Теми статей
Обрати теми

Закупівля сільгосппродукції в населення: оформляємо та обліковуємо правильно

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Червень, 2013/№ 24
Друк
Стаття

ЗАКУПІВЛЯ СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ В НАСЕЛЕННЯ:

оформляємо та обліковуємо правильно

 

У сьогоднішній статті розповімо про те, як підприємству правильно оформити і відобразити в обліку закупівлю сільгосппродукції в населення, а також про зміни, що стосуються питання оподаткування доходів фізичних осіб — непідприємців — продавців цього виду продукції.

Оксана КОНОНЕНКО, головний редактор, o.kononenko@id.factor.ua
Дар’я КРАВЧЕНКО, економіст-аналітик видавничого будинку «Фактор», d.kravchenko@id.factor.ua

 

Що таке сільгосппродукція

Коли йдеться про закупівлю сільськогосподарської продукції у фізичних осіб, важливо пам’ятати, що чинне законодавство встановлює особливі правила стосовно:

— видачі коштів підзвітним особам на такі цілі (як правило, сільгосппродукцію у фізичних осіб — непідприємців купують саме за готівку);

— обкладення доходів від продажу сільгосппродукції ПДФО.

У зв’язку з цим важливо з’ясувати, що ж таке сільськогосподарська продукція.

Для цілей контролю за касовими операціями визначення цього терміна наведено в п. 1.2 Положення № 637. Тут під сільськогосподарською продукцією пропонують розуміти товари, зазначені у групах 1 — 24 УКТ ЗЕД, якщо такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах). ПКУ розшифровує цей термін у п.п. 14.1.234 ПКУ*. Порівняно з наведеним вище визначенням, у ньому тільки уточнюється призначення використання товарів.

* Зауважимо: у п.п. 14.1.234 ПКУ зазначено, що цей термін використовується для цілей справляння фіксованого сільгоспподатку. Однак оскільки він повторює термін з інших нормативно-правових актів, вважаємо, що на нього можна сміливо орієнтуватися.

Отже, сільгосппродукцією вважаються:

— живі тварини та продукти тваринного походження, зазначені у групах 01 — 05 УКТ ЗЕД;

— продукти рослинного походження, зазначені у групах 06 — 14 УКТ ЗЕД;

— жири та олії тваринного або рослинного походження і продукти їх розщеплення; готові харчові жири; віск тваринного або рослинного походження, зазначені у групі 15 УКТ ЗЕД;

— готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої та оцет; тютюн і його замінники, зазначені у групах 16 — 24 УКТ ЗЕД.

 

Документальне оформлення процесу закупівлі

Особливістю закупівлі сільгосппродукції в населення є те, що продавцями є фізичні особи — власники продукції, котрі не є суб’єктами підприємницької діяльності. Як оформити правочин із такою особою?

У такій ситуації факт закупівлі сільськогосподарської продукції та видачі фізичним особам готівкових коштів оформляється за допомогою:

1) або Закупівельного акта — його рекомендують використовувати Мінекономіки та Мінфін (лист Мінекономіки від 09.02.05 р. № 54-51/71 // «БТ», 2005, № 15, с. 12, лист МФУ від 30.07.04 р. № 31-03430-03-29/13806 // «БТ», 2004, № 35, с. 11). Форму Закупівельного акта наведено в додатку 2 до п. 2.1 Методрекомендацій № 137. При цьому Мінфін у листі від 03.12.04 р. № 31-03430-01-10/22335 звернув увагу на те, що вона має рекомендаційний характер, тому її вільно можна доповнювати необхідними реквізитами. Один Закупівельний акт складається на закупівлю продукції в однієї фізичної особи протягом одного дня;

2) або Закупівельною відомості довільної форми — про неї йдеться в п. 3.4 Положення № 637. Застосовувати її також радить і Мінфін у листі від 03.12.04 р. № 31-03430-01-10/22335. Закупівельна відомість використовується для фіксування факту закупівель протягом одного дня в одного або декількох фізичних осіб.

З урахуванням особливостей оподаткування доходів від здавання сільгосппродукції, правил оформлення первинних документів Закупівельний акт і Закупівельна відомість повинні містити:

1) місце укладення договору;

2) прізвище, ім’я, по батькові продавця, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи (за відсутності індивідуального податкового номера* — серію та номер паспорта продавця);

3) дані з Державного акта (довідки) щодо права власності (користування) землею;

4) найменування продукції;

5) ціну одиниці продукції;

6) кількість проданої продукції;

7) загальну суму доходу;

8) суму утриманого ПДФО (за необхідності);

9) суму виплачених коштів;

10) підпис продавця про отримання коштів.

* Ідеться про ситуацію, коли фізична особа відмовилася від отримання індивідуального податкового номера через релігійні переконання, про що зроблено відповідну відмітку в її паспорті (п. 70.12 ПКУ).

Форми Закупівельного акта і Закупівельної відомості з прикладами їх заповнення наведено на с. 39.

 

img 1

Рис. 1. Зразок заповнення Закупівельної відомості за даними прикладу

 

img 2

Рис. 2. Зразок заповнення Закупівельного акта за даними прикладу

 

Підзвітні суми та закупівля сільгосппродукції

Відповідно до п. 2.11 Положення № 637 видача готівкових коштів під звіт на закупівлю сільськогосподарської продукції дозволяється на строк не більше 10 робочих днів від дня видачі готівки (уключаючи день отримання готівкових коштів під звіт). Нагадаємо, що на всі інші виробничі (господарські) потреби готівка видається на строк не більше 2 робочих днів.

Якщо ж підзвітній особі одночасно видаються грошові кошти на відрядження та вирішення господарських питань, пов’язаних із закупівлею сільськогосподарської продукції в населення, строк, на який видаються готівкові кошти, продовжується до завершення відрядження.

Оформлення видачі грошових коштів підзвітній особі здійснюється на підставі видаткового касового ордера з обов’язковим зазначенням підстави — «закупівля сільськогосподарської продукції».

Зауважимо, що при закупівлі продукції в населення обмеження у вигляді граничної суми готівкових розрахунків протягом одного дня в розмірі 10 тис. грн. не застосовується (п. 2.3 Положення № 637).

Після того як закупівлю здійснено, підзвітна особа має подати Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (форму затверджено наказом № 1276, далі — Звіт). Зауважимо, що строки подання Звіту (п. 170.9 ПКУ) не узгоджуються зі строками видачі готівки на закупівлю сільгосппродукції (п. 2.11 Положення № 637).

Так, згідно з п.п. 170.9.2 і п.п. «а» п.п. 170.9.3 ПКУ Звіт має бути здано:

до закінчення 5-го банківського дня, наступного за днем, в якому працівник завершив виконання цивільно-правової дії (закупівлю сільгосппродукції) за дорученням та за рахунок роботодавця, який видав гроші під звіт, або завершує відрядження, якщо закупівля сільгосппродукції здійснювалася у відрядженні;

до закінчення 3-го банківського дня після закінчення відрядження, якщо розрахунки здійснювалися готівкою, знятою з корпоративних платіжних карток.

Надміру витрачені кошти при цьому має бути повернено підзвітною особою до каси або на банківський рахунок підприємства до або під час подання Звіту.

Щоб одночасно і дотриматись норм ПКУ, і виконати вимоги Положення № 637, потрібно діяти так: підзвітна особа має здійснити закупівлю сільгосппродукції протягом 10 робочих днів від дня отримання готівки під звіт (при закупівлі у відрядженні — до завершення строку відрядження, якщо строк, на який видано готівку, продовжено), а Звіт подати у строки, установлені п. 170.9 ПКУ.

Разом зі Звітом підзвітна особа має подати до бухгалтерії Закупівельні акти (Закупівельні відомості), що підтверджують здійснені витрати, і копії отриманих Довідок (про Довідки див. у наступному розділі статті).

На підставі заповненого Звіту і доданих до нього документів придбана за готівкові кошти продукція відображається в бухгалтерському обліку на субрахунках 201 «Сировина й матеріали», 281 «Товари на складі».

 

Податок на доходи: загальні правила застосування пільги

Пільга з ПДФО — загальні вимоги. При закупівлі сільгосппродукції в населення згідно з нормами ПКУ підприємство виступає в ролі податкового агента і, отже, несе відповідальність за правильність нарахування та утримання податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Залежно від того, чи має фізична особа — продавець право на пільгу з ПДФО, виникає необхідність надання нею додаткових підтвердних документів.

Звільнення від ПДФО при закупівлі сільгосппродукції у фізичних осіб, котрі не є підприємцями, передбачено п.п. 165.1.24 ПКУ. Звертаємо вашу увагу на те, що з 01.01.13 р. цей підпункт діє в новій редакції (зміни внесено Законом № 5412), у зв’язку з чим окремо наголосимо на змінах, що відбулися.

Відповідно до п.п. 165.1.24 ПКУ не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи доходи, отримані від продажу власної сільгосппродукції, вирощеної, відгодованої, виловленої, зібраної, виготовленої, виробленої, обробленої та/або переробленої безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй згідно зі ст. 121 ЗКУ (див. табл. 1).

 

Таблиця 1. Де має бути вирощено пільговану сільгосппродукцію

Призначення земельної ділянкиb>

Гранична площа

Примітка

1. Садівництво

Не більше 0,12 га

Тепер (з 01.01.13 р.), якщо власник сільгосппродукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду чи обслуговування), отримані ним доходи від продажу сільгосппродукції також пільгуються

2. Будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки)

У селах — не більше 0,25 га;
у селищах — не більше 0,15 га;
у містах — не більше 0,10 га

3. Індивідуальне дачне будівництво

Не більше 0,10 га

4. Ведення особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості)

Не більше 2 га

При визначенні права на пільгу не враховуються:
1) земельні ділянки, названі в пп. 1 — 3 цієї таблиці;
2) виділені в натурі (на місцевості) земельні частки (паї), які при цьому не використовуються (здаються в оренду), не враховуються.
Якщо розмір земельних ділянок, зазначених у п. 4 таблиці, перевищує 2 га, дохід від продажу сільгосппродукції оподатковується на загальних підставах

 

Як і раніше, фізична особа, щоб довести своє право на пільгу при продажу сільгосппродукції (крім продукції тваринництва — про неї нижче), має надати податковому агенту копію довідки про наявність у неї перелічених у табл. 1 земельних ділянок. Ця довідка видається сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви про її видачу.

Судячи з усього, після набуття чинності Законом № 5412 мало бути розроблено нову форму довідки та порядок її видачі. Однак цього так і не сталося, тож досі діють Порядок № 975 і Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку (форма № 3 ДФ). Судячи з роз’яснень у ЄБПЗ, податківці й на сьогодні вважають їх актуальними.

Отже, як і раніше, підставою для неутримання ПДФО при виплаті доходу фізичній особі від продажу сільгосппродукції (крім продукції тваринництва) буде довідка за ф. № 3ДФ. При цьому податковий агент повинен:

1) перевірити:

— строк дії довідки (цю інформацію зазначено безпосередньо у ф. № 3ДФ);

— площу земельних ділянок ;

— печатку, підпис голови виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради;

2) порівняти оригінал паспорта власника продукції із зазначеними в довідці даними;

3) залишити в себе копію такої довідки.

Якщо всі умови виконано, податковий агент не утримує податок на доходи у джерела виплати. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковуваний дохід, виплачений (нарахований) фізичним особам — власникам сільгосппродукції, відображається з ознакою «148».

Якщо земельну ділянку, на якій було вирощено цю продукцію, призначено для ведення особистого селянського господарства, то для того щоб її власник скористався пільгою з ПДФО, розмір ділянки не повинен перевищувати 2 га. Інакше дохід від продажу сільгосппродукції, як зазначалося вище (див. п. 4 табл. 1), обкладається ПДФО на загальних підставах. Те саме стосується і випадків, коли продавець узагалі не пред’являє довідку. У ЄБПЗ (розділ 103.02) податківці також вимагають оподатковувати дохід від продажу сільгосппродукції в тому випадку, якщо довідку оформлено неналежним чином, у тому числі якщо в довідці відсутній розмір земельної ділянки.

Залишилося відповісти на запитання: що означає «оподатковується на загальних підставах». На наш погляд, такий дохід слід розцінювати як дохід від продажу рухомого майна і, відповідно, утримувати податок за ставкою 5 % (п. 173.1 ПКУ). Відповідно в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ такий оподатковуваний дохід має бути відображено з ознакою «105».

Однак мусимо попередити, що податківці свого часу дотримувалися іншої точки зору в питанні ставок: у ЄБПЗ була консультація (сьогодні позначена як нечинна), в якій зазначалося, що до оподатковуваного доходу від продажу сільгосппродукції застосовуються ставки, установлені п. 167.1 ПКУ (15 і 17 %). Не виключено, що скасування цієї консультації якраз і свідчить про те, що податківці відмовилися від своєї фіскальної позиції.

Що стосується строку сплати податку, то згідно з п.п. 168.1.4 ПКУ, якщо оподатковуваний дохід виплачується готівкою з каси податкового агента, податок потрібно перерахувати до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем виплати. Водночас до ситуації закупівлі сільгосппродукції через підзвітну особу це правило важко застосувати:

по-перше, фізична особа — продавець отримує гроші не безпосередньо з каси підприємства, а від його представника;

по-друге, між моментом виплати доходу фізичній особі та моментом, коли підприємству стало відомо про це (працівник подав Звіт, бухгалтерія отримала відповідні підтверджуючі документи), як правило, минає більше одного дня.

На наш погляд, тут варто не виходити з дати фактичної виплати доходу, зазначеної в Закупівельному акті або Закупівельній відомості, а орієнтуватися на дату затвердження Звіту: податок сплачувати не пізніше наступного дня.

 

Особливості сплати ПДФО при продажу продукції тваринництва

Із цього року (завдяки змінам, унесеним до ПКУ Законом № 5412) запроваджено нові правила оподаткування стосовно доходів від продажу власної продукції тваринництва груп 1 — 5, 15, 16 і 41 УКТ ЗЕД.

Так, згідно з п.п. 165.1.24 ПКУ такі доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінзарплати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2013 році — 114700 грн.).

При цьому такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції без отримання довідки. А от у разі коли сума отриманого доходу перевищує встановлений розмір, фізична особа зобов’язана подати органу ДПС довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, що видається в довільній формі сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) власника продукції тваринництва. Якщо довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 100 розмірів мінзапрати.

Якщо таким платником податку не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

Ці лаконічні і, здавалося б, прості норми не дають відповіді на найважливіше запитання: на кого покладається обов’язок зі сплати податку?

На наш погляд, податковий агент не повинен контролювати додержання фізичною особою умов звільнення від оподаткування доходів від продажу продукції тваринництва. На це, як мінімум, указує те, що п.п. 165.1.24 ПКУ вимагає від фізичної особи доводити своє право на пільгу податковому органу (саме органу ДПС надається довідка, призначення якої — підтвердити факт самостійного вирощування платником податку такої продукції).

Інакше кажучи, покупець продукції тваринництва має право не утримувати податок у джерела виплати при купівлі у фізичної особи — непідприємця продукції тваринництва груп 1 — 5, 15, 16 і 41 УКТ ЗЕД . Тобто покупцю важливо правильно класифікувати продукцію, що придбавається. Однак при цьому податковий агент відображає дохід такої фізичної особи в Податковому розрахунку за ф. № 1 ДФ з ознакою «148».

Якщо фізична особа протягом року отримає дохід від продажу такої продукції, сума якого перевищить 100 мінзарплат, їй доведеться подати декларацію про доходи (оскільки виявиться, що така особа отримала доходи, що не оподатковувалися при виплаті, але не звільнені від оподаткування, — п.п. 168.1.3 ПКУ). До такої декларації необхідно буде додати довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодівлю продукції тваринництва.

 

Приклад

Приклад. Підзвітній особі Іванову С. С. на закупівлю сільгосппродукції видано з каси ТОВ «Крат» готівкові кошти в сумі 1500 грн. Він купив у фізичних осіб, котрі не є суб’єктами підприємницької діяльності, продукти на суму 1380,00 грн., у тому числі на суму 460 грн. в особи, яка не мала при собі довідки за ф. № 3ДФ (див. Закупівельну відомість на с. 39). Сума утриманого ПДФО склала 23 грн. (460 х 5 %). На руки продавцям виплачено:

437 грн. — особі, яка не пред’явила довідку за ф. № 3 ДФ;

920 грн. — іншим особам.

Покажемо, як відобразити ці операції на рахунках бухгалтерського обліку, а також як заповнити за даними прикладу Податковий розрахунок за формою № 1ДФ

 

Таблиця 2. Облік закупівлі сільськогосподарської продукції в населення за даними прикладу

Зміст господарської операції

Документ

Кореспонденція рахунків

Сума,
грн.

дебет

кредит

1. Видано грошові кошти під звіт із каси підприємства на закупівлю сільгосппродукції

ВКО

372

301

1500,00

2. Оприбутковано продукти і проведено залік заборгованості

Звіт про підзвітні кошти і Закупівельна відомість(1)

281

685

1380,00

685

372

1357,00

685

641/ПДФО

23,00

4. Повернено працівником невикористану суму грошових коштів до каси підприємства

ПКО

301

372

120,00

5. Сплачено ПДФО до бюджету на наступний банківський день після виплати коштів фізичним особам

Платіжне доручення

641/ПДФО

311

23,00

(1) Або Закупівельний акт, якщо підприємство використовує цей документ.

 

№ з/п

Податковий номер або серія та номер паспорта*

Сума
нарахованого доходу (грн., коп.)

Сума
виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу
(дд/мм/рррр)

звільнення з роботи
(дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2568954123

400,00

400,00

148

2

2896523012

520,00

520,00

148

3

1120365895

460,00

460,00

23,00

23,00

105

<…>

Рис. 3. Фрагмент Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ за II квартал 2013 року

 

Документи і скорочення статті

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI.

ЗКУ — Земельний кодекс України від 25.10.01 р. № 2768-ІІІ.

Закон № 5412 Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування» від 02.10.12 р. № 5412-VI.

Закон № 2371 — Закон України «Про митний тариф України» від 05.04.01 р. № 2371-III.

Закон № 1877 — Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.04 р. № 1877-IV.

Положення № 637 — Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою НБУ від 15.12.04 р. № 637.

Порядок № 975 — Порядок видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку та її форм, затверджений наказом ДПАУ від 21.12.10 р. № 975.

Методрекомендації № 157 — Методичні рекомендації щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування та побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами, затверджені Мінекономіки від 17.06.03 р. № 157.

Наказ № 1276  наказ МФУ від 05.12.12 р. № 1276 «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання».

ЄБПЗ — Єдина база податкових знань, розміщена на сайті Міндоходів: http://minrd.gov.ua/ebpz/

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

УКТ ЗЕД — Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності.

ВКО — видатковий касовий ордер.

ПКО — прибутковий касовий ордер.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі