Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Тема тижня. Декларуємо доходи за 2008 рік

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Лютий, 2009/№ 7
Друк
Стаття

ДЕКЛАРУЄМО ДОХОДИ ЗА 2008 РІК

 

Для звичайних фізичних осіб, на відміну від підприємств та підприємців, подання будь-якої декларації — подія неординарна. Причому, що цікаво, звичайні фізичні особи подають декларацію не завжди і не тільки на виконання обов’язку, покладеного на них законодавством, — частіше для них це можливість задекларувати податковий кредит і повернути частину сплаченого протягом року податку з бюджету. Про те, хто зобов’язаний подати декларацію, а хто має на це право, як грамотно заповнити не пристосовану до норм чинного законодавства форму декларації, ви й дізнаєтеся із сьогоднішньої «Теми тижня».

Щороку після закінчення календарного року в передбачених законодавством випадках пересічні громадяни подають декларацію про доходи, отримані ними за минулий рік. Для одних фізичних осіб — це справа добровільна, для інших — обов’язок. Наслідки подання декларації також будуть різні: одні заплатять до бюджету податок з доходів, а інші зможуть отримати відшкодування цього податку з бюджету.

У сьогоднішній «Темі тижня» розповімо, коли, навіщо та як складають і подають до податкового органу декларацію про доходи.

Оксана КОНОНЕНКО, головний редактор,
Вікторія ЗМІЄНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

ДОКУМЕНТИ «ТЕМИ»

КУпАП —

Кодекс про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон про податок з доходів

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Інструкція № 12

— Інструкція про оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю, затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 р. № 12.

Інструкція про податковий кредит

— Інструкція про порядок нарахування платником податку податкового кредиту з податку з доходів фізичних осіб, затверджена наказом ДПАУ від 22.09.2003 р. № 442.

 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ДЕКЛАРУВАННЯ

Декларування доходів громадян здійснюють для:

1) нарахування

податку з доходів фізичних осіб (далі — ПДФО) стосовно доходів, з яких його не було утримано при виплаті (обов’язкове декларування);

2) визначення суми ПДФО, що підлягають поверненню у зв’язку із зменшенням оподатковуваного доходу на суму витрат, які

Законом про податок з доходів визначено як податковий кредит (декларування за бажанням фізичної особи).

Перелік випадків, коли

декларацію подають обов’язково, а коли — за бажанням громадянина, наведено в табл. 1 нижче, а основні правила подання декларації — у табл. 6 на с. 45

 

Таблиця 1

Фізична особа зобов’язана подати декларацію (обов’язкове подання), якщо протягом 2008 звітного року вона:

1) отримувала доходи, що не підлягають оподаткуванню при їх нарахуванні чи виплаті (доходи від операцій з інвестиційними активами (див. с. 36), оподатковувану спадщину та подарунки (див. с. 37));

2) отримувала доходи не від податкових агентів (доходи від здавання в оренду рухомого чи нерухомого майна іншій фізичній особі) (див. с. 37);

3) не використала цільову благодійну допомогу протягом 12 календарних місяців, наступних за місяцем її отримання, за винятком випадку одержання допомоги у вигляді ендавменту. Порядок оподаткування такої допомоги регламентується п.п. 9.7.4 Закону про податок з доходів. У декларації цей дохід відображають у підрозділі 1.2 та рядку 24 розділу III Розрахунку ПДФО;

4) порушила порядок застосовування податкової соціальної пільги (далі — ПСП) та скористалася процедурою відновлення права на таку пільгу, установленою п.п. 6.3.4 Закону про податок з доходів. Обов’язок подання декларації виникає, якщо з будь-яких причин суму недоплати ПДФО і штраф не повністю стягнуто роботодавцем до закінчення граничного строку подання річної декларації. У декларації така інформація наводиться в підрозділі 1.1, причому суму доходу, отриманого від роботодавця, слід зазначати за вирахуванням суми недоплати (лист ДПАУ від 28.12.2007 р. № 26662/7/17-0117*);

5) отримувала іноземні доходи (див. с. 39);

6) самостійно виявила оподатковуваний дохід, не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів минулих років (зазначають у відповідних рядках декларації);

7) має заборгованість, щодо якої у звітному році минув строк позовної давності (такі доходи відображають в підрозділі 1.2 декларацій та рядку 24 розділу III Розрахунку ПДФО);

8) має недоплату податку, що виникла під час проведення остаточного розрахунку при звільненні. Така ситуація можлива, коли суми нарахованого оподатковуваного доходу в місяці звільнення не вистачає для погашення всієї суми нарахованого ПДФО чи штрафів із цього податку (наприклад, за несвоєчасне повернення підзвітних сум (п.п. 9.10.1 Закону про податок з доходів), за порушення порядку застосовування ПСП (п.п. 6.5.2 Закону про податок з доходів));

9) не використала в установлені строки страхову суму, отриману внаслідок крадіжки, знищення або визнання непридатним для використання застрахованого майна, на заміну такого майна (п. 15.2 Закону про податок з доходів):

— для рухомого майна — до кінця календарного року, наступного за роком, в якому сталася страхова подія;

— для нерухомого майна — до кінця другого календарного року, наступного за роком, в якому сталася страхова подія.

Суму невикористаного страхового відшкодування відображають у підрозділі 1.2 декларацій та в рядку 24
розділу III Розрахунку ПДФО.

Фізична особа має право подати декларацію (добровільне подання), якщо вона

:

1) бажає включити до податкового кредиту понесені нею у 2008 році витрати згідно з переліком, установленим п. 5.3 Закону про податок з доходів;

2) бажає повернути надміру утриману з неї роботодавцем суму ПДФО, виявлену при проведенні остаточного розрахунку. Така ситуація може виникнути, якщо при звільненні суми нарахованого ПДФО в останньому місяці роботи виявилося недостатньо для того, щоб за рахунок неї повернути всю надміру утриману суму податку. Зауважимо, що в листі ДПАУ від 28.12.2005 р. № 25941/7/17-2117 та консультації «Порядок заповнення декларації про доходи та Розрахунку суми податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту» // «Вісник податкової служби України», 2009, № 4, с. 30, цей випадок подання декларації названо серед обов’язкових

 

* Див. ком. «Порушення працівником права користування ПСП: ДПАУ розповіла, як утримати 100 % штраф» // «БТ», 2008, № 4, с. 5.

 

ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕКЛАРУВАННЯ

Доходи від операцій з інвестиційними активами

Оподаткування таких доходів регулюється

п. 9.6 Закону про податок з доходів. Під інвестиційним активом (ІА) для цілей п. 9.6 розуміють пакет цінних паперів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом, банківські метали, придбані в банку, незалежно від місця їх подальшого продажу.

До складу

загального річного оподатковуваного доходу фізична особа включає позитивне значення загального фінансового результату операцій з ІА за наслідками звітного року. Для визначення фінансового результату операцій з ІА можна скористатися формулами:

Загальний фінансовий результат за ІА

= інвестиційних прибутків за 2008 рік -
- інвестиційних збитків за 2008 рік

 

Інвестиційний прибуток (збиток)

= Дохід від продажу окремого ІА -
- Вартість окремого ІА (витрати на придбання ІА)

Фінансовий результат від операцій з ІА відображають:

— у

декларації — у підрозділі 1.2;

— у

Розрахунку ПДФО — у рядку 24 розділу III.

Якщо платник податків уклав договір із професійним торговцем цінними паперами на виконання ним функцій податкового агента щодо оподаткування таких доходів, то йому

декларацію подавати не потрібно.

Не підлягають оподаткуванню

, а отже, і відображенню в декларації (п.п. 9.6.8 Закону про податок з доходів):

1) дохід від продажу інвестиційних активів, якщо він не перевищує суму, визначену в

п.п. 6.5.1 Закону про податок з доходів (у 2008 році — 890 грн.);

2) доходи, отримані у вигляді процентів від розміщення фізичною особою коштів у цінні папери, емітовані Мінфіном (

п.п. 4.3.3 Закону про податок з доходів);

3) дохід, отриманий фізичною особою в результаті відчуження акцій (інших корпоративних прав), отриманих нею у власність у процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати (

п.п. 4.3.18 Закону про податок з доходів).

Зверніть увагу: у цих випадках фізична особа не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з ІА суму доходів та витрат на придбання таких ІА (

п.п. 9.6.8 Закону про податок з доходів).

 

Спадщина

Оподаткування доходів, отриманих громадянином у вигляді спадщини, регламентується

ст. 13 Закону про податок з доходів. У табл. 2 на с. 38 наведено ставки ПДФО для оподаткування доходів у вигляді спадщини із зазначенням заповнюваних при цьому рядків розділу III Розрахунку ПДФО до декларації .

Зверніть увагу:

декларацію можуть не подавати громадяни, які протягом 2008 року отримували тільки доходи у вигляді спадщини (подарунку), що відповідно до Закону про податок з доходів оподатковуються за нульовою ставкою, та для яких не передбачено інших підстав для подання декларації у 2008 році (розпорядження КМУ від 26.03.2008 р. № 527-р*).

* Див. ком. «Декларація про доходи громадян за 2007 рік: при отриманні спадщини, оподатковуваної за ставкою 0 %, декларацію подавати не обов’язково» // «БТ», 2008, № 14, с. 7.

 

Подарунки

Доходи, отримані у вигляді подарунку, обкладаються ПДФО за правилами, установленими для оподаткування спадщини (

ст. 14 Закону про податок з доходів). При декларуванні подарунків слід пам’ятати, що не підлягають оподаткуванню подаровані одним членом сім’ї іншому кошти чи майно (майнові чи немайнові права) у межах їхньої частини спільної часткової пайової або спільної сумісної власності, а також батьками дітям, у тому числі зачатим за життя та народженим після, і дітьми батькам у межах їх частини спільної часткової власності відповідно до закону. У декларації відображають лише подарунки, отримані не від податкових агентів.

Доходи у вигляді подарунку

відображають:

— у

декларації — у підрозділі 1.2;

— у

Розрахунку ПДФО — у рядках 22, 23, 24, 25 розділу III.

Як і при отриманні спадщини, оподатковуваної за ставкою 0 %, не потрібно подавати

декларацію, якщо протягом 2008 року громадянин отримував лише подарунки, оподатковувані за ставкою 0 %, звичайно, за умови, що інші підстави для подання ним декларації відсутні (розпорядження КМУ від 26.03.2008 р. № 527-р; лист ДПАУ від 29.01.2009 р. № 364/а/17-0714).

 

Декларування доходів, отриманих не від податкових агентів

Не є податковим агентом

(п.п. 8.2.2 Закону про податок з доходів):

— нерезидент;

— фізична особа, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності;

— фізична особа, яка не здійснює незалежну професійну діяльність.

Якщо фізична особа — орендодавець надавав в оренду нерухоме чи рухоме майно фізичній особі, котра не є підприємцем, то такий орендодавець повинен буде відобразити дохід у вигляді орендної плати в

декларації, оскільки саме така фізична особа є відповідальною за нарахування і сплату податку.

Якщо ж майно здається в оренду податковим агентам, то показувати доходи від таких операцій у

декларації, на наш погляд, не потрібно.

У табл. 3 на с. 39 наведено порядок оподаткування доходів від здавання в оренду.

 

Таблиця 2.

Оподаткування доходів у вигляді спадщини

Вид спадщини

Спадкоємці

члени сім’ї першого ступеня споріднення

інші спадкоємці

спадкоємець — інвалід I групи або має статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування

інші

Якщо спадкодавцем є резидент України*

— нерухоме майно;
— рухоме майно;
— грошові кошти (у тому числі готівкові кошти на рахунках, депозити)

0 %
(ряд. 15 р. III Розрахунку ПДФО)

0 %
(ряд. 15 р. III Розрахунку ПДФО)

5 %
(ряд. 16 р. III Розрахунку ПДФО)

— комерційна та інтелектуальна власність (у тому числі плата за використання інтелектуальної власності у вигляді роялті);
— страхове відшкодування за страховими договорами, кошти на пенсійному рахунку спадкодавця;
— страхове відшкодування за страховими договорами, кошти на пенсійному рахунку спадкодавця

5 %
(ряд. 16 р. III Розрахунку ПДФО);

Якщо спадкодавцем є нерезидент України

— нерухоме майно;
— рухоме майно;
— грошові кошти (у тому числі готівкові кошти на рахунках, депозити)

15 %
(ряд. 17 р. III Розрахунку ПДФО)

0 % : 15%**
(ряд. 15 р. III Розрахунку ПДФО)

15 %
(ряд. 17 р. III Розрахунку ПДФО)

— комерційна та інтелектуальна власність (у тому числі плата за використання інтелектуальної власності у вигляді роялті);
— страхове відшкодування за страховими договорами, кошти на пенсійному рахунку спадкодавця;
— страхове відшкодування за страховими договорами, кошти на пенсійному рахунку спадкодавця

15 %
(ряд. 17 р. III Розрахунку ПДФО)

* ДПАУ наполягає на застосовуванні ставки ПДФО в розмірі 30% до доходу у вигляді спадщини, який отримує нерезидент (лист ДПАУ від 01.10.2007 р. № 4778/щ/17-0715 — див. ком. у «БТ», 2008, № 4, с. 9). Причому нерезиденти можуть відразу після оформлення спадщини, не чекаючи закінчення року, задекларувати свої доходи і сплатити податок.

** На нашу думку, особливий пільговий порядок оподаткування для зазначених осіб має застосовуватися і в разі отримання спадщини від нерезидента (новий п. 13.6 Закону про податок з доходів), хоча тут наявна суперечність двох законодавчих норм (п.п. 13.2.3 Закону про податок з доходів та нового п. 13.6 Закону про податок з доходів). Але, на думку ДПАУ (лист від 12.05.2008 р. № 224/4/17-0710), ступінь споріднення при оподаткуванні спадщини, отриманої від нерезидента, ураховувати не потрібно.

 

Таблиця 3.

Оподаткування доходів від здавання майна в оренду

Вид майна

Ставка податку

Заповнення
декларації

Примітки

Нерухоме майно

15 %

Підрозділ 1.2 декларації; рядок 4 розділу III Розрахунку ПДФО

Об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше мінімальної суми орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу встановлюється органом місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких розташовано таку нерухомість*.
Витрати, понесені орендодавцем на утримання зданої в оренду нерухомості, не зменшують об’єкт оподаткування

Рухоме майно

Підрозділ 1.2 декларації; рядок 10 розділу III Розрахунку ПДФО

Витрати, понесені орендодавцем на утримання зданого в оренду об’єкта рухомого майна, не зменшують об’єкт оподаткування, тобто оподатковується вся сума орендної плати

* Якщо таку мінімальну вартість не встановлено чи не оприлюднено до початку звітного податкового року, то об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, визначеного в договорі оренди.

При здаванні фізичною особою нерухомості в оренду іншій фізичній особі, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності, договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню. При цьому орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем звітного кварталу. У декларації, мабуть, необхідно вказувати фактично сплачений у звітному році податок з доходів, а не суму податку, що припадає на дохід за звітний рік.

 

Декларування іноземних доходів

Якщо у 2008 році фізична особа отримувала іноземні доходи, то вона зобов’язана відобразити їх у декларації в сумі, перерахованій за курсом НБУ на дату отримання.

Якщо з країною, де отримано дохід, укладено договір

про уникнення подвійного оподаткування, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, громадянин може зменшити податкове зобов’язання з ПДФО на суму сплаченого за кордоном податку. Підставою для цього є довідка про суму утриманого податку, а також про базу його нарахування, видана державним органом країни, в якій виплачено дохід, уповноваженим утримувати податок. Таку довідку має бути легалізовано консульством України у відповідній країні (п.п. 9.9.4 Закону про податок з доходів). Перелік чинних договорів про уникнення подвійного оподаткування ДПАУ навела в листі від 09.01.2008 р. № 93/7/12-0117*. Крім того, з 29.09.2008 р. ВРУ ратифікувала Конвенції з Ісландією та Йорданією**.

* Див. ком. «Уникнення подвійного оподаткування: оновлено Перелік міжнародних договорів» // «БТ», 2008, № 3, с. 6.

** Див. ком. «Уникнення подвійного оподаткування: Україна ратифікувала Конвенції з Ісландією та Йорданією» // «БТ», 2008, № 39, с. 6.

При отриманні іноземних доходів у країнах — учасницях СНД легалізовувати довідку про суму сплаченого податку в цих країнах не потрібно, оскільки вони є учасниками

Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.93 р. (лист ДПАУ від 23.02.2007 р. № 3635/7/12-0117).

Іноземні доходи декларуються:

— у

декларації — у підрозділі 1.4;

— у

розділі III Розрахунку ПДФО: у рядку 28 — отриманий дохід у гривнях, у рядку 29 — сума ПДФО, розрахована за ставкою 15 % з іноземного доходу, зменшена на суму податку, сплаченого за кордоном (за наявності підтверджуючих документів, відповідним чином легалізованих). Якщо виходить від’ємний результат, то в рядку 29 проставляється «0» (лист ДПАУ від 18.02.2008 р. № 3057/7/17-0217).

 

Заповнення декларації при продажі рухомого
та нерухомого майна

Незважаючи на те, що при продажу нерухомого та рухомого майна*** ПДФО сплачується під час продажу, а податковим агентом виступає нотаріус, ці доходи має бути відображено в річній

декларації в підрозділі 1.2 та в розділі III Розрахунку ПДФО тільки у тому разі, коли фізособа подає декларацію з інших підстав (крім операцій з продажу майна):

— для нерухомого майна — у

рядках 1, 2, 3;

— для рухомого майна — у

рядках 9, 10.

*** Докладніше про оподаткування продажу нерухомості див. у статті «Продаж нерухомості та податок з доходів фізичних осіб» // «БТ»,2007, № 7, с. 40.

При цьому сума самостійно сплаченого податку при продажу нерухомості зазначається в

рядку 6, а рухомого майна — у рядку 12. Тому якщо при здійсненні операції ПДФО було сплачено правильно, то податкове зобов’язання з ПДФО не виникне.

За допомогою декларування можна також повернути сплачений ПДФО, якщо з будь-яких причин нотаріальні дії з посвідчення договору не здійснено, а податок уже сплачено. У такому разі заповнюється лише

рядок 6 (12) розділу III Розрахунку ПДФО, унаслідок цього така сума підлягає поверненню з бюджету:

— для нерухомого майна:

рядок 6 розділу III рядок 8 розділу III зі знаком «-»  рядок 2 розділу IV зі знаком «-»;

— для рухомого майна:

рядок 12 розділу III  рядок 14 розділу III зі знаком «-»  рядок 3 розділу IV зі знаком «-».

Для полегшення заповнення

декларації наведемо в табл. 4 порядок оподаткування нерухомого майна, а у табл. 5 — рухомого майна.

 

Таблиця 4.

Оподаткування доходів від продажу нерухомого майна

Вид нерухомості

Продаж не частіше 1 разу на рік

Продаж частіше 1 разу на рік

Житлова нерухомість — будинок, садовий будиночок (уключаючи земельну ділянку, на якій його розташовано, а також господарсько-побутові споруди та будови, розташовані на такій земельній ділянці), квартира чи кімната:

площею до 100 кв. м

Не оподатковується

5 % від вартості продажу

площею понад 100 кв. м

1 % від вартості, що припадає на площу понад 100 кв. м:

ПДФО = Д х (Sпр : Sзаг) х 1 %*

Нежитлова нерухомість — інші об’єкти нерухомості, а також об’єкти незавершеного будівництва

5 % від вартості продажу

* Умовні позначення:

Д — дохід від продажу нерухомості (вартість продажу). Вартість продажу визначається виходячи з договірної ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче за оцінну вартість, розраховану органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства;

Sпр — площа, що перевищує 100 кв. м;

Sзаг — загальна площа нерухомості, що продається.

 

Таблиця 5.

Оподаткування доходів від продажу рухомого майна

Вид майна

Продаж не частіше 1 разу на рік

Продаж частіше 1 разу на рік

Легковий автомобіль, мотоцикл, моторолер, моторний (парусний) човен*

1 % від вартості продажу за умови сплати держмита чи оплати послуг нотаріуса

15 % від вартості продажу

Інше майно (крім інвестиційних активів)

15 % від вартості продажу

* За пільговою ставкою оподаткування дозволяється продати лише один з перелічених об’єктів протягом року. При цьому доходи від продажу будь-якого рухомого майна для цілей оподаткування не зменшуються на суму понесених витрат на його придбання, тобто оподатковується вся виручка від продажу рухомого майна.

 

Для визначення сум загального річного оподатковуваного доходу і заповнення

декларації* фізичні особи, які зобов’язані подавати таку декларацію, повинні вести облік доходів і витрат у Книзі обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу за формою, затвердженою наказом ДПАУ від 16.10.2003 р. № 490. За неведення такого обліку згідно зі ст. 1641 КУпАП фізичну особу може бути притягнуто до адмінвідповідальності (див. табл. 6 на с. 45).

* Порядок заповнення декларації докладно описано в рубриці «Тема тижня» «Декларування доходів за 2007 рік» // «БТ», 2008, № 7, с. 36.

Зверніть увагу:

неоподатковувані доходи, отримані фізичними особами у 2008 році, у декларації не відображають.

 

ДЕКЛАРУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ

Правила декларування податкового кредиту

Податковий кредит

— це сума (вартість) витрат, понесених платником податку — резидентом у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату ПДВ та акцизного збору), на суму яких дозволено зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, отриманого за результатами такого звітного року, у випадках, визначених Законом про податок з доходів.

Витрати, які можна включати до податкового кредиту за підсумками 2008 року, зазначено в табл. 7 на с. 46.

Декларування податкового кредиту здійснюють за такими правилами

:

1

. Правом на податковий кредит може скористатися лише резидент, який має ідентифікаційний номер (п.п. 5.4.1 Закону про податок з доходів; п. 2.1 Інструкції про податковий кредит). Особи, які офіційно відмовилися від ідентифікаційного номера, не можуть претендувати на нарахування податкового кредиту (лист ДПАУ від 23.10.2006 р. № 5564/П/17-0715).

2

. Загальна сума нарахованого податкового кредиту не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу, отриманого протягом звітного 2008 року у вигляді заробітної плати (п.п. 5.4.2 Закону про податок з доходів). Отже, доходи інші, ніж зарплата, зменшити на суму податкового кредиту не можна.

3

. ПДВ та акцизний збір не входять до суми податкового кредиту (потрібно відняти).

4

. Якщо фізична особа не скористалася правом на нарахування податкового кредиту за результатами звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься (п.п. 5.4.3 Закону про податок з доходів). ДПАУ дозволяє задекларувати податковий кредит за 2008 рік не лише до 1 квітня 2009 року, а і протягом усього 2009 року (листи ДПАУ від 26.07.2005 р. № 14645/7/17-3117, від 12.05.2006 р. № 9045/7/17-2116, від 24.12.2007 р. № 7175/Г/17-0715, № 26230/7/17-0717), хоча із Закону про податок з доходів таке право не випливає.

5

. До складу податкового кредиту можна включити лише фактично понесені витрати, підтверджені документально. До таких документів належать (п.п. 5.2.1 Закону про податок з доходів):

— фіскальний чи товарний чек;

— касовий ордер;

— товарна накладна;

— інші розрахункові документи чи договори, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і визначають суму таких витрат.

Зверніть увагу:

документи, що підтверджують понесені витрати, які включають до податкового кредиту, надсилати до податкового органу не потрібно. Їх слід лише зберігати протягом строку, достатнього для проведення податковим органом податкової перевірки нарахування такого податкового кредиту (п.п. 5.2.2 Закону про податок з доходів). Але на вимогу податкового органу пред’явити такі документи платнику податків доведеться (п.п. «в» п. 19.1 Закону про податок з доходів).

Не виключено, що вже під час прийняття

декларації працівники податкової інспекції порадять фізичним особам надати документи, що підтверджують витрати, довідку від роботодавця про нараховану зарплату і утриманий податок, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду тощо (див. статтю «Декларування доходів — конституційний обов’язок фізичної особи» // «Вісник податкової служби України», 2009, № 4, с. 18).

6

. Облік понесених витрат, що включаються до податкового кредиту, як і при обов’язковому декларуванні доходів, на підставі підтверджуючих документів слід вести у Книзі обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу за формою, затвердженою наказом ДПАУ від 16.10.2003 р. № 490. Водночас п. 4 Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, затвердженого наказом ДПАУ від 16.10.2003 р. № 490, допускає враховувати документи і відомості з метою отримання податкового кредиту в реєстрі, записи в якому провадяться в довільній формі.

7

. Щоб задекларувати податковий кредит за 2008 рік, слід заповнити і подати декларацію та обидва додатки, в яких зазначають:

— у

Переліку витрат — перелік сум витрат, які фізична особа понесла у 2008 році та включає до податкового кредиту;

— у

Розрахунку ПДФО — щодо податкового кредиту заповнюють розділ І . Якщо інших оподатковуваних доходів у 2008 році фізична особа не отримувала, то суму ПДФО, задекларовану до повернення (рядок 3 розділу І), переносять до рядка 1 розділу IV.

8

. При розрахунку суми ПДФО до повернення з бюджету у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту (розділ І Розрахунку ПДФО) загальний річний дохід, нарахований протягом 2008 року у вигляді зарплати (рядок 1 розділу І), потрібно зменшити на суми утриманих з такої зарплати соцвнесків та ПСП і нарахованого податкового кредиту (рядок 06 Переліку витрат).

Звертаємо увагу: працівники ДПАУ з цим не згодні (

листи ДПАУ від 27.04.2006 р. № 4796/6/17-0716, від 13.08.2007 р. № 9813/5/17-0716, від 18.02.2008 р. № 3057/7/17-0217).

Однак ми вважаємо саме нашу позицію правильною та законодавчо обґрунтованою (див.

«Тему тижня» «Декларування доходів за 2007 рік» // «БТ», 2008, № 7, с. 36). До того ж, як показує практика, отримавши від фізичної особи заповнену саме в такий спосіб декларацію, працівники податкових інспекцій на місцях погоджуються з таким підходом та повертають ПДФО у заявленій у ній сумі. При відмові прийняти заповнену таким чином декларацію її можна надіслати поштою, а в разі відмови повернути заявлений до повернення ПДФО — звернутися до суду. Тим більше, що позитивна судова практика з цього питання вже існує (наприклад, постанова районного суду в м. Києві від 26.01.2006 р.; постанова районного суду м. Донецька від 01.12.2006 р. у справі № 2-2292).

На закінчення наведемо приклад заповнення

декларації про доходи і додатків до неї.

 

ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ

Припустимо, фізична особа у 2008 році

отримала такі доходи, як:

1)

заробітна плата за основним місцем роботи — ТОВ «АБВ» за період з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р. — 36000 грн. (3000 х 12), з якої утримано:

— ПДФО —

5211 грн. (ПСП не застосовувалася);

— внески до соцфондів «знизу» — 1260 грн.;

2)

заробітна плата за сумісництвом — ТОВ «ВОГ» за період з 01.02.2008 р. по 31.07.2008 р. — 4200 грн. (700 х 6), з якої утримано:

— ПДФО —

414,83 грн. (ПСП надано в розмірі 1287,50 грн. (257,50 х 5));

— внески до соцфондів «знизу» — 147 грн.;

3)

орендну плату від здавання в оренду легкового автомобіля ТОВ «АБВ» за період з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р. — 12000 грн. (1000 х 12). Сума утриманого орендарем ПДФО становить 1800 грн.;

4) дохід від

продажу моторолера — 8000 грн. Договір купівлі-продажу було оформлено в нотаріуса. До оформлення угоди громадянин сплатив податок за ставкою 1 % у сумі 80 грн., що підтверджується квитанцією банку;

5)

спадщину від батьків, громадян України — квартиру вартістю 800000 грн.

Також він

планував продати отриману в спадщину квартиру площею 110 кв. м за 1200000 грн. При цьому до нотаріального посвідчення договору було сплачено ПДФО в сумі 1090,91 грн. (1200000 х 10 : 110 х 1%). Однак угода не відбулася (договір купівлі-продажу укладено не було).

У 2008 році фізичною особою понесено такі витрати, які може бути включено

до складу податкового кредиту:

1) оплата навчання за 2008 рік у вищому навчальному закладі свого сина в сумі 8000 грн. (оплата навчання з розрахунку на місяць не перевищила 890 грн.);

2) сплата процентів за іпотечним кредитом у 2008 році (площа будинку становить 140 кв. м.) — 15000 грн.

Перш ніж заповнити

декларацію і додатки, пояснимо деякі нюанси її заповнення:

1) при декларуванні податкового кредиту суму нарахованої зарплати за основним місцем роботи і за сумісництвом (

підрозділ 1.1 декларацій) потрібно зменшити на суму утриманих внесків до соцфондів «знизу» (1260 грн. + 147 грн.) та суму отриманих платником ПСП (1287,50 грн.). При цьому зауважимо, що ДПАУ не погоджується з таким підходом;

2) у

декларації не зазначається дохід від здавання в оренду легкового автомобіля ТОВ «АБВ», яке згідно з нормами Закону про податок з доходів є податковим агентом;

3) ПДФО при продажу моторолера було сплачено до здійснення угоди. При цьому функції податкового агента виконував нотаріус. Однак, оскільки у фізичної особи є інші підстави для подання

декларації, то в ній необхідно зазначити і доходи від продажу такого майна;

4) дохід у вигляді нерухомого майна (квартира), отриманий у спадщину від членів сім’ї першого ступеня споріднення (батьків), які були громадянами України, оподатковують за ставкою 0 %;

5) ПДФО, сплачений у сумі 1090,91 грн. стосовно планованої купівлі-продажу квартири, угода щодо якої фактично не відбулася, громадянин має право повернути;

6) до податкового кредиту сплачені проценти за іпотечним кредитом, громадянин має право включити частково, у сумі

10714,29 грн. (100 : 140 х 15000).

 

Фрагмент заповненої декларації

<...>

1.1. Доходи, одержані мною ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (заробітна плата, дивіденди, премії, інші грошові та натуральні винагороди, доходи від роботи за сумісництвом, за договорами цивільно-правового характеру, авторські винагороди, а також доходи від виконання разових та інших робіт):

 

Місце основної роботи, де зберігається трудова книжка (повне найменування та код юридичної особи за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи)

За який час одержано дохід
з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р.

Сума нарахованого доходу

Сума утриманого податку

ТОВ «АБВ» (код за ЄДРПОУ 12345678), у тому числі

з 01.01.2008 р.
по 31.12.2008 р.

36000,00

5211,00

— сума утриманих внесків до соціальних фондів

 

1260,00

ТОВ «ВОГ» (код за ЄДРПОУ — 31356789), у тому числі:

з 01.02.2008 р.
по 31.07.2008 р.

4200,00

414,83

— сума утриманих внесків до соціальних фондів

 

147,00

— сума наданих податкових соціальних пільг

 

1287,50

Усього нарахований дохід у вигляді заробітної плати

 

40200,00

5625,83

Всього оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати

Х

37505,50
(40200 - 1260 - 147 - 1287,5)

5625,83

 

1.2. Доходи, одержані мною в інших місцях НЕ ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (за виконання робіт за сумісництвом, за договорами цивільно-правового характеру, разових та інших робіт, дивіденди, авторські винагороди):

 

Де одержано доходи і за що (підприємство або особа, зареєстрована як підприємець та код юридичної особи за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи)

За який час одержано дохід
з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р.

Сума нарахованого доходу

Сума утриманого податку

Продаж рухомого майна

Червень 2008 року

8000,00

80,00

Спадщина (нерухоме майно)

Вересень 2008 року

800000,00

Всього

Х

808000,00

80,00

<...>

 

РОЗДІЛ 3

 

3.1. З урахуванням наведених вище даних, вважаю, що мій доход, з якого необхідно сплатити прибутковий податок за 200

8 рік, становить 45505,50 грн. (37505,50 + 8000)

<...>

Фрагмент заповненого

Переліку витрат

Перелік сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно із статтею 5 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»
(до декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2008 року)

 

Витрати, фактично понесені платником податку протягом 2008 року

Код рядка

Реквізити документів, які підтверджують витрати

Сума (грн.)

1

2

3

4

...

...

...

...

Сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його сім’ї першого ступеня споріднення, але не більше суми, розмір якої не перевищує суми місячного мінімального прожиткового рівня для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень, у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.
У 2008 році цей розмір становив 890 грн. на місяць (633 грн. х 1,4)

02

Квитанція № 10 від 09.01.2009 р.,
квитанція № 158 від 28.08.2008 р.

8000,00

...

...

...

...

Частину суми процентів за іпотечним кредитом, сплачених платником податку, яка розраховується за правилами, визначеними згідно із статтею 10 Закону 889-IV

05

Квитанція № 124 від 10.01.2008 р.
... (наводяться реквізити усіх платіжних документів)

10714,29

Всього витрат (06 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05)

06

х

18714,29

<...>

 

Фрагмент заповненого

Розрахунку ПДФО

Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету,
у тому числі у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту

<...>

Розділ I

(сума ПДФО до повернення з бюджету у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту)


рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

визначені платником

за наслідками
перевірки

1

Сума загального річного доходу, нарахованого протягом 2008 року у вигляді заробітної плати (зазначено у п. 1.1 Розділу I декларації), зменшена на суму податкового кредиту, зазначену у рядку 06 переліку сум витрат

18791,21
(37505,50 - 18714,29)

 

2

Сума ПДФО з оподатковуваного доходу, визначеного у п. 1 цього розділу за ставкою, встановленою п. 7.1 ст. 7 Закону (15 %)

2818,68
(18791,21 х 15 %)

 

3*

Сума ПДФО до повернення (сума ПДФО, утримана протягом 2008 року та зазначена у п. 1.1 Розділу I декларації, зменшується на суму ПДФО, визначену у п. 2 цього розділу

2807,15
(5625,83 - 2818,68)

 

* Сума податку до повернення не може перевищувати суми податку, перерахованого до бюджету окремим платником податку.

<...>

 

Розділ III

(суми податку з доходів фізичних осіб, які підлягають сплаті до бюджету)


рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

визначені
платником

за наслідками
перевірки

Доходи від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) (п. 9.1 ст. 9, ст. 11 код бюджетної класифікації 11011200)

 

<...>

 

 

6

Сума ПДФО самостійно сплачена платником податку до бюджету протягом року з зазначених доходів, визначених у п. 1.2 Розділу I декларації (пп. 1.1; 2.2; 3.3; 4.4; 5.5)

1090,91

 

7

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2 Розділу I декларації (сума пп. 1.1; 2.2; 3.3; 4.4; 5.5)

 

8**

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2 Розділу I декларації (сума пп. 1.1; 2.2; 3.3; 4.4; 5.5 -
- п. 6 цього розділу)

-1090,91

 

Доходи від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) (ст. 12 з урахуванням положень п. 7.1 ст. 7, п. 22.3 ст. 22; код бюджетної класифікації 11011300)


рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

визначені
платником

за наслідками перевірки

9

Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 1 % (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації)

8000,00

 

9.9

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 9 цього розділу

80,00

 

 

<...>

 

 

12

Сума ПДФО, самостійно сплачена платником податку до бюджету протягом року з доходів, визначених у пп. 9.9; 10.10; 11.11 цього розділу

80,00

 

13

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2 Розділу I декларації (сума пп. 9.9; 10.10; 11.11)

80,00

 

14**

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2 Розділу I декларації (сума пп. 9.9; 10.10; 11.11; -
- п. 12 цього розділу)

(80,00 - 80,00)

 

Доходи, отримані внаслідок прийняття у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав (ст. 13, код бюджетної класифікації 11011400)


рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

визначені
платником

за наслідками перевірки

15

Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 0 % (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації)

800000,00

 

15.15

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 15 цього розділу

 

 

<...>

 

 

19

Сума ПДФО, самостійно сплачена платником податку до бюджету протягом року із зазначених доходів, визначених у (пп. 15.15; 16.16; 17.17; 18.18)

 

20

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2 Розділу I декларації (сума пп. 15.15; 16.16; 17.17; 18.18)

 

21**

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2 Розділу I декларації (сума пп. 15.15; 16.16; 17.17; 18.18 - п. 19 цього розділу)

 

<...>

 

** Позитивне значення цього підрахунку відповідає податковому зобов’язанню платника податку із сплати до бюджету сум ПДФО. Від’ємне значення відповідає сумі ПДФО, що належить до повернення платнику податку з бюджету.

 

Розділ IV

(податкове зобов’язання)


рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

визначені
платником

за наслідками перевірки

1

Податкове зобов’язання (р. 30 Розділу III - р. 1 Розділу II - р. 3 Розділу I), код 11010100. Позитивне значення цього підрахунку відповідає податковому зобов’язанню платника податку із сплати до бюджету сум ПДФО. Від’ємне значення відповідає сумі ПДФО, що належить до повернення платнику податку з бюджету, у тому числі у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту

-2807,15
(0 - 0 - 2807,15)

 

3

Податкове зобов’язання (або від’ємне значення) платника податку із сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум податку з доходів фізичних осіб

(п. 8 Розділу III, код 11011200)

-1090,91

 

4

Податкове зобов’язання (або від’ємне значення) платника податку із сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум податку з доходів фізичних осіб

(п. 14 Розділу III, код 11011300)

 

5

Податкове зобов’язання (або від’ємне значення) платника податку із сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум податку з доходів фізичних осіб

(п. 21 Розділу III, код 11011400)

 

<...>

 

Таблиця 6.

Основні правила подання декларації

Запитання

Відповідь

1

2

В яких випадках подають декларацію?

1) якщо фізична особа зобов’язана подавати декларацію згідно з нормами Закону про податок з доходів чи інших законів (див. розділ «Обов’язкове декларування» на с. 36);
2) якщо фізична особа має право подати декларацію (див. розділ «Декларування податкового кредиту» на с.40)

Яку форму декларації застосовують за 2008 рік?

Як і в попередні роки, декларацію за 2008 рік подають за старою формою додатка 1 до Інструкції № 12 (наказ ДПАУ від 06.01.2009 р. № 1), до якої додають два додатки (форма додатків відповідає торішнім, наведеним у листі ДПАУ від 22.01.2008 р. № 1025/7/17-0217, рядки яких підкориговано з урахуванням того, що декларація подається за результатами 2008 року):
«Перелік сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно із статтею 5 Закону Україні «Про податок з доходів фізичних осіб» (до декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2008 року)» (далі — Перелік витрат) — якщо фізична особа декларує податковий кредит;
«Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту» (далі — Розрахунок ПДФО) — у цьому додатку частково, але незначно, змінено розділ IV.
Бланки декларацій можна отримати в податкових органах безкоштовно (п. 18.9 Закону про податок з доходів)

Який строк
подання декларації?

До 1 квітня року, наступного за звітним. Декларацію за 2008 рік подають не пізніше 31 березня 2009 року.

Декларацію для декларування податкового кредиту можна подавати протягом усього 2009 року, наступного за звітним (лист ДПАУ від 24.12.2007 р. № 7175/Г/17-0715, № 26230/7/17-0717). При цьому штрафні санкції за несвоєчасне подання декларації не застосовуються.
Фізичні особи, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати декларацію не пізніше закінчення 60-го календарного дня, що передує такому виїзду (п. 18.3 Закону про податок з доходів)

Що є датою подання декларації?

При поданні декларації особисто — дата її реєстрації в податковому органі.
При поданні декларації поштою — дата здійснення поштового відправлення, зазначена на штампі відділення зв’язку (у консультаціях працівників податкового відомства щодо надсилання декларації поштою, як і для інших декларацій, містяться вимоги надсилати її не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку її подання)

Куди подають декларацію?

До податкового органу за місцем постійного чи переважного проживання фізичної особи, яка декларує свої доходи

Хто заповнює декларацію?

Декларацію заповнюють (п. 18.5 Закону про податок з доходів):
1) самостійна фізична особа;
2) інша особа, нотаріально уповноважена такою фізичною особою здійснювати заповнення. При цьому в декларації необхідно зазначити інформацію про таку іншу особу на рівні інформації про платника податку.
Обов’язково декларацію заповнює від імені платника податків інша особа (п.п. «б» п.п. 18.5.1 Закону про податок з доходів):
опікун чи піклувальник — стосовно доходів, отриманих неповнолітньою чи недієздатною особою (за дітей річну декларацію подають батьки — лист ДПАУ від 19.06.2007 р. № 12450/7/17-0717);
спадкоємці (розпорядники майна, державні виконавці) — стосовно доходів, отриманих протягом звітного податкового року померлим платником податку;
державний виконавець, уповноважений здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, оголошеного в установленому порядку банкрутом;
3) податковий орган — на запит фізичної особи, надісланий до податкового органу до 1 березня року, наступного за звітним. Відмова посадової (службової) особи податкового органу надати такі послуги звільняє фізичну особу від будь-якої відповідальності за неповне або неправильне заповнення декларації (п. 18.10 Закону про податок з доходів)

Коли декларацію не подають?

1. Звільнено від обов’язку подавати декларацію незалежно від видів та сум отриманих доходів фізичних осіб, які (п.п. «а» п 18.4 Закону про податок з доходів):
— є неповнолітніми чи недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб і держави станом на кінець звітного податкового року;
— перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні чи ув’язнення на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;
— перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;
— перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року.
2. Якщо протягом року фізична особа отримувала оподатковувані доходи виключно від податкових агентів.
3. Якщо фізична особа не бажає декларувати право на податковий кредит і при цьому в інших випадках така особа не зобов’язана декларувати свої доходи

Відповідальність за неподання, неправильне заповнення декларації

За неподання чи несвоєчасне подання громадянами декларації про доходи або включення до декларації перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, виноситься попередженне або накладається адмінштраф за ст. 1641 КУпАП від від 51 до 136 грн. (за повторне протягом року порушення — штраф від 85 до 136 грн.)

Розрахунки з бюджетом

Строк для сплати ПДФО до бюджету — протягом 30 календарних днів з дня отримання податкового повідомлення про таке нарахування.
Якщо за результатами декларації ПДФО підлягає поверненню з бюджету, така сума зараховується на банківський рахунок фізичної особи, відкритий у банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів з дня отримання декларації.
За неповне або несвоєчасне повернення з бюджету сум ПДФО орган Держказначейства нараховує та сплачує фізичній особі штраф (п.п. 20.4.2 Закону про податок з доходів). При затримці отримання коштів:
— до 30 календ. днів, наступних за останнім днем граничного строку їх виплати, — 10 % такої суми;
— від 31 до 90 календ. днів — 50 %;
— від 91 календ. днів — 100 %

 

Таблиця 7.

Перелік витрат, які можна включати до податкового кредиту за підсумками 2008 року

Перелік витрат, які дозволено включати до складу податкового кредиту у 2008 році
(п. 5.3 Закону про податок з доходів)

Рядок Переліку витрат

Порядок включення витрат до податкового кредиту

1

2

3

Пожертвування чи благодійні внески неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні (п.п. 5.3.2)

01

До податкового кредиту включають у розмірі, що перевищує 2 %, але не більше 5 % від суми загального оподатковуваного доходу фізичної особи звітного 2008 року

Витрати на навчання платника податків чи іншого члена його сім’ї першого ступеня споріднення (п.п. 5.3.3)

02

Умови для включення:
1) до податкового кредиту потрапить вартість оплаченої середньої професійної чи вищої форми навчання (на думку ДПАУ, лише навчання у вітчизняних навчальних закладах);
2) розмір податкового кредиту для 2008 року обмежено 890 грн. за кожен повний чи неповний місяць навчання;
3) до податкового кредиту оплату навчання включає:
— якщо навчається один член сім’ї — будь-який із членів сім’ї за їх вибором;
— якщо навчаються обидва члени сім’ї — окремо до податкового кредиту кожного відповідно до вартості його навчання;
4) якщо навчання оплачує роботодавець, а в подальшому такі витрати йому компенсує працівник (повністю або частково), то працівник ці витрати не може включити до свого податкового кредиту (лист ДПАУ від 26.11.2008 р. № 9594/Ш/17-0714, 1648/6/17-0716, 24395/7/17-0717).
Позицію ДПАУ з нашими коментарями з приводу податкового кредиту на навчання наведено у статті «Податковий кредит на навчання: ДПАУ узагальнила свої роз’яснення в одному листі» // «БТ», 2007, № 48, с. 12)

Витрати на сплату страхових внесків, страхових премій та пенсійних внесків, внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади за такого платника податків та члена його сім’ї першого ступеня споріднення (п.п. 5.3.5)

03

Умови для включення:
1) внески має бути сплачено страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, установі банку;
2) підстава — договори довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійні контракти з недержавним пенсійним фондом;
3) розмір податкового кредиту щодо таких витрат у 2008 році з розрахунку на кожен повний чи неповний місяць 2008 року, протягом яких діяв договір:
— за такого платника податків — 890 грн.;
— за члена його сім’ї першого ступеня споріднення (якщо такий родич сам за себе не сплачує) — 445 грн. (890 грн. х 50%);
— якщо фізичну особу страхував (платив за неї внески) роботодавець, то граничні розміри (890 грн. і 445 грн.) зменшуються на суму сплачених платежів.
Докладніше див. статтю «Недержавне пенсійне забезпечення — потурбуємося про забезпечену старість працівників» // «БТ», 2008, № 11, с. 13.

Витрати на штучне запліднення, незалежно від того чи перебуває платник податків у шлюбі з донором (п.п. 5.3.6)

04.1

На думку ДПАУ (листи від 15.05.2008 р. № 4172/к/17-0714, № 9704/7/17-0717), до податкового кредиту можна віднести лише витрати на штучне запліднення. Витрати, визначені в п.п. 5.3.4 ст. 5 Закону про податок з доходів, які здійснено у зв’язку зі штучним заплідненням, у тому числі на проведення супутнього штучному заплідненню лікування, не відносять до витрат, передбачених п.п. 5.3.6 ст. 5 Закону про податок з доходів, а отже, і до податкового кредиту.
Витрати на штучне запліднення (допоміжні репродуктивні технології), які можна віднести до податкового кредиту, названо в листі МОЗ від 27.03.2006 р. № 4.40-19/186, зокрема (лист ДПАУ від 07.10.2008 р. № 8752/і/17-0714):
ЗІВ — запліднення ін вітро (IVF);
ІКСІ — ін’єкція одного спермія в цитоплазму ооцита (IKSI);
ІСЧ — інсемінація спермою чоловіка;
ІСД — інсемінація спермою донора;
ЕТ — ембріотрансфер;
сурогатне материнство

Оплата вартості державних послуг, включаючи сплату державного мита, пов’язаних з усиновленням дитини (п.п. 5.3.6)

04.2

Частина суми процентів за іпотечним (житловим) кредитом (п.п. 5.3.1)

05

Оподаткування регулюється ст. 10 Закону про податок з доходів.
Умови для включення:
1) кредит має бути іпотечним житловим, тобто цільовим на будівництво чи придбання у власність житла;
2) строк погашення кредиту має бути не менше 5 повних календарних років;
3) забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором має бути забезпечене заставою житла, на придбання якого береться кредит;
4) житло, що придбавається, має бути визначено як основне місце проживання платника (підтвердження — штамп у паспорті платника про реєстрацію за цією адресою; для житла, що будується (лист ДПАУ від 22.02.2006 р. № 1022/Х/17-0715), платник податків має право самостійно визначити житло, що будується, як основне місце його проживання, указавши про це в річній декларації або склавши заяву, що подається разом з річною податковою декларацією);
5) фізична особа, яка претендує на податковий кредит, має досягти 18-річного віку (п. 10.6 Закону про податок з доходів), крім випадків спільної часткової або спільної сумісної власності членів подружжя на об’єкт іпотеки, одному з яких менше 18 років, якщо за умовами заповіту об’єкт іпотеки передається у спадщину фізичній особі молодше 18 років;
6) до податкового кредиту відносять лише суму фактично сплачених у 2008 році процентів за кредитним договором (сума щомісячних платежів «тіла кредиту» не враховується);
7) якщо площа житла перевищує 100 кв. м, то до податкового кредиту включають сплачені проценти, помножені на коефіцієнт (К), що розраховується за формулою:
К = МП : ФП,
де МП — мінімальна загальна площа житла, що дорівнює 100 кв. м;
ФП — фактична загальна площа житла, що будується (придбавається) за рахунок іпотечного кредиту;
8) право на податковий кредит щодо сплачених процентів виникає незалежно від валюти, в якій виданий та погашається кредит (гривня чи іноземна валюта) (листи ДПАУ від 13.06.2008 р. № 12187/7/17-0717 і від 17.06.2008 р. № 6023/6/17-0716). Раніше ДПАУ заперечувала віднесення до податкового кредиту сплачених процентів за валютними кредитами;
9) для підтвердження суми витрат щодо процентів, сплачених в іноземній валюті, слід керуватися п. 7.3 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР. З урахуванням норм п. 7.3 цього Закону проценти, сплачені у валюті, слід включати до податкового кредиту в сумі фактично сплачених гривень у зв’язку з купівлею валюти для подальшого погашення нарахованих процентів. Підтверджуючими документами в цьому випадку мають бути документи на купівлю валюти (саме в них зазначено фактично витрачені кошти для купівлі валюти), а посилання на офіційний курс НБУ без документального підтвердження, очевидно, не допоможе;
10) додаткові документи, що підтверджують право на податковий кредит: паспорт (з позначкою про реєстрацію) або заява в довільній формі, нотаріально засвідчений іпотечний договір, кредитний договір, квитанція про сплату процентів за кредитом протягом звітного року. На думку ДПАУ (лист від 28.08.2008 р. № 11636/5/17-0716), якщо у платіжних документах суму сплачених процентів окремо не виділено (основну суму кредиту і проценти оплачено одним документом, що не містить інформації про таке розбиття), то права на податковий кредит щодо сплачених процентів немає. Причому як підтвердження сплачених процентів не може бути прийнято довідки, виписки та інші письмові підтвердження. Ми з цим не згодні (див. ком. «Податковий іпотечний кредит громадян: у платіжних документах має бути виділено суму сплачених процентів» // «БТ», 2008, № 38, с. 10).
Докладніше див. статтю «Іпотечний податковий кредит громадян» // «БТ», 2007, № 5, с. 18

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі