Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Звільнення працівника: що потрібно знати підприємцю

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Грудень, 2013/№ 48
Друк
Стаття

ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА:

що потрібно знати підприємцю

 

Сьогодні ви дізнаєтеся про основні моменти, які потрібно враховувати, щоб при звільненні працівника не наразитися на проблеми.

Жанна СЕМЕНЧЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор», bn@id.factor.ua

 

Підстави для звільнення

1) за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП);

2) після закінчення строку дії ТД (п. 2 ст. 36 КЗпП)(1);

3) унаслідок вступу працівника на військову службу або направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36 КЗпП);

4) з ініціативи працівника (ст. 38 і 39 КЗпП);

Увага! Якщо працівник звільняється за власним бажанням (ст. 38 КЗпП), то він зобов’язаний повідомити підприємця (написати заяву) не пізніше ніж за 2 тижні до планованої дати звільнення(2);

5) якщо працівника за його згодою переводять на інше підприємство, до установи, організації або на виборну посаду (п. 5 ст. 36 КЗпП);

6) у разі відмови працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємцем, а також у разі відмови від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП)(3);

7) якщо набрав законної сили вирок суду про позбавлення волі чи інше покарання, що унеможливлює продовження роботи (п. 7 ст. 36 КЗпП);

8) у разі вимоги батьків (усиновлювачів, опікунів) неповнолітнього працівника, а також держорганів, якщо робота загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси (ст. 199 КЗпП);

9) якщо під час строку випробування встановлено невідповідність кваліфікації працівника посаді, на яку його прийнято (ст. 28 КЗпП);

10) з ініціативи власника (підприємця) (п. 4 ст. 36 КЗпП), якщо:

• відбулися зміни в організації виробництва та праці, скорочується штат (п. 1 ст. 40 КЗпП);

• працівник не відповідає посаді за станом здоров’я або рівнем кваліфікації (п. 2 ст. 40 КЗпП);

• працівник систематично не виконує покладені на нього функції за умови, що до нього вже застосовували заходи дисциплінарного або громадського стягнення (п. 3 ст. 40 КЗпП)(4;

• працівник прогулює (відсутній на роботі більше 3 годин на день без поважної причини) (п. 4 ст. 40 КЗпП)(4);

• працівник не з’являється на роботі понад 4 місяці підряд унаслідок хвороби (окрім відпусток по вагітності та пологах і трудової травми) (п. 5 ст. 40 КЗпП);

• на роботі поновлено працівника, який раніше виконував відповідні обов’язки (п.  6 ст. 40 КЗпП);

• працівник прийшов на роботу в нетверезому стані або стані наркотичного/токсичного сп’яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП)(4);

• працівник вчинив крадіжку, що встановлено судом (п. 8 ст. 40 КЗпП)(4);

• установлено винні дії працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії призвели до втрати довіри до нього (п. 2 ст. 41 КЗпП)

Оформлення

Наказ (розпорядження) підприємця про звільнення працівника складати не обов’язково.

Документально має бути підтверджено підставу для звільнення:

якщо за власним бажанням — заява працівника;

якщо за рішенням підприємця — повідомлення працівника(ів) щодо припинення підприємницької діяльності, скорочення виробництва (закриття торговельної точки) тощо не пізніше ніж за 2 місяці до початку цих змін; акт про невихід на роботу без поважних причин (прогул); медичний огляд нетверезого стану працівника; доповідні записки про систематичне невиконання трудових обов’язків тощо;

якщо за угодою сторін — відмова працівника від продовження роботи в умовах, які пропонує підприємець. При зміні істотних умов праці (наприклад, розміру зарплати, режиму роботи) працівник повідомляється про це не пізніше ніж за 2 місяці

Остаточний розрахунок

При звільненні працівника з ним провадиться остаточний розрахунок. Датою звільнення є останній день його виходу на роботу. Такий день є робочим та підлягає оплаті.

При остаточному розрахунку потрібно:

• нарахувати зарплату за відпрацьований у місяці звільнення час.

Важливо! ПСП у місяці звільнення надається працівнику, якщо не перевищено розмір граничного доходу, що дає на неї право;

• нарахувати компенсацію за невикористану відпустку або, навпаки, стягти з працівника надміру виплачені йому відпускні(5);

• провести перерахунок ПДФО(6).

Як правильно розрахувати працівника, ви дізнаєтеся зі Шпаргалки бухгалтера «Розрахунок з працівником при звільненні» // «БТ», 2012, № 45, с. 19.

Зверніть увагу! Розрахуватися з працівником необхідно в день звільнення. Якщо з не залежних від роботодавця причин працівник не з’явився за розрахунком (зарплата виплачується готівкою), належну йому суму потрібно депонувати (перерахувати до банку). У розрахунково-платіжній відомості проставляється позначка про депонування зарплати

Зняття ТД з реєстрації

Підприємець зазначає у ТД дату його розірвання та підставу з посиланням на норму КЗпП. Далі про розірвання ТД повідомляється центр зайнятості.

Увага! У Порядку № 260 не зазначено, в який строк потрібно зняти ТД з реєстрації. Зазначено тільки, що працівник центру зайнятості знімає ТД у 3-денний строк з моменту повідомлення.

ТД знімається з реєстрації у присутності підприємця та працівника.

Важливо! Порядок № 260 дозволяє зареєструвати розірвання ТД з ініціативи підприємця за відсутності працівника. Для цього потрібно подати:

• примірник ТД;

• заяву про зняття ТД з реєстрації із зазначенням дати звільнення працівника та підстав;

• копій документів, що підтверджують:

направлення працівнику повідомлення про намір розірвати з ним ТД (рекомендованим листом із повідомленням про вручення). У разі якщо вручити поштове відправлення неможливо, надаються копії підтвердних документів;

проведення остаточного розрахунку з працівником або копію платіжної відомості із зазначенням суми депонованої зарплати.

У цьому випадку центр зайнятості повідомляє працівника про зняття з реєстрації ТД

Запис у трудовій книжці

Після зняття ТД з реєстрації підприємець здійснює запис про це у трудовій книжці працівника (див. приклад заповнення нижче). Запис засвідчується підписом працівника центру зайнятості та печаткою

Відображення у звітності

При звільненні працівника враховуйте, що:

• у гр. 7 ф. № 1ДФ указується дата його звільнення;

• у звіті з ЄВС за ф. № Д4 на цього працівника заповнюється рядок у таблиці 5

(1) Про це ми писали у статті «Сезонні й тимчасові працівники — особливості трудових відносин» // «БТ», 2012, № 19, с. 16.

(2) Знюансами ви ознайомитесь у статті «Лікнеп щодо звільнення — ст. 38 КЗпП (за бажанням працівника)» // «БТ», 2013, № 39, с. 45.

(3) Докладніше про це читайте у статті «Лікнеп щодо звільнення за п. 6 ст. 36 КЗпП (відмова працівника продовжувати роботу в нових умовах або в новій місцевості)» // «БТ», 2013, № 38, с. 44.

(4) Про це докладніше див. у статті «Звільнення недбайливих працівників» // «БТ», 2009, № 44, с. 35; «Звільняє власник» // «БТ», 2011, № 11, с. 9.

(5) Рекомендуємоознайомитися з матеріалом «Відпускні при звільненні» // «БТ», 2010, № 46, с. 33.

(6) Про це ви можете прочитати у статті «Річний перерахунок податку на доходи: нюанси 2012 року» // «БТ», 2012, № 51, с. 35.

 

Висновки

• Працівник може бути звільнений за власним бажанням з ініціативи підприємця або за угодою сторін.

• Днем звільнення є останній день виходу на роботу. Цей день оплачується працівнику.

• ТД потрібно зняти з реєстрації у центрі зайнятості.

• Запис у трудовій книжці здійснюється після реєстрації розірвання ТД та засвідчується працівником центру зайнятості.

• У день звільнення з працівником проводиться остаточний розрахунок та виплачується належну йому сума.

 

№ запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

Фізична особа — підприємець Іванов Іван Іванович, номер державної реєстрації 21030000000098385 від 05.06.2009 р.

 

5

18

11

2013

Звільнений за власним бажанням, ст. 38 КЗпП

Трудовий договір № 4 знято з реєстрації 19.11.2013 р.

 

 

 

 

Інспектор Ленінського районного центру зайнятості м. Харкова
Соколова П. Р. М. П.

 

 

Документи і скорочення статті

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Порядок № 260 — Порядок реєстрації трудового договору між працівником та фізичною особою, яка використовує найману працю, затверджений наказом Мінпраці від 08.06.01 р. № 260.

ТД — трудовий договір.

ПСП — податкова соціальна пільга.

ЄВС єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі