Податок з доходів фізичних осіб. Річний перерахунок ПДФО

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Січень, 2009/№ 4
В обраному У обране
Друк
Відповідь на запитання

Річний перерахунок ПДФО

 

Як здійснюється річний перерахунок податку з доходів фізичних осіб?

(м. Харків)

 

Проводити річний перерахунок податку з доходів фізичних осіб (далі — ПДФО) вимагає

п.п. 6.5.2 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (далі — Закон про ПДФО): за наслідками кожного звітного податкового року роботодавець за місцем застосування податкової соціальної пільги повинен здійснювати перерахунок сум доходів, нарахованих платнику податків у вигляді заробітної плати, а також сум наданих податкових соціальних пільг (ПСП), що тягне за собою перерахунок утриманого податку з доходів фізичних осіб.

Як неодноразово наголошували податківці (

листи від 18.02.2005 р. № 3059/7/17-3117, від 15.04.2005 р. № 3146/6/17-3116 та від 13.03.2007 р. N 2522/5/17-0716), мета проведення такого перерахунку полягає в уточненні сум заробітної плати, нарахованої працівнику за кожний конкретний місяць звітного року, для перегляду права працівника на ПСП у кожному конкретному місяці звітного року, а також для виправлення арифметичних та інших помилок, допущених роботодавцем при оподаткуванні та наданні працівникам ПСП.

Для кращого та зрозумілішого пояснення методики здійснення річного перерахунку ПДФО розглянемо приклади.

Приклад 1

. Працівника прийняли на роботу на підприємство в середині жовтня 2008 року і за відпрацьований час у цьому місяці нарахували заробітну плату у розмірі 600 грн. В кінці листопада — на початку грудня 2008 року працівник хворів. За дні хвороби йому були нараховані лікарняні у сумі 420 грн., у тому числі за дні хвороби у листопаді — 270 грн., за дні хвороби у грудні — 150 грн. Нарахована заробітна плата за відпрацьований час за листопад склала 780 грн., а за грудень — 990 грн. Під час прийняття на роботу працівник подав заяву для отримання ПСП.

У зв’язку з тим, що лікарняні у повній сумі нараховані у грудні, у листопаді працівнику нарахована ПСП.

Розглядаючи таку ситуацію, вкажемо на те, що спочатку необхідно розділити суму лікарняних, яка припадає на листопад та на грудень 2008 року. При цьому суму лікарняних за листопад (270 грн.) необхідно умовно віднести до нарахованої заробітної плати за листопад (780 грн.). Унаслідок цього загальний дохід листопада складатиме не 780 грн., а 1050 грн., що перевищує граничний розмір зарплати, до якої можна застосовувати ПСП (у 2008 році — 890 грн.). А це вказує на те, що працівник позбавляється права на застосування ПСП у листопаді 2008 року.

 

Місяць

Фактичні дані

Уточнені дані

Різниця (недоплата (+) / переплата (-))

зарплата

соцвнески

ПСП

ПДФО

зарплата

соцвнески

ПСП

ПДФО

Жовтень

600

18,00

257,5

48,68

600

18,00

257,5

48,68

Листопад

780

27,30

257,5

74,28

780 + 270

27,3

153,41*

+79,13

Грудень

990 + 270 + 150

43,05

205,04

990 + 150

43,05

164,54

-40,50

Разом

2790

88,35

328,00

2790

88,35*

366,63

+38,63

* Перераховувати суму соцвнесків, у тому числі Пенсійного фонду, на нашу думку, не потрібно, оскільки уточнення доходу відбувається тільки для цілей перегляду права платника на ПСП та перерахунку у зв’язку з цим податку з доходів фізичних осіб.

 

Суму недоплати, яка таким чином виникає, можна визначити, помноживши суму надміру наданої працівнику ПСП на ставку податку (257,5 х 15 % = 38,63 грн.).

Нагадаємо, що сума утвореної недоплати ПДФО справляється з будь-якого оподаткованого доходу працівника. Так, наприклад, при здійсненні перерахунку в січні 2009 року недоплата справлятиметься із заробітної плати за січень 2009 року. Крім того, при здійсненні утримання із заробітної плати недоплати ПДФО необхідно враховувати граничний розмір відрахувань, який можна утримувати із заробітної плати відповідно до

ст. 128 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. (за умови, що інших відрахувань із заробітної плати не здійснюється), цей розмір становить 20 % від розміру заробітної плати, а у випадках, окремо передбачених законодавством, — 50 %. У разі утримання аліментів на неповнолітніх дітей розмір відрахувань не може перевищувати 70 %.

Для відображення результатів перерахунку в бухгалтерському обліку рекомендуємо ввести аналітику до субрахунку 641/ПДФО:

— 641/ПДФО/ПЗЗМ (податкове зобов’язання звітного місяця);

— 641/ПДФО/Перерахунок.

Це дозволить уникнути подвійного врахування сум податку з доходів (або подвійного зменшення податкового зобов’язання) при проведенні річного перерахунку за підсумками наступного 2009 року.

Отже, у бухгалтерському обліку у тому місяці, в якому робиться перерахунок, необхідно здійснити такі записи:

 

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1. Донараховано податок з доходів за результатами перерахунку

661

641/ПДФО/Перерахунок

38,63

2. На суму донарахованого податку збільшено податкове зобов’язання звітного місяця

641/ПДФО/Перерахунок

641/ПДФО/ПЗЗМ

38,63

 

У ф. № 1ДФ за I квартал 2009 року дані граф 4 та 4а збільшаться на суму фактично доутриманого з працівників податку з доходів, тобто на 38,63 грн.

Приклад 2.

Працівниця, самотня мати двох дітей, у жовтні 2008 року працювала на умовах неповного робочого часу, сума нарахованої зарплати — 800 грн. З листопада 2008 року вона почала працювати повний день — 1600 грн. У жовтні 2008 року вона отримувала ПСП «на дітей» та на «себе». А в листопаді та в грудні 2008 року податкова пільга зовсім не застосовувалася, оскільки оклад працівниці, на думку бухгалтера, перевищив граничний розмір заробітної плати, до якої застосовується ПСП.

Суть помилки полягає в тому, що в листопаді та у грудні 2008 року працівниці не надавалася ПСП. Це сталося тому, що бухгалтер вважав, ніби заробітна плата працівниці перевищує граничний розмір заробітної плати, з якої утримується ПСП (890 грн.).

Але це не так, бо, як відомо, граничний розмір доходу, який дає право на отримання працівниками ПСП визначеної в

пп. «а» — «в» п.п. 6.2.1 Закону про ПДФО розраховується як добуток суми визначеного граничного розміру доходу для звичайного платника податку на відповідну кількість дітей. А оскільки ця працівниця має право застосовувати ПСП, визначену в п.п. «а» п.п. 6.2.1, то розмір граничного доходу (заробітної плати) до якого застосовується ПСП, становить 1780 грн. (890 х 2).

Отже, при перерахунку ПДФО працівниці необхідно надати ПСП за листопад та грудень 2008 року в сумі 1030 грн., тобто ПСП надається «на дітей» і «на себе» (зазначимо, що ДПАУ не заперечує про застосування до зарплати двох ПСП «на дітей» та «на себе» —

листи від 28.02.2005 р. № 16979/17-3116*, від 26.10.2007 р. № 5191/к/17-07-0715). Розглянемо перерахунок ПДФО в таблиці, наведеній нижче.

* Наш коментар до цього листа див. «БТ», 2005, № 13, с. 33.

 

Місяць

Фактичні дані

Уточнені дані

Різниця (недоплата (+) / переплата (-))

зарплата

соцвнески

ПСП

ПДФО

зарплата

соцвнески

ПСП

ПДФО

Жовтень

800

28,00

1030

800

28,00

1030

Листопад

1600

56,00

231,60

1600

56,00

1030

77,10

-154,50

Грудень

1600

56,00

231,60

1600

56,00

1030

77,10

-154,50

Разом

4000

140,00

463,20

4000

140,00

154,20

-309,00

 

Визначити розмір надміру утриманого з працівниці ПДФО можна шляхом множення суми ПСП на ставку податку (1030 х 15 % = 154,5 грн.).

Загальний результат перерахунку, що спричинив утворення переплати податку в сумі 309 грн. буде повернено працівникові. Частина з цієї суми буде повернена за рахунок утриманого податку з доходів із заробітної плати в тому місяці, в якому проведено перерахунок (у межах суми нарахованого податку за цей місяць), а решту суми — за рахунок податкових зобов’язань наступних місяців. У бухгалтерському обліку ці операції буде відображено так:

У ф. № 1ДФ за I квартал 2009 року дані граф 4 та 4а зменшаться на суму фактично поверненого працівнику податку з доходів, тобто на 309,00 грн.

 

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

1. Скориговано нарахований податок з доходів за результатами перерахунку

661

641/ПДФО/Перерахунок

309,00

2. Зобов’язання звітного місяця зменшено на суму надміру сплаченого податкового зобов’язання

641/ПДФО/ ПЗЗМ*

641/ПДФО/Перерахунок

150,25*

* Вважаємо, що за звітний місяць утримано ПДФО у сумі 150,25 грн.

 

Сергій ДЕЦЮРА

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд