Шпаргалка бухгалтера. Як підприємцю заповнити декларацію з єдиного податку

Редакція БТ
Друк
Стаття

ЯК ПІДПРИЄМЦЮ ЗАПОВНИТИ

декларацію з єдиного податку

Ще в січні цього року Мінфін оновив форми декларацій, що подаються єдино-податниками. Проте фактично оновлену форму можна було подавати лише починаючи з квітня 2013 року. От і вийшло, що фактично відзвітувати за оновленою формою єдиноподатники вперше зможуть тільки за результатами півріччя 2013 року, а з квітня за цією формою могли хіба що подавати уточнюючі декларації.

Форми декларацій кардинально не змінилися. Головне нововведення — додано розділи для відображення розрахунків з ЄП для єдиноподатників груп 5 і 6.

Сьогодні ми наводимо порядкове заповнення оновлених форм для підприємців.

 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОДАННЯ ФОП ДЕКЛАРАЦІЙ ТА СПЛАТИ ЄП

Показник

Групи платників ЄП (ФОП)

група 1

група 2

група 3

група 5

1

2

3

4

5

Форма податкової декларації

Податкова декларація платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця (Декларація ЄП ФОП), затверджена наказом № 1688.
З 01.04.13 р. подається декларація в редакції наказу МФУ від 07.11.12 р. № 1159

Звітний (податковий) період (див. також таблицю на с. 14)

Календарний рік

Календарний квартал

Строк подання

Протягом 60 календарних днів після закінчення звітного року (п.п. 49.18.3 ПКУ).
За підсумками 2013 року не пізніше 03.03.14 р.(1),(2)

Протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу (п.п. 49.18.2 ПКУ).
За підсумками періодів 2013 року не пізніше:
— за I квартал — 13.05.13 р.;
за II квартал (півріччя) 09.08.13 р.;
— за III квартал (3 квартали) — 11.11.13 р.;
— за IV квартал (рік) — 10.02.14 р.

(1)Останній день — 01.03.14 р. припадає на суботу. Тому, керуючись п. 49.20 ПКУ, останнім днем є 3 березня (понеділок).
(2) Виняток — єдиноподатник груп 1 чи 2 перевищив протягом року обсяг доходу (для групи 1 — 150 тис. грн., для групи 2 — 1 млн грн.) та/або якщо він самостійно перейшов на сплату ЄП за ставками, встановленими для платників ЄП групи 2 (якщо переходить єдиноподатник з групи 1), 3 або 5.
У такому разі згідно з п.п. 296.5.1 ПКУ декларацію слід подати у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.
Подання Декларації ЄП ФОП у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє єдиноподатника груп 1 і 2 від обов’язку подання податкової декларації за підсумками року. Див. також Пошту тижня на с. 46.
Зверніть увагу: у строк для квартального періоду потрібно подати декларацію і в тому разі, якщо єдиноподатник групи 1 або 2 допустив перевищення доходу в IV кварталі звітного року. У цьому випадку незважаючи на те, що межі звітного періоду співпадають, Декларацію ЄП ФОП підприємцеві слід подати саме в строк для квартального звітного періоду.

Можливість перенесення строку подання декларації

Передбачено п. 49.20 ПКУ: якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, наступний за вихідним або святковим днем.
Наприклад, у разі подання декларації за 2013 рік останній день — 9 лютого 2014 року є вихідним (неділя), тому останній день подання — 10.02.14 р. Це ж правило спрацює в разі подання декларації єдиноподатниками груп 1 і 2 за 2013 рік — останнім днем подання буде 03.03.14 р. (1 березня припадає на суботу)

Куди подається декларація

До органу Міндоходів за місцем податкової адреси (п. 295.4 ПКУ)

Необхідність подання декларації, якщо в звітному періоді не отримано доходу для ЄП (не велася діяльність)

Декларацію подавати необхідно. Згідно з п. 49.2 ПКУ платник податків зобов’язаний за кожен встановлений ПКУ звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, здійснював він господарську діяльність у звітному періоді чи ні

Строк сплати ЄП

Авансовий внесок не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця (п. 295.1 ПКУ).
За місяці 2013 року: 18.01.13; 20.02.13; 20.03.13; 19.04.13; 20.05.13; 20.06.13; 19.07.13; 20.08.13; 20.09.13; 18.10.13; 20.11.13; 20.12.13

Протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації (п. 295.3 ПКУ).
За періоди 2013 року: 20.05.13; 19.08.13; 19.11.13; 19.02.14

Можливість перенесення строку сплати ЄП, якщо останній день припадає на неробочий

Не передбачено, сплатити необхідно напередодні (наприклад, у разі сплати авансового внеску з ЄП за жовтень 2013 року останній день — 20 жовтня припадає на вихідний, тому слід сплатити ЄП напередодні — 18.10.13 р.)

Строк сплати ЄП за підвищеною ставкою

Протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) період (наприклад, при поданні квартальної декларації за періоди 2013 року: 20.05.13; 19.08.13; 19.11.13; 19.02.14)

Способи подання декларації (п. 49.3 ПКУ)

1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою

2) поштою з повідомленням про вручення і з описом вкладення (не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання)

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови про реєстрацію електронного підпису підзвітних осіб в порядку, визначеному законодавством. ФОП подавати декларацію в електронному вигляді не зобов’язані

Відповідальність

Згідно з п. 120.1 ПКУ за неподання або несвоєчасне подання платником податків податкової декларації накладається штраф у розмірі:
170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання;
1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання, здійснене платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення

 

ЗВІТНИЙ (ПОДАТКОВИЙ) ПЕРІОД

Ситуація

Групи платників ЄП (ФОП)

група 1

група 2

група 3

група 5

Звітний (податковий) період — загальний випадок (п. 294.1 ПКУ)

Календарний рік

Календарний квартал

Суб’єкт перейшов на сплату ЄП зі сплати інших податків і зборів (п. 294.3 ПКУ)

Перший податковий (звітний) період починається з 1 числа місяця, наступного за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому виписано Свідоцтво ЄП, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду (для груп 1 і 2 — останній день грудня)

Зареєстрований суб’єкт господарювання, який до закінчення місяця, у якому відбулася держреєстрація, подав Заяву ЄП (п. 294.4 ПКУ)

Перший податковий (звітний) період починається з 1 числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано Свідоцтво ЄП (період з дати реєстрації до 1 числа місяця — загальна система оподаткування)

Перший податковий (звітний) період починається з 1 числа місяця, у якому відбулася державна реєстрація

Здійснення держреєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП, які є єдиноподатниками (п. 294.6 ПКУ)

Останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до органів Міндоходів Заяву ЄП про відмову від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням здійснення господарської діяльності

Зміна податкової адреси єдиноподатника (п. 294.7 ПКУ)

Останнім податковим (звітним) періодом за старою адресою вважається період, у якому подано до органу Міндоходів Заяву ЄП про зміну податкової адреси

 

СТРОКИ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ І СПЛАТИ ЄП

Чим зумовлено необхідність подання Декларації ЄП ФОП

Групи платників ЄП (ФОП)

групи 1 і 2

групи 3 і 5

подання декларації

сплата ЄП

подання декларації

сплата ЄП

Робота на спрощеній системі (загальний випадок)

Раз на рік за підсумками року протягом 60 календарних днів

Не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця

Щоквартально протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу

Протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації

Перевищення дозволених обсягів діяльності

Щоквартально протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу(1)

ЄП за ставкою 15 % — протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації(3)

Перехід до іншої групи єдиноподатників

Здійснення видів діяльності, не вказаних у Свідоцтві ЄП

Раз на рік за підсумками року протягом 60 календарних днів(2)

Отримано дохід від застосування забороненого способу розрахунків(2)

Отримано дохід від заборонених видів діяльності(2)

(1)Згідно з п.п. 296.5.1 ПКУ ФОП груп 1 і 2 подають квартальну декларацію в разі самостійного переходу до «старших» для себе груп 2, 3 і 5. Водночас у поданні квартальної декларації при переході з групи 1 до групи 2 немає жодної логіки. Адже навіть перемістившись із групи 1 до групи 2, єдиноподатник, працюючи в групі 2, має подавати декларацію в річний строк, що передбачено для нього абзацом першим п. 296.2 ПКУ. Найімовірніше, при зміні цих норм законодавці цей моменти не врахували. Але доки ці норми містять необхідність звітувати поквартально, щоб не потрапити під штраф за неподання декларації (170 грн.), радимо її подати і єдиноподатнику групи 1, який переходить до групи 2.
(2) З наступного звітного періоду єдиноподатник зобов’язаний перейти на загальну систему оподаткування.
(3) Зверніть увагу: у «єдиноподатній» главі 1 розділу XIV ПКУ немає окремої норми для сплати 15-відсоткового ЄП, який єдиноподатник груп 1 або 2 має сплатити у зв’язку з такими порушеннями правил роботи (здійснення видів діяльності, не вказаних у Свідоцтві ЄП, отримання доходу від застосування забороненого способу розрахунків або від заборонених видів діяльності). Водночас, якщо єдиноподатник групи 1 або 2 перевищить обсяг доходу, то строк для сплати 15-відсоткового ЄП прописано в п. 295.7 ПКУ — 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (у цьому випадку передбачено подавати декларацію за підсумками кварталу перевищення). На наш погляд, для сплати 15-відсотковий ЄП з доходів від видів діяльності, не вказаних у Свідоцтві ЄП, від застосування забороненого способу розрахунків або від заборонених видів діяльності, потрібно сплачувати в загальний строк, передбачений п. 57.1 ПКУ, — протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації. Оскільки декларація в такому разі подається протягом 60 календарних днів, то 10 календарних днів відраховуємо від цього строку (останнім днем сплати буде 70-й день після закінчення року).

 

СТРУКТУРА ДЕКЛАРАЦІЇ ЄП ФОП

Розділ Декларації ЄП ФОП

Заповнює (+) або не заповнює (-) розділ ФОП групи

1

2

3

5

I «Загальні відомості»

+

+

+

+

II «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку I групи »

+

-/+(1)

-/+(1)

-/+(1)

III «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку II групи »

-/+(1)

+

-/+(1)

-/+(1)

IV «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку III групи »

-/+(1)

-/+(1)

+

-/+(1)

V «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку V групи»

-/+(1)

-/+(1)

-/+(1)

+

VI «Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку»

+

+

+

+

VII «Визначення податкових зобов’язань в зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок»

Заповнюється лише в разі виправлення помилок з ЄП (крім подання звітної нової декларації)

(1)Якщо єдиноподатник увесь календарний рік працював у цій групі, то розділи для інших груп не заповнює. Якщо ж протягом календарного року він працював у декількох групах, то, оскільки декларація заповнюється наростаючим підсумком, він має заповнити показники про роботу в усіх групах протягом календарного року.

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ (РОЗДІЛ I) —ЗАПОВНЮЮТЬ УСІ ФОП

Код поля/рядка

Назва показника/Пояснення до заповнення

1

2

Розділ I. «ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ»

Заповнюють усі ФОП.
Формою декларації передбачено заповнення сумових показників у цілих гривнях. КОД і КОДВ, дані яких є підставою для заповнення декларації, також, виходячи з їх форми, заповнюються в цілих гривнях. Проте, на наш погляд, правильнішим є ведення обліку з копійками. Докладніше про це див. Пошту тижня «Як підприємцям-єдиноподатникам вести облік: з копійками або без» на с. 46 цього номера

1

«Тип податкової декларації»

Проставляємо відповідну позначку в одному з полів:
«звітна» — у разі подання звітної декларації вперше;
«звітна нова» — у разі повторного подання декларації до закінчення граничного строку подання декларації (60 або 40 днів);
«уточнююча» — у разі подання уточнюючої декларації для виправлення виявлених помилок (граничний строк подання декларації минув);
«довідково*» — подається з метою отримання довідки про доходи за інший період, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, наростаючим підсумком (п. 296.8 ПКУ). При цьому заповнюється показник «місяць*» у полі 2 розділу I так: через тире проставляється арабськими цифрами порядковий номер першого місяця і останнього місяця (включно), за який подається така декларація. Також у полі «рік» цього рядка арабськими цифрами проставляється рік, за який подається така декларація (розділ 107.08 ЄБПЗ). Строк подання такої декларації не регламентовано

2

«Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація»

Проставляємо відповідну позначку в одному з полів, обравши звітний період, за який складається декларація або подається уточнююча:
«I квартал»
«півріччя»
«три квартали»
«рік».
У полі «(рік)» вказуємо календарний рік, за який подається декларація (цього року — «2013»).
Поле «місяць*» заповнюється лише в разі подання декларації з позначкою в полі «довідково*», яка згідно з п. 296.8 ПКУ подається з метою отримання довідки про доходи за інший період, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, наростаючим підсумком.
Про звітний період див. с. 14

3

«Прізвище, ім’я, по батькові платника податку:»

«Реєстраційній номер облікової картки платника податків — фізичної особи — підприємця:»

Заповнюється в загальному порядку

4

«Податкова адреса (місце проживання) платника податку»

Заповнюється в загальному порядку

5

«Найменування органу державної податкової служби, до якого подається податкова декларація:»

Вказується найменування органу Міндоходів за місцем проживання ФОП, куди підприємець подає декларацію. Зверніть увагу: з липня 2013 року найменування податкових інспекцій, у які звітують ФОП, змінено у зв’язку зі створенням Міндоходів

6

«Види підприємницької діяльності, які здійснювалися у звітному періоді:»

Вказуються у відповідній графі номер і назва фактично здійснених у звітному періоді видів діяльності (розділ 107.08 ЄБПЗ). Якщо в звітному кварталі підприємець здійснював не всі види діяльності, вписані в Свідоцтво ЄП, то вказуються лише фактично здійснені.
Якщо ФОП груп 1 і 2 здійснювали заборонені види діяльності або не вказані в Свідоцтві ЄП, їх також слід вказати.
Щодо Класифікації, на яку слід орієнтуватися при заповненні цього поля, то вважаємо, що тут слід показувати КВЕДи з тієї Класифікації, яку використовували при заповненні заяви і які вписано податківцями в Свідоцтві ЄП (у більшості випадків це буде КВЕД 009:2010)

7

«Фактична чисельність працівників у звітному періоді:»

На наш погляд, тут слід вказати найбільшу чисельність працівників за будь-який місяць податкового (звітного) періоду (I квартал, півріччя, три квартали, рік) (розділ 107.08 ЄБПЗ). Тобто тут ми вказуємо максимальну кількість одночасно укладених договорів у звітному періоді. При цьому не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, — 3 і 6 років (п.п. 291.4.1 ПКУ).
Цей показник слід контролювати (з 04.01.13 р. — крім групи 5) і його перевищення небезпечно тим, що єдиноподатник з наступного звітного періоду має піти зі спрощенки (п.п. 6 п.п. 298.2.3 ПКУ), а його Свідоцтво ЄП буде анульовано на підставі п.п. 5 п. 299.15 ПКУ. Про те, як розраховувати цей показник, див. Тему тижня «Переходимо на єдиний податок з 2013 року» («БТ», 2012, № 47, с. 35)

 

ГРУПА 1: ЗАПОВНЮЄМО РОЗДІЛ II

Код поля/рядка

Назва показника/Пояснення до заповнення

1

2

Розділ II. «ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ I ГРУПИ»

Заповнюють ФОП групи 1 (у загальному випадку за підсумками року), а також ФОП груп 2, 3 і 5, які протягом 2013 року за самостійним рішенням перейдуть до групи 1.
Показники заповнюються наростаючим підсумком з початку року

«Щомісячні авансові внески, грн.»

Вказуємо суми ЄП у гривнях без копійок, що підлягає сплаті ФОП у строк не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця за кожен місяць окремо (ставка 1 — 10 % МЗП; у 2013 році: 11,47 — 114,7 грн.).
У Декларації ФОП ЄП цю суму потрібно округлити, навіть якщо сплачується з копійками. На це вказують податківці в консультації в розділі 107.06 ЄБПЗ. За правилами заповнення округлюємо до цілих: 11 — 115 грн.

01

«Сума доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)»

Вказуємо суму доходу, отриманого за звітний рік від роздрібного продажу товарів на ринках і від надання побутових послуг.
Тут вказуємо суму доходу, не більше 150 тис. грн. Суму перевищення відображаємо в рядку 02.
Про правила формування доходу див. у Шпаргалці бухгалтера «Доходи єдиноподатника» («БТ», 2013, № 16-17, с. 17).
Дані КОД — підсумковий показник графи 7 за звітний період у межах суми 150 тис. грн.

02

«Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді»

Заповнюємо у разі, якщо за звітний рік отримано дохід у сумі, що перевищує 150 тис. грн.
Якщо отриманий дохід у 2013 році не перевищив 150 тис. грн., у цьому рядку проставляємо прочерк.
Зверніть увагу: у разі перевищення обсягу доходу ФОП групи 1 має подати декларацію за підсумками кварталу, у якому допущено перевищення. Тому тут покажемо суму доходу за період з початку року по квартал, у якому перевищено дохід, за вирахуванням 150 тис. грн.
Наприклад, єдиноподатник групи 1 за півріччя 2013 року отримав дохід у сумі 160 тис. грн., що на 10 тис. перевищує допустимий. У такому разі в декларації за півріччя 2013 року в рядку 01 вказуємо «150000», а в рядку 02 — «10000».
До суми перевищення застосовується ставка ЄП 15 %. Із наступного календарного кварталу підприємець зобов’язаний за заявою перейти на застосування ставки ЄП, встановленої для групи 2, 3 або 5, або відмовитися від спрощеної системи (п. 1 п. 293.8, п.п. 298.2.3 ПКУ).
Дані КОД — підсумковий показник графи 9 за звітний період у сумі, що перевищує 150 тис. грн.

03

«Сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної в свідоцтві платника єдиного податку, у звітному (податковому) періоді»

Відображаємо суму доходу, отриманого ФОП від підприємницької діяльності, не вказаної в Свідоцтві ЄП.
Дохід, отриманий підприємцем як звичайною фізособою, тут не показуємо.
До цього доходу застосовується ставка ЄП 15 %. З наступного звітного періоду (року) підприємець має відмовитися від спрощеної системи (п. 7 п.п. 298.2.3 ПКУ).
Дані КОД — дані з графи 9

04

«Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді»

Показуємо суму доходу, отриманого при здійсненні заборонених негрошових розрахунків (бартер, залік заборгованостей тощо).
До цього доходу застосовується ставка ЄП 15 %. З наступного звітного періоду (року) підприємець має відмовитися від спрощеної системи (п. 4 п.п. 298.2.3 ПКУ).
Дані КОД — дані з графи 9

05

«Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді»

Відображаємо дохід, отриманий підприємцем від діяльності, не сумісної з роботою на спрощенці (див. Шпаргалку бухгалтера «Єдиний податок: основні правила» // «БТ», 2013, № 4, с. 19).
Тут також слід відобразити доходи, отримані від суб’єктів господарювання (неплатників ЄП) у звітному році за роботи (послуги), виконані ще до 01.01.12 р., оскільки свого часу податківці (у консультації, чинній на той час, з ЄБПЗ у розділі 230.01) зазначали, що такі доходи для ФОП груп 1 і 2 обкладаються за ставкою 15 %. При цьому ФОП мають право продовжувати працювати на ЄП у 2013 році. Рекомендуємо в такій ситуації додати до декларації письмове пояснення.
Тут також слід показувати дохід від діяльності, забороненої для єдиноподатників групи 1, але в цілому не забороненою для спрощенки (наприклад, дохід від надання підприємцем групи 1 бухгалтерських послуг).
До цього доходу застосовується ставка ЄП 15 %. З наступного звітного періоду (року) підприємець має відмовитися від спрощеної системи (п. 5 п.п. 298.2.3 ПКУ).
Дані КОД — дані з графи 9

 

ГРУПА 2: ЗАПОВНЮЄМО РОЗДІЛ III

Код поля/рядка

Назва показника/Пояснення до заповнення

1

2

Розділ III. «ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ II ГРУПИ»

Заповнюють ФОП групи 2 (у загальному випадку за підсумками року), а також ФОП груп 1, 3 і 5, які протягом 2013 року перейдуть до групи 2.
Показники заповнюються наростаючим підсумком з початку року

«Щомісячні авансові внески, грн.»

Вказуємо суми ЄП у гривнях без копійок, сплачені ФОП у строк не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця за кожен місяць окремо (ставка: 2 — 20 % МЗП; у 2012 році: 22,94 — 229,4 грн.).
У Декларації ФОП ЄП цю суму потрібно округлити, навіть якщо вона сплачується з копійками. На це вказують податківці в консультації в розділі 107.06 ЄБПЗ. За правилами заповнення округлюємо до цілих: 23 — 229 грн.

06

«Сума доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)»

Вказуємо суму доходу, отриманого за звітний період від діяльності з надання послуг, у тому числі побутових, платникам ЄП і населенню, виробництва і продажу товарів, діяльності у сфері ресторанного господарства.
Тут вказуємо суму доходу, не більшу від 1 млн грн.
Суму перевищення відображаємо в рядку 07.
Про правила формування доходу див. у Шпаргалці бухгалтера «Доходи єдиноподатника» («БТ», 2013, № 16-17, с. 17).
Дані КОД — підсумковий показник графи 7 за звітний період у межах суми 1 млн грн.

07

«Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді»

Заповнюємо, якщо за звітний період отримано дохід, що перевищує 1 млн грн.
Якщо отриманий дохід у 2013 році не перевищив 1 млн грн., у цьому рядку проставляємо прочерк.
Зверніть увагу: у разі перевищення обсягу доходу ФОП групи 2 має подати декларацію за підсумками кварталу, у якому допущено перевищення. Тому тут покажемо суму доходу за період з початку року по квартал, у якому перевищено дохід, за вирахуванням 1 млн грн.
Наприклад, єдиноподатник групи 2 за півріччя 2013 року отримав дохід у сумі 1600 тис. грн., що на 600 тис. перевищує допустимий. У такому разі в декларації за півріччя 2013 року в рядку 06 показуємо «1000000», а в рядку 07 — «600000».
До суми перевищення застосовується ставка ЄП 15 %. З наступного календарного кварталу підприємець зобов’язаний за заявою перейти на застосування ставки ЄП, встановленої для групи 3 або 5, або відмовитися від спрощеної системи (п. 2 п. 293.8, п.п. 298.2.3 ПКУ).
Дані КОД — підсумковий показник графи 9 за звітний період в сумі, що перевищує 1 млн грн.

08

«Сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної в свідоцтві платника єдиного податку, у звітному (податковому) періоді»

Заповнюється аналогічно рядку 03 розділу II

09

«Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді»

Заповнюється аналогічно рядку 04 розділу II

10

«Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді»

Заповнюється аналогічно рядку 05 розділу II

 

ГРУПА 3: ЗАПОВНЮЄМО РОЗДІЛ IV

Код поля/рядка

Назва показника/Пояснення до заповнення

Розділ IV. «ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ III ГРУПИ»

Заповнюють ФОП групи 3, а також ФОП груп 1, 2 і 5, які протягом 2013 року перейдуть до групи 3.
Показники заповнюються наростаючим підсумком з початку року

11

«Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 %»

Заповнює ФОП, який сплачує ЄП за ставкою 3 %.
Вказуємо суму доходу, отриманого за звітний період від діяльності, здійснюваної в межах роботи на ЄП, не заборонені для спрощеної системи (заборонені вказуємо в рядку 15).
Дохід відображаємо за мінусом ПДВ, оскільки суми ПДВ не включаються до складу доходу єдиноподатника (п.п. 1 п. 292.11 ПКУ).
Тут вказуємо суму доходу, не більше 3 млн грн.
Суму перевищення відображаємо в рядку 13.
Про правила формування доходу див. у Шпаргалці бухгалтера «Доходи єдиноподатника» («БТ», 2013, № 16-17, с. 17).
Дані КОДВ — підсумковий показник графи 7 розділу I за звітний період у межах суми 3 млн грн.

12

«Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 %»

Заповнює ФОП, який сплачує ЄП за ставкою 5 %.
Порядок заповнення аналогічний рядку 11. Оскільки в такому разі єдиноподатник не є платником ПДВ, тут вказується вся сума доходу, що надійшов

13

«Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді»

Заповнюємо, якщо за звітний період отримано дохід більше 3 млн грн.
Якщо отриманий дохід у 2013 році не перевищив 3 млн грн., у цьому рядку проставляємо прочерк.
До цього доходу застосовується ставка ЄП 15 %. З наступного календарного кварталу підприємець має перейти
до групи 5 або відмовитися від спрощеної системи (п. 3 п. 293.8 і п. 2 п.п. 298.2.3 ПКУ).
Дані КОД (КОДВ) — підсумковий показник графи 9 (графи 9 розділу I) за звітний період в сумі, що перевищує 3 млн грн.

14

«Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді»

Показуємо суму доходу, отриманого при здійсненні заборонених негрошових розрахунків (бартер, залік заборгованостей тощо).
До цього доходу застосовується ставка ЄП 15 %. З наступного календарного кварталу підприємець має відмовитися від спрощеної системи (п. 4 п.п. 298.2.3 ПКУ).
Дані КОД (КОДВ) — дані з графи 9 (графи 9 розділу I)

15

«Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді»

Показуємо дохід, отриманий підприємцем від діяльності, не сумісної з роботою на спрощенці (див. Шпаргалку бухгалтера «Єдиний податок: основні правила» // «БТ», 2013, № 4, с. 19).
До цього доходу застосовується ставка ЄП 15 %. З наступного календарного кварталу підприємець має відмовитися від спрощеної системи (п. 5 п.п. 298.2.3 ПКУ).
Дані КОД (КОДВ) — дані з графи 9 (графи 9 розділу I)

 

ГРУПА 5: ЗАПОВНЮЄМО РОЗДІЛ V

Код поля/рядка

Назва показника/Пояснення до заповнення

1

2

Розділ V. «ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ V ГРУПИ»

Заповнюють ФОП групи 5, а також ФОП груп 1, 2 і 3, які протягом 2013 року перейдуть до групи 5 або частину року працювали в групі 5, а потім перейшли до «молодшої» групи.
Показники заповнюються наростаючим підсумком з початку року.
Зверніть увагу! З 04.01.13 р. для платників групи 5 було знижено ставки ЄП: «ПДВшна» ставка ЄП складає не 7 %, а 5 %, а «безПДВшна» (дохід для неї відображається в рядку 17, а ЄП — у рядку 26) — не 10 %, а 7 % (докладніше про це див. статтю «Податковий кодекс: новорічні корективи» // «БТ», 2013, № 2, с. 30). Проте форма декларації, що готувалася свого часу Мінфіном у редакції наказу від 07.11.12 р. № 1159 і фактично набрала чинності лише з 1 квітня, на сьогодні застаріла, оскільки в ній прописано ставки ЄП, що діяли до внесених змін. До речі, єдиноподатники групи 5, щоб відзвітувати за 2012 рік і за I квартал 2013 року, подавали «стару» форму і додавали до неї доповнення, оскільки в ній не було такого окремого розділу V (див. статтю «Звітність з єдиного податку: за I квартал 2013 року подаємо декларацію за старою формою» // «БТ», 2013, № 16-17, с. 33). Не проти цього були й податківці (лист ДПСУ від 10.01.13 р. № 246/7/17-1217 // «БТ», 2013, № 3, с. 9).
У зв’язку з тим, що ставки ЄП було знижено не з 1 січня, а лише з 4 січня, у статті «Податковий кодекс: новорічні корективи» («БТ», 2013, № 2, с. 30) ми передбачали, що за 3 дні січня доведеться нараховувати ЄП за «старими» ставками, а з 4 січня — за новими. Офіційні органи щодо цього не висловлювалися, тому безпечніше використовувати саме наш варіант.
Щодо порядку заповнення рядків декларації, у яких вказано «старі» ставки (ряд. 25 і ряд. 26), то, на наш погляд, у них слід відображати фактично розрахований ЄП, а не отримуваний ЄП згідно з формулою, наведеною в їх назві.
У цій ситуації можна керуватися п. 46.4 ПКУ, що передбачає таке: якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації збільшує або зменшує його податкові зобов’язання всупереч нормам ПКУ з такого податку або збору (а це якраз і відбувається в нашій ситуації), він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації. У разі потреби платник податків може подати разом із такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, складене в довільній формі, яке буде вважатися невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання.
Керуючись цією нормою, ми додаємо до декларації письмове пояснення в довільній формі, у якому слід написати, що в рядку 25 (26) вказано ЄП за ставкою 5 %, а не 7 % (7 %, а не 10 %). При цьому слід проставити кількість аркушів доповнення в полі «Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України) на __арк.» наприкінці декларації. Приклад складання такого доповнення див. у статті «Звітність з єдиного податку: за I квартал 2013 року подаємо декларацію за старою формою» // «БТ», 2013, № 16-17, с. 33

16

«Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 7 %»

Заповнюють ФОП, які сплачують ЄП за ставкою 5 %.
Вказуємо суму доходу, отриманого за звітний період від діяльності, здійснюваної в межах роботи на ЄП, не заборонених для спрощеної системи (заборонені показуємо в рядку 20).
Дохід відображаємо за мінусом ПДВ, оскільки суми ПДВ не включаються до складу доходу єдиноподатника (п.п. 1 п. 292.11 ПКУ).
Тут вказуємо суму доходу, не більше 20 млн грн.
Суму перевищення відображаємо в рядку 18.
Про правила формування доходу див. у Шпаргалці бухгалтера «Доходи єдиноподатника» («БТ», 2013, № 16-17, с. 17).
Дані КОДВ — підсумковий показник графи 7 розділу I за звітний період у межах суми 20 млн грн.

17

«Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 10 %»

Порядок заповнення аналогічний рядку 16. Оскільки в такому разі єдиноподатник не є платником ПДВ, тут вказується вся сума доходу, що надійшов

18

«Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 5 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді»

Заповнюємо, якщо за звітний період отримано дохід, більше 20 млн грн.
Якщо отриманий дохід у 2013 році не перевищив 20 млн грн., то проставляємо прочерк.
До цього доходу застосовується ставка ЄП 15 %. З наступного календарного кварталу підприємець має відмовитися від спрощеної системи (п. 3 п.п. 298.2.3 ПКУ).
Дані КОД (КОДВ) — підсумковий показник графи 9 (графи 9 розділу I) за звітний період у сумі, що перевищує 20 млн грн.

19

«Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді»

Відображаємо суму доходу, отриманого при здійсненні заборонених негрошових розрахунків (бартер, залік заборгованостей тощо).
До цього доходу застосовується ставка ЄП 15 %. З наступного календарного кварталу підприємець має відмовитися від спрощеної системи (п. 4 п.п. 298.2.3 ПКУ).
Дані КОД (КОДВ) — дані з графи 9 (графи 9 розділу I)

20

«Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді»

Показуємо дохід, отриманий підприємцем від діяльності, не сумісної з роботою на спрощенці (див. Шпаргалку бухгалтера «Єдиний податок: основні правила» // «БТ», 2013, № 4, с. 19).
До цього доходу застосовується ставка ЄП 15 %. З наступного календарного кварталу підприємець має відмовитися від спрощеної системи (п. 5 п.п. 298.2.3 ПКУ).
Дані КОД (КОДВ) — дані з графи 9 (графи 9 розділу I)

 

РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ (РОЗДІЛ VI) — ЗАПОВНЮЮТЬ УСІ ФОП

Код поля/рядка

Назва показника/Пояснення до заповнення

1

2

Розділ VI. «ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ЄДИНОГО ПОДАТКУ»

Заповнюють усі ФОП

21

«Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)»

Розраховуємо за формулою, вказаною в назві рядка.
Перевірка за даними КОД (КОДВ) — сума підсумкових показників граф 7 і 9 (розділу I) з початку календарного року

22

«Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 03 + рядок 04 + рядок 05 + рядок 07 + рядок 08 + рядок 09 + рядок 10 + рядок 13 + рядок 14 + рядок 15 + рядок 18 + рядок 19 + рядок 20) х 15 %)»

Розраховуємо за формулою, вказаною в назві рядка.
Цей ЄП має бути сплачено протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації.
Перевірка за даними КОД (КОДВ) — графа 9 (розділу I) за звітний період шляхом множення на 15 %

23

«Сума податку за ставкою 3 % (рядок 11 х 3 %)»

Заповнюється для періоду роботи в групі 3. Розраховуємо за формулою, вказаною в назві рядка

24

«Сума податку за ставкою 5 % (рядок 12 х 5 %)»

Заповнюється для періоду роботи в групі 3. Розраховуємо за формулою, вказаною в назві рядка

25

«Сума податку за ставкою 7 % (рядок 16 х 7 %)»

Заповнюється для періоду роботи в групі 5.
Розраховуємо не за формулою, вказаною в назві рядка, а з урахуванням того, що з 04.01.13 р. ЄП сплачується за ставкою 5 %, а за період 01.01.13 р. — 03.01.13 р. — 7 %. Щоб під час подання декларації не виникло складнощів, радимо додати до декларації письмове пояснення в довільній формі, що описує порядок заповнення цього рядка, і проставити кількість аркушів доповнення в полі «Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України) на __арк.» в кінці декларації

26

«Сума податку за ставкою 10 % (рядок 17 х 10 %)»

Заповнюється для періоду роботи в групі 5.
Розраховуємо не за формулою, вказаною в назві рядка, а з урахуванням того, що з 04.01.13 р. ЄП сплачується за ставкою 7 %, а за період 01.01.13 р. — 03.01.13 р. — 10 %. Щоб під час подання декларації не виникло складнощів, радимо додати до декларації письмове пояснення в довільній формі, що описує порядок заповнення цього рядка, і проставити кількість аркушів доповнення в полі «Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України) на __арк.» наприкінці декларації

27

«Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 22 + рядок 23 + рядок 24 + рядок 25 + рядок 26)»

Розраховуємо за формулою, вказаною в назві рядка

28

«Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 27 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)»

Вказуємо суму ЄП, нарахованого за минулий звітний період календарного року (для декларації за півріччя 2013 року — рядок 22 декларації за I квартал 2013 року) з урахуванням уточнень, які були здійснені протягом звітного кварталу за періоди поточного року (для декларації за півріччя 2013 року — відображені в II кварталі 2013 року за I квартал 2013 року).
Авансові платежі з ЄП для ФОП груп 1 і 2 тут не показуємо.
Під час подання декларації за перший звітний період календарного року цей рядок може не заповнюватися

29

«Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 27 - рядок 28)»

Розраховуємо за формулою, вказаною в назві рядка.
Цю суму слід сплатити протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації (за підсумками півріччя 2013 року — не пізніше 19.08.13 р.).
Для ФОП груп 1 і 2 тут буде прочерк, якщо в звітному періоді не було доходу, з якого необхідно було сплатити ЄП за ставкою 15 % або не було уточнень попередніх періодів

 

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК (РОЗДІЛ VII) — ЗАПОВНЮЮТЬ УСІ ФОП

Код поля/рядка

Назва показника/Пояснення до заповнення

1

2

Розділ VII. «ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК*»

Цей розділ призначено для самостійного виправлення підприємцем помилок, допущених у поданих раніше Деклараціях ЄП ФОП.
Нагадаємо загальні випадки самовиправлення помилок. Згідно з п. 50.1 ПКУ, якщо платник податків у наступних податкових періодах (з урахуванням встановленого ст. 102 ПКУ строку давності в 1095 днів) самостійно виявляє помилки, допущені ним у раніше поданій податковій декларації, він може виправити допущені помилки одним із 3 способів.
Спосіб 1 — надаємо податкову декларацію зі статусом «звітна нова» (поле 1 Декларації ЄП ФОП). Цей варіант застосовують, якщо помилку виявлено після подання податкової декларації за звітний період, але до закінчення граничного строку її подання за цей же звітний період. Розділ VII у такому разі не заповнюється!
Спосіб 2 — надаємо уточнюючий розрахунок до податкової декларації. Форма Декларації ЄП ФОП передбачає подання уточнюючої декларації — у полі 1 заголовної частини декларації проставляється тип «уточнююча». Вона подається за той період, у якому було допущено виявлені помилки. Розділ VII заповнюється!
Незалежно від періоду, у якому було допущено помилки, виправлення здійснюється шляхом надання уточнюючої декларації за тією формою, що діє на момент її подання (абз. 1 п. 50.1 ПКУ, лист ДПАУ від 26.05.11 р. № 14847/7/15-0317).
В уточнюючій декларації наводяться правильні дані (тобто показники з урахуванням проведених виправлень) за той період, який уточнюється. Відповідно, в одній уточнюючій декларації може бути виправлено помилки, допущені тільки в одній декларації.
Спосіб 3 — вказуємо відповідні уточнені показники в податковій декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно виявлено (у полі 1 проставляється позначка типу декларації «звітна», або в разі повторного поданя до закінчення строку подання — «звітна нова»). Розділ VII заповнюється!

30

«Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, у якому виявлена помилка (рядок 29 відповідної декларації)»

Показуємо суму єдиного податку з рядка 29 (при виправленні помилок за період з 01.01.12 р. по 30.06.13 р. з рядка 22) Декларації ЄП ФОП за період, помилки за який ми виправляємо

31

«Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка»

Вказуємо правильну суму ЄП, яку треба було б сплатити за підсумками періоду, що виправляється

32

«Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:
збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 31 - рядок 30, якщо рядок 31 > рядка 30)»

Заповнюємо, якщо помилка призвела до заниження податкового зобов’язання з ЄП у періоді, у якому її допущено. Тут відображаємо збільшення податкового зобов’язання звітного періоду, що виправляється, — додатне значення різниці між сумою виправленого (правильного) податкового зобов’язання (рядок 31) і сумою податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлено помилку (рядок 30).
Цю суму податковий орган проведе по особовому рахунку. Зверніть увагу: вона не має потрапити до рядка 29 розділу VI.
Суму слід сплатити до подання уточнюючої Декларації ЄП ФОП (якщо виправляється через уточнюючу декларацію), або разом із поточним зобов’язанням, відображеним у Декларації за звітний період, у якому виявлено і виправлено помилку
Під час заповнення рядка 32 обов’язково має бути заповнено рядки 34 і 35

33

«зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету** (рядок 31- рядок 30, якщо рядок 31 < рядка 30)»

Заповнюємо, якщо помилка призвела до завищення податкового зобов’язання з ЄП у періоді, у якому її допущено. Тут відображаємо зменшення податкового зобов’язання звітного періоду, що виправляється, — додатне значення різниці між сумою податкового зобов’язання звітного періоду, під час розрахунку якого виявлено помилку, і сумою виправленого (правильного) податкового зобов’язання.
Вказується лише додатне значення

34

«Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв’язку з виправленням помилки ___ % (рядок 32 х 3 % або 5 %)»

Тут у назві рядка до спеціального поля вписуємо розмір штрафу (у разі виправлення через уточнюючу декларацію — «3 %») (у разі виправлення через поточну декларацію — «5 %») і проставляємо суму обчисленого штрафу від суми недоплати ЄП, вказаного в рядку 32.
Якщо недоплати не було, тобто заповнено рядок 33 цього розділу, то тут проставляємо прочерк.
Цю суму податковий орган проведе по особовому рахунку.
Суму слід сплатити до подання уточнюючої Декларації ЄП ФОП (якщо виправляється через уточнюючу декларацію), або разом із поточним зобов’язанням, відображеним у Декларації за звітний період, у якому виявлено і виправлено помилку

35

«Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129
глави 12 розділу II Податкового кодексу України»

Вказуємо суму пені, розраховану виходячи із суми недоїмки, за формулою:

Сп = Сзан х Кзан : Крікх ОНБУх 1,2

де Сп — сума пені;
Сзан — фактично занижена сума податкового зобов’язання (у Декларації ЄП ФОП — рядок 32 розділу VII);
Кзан — кількість календарних днів заниження (обчислюється з першого робочого дня, наступного за днем сплати податкового зобов’язання за декларацією, показники якої уточнюються, до дня (включно):
— у разі подання уточнюючої декларації — до дня фактичної сплати донарахованого податкового зобов’язання;
— у разі виправлення в поточній декларації — до дня граничного строку сплати зобов’язання за підсумками звітного періоду у поточній декларації, за який виправляється помилка за минулий період;
Крік — кількість днів у календарному році;
ОНБУ — облікова ставка НБУ, яка діяла на день заниження податкового зобов’язання, % (з 10.06.13 р. облікова ставка складає 7 %; постанова НБУ від 06.06.13 р. № 209);
1,2 — коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % річних облікової ставки НБУ.
Якщо недоплати не було, тобто заповнено рядок 33 цього розділу, то тут проставляємо прочерк.
Цю суму податковий орган проведе по особовому рахунку.
Суму слід сплатити до подання уточнюючої Декларації ЄП ФОП (якщо виправляється через уточнюючу декларацію), або разом із поточним зобов’язанням, відображеним у Декларації за звітний період, у якому виявлено і виправлено помилку

«Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України) на ___ арк.»

Подається, якщо ФОП, керуючись п. 46.4 ПКУ, повинен подати доповнення до декларації, складене в довільній формі (воно вважається невід’ємною частиною податкової декларації). Наприклад, у разі заповнення декларації єдиноподатником групи 5 (про це ми писали раніше)

 

Документи і скорочення

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI.

Наказ № 1688 — Наказ Мінфіну «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку» від 21.12.11 р. № 1688.

КВЕД 009:2010 — Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11.10.10 р. № 457.

ЄБПЗ — Єдина база податкових знань, розміщена на сайті Міністерства доходів і зборів України: http://minrd.gov.ua

ФОП — фізична особа — підприємець.

ЄП — єдиний податок.

Свідоцтво ЄП — свідоцтво платника єдиного податку.

Заява ЄП — Заява про застосування спрощеної системи оподаткування.

КОД — Книга обліку доходів.

КОДВ — Книга обліку доходів і витрат.

МЗП — мінімальна заробітна плата.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі