Робота за комп’ютером: права працівника — обов’язки роботодавця

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Листопад, 2009/№ 45
В обраному У обране
Друк
Стаття

РОБОТА ЗА КОМП’ЮТЕРОМ:

права працівника — обов’язки роботодавця

 

Сьогодні важко уявити собі підприємство, яке у своїй роботі не використовує персональні комп’ютери. Чинним законодавством для працівників, які працюють за такими комп’ютерами, передбачено створення роботодавцем належних умов праці, надання перерв при роботі й додаткових днів відпустки.

У сьогоднішній статті розглянемо порядок надання цих гарантій тим, хто працює за комп’ютером.

Вікторія ЗМІЄНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

КУпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон про охорону праці

— Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII.

Закон про відпустки

— Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Правила № 21

— Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 10.02.99 р. № 21.

Санітарні правила № 7

— Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин (ДСанПіН 3.3.2.007-98), затверджені постановою Головного санітарно-епідеміологічного управління від 10.12.98 р. № 7.

Список № 1290-2

— додаток 2 до постанови КМУ від 17.11.97 р. № 1290 «Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці».

Порядок № 16

— Порядок застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затверджений наказом Мінпраці від 30.01.98 р. № 16.

Порядок № 246

— Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ від 21.05.2007 р. № 246.

 

Чим установлено гарантії працівникам при роботі за комп’ютером

Роботодавці всіх підприємств мають забезпечувати безпечні та нешкідливі умови праці, а також дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у сфері охорони праці (

ст. 153 КЗпП, ст. 13 Закону про охорону праці).

Сьогодні з метою

забезпечення належних умов праці користувачів персональних комп’ютерів діють Правила № 21 і Санітарні правила № 7. Зверніть увагу: обидва документи мають обов’язковий характер. Про необхідність дотримання вимог цих документів зазначає також Мінпраці у своєму листі від 15.11.2006 р. № 237/13/82-06 (див. «Дотримуватись вимог Правил № 21 і Санітарних правил № 7 мусять усі роботодавці»).

 

Дотримуватись вимог Правил № 21 і Санітарних правил № 7 мусять усі роботодавці

Витяг із листа Мінпраці від 15.11.2006 р. № 237/13/82-06

«Під час роботи з персональним комп’ютером мають бути дотримані

Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин (ДСанПіН 3.3.2.007-98) [Санітарні правила № 7. — Прим. ред.] та Правила <...> № 21.

Правила призначені для запобігання несприятливій дії на працівників шкідливих факторів, які супроводжують роботу з ВДТ.

Керівники державних органів, підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності й підлеглості в порядку забезпечення контролю зобов’язані впорядкувати робочі місця користувачів ЕОМ та ПЕОМ з ВДТ відповідно до вимог зазначених вище

Правил.

Порушення Державних санітарно-гігієнічних норм і правил тягне дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до

Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» (ст. 45, 46, 49)» [від 24.02. 94 р. № 4004-XII. — Прим. ред.].

 

Правила № 21

установлюють вимоги безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання робочих місць користувачів ЕОМ та працівників, які виконують обслуговування, ремонт і налагодження ЕОМ. Положення цього документа мають виконувати всі підприємства та фізичні особи — підприємці (далі — ФОП), які використовують найману працю та здійснюють розробку, виробництво та використання електронно-обчислювальних машин і персональних комп’ютерів (далі — ЕОМ), у тому числі й ті, хто має робочі місця, обладнані ЕОМ, або виконує обслуговування, ремонт і налагодження ЕОМ (п.п. 1.1.1 Правил № 21).

Санітарні правила № 7

поширюються на умови та організацію праці при роботі з візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) усіх типів вітчизняного і зарубіжного виробництва на основі електронно-променевих трубок, що використовуються в ЕОМ колективного використання та персональних ЕОМ. Ці Правила містять гігієнічні та ергономічні вимоги до організації робочих приміщень і робочих місць, параметрів робочого середовища, дотримання яких дасть можливість запобігти порушенням у стані здоров’я користувачів ЕОМ. Їх мета — запобігти несприятливому впливу на працівників шкідливих чинників, що супроводжують роботу з ВДТ, пов’язану із зоровою та нервово-емоційною напругою, яка виконується у вимушеній робочій позі при локальній напрузі верхніх кінцівок на тлі обмеженої загальної мускульної активності (гіподинамії) під впливом комплексу фізичних чинників шуму, електростатичного поля, неіонізуючих та іонізуючих електромагнітних випромінювань.

Таким чином, усі роботодавці, в яких наявні робочі місця з ЕОМ, мають виконувати вимоги

Правил № 21 і Санітарних правил № 7. Наприклад, площа приміщення, в якому розміщено комп’ютер (з розрахунку на одне робоче місце), має бути не менше 6 кв. м, а обсяг — не менше 20 куб. м (пп. 2.1.8 і 4.1.2 Правил № 21). Якщо вимоги цих документів буде дотримано, то, на думку Мінпраці (лист від 12.03.2007 р. № 40/13/133-07), робота на комп’ютері не належатиме до категорії шкідливих та важких.

 

Перерви в роботі

Пунктом 8.2 Правил № 21

передбачено, що власник підприємства (ФОП) має організувати роботу працівника так, щоб постійна робота з ЕОМ регулярно переривалася паузами та іншими видами діяльності, що знижують навантаження, зумовлені роботою з ВДТ комп’ютера, згідно з вимогами розділу 6 Правил № 21. У свою чергу, у п. 6.1 Правил № 21 передбачено, що режим роботи і відпочинку для тих працівників, які працюють з ЕОМ, визначається залежно від виконуваної ними роботи відповідно до Санітарних правил № 7.

Пунктом 5 Санітарних правил № 7

передбачено необхідність установлення внутрішньозмінних регламентованих перерв для відпочинку при роботі на комп’ютері. Мета таких перерв — збереження здоров’я працюючих, запобігання захворюванням і підтримання працездатності.

Право на додаткову перерву мають

працівники, робота яких на ЕОМ протягом робочої зміни триває не менше 50 % часу (п. 5.3 Санітарних правил № 7).

У

Санітарних правилах № 7 передбачено 3 професійні групи працівників, для яких установлено певний режим роботи (таблиця на с. 17).

Санітарними правилами № 7

передбачено, що в окремих випадках — при хронічних скаргах працюючих за комп’ютером на зорову втому, незважаючи на встановлення додаткових перерв для відпочинку, а також застосування засобів локального захисту для очей, допускається індивідуальний підхід до обмеження часу роботи за комп’ютером, зміни характеру роботи, чергування з іншими видами діяльності, не пов’язаними з роботою за комп’ютером.

Деякі з

таких перерв з метою зниження нервово-емоційної напруги, стомлення зорового аналізатора, поліпшення мозкового кровообігу, подолання несприятливих наслідків гіподинамії, запобігання втомі слід використовувати для виконання комплексу вправ, наведених у додатках до Санітарних правил № 7. Водночас можна використовувати час такої перерви і для відпочинку на свій розсуд (лист Мінпраці від 12.03.2007 р. № 40/13/133-07).

 

Режим праці та відпочинку при роботі на ЕОМ

Професійна група працівників

Характер трудової діяльності

Режим праці та відпочинку при тривалості робочої зміни

8 годин

12 годин

Розробники програм (інженери-програмісти)

Діяльність характеризується інтенсивною розумовою творчою роботою з підвищеною напругою зору, концентрацією уваги на тлі нервово-емоційної напруги, вимушеною робочою позою, періодичним навантаженням на кисті верхніх кінцівок. Робота виконується в режимі діалогу з ЕОМ у вільному темпі з періодичним пошуком помилок в умовах дефіциту часу

15 хвилин через кожну годину роботи за комп’ютером*

У перші 8 годин роботи аналогічно перервам при 8-годинній робочій зміні, а протягом останніх 4-х годин роботи, незалежно від характеру трудової діяльності, — через кожну годину тривалістю 15 хвилин*

Оператори ЕОМ

Діяльність пов’язана з урахуванням інформації, що отримана з візуального дисплейного терміналу на попередній запит або надходить з нього, супроводжується перервами різної тривалості, пов’язана з виконанням іншої роботи і характеризується як робота з напругою зору, незначними фізичними зусиллями, нервовою напругою середнього ступеня, що виконується у вільному темпі

15 хвилин через кожні 2 години*

Оператори комп’ютерного набору

Виконують одноманітні за характером роботи з документацією та клавіатурою і нечастими нетривалими перемиканнями погляду на екран дисплея, з уведенням даних з високою швидкістю. Така робота характеризується як фізична праця з підвищеним навантаженням на верхні кінцівки та з напругою зору (фіксація зору переважно на документах)

10 хвилин після кожної години роботи за комп’ютером*

* Якщо виробничі обставини не дозволяють застосовувати регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи за комп’ютером не повинна перевищувати 4 годин (п. 5.9 Санітарних правил № 7).

 

Оскільки відповідно до

п. 6.1 Правил № 21 режим роботи і відпочинку для тих, хто працює з комп’ютером, визначається залежно від виконуваної роботи згідно із Санітарними правилами № 7, то й для інших працівників, які працюють на ЕОМ, має бути передбачено внутрішньозмінні перерви, а не лише для трьох професійних груп працівників, названих у Санітарних правилах № 7.

Для визначення конкретної тривалості перерв для окремих категорій працівників необхідно з’ясувати, до якої

професійної групи, названої в таблиці, найбільше підходить характер роботи, що виконується такими працівниками.

Наприклад, характер роботи бухгалтера, який займається уведенням даних у комп’ютерну програму і працює за комп’ютером не менше 50 % робочого часу щодня, схожий на працю операторів ЕОМ. Тому такому працівнику має бути встановлено такі самі перерви, як і операторам ЕОМ (15 хвилин через кожні 2 години).

Установлені для працівників внутрішньозмінні перерви слід закріпити у правилах внутрішнього трудового розпорядку.

Що стосується оплати перерв у зв’язку з роботою за комп’ютером, то слід виходити з того, що цей час включається до робочого часу, оскільки необхідність установлення цих перерв пов’язана з характером виконуваної роботи і спрямована на дотримання правил з охорони праці працівників та зниження негативного впливу комп’ютерів на здоров’я працівників.

 

Надання додаткової відпустки

Працівники, які працюють на комп’ютерах, мають право на

щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів згідно з п. 58 підрозділу «Інші види виробництв» розділу XXII «Загальні професії за всіма галузями господарства» Списку № 1290-2. Причому, як зазначає Мінпраці в листі від 12.03.2007 р. № 40/13/133-07, на цю чотириденну відпустку мають право всі працюючі за комп’ютером, у тому числі й бухгалтери, інженери, інші фахівці.

Конкретна тривалість таких відпусток установлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (

ст. 8 Закону про відпустки).

Згідно з

п. 7 Порядку № 16 додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. До розрахунку часу, що дає працівнику право на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, установленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Облік часу, відпрацьованого в зазначених умовах, має здійснювати роботодавець (наприклад, в окремому

Табелі обліку використання робочого часу типової форми № П-5).

Якщо в колективному договорі не передбачено такої відпустки, то працівники мають право ініціювати внесення таких норм до діючого колдоговору*.

* Як це зробити, див. у статті «Колективний договір — актуальні питання» // «БТ», 2009, № 36, с. 17.

 

Медогляди

Усі працівники, які виконують роботу, пов’язану з експлуатацією, обслуговуванням, налагодженням і ремонтом ЕОМ, підлягають

обов’язковим медичним оглядам відповідно до Порядку № 246 (п. 7.1 Правил № 21):

— попередньому — під час прийняття на роботу;

— періодичним — протягом трудової діяльності (для користувачів персональних ЕОМ з відеотерміналом згідно з

додатком 4 до Порядку № 246 раз на рік комісією у складі невропатолога, офтальмолога та отолариноларинголога**).

** Незважаючи на те що в п. 6.2 Санітарних правил № 7 передбачено огляд раз на два роки, вважаємо, що медогляд таких працівників усе-таки необхідно проводити в порядку, установленому в додатку 4 до Порядку № 246, що набрав чинності пізніше.

Основними критеріями оцінки придатності до роботи з ЕОМ мають бути показники стану органів зору. Так, протипоказаннями з боку органів зору є (

п. 6.7 Санітарних правил № 7):

— гострота зору з корекцією не нижче ніж 0,5 на одному оці та 0,2 — на другому;

— рефракція: міопія вище 6,0 Д, гіперметропія вище 4,0 Д, астигматизм (будь-якого виду) вище 3,0 Д;

— відсутність бінокулярного зору;

— лагофтальм;

— хронічні захворювання переднього відрізку очей;

— захворювання зорового нерва та сітки;

— глаукома.

Зверніть увагу: власник підприємства має організувати проведення обстеження зору працівника не за його кошти перед початком його роботи з монітором, і згодом періодично згідно з вимогами

Санітарних правил № 7, а також у міру виникнення скарг. Крім того, власник зобов’язаний надати безкоштовно індивідуальні окуляри коригування зору відповідно до умов роботи монітора, якщо за результатами обстеження вони потрібні (п. 8.2 Правил № 21).

Крім стану органів зору, ураховують також стан організму в цілому. Жінки з моменту встановлення вагітності та в період годування грудьми до виконання всіх робіт, пов’язаних з використанням комп’ютера, не допускаються.

Необхідно враховувати також інші протипоказання для роботи з комп’ютером, установлені

п. 6 Санітарних правил № 7.

Організацію та проведення медичних оглядів має забезпечувати роботодавець за рахунок коштів підприємства.

 

Відповідальність

Відповідальність за недотримання Правил

. Державний нагляд за дотриманням вимог Правил № 21 здійснюють органи державного контролю з охорони праці. За порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці ст. 41 КУпАП передбачено штраф на посадових осіб підприємств та ФОП у розмірі від 85 до 170 грн. Таку ж відповідальність передбачено і за непроведення медоглядів як частини заходів з охорони праці.

Відповідальність за ненадання додаткових відпусток

. Ця відповідальність може настати в таких випадках:

— якщо умова про таку відпустку є в колективному договорі, але не виконується роботодавцем, власника інспекція з праці може залучити до адмінвідповідальності

за невиконання умов колективного договору — штраф від 850 до 1700 грн. (ст. 412 КУпАП);

— якщо немає умови про надання додаткової відпустки, то власника можна буде притягти до адмінвідповідальності тільки

за ухилення від участі в переговорах з унесення змін до колдоговору (штраф від 51 до 170 грн.) у тому випадку, коли трудовий колектив захоче внести таку норму до свого колдоговору ( ст. 17 Закону України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.93 р. № 3356-XII і ст. 411 КУпАП).

На закінчення бажаємо вам, щоб автоматизація роботи приносила тільки зручності та ніяк не позначалася на стані вашого здоров’я.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд