згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду (дні простою з вини підприємства, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустка без збереження заробітної плати, надана згідно зі

ст. 25 і 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР; далі — Закон про відпустки).

Нагадаємо формулу розрахунку відпускних (В):

В = Д х
З

365 (366) - С
,

де

З — сума заробітної плати, нарахованої в розрахунковому періоді;

365 (366)

— кількість календарних днів у році за 12 місяців у «звичайному» та високосному році відповідно (якщо розрахунковий період менше року, то до розрахунку береться кількість календарних днів, що припадають на цілі місяці розрахункового періоду);

С

— кількість святкових і неробочих днів, передбачених ст. 73 КЗпП* (норми тривалості робочого часу для 2007 — 2008 рр. наведено у «Шпаргалці бухгалтера» // «БТ», 2008, № 5, с. 23);

* Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Д

— кількість календарних днів відпустки.

Перелік виплат, які слід включати до розрахунку

відпускних працівникам та які при цьому не враховуються, наведено у табл. 1. Крім того, при вирішенні питання про включення тієї чи іншої виплати до розрахунку відпускних, радимо користуватися матеріалом «Шпаргалки бухгалтера» «Виплати працівникам» // «БТ», 2007, № 15, с. 21.

 

Таблиця 1

Виплати, що враховуються при розрахунку відпускних (показник

З)

1. Основна заробітна плата

2.

Доплати і надбавки. До таких доплат належать: доплати за надурочну роботу і роботу в нічний час; суміщення професій та посад; розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт працівниками-почасовиками; високі досягнення у праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років тощо

3. Виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії та теплової енергії

4. Винагорода за підсумками роботи за рік і вислугу років тощо

. Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітної плати кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній.

Зверніть увагу!

Мінпраці в листі від 26.01.2007 р. № 49/13/155-07 роз’яснило, що основною умовою врахування цих сум у розрахунку середньої зарплати згідно з Порядком № 100 є їх нарахування в поточному році за попередній. Якщо таку виплату нараховано в поточному році за поточний (наприклад, у грудні 2007 року за 2007 рік), то, на думку Мінпраці, вона взагалі не повинна брати участі в розрахунку середньої зарплати згідно з Порядком № 100. Ми з такою думкою не згодні

5. Виплати за час, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток

. Зокрема, за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних та громадських обов’язків, службового відрядження тощо

6. Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

. При розрахунку середньої зарплати також слід ураховувати й оплату за рахунок коштів підприємства перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

7. Допомога по вагітності та пологах

. У Порядку 100 про допомогу по вагітності та пологах нічого не йдеться, але її також потрібно враховувати при розрахунку середньої зарплати. Це підтверджується і листом Мінпраці від 22.06.2006 р. № 4201/0/14-06/13

Виплати, що не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати (не включаються до показника

З)

1. Виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять до обов’язків працівника

. Виняток становлять (тобто враховуються при розрахунку середньої заробітної плати): доплати за суміщення професій та посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт і виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу та не є штатними заступниками)

2. Одноразові виплати

. До них належать компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо. Зверніть увагу! Незалежно від того, чи є матеріальна допомога разовою, чи надано її одному або всім (більшості) працівникам, її сума не враховується при обчисленні середньої заробітної плати. Тут слід бути уважним, оскільки матдопомога систематичного характеру, надана всім чи більшості працівників, входить до фонду оплати праці та обліковується по кредиту субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою»

3. Компенсаційні виплати на відрядження та при переведенні на іншу роботу

. Вони включають: добові, оплату за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових

4. Окремі види премій

. До таких премій належать: премії за винаходи і раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів та раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, уведення в дію виробничих потужностей та об’єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результатами господарської діяльності)

5.

Грошові та речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо

6.

Пенсії, державні допомоги, соціальні та компенсаційні виплати

7.

Літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що виплачується за авторським договором

8.

Вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, мийних та знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування

9.

Дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв та будинків відпочинку

10.

Виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за багаторічну і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо

11.

Вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування

12.

Заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством)

13.

Суми відшкодування шкоди, заподіяної працівнику каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я

14.

Доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу та внесками членів трудового колективу в майно підприємства

15.

Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати

 

РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ — СИТУАЦІЇ

 

Якщо в розрахунковому періоді підвищили зарплату...

Працівник іде у відпустку з 26 травня 2008 року на 24 календарні дні. Протягом останніх 12 календарних місяців підвищували заробітну плату чотири рази:

— уперше — з 01.07.2008 р. у зв’язку з переведенням працівника на більш високооплачувану посаду;

— наступні рази — у зв’язку з підвищенням посадового окладу (з 01.10.2007 р., з 01.01.2008 р., з 01.04.2008 р.).

Крім того, з 01.06.2008 р. посадовий оклад працівника буде підвищено на 10 % відповідно до вимог колективного договору.

Чи слід ураховувати ці підвищення при розрахунку відпускних і як правильно це зробити?

 

Дійсно, згідно з

п. 10 Порядку № 100 при підвищенні місячних окладів і тарифних ставок (відповідно до законодавства або за рішеннями, передбаченими колективними договорами) виплати, що включаються до розрахунку середньої заробітної плати і нараховані до такого підвищення, коригують на коефіцієнт підвищення місячного посадового окладу (тарифної ставки).

Коригування середньої заробітної плати згідно з

п. 10 Порядку № 100 провадять для того, щоб працівники в разі підвищення тарифних ставок (окладів) при визначенні середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження відповідно до норм Порядку № 100 не втратили частини заробітної плати, не знижувався середній рівень заробітної плати на момент нарахування відпускних (листи Мінпраці від 03.08.2005 р. № 18-441-1, від 11.06.2007 р. № 371/13/155-07).

Коригування потрібно здійснювати, коли підвищення окладів (тарифних ставок) відбулося:

1) у розрахунковому періоді (за 12 календарних місяців чи інший менш тривалий розрахунковий період);

2) протягом того часу, коли працівник перебував у відпустці. У такому разі коригують лише заробітну плату за дні, на які припадає підвищення заробітку. Наприклад, якщо працівник іде у відпустку з 26.05.2008 р. по 19.06.2008 р., а оклад йому підвищують з 01.06.2008 р., то відпускні за період 01.06.2008 — 19.06.2008 р. нараховують виходячи з відкоригованого заробітку (див. приклад 1 на с. 43).

Це правило поширюється й на випадки, якщо

місячний оклад (тарифна ставка) прив’язаний до розміру мінімальної заробітної плати і підвищують його у зв’язку з її підвищенням згідно з чинним законодавством.

Якщо тарифну ставку

(посадовий оклад) працівнику було підвищено у зв’язку з присвоєнням йому вищого розряду, переведенням на іншу, більш високооплачувану роботу (посаду), коригування заробітної плати не провадять.

Коригувати необхідно всі виплати,

що припадають на розрахунковий період та враховуються при розрахунку середньої заробітної плати за проміжок часу до підвищення, у тому числі й суми нарахованих премій, допомоги по тимчасовій непрацездатності, індексації заробітної плати (див. консультацію працівників Мінпраці в газеті «Праця і зарплата», 2007, № 43, с. 12).

Коефіцієнт

, на який необхідно відкоригувати виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, розраховують шляхом ділення окладу (тарифної ставки), установленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку) до підвищення. Такий коефіцієнт (коефіцієнти) розраховують для кожного працівника окремо в кожному випадку підвищення окладу (ставки).

Розрахований коефіцієнт (або декілька коефіцієнтів, якщо зарплата в розрахунковому періоді підвищувалася кілька разів) помножують на виплати за період до підвищення. Загальна сума відкоригованих виплат за розрахунковий період дасть показник

З формули на с. 40. Виходячи з відкоригованої таким чином заробітної плати визначають середню зарплату для розрахунку відпускних.

Зауважимо, що

на так званих госпрозрахункових підприємствах згідно з п. 10 Порядку № 100 коригування заробітної плати й інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей. У такому разі можна стверджувати, що для цієї категорії роботодавців коригування не обов’язкове. Однак Мінпраці вважає, що коригувати заробіток зобов’язані всі роботодавці, у тому числі збиткові підприємства. Але в такому разі слід застосовувати знижений коефіцієнт (листи Мінпраці від 05.12.2005 р. № 06-4/165 та від 15.10.2007 р. № 250/06/186-07). Ось тільки не зрозуміло, наскільки можна знизити коефіцієнт? Адже ніде не заборонено знижувати його до 1 (тобто фактично жодного коригування не провадити). Однак, ураховуючи позицію Мінпраці, підприємствам, які не бажають здійснювати коригування, можна порадити не відмовлятися від неї взагалі, а просто встановити мінімальний коефіцієнт, наприклад, на рівні 1,000..1 (як то кажуть, і вовк ситий, і коза ціла).

Рішення про пониження коефіцієнта коригування для розрахунку середньої зарплати слід оформити у вигляді наказу чи розпорядження (приклад наведено нижче).

Крім того, Мінпраці звертає увагу, що

коригування середнього заробітку можна не провадити взагалі, якщо тарифні ставки (оклади) було підвищено тільки окремій категорії працівників (про це йдеться в листах Мінпраці від 03.08.2005 р. № 18-441-1 та від 05.12.2005 р. № 06-4/165). Однак нам цей висновок здається сумнівним, адже такого обмеження в п. 10 Порядку № 100 немає. Але це роз’яснення — вигідне тим роботодавцям, які не хочуть коригувати заробіток працівників.

Узагальнимо викладене у прикладі, скориставшись умовою, наведеною в запитанні.

Приклад 1

. Працівник іде у відпустку з 26 травня 2008 року на 24 календарні дні.

Пояснення

. Відпустка припадає на період з 26.05.2008 р. по 18.06.2008 р., тобто включає 6 днів травня і 18 днів червня 2008 року. Оскільки на період відпустки припадає святковий день — Трійця (15 червня), то відпустка продовжується на один календарний день (днем закінчення замість 18.06.2008 р. фактично є 19.06.2008 р.). День, на який продовжується відпустка, не оплачується.

Як зазначено в запитанні, протягом останніх 12 календарних місяців підвищували заробітну плату чотири рази: уперше — у зв’язку з переведенням працівника на більш високооплачувану посаду, наступні рази — у зв’язку з підвищенням посадового окладу працівника.

Дані про нарахований дохід працівника за останні 12 календарних місяців наведено в табл. 2 на с. 44.

У зв’язку зі складним фінансовим становищем прийнято рішення про коригування заробітної плати лише на 50 % від фактичного відсотка її підвищення.

Пояснення

. Рішення про пониження коефіцієнта коригування заробітної плати для розрахунку відпускних у зв’язку зі складним фінансовим становищем підприємства оформляємо у вигляді наказу (див. нижче).

Розрахунок коефіцієнтів підвищення заробітної плати відпускних працівнику наведено в табл. 2 на с. 44.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

«АБВ»

 

08.01.2008

м. Харків № 5

 

Про встановлення розміру коефіцієнта

коригування зарплати для розрахунку відпускних у 2008 році

 

НАКАЗУЮ:

1. При нарахуванні відпускних у 2008 році у зв’язку з нестабільним фінансовим становищем підприємства розмір коефіцієнта, на який при розрахунку відпускних коригують заробітну плату у зв’язку з підвищенням посадового окладу (тарифної ставки), розраховувати таким чином: (K - 1) х 50 % + 1, де К — коефіцієнт коригування, розрахований згідно з вимогами п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

2. Начальнику планово-економічного відділу Гончару О. О. у термін до 18.01.2008 р. погодити зменшення коефіцієнта з первинною профспілковою організацією «АБВ».

3. Начальнику відділу кадрів Денисенко Д. Д. після погодження з профспілкою протягом 5 робочих днів ознайомити працівників підприємства з цим наказом.

 

Директор

 /Мороз/ В. В. Мороз

З наказом ознайомлені:

/Гончар/ О. О. Гончар
  /Денисенко/ Д. Д. Денисенко

09.01.2008 р.

 

Таблиця 2

Період нарахування доходу працівнику

Оклад, грн.

Нарахований дохід працівнику, грн.

Коефіцієнт підвищення заробітної плати

Зарплата, що враховується при розрахунку відпускних, з урахуванням коригування на коефіцієнт, грн.

оклад

лікарняні

матдопомога

відпускні

усього нараховано

загальний

що враховується при розрахунку відпускних

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Травень 2007

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Не коригується

Червень 2007

1000,00

800,00

160,00

960,00

960,00

Липень 2007

1500,00

1500,00

1500,00

1,05

1575 : 1500

1,025

(1,05 - 1)

х 50 % + 1

1646,82

1500

х 1,025 х 1,0605 х 1,01

Серпень 2007

1500,00

1500,00

1500,00

1646,82

Вересень 2007

1500,00

300,00

1200,00

1000,00

2500,00

1427,25

(300 + 1000)

х 1,025 х 1,0605 х 1,01

Жовтень 2007

1575,00

1575,00

1575,00

1,121

1765 : 1575

1,0605

(1,121 - 1)

х 50 % + 1

1686,99

1575

х 1,0605 х 1,01

Листопад 2007

1575,00

1575,00

1575,00

1686,99

Грудень 2007

1575,00

1575,00

1575,00

1686,99

Січень 2008

1765,00

1765,00

1765,00

1,02

1800 : 1765

1,01

(1,02 - 1)

х 50 % + 1

1782,65

1765

х 1,01

Лютий 2008

1765,00

1765,00

1765,00

1782,65

Березень 2008

1765,00

1765,00

1765,00

1782,65

Квітень 2008

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

Не коригується

Усього

х

16920,00

160,00

1200,00

1000,00

19280,00

х

х

18889,81

 

Середньоденна заробітна плата, грн.

53,06

18889,81

366 - 10

Сума відпускних за 24 календарні дні, грн.

1273,44

53,06

х 24

у тому числі за 6 днів травня 2008 року

318,36

53,06

х 6

за 18 днів червня 2008 року

955,08

53,06

х 18

 

Пояснення

. Коефіцієнт коригування заробітної плати для періоду травень — червень 2007 року не розраховують, оскільки підвищення окладу працівника в липні 2007 року з 1000 грн. до 1500 грн. пов’язане з переведенням працівника на більш високооплачувану посаду. А це не є підставою для коригування заробітку (абзац третій п. 10 Порядку № 100).

Не коригується зарплата за травень — червень 2007 року також і при подальшому підвищенні окладу працівника за «новою» посадою у жовтні 2007 року, січні та квітні 2008 року. Таке підвищення стосується окладу працівника за «новою» посадою, а отже, немає підстав для коригування окладу за «старою» посадою.

До того ж, як зазначалося раніше, Мінпраці в

листі від 03.08.2005 р. № 18-441-1 указував, що коригування середньої заробітної плати передбачено для того, щоб працівники в разі підвищення тарифних ставок (окладів) при обчисленні середньої заробітної плати не втратили частини заробітку. Фактично таке підвищення могло провадитися лише за «новою» посадою працівника, тоді як за «старою» посадою за цей самий період оклад (ставка) взагалі міг не підвищуватися.

Наступні три підвищення

окладу працівника у зв’язку із загальним підвищенням розміру заробітної плати на підприємстві (з 01.10.2007 р., з 01.01.2008 р., з 01.04.2008 р.) є підставою для розрахунку коефіцієнта коригування заробітної плати.

Коефіцієнт коригування заробітної плати для липня — вересня 2007 року становить 1,05 (1575 : 1500). Це означає, що оклад працівника підвищено з жовтня 2007 року на 5 %. Але з урахуванням фінансових можливостей підприємства коефіцієнт підвищення заробітної плати для розрахунку відпускних застосовуватиметься на рівні 1,025 або враховуватиметься зростання окладу на 2,5 % (5 % х 50 %).

Аналогічно розраховують коефіцієнти для підвищення окладу надалі.

Оскільки зарплата підвищувалася тричі (підвищення у зв’язку з переведенням на іншу посаду не враховуємо), то для коригування зарплати за

липень — вересень 2007 року суму виплат, що враховуються для розрахунку відпускних, помножують на розраховані коефіцієнти. Наприклад, зарплата працівника за липень 2007 року включається в сумі:

1500 х 1,025 х 1,0605 х 1,01 =

1646,82 (грн.).

Зверніть увагу, що для розрахунку відпускних

матеріальна допомога (1200), нарахована у вересні 2007 року, не враховується. Тому відкоригований заробіток для відпускних визначають без цієї суми, і він дорівнює 1427,25 грн. ((300 + 1000) х 1,025 х 1,0605 х 1,01).

Виплати за період

жовтень — грудень 2007 року коригуємо на коефіцієнти підвищення окладу в січні та квітні 2008 року. Виплати за період січень — березень 2008 року — лише на коефіцієнт підвищення окладу у квітні 2008 року.

Виплату за

квітень 2008 року не коригують, оскільки її розраховано виходячи з підвищеного окладу.

Крім того, з 01.06.2008 р. посадовий оклад працівника буде підвищено на 10 % відповідно до вимог колективного договору.

Пояснення

. Працівнику необхідно відкоригувати відпускні за 18 календарних днів червня (15 червня (Трійця) не враховується). Оскільки оклад працівника з 01.06.2008 р. підвищується на 10 %, то з урахуванням фінансових можливостей підприємства коефіцієнт коригування становитиме 1,05 або 5 % (10 % х 50 %).

Сума відпускних за дні відпустки, що припадають на червень, з урахуванням коефіцієнта коригування дорівнює:

53,06 х

1,05 х 18 = 1002,83 (грн.).

Сума доплати відпускних після перерахунку становитиме:

1002,83 - 955,08 =

47,75 (грн.) .

Аналогічний приклад коригування відпускних Мінпраці навів у

листі від 10.02.2000 р. № 01-3/277-018-2; 16-102-10/11-1301. Якби про підвищення окладу працівника з червня 2008 року було відомо ще до нарахування відпускних, то відповідний коефіцієнт необхідно було б застосовувати ще на етапі розрахунку відпускних.

 

Якщо в розрахунковому періоді виплатили премію...

Як ураховувати при розрахунку відпускних премії?

 

Згідно з

п. 3 Порядку № 100 премії за місяць, квартал, півріччя, дев’ять місяців та інший період, що не перевищує року, включають до заробітку того місяця, на який вони припадають відповідно до розрахункової відомості (тобто нараховані по Кт 661).

Одноразова винагорода

за підсумками роботи за рік та за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку за кожний місяць розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік. Отже, механізм включення річної премії (винагороди) згідно з Порядком № 100 такий:

1. Для того, щоб

річну премію (винагороду) було враховано при розрахунку відпускних, її має бути нараховано в поточному році за попередній календарний рік (наприклад, у 2008 році за 2007 рік). Якщо таку премію нараховано в поточному році за поточний (наприклад, у грудні 2007 року за підсумками роботи за 2007 рік), то, на думку Мінпраці, її не можна буде враховувати при розрахунку відпускних (листи Мінпраці від 03.08.2005 р. № 18-441-1 і від 26.01.2007 р. № 49/13/155-07). І хоча нам цей підхід здається нелогічним, він випливає з формального прочитання абзацу другого пункту 3 Порядку № 100.

2. Для кожного місяця розрахункового періоду така винагорода враховується як 1/12 нарахованої винагороди, що додається до заробітку такого місяця.

При цьому така премія розподіляється не тільки між місяцями, за які її нараховано (наприклад, премія за 2007 рік розподіляється між місяцями 2007 року, що включаються до розрахункового періоду), а і 1/12 премії додається також і до заробітку інших місяців розрахункового періоду, які не є періодом, що дає право на її отримання. Цей підхід також випливає з формального прочитання

абзацу другого п. 3 Порядку № 100. Наприклад, якщо розрахунковий період — з червня 2007 року по травень 2008 року, то нарахована в січні 2008 року премія за підсумками роботи за 2007 рік у розмірі 1/12 додається до заробітку кожного з місяців розрахункового періоду: червня, липня, серпня, вересня, жовтня, листопада, грудня 2007 року, а також січня, лютого, березня, квітня 2008 року.

Приклад 2.

Працівник іде у відпустку з 2 червня 2008 року на 24 календарні дні.

Пояснення.

Відпустка припадає на період з 02.06.2008 р. по 25.06.2008 р. Оскільки на період відпустки припадає святковий день — Трійця (15 червня), то відпустка подовжується на один календарний день (днем закінчення замість 25.06.2008 р. фактично є 26.06.2008 р.). День, на який подовжується відпустка, не оплачується.

Розрахунковий період: червень 2007 року — травень 2008 року.

Інформацію про виплати, нараховані працівнику в розрахунковому періоді, наведено в табл. 3.

 

Таблиця 3

Період нарахування доходу працівнику

Нарахована працівнику зарплата, грн.

Зарплата працівника, що враховується при розрахунку відпускних, грн.

оклад

щомісячна премія

щоквартальна премія

премія за підсумками роботи за 2007 рік

усього нараховано

оклад

щомісячна премія

щоквартальна премія

премія за підсумками роботи за 2007 рік

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Червень 2007 року

800

250

1050

800

250

150

1200

Липень 2007 року

800

250

450

1500

800

250

450

150

1650

Серпень 2007 року

800

250

1050

800

250

150

1200

Вересень 2007 року

800

250

1050

800

250

150

1200

Жовтень 2007 року

800

250

600

1650

800

250

600

150

1800

Листопад 2007 року

800

250

1050

800

250

150

1200

Грудень 2007 року

800

250

1050

800

250

150

1200

Січень 2008 року

800

250

580

1800

3430

800

250

580

150

1780

Лютий 2008 року

800

250

1050

800

250

150

1200

Березень 2008 року

800

250

1050

800

250

150

1200

Квітень 2008 року

800

250

750

1800

800

250

750

150

1950

Травень 2008 року

800

250

1050

800

250

150

1200

Усього

9600

3000

2380

1800

16780

9600

3000

2380

1800

16780

Середньоденна заробітна плата, грн.

47,13 грн.

16780 : (366 - 9*)

Сума відпускних за 24 календарні дні, грн.

1131,12 грн.

47,13

х 24 к. дн.

*

Кількість святкових і неробочих днів, що припадають на розрахунковий період, — 9 (28 червня 2007 року, 24 серпня 2007 року, 1 та 7 січня 2008 року, 8 березня 2008 року, 27 квітня 2008 року (Великдень), 1 і 2 травня 2008 року, 9 травня 2008 року).

 

Пояснення.

Щомісячні премії згідно з абзацом першим п. 3 Порядку № 100 включаються до заробітку того місяця, в якому їх нараховано (у нашому прикладі це щомісячна премія в розмірі 250 грн.).

Це правило поширюється і на квартальні премії. Тому квартальні премії, нараховані в липні (450 грн.), жовтні 2007 року (600 грн.), січні (580 грн.) та квітні 2008 року (750 грн.), включаються до заробітку цих самих місяців (гр. 9 табл. 3 на с. 46).

Зверніть увагу, що квартальна премія, нарахована в липні 2007 року за другий квартал 2007 року (квітень — червень), у повному обсязі увійде до розрахунку середньої зарплати. При цьому не враховується, що її нараховано за місяці, що не увійшли до розрахункового періоду) квітень і травень 2007 року).

Премія за підсумками роботи за 2007 рік також включається до розрахунку середньої зарплати, оскільки її нараховано у 2008 році, але при цьому на кожний місяць припадає по 1/12 від суми нарахованої премії (150 грн. = 1800 : 12 міс.). Ураховуючи, що розрахунковий період становить 12 календарних місяців, річна премія повністю потрапить до розрахунку середньої зарплати для оплати днів відпустки.

Приклад 3

. Працівника прийнято на роботу з 01.11.2007 р. З 19 травня 2008 року він іде у відпустку на 14 календарних днів. За розрахунковий період йому нараховано зарплату в сумі 12000 грн. У січні 2008 року нараховано премію за підсумками роботи за рік у сумі 1000 грн. Як у такому разі розрахувати відпускні?

Розрахунковий період становить 6 місяців (листопад 2007 року — квітень 2008 року).

Премія за підсумками роботи за 2007 рік включається до розрахунку середньої зарплати, оскільки її нараховано у 2008 році (

абзац другий пункту 3 Порядку № 100).

Ураховуючи, що розрахунковий період працівника становить 6 місяців,

річна премія включається до розрахунку відпускних у розмірі 6/12 від її суми:

1000 х 6 : 12 =

500 (грн.).

Кількість календарних днів, що включаються до розрахунку:

(30 + 31 + 31 + 29 + 31 + 30) - 4 (1 і 7 січня, 8 березня, 27 квітня) =

178 (к. дн.).

Середньоденна заробітна плата склала:

(12000 + 500) : 178 =

70,22 (грн.).

Сума відпускних відповідно дорівнює:

14 х 70,22 =

983,08 (грн.).

Приклад 4

. Працівник, який відпрацював на підприємстві більше року, іде у відпустку з 1 липня 2008 року на 20 календарних днів (з 01.07.2008 по 20.07.2008 рр.). За розрахунковий період йому нараховано зарплату в сумі 36000 грн. У лютому 2008 року за плідну і сумлінну працю на благо підприємства йому нараховано премію до 10-річчя заснування підприємства в сумі 1500 грн. Як розрахувати відпускні у такому разі?

Пояснення.

Розрахунковий період становить 12 місяців (липень 2007 року — червень 2008 року).

Премія до 10-річчя заснування підприємства за плідну і сумлінну працю на благо підприємства

не включається до розрахунку середньої заробітної плати для оплати відпустки згідно з п.п. «и» п. 4 Порядку № 100. Тому середньоденну зарплату розраховують виходячи з нарахованої за розрахунковий період зарплати без урахування премії:

36000 : (366 - 10) =

101,12 (грн.).

Сума відпускних склала:

20 х 101,12 =

2022,4 (грн.).

 

Якщо працівнику надаються поспіль дві щорічні відпустки

Як розрахувати відпускні, якщо працівник іде у відпустку з 01.08.2008 року і при цьому планує використати щорічну відпустку за цей рік (24 календарні дні) та невикористані 10 календарних днів щорічної відпустки за минулий рік? За останні 12 календарних місяців працівнику нараховано заробітну плату в сумі 48000 грн., підвищення зарплати не здійснювалося.

 

Відповідно до

п. 2 Порядку № 100 обчислення середньої зарплати здійснюється виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки. Тому для розрахунку не важливо, за який саме рік надається відпустка: точкою відліку для нас є місяць надання відпустки.

Розрахунок середньої заробітної плати в цій ситуації здійснюють у загальному порядку, а відпускні розраховують виходячи з 34 днів відпустки (24 + 10).

Розрахунковий період в описаній у запитанні ситуації — 12 місяців (із серпня 2007 року по липень 2008 року). Розрахункова тривалість відпустки — з 01.08.2008 р. по 03.09.2008 р. Оскільки на період відпустки припадає святковий день — День Незалежності України (24 серпня), то відпустка подовжується на один календарний день (днем закінчення замість 03.09.2008 р. фактично є 04.09.2008 р.). День, на який подовжується відпустка, не оплачується.

Кількість календарних днів, що включаються до розрахунку:

366 - 10 =

356 (к. дн.).

Середньоденна заробітна плата склала:

48000 : 356 =

134,83 (грн.).

Сума відпускних дорівнює:

34 х 134,83 =

4584,22 (грн.).

 

Якщо в розрахунковому періоді працівник був у відпустці «за свій рахунок»

Працівник, який відпрацював понад 12 календарних місяців, іде у відпустку на 20 календарних дня з 23.06.2008 р. Як нарахувати відпускні, якщо до розрахункового періоду потрапили 10 календарних днів відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами, надані працівнику згідно зі ст. 25 Закону про відпустки? Крім того, працівник працює в режимі неповного робочого тижня — 3 дні на тиждень. За розрахунковий період він відпрацював 151 день, і йому нараховано заробітну плату в сумі 21000 грн.

 

Розрахунковим періодом є період з червня 2007 року по травень 2008 року. На цей період припадає 9 святкових і неробочих днів (28 червня 2007 року, 24 серпня 2007 року, 1 і 7 січня 2008 року, 8 березня 2008 року, 27 квітня 2008 року (Великдень), 1 і 2 травня 2008 року, 9 травня 2008 року).

Час, протягом якого працівник згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток, виключається з розрахункового періоду

(абзац шостий п. 2 Порядку № 100). Отже, час відпустки без збереження заробітної плати, наданої згідно зі ст. 25 і 26 Закону про відпустки, виключається з розрахункового періоду при обчисленні відпускних. Якщо надається триваліша відпустка за свій рахунок, то ці дні не виключають*.

* Пам’ятайте, що надання відпустки без збереження зарплати більшої тривалості, ніж передбачено у ст. 25 і 26 Закону про відпустки

, є порушенням трудового законодавства, навіть якщо її надали за обопільною згодою сторін. За ці дії роботодавця можуть притягти до адміністративної відповідальності за порушення трудового законодавства.

Із кількості днів розрахункового періоду

слід виключити також дні простою з вини підприємства (ст. 113 КЗпП). А от дні прогулів з вини працівника не виключають із розрахункового періоду, оскільки дні прогулів з вини працівника не можна вважати поважною причиною для відсутності на робочому місці.

Щодо

роботи в режимі неповного робочого часу (дня чи тижня), то згідно зі ст. 56 КЗпП робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою жодних обмежень обсягу трудових прав. Отже, така робота не спричинює скорочення тривалості щорічної відпустки. На думку Мінпраці (лист від 12.03.2007 р. № 66/06/186-07), кількість робочих днів, протягом яких працівник не працював при неповному робочому тижні, виключається з розрахунку середньої зарплати для оплати відпустки лише в тому випадку, якщо працівник працював у режимі неповного робочого часу з не залежних від нього причин, тобто з ініціативи роботодавця.

Таким чином, при підрахунку кількості днів розрахункового періоду ми виключаємо 9 святкових і неробочих днів та 10 днів відпустки без збереження заробітної плати, наданої відповідно до

ст. 25 Закону про відпустки:

366 - 9 - 10 =

347 (к. дн.).

Середньоденна заробітна плата склала:

21000 : 347 =

60,52 (грн.).

Сума відпускних:

20 х 60,52 =

1210,40 (грн.).

Як бачимо розрахунок відпускних має безліч нюансів. Сподіваємося, що ця стаття роз’яснила багато які з них. Якщо ж якісь запитання не висвітлено в межах цієї статті, пишіть, і ми з радістю відповімо на них на сторінках нашої газети.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі