Підприємство діяльності не веде — які звіти необхідно подавати

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Вересень, 2009/№ 37
В обраному У обране
Друк
Стаття

ПІДПРИЄМСТВО ДІЯЛЬНОСТІ НЕ ВЕДЕ —

які звіти необхідно подавати

 

Ситуація, коли підприємство не здійснює господарської діяльності та не має найманих працівників, трапляється доволі часто. Це особливо характерно для новостворених підприємств і тих, що перебувають у стадії ліквідації.

У сьогоднішній статті з’ясуємо, яку звітність повинні подавати такі підприємства до органів державної податкової служби, фондів соціального страхування та органу статистики.

Вікторія ЗМІЄНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КУпАП —

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон № 1058

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Закон про бухоблік

— Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Указ № 727

— Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98.

Порядок № 143

— Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємства, затверджений наказом ДПАУ від 29.03.2003 р. № 143.

Порядок № 166

— Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 166.

Порядок № 451

— Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом ДПАУ від 29.09.2003 р. № 451.

Інструкція № 419

— Інструкція про порядок заповнення форми звіту № 1-ПП «Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності», затверджена наказом ДПАУ від 23.07.2004 р. № 419/453.

Порядок № 98

— Порядок складання Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою, затверджений наказом ДПАУ від 28.02.2003 р. № 98.

Порядок № 133 —

Порядок заповнення і подання звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затверджений наказом ДПАУ від 28.03.2002 р. № 133.

Інструкція № 162

— Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затверджена спільним наказом Мінекобезпеки України і ДПАУ від 19.07.99 р. № 162/379.

Інструкція № 36

— Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджена постановою правління ФНВ* від 12.07.2007 р. № 36.

* Використані скорочення: ПДВ — податок на додану вартість; ПДФО — податок з доходів фізичних осіб; ПФУ — Пенсійний фонд України; ФНВ — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України; ФТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; ФБ — Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Інструкція № 339

— Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затверджена наказом Мінпраці від 18.12.2000 р. № 339.

Інструкція № 16

— Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджена постановою ФТВП від 26.06.2001 р. № 16.

Інструкція № 21-1

— Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління ПФУ від 19.12.2003 р. № 21-1.

 

Звітність до податкових органів

Підприємство береться на облік як платник податків органом податкової служби при його держреєстрації, про що свідчить видана йому

довідка за формою № 4-ОПП.

Податок на прибуток

. Підприємство є платником податку на прибуток з моменту взяття його на облік як платника податків (без видачі йому будь-якого свідоцтва) і зобов’язане відповідним чином звітувати. Так, звичайні підприємства подають декларацію з податку на прибуток підприємства. Причому згідно з п. 1.3 Порядку № 143 декларацію і додатки до неї необхідно подавати незалежно від того, чи виникли у звітному періоді у платника податкові зобов’язання.

За відсутності госпдіяльності та даних для заповнення рядків декларації її

подають із прокресленнями. Що стосується необхідності подання додатків до декларації з прокресленнями, то згідно з п. 3.1 Порядку № 143 їх не подають у разі, якщо окремі рядки декларації не заповнюються через відсутність відповідних операцій.

Водночас, навіть за відсутності госпдіяльності в підприємства можуть бути

залишки:

матеріальних цінностей, що підлягають перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток, — у такому разі необхідно заповнити рядок 01.2 К1 або 04.2 К1 і відповідно таблицю 1 додатка К1;

основних фондів, які в податковому обліку повністю не замортизовано, — у такому разі необхідно заповнити рядок 07 К1 і відповідно таблицю 2 додатка К1.

Крім того, за потреби протягом 1095 днів при виявленні допущених помилок підприємство може самостійно виправити їх у поточній

декларації або шляхом подання уточнюючої декларації.

ПДВ

. Платником ПДВ підприємство стає при реєстрації таким та після отримання Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.

Декларацію з ПДВ

, як і з податку на прибуток, необхідно подавати незалежно від того, чи виникло у платника у звітному податковому періоді податкове зобов’язання (п.п. 4.1.1 Порядку № 166). Обов’язок її подання не залежить від результатів фінансово-господарської діяльності платника ПДВ. За відсутності даних для заповнення декларації в її рядках проставляється знак «(абз. 3 п. 5.2 Порядку № 166).

Що стосується необхідності подання разом з

декларацією додатків до неї, то, на нашу думку, їх слід подавати, якщо необхідно заповнити будь-які показники такого звіту. Це випливає з п. 4.2 Порядку № 166. Таким чином, не слід подавати Розшифровку податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5), якщо декларацію заповнюємо з прокресленнями.

Навіть не здійснюючи діяльність, за потреби протягом 1095 днів при виявленні допущених помилок підприємство може самостійно виправити їх у поточній

декларації або шляхом подання уточнюючої декларації.

Звіт за ф. № 1-ПП.

Звіт «Про суму пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності» (ф. № 1-ПП) можуть не подавати суб’єкти господарювання, якщо вони (п. 1.2 Інструкції № 419)*:

* Докладніше див. «Звіт про пільги за ф. № 1-ПП» у рубриці «Шпаргалка бухгалтера» // «БТ», 2009, № 4, с. 21.

— не користувалися пільгами з ПДВ, тобто не заповнювали в податковій

декларації з ПДВ рядки 2, 3, 4 розділу I «Податкові зобов’язання», рядки 12.3, 13.2 і 15 розділу II «Податковий кредит»;

— не подавали податкову декларацію з ПДВ (скорочену);

— не користувалися пільгами з початку року.

Таким чином, підприємство, що не здійснює госпдіяльність, не подає

ф. № 1-ПП.

Єдиний податок.

Платником єдиного податку підприємство стає після переходу на спрощену систему оподаткування та отримання Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою.

Протягом усього періоду роботи на спрощеній системі оподаткування підприємство згідно з

п. 1 Порядку № 98 щокварталу подає Розрахунок сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою. При цьому подавати звіт необхідно незалежно від наявності чи відсутності об’єкта оподаткування, оскільки норми про можливість неподання такого звіту Порядок № 98 не містить.

ПДФО

. Подання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) пов’язане з нарахуванням та/або виплатою доходів фізичним особам. Якщо підприємство не нараховує і не виплачує доходи, то ф. № 1ДФ подавати не потрібно (п. 2.2 Порядку № 451).

Крім того, згідно з

п. 1.3 Порядку № 451 подання форми № 1ДФ за період, в якому здійснювалася ліквідація (припинення діяльності) підприємства, провадиться до оформлення його ліквідації (припинення діяльності). У ф. № 1ДФ показують виплати не лише найманим працівникам, а й підприємцям або фізичним особам, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, а також засновникам. Тому, навіть не здійснюючи господарську діяльність і не маючи найманих працівників, трапляються випадки (особливо при ліквідації), коли підприємство має подати цей звіт.

У разі коли на недіючому підприємстві

учасник (власник) підприємства одночасно є і його директором і з ним укладено трудовий договір, то в цьому випадку він є найманою особою, якій відповідно до чинного трудового законодавства слід нараховувати і виплачувати зарплату і, отже, щодо якої слід складати і подавати відповідну звітність (форму № 1ДФ, звіти до соцфондів). Водночас на практиці на недіючому підприємстві широко прижилася практика виконання обов’язків директора добровільно на безоплатній основі без укладення трудового договору, коли такі повноваження надаються учаснику (власнику) іншими власниками. У такому разі із засновником не укладають трудовий договір і він не є найманим працівником підприємства. Тому нараховувати йому будь-яку винагороду і, отже, складати і подавати щодо нього відповідну звітність (форму № 1ДФ, звіти до соцфондів) не потрібно.

Комунальний податок.

За відсутності найманих працівників, комунальний податок не сплачується, оскільки він розраховується виходячи з показника середньооблікової кількості штатних працівників. Серед цих працівників також не враховують учасників (власників), які беруть участь у життєдіяльності підприємства без укладення з ним трудових договорів. Однак відсутність об’єкта оподаткування не звільняє підприємство від подання Податкового розрахунку комунального податку, форму якого затверджено наказом ДПАУ від 24.12.2003 р. № 625, оскільки прямої норми, що звільняє підприємство від подання звітності, немає. Тому такий розрахунок подають із прокресленнями. Це підтверджує лист ДПАУ від  01.09.2007 р. № 4820/А/15-0214 («БТ», 2007, № 43, с. 4).

Хмелезбір

. Пунктом 8 Порядку № 133 передбачено: якщо протягом звітного місяця суб’єкт підприємницької діяльності не реалізовував в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольні напої та пиво і не отримував виручку від такої реалізації, то Звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за цей місяць не подається*.

* Докладніше див. кон. «Хмелезбір: розрахунок не подають, якщо впродовж місяця не продавали алкогольні напої» // «БТ», 2009, № 1 — 2, с. 46.

Екозбір

. Згідно з абз. 9 п. 7.1 Інструкції № 162, якщо платник збору за забруднення навколишнього природного середовища з початку звітного року не планує здійснювати викиди, скиди забруднюючих речовин і розміщувати відходи протягом звітного року, то він зобов’язаний повідомити про це відповідний орган податкової служби і скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта визначення збору за забруднення навколишнього природного середовища. На підставі такої заяви та заяви про зняття з обліку як платника збору податковий орган приймає рішення про виключення такого підприємства з платників збору (п.п. 8.4.2 Інструкції № 162). У такому разі підприємство зможе не подавати Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Якщо ж з початку року хоча б в одному з кварталів виник об’єкт оподаткування, то звіт доведеться подавати, як мінімум, до кінця звітного року, оскільки цей звіт складають

наростаючим підсумком з початку року (лист ДПАУ від 07.12.2007 р. № 15310/5/15-0516**).

** Див. ком. «Податок з реклами та екозбір: як подавати звітність при «нестабільному» об’єкті оподаткування» // «БТ», 2008, № 4, с. 4.

Податок з реклами

. Про необхідність подання Податкового розрахунку податку з реклами в ситуації, коли «засвітившись» одного разу платником податку з реклами, надалі рекламні послуги суб’єкт не надає (відсутній об’єкт оподаткування), ДПАУ висловилася в листі від 07.12.2007 р. № 15310/5/15-0516**. Висновок ДПАУ такий: якщо навіть підприємство у звітному періоді не здійснювало рекламну діяльність, але зареєстроване в органах державної податкової служби як платник податку з реклами, то воно зобов’язане подавати Податковий розрахунок податку з реклами (з прокресленнями) у строки, установлені відповідним рішенням органу місцевого самоврядування. Безпечний варіант — ураховувати думку ДПАУ, адже штрафи за неподання звітності в цьому випадку цілком реальні.

** Див. ком. «Податок з реклами та екозбір: як подавати звітність при «нестабільному» об’єкті оподаткування» // «БТ», 2008, № 4, с. 4.

Водночас тут є аргументи і «проти». У місцевих положеннях про рекламу платниками цього податку часто названо осіб, які надають послуги з розміщення та розповсюдження реклами. Якщо ж такі послуги суб’єкт господарювання не надає, то і платником податку він не є. Отже, і жодного розрахунку подавати не потрібно. Адже погодьтеся: керуючись логікою представників податкових органів, можемо опинитися в ситуації, коли підприємство, одного разу надавши послуги з розміщення реклами, буде змушене подавати звітність з цього податку «до скону».

 

Звітність до соцфондів

ПФУ

. Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 17 Закону № 1058 страхувальники зобов’язані подавати звітність. Статус страхувальника підприємства отримують за умови, що вони:

— використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством;

— мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Якщо ж хоча б одна з умов не дотримується, то такі

підприємства не зобов’язані подавати щомісячну звітність до органів ПФУ (див. «Щомісячний звіт до ПФУ не подають підприємства, що не використовують найману працю»). На це вказує ПФУ у своїх листах від 03.12.2007 р. № 19395/03-30 («БТ», 2008, № 5, с. 10) і від 18.03.2008 р. № 4674/03-30БТ», 2008, № 27, с. 11).

 

Щомісячний звіт до ПФУ не подають підприємства, що не використовують найману працю

Витяг із листа ПФУ від 18.03.2008 р. № 4674/03-30

«Статус страхувальника згідно з

пунктом 1 частини першої статті 14 Закону [№ 1058. — Прим. ред.] набувають підприємства <...> за умов, якщо вони:

по-перше — використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством;

по-друге — мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

<...>

<...>

розділом 11 Інструкції обов’язок щодо подання звітності покладено на платників страхових внесків.

Враховуючи вищезазначене, юридичні особи, що перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України, але не мають статусу страхувальника, не є платниками страхових внесків, а отже, не зобов’язані подавати щомісячну звітність до органів Пенсійного фонду».

 

Останнім часом працівники ПФУ на місцях активно пропонують підприємствам, що не здійснюють діяльність і не використовують найману працю, написати лист і щомісячний

додаток 23 не здавати. У листі необхідно вказати з посиланням на листи від 03.12.2007 р. № 19395/03-30 і від 18.03.2008 р. № 4674/03-30, що на поточний момент підприємство не є страхувальником, оскільки не використовує найману працю, діяльності не веде, і тому немає необхідності подавати щомісячну звітність.

Що стосується звітності до системи

персоніфікованого обліку, то підприємствам, які протягом звітного року найману працю не використовували і не укладали цивільно-правові договори, як правило, замість комплекту персоніфікованої звітності, заповненого з прокресленнями, органи ПФУ на місцях пропонують скласти довідку про відсутність діяльності та найманих працівників у звітному періоді.

ФНВ

. На необхідність подання звітності до соцфондів (ФНВ, ФТВП та ФБ) за відсутності найманих працівників указало Мінпраці в листі від 24.06.2008 р. № 343/020/99-08. ФНВ підтримав цю позицію щодо своєї звітності в листі від 04.06.2008 р. № 64-07-5.

Висновок обох органів такий:

звичайні роботодавці — юридичні особи зобов’язані подавати до ФНВ (їх зазначено як страхувальників у п. 2.1 Інструкції № 36) щоквартальну Розрахункову відомість (додаток 11 до Інструкції № 339) і щорічну Відомість розподілу (додаток 13 до Інструкції № 339) навіть у разі припинення господарської діяльності. А от юридичні особи — об’єднання громадян, релігійні, профспілкові, благодійні організації, іноземні представництва, а також підприємці та інші фізичні особи, які використовують найману працю (названі страхувальниками в пп. 2.2, 2.3 і 2.4 Інструкції № 36), у разі невикористання найманої праці або припинення її використання втрачають статус платника страхових внесків і не повинні подавати таку звітність (див. «Кому можна не подавати звіт до ФНВ у разі припинення діяльності та невикористання найманої праці» на с. 20).

 

Кому можна не подавати звіт до ФНВ у разі припинення діяльності та невикористання найманої праці

Витяг із листа ФНВ від 04.06.2008 р. № 64-07-5

«Відповідно до

пункту 7 Інструкції [№ 36. — Прим. ред.] обов’язок щодо подання звітності до Фонду покладено на юридичних осіб — платників страхових внесків та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Таким чином, виходячи з норм чинного законодавства,

страхувальники, зазначені в пункті 2.1 Інструкції, у разі припинення господарської діяльності зобов’язані подавати щоквартально Розрахункові відомості за формою згідно з додатком 11 до Інструкції та річну відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за формою згідно з додатком 13 до Інструкції. <...>

Суб’єкти господарювання, зазначені в пунктах 2.2, 2.3, 2.4 Інструкції, які перебувають на обліку у Фонді і не використовують або припинили використання найманої праці, тобто втратили статус платника страхових внесків, не зобов’язані подавати щоквартальну Розрахункову відомість за формою згідно з додатком 11 до Інструкції та річну відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за формою згідно з додатком 13 до Інструкції».

 

ФТВП

. Як і у відносинах з ФНВ, підприємствам без найманих працівників необхідно подавати звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП, оскільки згідно з п. 7 Інструкції № 16 вони є страхувальниками (лист Мінпраці від 24.06.2008 р. № 343/020/99-08).

У такому разі

форму Ф4-ФССзТВП згідно з Методичними рекомендаціями по заповненню звіту про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані з загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, за формою Ф4-ФСС з ТВП та додатка до нього за формою Ф14 «Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих установ», затвердженими постановою правління ФТВП від 18.05.2006 р. № 48, подають із прокресленнями у відповідних рядках. Це і буде підтвердженням відсутності використання роботи найманих працівників і відповідно зобов’язань зі сплати страхових внесків до ФТВП.

Водночас Мінпраці вказало на

відсутність адміністративної відповідальності за неподання звітності.

ФБ

. Як випливає з листа Мінпраці від 24.06.2008 р. № 343/020/99-08, звичайні підприємства незалежно від використання праці найманих працівників повинні щокварталу подавати (з прокресленнями) Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Варте уваги, що

відповідальності за неподання такої звітності в чинному законодавстві немає, на що вказує і Мінпраці в цьому ж листі.

Крім того, згідно з останніми змінами*, унесеними до

п. 6.7 Інструкції № 339, об’єднання громадян, благодійні, профспілкові та релігійні організації, політичні партії, які протягом звітного року не використовували найману працю, подають до центру зайнятості, в якому вони перебувають на обліку, Розрахункову відомість один раз на рік до 25 січня наступного за звітним року.

* Див. ком. «Внески до Фонду безробіття — змінено Інструкцію та Розрахункову відомість» // «БТ», 2009, № 13, с. 7.

 

Фінансова звітність

На нормативному рівні звільнення від подання фінансової звітності (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, примітки до звітів) не передбачено.

А враховуючи, що навіть новоствореному підприємству є що відобразити у фінансовій звітності (наприклад, першим бухгалтерським записом зареєстрованого підприємства зі статутним фондом буде запис про розмір його статутного фонду: Дт 46 — Кт 40, інформація про що відобразиться в першому розділі пасиву Балансу), то складати і подавати її необхідно. Тим більше що за неподання фінансової звітності відповідно до

ст. 1642 КУпАП передбачено штраф у розмірі від 136 до 255 грн. (при повторному протягом року порушенні — від 170 до 340 грн.).

На закінчення для наочності наведемо в таблиці на с. 21 перелік звітних форм із зазначенням необхідності їх подання підприємствами, що не ведуть господарську діяльність і не використовують найману працю.

 

Звіти, що подаються підприємствами, які не ведуть господарську діяльність і не використовують найману працю

Форма звіту

Чи потрібно подавати звітність за відсутності госпдіяльності та найманої праці?

Чим регламентується подання

Особливості заповнення

Строк подання

Відповідальність за неподання

1

2

3

4

5

6

ЗВІТНІСТЬ ДО ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ

Декларація з податку на прибуток підприємства

Потрібно, незалежно від виникнення податкового зобов’язання

П. 1.3 Порядку № 143

Заповнюють із прокресленнями, додатки з прокресленнями не подають

Щокварталу, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду

170 грн. за кожен звіт, що не подали

Податкова декларація з податку на додану вартість

Потрібно за умови реєстрації платником ПДВ незалежно від виникнення податкового зобов’язання

П.п. 4.1.1 Порядку № 166

Щомісяця (для квартального періоду — щокварталу), протягом 20 (для квартального періоду — 40) календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду

Податковий розрахунок комунального податку

Потрібно, незалежно від наявності у штаті працівників

Лист ДПАУ від 01.09.2007 р. № 4820/А/15-0214

Заповнюють із прокресленнями

Періодичність подання встановлюють місцеві органи самоврядування: щомісяця або щокварталу

Податковий розрахунок податку з реклами

Потрібно, незалежно від виникнення податкового зобов’язання

Лист ДПАУ від 07.12.2007 р. № 15310/5/15-0516

Заповнюють із прокресленнями

Розрахунок сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою

Потрібно, незалежно від виникнення податкового зобов’язання

П. 1 Порядку № 98

Заповнюють із прокресленнями

Щокварталу, до 20 числа місяця, що настає за звітним (податковим) періодом

Форма № 1ДФ

Не потрібно, за умови що дохід фізичним особам не нараховувався і не виплачувався

П. 2.2 Порядку № 451

Х

Х

Х

Форма № 1-ПП

Не потрібно

П. 1.2 Інструкції № 419

Звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

П. 8 Порядку № 133

Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища

Не потрібно, за умови написання відповідної заяви

П.п. 8.4.2 Інструкції № 162

ЗВІТНІСТЬ ДО ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

ПФУ:

1. Розрахунок сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (додаток 23 до п. 11.11 Інструкції № 21-1)

Не потрібно

Листи ПФУ від 03.12.2007 р. № 19395/03-30 і від 18.03.2008 р. № 4674/03-30

Х

Х

Х

2. Комплект звітності до системи персоніфікованого обліку щодо виплат, нарахованих найманим працівникам

Потрібно*

П. 1.3 Порядку, затвердженого постановою ПФУ від 10.06.2004 р. № 7-6

Замість комплекту звітів можна скласти довідку*

Один раз на рік, до 1 квітня року, наступного за звітним (згідно із затвердженим графіком)

Штраф на підприємство – 170 грн. (за повторне – 340 грн.) **;

адмінштраф – від 340 до 510 грн. (за повторне – від 510 до 680 грн.)

* На практиці, якщо страхувальник найману працю не використовував і не укладав цивільно-правові договори, то, як правило, замість комплекту персоніфікованої звітності, заповненого з прокресленнями, органи ПФУ на місцях пропонують таким страхувальникам скласти довідку про відсутність діяльності та найманих працівників у звітному періоді.

** Згідно з п. 5 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058 за неподання відомостей з персоніфікації на підприємство накладається штраф — 10 % суми страхових внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки подання відомостей, але не менше 170 грн. (при повторному порушенні – 20%, але не менше 340 грн.). Оскільки у звітному році наймана праця не використовувалася, то штраф складе 170 грн. (детальніше див. у листі ПФУ від 25.02.2009 р. № 3165/05-10 // «БТ», 2009, № 16, с. 10).

ФНВ:

1. Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду (додаток 11 до п. 3.10 Інструкції № 36)

Потрібно

Листи Мінпраці від 24.06.2008 р. № 343/020/99-08 і ФНВ від 04.06.2008 р. № 64-07-5

Заповнюють із прокресленнями

Щокварталу, до 20за рік — 25) числа місяця, наступного за звітним періодом

Адмінштраф від 136 до 255 грн. (повторно протягом року — від 170 до 340 грн.)

2. Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (додаток 13 до п. 7.9 Інструкції № 36)

Один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним, разом з Розрахунковою відомістю (додаток 11 до п. 3.10 Інструкції № 36)

ФБ:

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (додаток 6 до п. 6.7 Інструкції № 339)

Потрібно

П. 6.7 Інструкції № 339; лист Мінпраці від 24.06.2008 р. № 343/020/99-08

Заповнюють із прокресленнями

Щокварталу, до 20 (а за рік — 25) числа місяця, наступного за звітним періодом

Адмінвідповідальність не передбачена

ФТВП:

1. Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (форма Ф4-ФСС з ТВП)

Потрібно

П. 7 Інструкції № 16;лист Мінпраці від 24.06.2008 р. № 343/020/99-08

Заповнюють із прокресленнями

Щокварталу, не пізніше 20 числа, наступного за звітним періодом місяця

Адмінвідповідальність не передбачена

2. Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих закладів (форма Ф14, додаток до форми Ф4-ФСС з ТВП)

Не потрібно, оскільки в такий період путівки від ФТВП не отримують

Х

Х

Х

Х

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Фінансова звітність (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, примітки до звітів)

Потрібно

П. 1 ст. 11 і п. 1 ст. 2 Закону про бухоблік

У незаповнених рядках проставляють прокреслення

Квартальна — не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, річна не пізніше 20 лютого наступного за звітним року

Штраф у розмірі від 136 до 255 грн.

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд