Теми статей
Обрати теми

Про підготовку до запровадження Загального реєстру податкових накладних

Редакція БТ
Лист від 06.10.2009 р. № 21839/7/16-1517

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЄСТР ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ:

ДПАУ почала підготовку до запровадження

 

Лист Державної податкової адміністрації України від 06.10.2009 р. № 21839/7/16-1517

«Про підготовку до запровадження Загального реєстру податкових накладних»

 

Документ, що коментується, наведено в додатку «Документи»

 

У

листі, що коментується, ДПАУ позначила принципи, на яких базуватиметься порядок формування Загального реєстру податкових накладних (далі — Загальний реєстр), запровадження якого передбачено розпорядженням КМУ від 23.09.2009 р. № 1178-р*.

* Див. ком. «Загальний реєстр податкових накладних: нова фішка від Кабміну» // «БТ», 2009, № 41, с. 4.

У додатку до

листа, що коментується, наведено Порядок подання податкових накладних для реєстрації в Загальному реєстрі податкових наклад-них в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку (далі — Порядок), який регіональні податкові органи зобов’язані довести до платників.

Хоча

Порядок, на наш погляд, ще не може застосовуватися (його не затверджено наказом ДПАУ), уже зараз можна зробити головні висновки.

1. Реєстрація податкових накладних у

Загальному реєстрі здійснюватиметься за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (через Інтернет). Альтернативних способів реєстрації податкових накладних не передбачено.

2. Для реєстрації податкової накладної платник ПДВ зобов’язаний отримати засоби електронного цифрового підпису (ЕЦП) в акредитованих центрах сертифікації ключів, перелік яких розміщено на веб-сайті ДПАУ (безумовно, така послуга надається не безкоштовно), і передати посилені сертифікати ЕЦП до податкового органу за місцем своєї реєстрації. Якщо в електронному вигляді надаватимуться тільки податкові накладні, Договір про визнання електронних документів укладати з податковими органами не потрібно.

Для юридичних осіб таких ЕЦП має бути три (для директора, бухгалтера та печатки) або два, якщо на підприємстві немає бухгалтера. Для фізичних осіб — два (для підприємця та печатка), або один для підприємця (печатка не обов’язкова).

3. Для реєстрації податкових накладних платники мають отримати спеціальне програмне забезпечення (чи буде воно безкоштовним, поки що не зрозуміло).

4. Реєстрація податкових накладних у

Загальному реєстрі відбуватиметься за процедурою подання звітності в електронному вигляді: сформована електронна податкова накладна з ЕЦП у зашифрованому вигляді надсилатиметься до ДПАУ, після чого платник має отримати електронну квитанцію про приймання.

Обмежиться ДПАУ цими вимогами чи будуть додаткові — час покаже.

 

 

Державна податкова адміністрація України

 

Про підготовку до запровадження Загального реєстру податкових накладних

 

Лист від 6 жовтня 2009 року № 21839/7/16-1517

 

Державна податкова адміністрація України повідомляє, що Кабінетом Міністрів України

розпорядженням від 23.09.2009 р. № 1178-р «Питання загального реєстру податкових накладних» прийнято рішення про запровадження процедури реєстрації податкових накладних, які видаються платниками податку — постачальниками товарів (послуг).

Реєстрація податкових накладних здійснюватиметься в

Загальному реєстрі податкових накладних (далі — Реєстр), порядок ведення якого буде встановлено Державною податковою адміністрацією Украї-ни.

З метою відпрацювання процедур реєстрації податкових накладних та упорядкування процедури ведення

Реєстру запровадження такої реєстрації передбачається здійснювати в три етапи:

І етап — з

1 листопада 2009 року запроваджуватиметься реєстрація податкових накладних із сумою податку на додану вартість, зазначеною в одній податковій накладній, понад 1 млн грн.;

ІІ етап — з

1 січня 2010 року запроваджуватиметься реєстрація податкових накладних із сумою податку на додану вартість, зазначеною в одній податковій накладній, понад 500 тис. грн.;

ІІІ етап — з

1 квітня 2010 року запроваджуватиметься реєстрація податкових накладних із сумою податку на додану вартість, зазначеною в одній податковій накладній, понад 100 тис. грн.

Процедура реєстрації передбачає, що відомості з податкової накладної заносяться до Реєстру, і

після внесення інформації про таку податкову накладну до Реєстру податкова накладна надається покупцю товарів (послуг). При цьому платник податку — покупець матиме можливість співставити інформацію в отриманій ним податковій накладній з даними Реєстру.

Порушення постачальником

товарів (послуг) порядку реєстрації податкових накладних даватиме органам податкової служби право на проведення перевірки достовірності сум податкових зобов’язань, визначених платником податку — постачальником товарів (послуг), та, відповідно, приймати рішення щодо підтвердження чи не підтвердження права платника податку — покупця на включення сум податку на додану вартість по таких податкових накладних до складу податкового кредиту.

Інформуючи про викладене, Державна податкова адміністрація України зобов’язує органи податкової служби всіх рівнів у відповідності з покладеними на них функціональними обов’язками:

— сформувати списки платників податків, на яких потенційно поширюватиметься процедура реєстрації податкових накладних (примірний список додається);

— провести підготовчу роботу із зазначеного питання серед таких платників податків в частині внесення до

Реєстру інформації, отримання необхідного програмного забезпечення;

— провести роз’яснювальну роботу щодо доцільності та зручності подання такими платниками податкової звітності в електронному вигляді.

Додатково Державна податкова адміністрація України повідомляє про розроблений

Порядок подання податкових накладних для реєстрації у Загальному реєстрі податкових накладних в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку (далі — Порядок), який надається у додатку. Даний Порядок необхідно довести до відома платників податків та проінформувати їх про наступне:

— у зв’язку із запровадженням обов’язкового подання вищевказаних податкових накладних в електронному вигляді платники податків, які вперше звітують в електронному вигляді, повинні отримати засоби електронного цифрового підпису у акредитованих центрах сертифікації ключів, перелік яких розміщений на веб-сайті ДПА України та передати посилені сертифікати ЕЦП за місцем своєї реєстрації;

— у випадку подання в електронному вигляді тільки податкової накладної Договір про визнання електронних документів заключати із органами ДПС не потрібно.

Додаток:

Порядок подання податкових накладних для реєстрації у Загальному реєстрі податкових накладних в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку на 3-х аркушах.

 

Заступник голови С.ЧЕКАШКІН

 

 

Порядок подання податкових накладних для реєстрації у загальному реєстрі податкових накладних в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку

 

Цей

Порядок визначає загальні принципи організації реєстрації податкових накладних платників податку на додану вартість — продавців товарів (робіт, послуг) у Загальному реєстрі податкових накладних (далі — Загальний реєстр) під час подання ними податкових накладних до органів державної податкової служби України (центру обробки електронних звітів) в електронній формі із використанням електронного цифрового підпису. Цей Порядок поширюється на центр обробки електронних звітів Державної податкової адміністрації України (далі — ЦОЕЗ ДПА України) та платників податку на додану вартість, які визначені пунктом 4 даного Положення.

При поданні та отриманні податкових накладних в електронній формі телекомунікаційними каналами зв’язку платник податків та ЦОЕЗ ДПА України повинні додержуватися такого порядку:

1.

Платник податків — продавець:

1.1 платник податків — продавець створює

податкову накладну в електронному вигляді відповідно до затвердженого формату (стандарту) за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

Після підготовки платником податків — продавцем податкової накладної в електронному вигляді на неї накладаються ЕЦП посадових осіб платника податків у такому порядку: першим — ЕЦП головного бухгалтера (бухгалтера), другим — ЕЦП керівника, третім — ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків.

За відсутності у платника податків — продавця посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб платника податків накладаються у такому порядку: першим — ЕЦП керівника, другим — ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків.

Платником податків — продавцем фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності електронні цифрові підписи накладаються у такому порядку: першим — ЕЦП платника податків — фізичної особи, другим — ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків (за наявності);

1.2 після накладання ЕЦП платник податків — продавець здійснює шифрування податкової накладної в електронному вигляді та направляє її до ЦОЕЗ ДПА України через телекомунікаційні канали зв’язку. Другий примірник податкової накладної в електронному вигляді зберігається у платника податків;

1.3 після одержання від платника податків — продавця податкової накладної в електронному вигляді у ЦОЕЗ ДПА України проводять її розшифрування, перевірку ЕЦП, перевірку відповідності електронного документа затвердженому формату (стандарту) та вносять її до

Загального реєстру;

1.4 підтвердженням платнику податків — продавцю прийняття його податкової накладної до Загального реєстру є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, в якій визначаються реквізити прийнятої податкової накладної в електронній формі, відповідність податкової накладної в електронній формі затвердженому формату (стандарту) електронного документа, результати перевірки ЕЦП, інформація про платника податків, дата та час приймання, реєстраційний номер, податковий період, за який подається податкова звітність, та дані про відправника квитанції. На цю квитанцію накладається ЕЦП ЦОЕЗ ДПА України, здійснюється її шифрування та надсилання платнику податків засобами телекомунікаційного зв’язку. Другий примірник квитанції в електронному вигляді зберігається в ЦОЕЗ ДПА України;

1.5 якщо надіслані податкові накладні сформовано з помилкою, то платнику податків надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття податкової накладної в електронному вигляді із зазначенням причин. На цю квитанцію накладається ЕЦП ЦОЕЗ ДПА України, здійснюється її шифрування та надсилання платнику податків засобами телекомунікаційного зв’язку. Другий примірник квитанції в електронному вигляді зберігається в ЦОЕЗ ДПА України;

1.6 датою та часом надання податкової накладної в електронному вигляді до ЦОЕЗ ДПА України є дата та час, зафіксовані у квитанції.

2.

Платник податків — покупець:

2.1 платник податків — покупець створює

запит в електронному вигляді відповідно до затвердженого формату (стандарту) за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

Після підготовки платником податків — покупцем запиту в електронному вигляді на нього накладаються ЕЦП посадових осіб платника податків у такому порядку: першим — ЕЦП головного бухгалтера (бухгалтера), другим — ЕЦП керівника, третім — ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків.

За відсутності у платника податків — покупця посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб платника податків накладаються у такому порядку: першим — ЕЦП керівника, другим — ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків.

Платником податків — покупцем фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності електронні цифрові підписи накладаються у такому порядку: першим — ЕЦП платника податків — фізичної особи, другим — ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків (за наявності);

2.2 після накладання ЕЦП платник податків — покупець здійснює шифрування запиту в електронному вигляді та направляє його до ЦОЕЗ ДПА України через телекомунікаційні канали зв’язку. Другий примірник запиту в електронному вигляді зберігається у платника податків;

2.3 після одержання від платника податків — покупця запиту в електронному вигляді у ЦОЕЗ ДПА України проводять його розшифрування, перевірку ЕЦП, перевірку відповідності електронного документа затвердженому формату (стандарту);

2.4 ЦОЕЗ ДПА України накладає на податкову накладну свій ЕЦП, здійснює її шифрування та надсилає на електронну адресу вказану в запиті платника податків — покупця.

3.

Якщо платник податків — продавець надіслав до ЦОЕЗ ДПА України кілька примірників одної податкової накладної, то оригіналом вважається та накладна, яку прийнято до бази даних та платнику податків надійшла про це квитанція.

 

Директор Департаменту інформаційно-аналітичного
 забезпечення процесів оподаткування С. ШЕВЧЕНКО

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі