Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Навчальна відпустка — як надати та розрахувати відпускні

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Листопад, 2008/№ 45
Друк
Стаття

НАВЧАЛЬНА ВІДПУСТКА —

як надати та розрахувати відпускні

 

Настала пора навчальних відпусток. Питання, пов’язані з наданням додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, актуальні для всіх підприємств, організацій та установ, уключаючи бюджетні, де є працівники, які суміщають роботу з навчанням у вищих навчальних закладах. Згідно з чинним законодавством роботодавець повинен створювати таким працівникам необхідні умови для поєднання роботи з навчанням. Із особливостями надання навчальної відпустки ознайомить пропонована стаття.

Катерина СКРИПКІНА, Вікторія МЯКОТА, економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про відпустки

— Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. 504/96-ВР.

Закон № 2240

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Закон про освіту

— Закон України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII.

Закон № 796

— Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII.

Порядок № 100

— Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Інструкція № 455

— Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом Мінохоронздоров’я від 13.11.2001 р. № 455.

Положення № 978

— Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затверджене постановою КМУ від 09.08.2001 р. № 978.

 

Порядок надання навчальної відпустки

Право працівників на

оплачувану додаткову відпустку у зв’язку з навчанням у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі (далі — навчальна відпустка) передбачено у ст. 213, 216 КЗпП та ст. 14, 15 Закону про відпуски*.

* У цій статті не розглядатимемо питання надання відпусток у зв’язку з навчанням у середніх навчальних закладах (ст. 13 Закону про відпустки).

Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням надається працівникам-студентам тільки на період:

— настановних занять;

— виконання лабораторних робіт;

— складання заліків та іспитів;

— підготовки та захисту дипломного проекту (роботи).

На період вступних іспитів до вищих навчальних закладів, а також іспитів на підготовчих відділеннях при вищих навчальних закладах оплачувана навчальна відпустка

не надається. Однак у цих випадках працівникам в обов’язковому порядку за їх бажанням надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу і назад (частина перша ст. 214 КЗпП та п. 12 частини першої ст. 25 Закону про відпустки).

Право працівника на додаткову оплачувану навчальну відпустку

не залежить від того, хто оплачує навчання студента у вищому навчальному закладі, а також від профілю діяльності роботодавця, який зобов’язаний надати таку відпустку.

Водночас навчальна відпустка, передбачена чинним законодавством, що оплачується за рахунок підприємства, надається працівникам, які суміщають роботу з навчанням у вищих навчальних закладах,

при дотриманні деяких умов. Перелічимо їх у табл. 1 (с. 15).

 

Документальне оформлення навчальної відпустки

Підставою для надання працівнику додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням є:

— документ, оформлений навчальним закладом, де працівник навчається (довідка-виклик на сесію). У цьому документі зазначається період, протягом якого студент повинен брати участь у лабораторно-екзаменаційній (екзаменаційній) сесії, тривалість навчальної відпустки та інформація про його успішність. Для надання відпустки на період складання іспитів для вступу до аспірантури роботодавцю необхідна також інформація про кількість іспитів;

— заява працівника про надання йому додаткової відпустки у зв’язку з навчанням (приклад заяви наведено далі).

На підставі зазначених документів видається наказ керівника про надання працівнику навчальної відпустки.

 

Таблиця 1

Умови надання оплачуваної навчальної відпустки

Умови

Пояснення

1. Надається тільки за основним місцем роботи

Це пояснюється тим, що згідно зі ст. 217 КЗпП за період додаткової відпустки у зв’язку з навчанням середня зарплата зберігається за працівником за основним місцем роботи. Надання оплачуваної навчальної відпустки за місцем роботи за сумісництвом чинним законодавством не передбачено. На це вказує і Мінпраці у своїх листах від 16.05.2006 р. № 172/13/116-01, від 05.06.2008 р. № 5305/0/14-08/06 («БТ», 2008, № 29, с. 10).

У період додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, що надається за основним місцем роботи, за місцем роботи за сумісництвом працівник має право узяти відпустку без збереження заробітної плати на строк до закінчення відпустки за основним місцем роботи (п. 14 частини першої ст. 25 Закону про відпустки). Роботодавець не може відмовити працівнику в наданні відпустки «за свій рахунок», оскільки в цьому випадку така відпустка надається працівнику за його бажанням в обов’язковому порядку

2. Право на неї має працівник, який навчається в навчальному закладі

На жаль, чіткого визначення навчальних закладів у Законі про освіту немає. Однак з його норм випливає, що навчальними є заклади, включені до Державного реєстру навчально-виховних закладів, які мають ліцензію, отриману відповідно до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою КМУ від 08.08.2007 р. № 1019, а також мають право видавати документ про освіту та діють згідно з законодавством про освіту. Крім того, вищі навчальні заклади повинні пройти акредитацію відповідно до Положення № 978. Отже, працівник може претендувати на оплачувану навчальну відпустку тільки у випадку, якщо навчальний заклад, в якому він навчається, відповідає зазначеним вище вимогам. Щодо працівників, які навчаються без відриву від виробництва за кордоном у навчальних закладах, що не пройшли акредитацію відповідно до Положення № 978, то згідно з роз’ясненнями Мінпраці немає законодавчих підстав надавати таким працівникам оплачувану навчальну відпустку (лист Мінпраці від 12.03.2007 р. № 66/06/186-07*). Мінпраці зазначило, що питання про надання додаткової оплачуваної відпустки та оплати вартості проїзду в цьому випадку може бути врегульовано колективним договором

3. Надається тільки в разі їх успішного навчання

Це вимога статей 14 і 15 Закону про відпустки. Що розуміється під «успішним» навчанням, роз’яснило Мінпраці в листі від 06.09.2005 р. № 09-40. Так, успішним вважається навчання студентів, які не мають академзаборгованості за минулий курс і до початку наступної сесії виконали з позитивною оцінкою не менше 75 % контрольних робіт, а інші 25 % контрольних робіт та курсових надано для рецензії. Успішність навчання підтверджують дані довідки, яка надається навчальним закладом про участь у навчально-екзаменаційній сесії (друга відрізна частина довідки-виклику на сесію). Оплачувану додаткову відпустку у зв’язку з навчанням не надають, якщо працівник-студент має низьку успішність, а також для ліквідації академзаборгованості

4. Надається студентам заочної або вечірньої форми навчання

Згідно з положеннями ст. 15 Закону про відпустки додаткова відпустка у зв’язку з навчанням надається тільки працівникам, які навчаються без відриву від виробництва, тобто тим, які є студентами заочної або вечірньої форми навчання. Працюючі студенти денної форми навчання не мають права на оплачувану навчальну відпустку. Таким працівникам за узгодженням з керівництвом може бути надано відпустку без збереження заробітної плати на підставі ст. 26 Закону про відпустки (не більше 15 календарних днів на рік)

* Див. ком. «Неповний робочий час, строкові трудові договори, наймані працівники приватних підприємців, робота студентів — Мінпраці роз’яснює спірні моменти» // «БТ», 2007, № 21, с. 6.

 

Директору ТОВ «АБВ»

Коржу О. С.

бухгалтера

Волік Юлії Михайлівни

заява.

 

Прошу надати мені додаткову оплачувану відпустку з 03.11.2008 р. по 21.11.2008 р. у зв’язку зі складанням заліково-екзаменаційної сесії в Харківському інституті економіки.

Довідку-виклик на сесію № 154 від 13.10.2008 р. додаю.

 

21.10.2008 р.

 /Волік/

 

Тривалість навчальної відпустки

Тривалість додаткових навчальних відпусток установлено у

ст. 14 і 15 Закону про відпустки та ст. 216 КЗпП залежно від рівня акредитації вищого навчального закладу, від курсу, на якому навчається студент, а також від мети навчальної відпустки.

Тривалість додаткової навчальної відпустки, як правило, визначається безпосередньо навчальним закладом та вказується в довідці-виклику на сесію. Підприємство зобов’язано надати працівнику навчальну відпустку на період, який зазначено вищим навчальним закладом. При цьому тривалість навчальної відпустки

не може бути більше законодавчо встановленої норми (табл. 2).

 

Таблиця 2

Період, на який надається додаткова відпустка у зв’язку з навчанням

Курс

Форма навчання

Рівень акредитації вищого навчального закладу

Тривалість додаткової відпустки у зв’язку з навчанням

Професійно-технічна освіта

Період підготовки та складання іспитів (крім вступних)

Незалежно

Вечірня

35 к. дн. сукупно протягом навчального року

Вища освіта

Період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів

Перший і другий

Вечірня

І і II

10 к. дн.

III і IV

20 к. дн.

Заочна

Незалежно

30 к. дн.

Третій і наступні

Вечірня

І і II

20 к. дн.

III і IV

30 к. дн.

Заочна

Незалежно

40 к. дн.

Період складання державних іспитів

Вечірня і заочна

Незалежно

30 к. дн.

Період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи)

Вечірня і заочна

І і II

Два місяці

III і IV

Чотири місяці

Примітка 1. Працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту навчальна оплачувана відпустка надається тієї ж тривалості, що і студенту третього і вище курсу вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Примітка 2. Працівникам, які навчаються на останніх курсах вищих навчальних закладів, протягом 10 навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання держіспитів надається щотижня при шестиденному робочому тижні 1 вільний від роботи день для підготовки до занять з оплатою його в розмірі 50 % зарплати, але не нижче мінімального розміру зарплати.

При п’ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни за умови збереження загальної кількості вільних від роботи годин.

Протягом 10 навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів працівникам, за їх бажанням, може бути надано додатково ще один-два вільних від роботи дня на тиждень без збереження заробітної плати.

Аспірантура

Період підготовки та складання вступних іспитів до аспірантури

10 к. дн. на кожний іспит (один раз на рік)

Період виконання індивідуального плану підготовки (за умови успішного його виконання)

30 календарних днів

Примітка 3. Працівникам-аспірантам за їх бажанням протягом чотирьох років навчання надається 1 вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 % середньої заробітної плати працівника. Протягом четвертого року навчання їм за їх бажанням надається додатково ще один вільний від роботи день на тиждень без збереження зарплати.

 

Роботодавець не має права відмовити працівнику

в наданні навчальної відпустки в період, зазначений у довідці-виклику на сесію, у зв’язку з виробничою необхідністю. На це вказує Мінпраці у своєму листі від 06.09.2005 р. № 09-402. Звертаємо увагу: ця вимога стосується рівною мірою й бюджетних організацій та установ.

Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах, де навчальний план має свої особливості, додатково до відпусток у зв’язку з навчанням, передбачених

ст. 15 Закону про відпустки, надаються також відпустки, тривалість яких установлено постановою КМУ від 28.06.97 р. № 634 (табл. 3).

Слід також зазначити, що працівникам, допущеним до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, яка необхідна для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад (

п. 13 частини першої ст. 25 Закону про відпустки).

 

Таблиця 3

Напрям підготовки

Тривалість навчальної відпустки

оплачуваної

неоплачуваної

Культура (народна художня творчість), музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання)

10 к. дн. (щорічно)

10 к. дн. (щорічно)

Театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія), кіно-, телемистецтво (кінорежисура, телережиссура, кіно- і телеоператорство)

20 к. дн. (щорічно)

10 к. дн. (щорічно)

Філологія (мова та література)

10 к. дн. (щорічно)

 

Особливості навчальної відпустки

1. Відпустка у зв’язку з навчанням

надається за навчальний рік, а не за календарний рік. При цьому відповідно до п. 4.1 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міносвіти від 02.06.93 р. № 161, навчальний рік триває 12 місяців і починається, як правило, 1 вересня.

2. На відміну від щорічної відпустки повної тривалості, що надається після закінчення шести місяців безперервної роботи на цьому підприємстві, додаткову відпустку у зв’язку з навчанням має бути надано працівнику при поданні ним необхідних документів на підприємство

в будь-який момент, починаючи з дати укладення трудового договору з роботодавцем.

3. Оплачувана навчальна відпустка

не продовжується на святкові та неробочі дні. Це пояснюється тим, що згідно з частиною другою ст. 5 Закону про відпустки святкові та неробочі дні не враховуються тільки при визначенні тривалості щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. При цьому всі дні навчальної відпустки, включаючи святкові та неробочі, згідно з довідкою-викликом на сесію підлягають оплаті, що підтверджує Мінпраці в листі від 08.11.2004 р. № 18-561.

4. Працівники, які

успішно навчаються у вищих навчальних закладах і бажають приєднати щорічну відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою, мають право на щорічну відпустку повної тривалості до закінчення шестимісячного строку безперервної роботи на цьому підприємстві (п. 7 частини сьомої ст. 10 Закону про відпустки).

5. Якщо щорічна відпустка

збігається з додатковою відпусткою у зв’язку з навчанням, щорічну відпустку має бути продовжено або перенесено на інший період (п. 4 частини другої ст. 11 Закону про відпустки).

6.

Надання грошової компенсації за невикористані дні навчальної відпустки не передбачено. Відповідно до ст. 83 КЗпП та ст. 24 Закону про відпустки в разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей. Отже, якщо працівник не скористається правом на навчальну відпустку, при звільненні компенсація за таку невикористану відпустку йому не виплачується.

Тепер розглянемо окремі випадки надання навчальних відпусток, з якими часто доводиться стикатися на практиці.

 

Питання з практики

Як оплатити період навчальної відпустки та період тимчасової непрацездатності, якщо під час перебування в навчальній відпустці працівник захворів?

 

Перенесення або продовження навчальної відпустки у випадку, якщо працівник у період навчальної відпустки захворів, чинним законодавством не передбачено.

У свою чергу, дні тимчасової непрацездатності, які припадають на період перебування працівника в навчальній відпустці, не оплачуються, на що вказано в

п. 4 Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2001 р. № 439 та в п. 6 ч. 1 ст. 36 Закону № 2240.

Отже, якщо під час перебування працівника в навчальній відпустці настала тимчасова непрацездатність, то

навчальна відпустка тривалістю, яку зазначено в довідці-виклику на сесію, оплачується в загальному порядку, а дні тимчасової непрацездатності, що припадають на період навчальної відпустки, не оплачуються.

Можлива така ситуація, коли період тимчасової непрацездатності починається під час перебування працівника в навчальній відпустці, а закінчується вже після закінчення такої відпустки. Щоб визначити, як бути в такому разі, звернемося насамперед до

Інструкції № 455. У зазначеному документі відсутня заборона на надання листка непрацездатності під час перебування працівника в навчальній відпустці. У переліку випадків, коли листок непрацездатності не видається (п. 3.15 Інструкції № 455), випадок перебування працівника в оплачуваній навчальній відпустці відсутній. Отже, у цій ситуації працівнику видається листок непрацездатності в загальному порядку, тобто на весь період тимчасової непрацездатності починаючи з дня її встановлення.

Оплачувати листок непрацездатності слід таким чином. Спочатку необхідно визначити кількість робочих днів, що припадають на період тимчасової непрацездатності і збігаються з періодом навчальної відпустки. Такі робочі дні

оплаті не підлягають. Робочі дні, що припадають на період тимчасової непрацездатності і настали після закінчення навчальної відпустки, підлягають оплаті. Причому при визначенні джерела оплати таких днів (кошти підприємства або кошти Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності) необхідно виходити з першого дня тимчасової непрацездатності, зазначеного в листі непрацездатності.

 

Чи може скористатися правом на оплачувану навчальну відпустку працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

 

Усі працівники, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою або заочною формою навчання без відриву від виробництва, мають право на оплачувану додаткову відпустку у зв’язку з навчанням

(ст. 216 КЗпП і ст. 15 Закону про відпустки).

Щоб скористатися правом на оплачувану навчальну відпустку, працівниця повинна перервати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (далі — відпустка для догляду до 3 років). Для цього вона повинна написати заяву про припинення зазначеної відпустки та заяву про надання додаткової відпустки у зв’язку з навчанням на підставі довідки-виклику на сесію. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в період перебування в навчальній відпустці працівниці не надається.

Протягом п’яти днів після видання наказу про припинення відпустки для догляду до 3 років роботодавець повинен повідомити про це орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання працівниці*.

* Докладніше див. у статті «Дитячі допомоги — що повинен знати роботодавець та працівник» // «БТ», 2008, № 40, с. 27.

Зауважимо, що на період перебування працівниці в навчальній відпустці відпустку для догляду до 3 років може бути оформлено батьком дитини, бабусею, дідусем чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною. Після закінчення навчальної відпустки працівниця має право знову оформити відпустку для догляду до 3 років.

Роз’яснення фахівців Мінпраці щодо цього питання було опубліковано в

газеті «Праця і зарплата», 2005, № 10.

 

Чи може скористатися правом на оплачувану навчальну відпустку жінка, яка перебуває у відпустці для догляду до 3 років і працює на умовах неповного робочого часу?

 

У зв’язку з тим, що законодавством не визначено, де саме жінка має право працювати на умовах неповного робочого часу, жінка може працювати як на підприємстві, що є основним місцем роботи, так і на іншому підприємстві. Підтвердженням такого висновку є

лист Мінпраці від 05.06.2008 р. № 5305/0/14-08/06*. Тому розглянемо два можливі варіанти.

* Див. ком. «Сумісники: Мінпраці роз’яснило деякі нюанси їх роботи» // «БТ», 2008, № 29, с. 10.

Якщо

жінка стає до роботи на умовах неповного робочого часу за посадою, що за нею зберігається за основним місцем роботи, окремий трудовий договір не укладається. У свою чергу, робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників (частина третя ст. 56 КЗпП).

Отже, працюючи на умовах неповного робочого часу на підприємстві, що є для жінки

основним місцем роботи, вона має право на додаткову відпустку у зв’язку з навчанням на підставі ст. 14 і 15 Закону про відпустки. Непрямим підтвердженням цьому служить лист Мінпраці від 10.06.2008 р. № 149/13/116-08** щодо права на додаткову відпустку відповідно до Закону № 796. У листі зазначено: якщо жінка, яка перебуває у відпустці для догляду до 3 років, працює на умовах неповного робочого часу на тому ж підприємстві, де вона працювала до такої відпустки (за основним місцем роботи), то вона має право на додаткову відпустку відповідно до Закону № 796. На наш погляд, ситуація, зазначена в листі, і ситуація, що розглядалася вище, аналогічні.

** Див. ком. «Додаткова відпустка чорнобильцям — порядок надання» // «БТ», 2008, № 31, с. 5.

Тому при наданні необхідних документів жінці, яка перебуває у відпустці для догляду до 3 років і працює на умовах неповного робочого часу на тому ж підприємстві, надається додаткова відпустка у зв’язку з навчанням тривалістю, що зазначена в довідці-виклику на сесію.

Якщо ж жінка, яка

перебуває у відпустці для догляду до 3 років , вийшла на роботу на умовах неповного робочого часу на підприємство за сумісництвом, тобто не на те підприємство, з якого вона йшла до такої відпустки, оплачувана навчальна відпустка за місцем роботи за сумісництвом їй не надається. Надання оплачуваної навчальної відпустки за сумісництвом чинним законодавством не передбачено (листи Мінпраці від 16.05.2006 р. № 172/13/116-01, від 05.06.2008 р. № 5305/0/14-08/06). У цьому випадку працівниця може перервати відпустку для догляду до 3 років за основним місцем роботи і піти в оплачувану навчальну відпустку.

 

Як оплачується період тимчасової непрацездатності, якщо у працівниці захворіла дитина, якій виповнилося 10 років, у період перебування її в навчальній відпустці?

 

У випадку якщо мати, яка доглядає за хворою дитиною, перебуває в цей час у додатковій відпустці у зв’язку з навчанням, листок непрацездатності видається з дня, коли мати повинна стати до роботи

(п. 3.11 Інструкції № 455).

У

п. 6 ст. 35 Закону № 2240 зазначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років не надається, якщо застрахована особа перебувала в цей час у додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Отже, якщо в період навчальної відпустки у працівниці захворіла її дитина і виникла необхідність догляду за нею, то:

оплата періоду навчальної відпустки проводиться в загальному порядку;

допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворою дитиною віком до 14 років за цей період не надається.

Якщо дитина продовжує хворіти після закінчення навчальної відпустки матері, жінці виплачується допомога з дня, коли вона стала до роботи. Нагадаємо: допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується з першого дня за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за період, протягом якого дитина згідно з висновком лікаря потребує догляду, але не більше ніж за 14 календарних днів (

ч. 3 ст. 35 Закону № 2240).

 

У період перебування працівниці в навчальній відпустці в неї виникло право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Як оплачується в такому разі навчальна відпустка і відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами?

 

Відповідно до

ст. 38 Закону № 2240 у разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами в період додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. При цьому днем виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами є дата відкриття листка непрацездатності.

Якщо під час перебування працівниці в оплачуваній навчальній відпустці в неї виникло право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами,

необхідно провести перерахунок відпускних. Оплаті підлягає тільки частина навчальної відпустки, що передує початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

 

Розрахунок навчальних відпускних

Розрахунок навчальних відпускних проводиться відповідно до

Порядку № 100 — у такому ж порядку, що і при звичайній щорічній відпустці*. При цьому враховують виплати за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання такої відпустки.

* Докладніше див. статтю «Розрахунок середньої зарплати для відпускних» у рубриці «Тема тижня» // «БТ», 2008, № 22, с. 40.

Як зазначалося вище, працівник має право на

оплачувану навчальну відпустку до закінчення шести місяців безперервної роботи на цьому підприємстві, тобто таку відпустку може бути надано працівнику в тому ж місяці, коли його прийнято на роботу. У цьому випадку згідно з абзацом третім п. 4 Порядку № 100 середню заробітну плату за час навчальної відпустки обчислюють виходячи зі встановлених працівнику у трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу. У такому ж порядку розраховують навчальні відпускні працівникам, які переривають відпустку для догляду до 3 років з метою використання права на навчальну відпустку, якщо в розрахунковому періоді (12 календарних місяців) вони перебували тільки у відпустці для догляду до 3 років. Якщо ж до розрахункового періоду потрапить період роботи до декрету та дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, то середній заробіток розраховується виходячи з цих виплат**.

** Приклад розрахунку середнього заробітку див. у консультації «Як розрахувати відпускні працівниці, яка нещодавно вийшла з відпустки для догляду за дитиною до трьох років?» // «БТ», 2007, № 29, с. 33.

Приклад

. Працівниця перервала відпустку для догляду до 3 років, в якій вона перебувала 15 місяців і 3 дні, щоб скористатися правом на додаткову відпустку у зв’язку з навчанням. Згідно з довідкою-викликом на сесію навчальна відпустка надається на період з 15 вересня 2008 року на 30 календарних днів. Оклад працівниці становить 1500 грн.

Порядок розрахунку відпускних у цьому випадку такий.

1. Визначаємо розмір заробітної плати за 12 місяців: 1500 грн. х 12 міс. =

18000 грн.

2. Розрахуємо середньоденну заробітну плату: 18000 грн. : (366 к. дн. - 10 свят. та нероб. дн.) =

50,56 грн.

3. Сума відпускних становить: 50,56 грн. х 30 к. дн. =

1516,80 грн.

Сума навчальних відпускних оподатковується в тому самому порядку, що й заробітна плата, тобто на суму відпускних нараховуються всі внески до соцфондів і з неї утримуються податок з доходів та соціальні внески. З метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, суми відпускних відносяться до відповідних періодів їх нарахування (абзац

третій п.п. 6.5.1 Закону № 889).

У бухгалтерському та податковому обліку відпускні за період додаткової відпустки у зв’язку з навчанням відображаються аналогічно відпускним за період щорічної відпустки.

Отже, ми розглянули нюанси надання передбаченої чинним законодавством оплачуваної додаткової відпустки у зв’язку з навчанням. Сподіваємося, що матеріал, наведений у цій статті, буде корисним роботодавцям у разі прийняття на роботу студентів заочної або вечірньої форми навчання, а також у випадку, якщо працівники підприємства вирішать навчатися у вищих навчальних закладах.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць