Соцзвітність за І квартал 2009 року: особливості складання

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Квітень, 2009/№ 14
В обраному У обране
Друк
Стаття

СОЦЗВІТНІСТЬ ЗА I КВАРТАЛ 2009 РОКУ:

особливості складання

 

Початок нового кварталу — це період здавання квартальної звітності за минулий квартал. Нововведенням I кварталу 2009 року є оновлені форми звітності до Фонду безробіття і Фонду з тимчасової втрати працездатності. Поява нових форм головним чином зумовлена змінами з 13 січня 2009 року розмірів ставок внесків.

У сьогоднішній статті розглянемо нюанси заповнення соцзвітності за I квартал 2009 року на практичному прикладі.

Вікторія ЗМІЄНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 1533 —

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III.

Наказ № 10-ос

— наказ Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності «Про внесення змін та доповнень до форм звітності по коштах Фонду Ф4-ФСС з ТВП та Ф14 (додаток до Ф4-ФСС з ТВП)» від 19.01.2009 р. № 10-ос.

Наказ № 41

— наказ Мінпраці «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття» від 06.02.2009 р. № 41 (див. додаток «Документи» цього номера).

Інструкція № 339

— Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затверджена наказом Мінпраці від 18.12.2000 р. № 339.

Інструкція № 36 —

Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджена постановою правління Фонду соцстрахування від нещасних випадків від 12.07.2007 р. № 36.

Інструкція № 21-1

— Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління ПФУ від 19.12.2003 р. № 21-1.

 

Що нового в нарахуванні внесків до соцфондів у I кварталі 2009 року

Стисло нагадаємо нововведення I кварталу 2009 року, які необхідно враховувати при утриманні внесків до соцфондів та заповненні звітності:

1.

З 13.01.2009 р. змінено ставки внесків до:

— ФБ* (нарахування: 1,3 %

1,6 %; утримання: 0,5 % 0,6 %);

* Тут і далі: ФБ — Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; ФТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; ФНВ — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України; ПФ — Пенсійний фонд України.

— ФТВП (нарахування: 1,5 %  1,4 %);

— ФНВ (страховий тариф до ФНВ знижено на 0,1 відсоткового пункту для всіх класів професійного ризику; роботодавцям видано повідомлення з новими ставками).

У зв’язку з цим при нарахуванні внесків до ФБ, ФТВП і ФНВ за січень 2009 року оподатковувані виплати необхідно розподілити на два періоди: 01.01.2009 р. — 12.01.2009 р. і 13.01.2009 р. — 31.01.2009 р. До них застосовують відповідно старі та нові ставки**. З таким підходом згодні всі соцфонди (

лист Держцентру зайнятості Мінпраці від 19.01.2009 р. № ДЦ-03-227/0/6-09***; листи ФТВП від 19.01.2009 р. № 01-16-74 та ФНВ від 16.01.2009 р. № 96-09****).

** Див. статтю «Зарплата та виплати за цивільно-правовими договорами у 2009 році» // «БТ», 2009, № 4, с. 36.

*** Див. ком. «Внески до Фонду безробіття з 13.01.2009 р. — роз’яснює Центр зайнятості» // «БТ», 2009, № 4, с. 8.

**** Див. ком. «Нові ставки соцвнесків у 2009 році — роз’яснюють ФТВП та ФНВ» // «БТ», 2009, № 5, с. 7.

Для платників фіксованого сільгоспподатку (далі — ФСП) у 2009 році розмір

внеску до ПФУ в частині нарахування збільшено з 19,92 % до 26,56 %.

2.

На винагороди за договорами цивільно-правового характеру (далі — договори ЦПХ) з 13.01.2009 р. слід нараховувати внесок до ФБ у розмірі 1,6 % (якщо договір укладено з найманим працівником) або 2,2 % (якщо договір укладено зі сторонньою фізичною особою).

3. Максимальна величина

зарплати, з якої справляють внески до соцфондів, становить 10035 грн. (669 х 15 = 10035 грн.). Якщо працівник одночасно отримував зарплату і винагороди за договорами ЦПХ, то це обмеження для внесків до ФБ і ПФУ застосовують до сукупного доходу за місяць.

Усе це спричинило

зміну звітних форм , які слід застосовувати зі звітності за I квартал 2009 року:

1)

до ФТВП — згідно з наказом № 10-ос* унесено зміни до:

Звіту про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані з загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (форма Ф4-ФСС з ТВП);

— Звіту про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих закладів

(форма Ф14, додаток до форми Ф4-ФСС з ТВП);

2)

до ФБ — згідно з наказом № 41** змінено форму Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (додаток 6 до п. 6.7 Інструкції № 339), далі — Розрахункова відомість до ФБ.

* Див. ком. «Звіт за формою Ф4-ФССзТВП і додаток до нього за формою Ф14 з І кварталу 2009 року подаються за новою формою» // «БТ», 2009, № 5, с. 6.

** Див. ком. «Внески до Фонду безробіття — змінено Інструкцію та Розрахункову відомість» // «БТ», 2009, № 13, с. 7.

Розглянемо особливості заповнення цих звітних форм.

 

Що необхідно враховувати при заповненні Розрахункової відомості до ФБ

При нарахуванні внесків до ФБ слід пам’ятати, що страхові внески нараховують виходячи з

розміру страхового внеску, який діє на день нарахування виплат. Причому відповідно до оновленого абзацу першого п. 5.3 Інструкції № 339 підставою для нарахування соцвнесків є бухгалтерські та інші документи, згідно з якими здійснюють нарахування або які підтверджують нарахування заробітної плати (доходу), грошового забезпечення.

З 13.01.2009 р.

за договорами ЦПХ внесок (1,6 %, 2,2 %) нараховують після виконання робіт (надання послуг), тобто за актом виконаних робіт (наданих послуг) (абзац третій п. 5.3 Інструкції № 339). Якщо строк договору перевищує місяць, то щомісячний дохід для нарахування внеску визначають діленням доходу на період виконання договору (п. 5.4 Інструкції № 339). Вважаємо, що такий розподіл доходу необхідний для застосування максимальної величини до розрахованого в такий спосіб доходу, а не для здійснення щомісячного нарахування внесків до ФБ (див. розділ «Приклад» на с. 17). До того ж ділити дохід між періодами потрібно тоді, коли можна визначити період виконання договору (приміром, як у прикладі на с. 17).

Розрахункову відомість до ФБ

тепер подають не лише роботодавці, які використовують найману працю, а й усі інші особи, котрі уклали договори ЦПХ з фізичними особами. При цьому, як зазначено в п. 6.7 Інструкції № 339, її подають починаючи з кварталу, «в якому здійснено виплати». Водночас внески з таких доходів нараховують після виконання робіт (надання послуг), тобто за актом, але сплачувати (не нараховувати!) відповідно до абзацу першого ч. 3 ст. 17 Закону № 1533 і п. 5.6 Інструкції № 339 слід також при виплаті винагороди авансом до підписання акта. Ураховуючи це, можна припустити, що Мінпраці в цьому випадку мало на увазі: доки не здійснено або виплату, або підписання акта, подавати Розрахункову відомість до ФБ не потрібно (це характерно для договорів ЦПХ, тривалість яких перевищує місяць).

Наприклад

, якщо підприємець не використовував найману працю і уклав у березні 2009 року договір ЦПХ, за яким аванс виплачувався у квітні 2009 року, а акт підписано в липні 2009 року, подавати Розрахункову відомість до ФБ він має починаючи зі звіту за I півріччя 2009 року. При цьому у звіті за I півріччя 2009 року заповнюють дані про сплачений внесок із суми авансу в рядку 14 «перераховано» розділу 2, а нарахування доходу — у розділі 1 та внесків (у розділі 2, рядок 2) щодо них слід показати у звіті за 9 місяців 2009 року.

При заповненні оновленої

Розрахункової відомості до ФБ слід ураховувати такі нюанси:

1. При відображенні нарахованої січневої зарплати в

Розрахунковій відомості до ФБ не передбачено розподілу фонду оплати праці січня 2009 року залежно від дати зміни розміру страхових внесків (лист Держцентру зайнятості від 16.02.2009 р. № ДЦ-03-1067/0/6-09). Тому зарплату за період 01.01.2009 — 12.01.2009 р., на яку нараховано внесок у розмірі 1,3 %, необхідно показувати у графі «1,6 %» загальною сумою разом з іншим січневим доходом, на який нараховують внесок у розмірі 1,6 %.

2. Крім зарплати найманим працівникам, у

Розрахунковій відомості до ФБ показують винагороди і нараховані на них внески за договорами ЦПХ:

— у колонці

«1,6 %» розділу 1 — суму винагороди найманим працівникам за договорами ЦПХ разом з нарахованою їм зарплатою;

— у колонці

«2,2 %» розділу 1 — суму винагороди стороннім особам за договорами ЦПХ.

3. У

розділі 1 нарахований дохід показують у межах максимальної величини доходу, з якої справляють внески. Крім того, у розділі 1 передбачено таблицю «у тому числі сума виплат (для застрахованих осіб), на які нараховуються страхові внески (грн) за окремими категоріями застрахованих осіб», у якій окремо вказують виплати пенсіонерам, інвалідам, іноземцям, військовослужбовцям.

4. У рядку

«загальна сума фактичних витрат на оплату праці та грошового забезпечення з початку року (грн)» відображають загальну суму фактичних витрат на оплату праці, суму грошового забезпечення, а також суму винагород за виконані фізичними особами роботи (надані послуги) за договорами ЦПХ, нараховані у I кварталі 2009 року (у тому числі за період 01.01.2009 р. — 12.01.2009 р., з яких внески до ФБ не справлялися) без урахування обмежень щодо максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески (у 2009 році — 10035 грн.)*.

5. При заповненні

розділу 4 «Середня чисельність працівників, які у звітному періоді працювали за договорами цивільно-правового характеру (осіб)» указують лише чисельність фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за договорами цивільно-правового характеру, котрі не перебувають у трудових відносинах з юридичною або фізичною особою*. Цей показник розраховують відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286. При цьому фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) за договорами ЦПХ і при цьому є найманими працівниками, ураховуються у складі показника в розділі 3 «Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб)».

* Див. консультацію «Заповнення Розрахункової відомості по внесках до Фонду безробіття за I квартал 2009 року» на с. 32 цього номера.

Розрахункову відомість до ФБ

за I квартал 2009 року необхідно подати не пізніше 21 квітня 2009 року (19 квітня припадає на вихідний, 21 — перший робочий день).

Приклад заповнення

Розрахункової відомості до ФБ наведено на с. 20.

 

 

Оновлена звітність у ФТВП

Згідно з

наказом № 10-ос** зі звітності за I квартал 2009 року змінено форму Ф4-ФСС з ТВП і форму Ф14, додаток до форми Ф4-ФСС з ТВП.

** Див. ком. «Звіт за формою Ф4-ФССзТВП і додаток до нього за формою Ф14 з І кварталу 2009 року подаються за новою формою» // «БТ», 2009, № 5, с. 6.

У формі

Ф4-ФСС з ТВП у розділах II і III.А додано графу «1,4 %», у якій відображають:

— у

розділі II — об’єкт оподаткування з 13.01.2009 р. у цілих гривнях (по рядку за «1-й місяць», тобто за січень 2009 року слід відобразити зарплату за період 13.01.2009 р. — 31.01.2009 р.);

— у

розділі III.А — суму нарахованого внеску з 13.01.2009 р. за ставкою 1,4 %.

Для добровільно застрахованих осіб у цих

розділах додано графу «1,9 %».

У

розділі IV «Витрати за рахунок страхових внесків» виключено рядки, в яких відображалася допомога при народженні та по догляду за дитиною до 3 років, оскільки з 2007 року їх виплачують не роботодавці за рахунок коштів ФТВП, а органи соцзабезпечення за рахунок коштів держбюджету.

Форми Ф4-ФСС з ТВП

і Ф14 (додаток до форми Ф4-ФСС з ТВП) за I квартал 2009 року необхідно подати не пізніше 21 квітня 2009 року (20 квітня припадає на неробочий день, 21 — перший робочий день).

Приклад заповнення

форми Ф4-ФСС з ТВП наведено на с. 29.

 

 

Особливості заповнення звітності до ФНВ

У зв’язку зі зниженням на 0,1 відсоткового пункту страхового тарифу до ФНВ з 13 січня 2009 року для всіх класів професійного ризику роботодавцям видали повідомлення з новими ставками. При нарахуванні внесків за січень 2009 року зарплату, як і для внесків до ФБ і ФТВП, необхідно розподілити на дві частини за періодами 01.01.2009 — 12.01.2009 р. і 13.01.2009 — 31.01.2009 р., до яких застосовують різні ставки.

Форму щоквартальної

Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (додаток 11 до п. 3.10 Інструкції № 36) не змінено. Водночас згідно з роз’ясненням ФНВ, надісланим робочим органам виконавчої дирекції Фонду, у зв’язку зі зменшенням страхових тарифів на 0,1 % з 13.01.2009 р. страхувальникам у Розрахунковій відомості за І квартал 2009 року на паперовому носії рекомендовано відобразити базу для нарахування внеску та нарахований внесок через дріб (за попереднім страховим тарифом/за новим страховим тарифом), заповнивши в такому порядку:

— показник загальної суми виплат, на які нараховуються страхові внески в січні 2009 року (

розділ 1);

— показник нарахованої суми страхових внесків за січень 2009 року (

рядок 3 «Нараховано. За звітний період (за місяцями)» «1-й місяць» розділу 2).

При цьому робочі органи виконавчої дирекції ФНВ у

Розрахунковій відомості за І квартал 2009 року в електронному вигляді проставляють новий тариф, а коригування рядка 3 «Нараховано. За звітний період (за місяцями)» «1-й місяць» здійснюють у рядку 5 «Донараховано при прийнятті звітності».

У разі виникнення необхідності проведення робочими органами виконавчої дирекції ФНВ камеральної перевірки нарахованої суми страхових внесків за січень 2009 року, відображеної в

Розрахунковій відомості , працівники ФНВ можуть попросити надати розпорядчий документ про кількість робочих і святкових днів у січні 2009 року (в усних консультаціях працівники ФНВ просять на полях Розрахункової відомості вказати кількість робочих днів, що припадають на ці два періоди січня).

Розрахункову відомість

(додаток 11 до п. 3.10 Інструкції № 36) за I квартал 2009 року необхідно подати не пізніше 17 квітня 2009 року (19 квітня припадає на вихідний).

Приклад заповнення

Розрахункової відомості наведено на с. 30.

 

 

Заповнення пенсійного додатка 23 платниками ФСП

Платники ФСП у 2009 році нараховують

внесок до ПФУ у розмірі 26,56 % замість ставки 19,92 %, яку вони застосовували у 2008 році. Цей внесок відображають у рядку 3.2.2 розділу I Розрахунку суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (додаток 23 до п. 11.11 Інструкції № 21-1).

Однак у назві цього

рядка 3.2.2 «19,92 % (рядок 2.1 - рядок 2.1.1) х 19,92 %» досі зазначено ставку 19,92 %, незважаючи на те що вже зі звіту за січень 2009 року внесок розраховують за ставкою 26,56 %, а не 19,92 %. Інших рядків для нового внеску не передбачено.

У попередні роки, коли внесок для платників ФСП підвищувався, ПФУ своєчасно оновлював форму (у 2007 році —

постановою від 18.01.2007 р. № 2-2, у 2008 році — постановою від 25.01.2008 р. № 3-3). У цьому ж році ПФУ «затягнув» з оновленням додатка 23. Незважаючи на це, платники ФСП у рядку 3.2.2 мають відображати нарахований внесок за ставкою 26,56 % (на це вказано і в листі ПФУ від 03.02.2009 р. № 1855/03-30).

Однак на місцях трапляються випадки, коли працівники районних ПФУ не приймають звітність зі старими ставками, наполягаючи на поданні звітності на бланках, в яких надруковано нові ставки, причому з виправленнями ставок від руки звіт також не приймають!

Вважаємо такі дії представників ПФУ

неправомірними. До внесення ПФУ відповідних змін у додаток 23 усі платники, у тому числі платники ФСП, мають подавати звіт за діючою на сьогодні формою додатка 23 (із цього приводу див. також роз’яснення Пенсійного фонду на с. 31 цього номера).

 

 

Додаток 23

за I квартал 2009 року необхідно подати не пізніше 21 квітня 2009 року (20 квітня припадає на неробочий день, 21 — перший робочий день).

 

Приклад

Інформацію про нараховані виплати за I квартал 2009 року наведено в табл. 1 на с. 19 (перенесення днів не здійснювалося).

 

Таблиця 1.

Розрахунок виплат фізичним особам за договорами ЦПХ

П. І. Б. працівника

Нараховано

Оподаткування зарплати

період I кварталу 2009 року

період місяця

відпрацьовано днів

зарплата, грн.

лікарняні, грн.

винагорода за договором ЦПХ

ПДФО

внесок до ПФ

внесок до ФТВП

внесок до ФБ

внесок до ФНВ

нарахування

утримання

нарахування

утримання

нарахування

утримання

Бублик І. І. (найманий працівник, пенсіонер за віком, має право на звичайну ПСП)

січень

01.01 — 12.01

6

270,00

 —

 —

85,01

298,80

18,00

4,05

9,00

3,51

Х

3,24*

13.01 — 31.01

14

630,00

 —

 —

8,82

10,08

3,78

6,93*

разом січень

20

900,00

 —

 —

85,01

298,80

18,00

12,87

9,00

13,59

3,78

10,17

лютий

20

585,00

315,00

 —

85,96

298,80

18,00

8,19

2,93**

9,36

3,51

6,44

березень

21

900,00

 —

10000,00

1584,77

298,80

18,00

12,60

9,00

174,40

5,40

9,90

Усього Бублику І. І.

61

2385,00

315,00

10000,00

1755,74

896,40

54,00

33,66

20,93

197,35

12,69

26,51

Івченко О. О. (стороння фізична особа)

січень

12.01.2009

Х

1000,00

150,00

332,00

20,00

Х

 —

Х

20.01.2009

1000,00

150,00

332,00

20,00

22,00

30.01.2009

1000,00

150,00

332,00

20,00

22,00

разом січень

3000,00

450,00

996,00

60,00

44,00

лютий

10.02.2009

1100,00

165,00

365,20

22,00

24,20

20.02.2009

1100,00

165,00

365,20

22,00

24,20

27.02.2009

1100,00

165,00

365,20

22,00

24,20

разом лютий

3300,00

495,00

1095,60

66,00

72,60

березень

10.03.2009

1200,00

180,00

398,40

24,00

26,40

20.03.2009

1200,00

180,00

398,40

24,00

26,40

31.03.2009

1200,00

180,00

398,40

24,00

26,40

разом березень

3600,00

540,00

1195,20

72,00

79,20

Усього Івченку О. О.

9900,00

1485,00

3286,80

198,00

195,80

Разом за I квартал 2009 року

2385,00

315,00

19900,00

3240,74

4183,20

252,00

33,66

20,93

393,15

12,69

26,51

*До 13.01.2009 р. установлено тариф 1,2 %, з 13.01.2009 р. — 1,1 %.

** Оскільки зарплата працівника не перевищує прожитковий мінімум (585 < 669), то в лютому утримуємо внесок до ФТВП у розмірі 0,5 %.

 

Пояснення до розрахунків

1.

Працівник Бублик І. І. хворів з 16.02.2009 р. по 24.02.2009 р. включно, про що він надав листок непрацездатності. Оплаті підлягають 7 днів хвороби, у тому числі перші 5 днів за рахунок коштів підприємства (16, 17, 18, 19, 20 лютого) і 2 дні — за рахунок коштів ФТВП (23 і 24 лютого). Середньоденна зарплата для оплати лікарняного обчислена з розрахунку виплат за серпень 2008 — січень 2009 року і становить 45 грн. Допомогу виплачують у розмірі 100 %, оскільки страховий стаж працівника дорівнює 11 років. За дні хвороби працівнику нарахували 315 грн., у тому числі:

— оплату перших 5 днів (кошти підприємства) — 45 грн. х 5 дн. = 225 (грн.);

— допомогу по тимчасовій непрацездатності (кошти ФТВП) — 45 грн. х 2 дн. = 90 (грн.).

За відпрацьовані 13 робочих днів нараховано зарплату в сумі 585 грн. (900 : 20 х 13).

2.

Оскільки працівник Бублик І. І. — пенсіонер, то з нарахованої йому зарплати до 13 січня 2009 року внесок до ФБ (0,5 %) не утримують, але із зарплати за період 13.01 — 31.01.2009 р. (670 грн.) слід утримувати внесок за ставкою 0,6 %.

3.

З найманим працівником Бубликом І. І. укладено договір на надання послуг з рецензування рукописів. Рукопис передано 12 лютого 2009 року, а акт наданих послуг підписано 23 березня 2009 року на суму 10000 грн. У бухобліку та звітності нарахування винагороди відображають у березні 2009 року, але оскільки строк договору перевищує місяць, при розрахунку внеску до ФБ (1,6 %) для порівняння з максимальною величиною винагороду необхідно розподілити між лютим та березнем 2009 року пропорційно періоду надання послуг з рецензування (12.02 — 23.03.2009 р.):

— лютий: (10000 : (17 дн. + 23 дн.)) х 17 дн. = 4250 (грн.);

— березень: (10000 : (17 дн. + 23 дн.)) х 23 дн. = 5750 (грн.).

Оскільки ні в лютому, ні в березні зарплата і частина винагороди за договором ЦПХ сукупно не перевищують максимальну величину ((585 + 4250) < 10035; (900 + 5750) < 10035), то в березні слід розрахувати внесок до ФБ виходячи із загальної суми нарахованої винагороди за договором на надання послуг (10000 х 1,6 % = 160 грн.).

Внески до ПФУ, ФТВП та ФНВ на винагороду за договором ЦПХ на надання послуг нараховувати не потрібно.

4.

З Івченком О. О., який не є найманим працівником підприємства, з 01.01.2009 р. укладено договір ЦПХ на виконання робіт. За умовами договору, акти виконаних робіт підписують щодекади, цього ж дня виплачується належна винагорода. При нарахуванні винагороди за актом від 12.01.2009 р. внесок до ФБ не нараховують, оскільки акт підписано до 13.01.2009 р., тобто до набуття чинності змінами, що передбачають справляння внесків до ФБ з таких операцій. Тому підсумок граф «1,6 %» та «2,2 %» розділу 1 (12385 + 8900) на цю величину відрізнятиметься від показника «загальна сума фактичних витрат на оплату праці та грошового забезпечення з початку року (грн)».

З виплат за договорами ЦПХ за виконані роботи також справляються внески до ПФ.

Для спрощення прикладу при заповненні форм виходитимемо з того, що зарплата виплачувалася один раз на місяць.

Сподіваємося, запропонований сьогодні матеріал полегшить вам заповнення зміненої звітності до соцфондів за I квартал 2009 року.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд