Теми статей
Обрати теми

Експлуатація автомобіля: розрахунок норми витрачання мастильних матеріалів

Редакція БТ
Стаття

ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ:

розрахунок норми витрачання мастильних матеріалів

 

При експлуатації автомобіля увага насамперед приділяється нормам витрачання палива, адже витрати на нього становлять левову частку експлуатаційних автомобільних витрат. Крім того, витрати на паливо ретельно контролюються перевіряючими. До мастильних матеріалів, як правило, ставлення не таке уважне. Можливо, це пов’язане з тим, що операції з доливання чи заміни олив (мастил) належать до технічного обслуговування автомобіля і такі витрати є періодичними, на відміну від витрат на паливо. До того ж установлені нормативи витрачання мастильних матеріалів здебільшого значно перевищують фактичну потребу в них, тому ризик перевищити ліміт мінімальний. І все ж таки витрати на мастильні матеріали нормуються, і сьогодні ми зупинимося на цьому питанні докладно.

Євгенія БОРИСЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Норми № 43

— Норми витрати палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені наказом Мінтрансу від 10.02.98 р. № 43.

Положення № 102

— Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затверджене наказом Мінтрансу від 30.03.98 р. № 102.

 

Загальні правила розрахунку

Як зазначено в

листі Українського науково-дослідного інституту стандартизації, сертифікації та інформації від 21.01.2002 р. № 18/7-207 , термін «пально-мастильні матеріали» не стандартизовано на державному рівні. Разом з тим відзначається, що пально-мастильні матеріали взагалі — це матеріали (пальне для двигунів, оливи, мастила), призначені для транспортних засобів та сільськогосподарської техніки.

Основним документом при нормуванні витрачання мастильних матеріалів є

Норми № 43, якими встановлено нормативи витрати:

— моторних олив;

— трансмісійних олив;

— спеціальних олив;

— пластичних мастил.

Згідно з

Нормами № 43 нормування витрачання олив і мастил здійснюється пропорційно витраті палива відповідно до встановлених нормативів.

Нормативи витрати мастильних матеріалів (наведено в

додатку В до Норм № 43 — див. у табл. 1) установлено на 100 л (100 м3 СПГ*) нормативних витрат палива (Qн), розрахованих для конкретного автомобіля.

* СПГ — скраплений природний газ.

Нагадаємо, що

нормативна витрата палива (Qн) — це обсяг палива, виражений в об’ємних одиницях (л, м3), що має витрачатися автомобілем при здійсненні певного пробігу, виконанні певної транспортної чи спеціальної роботи з урахуванням певних умов експлуатації. Нормативні витрати палива для кожного конкретного автомобіля розраховуються за наведеними в Нормах № 43 формулами залежно від типу автомобіля (легковий, автобус, вантажний бортовий, спеціальний тощо) із застосуванням установлених норм витрат палива та коефіцієнтів їх коригування.

Простіше кажучи,

— це вже остаточна, розрахована з усіма поправочними коефіцієнтами (залежно від умов експлуатації автомобіля) витрата палива для конкретного автомобіля, яку ви застосовуєте в роботі при списанні палива в межах норм.

Нормативи витрачання олив (наведено в

додатку В до Норм № 43) установлено в літрах (л) на 100 л нормативної витрати палива (), розрахованої для конкретного автомобіля (або на 100 м3 СПГ), а нормативи витрати мастил — у кілограмах (кг) на 100 л нормативної витрати палива, розрахованої для конкретного автомобіля (або на 100 м3 СПГ) — див. табл. 2 на с. 43.

Нагадаємо, що нормативна витрата палива — це обсяг палива, виражений в об’ємних одиницях (л, м3), що має витрачатися автомобілем при здійсненні певного пробігу, виконанні певної транспортної або спеціальної роботи з урахуванням певних умов експлуатації. Нормативну витрату палива розраховують на основі базових лінійних норм з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, наведених у

Нормах № 43.

Для того щоб визначити норму витрати мастильних матеріалів, необхідно взяти розрахований для конкретного автомобіля показник Qн і вирішити нескладну пропорцію, застосовуючи встановлені нормативи (див. табл. 2 на с. 43).

Приклад 1

. Припустимо, норма витрати палива (Qн) для автомобіля ГАЗ — 24-02 становить 14 л/100 км. Норма витрати моторної оливи становить 1,6 л/100 л. Відповідно витрата моторної оливи на 100 км пробігу становитиме:

14

х 1,6 : 100 = 0,224 (л/100 км).

Відповідно на 1 тис. км. витрата оливи для цього автомобіля становитиме не більше 2,24 л.

 

Поправочні коефіцієнти

По-перше

, нормативи витрати олив та мастил зменшуються на 50 % для всіх автомобілів, що перебувають в експлуатації до трьох років (крім автомобілів, позначених у табл. 2 знаком (*)).

Приклад 2.

Норма витрати моторної оливи для автомобіля ГАЗ 24-02 (за умови, що Qн = 14 л : 100 км) у перші три роки експлуатації становитиме 1,12 л на 1 тис. км (2,24 х 50 %). Автомобіль ГАЗ 24-02 не позначено в таблиці (*), тому при розрахунку норми витрати олив у перші три роки експлуатації необхідно застосовувати знижувальний коефіцієнт 0,5.

По-друге

, нормативи витрати мастильних матеріалів збільшуються до 20 % для автомобілів, що перебувають в експлуатації понад вісім років.

По-третє

, витрати мастильних матеріалів при капітальному ремонті агрегатів установлюються в кількості, що дорівнює однієї заправної місткості системи мастила цього агрегату.

 

Якщо для автомобіля, що експлуатується, не встановлено нормативи витрати мастильних матеріалів

Якщо на автомобіль, що вами експлуатується, не встановлено норми витрати олив та мастил (див. табл. 2 на с. 43), то ви без проблем можете розрахувати нормативні показники. Якщо ж модель і марку вашого автомобіля не наведено в табл. 2 на с. 43, то потрібно звернутися до

п. 2.3 Норм № 43, де йдеться про встановлення тимчасових нормативів витрати мастильних матеріалів у розмірах, наведених у табл. 1 на с. 42.

 

Таблиця 1

Тип автомобіля

Моторна олива, л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн

Трансмісійна олива, л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн

Спеціальна олива, л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн

Пластичні (консистентні) мастила, кг/100 л (кг/100 м3 СПГ) Qн

Дизельні та газодизельні вантажні автомобілі та автобуси з повною масою понад 3,5 т

До 2,8

До 0,4

До 0,1

До 0,3

Інші автомобілі та автобуси

До 1,8

До 0,15

До 0,05

До 0,1

 

Тимчасові норми витрати мастильних матеріалів (так само, як і тимчасові норми витрати палива) запроваджуються наказом керівника підприємства. Такі норми є діючими тільки для автомобілів цього підприємства і втрачають чинність при запровадженні в Україні постійних норм витрати палива та мастильних матеріалів на відповідні моделі (модифікації) автомобілів, спецавтомобілів чи спеціального обладнання.

Приклад 3

. На балансі підприємства значиться автомобіль Lanos TF69Y, норма витрати палива (Qн) з урахуванням усіх поправочних коефіцієнтів для якого становить 9,8 л/100 км. Припустимо, що автомобіль перебуває в експлуатації 5 років.

Розрахуємо граничні норми витрати моторної оливи та пластичних мастил для цього автомобіля.

У розрахунку на 100 км:

— моторна олива: 9,8

х 1,8 : 100 = 0,1764 л/100 км;

— пластичні мастила: 9,8

х 0,1 : 100 = 0,0098 кг/100 км.

На 1 тис. км пробігу норми витрати моторної оливи та пластичних масел для цього автомобіля становитимуть відповідно 1,764 л і 0,098 кг.

 

Валові витрати і ПДВ

Згідно з

Положенням № 102 заміна (у тому числі сезонна) чи доливання оливи, проведення мастильних робіт є роботами з технічного обслуговування транспортних засобів (ТО-1 і ТО-2). Однак це не завжди дозволяє включати такі витрати до складу валових витрат у розмірі 100 %, керуючись п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток. На мастильні матеріали, що витрачаються при експлуатації легкових автомобілів (так само, як і на паливо для таких автомобілів), п.п. 5.4.10 Закону про податок на прибуток установлено обмеження: не включаються до складу валових витрат 50 % таких витрат. При цьому платник податків звільняється від обов’язку доведення зв’язку таких витрат з його господарською діяльністю.

Що стосується суми «вхідного» ПДВ у вартості мастильних матеріалів, придбаних для експлуатації автомобіля в господарській діяльності, що обкладається ПДВ, то вона включається до податкового кредиту в розмірі 100 %.

Сподіваємося, що ця публікація допоможе вам легко розрахувати норму витрати мастильних матеріалів для автомобілів, що експлуатуються на вашому підприємстві.

 

Таблиця 2

Нормативи витрат мастильних матеріалів (Qн)

Модель (модифікація) автомобіля

Моторні оливи, л/100 л Qн

Трансмісійні оливи, л/100 л Qн

Спеціальні оливи, л/100 л Qн

Пластичні мастила, кг/100 л Qн

Легкові автомобілі

*Автомобілі ВАЗ всіх моделей і модифікацій

0,6

0,1

0,03

0,1

ГАЗ-13, -14

1,8

0,15

0,05

0,1

ГАЗМ20, -21, -22

2,0

0,15

0,05

0,1

ГАЗ-24 всіх модифікацій

1,8

0,15

0,05

0,1

ГАЗ-24-07, -24-17

1,6

0,15

0,05

0,1

ГАЗ-3102 всіх модифікацій

1,7

0,15

0,05

0,1

ЗАЗ-965, -966, -968, -969, -970 всіх модифікацій

1,3

0,1

0,03

0,1

*ЗАЗ-1102, -1103, -1105, -1132

0,8

0,1

0,03

0,1

*ЗАЗ-1122, -1125

0,6

0,1

0,03

0,1

ЗІЛ-114, -117, -4104

1,7

0,15

0,05

0,1

ІЖ-2125 всіх модифікацій

1,8

0,15

0,05

0,1

Москвич-403, -407, -408, -410, -411, -424, -426, -432

2,0

0,15

0,05

0,1

Москвич-412, -427, -433, -434, -2136, -2137, -2140 всіх модифікацій

1,8

0,15

0,05

0,1

* Москвич-2141-01

0,6

0,1

0,03

0,1

Москвич-21412-01, -214122, -214123

1,8

0,15

0,05

0,1

ЛуАЗ-969, -1302 всіх модифікацій

1,3

0,1

0,03

0,1

УАЗ-469, -3151 всіх модифікацій

2,2

0,2

0,05

0,2

Автобуси

ЗІЛ-155, -158 всіх модифікацій

2,2

0,25

0,1

0,2

КАвЗ-651, -651А

2,2

0,25

0,1

0,25

КАвЗ-685, -3270, -3976 всіх модифікацій

2,1

0,3

0,1

0,25

ЛАЗ-695, -697 всіх модифікацій

2,0

0,3

0,1

0,2

ЛАЗ-699 всіх модифікацій

2,0

0,35

0,1

0,2

ЛАЗ-4202 всіх модифікацій

2,8

0,4

0,15

0,35

ЛіАЗ-158 всіх модифікацій

2,2

0,25

0,1

0,2

ЛіАЗ-677 всіх модифікацій

1,8

0,35

0,3

0,2

ЛіАЗ-5256 всіх модифікацій

2,8

0,4

0,3

0,35

ПАЗ-651, -652 всіх модифікацій

2,2

0,25

0,1

0,25

ПАЗ-672, -3201, -3205, -3206 всіх модифікацій

2,1

0,3

0,1

0,25

РАФ-977 всіх модифікацій

2,0

0,15

0,05

0,1

РАФ-2203 всіх модифікацій

1,8

0,15

0,05

0,1

УАЗ-452, -2206, -3962 всіх модифікацій

2,2

0,2

0,5

0,2

Ikarus-55 всіх модифікацій

2,9

0,4

0,1

0,3

Ikarus -180, -250, -255, -256, -260, -263, -280 всіх модифікацій

4,5

0,5

0,1

0,3

Nusa-501, -521, -522 всіх модифікацій

2,2

0,2

0,05

0,2

Бортові вантажні автомобілі

ГАЗ-51 всіх модифікацій

2,2

0,25

0,1

0,25

ГАЗ-52, -52-27, -52-28 всіх модифікацій

2,2

0,3

0,1

0,25

ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09

2,0

0,25

0,07

0,2

ГАЗ-53, -53-27 всіх модифікацій

2,1

0,3

0,1

0,25

ГАЗ-53-07, -53-19

1,8

0,25

0,07

0,2

ГАЗ-66 всіх модифікацій

2,1

0,3

0,1

0,25

ЗІЛ-130, -131, -133, -138А, -138АБ, -138АГ, -4314, -4315, -4316, -4319 всіх модифікацій

2,2

0,3

0,1

0,2

ЗІЛ-133ГЯ

2,8

0,4

0,15

0,35

ЗІЛ-138, -4318

1,7

0,25

0,07

0,15

ЗІЛ-150, -151, -157, -164 всіх модифікацій

2,2

0,25

0,1

0,2

ЗІЛ-166А, -166В

1,7

0,25

0,07

0,15

ЗІЛ-4331 всіх модифікацій

2,8

0,4

0,15

0,35

КамАЗ-4310, -5320, -5321 всіх модифікацій

2,8

0,4

0,15

0,35

КрАЗ-214, -219, -221, -222 всіх модифікацій

3,0

0,4

0,1

0,35

КрАЗ-255, -256, -257, -258, -260 всіх модифікацій

2,9

0,4

0,1

0,3

МАЗ-200 всіх модифікацій

3,0

0,4

0,1

0,35

МАЗ-500, -514, -516, -5334, -5335, -5337 всіх модифікацій

2,9

0,4

0,15

0,35

МАЗ-543, -7310, -7313 всіх модифікацій

4,5

0,5

1,0

0,3

Урал-355 всіх модифікацій

2,2

0,25

0,1

0,25

Урал-375, -377 всіх модифікацій

1,8

0,35

0,1

0,2

Урал-4320

2,8

0,4

0,15

0,35

УАЗ-450, -451, -452, -3303, -3741 всіх модифікацій

2,2

0,2

0,05

0,2

ЯАЗ-210, -210А

3,0

0,4

0,1

0,35

Avia-20, -21, -30, -31 всіх модифікацій

2,8

0,4

0,1

0,3

Magirus 232D19L, 290D26L

2,5

0,4

0,1

0,3

Tatra 111R

2,9

0,4

0,1

0,3

Тягачі

БелАЗ-537Л, -6411, -7421

4,5

0,5

1,0

0,3

ГАЗ-51П

2,2

0,25

0,1

0,25

ГАЗ-52-06

2,2

0,3

0,1

0,25

ЗІЛ-120Н

2,2

0,25

0,1

0,2

ЗІЛ-130АН, -130В, -131В, -131НВ, -4415, -4413 всіх модифікацій

2,0

0,3

0,1

0,2

ЗІЛ-138В1, -4416 всіх модифікацій

1,7

0,25

0,07

0,15

ЗІЛ-157В, -157КВ, -157КДВ, -164АН, -164Н

2,2

0,25

0,1

0,2

КАЗ-120ТЗ, -606 всіх модифікацій

2,2

0,25

0,1

0,2

КАЗ-608 всіх модифікацій

2,0

0,3

0,1

0,2

КамАЗ-5410, -54118 всіх модифікацій

2,8

0,4

0,15

0,35

КрАЗ-221 всіх модифікацій

3,0

0,4

0,1

0,35

КрАЗ-255, -258, -260, -6437, -6443, -6444 всіх модифікацій

2,9

0,4

0,1

0,3

КЗКТ-537, -7427, -7428

4,5

0,5

1,0

0,3

ЛуАЗ-2403

1,3

0,1

0,03

0,1

МАЗ-200 всіх модифікацій

3,0

0,4

0,1

0,35

МАЗ-504, -509 всіх модифікацій

2,9

0,4

0,15

0,35

МАЗ-537, -543

4,5

0,5

1,0

0,3

МАЗ-5429, -5430, -5432, -5433 всіх модифікацій

2,8

0,4

0,1

0,3

МАЗ-6422 всіх модифікацій

2,8

0,4

0,1

0,3

МАЗ-7310, -7313 всіх модифікацій

4,5

0,5

1,0

0,3

МАЗ-7916

4,5

0,5

0,1

0,3

Урал-375С, -377С всіх модифікацій

1,8

0,35

0,1

0,2

Урал-4420 всіх модифікацій

2,8

0,4

0,15

0,35

Avstro-Fiat 5DN-120, 6DN-130

2,9

0,4

0,1

0,3

Chepet D-450 всіх модифікацій

2,9

0,4

0,1

0,3

Faun H-36-40/45, H-46-40/49

4,5

0,5

1,0

0,3

IFA W50L всіх модифікацій

2,9

0,4

0,1

0,3

Iveco-190.33, -190.42

2,5

0,4

0,1

0,3

KNVF-12Т Kamacu-Nissan

2,5

0,4

0,1

0,3

Mercedes-Benz-1635S, -1926, -1928, -1935, -2232S, -2235, -2236 всіх модифікацій

2,5

0,4

0,1

0,3

Mercedes-Benz-2628, -2632

2,5

0,4

0,1

0,3

Praga ST2-TN

2,9

0,4

0,1

0,3

Scoda-Lias-100 всіх модифікацій

2,5

0,4

0,1

0,3

Scoda-706 всіх модифікацій

2,9

0,4

0,1

0,3

Tatra-815ТР всіх модифікацій

2,8

0,4

0,1

0,3

Volvo-F10-33, F89-32

2,5

0,4

0,1

0,3

Самоскиди

БелАЗ-540, -540А, -7510, -7522, -7526

4,5

0,5

1,0

0,3

БелАЗ-548, -548А, -549, -7509, -7519, -7521, -7523, -7525, -7527, -75401, -7548 всіх модифікацій

4,3

0,5

1,0

0,3

ГАЗ-53Б

2,1

0,3

0,1

0,25

ГАЗ-93 всіх модифікацій

2,2

0,25

0,1

0,25

ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508, -3509, -3510 всіх модифікацій

2,1

0,3

0,1

0,25

ЗІЛ-ММЗ-138АБ, -554, -555, -4502, -4505 всіх модифікацій

2,0

0,3

0,1

0,2

ЗІЛ-ММЗ-585 всіх модифікацій

2,2

0,25

0,1

0,2

КАЗ-600 всіх модифікацій

2,2

0,25

0,1

0,2

КАЗ-4540

2,8

0,4

0,15

0,35

КамАЗ-5510, -5511 всіх модифікацій

2,8

0,4

0,15

0,35

КрАЗ-222 всіх модифікацій

3,0

0,4

0,1

0,35

КрАЗ-256, -6505, -6510 всіх модифікацій

2,9

0,4

0,1

0,3

МАЗ-205

3,0

0,4

0,1

0,35

МАЗ-503, -510, -511, -512, -513, -5549, -5551 всіх модифікацій

2,9

0,4

0,15

0,35

МоАЗ-75051

4,5

0,5

1,0

0,3

САЗ-3502

2,1

0,3

0,1

0,25

САЗ-3503, -3504

2,2

0,3

0,1

0,25

Урал-5557

2,8

0,4

0,15

0,35

Avia A-30KS

2,8

0,4

0,1

0,3

IFA W50/A, W50L/K

2,9

0,4

0,1

0,3

Magirus-232D19К, -290D26К

2,5

0,4

0,1

0,3

Tatra-138, -148 всіх модифікацій

2,8

0,4

0,1

0,3

Tatra-Т815С всіх модифікацій

2,8

0,4

0,1

0,3

Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі

ГЗСА-731, -947, -3713, -3714, -3718, -3719

2,1

0,3

0,1

0,25

ГЗСА-891, -891В, -892, -893А, -893Б, -3702, -37022, -3704, -37042, -3712, -37122, -3742, -37421 всіх модифікацій

2,2

0,3

0,1

0,25

ГЗСА-890А, -891Б, -893АБ, -950А, -37021, -3704

2,0

0,25

0,07

0,2

ГЗСА-949, -3705, -950, -3706, -3711, -3716, -3721, -37231, -3726, -3944 всіх модифікацій

2,1

0,3

0,1

0,25

ЄрАЗ-762, -3730 всіх модифікацій

1,8

0,15

0,05

0,1

ЄрАЗ-37111

2,1

0,3

0,1

0,25

ЄрАЗ-37121

2,2

0,3

0,1

0,25

Іж-2715 всіх модифікацій

1,8

0,15

0,05

0,1

КАвЗ-664

2,1

0,3

0,1

0,25

Кубань-Г1А1, -Г1А2

2,2

0,3

0,1

0,25

Кубанец-У1А

1,8

0,15

0,05

0,1

ЛуМЗ-890, -890Б

2,0

0,25

0,07

0,2

ЛуМЗ-945, -946, -948, -949

1,3

0,1

0,03

0,1

Мод. 35101, 3716, 37311, 37231, 3726, 3944, 3718, 39021, 39031

2,1

0,3

0,1

0,25

Мод. 53423, 5703

2,8

0,4

0,15

0,35

Москвич-2733, -2734, -23352, -233522, -233523

1,8

0,15

0,05

0,1

*Москвич-2335

0,6

0,1

0,03

0,1

НЗАС-3944

2,1

0,3

0,1

0,25

НЗАС-4208, -4951

2,8

0,4

0,15

0,35

НЗАС-4347, -4947

1,8

0,35

0,1

0,2

ПАЗ-3742, -37421

2,1

0,3

0,1

0,25

РАФ-22031-01, -22035-01, -22036-01

1,8

0,15

0,05

0,1

ТА-1А4, 943А, -943Н, -949А

2,2

0,3

0,1

0,25

УАЗ-450А, -451А, -374101, -396201

2,2

0,2

0,05

0,2

Урал-49472

1,8

0,35

0,1

0,2

Avia A-20F, -30F, -30KSU, -31КSU

2,8

0,4

0,1

0,3

IFA-Robur LD3000KF/STKo

2,8

0,4

0,1

0,3

Nusa C-502-1, -521С, -522С

2,2

0,2

0,05

0,2

Zuk A-03, A-06, A-07М, A-11, A-13, A-13М

2,2

0,2

0,05

0,2

 

* Для відмічених автомобілів нормативи витрат олив і мастил не зменшуються на 50 % в перші три роки експлуатації.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі