Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Липень, 2009/№ 27
Друк
Постанова від 25.02.2009 р. № 17

Путівки для оздоровлення дітей

Фонд з тимчасової втрати працездатності
розробив новий Порядок

 

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 р. № 17

«Про затвердження Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності»

 

Документ, що коментується, наведено в додатку «Документи»

 

Постановою

, що коментується, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФТВП) затвердив Порядок фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Порядок № 17) і скасував чинний раніше Порядок часткового фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління ФТВП від 03.03.2006 р. № 4 (далі — Порядок № 4).

Порядок № 17

визначає умови фінансування оздоровлення дітей, які є членами сім’ї застрахованих осіб, у дитячих закладах оздоровлення (далі — ДЗО) за рахунок коштів ФТВП відповідно до Закону № 2240*.

* Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Загальний підхід до оздоровлення дітей у

Порядку № 17 успадковано зі свого попередника — Порядку № 4. Назвемо основні нововведення Порядку № 17.

1.

Оздоровитися згідно з Порядком № 17 можуть діти працівників віком від 7 до 18 років. У Порядку № 4 йшлося про дітей шкільного віку, у тому числі неповнолітніх дітей (від 14 до 18 років). Тепер чітко встановлено мінімальний вік дитини.

2. Збільшено тривалість

оздоровчої зміни в дитячому закладі оздоровлення — вона має бути не менше 21 дня (п. 1.5 Порядку № 17). У Порядку № 4 мінімальна тривалість становила не менше 14 днів улітку та не менше 12 днів в іншу пору року, а для санаторію — не менше 18 днів.

3.

У Порядку № 17, на відміну від Порядку № 4, передбачено не три, а чотири схеми фінансування ФТВП оздоровлення дітей — крім фінансування ДЗО, роботодавця та профорганізації в розмірі коштів, передбачених Нормами № 10, ФТВП може видавати путівки, придбані за свій рахунок на повну вартість із частковою оплатою вартості такої путівки працівником у розмірі 10 %** (пп. 1.8 і 2.4 Порядку № 17). Порядок дій при кожному варіанті часткового фінансування оздоровлення дітей наведено в таблиці на с. 6.

**

Порядок надання такої путівки дуже схожий з порядком надання путівок відповідно до Порядку отримання застрахованими особами та членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що оплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління ФТВП від 25.02.2009 р. № 12; докладніше див. статтю «Путівки за рахунок соцстраху — особливості надання у 2009 році» // «БТ», 2009, № 19, с. 34.

4.

У п. 4.5 Порядку № 17 передбачено, що сума витрат ФТВП за путівки, видані з порушенням цього Порядку , у тому числі невикористані, не приймаються до заліку та відшкодовуються за рахунок страхувальника.

5.

Форма заявки від роботодавця та інших додатків в оновленому Порядку № 17 практично не зазнали змін. Додано тільки одне додаток — Заявка страхувальника про виділення путівок за рахунок коштів Фонду до дитячих закладів оздоровлення (додаток 5 до Порядку 17; див. на с. 28). Цю заявку подає роботодавець до відділення ФТВП для отримання путівки, оплаченої за рахунок ФТВП повністю, з частковою оплатою працівником її вартості у розмірі 10% (див. гр. 5 таблиці на с. 6).

Як і раніше, отримати путівку для оздоровлення дітей можна тільки

за основним місцем роботи (п. 3.4 Порядку № 17), причому на одну дитину протягом календарного року можна отримати лише одну путівку (п. 3.10 Порядку № 17).

Постанова

, що коментується, набрала чинності 30 червня 2009 року (опубліковано в газеті «Офіційний вісник України» від 30.06.2009 р. № 46).

 

Варіанти часткового фінансування оздоровлення дітей за рахунок ФТВП згідно з

Порядком № 17

Показник

Варіант

ФТВП перераховує гроші ДЗО

ФТВП відшкодовує витрати
роботодавцю

ФТВП відшкодовує витрати профспілці

ФТВП придбаває путівки за свій
рахунок повністю

1

2

3

4

5

Порядок дій

1) працівник (батько, мати, усиновлювач, опікун чи піклувальник) подає заяву до комісії (уповноваженому) із соцстрахування на надання його дитині путівки у ДЗО із зазначенням віку дитини;
2) комісія (уповноважений) із соцстрахування приймає рішення про направлення дітей у ДЗО. У протоколі фіксується, хто сплачуватиме решту суми (батько чи підприємство);
3) роботодавець подає до відділення ФТВП Заявку на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячому закладі оздоровлення (додаток 1 до Порядку 17; див. на с. 28). У Заявці вказується сума, що підлягає сплаті до ФТВП згідно з Нормами № 10*;
4) роботодавець отримує підтвердження від ФТВП про часткову оплату путівок шляхом перерахування коштів ДЗО;
5) працівник уносить решту суми за путівку (якщо ці витрати покладено на працівника);
6) роботодавець перераховує решту суми у ДЗО;
7) роботодавець отримує путівки від ДЗО за накладною на підставі виписаної довіреності та видає їх працівникам для їх дітей

1) працівник (батько, мати, усиновлювач, опікун чи піклувальник) подає заяву до комісії (уповноваженому) із соцстрахування про надання його дитині путівки у ДЗО із зазначенням віку дитини;
2) комісія (уповноважений) із соцстрахування приймає рішення про направлення дітей у ДЗО. У протоколі фіксується, хто сплачуватиме решту суми (батько чи підприємство);
3) роботодавець інформує відділення ФТВП про самостійну закупівлю путівок у ДЗО, включених до переліку ДЗО, визначених ФТВП, з обов’язковим наданням калькуляції вартості путівок;
4) роботодавець отримує від ФТВП підтвердження кошторису витрат на часткове фінансування путівок;
5) роботодавець перераховує оплату (повну суму) за путівки ДЗО;
6) роботодавець отримує путівки від ДЗО за накладною на підставі виписаної довіреності та видає їх працівникам для їх дітей;
7) ФТВП відшкодовує витрати страхувальника (або в рахунок сплати соцвнесків, або шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок страхувальника)**;
8) працівник уносить решту суми за путівку (якщо ці витрати покладено на працівника)

1) член профспілки (батько, мати, усиновлювач, опікун чи піклувальник) подає заяву до профспілки на надання його дитині путівки у ДЗО із зазначенням віку дитини;
2) профспілка приймає рішення про придбання путівки із зазначенням джерела фінансування (ФТВП, профспілка, член профспілки);
3) укладається договір між профспілкою та відділенням ФТВП про часткове фінансування оздоровлення дітей;
4) профспілка самостійно придбаває путівки в ДЗО, включені до переліку;
5) профспілка подає до ФТВП Заявку на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячому закладі оздоровлення (додаток 1 до Порядку 17; див. на с. 28). До Заявки обов’язково додається калькуляція вартості путівок;
6) працівник — член профспілки відшкодовує профспілці частину вартості путівки (якщо решту вартості путівки оплачує працівник);
7) профспілка отримує путівки від ДЗО за накладною на підставі виписаної довіреності та видає їх частину працівникам для їх дітей;
8) ФТВП відшкодовує профспілці частину вартості путівок

1) працівник (батько, мати, усиновлювач, опікун чи піклувальник) подає заяву до комісії (уповноваженому) із соцстрахування на надання його дитині путівки у ДЗО із зазначенням віку дитини;
2) комісія (уповноважений) із соцстрахування приймає рішення про направлення дітей у ДЗО. У протоколі фіксується, що працівник оплачує 10% вартості путівки (п. 3.6 Порядку № 17);
3) роботодавець подає до відділення ФТВП Заявку страхувальника про виділення путівок за рахунок коштів Фонду до дитячих закладів оздоровлення (додаток 5 до Порядку 17; див. на с. 28). У Заявці вказуються назва ДЗО, кількість путівок та місяць надання;
4) роботодавець отримує від ФТВП путівку зі штампом «Оплачено за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності»;
5) працівник уносить 10 % вартості путівки до каси роботодавця (за відсутності каси — через банк на рахунок ФТВП за місцем обліку роботодавця);
6) роботодавець заповнює путівку та видає працівнику. За відсутності квитанції до прибуткового касового ордера або квитанції про часткову оплату вартості путівки працівнику путівку не видають (п. 3.6 Порядку № 17)

Хто оплачує решту вартості путівки

Працівник чи роботодавець

Працівник, роботодавець або профспілка

Працівник або профспілка

Працівник (10 % вартості)

Порядок звітності страхувальника (профспілки) перед ФТВП

 

Спеціальних форм звітності не встановлено (звітує ДЗО)

 

Спеціальних форми звітності не встановлено

 

Не пізніше 5 днів після закінчення кожної оздоровчої зміни профспілка подає до ФТВП:
Звіт про використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на часткове фінансування оздоровлення дітей (додаток 3 до Порядку № 17) по ДЗО;

— Зведений звіт про використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення (додаток 4 до Порядку № 17) у разі часткового фінансування профспілкою двох та більше ДЗО за рахунок коштів ФТВП

Спеціальних форм звітності не встановлено

 

Відображення у ф. Ф4 ФСС з ТВП

Не відображається

Сума оплачуваної ФТВП вартості путівок відображається в ряд. 11 розділу IV ф. Ф4-ФСС з ТВП.
У разі надходження від ФТВП грошових коштів на поточний рахунок їх сума відображається в ряд. 9 р. III ф. Ф4-ФСС з ТВП з розшифруванням у таблиці «Отримано від Фонду з початку року» (III. р. 9)» на першій сторінці Звіту в його нижній частині

Не відображається

Отримані від працівника 10 % вартості путівки відображають у рядку 6 розділу III ф. Ф4-ФСС з ТВП

Відображення в Журналі обліку путівок (ф. 13-ФСС з ТВП) та у Звіті щодо путівок (ф. Ф14 — додаток до ф. Ф4-ФСС з ТВП)

Не відображається

Не відображається

Не відображається

Відображається

Відображення у ф. № 1ДФ (ознака доходу)

Частина вартості, що фінансується за рахунок коштів ФТВП, — «41».
Якщо решту вартості путівки профінансовано: за рахунок підприємства — «01» (а якщо оформлено як надання нецільової благодійної допомоги, то «17» — оподатковувана частина, «14» — неоподатковувана); за рахунок профспілки — «41»

Частина вартості, що фінансується за рахунок коштів ФТВП, — «41».
10 % вартості путівки, оплачена працівником, не відображається
у ф. № 1ДФ

Документальне підтвердження понесених витрат за рахунок коштів ФТВП

У роботодавця мають бути підтверджуючі документи: накладні на путівки, рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування, прибуткові касові ордери (для установи банка — квитанції) про часткову оплату за путівки, відомості про видачу путівок працівникам, довідки про строк перебування дитини в ДЗО, засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою оздоровниці (для варіанта з 10 % оплатою вартості путівки працівником — гр. 5), тощо

* Граничні норми витрат на харчування, лікування і культурне обслуговування дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, у дитячих оздоровчих закладах на 2009 рік затверджено постановою правління ФТВП від 25.02.2009 р. № 10 // «БТ», 2009, № 19, с. 4.
** У разі якщо нарахована сума страхових внесків не покриває витрат страхувальника на оздоровлення дітей у ДЗО, робочий орган відділення ФТВП перераховує кошти ФТВП страхувальнику на підставі поданої ним Заявки на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячому закладі оздоровлення (додаток 1 до Порядку 17; див. на с. 28) і довідки-розрахунку за підписом керівника та головного бухгалтера, засвідченої печаткою. На практиці відділення ФТВП, як правило, вимагають подавати довідку-розрахунок за ф. Ф4-ФСС з ТВП. Отримана від ФТВП сума відображається в ряд. 9 «Отримано від Фонду з початку року» розд. III ф. Ф4-ФСС з ТВП. Розшифрування цієї суми наводиться нижче (на першій сторінці в його нижній частині) в таблиці ««Отримано від Фонду з початку року» (III. р. 9)».

 

 

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 

Порядок фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 

Затверджено постановою від 25 лютого 2009 року № 17 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2009 року за № 502/16518

 

I. Загальні положення

1.1.

Цей Порядок визначає умови фінансування оздоровлення дітей, які є членами сімей застрахованих осіб (далі — діти), у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням».

1.2. Фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом Фонду за статтею «Оздоровчі заходи» та кошторисами програм відділень Фонду щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб і членів їх сімей із зазначеною метою.

1.3. За рахунок коштів Фонду здійснюється фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення, до яких належать:

дитячий заклад санаторного типу — заклад, де діти перебувають цілодобово і де поряд із оздоровчими надається комплекс медичних послуг, спрямованих на поліпшення стану їхнього здоров’я, запобігання захворюванням;

дитячий центр — заклад, що функціонує протягом року, в якому діти перебувають цілодобово;

позаміський заклад оздоровлення та відпочинку — заклад, що функціонує протягом року, сезонно або під час канікул, у якому діти перебувають цілодобово.

За рахунок коштів Фонду може здійснюватися фінансування оздоровлення дітей у санаторно-курортних закладах, пансіонатах, базах відпочинку, санаторіях-профілакторіях, оздоровчих комплексах підприємств, установ та організацій, професійних спілок за умови надання зазначеними закладами послуг з оздоровлення відповідно до законодавства.

1.4. Організованими формами оздоровлення за рахунок коштів Фонду охоплюються діти віком від 7 до 18 років.

1.5. Тривалість оздоровчої зміни, протягом якої дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку, в дитячому закладі оздоровлення повинна бути не менше 21 дня.

1.6. Кошти Фонду виділяються на організацію харчування (у частині вартості набору продуктів харчування), лікування та культурне обслуговування дітей у межах граничних норм витрат.

1.7. Правління відділення Фонду відповідно до кошторису програми відділення Фонду щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб і членів їх сімей щорічно визначає:

1.7.1. Загальну суму коштів Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення на поточний рік і норми витрат на харчування (у частині вартості набору продуктів харчування), лікування та культурне обслуговування дітей у межах граничних норм витрат.

1.7.2. Перелік дитячих закладів оздоровлення, що будуть частково фінансуватися за рахунок коштів Фонду, з урахуванням пропозицій обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, організацій професійних спілок, роботодавців та їх об’єднань, страхувальників.

До переліку входять: дитячі заклади оздоровлення, що функціонують як юридичні особи; підприємства, установи, організації, професійні спілки, якщо дитячі заклади оздоровлення не мають статусу юридичної особи і перебувають у їхньому складі як філіали чи структурні підрозділи (далі — власник (засновник)) за умови перебування їх на обліку в районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекціях відділень Фонду (далі — робочий орган відділення Фонду) як страхувальників.

1.7.3. Суму коштів Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей для:

дитячих закладів оздоровлення або їх власників (засновників);

страхувальників, що організовують оздоровлення дітей та самостійно закуповують путівки безпосередньо в дитячих закладах оздоровлення (далі — страхувальник) на умовах, передбачених пунктом 2.2 цього Порядку;

обласних, міських (міст Києва і Севастополя) та республіканських (Автономної Республіки Крим) організацій професійних спілок, що організовують оздоровлення дітей і самостійно закуповують путівки безпосередньо в дитячих закладах оздоровлення на умовах, передбачених пунктом 2.3 цього Порядку.

1.8. Правління відділення Фонду може приймати рішення щодо придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення за рахунок коштів Фонду за повну вартість на суму в розмірі до 20 відсотків асигнувань, передбачених кошторисом програми щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб і членів їх сімей із зазначеною метою.

1.9. Не пізніше ніж за 20 днів до початку оздоровчого сезону виконавча дирекція відділення Фонду доводить до відома робочих органів відділення Фонду та страхувальників перелік дитячих закладів оздоровлення, на базі яких буде проводитись оздоровлення дітей.

 

II. Фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду

2.1.

Часткове фінансування дитячого закладу оздоровлення.

2.1.1. Страхувальник надає до виконавчої дирекції відділення Фонду або робочого органу відділення Фонду заявку на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячому закладі оздоровлення за рахунок коштів Фонду (далі — заявка) згідно з додатком 1 до цього Порядку.

2.1.2. Виконавча дирекція відділення Фонду або робочий орган відділення Фонду на підставі отриманих від страхувальників заявок складає реєстр на часткове фінансування оздоровлення дітей за рахунок коштів Фонду (далі — реєстр) згідно з додатком 2 до цього Порядку* за кожним дитячим закладом оздоровлення.

* Додатки 2, 3, 4 не наводяться. — Прим. ред.

2.1.3. Перерахування коштів Фонду дитячому закладу оздоровлення або його власнику (засновнику) здійснюється виконавчою дирекцією відділення Фонду або робочим органом відділення Фонду на підставі реєстру не пізніше ніж за 10 днів до початку оздоровчої зміни відповідно до договору про часткове фінансування оздоровлення дітей. Обов’язковим додатком до договору є калькуляція вартості путівки.

Фінансування дитячого закладу оздоровлення або його власника (засновника) на кожну наступну зміну здійснюється виконавчою дирекцією відділення Фонду або робочим органом відділення Фонду з урахуванням суми залишку невикористаних коштів Фонду на оздоровлення дітей у попередній зміні.

2.1.4. Дитячий заклад оздоровлення або його власник (засновник) надає виконавчій дирекції відділення Фонду або робочому органу відділення Фонду, який здійснював фінансування, звіт згідно з додатком 3 до цього Порядку в п’ятиденний термін після закінчення кожної оздоровчої зміни.

2.1.5. Після здачі звіту за останню оздоровчу зміну дитячий заклад оздоровлення або його власник (засновник) у термін не пізніше 5 робочих днів повертає невикористані кошти Фонду на рахунок виконавчої дирекції відділення Фонду або робочого органу відділення Фонду. У разі невиконання зазначеної вимоги залишок коштів стягується виконавчою дирекцією відділення Фонду або робочим органом відділення Фонду в судовому порядку.

2.2. Часткове фінансування дитячого закладу оздоровлення через страхувальника.

2.2.1. Часткове фінансування дитячого закладу оздоровлення через страхувальника здійснюється робочим органом відділення Фонду за місцем обліку страхувальника у разі самостійної закупівлі ним путівок безпосередньо у дитячого закладу оздоровлення, який входить до переліку дитячих оздоровчих закладів, визначених правлінням відділення Фонду. Страхувальник попередньо письмово інформує робочий орган відділення Фонду про намір закупівлі путівок та надає калькуляцію вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення.

2.2.2. Часткове фінансування дитячого закладу оздоровлення може здійснюватися:

а) шляхом перерахування коштів страхувальнику робочим органом відділення Фонду відповідно до наданої заявки згідно з додатком 1 до цього Порядку;

б) за рахунок нарахованих страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, у межах кошторису, доведеного страхувальнику робочим органом відділення Фонду із зазначеною метою.

У разі якщо нарахована сума страхових внесків не покриває витрат страхувальника на оздоровлення дітей у дитячому закладі оздоровлення, робочий орган відділення Фонду здійснює перерахування коштів Фонду страхувальнику відповідно до наданої ним заявки згідно з додатком 1 до цього Порядку та довідки-розрахунку за підписом керівника і головного бухгалтера, завіреної печаткою.

2.2.3. Дані про витрати на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення відображаються страхувальником у звіті про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, що надається до робочого органу відділення Фонду за місцем обліку.

2.3. Часткове фінансування дитячого закладу оздоровлення через організацію професійних спілок.

2.3.1. Часткове фінансування дитячого закладу оздоровлення через організацію професійних спілок здійснюється при самостійній закупівлі нею путівок безпосередньо у дитячого закладу оздоровлення за умови, що цей заклад входить до переліку дитячих закладів оздоровлення, визначених правлінням відділення Фонду для часткового фінансування за рахунок коштів Фонду. Організація професійних спілок попередньо письмово інформує виконавчу дирекцію відділення Фонду про намір закупівлі путівок до дитячого закладу оздоровлення.

2.3.2. Перерахування коштів Фонду організації професійних спілок здійснюється виконавчою дирекцією відділення Фонду відповідно до укладеного договору. Для цього організація професійних спілок надає до виконавчої дирекції відділення Фонду заявки від страхувальників згідно з додатком 1 до цього Порядку. До заявок додається калькуляція вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення.

2.3.3. У п’ятиденний термін після закінчення кожної оздоровчої зміни організація професійних спілок надає виконавчій дирекції відділення Фонду звіт згідно з додатком 3 до цього Порядку по дитячому закладу оздоровлення та зведений звіт про використання коштів Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення згідно з додатком 4 до цього Порядку в разі часткового фінансування організацією професійних спілок двох або більше дитячих закладів оздоровлення за рахунок коштів Фонду.

2.4. Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення за рахунок коштів Фонду за повну вартість.

2.4.1. Планування кількості путівок до дитячих закладів оздоровлення здійснюється виконавчою дирекцією відділення Фонду в межах асигнувань, передбачених з цією метою кошторисом програми щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб і членів їх сімей відповідно до пункту 1.8 цього Порядку, та з урахуванням пропозицій робочих органів відділення Фонду, які складаються за заявками страхувальників, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які є платниками єдиного податку, та фізичних осіб, застрахованих на добровільних засадах, згідно з додатком 5 до цього Порядку.

2.4.2. Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення за рахунок коштів Фонду здійснюється виконавчою дирекцією відділення Фонду відповідно до законодавства.

Виконавча дирекція відділення Фонду укладає договори на придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення згідно з планом розподілу путівок, затвердженим наказом директора виконавчої дирекції відділення Фонду.

2.4.3. Розподіл путівок виконавчою дирекцією відділення Фонду серед робочих органів відділення Фонду, а останніми — серед страхувальників, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які є платниками єдиного податку, та фізичних осіб, застрахованих на добровільних засадах, здійснюється згідно із затвердженими планами розподілу путівок.

2.4.4. На путівках, що придбані за рахунок коштів Фонду за повну вартість, виконавчою дирекцією відділення Фонду в обов’язковому порядку проставляється штамп «Оплачено за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності».

 

III. Облік та виділення путівок до дитячих закладів оздоровлення

3.1.

Путівки, отримані робочими органами відділення Фонду від дитячих закладів оздоровлення, обліковуються відповідно до актів законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку в органах Фонду.

Передача путівок до страхувальників здійснюється робочими органами відділення Фонду за довіреностями за накладними.

3.2. Страхувальники обліковують путівки в бухгалтерському обліку та надають робочому органу відділення Фонду (за місцем обліку) щокварталу звіт про путівки до дитячих закладів оздоровлення разом із звітом про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

3.3. Застрахована особа (батько, мати, усиновлювач, опікун або піклувальник) подає заяву щодо оздоровлення дитини за рахунок коштів Фонду до комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи та організації, яка розглядає питання щодо виділення путівки до дитячого закладу оздоровлення відповідно до Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду від 23.06.2008 № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.07.2008 за № 636/15327.

3.4. Путівка до дитячого закладу оздоровлення в частині її вартості, що частково фінансується за рахунок коштів Фонду на цілі, передбачені пунктом 1.6 цього Порядку, виділяється застрахованій особі за її основним місцем роботи безкоштовно.

3.5. Фізичній особі — суб’єкту підприємницької діяльності, яка є платником єдиного податку, та фізичній особі, застрахованій на добровільних засадах, видача путівки до дитячого закладу оздоровлення, яка придбана за рахунок коштів Фонду за повну вартість, оформляється за місцем обліку наказом директора робочого органу відділення Фонду на підставі особистої заяви та копії свідоцтва про народження дитини, а путівка видається за накладною та документом, який посвідчує особу.

3.6. Путівка до дитячого закладу оздоровлення, яка придбана за рахунок коштів Фонду за повну вартість, видається застрахованій особі з частковою оплатою у розмірі 10 відсотків її вартості.

Часткова оплата вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення вноситься застрахованою особою до каси страхувальника за основним місцем роботи, а за відсутності каси — через установу банку на рахунок органу Фонду за місцем обліку страхувальника.

За відсутності квитанції до прибуткового касового ордера або квитанції про часткову оплату вартості путівки застрахованій особі путівка не видається.

3.7. Путівка до дитячого закладу оздоровлення, яка придбана за рахунок коштів Фонду за повну вартість, видається застрахованій особі заповненою із зазначенням прізвища, імені та віку дитини, а також прізвища, імені та по батькові застрахованої особи, найменування страхувальника, що видав путівку, а також засвідчена підписом відповідальної особи та скріплена печаткою.

Виправлення, допущені в путівці, засвідчуються підписом відповідальної особи та скріплюються печаткою страхувальника, який видав путівку.

3.8. Видача застрахованим особам незаповнених путівок, які придбані за рахунок коштів Фонду до дитячих закладів оздоровлення за повну вартість, а також передача цих путівок іншим особам забороняється.

Застрахована особа, яка отримала від страхувальника путівку до дитячого закладу оздоровлення зі штампом «Оплачено за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності», зобов’язана повернути йому довідку про термін перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення, засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою дитячого закладу оздоровлення.

Фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності, яка є платником єдиного податку, та фізична особа, застрахована на добровільних засадах, яка отримала в робочому органі відділення Фонду путівку до дитячого закладу оздоровлення зі штампом «Оплачено за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності», зобов’язана повернути йому довідку про термін перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення, засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою дитячого закладу оздоровлення.

3.9. Накладні за путівками, рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи та організації, копії квитанцій щодо часткової оплати вартості путівок, сплачених через установи банків, журнал обліку путівок до дитячих закладів оздоровлення, а також зворотні талони або довідки про термін перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення зберігаються в фінансовому підрозділі страхувальника.

3.10. Застрахованій особі протягом календарного року за рахунок коштів Фонду може бути виділено на одну дитину лише одну путівку до дитячого закладу оздоровлення.

 

IV. Контроль за дотриманням вимог Порядку

4.1.

Контроль за цільовим використанням коштів Фонду здійснюють виконавчі дирекції відділень Фонду та робочі органи відділень Фонду.

4.2. Після закінчення оздоровчого сезону (у разі потреби впродовж або після закінчення оздоровчої зміни) виконавча дирекція відділення Фонду або робочий орган відділення Фонду здійснює перевірку проведених дитячими закладами оздоровлення витрат, у тому числі дитячими закладами оздоровлення, до яких страхувальники або організації профспілок, що розташовані на території іншої адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь), придбавали путівки.

4.3. Виконавча дирекція відділення Фонду за погодженням із Виконавчою дирекцією Фонду може здійснювати перевірку цільового використання коштів Фонду в дитячому закладі оздоровлення, розташованому на території іншої адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь) та який протягом оздоровчого сезону не отримував часткове фінансування на оздоровлення дітей безпосередньо від виконавчої дирекції відділення Фонду або робочих органів відділення Фонду, де перебуває на обліку як страхувальник.

4.4. Кошти Фонду, які були витрачені дитячим закладом оздоровлення, власником (засновником), страхувальником або організацією професійних спілок із порушенням вимог цього Порядку, постанов правлінь Фонду та його відділень, повинні бути повернуті на рахунок виконавчої дирекції відділення Фонду або робочого органу відділення Фонду в термін не пізніше 10 календарних днів після отримання відповідного рішення.

4.5. Сума витрат Фонду за путівки, які видані з порушенням цього Порядку, в тому числі невикористані, не приймаються до заліку та відшкодовуються за рахунок страхувальника.

4.6. Застрахована особа за незаконне отримання путівки несе відповідальність відповідно до законодавства.

4.7. Посадові особи Виконавчої дирекції Фонду, виконавчих дирекцій відділень Фонду, робочих органів відділень Фонду, страхувальники в особі власника (засновника) або уповноваженого ним органу, керівники дитячих закладів оздоровлення, організацій профспілок, голови комісій (уповноважені) із соціального страхування підприємств, установ та організацій відповідають за виконання вимог цього Порядку.

Начальник управління з питань соціальних послуг А. ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ

img 1

 

img 2

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі