Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Відомості про юрособу: уносимо зміни

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Вересень, 2008/№ 39
Друк
Стаття

ВІДОМОСТІ ПРО ЮРОСОБУ:

уносимо зміни

 

Чинним законодавством установлено: якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, було внесено до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідні зміни. Саме тому до своєчасного та правильного внесення відомостей до Держреєстру потрібно ставитися дуже серйозно. Сьогодні якраз і розглянемо, які відомості про юридичних осіб зберігаються в Держреєстрі, про які зміни потрібно повідомляти держреєстратора та як це правильно робити.

Жанна СЕМЕНЧЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ГКУ —

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

ЦКУ —

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Закон про держреєстрацію

— Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV.

Закон про госптовариства

— Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576-XII.

Закон № 2452 —

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 03.03.2005 р. № 2452-IV.

Наказ № 54

— наказ Держпідприємництва «Про затвердження форм реєстраційних карток» від 20.04.2007 р. № 54.

 

Про які зміни слід повідомляти держреєстратора

Логічно, що повідомляти держреєстратора потрібно про зміну тих відомостей, які первісно містяться в Держреєстрі (див. табл. 1). Як це зробити, залежить від того, чи наявні змінені відомості в установчих документах юридичної особи.

Пригадаємо,

які відомості відображаються в установчих документах* товариства (ст. 4 Закону про госптовариства, ст. 57 ГКУ, ст. 88 ЦКУ): вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування, розмір та порядок утворення статутного (складеного) капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад і компетенція органів товариства і порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок унесення змін до установчих документів і порядок ліквідації та реорганізації товариства. Установчі документи можуть містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

* Нагадаємо, що до установчих документів господарського товариства належать статут і засновницький договір. Акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю і товариство з додатковою відповідальністю діють на підставі статуту, а повне і командитне товариства — на підставі засновницького договору.

Якщо ще раз звернутися до табл. 1, то

в установчих документах обов’язково відображаються відомості, зазначені в п. 1, 2, 4, 6, 7 і 10.

Дещо докладніше зупинимося на даних про

місцезнаходження юридичної особи. Раніше такі відомості вносилися до установчих документів обов’язково. Однак після набрання чинності Законом № 2452, яким було внесено зміни до ГКУ та ЦКУ, цю вимогу було скасовано. Відомості про місцезнаходження може бути внесено до установчих документів за бажанням засновників.

 

Таблиця 1

Відомості, що містяться в Держреєстрі

1. Повне найменування юридичної особи та скорочене за його наявності.

2. Організаційно-правова форма.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Центральний або місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному фонді юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків.

5. Місцезнаходження юридичної особи.

6. Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі ім’я, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків, якщо засновник — фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник — юридична особа.

7. Види діяльності.

8. Прізвище, ім’я, по батькові та ідентифікаційні номери фізичних осіб — платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах із третіми особами, чи осіб, які мають право здійснювати дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

9. Дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

10. Дані про розмір статутного фонду (статутного або складеного капіталу), у тому числі частину кожного із засновників (учасників), а також розмір оплаченого статутного фонду (статутного чи складеного капіталу) на дату проведення державної реєстрації і дату закінчення його формування.

11. Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи.

12. Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, зокрема дата реєстрації рішення засновників (учасників) чи уповноважених ними органів про припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо).

13. Дата затвердження передавального акта чи розподільного балансу.

14. Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа.

15. Дані про юридичних осіб — правонаступників.

16. Дата прийняття, дата набуття законної сили та номер судового рішення щодо припинення юридичної особи, яке не пов’язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо визнання її банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення.

17. Фінансова звітність про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі Балансу і Звіту про річні фінансові результати.

18. Інша додаткова інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою.

 

Якщо змінюються відомості, що не містяться в установчих документах

Перш за все визначимо, про зміну яких саме відомостей тут ідеться:

— зміна керівника, який на підставі установчих документів (тобто без довіреності) уповноважений представляти інтереси підприємства перед третіми особами, у тому числі й підписувати договори;

— створення (ліквідація) відокремленого підрозділу юридичної особи;

— зміна місцезнаходження (місця проживання) засновника, якщо такі відомості не внесено до установчих документів*;

* Про те, що відомості про місцезнаходження (місце проживання) засновників не обов’язково наводити в установчих документах, ідеться, зокрема, у листі Держпідприємництва від 07.08.2007 р. № 5839.

— зміна місцезнаходження юридичної особи за умови, що такі відомості не внесено до установчих документів;

— зміни в контактній інформації (телефон, факс, електронна пошта тощо).

Далі докладніше зупинимося на нюансах кожної конкретної зміни, а поки що визначимо загальні моменти:

1. У таких випадках виконавчий орган юридичної особи чи уповноважена ним особа подає (надсилає рекомендованим листом) за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку за

ф. № 4 «Реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (далі — РК № 4) з даними, що змінилися.

2. Якщо реєстраційна картка подається особою, уповноваженою діяти від імені товариства без довіреності, то держреєстратору надається паспорт. Якщо реєстраційна картка подається особою, уповноваженою на це виконавчим органом товариства, то держреєстратору додатково надається документ, що підтверджує повноваження такої особи.

3. Усі документи, що подаються (надсилаються рекомендованим листом) держреєстратору, має бути викладено державною, тобто українською мовою (

ч. 1 ст. 8 Закону про держреєстрацію).

4. Реєстраційна картка заповнюється машинописним способом або від руки друкарськими літерами. Якщо документи надсилаються держреєстратору рекомендованим листом, підпис заявника на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) має бути нотаріально посвідчено.

Зміна керівника юридичної особи

. В установчих документах визначаються органи управління та контролю, їх компетенція. Так, у статуті ТОВ може бути визначено, що управління підприємством здійснюється одноосібним виконавчим органом в особі директора, який призначається загальними зборами засновників. При цьому дані (П. І. Б., ІПН) директора у статуті не зазначаються, зате такі дані вносяться до Держреєстру. Відповідно при зміні директора (генерального директора, якщо на підприємстві встановлено колегіальний орган виконавчої влади (дирекція)), про це необхідно повідомити держреєстратора, подавши йому РК № 4. Повноваження нового керівника на представлення інтересів юридичної особи підтверджуються протоколом загальних зборів засновників про призначення нового керівника на посаду (лист Держпідприємництва від 11.08.2008 р. № 6841).

Дещо докладніше зупинимося на ситуації, коли у фізичної особи (керівника, засновника), дані якої заносяться до Держреєстру, з релігійних переконань немає ідентифікаційного номера. Цьому питанню присвячено

лист Держпідприємництва від 24.01.2006 р. № 403 (див. «Як уносити відомості про директора чи засновника, у якого немає ІПН»).

 

Як уносити відомості про директора чи засновника, у якого немає ІПН

Витяг із листа Держпідприємництва від 24.01.2006 р. № 403

 

«<…> Держпідприємництва вважає, що включення відомостей до ЄДР про підприємства, які були зареєстровані до 1996 року і до установчих документів яких зміни щодо складу засновників не вносились до цього часу, може бути здійснене без зазначення ідентифікаційних номерів цих засновників. На даний час програма АРМу державного реєстратора доопрацьована з метою реалізації зазначеної процедури. При цьому поле реєстраційної картки «ідентифікаційний номер» заповнюється «0» або «-».

У той же час для новостворених юридичних осіб таку процедуру державний реєстратор здійснити не може, оскільки програмним забезпеченням АРМу державного реєстратора вона не передбачена.

Тому

включення до ЄДР відомостей про засновників, яким рішенням суду дозволено за релігійними переконаннями не мати ідентифікаційного номера, може здійснюватися лише на підставі рішення суду про спонукання державного реєстратора на вчинення відповідної реєстраційної дії.

У цьому випадку державний реєстратор повинен надіслати до Держпідприємництва рішення суду, на підставі якого в ручному режимі адміністратором ЄДР буде внесено запис до ЄДР про серію та номер паспорта особи, яка за релігійними переконаннями не має ідентифікаційного номера та є засновником або керівником».

 

Зміна місцезнаходження

(місця проживання) засновника юридичної особи. До установчих документів уносяться тільки відомості про склад учасників, розмір їх часток у статутному фонді. Про місцезнаходження (місце проживання) засновників відомості до установчих документів можна не вносити, але такі відомості обов’язково заносяться до Держреєстру, тому при їх зміні необхідно подавати РК № 4 зі зміненими даними. При цьому згідно з ч. 2 ст. 19 Закону про держреєстрацію вимагати інші відомості в такому разі забороняється.

Зміна відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи

. Відомості про відокремлені підрозділи, що відповідно до ст. 28 Закону про держреєстрацію містяться в Держреєстрі, наведено у табл. 2, а перелік документів, що подаються за наявності змін у цих відомостях, — у табл. 3 (с. 43).

 

Таблиця 2

Відомості про відокремлені підрозділи, що містяться в Держреєстрі

1. Ідентифікаційний код філії, представництва;

2. Повне найменування відокремленого підрозділу;

3. Місцезнаходження відокремленого підрозділу;

4. Види діяльності відокремленого підрозділу;

5. Прізвище, ім’я та по батькові осіб, які мають право здійснювати юридичні дії від імені юридичної особи на підставі довіреності, у тому числі підписувати договори, їх ідентифікаційні номери (маються на увазі дані про керівника відокремленого підрозділу)

 

Таблиця 3

Подія

Перелік документів, що подаються держреєстратору (за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи)

Створення відокремленого підрозділу

1. Реєстраційна картка ф. № 5 «РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА на створення відокремленого підрозділу юридичної особи»; 2. Рішення органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу

Унесення будь-яких змін до відомостей про відокремлений підрозділ, що містяться в Держреєстрі

РК № 4 з унесеними змінами

Ліквідація відокремленого підрозділу

Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу (форму затверджено наказом Держпідприємництва від 09.06.2004 р. № 66)

 

Процедура внесення змін до відомостей, що містяться в Держреєстрі.

При отриманні реєстраційної картки та за відсутності претензій до поданих документів держреєстратор зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня внести відповідні зміни до Держреєстру. Якщо змінюється місцезнаходження юридичної особи, держреєстратор одночасно має видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) виконавчому органу юридичної особи чи уповноваженій ним особі нове свідоцтво про держреєстрацію та свідоцтво, що було замінено, з позначкою про видачу нового свідоцтва.

Держреєстратор має право залишити без розгляду реєстраційну картку, якщо її оформлено з порушенням установлених вимог або якщо до неї не додано необхідні документи, або якщо держреєстратору надійшло рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій. Про це рішення (із зазначенням підстав) юридичній особі не пізніше наступного робочого дня видається (надсилається рекомендованим листом) відповідне повідомлення.

 

Якщо змінюються відомості, що містяться в Держреєстрі

Порядок унесення таких змін урегульовано

ст. 29 Закону про держреєстрацію. Спочатку зупинимося на загальному пакеті документів, які необхідно подавати в такому разі (див. табл. 4), а потім у табл. 5 покажемо, які документи потрібно долучити додатково залежно від підстав унесення змін до установчих документів.

 

Таблиця 4

Перелік документів, які завжди подаються держреєстратору при внесенні змін до відомостей, що містяться в установчих документах

1. Заповнена реєстраційна картка за ф. № 3 «Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи» (далі — РК № 3);

2. Примірник оригінала чи нотаріально посвідчена копія рішення про внесення змін до установчих документів;

3. Оригінали установчих документів юридичної особи з познакою про їх державну реєстрацію або документ, що підтверджує внесення плати за опублікування у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналів установчих документів;

4. Два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих доповнень або два примірники установчих документів у новій редакції;

5. Документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення держреєстрації змін до установчих документів (30 % від 10 нмдг* — 51 грн.)

* Нмдг — неоподатковуваний мінімум доходів громадян (на сьогодні встановлено в розмірі 17 грн.)

 

Таблиця 5

Сутність змін

Перелік документів, які ДОДАТКОВО подаються держреєстратору при внесенні змін до установчих документів юридичної особи

1

2

1. Зміна найменування товариства

Оригінал Свідоцтва про держреєстрацію

Примітка. Найменування юридичної особи містить її організаційно-правову форму та назву. Вимоги до написання найменування юридичної особи встановлено наказом Держпідприємництва від 09.06.2004 р. № 65. При зміні найменування товариства йому видається нове Свідоцтво про держреєстрацію. Потрібно враховувати, що згідно з ч. 4 ст. 90 ЦКУ при зміні назви про це необхідно повідомити всіх осіб, з якими в юридичної особи є договірні відносини.

2. Зменшення розміру статутного фонду

Документ, що підтверджує внесення плати за опублікування у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації («Бюлетень державної реєстрації») відповідного повідомлення

3. Зміна складу учасників

Залежно від підстав виходу учасника з товариства: — копія рішення про вихід юридичної особи зі складу засновників (учасників), засвідчена в установленому порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників); — або нотаріально посвідчена копія документа про перехід частки учасника у статутному капіталі товариства; — або нотаріально посвідчений документ про передачу права засновника (учасника) іншій особі; — або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом чи установчими документами юридичної особи

Примітка. Закон про держреєстрацію надає перелік документів тільки у зв’язку з виходом учасників з товариства. Якщо склад змінюється у зв’язку з уведенням до нього нового учасника, то додатково жодних документів подавати не потрібно (крім загального переліку документів при внесенні змін до установчих документів, наведеного в табл. 4).

Якщо внаслідок виходу учасника з товариства фактично зменшується статутний фонд (якщо учасники не прийняли рішення про здійснення додаткових внесків до раніше встановленого розміру статутного фонду, а також якщо товариство не викупило частку учасника, який виходить), то додатково потрібно додати документ, що підтверджує внесення плати за опублікування у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про зменшення розміру статутного фонду.

Докладніше про ці питання читайте у статтях «Вихід учасника з ТОВ» // «БТ», 2008, № 17, с. 35; «Зміна учасника — фізичної особи в ТОВ: найбільш прості та безболісні способи» // «БТ», 2007, № 48, с. 30; «Відступлення (продаж) частки у статутному фонді ТОВ» // «БТ», 2004, № 35, с. 34.

4. Зміна складу учасників у зв’язку зі смертю фізичної особи — учасника

У разі відмови інших учасників у прийнятті спадкоємця (спадкоємців), який помер, до складу засновників: нотаріально посвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи або відповідна довідка органу реєстрації актів громадянського стану чи судового рішення про оголошення громадянина померлим

Примітка. Спадкоємець, який отримав Свідоцтво про право на спадщину, подає заяву учасникам товариства з проханням прийняти його до складу учасників. При цьому учасники товариства можуть відмовити в цьому проханні спадкоємцю, і в такому разі вони зобов’язані виплатити йому частину вартості майна пропорційно успадкованій ним частці у статутному фонді підприємства.

Крім того, спадкоємець може і сам відмовитися від вступу до складу учасників товариства. Для реєстрації змін, що відбулися, і в тому і в іншому випадку подається один із зазначених вище документів, що засвідчує смерть учасника.

Докладно ці питання розглядалися нами у статті «Що робити з часткою померлого учасника ТОВ» // «БТ», 2006, № 14, с. 33.

5. Зміна мети установи

Копія відповідного судового рішення

 

Процедура внесення змін до відомостей, що містяться в установчих документах.

Подані документи приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику з позначкою про дату надходження документів.

Строк держреєстрації не повинен перевищувати 3 робочих днів з дати надходження документів

. Не пізніше наступного робочого дня з дати проведення держреєстрації змін юридичній особі видається (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) один примірник оригіналу установчих документів у старій редакції з позначками про держреєстрацію змін. Якщо змінювалося найменування юридичної особи, то їй видається також нове Свідоцтво про держреєстрацію та свідоцтво, яке було замінено, з позначкою про видачу нового свідоцтва.

Того ж дня держреєстратор має передати ці відомості відповідним органам статистики, державній податковій службі, Пенсійному фонду України, фондам соцстрахування.

Держреєстратор має право залишити документи без розгляду

, якщо:

— документи подано не за відповідним місцем проведення держреєстрації;

— документи не відповідають установленим вимогам або подані не в повному обсязі;

— документи подано з порушенням строку, установленого

ч. 11 ст. 37 Закону про держреєстрацію*;

* Так зазначено в ч. 11 ст. 29 Закону про держреєстрацію, але насправді у ч. 11 ст. 37 цього Закону, на який зроблено посилання, будь-якого строку подання документів не встановлено. Водночас такий строк установлено ст. 7 Закону про госптовариства і становить

5 днів від дня внесення змін до установчих документів.

— документи подано особою, яка не має на це повноважень;

— держреєстратору надійшло рішення суду щодо заборони у вчиненні реєстраційних дій.

Держреєстратор може відмовити в реєстрації змін, якщо відомості, указані в реєстраційній картці, не відповідають відомостям, зазначеним у поданих документах. У разі відмови в проведенні держреєстрації реєстраційний збір не повертається. Держреєстратор повертає юридичній особі подані нею документи за описом (

лист Держпідприємництва від 08.07.2005 р. № 5563). Після усунення причин, що були підставою для відмови у проведенні держреєстрації змін, документи може бути подано повторно.

 

Зміна місцезнаходження юридичної особи

Окремо поговоримо про зміну місцезнаходження юридичної особи, оскільки цей процес має свої нюанси.

Місцезнаходження юридичної особи

— адреса органу чи особи, які згідно з установчими документами юридичної особи чи законом виступають від її імені (виконавчий орган).

При зміні місцезнаходження юридичній особі

видається нове Свідоцтво про держреєстрацію, у зв’язку з чим оригінал старого свідоцтва додається до пакета документів, що подаються держреєстратору.

Перелік документів, що подаються держреєстратору, залежить від того, чи зазначено місцезнаходження юридичної особи в її установчих документах. Ураховуючи роз’яснення Держпідприємництва (

лист від 07.08.2007 р. № 5801), покажемо, в яких випадках які документи потрібно подавати держреєстратору (див. табл. 6).

 

Таблиця 6

Подія

Перелік документів, що подаються держреєстратору при зміні місцезнаходження

Зміна місцезнаходження, якщо ці відомості не зазначено в установчих документах

1. РК № 4, де зазначається нова адреса юридичної особи. 2. Оригінал свідоцтва про держреєстрацію

Зміна місцезнаходження, якщо ці відомості зазначено в установчих документах

1. Перелік документів, наведених у табл. 4. При цьому в РК № 3 зазначається нова адреса юридичної особи. 2. Оригінал свідоцтва про держреєстрацію

Зміна місцезнаходження, якщо відомості зазначені в установчих документах, але вилучаються звідти

1. Перелік документів, наведених у табл. 4. При цьому в РК № 3 не потрібно вказувати ні нове, ні старе місцезнаходження юридичної особи. 2. РК № 4, де зазначається нова адреса юридичної особи. 3. Оригінал свідоцтва про держреєстрацію.

 

Не варто забувати, що зміна місцезнаходження юридичної особи (так само, як і зміна її назви) спричинює необхідність унесення змін до багатьох документів (до повідомлення про присвоєння статусу страхувальника в соцфондах, до свідоцтва платника податків, до ліцензій, патентів, документів на РРО та інших документів). Докладно про це ми писали у

статті «Зміна місцезнаходження юридичної особи: актуальні питання» // «БТ», 2007, № 45, с. 17.

Ось на такі «держреєстраційні» нюанси ми сьогодні звертаємо вашу увагу, адже своєчасне та повне внесення змін до Держреєстру дозволяє уникнути багатьох можливих проблем.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі