Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Шпаргалка бухгалтера. Матеріальна допомога

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Жовтень, 2009/№ 41
Друк
Стаття

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА

 

Надання матеріальної допомоги як своїм працівникам, у тому числі колишнім, так і стороннім громадянам, є досить поширеною операцією. І важливу роль у популяризації цієї виплати відіграє наявність пільг в оподаткуванні. Сьогодні ми пригадаємо правила оподаткування, обліку та відображення у звітності різних видів матдопомоги.

 

МАТДОПОМОГА, НАДАНА ВСІМ АБО БІЛЬШОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

Випадки надання

Підстава для надання

Уключення до ФОП1 (Інструкція № 5)

Пільги з ПДФО

Ф. № 1ДФ

На оздоровлення при виході у відпустку

колективний (індивідуальний трудовий) договір та:

— або розпорядження керівника;

— або заява працівника (якщо в трудовому договорі йдеться не про обов’язковість, а про можливість надання допомоги)

+

(п.п. 2.3.3)

немає

«01» (зарплата)

До свят (Нового року, 8 Березня тощо)

Ювілярам, при народженні дитини, при укладенні шлюбу тощо *

* Таку матдопомогу з метою оподаткування краще оформляти як нецільову благодійну допомогу.

 

1

Використані скорочення: ФОП — фонд оплати праці; ПСП — податкова соціальна пільга; ПДФО — податок з доходів фізичних осіб; ВВ — валові витрати; ПФ — Пенсійний фонд України; ФТВП — Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; ФБ — Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; ФНВ — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України; НБД — нецільова благодійна допомога; ЦБД — цільова благодійна допомога; ПМ — прожитковий мінімум на одну працездатну особу.

 

Слід мати на увазі:

— матдопомога обкладається за всіма правилами, установленими для заробітної плати (тобто враховується в сумі зарплати, що дає право працівнику на ПСП; з неї сплачують соцвнески);

— якщо матдопомога виплачується в натуральній формі, то до доходу оподаткування включається з урахуванням «натурального» коефіцієнта 1,176471. Ця ж сума є й базою для обкладення соцвнесками «згори» та «знизу».

Приклад 1

. Сума нарахованої зарплати менеджера зі збуту за вересень 2009 року становить 5000 грн. Крім того, у вересні йому нараховано матдопомогу у зв’язку з укладенням шлюбу в сумі 1000 грн.

 

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

ВВ

дебет

кредит

Передбачено виплату суми матдопомоги при укладенні шлюбу в колективному договорі (наказі)

1000,00

 —

1. Сплачено при виплаті матдопомоги:

 — внесок до ПФ (1000 х 33,2 %)

651

311

332,00

—*

 — внесок до ФНВ (1000 х 0,86 %) (тариф умовний)

656

311

8,60

—*

 — внесок до ФБ «згори» (1000 х 1,6 %)

653

311

16,00

—*

 — внесок до ФБ «знизу» (1000 х 0,6 %)

653

311

6,00

 —

 — ПДФО (1000 х 15 %)

641

311

150,00

 —

2. Виплачено матдопомогу працівнику (1000 - 6 - 150)

661

301

844,00

 —

3. Нараховано зарплату

93

661

5000,00**

5000,00

4. Нараховано матдопомогу

93

661

1000,00**

1000,00

5. Здійснено нарахування «згори» на зарплату: 6000 х (33,2 % + 1,4 % + 1,6 % + 0,86 %, умовно)

93

651, 652, 653, 656

2223,60

2223,60

6. Здійснено утримання соцвнесків «знизу»: 6000 х (2 % + 1 % + 0,6 %)

661

651, 652, 653

216,00

 —

7. Утримано ПДФО ((6000 - 216) х 15 %)***

661

641

867,60**

 —

8. Виплачено зарплату працівнику (6000 - 844 - 216 - 867,6)

661

301

4072,40

 —

9. Сплачено при виплаті зарплати:

— ПДФО (867,6 - 150)

641

311

717,60

 —

— внески до соцфондів «згори» (2223,6 - 332 - 16 - 8,6) та «знизу» (216 - 6)

651, 652, 653, 656

311

2077,00

 —

* Підприємство має право на валові витрати за першою подією — при сплаті внесків, але на практиці ці витрати включаються до ВВ за нарахуванням.

** У ф. № 1ДФ у гр. 3а та 3 слід відобразити 6000,00 грн., у гр. 4а та 4 — 867,60 грн. з ознакою доходу «01» (зарплата).

*** Права на ПСП у працівника немає.

МАТДОПОМОГА НЕЦІЛЬОВА, НАДАНА ОКРЕМОМУ ПРАЦІВНИКУ (НБД)

Випадки надання

Підстава для надання

Уключення до ФОП (Інструкція № 5)

Пільги з ПДФО (Закон про податок з доходів)

Ф. № 1ДФ

У зв’язку із сімейними обставинами. При цьому працівник:

— має право на ПСП

Заява працівника, завізована керівником

 —(п. 3.31)

Є з урахуванням граничного розміру (у 2009 році — 940 грн. на рік)(п.п. 9.7.3)

«17» (оподатковувана частина, тобто понад 940 грн.)*;«14» (неоподатковувана частина)

— не має права на ПСП

Немає (ПДФО стягують з усієї суми)

«17»

* У наказі № 451 у розшифровці до ознаки доходу «17» зазначено, що тут наводиться тільки сума НБД, що обкладається податком з доходів. Водночас, на наш погляд, було б логічно будь-яку НБД, як ту, що обкладається, так і ту, що не обкладається ПДФО, у ф. № 1ДФ показувати з ознакою доходу «17».

 

Приклад 2

. Зарплата працівника — 900 грн. на місяць, що дає йому право на загальну ПСП «01» (900 < 940). У вересні 2009 року працівник написав заяву на надання йому НБД. Директор підприємства прийняв рішення надати допомогу у вересні в сумі 1000 грн.

 

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

ВВ

дебет

кредит

1. Нараховано матеріальну допомогу

949

685

1000,00*

 —

2. Утримано ПДФО із суми, що перевищує граничний розмір ((1000 - 940) х 15 %)

685

641

9,00

 —

3. Виплачено матеріальну допомогу працівнику (1000 - 9)

685

301

991,00

 —

4. Перераховано до бюджету ПДФО

641

311

9,00

 —

*У ф. № 1ДФ сума НБД відобразиться таким чином:

— з ознакою доходу «14» — 940 грн. (у гр. 4а та 4 ставимо нулі);

— з ознакою доходу «17» — 60 грн. (у гр. 4а та 4 відображаємо суму утриманого податку — 9 грн.).

МАТДОПОМОГА НА ЛІКУВАННЯ

Допомога на лікування

Підстава для надання

Уключення до ФОП (Інструкція № 5)

Пільги з ПДФО (Закон про податок з доходів)

Ф. № 1ДФ

Примітки

Працівника

Заява працівника з доданими до нього підтверджуючими документами

 —

(п. 3.31)

Є (п.п. 4.3.22) без обмеження за сумою

«39» (неоподатковувана частина);«09» (оподатковувана частина)*

1. Видається на руки працівнику за наявності підтверджуючих документів.

2. Пільга застосовується незалежно від того, має працівник право на ПСП чи ні

Членів сім’ї першого ступеня спорідненості працівника

Заява працівника

 —

(п. 3.31)

Немає

«09»

Видати на руки допомогу, що не обкладається ПДФО, можна тільки на лікування самого працівника

Працівника або членів його сім’ї першого ступеня спорідненості

Заява працівника із зазначенням суми та одержувача грошових коштів

 —

(п. 3.31)

Є без обмеження щодо суми(абз. «б» п.п. 9.7.4)

«39» (неоподатковувана частина)

1. Перераховується установам охорони здоров’я в рахунок оплати послуг з лікування та на придбання ліків.

2. Пільга застосовується незалежно від того, має працівник право на ПСП чи ні

* Якщо у працівника немає підтверджуючих документів, то таку допомогу краще оформити як НБД.

 

Що

слід мати на увазі для надання допомоги, яка не обкладається ПДФО на підставі п.п. 4.3.22 Закону про податок з доходів:

— допомога авансом не видається (

лист ДПАУ від 02.02.2005 р. № 639/Х/17-3115). Якщо у працівника ще немає підтверджуючих документів на руках, а гроші йому необхідні для купівлі ліків та оплати лікування, то спочатку можна видати йому безпроцентну позичку. А коли з’являться документи — оформити повернення позички та видачу цільової матдопомоги на лікування;

— підтверджуючими документами, на думку ДПАУ, є рахунки установ охорони здоров’я, фіскальні чеки, виписані на ім’я платника (як правило, податківці хочуть, щоб на зворотному боці чека аптекою було зазначено П. І. Б. покупця) податків, виписки з амбулаторних карт, рецепти, договори на медичне обслуговування тощо (

листи від 02.02.2005 р. № 639/Х/17-3115, від 02.07.2004 р. № 4168/К/17-3115);

— ДПАУ вважає, що цією пільгою можуть користуватися тільки працівники, чиї роботодавці є платниками податку на прибуток (

листи від 02.02.2005 р. № 639/Х/17-3115, від 25.05.2004 р. № 9402/7/17-3117). Ми з цим не погоджуємося (аргументи — у статті «Матеріальна допомога на лікування працівників»// «БТ», 2005, № 11, с. 13);

— не підпадають під пільгу витрати, зазначені в

пп. «а» — «з» п.п. 5.3.4 Закону про податок з доходів;

— до початку дії в Україні системи загальнообов’язкового державного медичного страхування під пільгу з ПДФО підпадає вся сума матдопомоги на лікування.

Що

слід мати на увазі для надання допомоги на лікування, яка не обкладається ПДФО на підставі абз. «а» п.п. 9.7.4 Закону про податок з доходів:

— не підпадають під пільгу витрати, зазначені в

пп. «а» — «з» п.п. 5.3.4 Закону про податок з доходів (див. вище);

— до початку дії в Україні системи загальнообов’язкового державного медичного страхування під пільгу з ПДФО підпадає вся сума матдопомоги на лікування;

— згідно з

п.п. 9.7.5 Закону про податок з доходів, якщо допомогу не буде використано її одержувачем протягом 12 місяців та не повернено благодійнику, то невикористану суму платник податків має відобразити в декларації про доходи у складі доходу оподаткування та сплатити з неї ПДФО. На роботодавця-благодійника не покладається обов’язок щодо відстеження цільового використання перерахованих ним сум. Проте слід ураховувати, що пільга відповідно до п.п. 9.7.4 Закону про податок з доходів поширюється на суми, перераховані в оплату вартості лікування, у тому числі для придбання ліків, тому благодійнику необхідно мати відповідні підтверджуючі документи, що гроші направлено саме на ці цілі (а не, наприклад, на благодійність, як нерідко оформляються надходження до рахунку платних медичних послуг).

 

МАТДОПОМОГА НА ПОХОВАННЯ

Допомога на поховання

Підстава для надання

Уключення до ФОП (Інструкція № 5)

Пільги з ПДФО (Закон про податок з доходів)

Ф. № 1ДФ

1

2

3

4

5

Померлого працівника

Заява члена сім’ї померлого працівника; колективний (індивідуальний трудовий) договір

 —

(п. 3.32)

Є з урахуванням граничного розміру (у 2009 році — 1880 грн.)*(абз. «б» п.п. 4.3.21)

«14» (як в оподатковуваній, так і в неоподатковуваній частині)**

Родича працівника***

Заява працівника

 —

(п. 3.31)

Немає

«09»

Пенсіонера від його роботодавця за останнім місцем роботи

Заява члена сім’ї померлого пенсіонера

 —

(п. 3.32)

Є з урахуванням граничного розміру (у 2009 році — 1880 грн.) (абз. «б» п.п. 4.3.21)

«14» (як в оподатковуваній, так і в неоподатковуваній частині) **

* Розраховується таким чином: 940 х 2 = 1880 (грн.).

** Відповідно до наказу № 451 пільгова ознака матдопомоги на поховання «38» застосовується, тільки якщо таку допомогу надано благодійною організацією, ПФУ або профспілкою, тобто в цьому випадку така ознака не використовується. На наш погляд, у ф. № 1ДФ слід зазначити ідентифікаційний номер одержувача матдопомоги, тобто родича померлого працівника (у тому числі колишнього працівника). Відповідно для цілей обкладення ПДФО такий дохід (у сумі, що перевищує 1880 грн.) не може розглядатися як додаткове благо від роботодавця. Водночас ДПАУ в листі від 05.05.2004 р. № 8001/7/17-2117 роз’яснювала, що допомога на поховання від роботодавця в сумі, що перевищує пільговий розмір, відображається з ознакою доходу «09».

Який спосіб вибрати, вирішувати вам, оскільки чітких правил щодо заповнення немає, а за перекручення даних у ф. № 1ДФ зараз не карають.

*** Якщо працівник має право на ПСП, то таку допомогу краще оформляти як НБД. ДПАУ вважає, що допомога на поховання родича працівника в будь-якому разі є нецільовою та має обкладатися за правилами, установленими п.п. 9.7.3 Закону про податок з доходів, тобто пільга надається у розмірі 940 грн. за умови, що одержувач допомоги має право на ПСП (лист від 07.07.2008 р. № 13574/7/17-0717).

Що

слід мати на увазі при наданні матдопомоги на поховання, яка не обкладається ПДФО на підставі абз. «б» п.п. 4.3.21 Закону про податок з доходів:

— матдопомога в подвійному розмірі суми, що дає право на ПСП (у 2009 році — 940 х 2 = 1880 (грн.)), надається незалежно від того, чи має померла фізособа або одержувач допомоги право на ПСП;

— на наш погляд, при наданні допомоги на поховання померлого працівника підприємства дохід (як оподатковуваний, так і неоподатковуваний) виникає у одержувача такої допомоги (родича), а не у самого померлого працівника. Тому у

ф. № 1ДФ слід зазначати ідентифікаційний номер родича, який фактично отримує таку допомогу.

Приклад 3

. Дружині померлого співробітника підприємства було надано матдопомогу на поховання в сумі 1500 грн.

 

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

ВВ

дебет

кредит

1. Нараховано матдопомогу

949

685

1500,00*

 —

2. Виплачено матдопомогу

685

301

1500,00

 —

*У ф. № 1ДФ відображається дохід дружини померлого працівника в сумі 1500 грн. з ознакою доходу «14» (у гр. 4а та 4 ставимо нулі).

 

МАТДОПОМОГА СТОРОННІЙ ОСОБІ

Випадки надання

Підстава для надання

Уключення до ФОП (Інструкція № 5)

Пільги з ПДФО (Закон про податок з доходів)

Ф. № 1ДФ

Примітки

Нецільова допомога громадянам, які працюють

Заява фізичної особи, завізована керівником підприємства

 —(п. 3.32)

Є з урахуванням граничної суми (у 2009 році — 940 грн. на рік) за умови, що одержувач має право на ПСП(п.п. 9.7.3)

«17» (оподатковувана частина, тобто понад 940 грн. у 2009 році);«14» (неоподатковувана частина)*

З одержувача необхідно вимагати довідку з місця роботи про те, що він має право на ПСП

Нецільова допомога громадянам, які не працюють (у тому числі пенсіонерам, студентам)

Є з урахуванням граничної суми (у 2009 році — 940 грн.) (п.п. 9.7.3)

«17» (оподатковувана частина, тобто понад 940 грн. у 2009 році);«14» (неоподатковувана частина)*

ДПАУ справедливо вважає, що у фізичної особи, яка не працює, дохід у вигляді зарплати дорівнює нулю, тому вона має право на ПСП, а отже, і на пільгу за НБД**

Цільова допомога на лікування

Є без обмеження щодо суми (абз. «а» п.п. 9.7.4)

«39»

Тільки в разі перерахування матдопомоги безпосередньо установам охорони здоров’я в рахунок компенсації вартості лікування та придбання ліків***

Цільова допомога на поховання

Заява члена сім’ї померлого

Немає

«14»

Не поширюється на ситуації, коли помер пенсіонер, для якого це місце роботи було останнім перед виходом на пенсію (див. вище підрозділ «Матдопомога на поховання» на с. 24)

* Ми вважаємо, що логічніше з ознакою доходу «17» відображати як суму НБД, що обкладається, так і не обкладається податком, хоча з наказу № 451 випливає, що тут необхідно використовувати ознаки «14» і «17».

** Листи ДПАУ від 29.01.2009 р. № 363/к/17-0714, від 07.07.2008 р. № 5401/М/17-0714, № 13574/7/17-0717, від 23.12.2005 р. № 13010/6/17-3116, від 28.09.2005 р. № 19273/7/17-2117.

*** Ця пільга застосовується за умови дотримання всіх правил, що й при її наданні своїм працівникам на підставі абз. «а» п.п. 9.7.4 Закону про податок з доходів (див. підрозділ «Матдопомога на лікування» на с. 24). Пільга поширюється не тільки на лікування сторонньої фізичної особи, але й членів її сім’ї першого ступеня спорідненості.

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ З ОПОДАТКУВАННЯ МАТДОПОМОГИ

Пункт Інструкції № 5

Види виплат

Розрахунок середньої з/п за Порядком

Нарахування

ВВ

Утримання

№ 1266

№ 100

ПФ, ФТВП, ФБ, ФНВ

ПДФО

ПФ, ФТВП, ФБ

1

2

3

4

5

6

7

8

2.3.2

Одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам’ятних дат як у грошовій, так і в натуральній формі)1

+2

 —

+

ВР3/ —

+

+

2.3.3

Матдопомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічною ситуацією) 1

+2, 4

—*

+

ВР3/ —

+

+

* На нашу думку, систематична матдопомога не має враховуватися при розрахунку середньої зарплати за Порядком № 100, оскільки вона має разовий характер (надається один раз на рік або при настанні певних подій). Такої ж думки дотримується і Мінпраці в листі від 13.12.2005 р. № 694/13/84-05.

3.31

Матдопомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання5:

 — НБД, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно в розмірі, що не перевищує розмір ПМ, установленого на 1 січня такого року, помноженого на 1,4, за умови, що на такого платника податку поширюється право на отримання ПСП згідно з п.п. 6.5.1 Закону про податок з доходів (у 2009 році — 940 грн.)

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 — понад зазначену суму (у 2009 році — 940 грн.) або за відсутності у платника податків права на ПСП

 —

 —

 —

 —

+

 —

 — допомога на поховання, що надається роботодавцем померлої фізичної особи за її останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) у межах подвійного розміру ПМ, установленого на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (у 2009 році — 1880 грн.)

 —

 —

 —

 —

 — *

 —

* Пільга з ПДФО діє тільки при наданні допомоги на поховання померлого працівника його роботодавцем за останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію). При виплаті допомоги працівнику на поховання його померлого родича вся її сума обкладається ПДФО (п.п. 4.3.21 Закону про податок з доходів).

 — грошові кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податків його роботодавцем за рахунок коштів, які залишаються після оподаткування такого роботодавця на прибуток підприємств, за наявності підтверджуючих документів, крім витрат, установлених у п.п. 5.3.4 Закону про податок з доходів (п.п. 4.3.22 Закону про податок з доходів)

 —

 —

 —

 —

 — *

 —

* На думку ДПАУ (див. лист від 02.02.2005 р. № 639/Х/17-3115), ця пільга застосовується, тільки якщо роботодавець є платником податку на прибуток. Наш коментар до цього листа наведено в статтях «Податок з доходів: деякі спірні питання в роз’ясненнях ДПАУ» // «БТ», 2005, № 12, с. 14; «Матеріальна допомога на лікування працівників» // «БТ», 2005, № 11, с. 13.

3.31

ЦБД, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами в будь-якій сумі (вартості) закладам охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань) (абз. «а» п.п. 9.7.4 Закону про податок з доходів)

 —

 —

 —

 — *

 —

 —

* Якщо грошові кошти перераховуватимуться установі охорони здоров’я в рахунок оплати медичних послуг, то права на валові витрати в підприємства не буде. Якщо грошові кошти перераховуватимуться як добродійні внески (пожертвування) установі охорони здоров’я, що має статус неприбуткового, то підприємство зможе відобразити ВВ у межах від 2 до 5 % прибутку оподаткування за минулий рік (п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток). Проте в такому разі право фізичної особи на пільгу з ПДФО буде втрачено (якщо з банківської виписки буде видно, що добродійний внесок унесено від імені працівника).

1

Ці виплати не індексуються, але підлягають компенсації в разі затримки їх виплати.

2

Якщо застрахована особа частину місяця в розрахунковому періоді не працювала з однієї з трьох поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), для обчислення середньої зарплати виплати, зазначені в п. 2.3 Інструкції № 5, у такому місяці враховуються пропорційно відпрацьованому часу (п. 9 Порядку № 1266, лист Мінпраці від 29.06.2006 р. № 422/020/99-06).

3

Незважаючи на те що ці виплати входять до фонду оплати праці за Інструкцією № 5, для правомірного їх відображення у складі ВВ можливість їх виплати працівникам краще передбачити в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». У цьому випадку підприємство керуватиметься п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток та включить до валових витрат виплати, установлені за домовленістю сторін.

4

Як випливає з листа Мінпраці від 08.07.2002 р. № 20-443, такі виплати можна враховувати при розрахунку середньої зарплати як соціально-трудові пільги, передбачені колективним договором. До того ж такі виплати включаються до фонду оплати праці та обкладаються соціальними внесками.

5

Ці виплати не підлягають індексації та компенсації.

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Закон про податок з доходів

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Порядок № 1266

— Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Порядок № 100

— Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Наказ № 451

— наказ ДПАУ «Про затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» від 29.09.2003 р. № 451.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі