Уточнюємо транспортний податок: як це зробити правильно?

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Травень, 2009/№ 21
В обраному У обране
Друк
Стаття

УТОЧНЮЄМО ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК:

як це зробити правильно?

 

Здається, пристрасті, пов’язані зі збільшенням-зменшенням ставок податку з власників транспортних засобів, ущухли. Тепер саме час розібратися з тим, як платникам реалізувати на практиці перемогу, здобуту на «політичному фронті».

У цій статті розповімо про можливі варіанти уточнення податкових зобов’язань щодо транспортного податку.

Микола ШПАКОВИЧ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про транспортний податок —

Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 11.12.91 р. № 1963-ХІІ.

Закон № 797 —

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» від 25.12.2008 р. № 797.

Закон № 1075 —

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 05.03.2009 р. № 1075-VI.

Порядок № 373

— Порядок заповнення і подання Розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів і Довідки про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов’язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, до органів державної податкової служби, затверджений наказом ДПАУ від 17.09.2001 р. № 373.

Лист № 9001 —

лист ДПАУ «Про сплату податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у 2009 році» від 29.04.2009 р. № 9001/7/17-0317.

 

Транспортний податок у 2009 році

Спочатку конспективно нагадаємо основні моменти, пов’язані з нарахуванням і сплатою податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (далі — транспортний податок).

Платниками

транспортного податку відповідно до ст. 1 Закону про транспортний податок є юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів та/або мають зареєстровані в Україні власні транспортні засоби.

Об’єктом

обкладення транспортним податком є транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, перелічені у ст. 2 Закону про транспортний податок.

Ставки

транспортного податку встановлено ст. 3 Закону про транспортний податок у гривнях зі 100 куб. см об’єму циліндрів двигуна, з 1 кВт потужності двигуна чи 100 см довжини (для водних транспортних засобів) і поділено на дві групи:

— при першій реєстрації в Україні;

— при проведенні реєстрації, перереєстрації та чергового технічного огляду.

У 2009 році ставки транспортного податку змінилися двічі: спочатку їх було збільшено*

Законом № 797 — набрав чинності з 10.01.2009 р., потім на деякі легкові автомобілі їх було знижено** Законом № 1075 — набрав чинності з 26.03.2009 р. (див. табл. на с. 17).

* Див. ком. «Автомобіль... скоріше розкіш: збільшено ставки акцизного збору на бензин, ставки транспортного податку» // «БТ», 2009, № 3, с. 7; консультація «Розрахунок транспортного податку на 2009 рік — заповнюємо правильно» // «БТ», 2009, № 7, с. 30.

** Див. ком. «Знижено ставки транспортного податку» // «БТ», 2009, № 13, с. 3.

 

Таблиця.

Динаміка ставок транспортного податку при проведенні реєстрації, перереєстрації та чергового технічного огляду (грн. за 100 куб. см)

Код за УКТ ЗЕД

Об’єм циліндрів двигуна

Ставки, що діяли в період:

з 01.01.2009 р. по 09.01.2009 р.

з 10.01.2009 р. по 25.03.2009 р.

з 26.03.2009 р.

8703 Легкові автомобілі (крім автомобілів з електродвигуном — код 8703 90 10 00)

До 1000 куб. см

3

3

3

Від 1001 куб. см до 1500 куб. см

4

5

5

Від 1501 куб. см до 1800 куб. см

5

7

7

Від 1801 куб. см до 2200 куб. см

10

10

10

Від 2201 куб. см до 2500 куб. см

10

75

10

Від 2501 куб. см до 3000 куб. см

25

75

25

Від 3001 куб. см до 3500 куб. см

25

120

25

Від 3501 куб. см і більше

40

120

40

 

Крім того,

Закон № 1075 передбачає ще одну зміну ставок транспортного податку у 2009 році. Так, з 01.07.2009 р. ст. 3 Закону про транспортний податок буде доповнено частиною шостою, яка передбачає застосування понижуючого коефіцієнта 0,5 до ставок транспортного податку щодо транспортних засобів, які відповідно до чинного законодавства оснащено обладнанням, що дозволяє використовувати як паливо стиснений чи скраплений газ, альтернативні види рідкого та газового палива.

На тлі таких стрімких змін ставок незайве нагадати:

звітним періодом щодо транспортного податку є календарний рік. Згідно зі ст. 6 Закону про транспортний податок юридичні особи у строки, передбачені для річного звітного періоду, подають до відповідного податкового органу за місцем реєстрації транспортного засобу Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (далі — Розрахунок).

Строки сплати

транспортного податку встановлено ст. 6 Закону про транспортний податок, яка передбачає, що сплата здійснюється:

— щодо транспортних засобів, які

перебували на балансі юридичних осіб станом на 1 січня поточного року, — щокварталу рівними частинами (по 25 % суми податку, нарахованої в Розрахунку) до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом (у 2009 році: не пізніше 14 квітня 2009 року, 14 липня 2009 року, 14 жовтня 2009 року і 14 січня 2010 року);

за придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби, які вперше реєструються в Україні, — у повній річній сумі. Щодо таких об’єктів протягом 10 днів після реєстрації необхідно подати Розрахунок з позначкою в полі «Розрахунок за придбані транспортні засоби»;

за придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби (крім першої реєстрації) — перед їх реєстрацією за місяці, що залишилися до кінця року, починаючи з місяця реєстрації. Щодо таких об’єктів протягом 10 днів після реєстрації необхідно подати Розрахунок з позначкою в полі «Розрахунок за придбані транспортні засоби». Відповідно щодо транспортних засобів, знятих з реєстрації, провадиться перерахунок транспортного податку (крім сум, сплачених при першій реєстрації) за місяці, які залишилися до кінця року (починаючи з місяця, наступного після зняття з реєстрації);

— фізичними особами, у тому числі приватними підприємцями, —

перед проведенням першої реєстрації в Україні, реєстрацією, перереєстрацією, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щороку чи один раз на два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому здійснюється технічний огляд.

З описаних реалій 2009 року можна зробити такі висновки щодо нарахування і сплати транспортного податку.

По-перше

, щодо транспортного податку, сплаченого за транспортні засоби, придбані у 2009 році (строк сплати такого податку прив’язаний до конкретної дати — дати реєстрації): він сплачується за ставками, установленими ст. 3 Закону про транспортний податок на момент сплати .

Із цього приводу ДПАУ в

листі № 9001 заявила, що транспортний податок, сплачений юридичними особами перед першою реєстрацією, реєстрацією (перереєстрацією), а фізичними особами — ще й перед проходженням технічного огляду, до набрання чинності Законом № 797 і Законом № 1075 не перераховується. Отже, суми транспортного податку, сплачені до бюджету щодо транспортних засобів, придбаних у період з 10.01.2009 р. по 25.03.2009 р., зменшити не вдасться. Оспорювати це твердження, на наш погляд, немає підстав.

По-друге

, щодо транспортних засобів, які перебували на балансі юридичних осіб станом на 1 січня 2009 року, транспортний податок можна перерахувати. Для цього необхідно якось пов’язати зміну ставок транспортного податку, що відбулася протягом одного кварталу, з річним звітним періодом, та ще й розподілити його сплату за кварталами.

Відразу зауважимо, що зробити це, дотримуючись

усіх вимог Закону про транспортний податок і Порядку № 373, неможливо, тому деякими нормами зазначених документів доведеться «пожертвувати» (їх доведеться порушити), щоб вийти із ситуації, що склалася.

 

Підхід ДПАУ

ДПАУ вважає за можливе у 2009 році застосувати змінені ставки транспортного податку до річного звітного періоду в порядку, рекомендованому ДПАУ в 2005 році*. Такого висновку можна дійти з

листа № 9001 (див. «Позиція ДПАУ»), підтверджують його також і представники ДПАУ в своїх консультаціях (див. с. 43).

* Тоді ставки транспортного податку було збільшено з 31.03.2005 р.

 

Позиція ДПАУ

Витяг із листа № 9001

 

«…обчислення податку з власників транспортних засобів в I кварталі 2009 року за транспортні засоби, які були обліковані юридичними особами на початок поточного року, проводиться відповідно до статті 6 Закону за ставками податку, які набрали чинність відповідно до

Закону № 797-VI.

<...>

У зв’язку зі зменшенням ставок

податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, відповідно до Закону № 1075-VI, юридичні особи — власники транспортних засобів можуть зробити перерахунок суми податку з власників транспортних засобів за 2009 рік та подати до податкових органів уточнюючий розрахунок суми податку.

Перерахуванню

підлягають суми податкових зобов’язань, що були нараховані юридичною особою за другий — четвертий квартали поточного року (строки нарахувань — 15.07.2009 р., 15.10.2009 р., 15.01.2010 р.).

До уточнюючого розрахунку необхідно включити всі транспортні засоби, які перебувають у власності підприємства, у тому числі і ті транспортні засоби, на які ставка податку не зменшувалась.

Якщо у юридичної особи у власності перебувають транспортні засоби, на які

протягом I кварталу 2009 року не змінювалися ставки податку, відповідно до Закону № 1075-VI, то такий перерахунок не проводиться».

 

Механізм такого перерахунку було викладено ДПАУ в

листі від 02.11.2005 р. № 21971/5/17-2245, суть якого зводиться до такого.

Суму податку з власників транспортних засобів за I квартал 2009 року, розраховану виходячи з підвищених ставок транспортного податку і зазначену в річному

Розрахунку на 2009 рік, визначено правильно, тому вона не підлягає коригуванню.

Для того щоб перерахувати суми транспортного податку за II — IV квартали 2009 року, строки сплати яких ще не настали, платник може подати уточнюючий

Розрахунок, у якому розраховується загальна річна сума транспортного податку за зниженими ставками.

Зверніть увагу: в уточнюючому

Розрахунку має бути зазначено всі транспортні засоби, що перебували на балансі підприємства на 1 січня, у тому числі й ті, щодо яких ставки не змінилися. Якщо у підприємства немає транспортних засобів, щодо яких ставки зменшилися, подавати уточнюючий Розрахунок не потрібно.

У полі, передбаченому для суми транспортного податку, що підлягає сплаті за I квартал 2009 року (у строк до 15.04.2009 р.), уточнюючого

Розрахунку ставиться прокреслення. Таким чином, сума транспортного податку за I квартал 2009 року, зазначена в річному Розрахунку і вже нарахована на його підставі в особовому рахунку платника, не зміниться.

У полях, передбачених для сум транспортного податку, що підлягають сплаті за II — IV квартали 2009 року (за строками до 15.07.2009 р., до 15.10.2009 р. і до 15.01.2010 р.), необхідно зазначити суму, що дорівнює 25 % від річної суми, розрахованої в уточнюючому

Розрахунку (підсумок графи 11). Ці суми за вказаними строками і буде нараховано в особовому рахунку платника.

Таким чином, за 2009 рік транспортний податок буде нараховано в розмірі 1/4 від суми, розрахованої в річному

Розрахунку (за I квартал), і 3/4 від суми, зазначеної в уточнюючому Розрахунку (за II — IV квартали 2009 року).

Приклад 1.

До річного Розрахунку на 2009 рік ТОВ «Транс» уключено такі транспортні засоби:

— автомобіль ВАЗ-21099 (об’єм — 1500 куб. см), сума транспортного податку склала 75 грн.;

— автомобіль ГАЗ-31029 (об’єм — 2445 куб. см), сума транспортного податку склала 1834 грн.

Загальна сума транспортного податку, розрахована на 2009 рік (підсумок гр. 11 річного Розрахунку), склала 1909 грн., сума, що підлягає сплаті до бюджету щокварталу, — 477,25 грн.

Для коригування сум транспортного податку, що підлягають сплаті за II — IV квартали 2009 року, у порядку, запропонованому ДПАУ, необхідно скласти уточнюючий

Розрахунок. У ньому слід проставити позначки «Х» у полях «Уточнюючий розрахунок» і «Розрахунок на 200_ рік».

Хоча уточнюватимуться тільки суми за II — IV квартали 2009 року, в уточнюючому

Розрахунку буде зазначено звітний період «Розрахунок на 2009 рік», оскільки в такому звіті передбачено лише річний звітний період. Безумовно, у шапці Розрахунку, складеного на паперових носіях, можна дописати фразу «за II — IV квартали 2009 року», однак платники, які подають звітність в електронному вигляді, не зможуть цього зробити.

Фрагмент заповненого

Розрахунку наведено на рис. 1, с. 22.

Разом з уточнюючим

Розрахунком подається Довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов’язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, форму якої затверджено наказом ДПАУ від 17.09.2001 р. № 373 (далі — Довідка).

У графі 1

Довідки зазначається сума транспортного податку за II — IV квартали 2009 року, що підлягає уточненню (зазначена в первісному Розрахунку): 1431,75 грн. (477,25 х 3).

У графі 2 вказується сума транспортного податку, що підлягає нарахуванню за II — IV квартали 2009 року, згідно з уточнюючим

Розрахунком 240 грн. (80 х 3).

У графі 4 буде зазначено додатну різницю між даними рядків 1 і 2, у нашому прикладі — 1191,75 грн. (1431,75 - 240).

Фрагмент заповненої

Довідки наведено на рис. 2 (с. 22).

Таким чином, загальна сума транспортного податку, нарахована в особовому рахунку ТОВ «Транс» за 2009 рік, складатиметься із суми, нарахованої за I квартал за річним

Розрахунком (477,25 грн.), та сум, нарахованих за уточнюючим Розрахунком за II — IV квартали (240 грн.). Усього 717,25 грн. (477,25 + 240 грн.).

Слід звернути увагу на ті норми

Закону про транспортний податок і Порядку № 373, які доведеться порушувати, виправляючи суми транспортного податку, у порядку, запропонованому ДПАУ.

Закон про транспортний податок

передбачає нарахування податку в цілому за звітний період (за рік), а за кварталами розподілено тільки сплату річної суми податку. Нарахування податку за квартал не передбачено. При цьому в графі 11 ні первісного, ні уточненого Розрахунку не вказується фактична сума, нарахована за звітний період (рік). У зв’язку з цим у ряд. 1 і 2 Довідки зазначаються не підсумки графи 11 річного та уточненого Розрахунків відповідно, як це передбачено п. 16 Порядку № 373 та формою Довідки, а частина таких сум, що підлягає сплаті за II — IV квартали 2009 року.

Сплата транспортного податку відбувається не рівними частинами, як це передбачено

ст. 5 Закону про транспортний податок.

Крім того, підвищені ставки транспортного податку діяли з 10.01.2009 р. по 25.03.2009 р. (75 днів), однак вони застосовуються до всього кварталу (90 днів). Отже, за 15 днів податок нараховується за підвищеними ставками, хоча в ці дні діяли менші ставки. Суму транспортного податку, нараховану в такий спосіб за I квартал 2009 року, буде завищено на 16,67 % (15 : 90 х 100 %) від різниці між підвищеними та зниженими ставками. Наприклад, щодо автомобіля ГАЗ-31029 (із розглянутого прикладу) вона дорівнюватиме 66,22 грн. ((458,50 - 61,25) х 16,67 %). Для деяких підприємств така різниця може становити досить солідні суми.

Бухгалтерам, які звикли здавати звітність в електронному вигляді, не варто звертати увагу, що такі уточнюючі

Розрахунки не пройдуть алгоритми камеральної перевірки, та і при здаванні таких звітів на паперових носіях до податкової інспекції теж можуть виникнути аналогічні питання.

Серед переваг такого підходу можна зауважити, що його рекомендовано ДПАУ і, найімовірніше, у поінформованих податківців не виникатимуть запитання, пов’язані з його застосуванням.

 

Можливі альтернативи

Як альтернативу запропонованого ДПАУ порядку уточнення суми транспортного податку за 2009 рік можна запропонувати підхід, що ґрунтується на застосуванні середньозваженої ставки транспортного податку. Відразу ж попередимо: «мирно» використовувати цей підхід навряд чи вийде. Альтернативний підхід, найімовірніше, не вітатиметься податківцями на місцях, оскільки не вписується у викладену вище офіційну позицію ДПАУ. Вважаємо, він зацікавить тих, хто готовий відстоювати свою позицію в суді.

Сутність його зводиться до такого.

Оскільки протягом одного звітного періоду (року) ставка транспортного податку змінювалася кілька разів, то до такого звітного періоду можна застосувати середньозважену річну ставку, розраховану виходячи з кількості днів дії кожної ставки за добре відомою формулою:

Ссв =
С1 х П1 + С2 х П2 + С3 х П3

П1 + П2 + П3
,

де

Ссв — середньозважена річна ставка;

С1, С2, С3

— ставки, що діяли в окремі періоди;

П1, П2, П3

— періоди (у днях) дії відповідної ставки.

При такому підході буде враховано період дії кожної ставки з точністю до дня.

Якщо в уточнюючому

Розрахунку суму транспортного податку буде розраховано виходячи із середньозваженої ставки (стосовно об’єктів, щодо яких ставки змінилися), то у графі 11 ми отримаємо фактичну річну суму транспортного податку, що підлягає сплаті до бюджету за 2009 рік. Цю суму буде розподілено до сплати поквартально рівними частинами, як це передбачає ст. 5 Закону про транспортний податок.

Таким чином, не доведеться штучно розподіляти нарахування податку за періодами його сплати.

Використання цього підходу щодо автомобіля ГАЗ-31029 дасть таку середньозважену ставку транспортного податку:

Ссв =
10 х 9 + 75 х 75 + 10 х 281

9 + 75 + 281
= 23,36* (грн. за 100 куб. см).

* Отриманий результат округлено нами до двох десяткових знаків, що дозволяє досягти максимальної точності обчислень, оскільки в Розрахунку річна сума округляється до цілих гривень без копійок. До речі, програмне забезпечення, запропоноване ДПАУ для подання звітності в електронному вигляді, дозволяє вносити ставку транспортного податку з одним десятковим знаком.

Річна сума транспортного податку відповідно становитиме 571 грн. (2445 х 23,36 : 100).

Як бачимо, різниця між цією сумою та сумою, визначеною в порядку, запропонованому ДПАУ, становить 71,25 грн. (571 - 642,25). Пояснюється вона тим, що в методі ДПАУ не враховується період (з точністю до дня) дії кожної ставки. Крім того, похибку до методу ДПАУ вносить невідповідність кількості днів у І кварталі (90) та 1/4 кількості днів у році (91,25 дня).

Як недолік запропонованого нами альтернативного варіанта складання уточнюючого

Розрахунку можна відзначити тільки те, що середньозважена ставка податку не відповідає конкретній цифрі, зазначеній у ст. 3 Закону про транспортний податок. На наш погляд, таку невідповідність можна логічно обґрунтувати (усі аргументи ми навели), а розмір ставки можна підтвердити відповідними математичними обчисленнями.

Який би метод коригування не вибрало підприємство, радимо зробити це до 15.07.2009 р., щоб не довелося сплачувати податок за ІІ квартал 2009 року за завищеними ставками.

 

Перерахунок щодо проданого автомобіля

Продаж транспортного засобу є підставою для перерахунку суми транспортного податку.

Статтею 5 Закону про транспортний податок передбачено, що розмір податку (крім сплаченого при першій реєстрації) перераховується перед зняттям транспортного засобу з реєстрації за місяці, що залишилися до кінця року, починаючи з місяця, наступного за тим, в якому транспортний засіб знято з реєстрації (перереєстровано).

Так, якщо автомобіль продано у травні, то за 7 місяців, що залишилися до кінця року (червень — грудень), продавець транспортний податок уже не сплачує.

У

Порядку № 373 не зазначено, як заповнювати уточнюючий Розрахунок у разі вибуття транспортного засобу. Певну ясність до цього питання внесли листи ДПАУ від 31.03.2005 р. № 5836/7/17-2217 і від 17.07.2006 р. № 7788/6/17-0315, однак викладений у них механізм коригування бездоганно працював тільки до 01.01.2007 р., коли сплата транспортного податку щодо об’єкта, який вибув, припинялася з наступного кварталу. Тому такий підхід, що ґрунтується на розподілі річної суми транспортного податку на періоди сплати (квартали), сьогодні застосовувати не можна.

На наш погляд, можна застосувати такий алгоритм перерахунку транспортного податку щодо знятого з реєстрації транспортного засобу:

1) розділяємо суму податку, нараховану щодо транспортного засобу, який вибув, у первісному

Розрахунку (річному чи за придбані транспортні засоби), на суму, що підлягає сплаті, та суму, що підлягає виключенню з Розрахунку. Для цього річну суму транспортного податку щодо цього об’єкта потрібно поділити на 12 (кількість місяців у році) і помножити на кількість місяців, за які податок нараховується чи виключається з Розрахунку відповідно;

2) розраховуємо нову річну суму транспортного податку за уточнюючим

Розрахунком (щодо всіх об’єктів, зазначених у попередньому Розрахунку). Для цього стосовно об’єкта, що вибув, замість річної суми необхідно зазначити суму, що підлягає сплаті (за місяці з початку року до місяця вибуття включно);

3) розподіляємо суму податку, яку необхідно виключити з

Розрахунку, за строками сплати, що не настали. Для цього потрібно поділити таку суму на кількість кварталів, за якими строки сплати не настали, а результат вирахувати з квартальних сум сплати попереднього Розрахунку.

Приклад 2.

Продемонструємо цей алгоритм на розглянутому нами прикладі 1, припустивши, що ТОВ «Транс» у травні 2009 року продало автомобіль ГАЗ-31029 і зняло його з реєстрації. На цей момент уточнюючий Розрахунок у зв’язку зі зміною ставок складено в порядку, запропонованому ДПАУ, і вже подано до податкової інспекції.

Для заповнення уточнюючого

Розрахунку у зв’язку з вибуттям автомобіля ГАЗ-31029 (далі — Розрахунок № 2) розрахуємо необхідні дані:

— суму транспортного податку, що залишиться в

Розрахунку № 2 стосовно автомобіля ГАЗ-31029:

245 : 12 х 5 = 102,08

102 (грн.);

— суму, що підлягає виключенню з

Розрахунку:

245 : 12 х 7 = 142,92 143 (грн.);

— суму, на яку потрібно зменшити квартальні суми сплати:

143 : 3 = 47,67 (грн.).

Таким чином, квартальні суми сплати за строками, що не настали, які необхідно зазначити в

Розрахунку № 2, становитимуть 32,33 грн. (80 - 47,67).

Фрагмент заповнення уточнюючого

Розрахунку стосовно автомобіля, що вибув, наведено на рис. 3 (с. 27).

Разом з уточнюючим

Розрахунком № 2 необхідно подати відповідну Довідку, а якщо річну суму податку було сплачено повністю (при перереєстрації придбаного об’єкта), то можна подати і заяву про повернення надміру сплаченої суми.

Причому

Довідку можна заповнити так, як приписує текстова частина відповідних рядків (у рядках 1 і 2 зазначити підсумкові дані графи 11). У цьому випадку не потрібно вказувати дані за II — IV квартали 2009 року, як ми робили в Довідці до першого уточнюючого Розрахунку, оскільки така необхідність була пов’язана з тим, що суми податку, які стосуються I кварталу 2009 року, у річному та уточнюючому Розрахунках були різні.

Фрагмент заповненої

Довідки до Розрахунку № 2 наведено на рис. 4 (с. 27).

Звертаємо увагу, що уточнюючі

Розрахунки може бути подано і у зворотному порядку, тобто спочатку Розрахунок стосовно автомобіля, що вибув, а потім — Розрахунок у зв’язку зі зміною ставок, але в будь-якому разі їх має бути два і в кожному потрібно враховувати дані попереднього.

На закінчення зауважимо, що підстави для застосування у другому півріччі 2009 року понижуючого коефіцієнта 0,5 до ставок транспортного податку щодо автомобілів, на яких установлено газове обладнання, з’являться тільки 01.07.2009 р. — після набрання законної сили відповідною нормою. Тому застосовувати сьогодні такі коефіцієнти ще зарано. Ми до них повернемося після зазначеної дати, якщо не буде чергових змін у законодавстві.

 

 

Рис. 1.

Фрагмент уточнюючого Розрахунку ТОВ «Транс» за II — IV квартали 2009 року

 

Рис. 2.

Фрагмент Довідки до уточнюючого Розрахунку ТОВ «Транс» за II — IV квартали 2009 року

 

Рис. 3.

Фрагмент уточнюючого Розрахунку ТОВ «Транс» у зв’язку з вибуттям автомобіля

 

* Для розрахунку цієї суми замість кількості транспортних засобів (1) можна використовувати коефіцієнт, що відповідає кількості місяців, за які нараховується податок (у нашому випадку — 5/12).

 

Рис. 4.

Фрагмент Довідки до уточнюючого Розрахунку ТОВ «Транс» у зв’язку з вибуттям автомобіля
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд