Теми статей
Обрати теми

Перехід ФОП із загальної системи на спрощенку: як «позбавитися» від сплати авансових платежів з ПДФО на спрощенці

Редакція БТ
Стаття

ПЕРЕХІД ФОП ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

на спрощенку: як «позбавитися» від сплати авансових платежів з ПДФО на спрощенці

 

Приводом для написання статті стало запитання читача, який виклав свою ситуацію так: «У 2012 році підприємець працював на загальній системі, подав декларацію про доходи, отримані у 2012 році. У додатку 5 до цієї декларації було вказано суму квартальних авансових платежів з ПДФО до сплати у 2013 році. Далі, починаючи з II кварталу, він перейшов на спрощену систему, тобто у II, III і IV кварталах 2013 року має сплачувати єдиний податок. Але за цей період програма обліку, установлена в податкових службах, автоматично нараховує йому авансові платежі з ПДФО, і за їх нібито несплату нараховують штраф та пеню».

 Наявне подвійне оподаткування: підприємець сплачує єдиний податок, а йому автоматично нараховують ще й авансові платежі з ПДФО, штрафні санкції та пеню за їх несплату. При цьому податківці стверджують, що їх програму так настроєно, і вимагають сплати. Чи правомірні дії податківців? Що робити, щоб не сплачувати авансові платежі та штрафи?».

Про те, що говорить про таку ситуацію законодавство, та про можливі шляхи вирішення цієї проблеми розповімо у цій статті.

Вікторія ЗМІЄНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор», [email protected]

Вікторія ПЕТРУШИНА, консультант газети «Бухгалтерський тиждень»

 

Ситуація, що склалася

Ураховуючи непоодинокий випадок проблеми з необґрунтованим нарахуванням авансів, розглянемо це питання докладніше. Отже, що ми маємо, дивлячись на «автоматичний» (комп’ютерний) облік підприємців у податківців? Підприємець, який у 2012 році перебував на загальній системі оподаткування, подав декларацію про доходи, отримані у 2012 році. У додатку 5 до цієї декларації він зазначив суму квартальних авансових платежів до сплати у 2013 році.

Потім у 2013 році підприємець подав відповідну заяву, з II кварталу 2013 року перейшов на спрощену систему та почав сплачувати єдиний податок.

Виявляється, через неузгодженість роботи відділів податкової служби про перехід підприємця на єдиний податок не стало відомо відділу по роботі із загальносистемниками автоматично. Тож, по суті, виходить, що після переходу на єдиний податок підприємця взято на облік до відділу з єдиного податку та не знято з обліку у відділі підприємців на загальній системі. А у відділі підприємців на загальній системі у зв’язку з несплатою авансових платежів з ПДФО підприємцю автоматично нараховують штраф та пеню за несплату авансових платежів з ПДФО.

При цьому податківці на місцях, щоправда, в усній формі стверджують: якщо підприємець не подав до 15 березня (деякі податківці вказують на найближчий строк для сплати авансу, що припадає на період спрощеної системи; у нашому випадку — до 15 травня) заяву про те, що він перейшов на сплату єдиного податку з II кварталу 2013 року і просить «зняти з нарахування» авансові платежі з ПДФО, то протягом усього наступного («єдиноподатного») року йому нараховуються:

— авансові платежі з ПДФО до сплати;

— штраф та пеня на несплачені авансові платежі.

 

Що про це йдеться в ПКУ

Спочатку поговоримо про законодавчий аспект сплати підприємцями єдиного податку та ПДФО (авансових платежів з ПДФО).

Оподаткування підприємців на загальній системі регламентується ст. 177 ПКУ.

Необхідність сплати підприємцем на загальній системі авансового внеску з ПДФО передбачена в п.п. 177.5.1 ПКУ та пов’язана з періодом роботи на загальній системі (див. «Витяг із ПКУ» на с. 34).

На єдиному податку не передбачено сплати авансових внесків з ПДФО . Оподаткування на «спрощенці» регламентується гл. 1 розд. XIV ПКУ. Там ідеться про сплату єдиного податку, а не ПДФО, нарахування якого для загальносистемників регулюється ст. 177 ПКУ.

Крім того, у п.п. 2 п. 297.1 ПКУ є пряма норма, згідно з якою платник єдиного податку не є платником ПДФО зі своєї діяльності, у тому числі й авансових платежів (див. «Витяг із ПКУ»).

Отже, відповідно до ПКУ, перейшовши на єдиний податок, підприємець автоматично перестає бути платником ПДФО, тому що ПКУ не передбачає можливості обкладати ті самі доходи двома видами податку одночасно. А пряме звільнення від сплати ПДФО передбачено п.п. 2 п. 297.1 ПКУ.

У зв’язку з цим у ситуації авансові внески з ПДФО, які підприємець має сплатити у 2013 році за строками, що не настали, які припадають на період роботи на «спрощенці» (до 15 травня, до 15 серпня, до 15 листопада), він законно не сплатить, тому що в цей час зі своїх доходів сплачуватиме єдиний податок відповідно до ПКУ. При цьому аванс з ПДФО до 15 березня він має сплатити, оскільки на цю дату він усе ще вважається загальносистемником і до 1 квітня буде таким.

Крім того, відповідно до п.п. 4.1.1 ПКУ один із принципів, на яких ґрунтується ПКУ, — це принцип загальності оподаткування: кожна особа зобов’язана сплачувати встановлені ПКУ, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями ПКУ.

Розглянемо ще один важливий, на наш погляд, момент. Він стосується застосування абзацу другого п.п. 177.5.1 ПКУ (див. «Витяг із ПКУ»).

На нашу думку, ця норма ПКУ має застосовуватися підприємцями в період роботи на загальній системі для зменшення авансових платежів (якщо з об’єктивних причин зменшився дохід саме в період роботи на загальній системі), а не в разі переходу на «спрощенку» для зменшення відображених раніше в декларації авансових внесків з ПДФО.

 

Витяг із ПКУ

П.п. 177.5.1 ПКУ

«177.5.1. Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менш як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада).

У разі зменшення суми отриманого доходу за попередній календарний квартал поточного року більше ніж на 20 відсотків у порівнянні з розрахунковою очікуваною сумою доходу на такий квартал платник податку має право зменшити суму авансового платежу, що підлягає сплаті у наступний строк, встановлений цим підпунктом, пропорційно зменшенню суми зазначеного доходу. Для такого зменшення суми авансового платежу фізичною особою — підприємцем до настання строку сплати такого авансового платежу до органу державної податкової служби подається заява у довільній формі, що містить розрахунок зменшення суми авансового платежу та коротке пояснення обставин, що призвели до зменшення суми отриманого доходу.»

Витяг із п. 297.1 ПКУ

«297.1. Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

<…>

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою <…>».

 

Уточнююча декларація та заява (лист) до податкової

Тепер поговоримо про те, що можна і потрібно зробити в ситуації, яка склалася. Можливих варіантів як мінімум є чотири, а найприйнятніший кожен зможе вибрати для себе.

Варіант 1. В ідеалі (щоправда, виходячи з усних рекомендацій податківців, а не норм ПКУ) підприємцю потрібно було б до 15 травня 2013 року подати до податкової заяву (лист) про те, що він переходить на сплату єдиного податку та просить «зняти з нарахування» авансові платежі з ПДФО на період з II кварталу 2013 року, керуючись п.п. 177.5.1 ПКУ. Чому до 15 травня, а не 15 березня? Річ у тім, що в подальшому черговий несплачений авансовий платіж стане недоїмкою тільки після настання граничного строку його сплати, а в нашому випадку — це 14 травня.

А чим керуються податківці, які у своїх усних рекомендаціях говорять про строк 15 березня, нам не зрозуміло. Мабуть, вони виходять із того, що це строк подання заяви на отримання Свідоцтва платника єдиного податку. При цьому, як зазначалося вище, аванс з ПДФО до 15 березня він має сплатити, оскільки на цю дату він усе ще вважається загальносистемником і до 1 квітня буде таким. При поданні заяви до настання граничного строку сплати авансового внеску штраф та пеня у зв’язку з недоїмкою застосовуватися не будуть, оскільки в особовому рахунку на підставі заяви буде знято нарахування авансового платежу.

Сьогодні уже липень, тому, на жаль, скористатися цим варіантом без штрафних санкцій щодо платежу зі строком до 15 травня вже не вийде. А от стосовно платежів за строками, що не настали, до 15 серпня і 15 листопада при поданні заяви штрафу та пені бути не повинно.

Варіант 2. У деяких податкових пропонують подати уточнену декларацію за формою, що діяла в період подання річної декларації про доходи. Саму форму декларації затверджено наказом № 1395. Так, якщо виправляємо подібну ситуацію з авансами, які сплачувалися у 2012 році, то потрібно буде подати уточнену декларацію за формою, за якою звітували за 2011 рік. А це суперечить п. 50.1 ПКУ, оскільки має подаватися декларація за формою, що діє на дату виправлення.

Крім того, із консультації, розміщеної у ЄБПЗ (розділ 104.09), узагалі випливає, що не можна зменшувати авансові платежі, подаючи уточнюючу декларацію (див. «Як зменшити (зняти) суму авансових платежів з ПДФО при переході на єдиний податок — позиція податківців у ЄБПЗ»). У цьому випадку потрібно подати заяву (див. варіант 1 на с. 34).

 

Як зменшити (зняти) суму авансових платежів з ПДФО при переході
на єдиний податок — позиція податківців у ЄБПЗ

Розділ 104.09 ЄБПЗ

Запитання: Чи може ФОП при переході на сплату ЄП зменшити (зняти) суми авансових платежів з ПДФО, зазначені в податковій декларації про майновий стан та доходи, шляхом внесення змін до такої декларації?

 

Відповідь: Фізична особа — підприємець не може зменшити (зняти) зазначені в податковій декларації про майновий стан і доходи суми авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб шляхом внесення змін до такої декларації.

Для зменшення (зняття) суми авансових платежів з податку платнику доцільно до настання строку сплати авансового платежу подати до органу державної податкової служби заяву у довільній формі, в якій як підставу для зменшення (зняття) суми авансових платежів зазначити перехід на спрощену систему оподаткування.

 

Далі ми все-таки наведемо приклад заповнення уточнюючої декларації в цьому випадку. Наперед попереджаємо, що така декларація «зніме» авансові платежі з ПДФО, а штрафи та пеню не буде нараховано тільки в разі, якщо ви подасте її до настання першого строку сплати авансового платежу вже в період роботи на спрощеній системі (у нашому випадку — до 15 травня). Якщо ж уточнюючу декларацію ви подасте пізніше цієї дати, але до настання чергових строків сплати, то штраф буде нараховано тільки щодо пропущених платежів (наприклад, якщо при переході на спрощенку з II кварталу декларацію подали у липні 2013 року, то штраф та пеню буде нараховано виходячи з несплаченого платежу у строк до 15 травня).

Приклад. Увесь 2012 рік підприємець працював на загальній системі, подав декларацію про доходи, отримані у 2012 році. У додатку 5 до цієї декларації було вказано суму квартальних авансових платежів з ПДФО до сплати у 2013 році, що склала 800 грн. усього і по 200 грн. щоквартальних платежів. Починаючи з II кварталу 2013 року підприємець перейшов на спрощену систему.

У розділі I декларації про доходи слід поставити «галочку» напроти типу декларації «Уточнююча» і вказати «Звітний податковий період» — 2012 рік.

На рис. 2 і 3 (с. 37) наведемо лише ті розділи уточнюючої декларації та додатки до неї, які необхідно заповнити в нашому випадку.

І кілька наших коментарів до заповнення цієї декларації. Первісно сама форма декларації, як і ПКУ, не передбачає «зняття» авансових платежів з ПДФО в цій ситуації. Тому, на нашу думку, для того щоб здійснити це «зняття», найбільше підходить розділ VI «Розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» (хоча формально ми не виправляємо жодну свою помилку, а «викручуємося» із ситуації, спричиненої недосконалістю податкової програми та позицією податківців на місцях).

Для цього ми знімаємо всі нараховані авансові платежі з ПДФО на 2013 рік через заповнення рядка 16.02 уточнюючої декларації на суму 600 грн. Чому ми так робимо? Тому що за підсумком 2013 року підприємцю все одно доведеться подавати річну декларацію про доходи, і, по суті, у ній буде:

— відображено доходи та витрати за I квартал 2013 року;

— розраховано ПДФО до сплати за 2013 рік, який потрібно буде сплатити не пізніше 19 лютого 2014 року.

Решта цифр, що відображені в уточнюючій декларації, мають скоріше довідковий характер та переписані із самої річної декларації про доходи за 2012 рік.

Для наочності у табл. 1 наведемо хронологію та примірний порядок відображення нарахувань і сплат авансів з ПДФО та самого ПДФО в особовій картці підприємця у програмі податківців.

Також вважаємо, що для прояснення неоднозначності ситуації із заповненням та поданням уточнюючої декларації разом із цією декларацією підприємцю доречно подати до податкової й пояснення, примірний зміст яких див. на рис. 1.

 

Таблиця 1. Порядок відображення в особовому рахунку платежів з ПДФО у 2013 році

Контрольна дата

Нараховано

Сплачено

19 лютого 2013 року (останній день сплати зобов’язання, відображеного в річній декларації за 2012 рік)

Нараховується зобов’язання з ПДФО за підсумками роботи у 2012 році, авансові платежі на 2013 рік у цей строк не нараховуються(1)

До 15 березня (сплата авансового платежу за I квартал 2013 року)

200
(в особовому рахунку проводиться 14.03.13 р.)

200

14.05.13 р.

200

Не сплачено

15 травня (день, наступний за останнім днем сплати другого авансового платежу)

В особовому рахунку підприємця значиться недоїмка — 200 грн.

Дата подання уточнюючої декларації (у зв’язку із заповненням
рядка 16.02)

-600

Після дати подання уточнюючої декларації

Штраф + пеня виходячи з недоїмки в сумі 200 грн.

Потрібно сплатити

14.08.13 р.

200(2)

14.11.13 р.

200(2)

19 лютого 2014 року (дата сплати зобов’язання, відображеного в декларації про доходи за 2013 рік (а, по суті, у ній буде відображено доходи та витрати за I квартал 2013 року та нарахований ПДФО до сплати за 2013 рік))

ПДФО до сплати за підсумками 2013 року

Потрібно сплатити. До сплати буде зараховано авансовий платіж (200 грн.), сплачений у строк до 15.03.13 р.

(1) Вони нараховуються у свої строки: 14.03.13 р., 14.05.13 р., 14.08.13 р. і 14.11.13 р.
(2) За інформацією податківців, попри те, що вже подано «уточненку» і знято нарахування 600 грн., у тому числі 400 грн. за майбутні строки нарахування і сплати (15.08.13 р. і 15.11.13 р.), нарахування «осяде» в особовому рахунку саме датами граничного строку сплати платежів.

 

До ДПІ <…>

Пояснення до уточнюючої декларації

 

Увесь 2012 рік я, ФОП …, працював на загальній системі оподаткування та подав податкову декларацію про доходи, отримані у 2012 році. У додатку 5 до цієї декларації мною було вказано суму квартальних авансових платежів з ПДФО до сплати у 2013 році в загальній сумі 800 грн. і 200 грн. щокварталу. Далі, починаючи з II кварталу я перейшов на спрощену систему, тобто у II, III і IV кварталах 2013 року я сплачую єдиний податок. Але мені продовжують нараховувати авансові платежі з ПДФО.

Оскільки ПКУ не передбачає можливості обкладати ті самі доходи двома видами податку одночасно, прошу вважати, що шляхом подання уточнюючої декларації про доходи за 2012 рік та заповнення рядка 16.02 у ній авансові платежі з ПДФО на 2013 рік за строками сплати, що не настали, у період роботи на спрощеній системі (до 15.05.13 р., до 15.08.13 р. і до 15.11.13 р.) знято з нарахування. При цьому остаточний розрахунок з ПДФО за 2013 рік буде здійснено мною за підсумками 2013 року шляхом подання податкової декларації про доходи, отримані у 2013 році, і сплати ПДФО на її підставі.

Рис. 1. Пояснення до податкової інспекції у зв’язку з поданням уточнюючої декларації (варіант 2)

 

<…>

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ

<…>

Код рядка

III. ДОХОДИ, ОТРИМАНІ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ — ПІДПРИЄМЦЕМ
ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сума (грн.)

1

2

3

02

Сума загального оподатковуваного доходу, отриманого від провадження господарської діяльності (колонка 3 розділу I додатка 5)4

201233,66

03

Розрахунки з бюджетом:

х

03.01

сума податку, що підлягає сплаті до бюджету (рядок 07.01 додатка 5)4

03.02

сума податку, що підлягає поверненню з бюджету (рядок 07.02 додатка 5)4

<…>

 

Код рядка

V. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Сума (грн.)

1

2

3

08

Сума загального річного оподатковуваного доходу (рядок 01 колонки 3 + рядок 02 + рядок 04)

201233,66

<…>

 

 

 

Код рядка

VI. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК

Сума (грн.)

1

2

3

14

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка

600,00

15

Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

16

Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:

х

16.01

збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 15 - рядок 14, якщо рядок 15 > рядка 14)

16.02

зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 15 - рядок 14, якщо рядок 15 < рядка 14)

600,00

17

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв’язку з виправленням помилки, % (рядок 16.01 х 3 % або 5 %)

18

Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України

<…>

Рис. 2. Уточнююча декларація за 2012 рік (варіант 2)

 

Додаток 5

до розділу III податкової декларації про майновий стан і доходи

<…>

РОЗРАХУНОК

податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою —
підприємцем від провадження господарської діяльності

I. ДОХОДИ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№ з/п

Назва і код виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за здійснення якого одержано дохід

Сума одержаного доходу (грн.)

Вартість документально підтверджених витрат, пов’язаних з господарською діяльністю (грн.), в тому числі

Сума чистого оподатковуваного доходу
(колонка 3 - колонка 4 - - колонка 5 - колонка 6)
(грн.)

вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції

витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату

інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг

1

2

3

4

5

6

7

1

«Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення», код 46.49

201233,66

100000,00

90900,33

5000,00

5333,33

Усього

201233,66

100000,00

90900,33

5000,00

5333,33

<…>

Рис. 3. Додаток 5 до уточнюючої декларації за 2012 рік (варіант 2)

 

Варіант 3. Оскільки ситуація має, по суті, масовий всеукраїнський характер, то всім «постраждалим» підприємцям, які перейшли протягом року із загальної системи на єдиний податок, можна спробувати написати сьогодні до своїх податкових (і податкових інстанцій вищого рівня) листа, примірний зміст якого наведено нижче (рис. 4). Цей варіант підійде тим, хто не бажає подавати уточнюючу декларацію, керуючись роз’ясненням в розділі 104.09 ЄБПЗ, або тим, хто не хоче сплачувати штрафи у разі звернення до податкової з проханням зменшити платежі, після дати чергового платежу (у нашому випадку — після 15.05.13 р.).

Вважаємо, що в цій ситуації листа вистачить, а подавати уточнюючу декларацію не потрібно. Штрафи та пеня нараховуватися не повинні. Аргументи наведено в листі на рис. 4.

 

До ДПІ…

Необхідність сплати авансового внеску з податку на доходи на загальній системі оподаткування передбачена підпунктом 177.5.1 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) саме у період роботи на загальній системі оподаткування (оподаткування регламентує стаття 177 ПКУ): «Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менш як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада)».

Для спрощеної системи не передбачено сплати авансових внесків з податку на доходи. Оподаткування на спрощеній системі оподаткування регламентує глава 1 розділу XIV ПКУ і передбачає сплату єдиного податку, а не податку на доходи фізичних осіб, нарахування якого для підприємців на загальній системі передбачено статтею 177 ПКУ.

Крім того, у підпункті 2 пункту 297.1 ПКУ є пряма норма, яка передбачає, що платник єдиного податку не є платником податку на доходи фізичних осіб зі своєї діяльності, у тому числі й авансових платежів:

«297.1. Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

<…>

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою».

Оскільки у II, III та IV кварталах 2013 року ФОП <…> перейшов на спрощену систему оподаткування, то він почав з 1 квітня 2013 року сплачувати саме єдиний податок. Що стосується податку на доходи фізичних осіб, то з 1 квітня 2013 року він автоматично не є платником податку на доходи згідно з нормами статті 177 ПКУ, адже ПКУ не передбачає можливості оподатковувати ті самі доходи двома видами податку одночасно, а пряме звільнення від сплати податку на доходи передбачено підпунктом 2 пункту 297.1 ПКУ. У зв’язку з цим авансові внески з податку на доходи, які мали бути сплачені у три строки (до 15 травня — 200,00 грн.; до 15 серпня — 200,00 грн.; до 15 листопада — 200,00 грн.), ФОП… законно не платив (усього 600,00 грн.), бо він у цей час зі своїх доходів за ПКУ сплачував саме єдиний податок.

Ураховуючи вищевикладене та ґрунтуючись на принципі загальності оподаткування, що згідно з підпунктом 4.1.1 ПКУ кожна особа зобов’язана сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є відповідно до положень цього Кодексу, прошу вас відкоригувати в особовому рахунку нарахування авансових внесків з податку на доходи у сумі 600,00 грн.

Рис. 4. Приклад складання заяви до податкової інспекції для зняття нарахування
без подання уточнюючої декларації (варіант 3)

 

Варіант 4. Ми розглянули приклад із сумою авансових платежів 800 грн. за рік. Але ж у країні є підприємці, чиї авансові платежі несумірно більші. І штрафи, що застосовуватимуться, їх навряд чи порадують. Їм нелогічно йти на поводі податкової лише тому, що «так настроєно її програму», а не тому, що цього вимагають законодавчі норми. Для найсміливіших підприємців завжди залишається суд як варіант захисту своїх законних прав. Цей варіант радимо використовувати вже після негативної відповіді на лист, поданий у варіанті 3. Аргументи для суду ми виклали в розділі «Що про це йдеться в ПКУ» на с. 33 цієї статті.

 

Висновки

1. Підприємець увесь 2012 рік працював на загальній системі, подав декларацію про доходи за рік та вказав у ній суму авансових платежів з ПДФО на 2013 рік, а з II кварталу 2013 року перейшов на сплату єдиного податку. Проте після переходу на єдиний податок його взято на облік до відділу з єдиного податку та не знято з обліку у відділі підприємців на загальній системі. Тому у відділі підприємців на загальній системі у зв’язку з несплатою чергових авансових платежів з ПДФО уже в період застосування спрощеної системи підприємцю автоматично нараховують штраф та пеню за несплату авансових платежів з ПДФО.

2. Із ситуації, що склалася, ми пропонуємо 4 варіанти виходу:

1) бажано до 15 травня 2013 року подати до податкової заяву (лист) про те, що підприємець переходить на сплату єдиного податку і просить «зняти з нарахування» авансові платежі з ПДФО на період з II кварталу 2013 року. Але це вже пізно робити для строку сплати до 15.05.13 р., оскільки надворі липень, а не травень. Але не пізно подати таку заяву щодо решти строків — до 15.08.13 р. і до 15.11.13 р.;

2) подати уточнену декларацію про доходи за 2012 рік, за допомогою якої «зняти» авансові платежі з ПДФО на 2013 рік, з поясненнями до цієї декларації. Щоб не нараховувалися штрафи та пеня, її доцільно було подати до 15 травня 2013 року;

3) подати сьогодні до своєї податкової (а після негативної відповіді — і до податкової вищого рівня) лист із посиланнями на ПКУ про те, щоб відкоригувати в особовому рахунку нарахування авансових платежів з ПДФО;

4) піти до суду за захистом своїх законних прав, якщо сума авансових платежів велика і податківці без штрафів її не знімуть або взагалі наполягають на сплаті авансів до кінця року.

3. Підприємцям, які у III кварталі 2013 року перейшли на сплату єдиного податку, пропонуємо найближчими днями подати до податкової лист про те, що підприємець перейшов на сплату єдиного податку та просить «зняти з нарахування» авансові платежі з ПДФО на період з III кварталу 2013 року (за строками сплати до 15.08.13 р. і до 15.11.13 р.). Інакше можуть загрожувати штраф та пеня.

4. Можна скористатися усною рекомендацією податківців: «Не показуйте в річній декларації сплату авансових платежів, якщо плануєте протягом року переходити на спрощену систему». Але це в більшості випадків складно наперед запланувати. Та і правила заповнення декларації передбачають визначення авансових платежів…

 

Документи і скорочення статті

ПКУ  — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Наказ № 1395  — наказ Мінфіну «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» від 07.11.2011 р. № 1395.

ЄП — єдиний податок.

ФОП — фізична особа — підприємець.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі