Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік та Методичних рекомендацій щодо його складання

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Грудень, 2009/№ 49
Друк
Наказ від 22.10.2009 р. № 752

ФСП:

Мінагрополітики в черговий раз затвердило нову форму Розрахунку «сільськогосподарності»

 

Наказ Міністерства аграрної політики України від 22.10.2009 р. № 752

«Про затвердження Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік та Методичних рекомендацій щодо його складання»

 

Документ, що коментується, наведено в додатку «Документи»

 

Відповідно до

п. 5 Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженого постановою КМУ від 23.04.99 р. № 658, сільськогосподарські підприємства для набуття та підтвердження статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП) до 1 лютого поточного року подають до податкових органів за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік (далі — Розрахунок).

Наказом

, що коментується, Мінагрополітики затвердило нову форму Розрахунку та Методичні рекомендації щодо його складання, які наберуть чинність з 1 січня 2010 року. При цьому згідно з цим наказом втратить чинність стара форма Розрахунку, яка була затверджена наказом Мінагрополітики від 22.11.2007 р. № 818 (Методичні рекомендацій щодо складання цього Розрахунку доведені листом Мінагрополітики від 26.11.2007 р. № 37-27-2-7/18792).

Частина змін, які внесені до нового

Розрахунку та Методичних рекомендацій, спричинена змінами, внесеними до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом МФУ від 30.11.99 р. № 29. Iстотні зміни стосуються порядку визначення загальної суми валового доходу сільгосппідприємства, так:

1) при розрахунку розміру

сільгоспдоходу тепер потрібно враховувати дохід, отриманий від реалізації таких підакцизних продуктів, як виноматеріали виноградні (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблені на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції (без ПДВ). Раніше доходи, отримані від реалізації всіх підакцизних товарів, не включалися до Розрахунку;

2) із

загальної суми валового доходу підлягають виключенню також:

— суми

ПДВ, які залишаються у розпорядженні суб’єктів спеціального режиму оподаткування, встановленого ст. 81 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР;

— суми доходу, отриманого

від реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, у якому здійснюється їх продаж. Причому валовий дохід не коригуватиметься на суму перевищення ціни реалізації (без ПДВ) над залишковою вартістю основних засобів, тобто зменшувати валовий доход будуть на суму не більшу від залишкової вартості реалізованих основних засобів;

— суми доходу від

списаної кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу по закінченні строку позовної давності.

Слід також звернути увагу, що відтепер

наказом, що коментується на законодавчому рівні, закріплено перелік документів, які подає сільгосппідприємство разом з Розрахунком, для підтвердження здійснення форс-мажорних обставин, які виникли з незалежних від підприємства причин (стихійне лихо, дія обставин непереборної сили тощо). При цьому раніше частина цих документів згадувалася в Методичних рекомендаціях, доведених листом Мінагрополітики від 26.11.2007 р. № 37-27-2-7/18792. Про використання решти документів для підтвердження форс-мажорних обставин, а саме: рішення уповноважених органів іншої держави, які легалізовані консульськими установами України, про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території такої держави та висновки інших органів, уповноважених згідно із законодавством засвідчувати обставини форс-мажору, згадувалося лише у консультації в журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 11, с. 44.

Нагадаємо, що такі документи подають підприємства, що не досягли 75 % межі через форс-мажорні обставини для того, щоб у наступному податковому році, після виникнення форс-мажорних обставин мати можливість перейти на сплату ФСП.

 

 

Міністерство аграрної політики України

 

Про затвердження Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік та Методичних рекомендацій щодо його складання

 

Наказ від 22 жовтня 2009 року № 752

 

На виконання

абзацу четвертого пункту 5 Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року № 658, та з метою забезпечення єдиної методології під час визначення платників фіксованого сільськогосподарського податку наказую:

1.

Затвердити Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік (далі — Розрахунок) та Методичні рекомендації щодо його складання, що додаються.

2.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 22.11.2007 р. № 818 «Про затвердження Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік» (зі змінами і доповненнями) з 1 січня 2010 року.

<...>

4.

Наказ набирає чинності з 1 січня 2010 року.

<...>

В. о. міністра Я. ГАДЗАЛО

 

 

Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік

 

Додаток до наказу від 22 жовтня 2009 року № 752

 

1. Загальні положення

1.1.

Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік (далі — Рекомендації) розроблені відповідно до Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про фіксований сільськогосподарський податок» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року № 658 «Про затвердження Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року № 725).

1.2. Ці

Рекомендації визначають порядок заповнення Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік (далі — Розрахунок).

1.3.

Розрахунок складають сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, утворених відповідно до чинного законодавства, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, а також рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому у користування, в тому числі на умовах оренди, та/або земель водного фонду.

1.4. Встановлення розміру відсотків доходу, одержаного від реалізації продукції сільського та рибного господарства власного виробництва та продуктів її переробки, в загальній сумі валового доходу підприємства визначається за формою

Розрахунку.

1.5. Якщо після проведення

Розрахунку сума доходу підприємств сільського та рибного господарства, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 75 відсотків від загальної суми валового доходу підприємства, то такі підприємства згідно зі статтею 2 Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок», за наявності сільськогосподарських угідь та земель водного фонду, є платниками фіксованого сільськогосподарського податку.

1.6. При складанні

Розрахунку підприємства сільського та рибного господарства незалежно від організаційно-правових форм та форм власності керуються даними бухгалтерського обліку. Відображати операції в бухгалтерському обліку необхідно відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування» (із змінами), або якщо підприємство веде облік за спрощеною формою — відповідно до спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року № 186 «Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку» (із змінами).

 

2. Визначення доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки

2.1. У

рядку 1 Розрахунку визначають суму доходу, отриманого від реалізації продукції рослинництва і тваринництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування, для чого підсумовують дані рядків 1.1 та 1.2 Розрахунку.

2.2. У

рядку 1.1 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації продукції рослинництва, що вирощена на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» за аналітичними рахунками продукції рослинництва (без ПДВ) та кредитові обороти по субрахунку 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» в частині доходу від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, за аналітичними рахунками реалізації довгострокових біологічних активів рослинництва (без ПДВ), що обліковуються по первісній вартості.

2.3. У

рядку 1.2 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації продукції тваринництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» за аналітичними рахунками продукції тваринництва (без ПДВ) та кредитові обороти по субрахунку 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» в частині доходу від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, за аналітичними рахунками реалізації довгострокових біологічних активів тваринництва (без ПДВ), що обліковуються по первісній вартості.

2.4. У

рядку 2 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації продукції рибництва, що вирощена у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), які належать товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування.

Для цього рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та сільськогосподарські підприємства, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) підсумовують кредитові обороти субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» аналітичні рахунки продукції рибництва (без ПДВ).

2.5. У

рядку 3 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації продукції, що вироблена із сировини власного виробництва та продуктів її переробки на власних підприємствах та на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.

Для цього підсумовують кредитові обороти субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» аналітичні рахунки реалізації продуктів переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з

УКТЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) без ПДВ.

2.6. У

рядку 4* Розрахунку сільськогосподарські підприємства, які у звітному податковому періоді були утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, зазначають суму доходів, отриманих протягом останнього податкового періоду від надання супутніх послуг. Перелік супутніх послуг затверджений наказом Міністерства аграрної політики України від 29 січня 2007 року № 55 за погодженням з Міністерством фінансів України, Державною податковою адміністрацією України і Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі — Перелік супутніх послуг ).

* Рядок 4 заповнюють тільки сільськогосподарські підприємства, які протягом звітного року утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення.

Для цього використовують суму кредитових оборотів по субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» в частині послуг відповідно до

Переліку супутніх послуг (без ПДВ).

2.7. У

рядку 5 Розрахунку визначають суму, отриману сільськогосподарським підприємством від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) та від надання супутніх послуг, для чого підсумовують дані рядків 1 + 2 + 3 + 4 Розрахунку.

 

3. Визначення загальної суми валового доходу підприємства

3.1. У

рядку 6 Розрахунку зазначають загальну суму валового доходу підприємства у звітному (податковому) році.

Загальна сума валового доходу підприємства визначається відповідно до вимог

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку».

Для визначення загальної суми валового доходу підприємства підсумовують кредитові обороти по субрахунках 791 «Результат операційної діяльності», 792 «Результат фінансових операцій», 793 «Результат іншої звичайної діяльності», 794 «Результат надзвичайних подій».

3.2. У

рядку 7 Розрахунку визначають величину, на яку зменшують загальну суму валового доходу підприємства, для чого підсумовують дані рядків 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 та 7.5 Розрахунку .

3.3. У

рядку 7.1 Розрахунку зазначають суму одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки (доплати, дотації, суми ПДВ, акумульовані на спеціальних рахунках тощо).

Для цього підсумовують кредитові обороти по рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» по відповідних субрахунках, а підприємства, що ведуть бухгалтерський облік за спрощеною формою, підсумовують кредитові обороти по рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» по відповідних субрахунках та кредитові обороти по рахунку 70 «Доходи від реалізації» (відповідні субрахунки) за аналітичними рахунками, на яких обліковуються суми ПДВ, які залишаються у розпорядженні суб’єктів спеціального режиму оподаткування, встановленого

ст. 81 Закону України «Про податок на додану вартість».

3.4. У

рядку 7.2 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації іноземної валюти, яка направлена на розвиток сільськогосподарського виробництва.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти» в частині реалізації іноземної валюти, що спрямовується на розвиток сільськогосподарського виробництва (закупівля насіння, поголів’я худоби, сільськогосподарської техніки тощо).

3.5. У

рядку 7.3 Розрахунку зазначають суму доходу від первісного визнання та від зміни вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції, які обліковуються за справедливою вартістю.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю».

3.6. У

рядку 7.4 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, у якому здійснюється їх продаж.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» в частині реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, у якому здійснюється їх продаж*.

* Не коригується валовий дохід на суму перевищення ціни реалізації (без ПДВ) над залишковою вартістю основних засобів.

3.7. У

рядку 7.5 Розрахунку зазначають суму доходу від списаної кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу по закінченні строку позовної давності.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості».

3.8. У

рядку 8 Розрахунку зазначають скориговану суму валового доходу підприємства, для чого визначають різницю між даними рядка 6 та рядка 7.

 

4. Визначення питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства

4.1. У

рядку 9 Розрахунку визначають питому вагу доходу у відсотках від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва і продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік.

Для цього обраховують відношення даних

рядка 5 Розрахунку до даних рядка 8 Розрахунку, помножене на 100.

 

5. Форс-мажорні обставини

5.1. Сільгосппідприємства у разі виникнення форс-мажорних обставин, з незалежних від них причин (стихійне лихо, дія обставин непереборної сили тощо), даний

Розрахунок подають разом із документом, що підтверджує наявність форс-мажорних обставин у попередньому звітному (податковому) році.

Факт непереборної сили для платників податків підтверджується:

— висновком Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України;

— рішеннями уповноважених органів іншої держави, які легалізовані консульськими установами України, про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території такої держави;

— рішеннями Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затвердженими Верховною Радою України, або рішеннями Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені, посухи, пожежі та інших видів стихійного лиха;

— висновками інших органів, уповноважених згідно із законодавством засвідчувати обставини форс-мажору.

Спеціально для таких платників, які мають один із вищеперелічених висновків (підтверджень) про наявність форс-мажорних обставин, законодавчо встановлено в

абзаці п’ятому частини першої статті 9 Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок» норму, відповідно до якої у наступному податковому році при переході на сплату фіксованого сільськогосподарського податку до таких платників вимога щодо перевищення 75 відсотків питомої ваги доходу від реалізації продукції сільського та рибного господарства власного виробництва і продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік не застосовується.

 

Начальник Управління бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи В. ГАВРИЛЮК

 

img 1
img 2

 

* Рядок 4 заповнюють тільки сільськогосподарські підприємства, які протягом звітного року утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або віділення.

** Не коригується валовий дохід на суму перевищення ціни реалізації (без ПДВ) над залишковою вартістю основних засобів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі