Теми статей
Обрати теми

Первинний облік відходів та тари: хто і як складає форму № 1-ВТ

Редакція БТ
Стаття

ПЕРВИННИЙ ОБЛІК ВІДХОДІВ ТА ТАРИ:

хто і як складає форму № 1-ВТ

 

Підприємства та підприємці, в яких у процесі виробничої діяльності утворюються відходи та які використовують пакувальні матеріали і тару, з 2009 року зобов’язані вести первинний облік відходів у типовій формі № 1-ВТ.

У сьогоднішній статті розповімо, хто повинен складати цей документ і як правильно його заповнити.

Вікторія ЗМІЄНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про відходи —

Закон України «Про відходи» від 05.03.98 р. № 187/ 98-ВР.

Порядок № 2034 —

Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів, затверджений постановою КМУ від 01.11.99 р. № 2034.

Порядок № 224 —

Порядок збору, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки), затверджений наказом Мінекономіки від 02.10.2001 р. № 224.

Наказ № 342

— наказ Мінприроди «Про затвердження типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» та Інструкції щодо її заповнення» від 07.07.2008 р. № 342.

Інструкція № 342

— Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», затверджена наказом Мінприроди від 07.07.2008 р. № 342.

 

Хто і навіщо складає форму № 1-ВТ

Згідно з

п.п. « г» ст. 17 Закону про відходи суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов’язані на підставі матеріально-сировинних балансів виробництва виявляти і вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, і подавати щодо них статистичну звітність у встановленому порядку. При цьому згідно з п. 4 Порядку № 2034 первинний облік відходів підприємства ведуть відповідно до типових форм первинної облікової документації (картки, журнали, анкети) з використанням технологічної, нормативно-технічної, планово-економічної, бухгалтерської та іншої документації. У цих документах відображають дані щодо первинного обліку відходів, необхідні для заповнення форм державної статистичної звітності та ведення паспорта відходів.

З метою організації первинного обліку відходів

Мінприроди розробив типову форму первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» та Інструкцію № 342 щодо її заповнення. Цю форму слід застосовувати з 1 січня 2009 року (з дати набуття чинності наказом № 342). Досі всі ті, хто згідно з чинним законодавством зобов’язані були вести первинний облік відходів, організовували його самостійно в розроблених ними формах.

Складати

ф. № 1-ВТ згідно з п. 3 наказу № 342 мають юридичні особи всіх форм власності, видів економічної діяльності та організаційно-правових форм господарювання, фізичні особи — підприємці, у діяльності яких утворюються відходи і використовуються пакувальні матеріали і тара.

Нагадаємо значення термінів «відходи», «упаковка», «тара»:

відходи

— речовини, матеріали та предмети, що утворюються у процесі людської діяльності та не мають подальшого використання за місцем утворення або виявлення та яких їх власник має позбутися шляхом утилізації чи видалення (ст. 1 Закону про відходи)*;

* Докладніше про небезпечні відходи див. у статті «Небезпечні відходи: зберігаємо, утилізуємо, обліковуємо» // «БТ», 2008, № 31, с. 13.

упаковка

— технічний засіб або комплекс засобів з розміщеним у ньому товаром, що забезпечує захист товару від пошкоджень і втрат у процесі транспортування, зберігання та продажу, а довкілля — від забруднень (п. 2 Порядку № 224);

тара

— основний елемент упаковки, що є виробом для розміщення товару (п. 2 Порядку № 224).

Ураховуючи, що майже всі підприємства (підприємці) використовують у своїй діяльності пакувальні матеріали і тару, а безвідходні виробництва — рідкість, практично всі суб’єкти господарської діяльності з 01.01.2009 р. повинні вести первинний облік відходів та упаковки у

ф. № 1-ВТ.

Дані

ф. № 1-ВТ може бути використано для (п. 1.4 Інструкції № 342):

— ведення державного обліку та паспортизації відходів;

— складання адміністративних даних;

— проведення контролю, експертизи проектів та об’єктів;

— підготовки технічної документації, реєстраційних карток для реєстрів місць утворення, переробки та видалення відходів;

— проведення інвентаризації відходів;

— затвердження лімітів та отримання дозволів на утворення і розміщення відходів;

— отримання ліцензій і дозволів на поводження з відходами та упаковкою;

— оперативного вирішення питань поводження з неякісною та небезпечною продукцією;

— ідентифікації та паспортизації потенційно небезпечних об’єктів і складання декларацій безпеки;

— заповнення документів для транскордонних перевезень відходів тощо.

Запроваджувати

ф. № 1-ВТ згідно з п. 1.4 Інструкції № 342 слід:

— за наказом керівника або технічного директора;

— за письмовим розпорядженням начальника цеху (відділення, дільниці, іншого підрозділу) або керівника відповідної служби підприємства.

Зразок складання такого наказу (розпорядження) наведено в

додатку 1 до Інструкції № 342 (приклад заповнення див. нижче).

 

 

Додаток 1

до Інструкції щодо заповнення типової форми

первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів

та пакувальних матеріалів і тари»

 

Товариство з обмеженою відповідальність «АБВ»

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ)

22.12.2008 р. м. Харків № 1

 

Про введення в дію типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ

«Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»та Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»

 

На виконання наказу Мінприроди України від 07.07.2008 р. № 342, яким затверджена Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», згідно з вимогами статті 17 Закону України «Про відходи» та інших законодавчо-нормативних актів у сфері поводження з відходами та пов'язаних з цим вимог безпеки

 

НАКАЗУЮ (ЗОБОВ'ЯЗУЮ)

1. Призначити відповідальною особою за здійснення первинного обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари на підприємстві (далі — первинний облік) Івченко Д. М. директора з виробництва з 01.01.2009 р.

2. Відповідальному за первинний облік Івченку Д. М. разом з керівниками структурних підрозділів і служб підприємства на підставі даних попереднього обстеження укласти перелік місць, де ведеться первинний облік (технологічних дільниць, одиниць обладнання або окремих операцій), перелік конкретних видів відходів та пакувальних матеріалів і тари, що мають обліковуватися за кожним з цих місць, та періодичність здійснення обліку кожного виду відходів (упаковки) до 29.12.2008 р.

3. Керівникам структурних підрозділів та служб підприємства разом з відповідальним за первинний облік

Івченком Д. М. призначити своїми наказами (розпорядженнями) відповідальних осіб за ведення і зберігання типових форм № 1-ВТ за кожним конкретним місцем первинного обліку відповідно до їх посадових обов’язків та фаху (кваліфікації) з 01.01.2009 р.

4. Відповідальному за первинний облік Івченку Д. М. з керівниками відповідних структурних підрозділів і служб підприємства встановити порядок забезпечення відповідальних осіб, визначених у пункті 3:

бланками типових форм № 1-ВТ та/або програмними продуктами для їх ведення;

відповідними засобами контролю та метрологічного забезпечення;

розрахунками коефіцієнтів переведення кількості відходів та упаковки в тони до

01.01.2009 р.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на технічного директора Козуба Д. М.

 

Підпис керівника підприємства

/Орлов/ Орлов К. К.

 

 

Порядок заповнення форми № 1-ВТ

Облік відходів та упаковки у

ф. № 1-ВТ рекомендують здійснювати на паперових чи електронних носіях щодо кожного технологічного процесу, окремої операції, одиниці устаткування, де утворюються відходи і використовується упаковка. Форму № 1-ВТ наведено на с. 39.

Слід зауважити:

ф. № 1-ВТ не є статистичною звітністю чи первинним документом бухгалтерського обліку. Скоріше це внутрішній документ підприємства, призначений для накопичення інформації про відходи, пакувальні матеріали і тару, необхідну для складання на їх підставі статистичної звітності щодо відходів.

Порядок заповнення реквізитів

ф. № 1-ВТ викладено в розділі 2 Інструкції № 342. При цьому графи, виділені жирними лініями, заповнюються обов’язково, а виділені тонкими лініями (графи 5, 12, 13 і 14) — не обов’язково. Їх заповнюють лише за наявності міжнародних, національних, галузевих чи внутрішніх нормативних документів, що регламентують зазначення цих даних.

До

ф. № 1-ВТ не включаються дані про речовини (продукти, сполуки), що є (п. 1.2 Інструкцій № 342):

— готовою продукцією, що підлягає подальшому використанню;

— напівфабрикатами, призначеними за технологією виробництва для подальшої переробки з метою отримання готової продукції;

— відходами, що надходять у водні об’єкти зі стічними водами та викидаються в атмосферне повітря, які відображають у

формі № 2-ТП (повітря) «Звіт про охорону атмосферного повітря», затвердженій наказом Держкомстату від 03.06.2008 р. № 172, та формі № 2-ТП (водгосп) «Звіт про використання води», затвердженій наказом Держкомстату від 30.09.97 р. № 230. Виняток становлять речовини, уловлені (отримані) у процесі очищення газів та стічних вод, що виходять від джерел забруднення на відповідних спорудах і установках.

Основні правила заповнення

ф. № 1-ВТ наведено в таблиці на с. 36.

 

Відповідальність

Згідно зі

ст. 42 Закону про відходи до правопорушень у сфері поводження з відходами належать також порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами. При цьому винні особи, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.

Адміністративну відповідальність

за порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності з порушенням установлених строків, порядку її подання передбачено ст. 821 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X (далі — КуАП). Таким чином, за відсутність або неналежне ведення первинного обліку відходів у ф. № 1-ВТ на посадових осіб можуть накласти штраф від 51 до 85 грн. Розгляд таких адміністративних справ та накладення штрафів входить до компетенції державних інспекторів Мінприроди* (ст. 2421 КуАП).

* Докладніше про перевірки Мінприроди див. ком. «Перевірки Мінприроди — порядок дій» // «БТ», 2009, № 6, с. 8.

До кримінальної відповідальності посадових осіб можна притягти

за посадову недбалість за ст. 367 Кримінального кодексу України від 05.04.2001 р. № 2341-III.

На закінчення наведемо інформацію про заповнення

ф. № 1-ВТ (с. 36) та бланк ф. № 1-ВТ (с.  39).

 

Реквізит ф. № 1-ВТ

Інформація, яку відображають

1

2

ЗАГОЛОВНА ЧАСТИНА

Найменування підприємства

Зі Свідоцтва про державну реєстрацію

«Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків»

Для юридичної особи — зі Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи

Для фізичної особи — з картки фізичної особи — платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера)

Після прийменника «за» у назві
ф. № 1-ВТ

Проставляють період, за який здійснюють облік утворюваних відходів та використаної упаковки чи їх більшої частини згідно з наказом (розпорядженням) по підприємству (ділянці), із зазначення проміжку часу (наприклад, у 200_ р., або I півріччя 200___ р., або II квартал 200_ р., або конкретний тиждень чи доба, або з 10-ї до 12-ї години на певну дату) чи іншого показника технологічного циклу виробництва (наприклад, за третю зміну на певну дату, або за другу плавку на певну дату). Якщо більшість відходів та видів упаковки обліковують за різні періоди часу, після прийменника «за»проставляється прокреслення «—»

«Цех (відділення, дільниця, підрозділ або інше)»

Проставляють найменування підрозділу підприємства згідно з документацією (наприклад, заточувальне відділення механічного цеху № 2)

«Код виду економічної діяльності»

Код основного чи додаткового виду економічної діяльності, який здійснює цей підрозділ, з Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005, затвердженої наказом Держкомстату від 26.12.2005 р. № 375. Зазначений код має збігатися з одним із кодів (основним чи додатковим) довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

«Виробничий, технологічний процес, установка (устаткування)»

Код і найменування виробничого, технологічного процесу, установки (устаткування), де утворюються відходи і використовується упаковка, зазначають згідно з додатком 2 до Інструкції № 342. Якщо виробничий, технологічний процес, установка (устаткування) не зазначені в додатку 2 до Інструкції № 342, його найменування визначають за чинними нормативними документами (ДСТУ, ГОСТ, ОСТ). Якщо нормативних документів немає, то в заголовку ф. № 1-ВТ указують найменування технологічного процесу та його окремої операції безпосередньо за документацією підприємства (наприклад, технологічний процес фасування масла, операція виготовлення PET-пляшки)

«Технологічна одиниця, на якій здійснюється облік (окрема операція, одиниця обладнання)»

ТАБЛИЧНА ЧАСТИНА

Графа 1

Зазначають найменування:
відходів, що утворюються у процесі виробництва (надання послуг). Для найменування відходів вибирають відповідний термін з додатка 5 до Інструкції № 342 (додаток А до ДСТУ 3910-99), за відсутності терміна в додатку А до ДСТУ 3910-99 використовують галузеві нормативні документи;
упаковки, використаної для упаковки продукції чи виробничих потреб. Найменування упаковки беруть із додатків 3 та 4 до Інструкції № 342, або з Номенклатури продукції промисловості, затвердженої наказом від 29.12.2007 р. № 477. Якщо упаковку вже не може бути використано за призначенням, її відображають як відходи упаковки. Окремо вказують упаковку, виготовлену самостійно, імпортовану та отриману від вітчизняного виробника.

 

За відсутності найменування відходу чи упаковки в додатках до Інструкції № 342 слід застосовувати уніфіковане найменування речовини (матеріалу, виробу) з числа найменувань вихідних компонентів або кінцевих продуктів процесу, в якому утворюються відходи і використовується упаковка. Якщо і тепер неможливо визначити найменування відходу чи упаковки жодним зі згаданих способів, тоді разом з додатковим терміном, наведеним у додатку 7 до Інструкції № 342, застосовують уніфіковане найменування виробничого процесу (операції) чи устаткування або технологічної одиниці, наведене в заголовній частині ф. № 1-ВТ.
Як тимчасовий виняток для заповнення графи 1 допустимо використовувати слово «відходи» чи «відхід» або «тара» чи «упаковка» із застереженням, що в подальшому це найменування має бути уточнено

Графа 2

Зазначають фізичний стан відходів чи упаковки, словами: «твердий (конденсований)», «шламоподібний (пастоподібний)», «рідиноподібний (рідинний, рідина)», «газоподібний (газ)».
Вид упаковки визначають за найменуваннями, зазначеними в розділах А — Е додатка 3 до Інструкції № 342

Графи 3 і 4

Зазначають відповідно код і найменування:
відходів — за Класифікатором відходів ДК 005-96, затвердженим наказом Держстандарту від 29.02.96 № 89;
упаковки — у графі 3 вказують код з Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97, затвердженого наказом Держстандарту від 30.12.97 р. № 822, а у графі 4 — найменування упаковки з додатків 3, 4 до Інструкції № 342 чи з інших нормативних документів на конкретний вид тари (пакувального матеріалу)

Графа 5

Зазначають норматив утворення відходу (включаючи відходи упаковки) чи норматив використання упаковки на підставі відповідного нормативного документа (галузевого чи такого, що діє на підприємстві).
Якщо у графі 5 указують норматив на одиницю часу, то його наводять у вигляді дробу, у чисельнику якого проставляють фізичну одиницю виміру кількості відходів чи упаковки, а у знаменнику — одиницю часу (наприклад, т/год., шт./квартал,
м3/місяць, од./добу тощо).
Якщо відходи (витрачання упаковки) нормують на основі конкретного показника виробництва, то норматив також указують у вигляді дробу, у знаменнику якого проставляють одиницю виміру показника виробництва (сировина, продукція, енергоносій, параметр процесу). Наприклад, для виробництва взуття: тонн обрізків шкіри/1000 м2 кожної сировини; тонн обрізків шкіри/1000 пар виробленого взуття; для фасування масла: кількість PET-пляшок/тонну масла.
Для упаковки багаторазового використання вказують кількість циклів її використання до перетворення її на відходи внаслідок зносу. Наприклад, кратність використання або відсоток зносу за один цикл тощо.
Якщо норматив утворення відходу чи використання упаковки не встановлено, у графі 5 проставляють прокреслення «—»

Графа 6

Зазначають фізичну одиницю виміру кількості (об’єму) утворюваного відходу чи упаковки (т (кг), шт., м3 (л, мл), м2 (дм2), бочки тощо) згідно з Класифікатором системи позначень одиниць виміру та обліку ДК 011-96, затвердженим наказом Держстандарту від 09.01.97 р. № 8.
Перевагу слід надавати виміру кількості відходів та упаковки в одиницях маси (тоннах).
Якщо графу 5 заповнено, то у графі 6 потрібно вказати ту саму одиницю виміру

Графа 7

Зазначають коефіцієнт перерахунку в тонни показника, наведеного у графі 6. Якщо у графі 6 зазначено тонни, то у графі 7 указують коефіцієнт 1. Якщо кількість утворюваних відходів чи задіяної упаковки неможливо перерахувати в одиниці маси, у графі 7 проставляється прокреслення «—»

Графи 8-а і 8-б

Указують кількість утворених відходів чи використаної упаковки за період часу (виробничий цикл), зазначений у заголовку ф. № 1-ВТ:
у графі 8-а — у тих одиницях виміру, які зазначено у графі 6;
у графі 8-б — у тоннах:

графа 8-б = графа 8-а х графа 7. Якщо у графі 7 коефіцієнт перерахунку відсутній, то у графі 8-б проставляється прокреслення «—»

Графи 9-а і 9-б

Зазначають кількість утворених відходів чи використаної упаковки, що зібрано та утилізовано підприємством (підприємцем) або іншим переробником за угодою, укладеною з виробником:
у графі 9-а — кількість утвореного відходу (використаної упаковки);
у графі 9-б — кількість відходів (упаковки) у тоннах:

графа 9-б = графа 9-а х графа 7 . Якщо у графі 7 коефіцієнт перерахунку відсутній, то у графі 9-б проставляється прокреслення «-».
У графах 9-а і 9-б проставляють прокреслення «-», якщо:
— відходи на підприємстві не утилізують;
— використана підприємством упаковка після застосування упакованої продукції не збирається цим підприємством і воно не уклало відповідних угод з переробниками відходів упаковки.
Дані граф 8-а і 9-а (чи 8-б і 9-б) щодо використаної упаковки мають збігатися, якщо після застосування упакованої продукції використана упаковка повністю збирається та переробляється самим підприємством-виробником або за угодами, укладеними підприємством-виробником з підприємствами-переробниками

Графи 10-а і 10-б

Зазначають обсяги відходів, які:
— видаляють (знищують, захоронюють) або тимчасово розміщують (накопичують) на території підприємства без подальшої утилізації;
— передають для утилізації іншим юридичним особам (як вторинну сировину);
— видаляють із території підприємства-виробника на полігони, звалища та інші об’єкти видалення чи розміщення відходів.
У графі 10-а вказують кількість відходів в одиницях виміру, які зазначено у графі 6, а у графі 10-б — у тоннах.
За умови повної утилізації відходів на підприємстві показники граф 8-а і 9-а та 8-б і 9-б збігаються, а у графах 10-а і 10-би проставляють прокреслення «-»

Перевірка:

графа 9-а + графа 10-а = графа 8-а або графа 9-а + графа 10-а < графа 8-а (якщо нормативними документами встановлено технологічні втрати відходів);

графа 9-б + графа 10-б = графа 8-б або графа 9-б + графа 10-б < графа 8-б (якщо нормативними документами встановлено технологічні втрати відходів)

Графа 11

Наводять відомості про об’єкт, куди надходять відходи чи використана упаковка для утилізації або видалення. У п. 2.12 Інструкції 342 такими об’єктами названо:
— станцію нейтралізації чи установку типу «Циклон »для спалювання відходів, які зосереджено безпосередньо на підприємстві;
— фірму, яка займається збиранням та заготівлею відходів як вторинної сировини (переробкою та утилізацією упаковки);
— полігон чи звалище для промислових або побутових відходів;
— об’єкт тимчасового або довготривалого розміщення відходів.
Щодо зібраної підприємством упаковки у графі 11 також указують дані про підрозділ, де відбувається її утилізація, або відомості про підприємства, з якими укладено договори на збирання та утилізацію використаної упаковки. За відсутності таких даних у графі 11 зазначають дані про оптових споживачів або торговельних агентів, до яких надходить продукція в упаковці.
У графі 11 також наводять відомості про подальше поводження з відходами (використаною упаковкою) за місцем надходження: утилізація, переробка, знешкодження, тимчасове зберігання, транспортування, захоронення, спалення, компостування

Графи 12, 13 і 14

У графах 13 і 14 указують значення показників, найменування яких наведено у графі 12: клас небезпеки, категорію небезпеки тощо.
У графах 12 — 14 відображають лише показники, передбачені чинними нормативними документами для існуючих технологічних процесів та речовин, матеріалів, предметів і відходів, які є діючими для підприємства

 

img 1

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі