Орендна плата за землю: звітні нюанси

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Січень, 2009/№ 4
В обраному У обране
Друк
Стаття

ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ:

звітні нюанси

 

Якщо ви орендуєте землю державної та/або комунальної власності та сплачуєте орендну плату за неї, то ця стаття допоможе вам розібратися в нюансах складання Декларації орендної плати за землю, у тому числі й у разі уточнення та виправлення помилок.

Вікторія Петрушина, консультант газети «Бухгалтерський тиждень»
Жанна Семенченко, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ЗКУ

— Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III.

Закон про оренду землі

— Закон України «Про оренду землі» від 06.10.98 р. № 161-XIV.

Закон № 2181

— Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

Закон про плату за землю

— Закон України «Про плату за землю» від 03.07.92 р. № 2535-XII.

Наказ № 588

— наказ ДПАУ «Про затвердження форми податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності» від 20.12.2005 р. № 588.

Методрекомендації

— Методичні рекомендації щодо подання та заповнення податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, доведені листом ДПАУ від 01.02.2006 р. № 1833/7/15-0217.

 

Орендна плата за землю: загальні питання

Згідно зі

ст. 1 Закону про оренду землі оренда землі — це засноване на договорі строкове платне володіння та користування земельною ділянкою, необхідною орендарю для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Відповідно до

ст. 206 ЗКУ і ст. 2 Закону про плату за землю використання землі в Україні є платним.

За земельні ділянки, надані в оренду,

справляється орендна плата.

Орендодавцями земельних ділянок є:

— комунальної власності — місцеві (сільські, селищні, міські) ради;

— державної власності — районні та обласні (а в містах Києві та Севастополі — міські) державні адміністрації.

До розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями (крім земель, переданих у приватну власність, та земель, розпорядження якими здійснюють органи приватизації)

у межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів — відповідні органи виконавчої влади* (абз. перший п. 12 розділу Х «Перехідні положення» ЗКУ).

* До таких, як уже зазначалося, належать місцеві держадміністрації, Рада міністрів АРК.

Відповідно до

ст. 13 Закону про плату за землю підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку, що перебуває в державній та комунальній власності, є договір оренди такої земельної ділянки.

Річна орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній чи комунальній власності, не може бути менше:

— для земель сільськогосподарського призначення — розміру земельного податку, установленого

Законом про плату за землю ;

— для інших категорій земель —

трикратного розміру земельного податку, установленого Законом про плату за землю.

До початку 2008 року нижню планку орендної плати для всіх категорій земель було встановлено на рівні не менше податку на землю. З 1 січня 2008 року для земель несільськогосподарського призначення нижню планку істотно підвищено (не менше трикратного розміру податку на землю за таку земельну ділянку). Це нововведення на початку минулого року викликало чимало запитань щодо визначенням суми орендної плати за 2008 рік. У зв’язку з цим зауважимо, що розмір орендної плати є істотною умовою договору, а зміна умов договору оренди землі відбувається

за згодою сторін (ст. 30 Закону про оренду землі). У Типовому договорі оренди землі зазначено підстави для перегляду суми орендної плати, і збільшення на законодавчому рівні мінімальної суми орендної плати дає підстави для перегляду договору. Однак до внесення відповідних змін до договору оренди орендар має право сплачувати орендну плату у визначеній раніше сумі, оскільки зміна умов договору в односторонньому порядку недопустима. Такого висновку дійшла і ДПАУ в листі від 06.03.2008 р. № 2037/6/15-0716, де зазначено, що зміна умов договору оренди землі здійснюється за згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку. Спори щодо визначення річної суми орендної плати можуть виникнути за договорами, укладеними до 01.01.2008 р. Що стосується договорів, укладених після цієї дати, то тут розрахунок спочатку відбуватиметься з урахуванням установленої нижньої планки (не менше трикратного розміру земельного податку).

При цьому

максимальний розмір орендної плати за такі земельні ділянки не може перевищувати 12 % їх нормативної грошової оцінки. Однак у разі визначення орендаря на конкурентних засадах може встановлюватися і більший розмір орендної плати.

 

Порядок складання та подання Податкової декларації

Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної форм власності належить до

загальнодержавних податків та зборів (п. 8 ст. 14 Закону України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 1251-XII).

Орендарі таких земель щороку

до 1 лютого поточного року мають подати до відповідної податкової служби Податкову декларацію орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності (далі — Декларація).

Згідно зі

ст. 14 Закону про плату за землю платники орендної плати за земельні ділянки державної чи комунальної власності самостійно обчислюють суму орендної плати станом на 1 січня. У ст. 13 того самого Закону чітко зазначено: підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку, що перебуває в державній або комунальній власності, є договір оренди такої земельної ділянки.

При заповненні

Декларації слід керуватися Методрекомендаціями.

Більшість вимог щодо оформлення та подання

Декларації орендної плати ідентичні порядку складання та подання будь-якої податкової декларації відповідно до Закону № 2181. Так, до органів держподатслужби подається оригінал Декларації без підчищень, дописувань, закреслень слів (цифр) із заповненням усіх обов’язкових реквізитів (кодів, дат, підписів тощо).

Декларацію може бути подано в такій формі

:

— заповнено від руки чорнильною, кульковою ручкою,

або

— надруковано,

або

— в електронному вигляді.

Сума орендної плати в

Декларації проставляється у гривнях з копійками, з відповідним округленням за встановленими правилами.

Ви маєте право подавати

Декларацію орендної плати щомісяця. Але! Це не звільняє вас від щорічного подання Декларації до 1 лютого. У зв’язку з цим подання щомісячних декларації щодо орендної плати, як правило, позбавлено будь-якого сенсу.

Згідно з

Методрекомендаціями у разі якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день. У цьому році 31 січня (останній день строку подання) припадає на суботу, отже, декларацію можна буде подати ще і в понеділок 2 лютого. Однак ми б не радили зволікати до останнього, оскільки право перенесення строку подання цієї Декларації не випливає прямо із Закону № 2181.

Далі розглянемо, в яких випадках, яку декларацію та які додатки до неї слід подавати (див. табл. 1 на с. 31).

З приводу форми

Декларації : вона єдина, затверджена наказом № 588. Вид Декларації орендар визначає самостійно, поставивши позначку «х» напроти відповідного поля Декларації:

 

Вид декларації

з уточн.

 

звітна

 

 

нова звітна

 

 

за новоукладеними договорами

 

 

уточнююча

 

Уточнення, виправлення, самоштрафи

Уточнення показників та виправлення помилок у поданих деклараціях, нарахування/ненарахування самоштрафу щодо орендної плати за землю регулюється

пп. 5.1 і 17.2 Закону № 2181.

Якщо після подання

Декларації за звітний період платник подає нову звітну Декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання звітної декларації за такий самий звітний період, штрафи не застосовуються. При цьому раніше подана звітна податкова Декларація залишається в органах державної податкової служби.

Якщо самостійно виявляються

помилки в раніше поданій Декларації, для виправлення ситуації в загальному випадку використовують один із двох способів: подається уточнююча Декларація за минулий період, в якому допущено помилку, або помилка виправляється в поточній звітній Декларації. Особливість податкової Декларації щодо орендної плати полягає в тому, що вона складається на поточний рік у розрізі по місяцях, а зобов’язання зі сплати виникає протягом 30 календарних днів після закінчення звітного місяця. У зв’язку з цим виявлена помилка може призвести до виникнення недоїмки (якщо строк сплати за місяць, що виправляється, уже минув), а може і не спричинити виникнення недоїмки (якщо строк сплати орендної плати за місяць, що виправляється, ще не настав). Зобов’язання зі сплати 5 % штрафу виникає лише в тому випадку, якщо помилка призвела до утворення недоїмки.

Виправляти помилку можна через уточнюючу

Декларацію або через подання звітної (нової звітної, за новоукладеними договорами) Декларації з уточненнями (див. табл. 1 на с. 31). Порядок заповнення шапки Декларації та додатку 2 до неї залежно від вибраного способу покажемо на прикладах у табл. 2:

 

Таблиця 2

Коли допущено помилку

Коли виправляється помилка

Вид Декларації

Як заповнюється шапка додатка 2

Січень — березень 2009 року

Травень 2009 року

Звітна за 2009 рік «з уточн.»

Додаток 2 до звітної декларації за 2009 рік за перерахунком зобов’язань за 2009 рік

Січень — грудень 2008 року

Травень 2009 року

1-й варіант: уточнююча Декларація за 2008 рік

Додаток 2 до уточнюючої Декларації за 2008 рік за перерахунком зобов’язання за 2008 рік

2-й варіант: звітна Декларація «з уточн.» за 2009 рік

Додаток 2 до звітної Декларації за 2009 рік за перерахунком зобов’язання за 2008 рік

 

Якщо уточнення суми орендної плати спричинено не допущеною помилкою, а зміною умов договору (наприклад, збільшено розмір орендної плати за згодою сторін) або закінченням строку дії договору оренди, то в такому разі подається звітна (нова звітна, за новоукладеними договорами) Декларація

без самоштрафу. У цьому випадку коригується сума орендної плати по місяцях, щодо яких ще не настав строк сплати.

 

Приклади

Приклад 1

.
Станом на 01.01.2009 р. ПП «Ар» укладено:

— договір оренди землі держвласності № 1 строком на один рік; сума орендної плати з урахуванням індексації* — 1200,00 грн. (100 грн./міс.);

* Про порядок індексації податку на землю та суми орендної плати в 2008 році йдеться в листі ДПАУ від 14.01.2008 р. № 359/7/15-0717 // «БТ», 2008, № 4.

— договір оренди землі держвласності № 2 строком на п’ять років; річна сума орендної плати з урахуванням індексації — 2400,00 грн. (200 грн./міс.);

— договір оренди землі держвласності № 3 строком на півроку із січня по червень включно; сума орендної плати з урахуванням індексації — 600,00 грн. (6 місяців по 100 грн./міс.).

Усі три договори оренди укладено на території однієї райради.

До 01.02.2009 р. ПП складає одну узагальнену Декларацію і 3 додатки 1 до неї.

Рядок 1 (1.1...1.12) Декларації заповнюється так, як показано на рис. 1 (див. с. 33). Фрагмент одного з додатків 1 наведено на рис. 2 (див. с. 33).

 

Приклад 2.

12.05.2009 р. ПП «Ар» уклало новий договір оренди строком на 3 роки. Річна сума орендної плати за договором — 12000 грн., що становить 1000 грн. на місяць.

1. Розрахуємо суму орендної плати за травень:

1000 : 31 х 20 = 645,16 (грн.),

де 20 — кількість днів дії договору у травні, 31 — загальна кількість днів у травні.

Не пізніше 12.06.2009 р. ПП «Ар» необхідно подати звітну податкову Декларацію за новоукладеними договорами і додаток 1 до неї. Суму орендної плати за травень 2009 року в розмірі 645,16 грн. потрібно сплатити не пізніше 30 червня 2009 року. Фрагмент Декларації наведено на рис. 3 (див. с. 33).

 

Приклад 3.

ПП «Ар» 25 березня 2009 року (тобто вже після подання річної Декларації) виявило помилку, а саме: у поданій раніше Декларації (річна сума орендної плати — 18000 грн.) не враховано договір оренди землі, укладений на 2009 рік, з річною сумою орендної плати 12000 грн.

У зв’язку з цим у підприємства змінилася щомісячна сума орендної плати за землю:

було: 18000 : 12 = 1500 (грн.);

стало: (18000 + 12000) : 12 = 2500 (грн.).

За період з 1 січня 2009 року і до моменту виявлення помилки до бюджету було внесено два платежі — за січень та лютий 2009 року по 1500 грн. кожен. Отже, сума недоплати за ці місяці склала:

(2500 - 1500) х 2 = 2000 (грн.).

Сума самоштрафу дорівнює:

2000 х 5 % = 100 (грн.)

У цьому випадку подається звітна Декларація за 2009 рік з уточненнями, до якої додаються додаток 1 і додаток 2.

Сума недоплати до бюджету і сума штрафу додаються до податкового зобов’язання за березень.

Наведемо приклад заповнення такої декларації (рис. 4 на с. 34) і додатка 2 до неї (рис. 5 на с. 34).

 

Приклад 4.

З 26.05.2009 р. ПП «Ар» та міськрада розірвали договір оренди землі, що була в користуванні в підприємства вже кілька років, за умовами якого:

строк дії — до 31.12.2009 р.;

річна сума орендної плати — 12000 грн.

У зв’язку з цим ПП потрібно подати:

— звітну Декларацію орендної плати з уточненнями не пізніше 20 червня 2009 року (фрагмент див. на рис. 6 с. 35);

— додаток 1 (за кожним договором оренди, дані яких наводяться в Декларації з уточненнями);

— додаток 2 (фрагмент див. на рис. 7 с. 35).

Зобов’язання щодо орендної плати за травень 2009 року розраховується так:

1000 : 31 х 25 = 806, 41 (грн.),

де 31 — кількість календарних днів у травні, 25 — кількість календарних днів фактичного користування земельною ділянкою у травні.

 

Таблиця 1

Ситуація

Форма Декларації та додатка, які потрібно подати

Куди подавати;

Строк подання

Примітка

1

2

3

4

1. На 1 січня є укладені договори оренди землі на території однієї сільської, селищної чи міської ради (код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ той самий)

1) звітна декларація орендної плати (узагальнена); 2) додаток(ки) 1 до неї

До податкової інспекції за місцезнаходженням земельної(их) ділянки(ок);

До 1 лютого поточного року

1. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. Разом з тим протягом року можна подавати щомісячні декларації за кожний місяць. 2. Робиться позначка в комірці «звітна» поля «вид декларації». 3. Хоча потрібне подання тільки однієї декларації, податківці, найімовірніше, не заперечуватимуть, якщо орендар подасть окремі декларації щодо кожної земельної ділянки (див. лист ДПАУ від 24.01.2007 р. № 1239/7/15-0617, консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 16, с. 49). 4. Кількість додатків 1 залежить від кількості укладених договорів оренди

2. На 1 січня є укладені договори оренди землі на території різних сільської, селищної чи міської рад (коди органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ різні)

1) звітні декларації орендної плати; 2) додаток(ки) 1 до них

До податкових інспекцій за місцезнаходженням земельних ділянок;

До 1 лютого поточного року

1. Подання таких декларацій звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. Разом з тим протягом року можна подавати щомісячні декларації за кожний місяць. 2. Робиться позначка в комірці «звітна» поля «вид декларації». 3. Кількість декларацій залежить від кількості органів місцевого самоврядування, з якими укладено договори оренди землі. 4. Кількість додатків 1 залежить від кількості укладених договорів оренди

3. Укладено договір(и) оренди землі протягом року

1) звітна Декларація за новоукладеними договорами; 2) додаток(ки) 1 до неї

До податкової інспекції за місцезнаходженням земельної ділянки;

Протягом місяця з дня виникнення права на нововідведену земельну ділянку (державної реєстрації договору оренди)

1. Якщо договір оренди землі укладено не з початку місяця, то за цей місяць, на наш погляд, суму зобов’язань щодо орендної плати слід розраховувати пропорційно фактичному користуванню земельною ділянкою (див. приклад 2). За місяць, в якому укладено договір оренди, плату потрібно внести не пізніше 30 днів, наступних після закінчення звітного місяця

2. У шапці Декларації перед словами «рік починаючи з» і перед словом «місяця» записуються відповідно, рік та місяць, з якого подається податкова Декларація за новоукладеними договорами. 3. Робиться позначка в осередку «за знов укладеними договорами» поля «вид декларації». 4. Кількість додатків 1 залежить від кількості укладених договорів оренди

4. Після подання декларації за звітний період виправляються показники до закінчення граничного строку подання звітної декларації

1) Нова звітна (річна або місячна) Декларація; 2) додаток(ки) 1

До податкової інспекції за місцезнаходженням земельної ділянки, Декларація по якій уточнюється;

До граничного строку подання Декларації (тобто до 1 лютого поточного року або не пізніше 20 числі місяця, наступного за звітним)

1. Раніше подана декларація, показники якої виправляються, залишається в податковому органі. 2. Робиться позначка в комірці «нова звітна» поля «вид декларації»

5. Змінено умови договору (зміна розміру ділянки, що орендується, суми орендної плати, припинення дії договору оренди тощо)

1) звітна (нова звітна, за новоукладеними договорами) Декларація з уточненнями; 2) додаток(ки) 1; 3) додаток 2

До податкової інспекції за місцезнаходженням земельної ділянки, у договорі оренди якого змінено умови;

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, в якому відбулися зміни

1. Кількість додатків 1 залежить від кількості договорів оренди, за якими подається Декларація з уточненнями. 2. Додаток 2, в якому заповнюються тільки рядки 1 і 2. Рядки 3 та 4 додатка 2 у цьому випадку не заповнюються, оскільки уточнюються зобов’язання щодо орендної плати за звітними періодами (місяцями), строк сплати щодо яких не настав. 3. Уточнення суми орендної плати в таких випадках відбувається у відповідних ряд. 5.1 . 5.12 Декларації (якщо донараховується сума орендної плати) або в ряд. 6.1 . 6.12 (якщо орендна плата зменшується). 4. У шапці Декларації робиться позначка «з уточн.». 5. У рядку 1 (1.1 . 1.12) відображаються ті самі дані, що і в раніше поданій Декларації, тобто без урахування змін. 6. Якщо Декларація з уточненнями подається у зв’язку із закінченням дії договору оренди, то зобов’язання щодо орендної плати за останній місяць розраховуються пропорційно фактичному часу користування земельною ділянкою

6. Виявлено помилку в раніше поданій декларації (після закінчення граничних строків подання річної Декларації)

1) звітна Декларація з уточненнями; 2) додаток(ки) 1; 3) додаток 2

До податкової інспекції за місцезнаходженням земельної ділянки, у Декларації щодо якого виявлено помилку

У будь-який час

1. У додатку 2 за всіма звітними періодами (місяцями), що виправляються, заповнюються рядки 1 і 2. Рядки 3 і 4 заповнюються тільки щодо тих місяців, строк сплати щодо яких уже настав. Стосовно тих місяців, щодо яких строк сплати ще не настав, рядки 3 і 4 не заповнюються (у них ставиться прокреслення). 2. Результати перерахунку із ряд. 3 і 4 додатка 2 переносяться відповідно до ряд. 2 податкової декларації (за наявності недоплати) або до ряд. 3 (за наявності переплати). Крім того, заповнюються відповідні рядки (за місяцями, що виправляються, строк сплати щодо яких не настав) 5.1 — 5.12 і 6.1 — 6.12. 3. За наявності недоплати в ряд. 4 Декларації відображається сума нарахованого 5 % штрафу. Тут зазначаються місяць та рік, в якому нараховується штраф. 4. У рядку 1 (1.1 — 1.12) відображаються ті самі дані, що і в раніше поданій Декларації, тобто без урахування виправлень

 

 

<...>

№ з/п

Назва показника

Розмір орендної плати, грн. коп.

1

2

3

1

Нараховано орендної плати на 2009 рік згідно з договором оренди

, усього1

 

 

 

 

4

2

0

0

0

0

0

1.1

січень

 

 

 

 

 

 

4

0

0

0

0

1.2

лютий

 

 

 

 

 

 

4

0

0

0

0

1.3

березень

 

 

 

 

 

 

4

0

0

0

0

1.4

квітень

 

 

 

 

 

 

4

0

0

0

0

1.5

травень

 

 

 

 

 

 

4

0

0

0

0

1.6

червень

 

 

 

 

 

 

4

0

0

0

0

1.7

липень

 

 

 

 

 

 

3

0

0

0

0

1.8

серпень

 

 

 

 

 

 

3

0

0

0

0

1.9

вересень

 

 

 

 

 

 

3

0

0

0

0

1.10

жовтень

 

 

 

 

 

 

3

0

0

0

0

1.11

листопад

 

 

 

 

 

 

3

0

0

0

0

1.12

грудень

 

 

 

 

 

 

3

0

0

0

0

<...>

Рис. 1. Фрагмент Декларації до прикладу 1

 

 

<...>

Земельна ділянка надана у користування на підставі договору оренди землі

Дата укладання договору (дд.мм.рррр)               20.12.2008

Строк дії договору оренди (дд.мм.рррр

)     до 31.12.2009

Місце укладання договору оренди    Районна рада Московського району м. Харкова

Номер договору                     287658

Дата державної реєстрації (дд.мм.рррр)

           20.12.2008

Номер державної реєстрації          1998

Орендодавець            Районна рада Московського району м. Харкова

Орендар Приватне підприємство «Ар»

Місцезнаходження земельної ділянки

(у межах

 , за межами населеного пункту)

Цільове призначення земельної ділянки     землі житлової та громадської забудови

Площа земельної ділянки (га   , кв. м    ) 100

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (грн., коп.) 50 000, 00

Розмір орендної плати Одна тисяча двісті грн. 00 коп. з розбивкою на 12 періодів (з січня по грудень)* (грн., коп.)

<...>

Рис. 2. Фрагмент Додатка 1 до прикладу 1

 

 

<...>

Вид декларації

з уточн.

 

звітна

 

 

нова звітна

 

Х

за новоукладеними договорами

 

 

уточнююча

 


 

<...>


№ з/п

Назва показника

Розмір орендної плати, грн. коп.

1

2

3

1

Нараховано орендної плати на 2008 рік згідно з договором оренди

, усього1

 

 

 

 

 

7

6

4

5

.

1

6

1.1

січень

 

 

 

 

 

 

 

.

1.2

лютий

 

 

 

 

 

 

 

.

1.3

березень

 

 

 

 

 

 

 

.

1.4

квітень

 

 

 

 

 

 

 

.

1.5

травень

 

 

 

 

 

 

6

4

5

.

1

6

1.6

червень

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

1.7

липень

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

1.8

серпень

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

1.9

вересень

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

1.10

жовтень

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

1.11

листопад

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

1.12

грудень

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

<...>

Рис. 3. Фрагмент Декларації до прикладу 2

 

* Договір оренди землі може укладатися на декілька звітних податкових періодів (місяців) звітного року. Тому в рядку «розмір орендної плати (грн., коп.)» рекомендовано робити приписку, на яку кількість звітних податкових періодів звітного року розбивається відповідна річна сума орендної плати. Наприклад: «з розбиттям на 12 періодів (із січня по грудень)», або «з розбиттям на три періоди (з вересня по грудень)» (Методрекомендації).

 

 

<...>

№ з/п

Назва показника

Розмір орендної плати, грн. коп.

1

2

3

1

Нараховано орендної плати на 2009 рік згідно з договором оренди

, усього1

 

 

 

 

1

8

0

0

0

.

0

0

1.1

січень

 

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

1.2

лютий

 

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

1.3

березень

 

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

1.4

квітень

 

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

1.5

травень

 

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

1.6

червень

 

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

1.7

липень

 

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

1.8

серпень

 

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

1.9

вересень

 

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

1.10

жовтень

 

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

1.11

листопад

 

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

1.12

грудень

 

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

2

Нараховано недоплати, що збільшує податкове зобов’язання за _березень місяць 2009 року, у зв’язку з виправленням помилки

2 (показник (сума показників) за р. 3 перерахунку(ів))

 

 

 

 

 

2

0

0

0

.

0

0

...

4

Нараховано штрафу, що збільшує податкове зобов’язання за березень місяць 2009_ року, у зв’язку з виправленням помилки

2 (нараховується платником самостійно відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами») (р. 2 декларації х 5 %)

 

 

 

 

 

 

1

0

0

.

0

0

5

Нараховано додатково орендної плати на поточний рік, у зв’язку із збільшенням податкових зобов’язань за наслідками уточнень4, усього (р. 1 перерахунку - р. 2 перерахунку)

 

 

 

 

1

2

0

0

0

.

0

0

5.1

січень (р. 1.1 перерахунку - р. 2.1 перерахунку)

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

5.2

лютий (р. 1.2 перерахунку - р. 2.2 перерахунку)

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

5.3

березень (р. 1.3 перерахунку - р. 2.3 перерахунку)

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

5.4

квітень (р. 1.4 перерахунку - р. 2.4 перерахунку)

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

5.5

травень (р. 1.5 перерахунку - р. 2.5 перерахунку)

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

5.6

червень (р. 1.6 перерахунку - р. 2.6 перерахунку)

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

5.7

липень (р. 1.7 перерахунку - р. 2.7 перерахунку)

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

5.8

серпень (р. 1.8 перерахунку - р. 2.8 перерахунку)

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

5.9

вересень (р. 1.9 перерахунку - р. 2.9 перерахунку)

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

5.10

жовтень (р. 1.10 перерахунку - р. 2.10 перерахунку)

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

5.11

листопад (р. 1.11 перерахунку - р. 2.11 перерахунку)

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

5.12

грудень (р. 1.12 перерахунку - р. 2.12 перерахунку)

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

<...>

Рис. 4. Фрагмент звітної Декларації з уточненнями до прикладу 3

 

 

<...>

№ з/п

Назва показника

Розмір орендної плати, грн. коп.

1

2

3

1

Нараховано орендної плати за 2008 рік з урахуванням уточнень

, усього

 

 

 

3

0

0

0

0

.

0

0

1.1

січень

 

 

 

 

2

5

0

0

.

0

0

1.2

лютий

 

 

 

 

2

5

0

0

.

0

0

1.3

березень

 

 

 

 

2

5

0

0

.

0

0

1.4

квітень

 

 

 

 

2

5

0

0

.

0

0

1.5

травень

 

 

 

 

2

5

0

0

.

0

0

1.6

червень

 

 

 

 

2

5

0

0

.

0

0

1.7

липень

 

 

 

 

2

5

0

0

.

0

0

1.8

серпень

 

 

 

 

2

5

0

0

.

0

0

1.9

вересень

 

 

 

 

2

5

0

0

.

0

0

1.10

жовтень

 

 

 

 

2

5

0

0

.

0

0

1.11

листопад

 

 

 

 

2

5

0

0

.

0

0

1.12

грудень

 

 

 

 

2

5

0

0

.

0

0

2

Нараховано орендної плати за — місяць 20_-_ року або за 2008 рік за даними раніше поданої декларації

, усього

 

 

 

1

8

0

0

0

.

0

0

2.1

січень

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

2.2

лютий

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

2.3

березень

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

2.4

квітень

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

2.5

травень

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

2.6

червень

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

2.7

липень

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

2.8

серпень

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

2.9

вересень

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

2.10

жовтень

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

2.11

листопад

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

2.12

грудень

 

 

 

 

1

5

0

0

.

0

0

3

Сума недоплати за податкові (звітні) періоди, за якими минув строк сплати2, усього

 

 

 

 

2

0

0

0

.

0

0

3.1

січень (р. 1.1 перерахунку - р. 2.1 перерахунку)

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

3.2

лютий (р. 1.2 перерахунку - р. 2.2 перерахунку)

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

3.3

березень (р. 1.3 перерахунку - р. 2.3 перерахунку)

 

 

 

 

 

 

.

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Пояснення

 

на

1

аркуші(ах)

<...>

Рис. 5. Фрагмент Додатка 2 до прикладу 3

 

 

<...>

 

Вид декларації

з уточн.

Х

звітна

Х

 

нова звітна

 

 

за новоукладеними договорами

 

 

уточнююча

<...>

№ з/п

Назва показника

Розмір орендної плати, грн. коп.

1

2

3

1

Нараховано орендної плати на 2008 рік згідно з договором оренди

, усього1

 

 

 

 

1

2

0

0

0

.

0

0

1.1

січень

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

1.2

лютий

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

1.3

березень

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

1.4

квітень

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

1.5

травень

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

1.6

червень

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

1.7

липень

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

1.8

серпень

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

1.9

вересень

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

1.10

жовтень

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

1.11

листопад

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

1.12

грудень

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Нараховано до зменшення орендної плати на поточний рік, у зв’язку із зменшенням податкових зобов’язань за наслідками уточнень4, усього (р. 2 перерахунку - р. 1 перерахунку)

 

 

 

 

 

7

1

9

3

.

5

5

6.1

січень (р. 2.1 перерахунку - р. 1.1 перерахунку)

 

 

 

 

 

 

 

.

6.2

лютий (р. 2.2 перерахунку - р. 1.2 перерахунку)

 

 

 

 

 

 

 

.

6.3

березень (р. 2.3 перерахунку - р. 1.3 перерахунку)

 

 

 

 

 

 

 

.

6.4

квітень (р. 2.4 перерахунку - р. 1.4 перерахунку)

 

 

 

 

 

 

 

.

6.5

травень (р. 2.5 перерахунку - р. 1.5 перерахунку)

 

 

 

 

 

 

1

9

3

.

5

5

6.6

червень (р. 2.6 перерахунку - р. 1.6 перерахунку)

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

6.7

липень (р. 2.7 перерахунку - р. 1.7 перерахунку)

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

6.8

серпень (р. 2.8 перерахунку - р. 1.8 перерахунку)

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

6.9

вересень (р. 2.9 перерахунку - р. 1.9 перерахунку)

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

6.10

жовтень (р. 2.10 перерахунку - р. 1.10 перерахунку)

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

6.11

листопад (р. 2.11 перерахунку - р. 1.11 перерахунку)

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

6.12

грудень (р. 2.12 перерахунку - р. 1.12 перерахунку)

 

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

7

Пояснення З 26.05.2008 р. розірвано договір оренди землі від _____ № __

 

на

аркуші(ах)

Рис. 6. Фрагмент Декларації орендної плати за землю до прикладу 4

 

 

№ з/п

Назва показника

Розмір орендної плати, грн. коп.

1

2

3

1

Нараховано орендної плати за 2008 рік з урахуванням уточнень

, усього

 

 

 

 

4

8

0

6

.

4

5

1.1

січень

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

1.2

лютий

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

1.3

березень

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

1.4

квітень

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

1.5

травень

 

 

 

 

 

8

0

6

.

4

5

1.6

червень

 

 

 

 

 

 

.

1.7

липень

 

 

 

 

 

 

.

1.8

серпень

 

 

 

 

 

 

.

1.9

вересень

 

 

 

 

 

 

.

1.10

жовтень

 

 

 

 

 

 

.

1.11

листопад

 

 

 

 

 

 

.

1.12

грудень

 

 

 

 

 

 

.

2

Нараховано орендної плати за — ___ місяць 20 — __ року або за 2008 рік за даними раніше поданої Декларації

, усього

 

 

 

1

2

0

0

0

.

0

0

2.1

січень

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

2.2

лютий

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

2.3

березень

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

2.4

квітень

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

2.5

травень

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

2.6

червень

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

2.7

липень

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

2.8

серпень

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

2.9

вересень

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

2.10

жовтень

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

2.11

листопад

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

2.12

грудень

 

 

 

 

1

0

0

0

.

0

0

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Пояснення

 

на

1

аркуші(ах)

Рис. 7. Фрагмент Додатка 2 до прикладу 4

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд