Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про індексацію заробітної плати

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Травень, 2013/№ 21
Друк
Лист від 27.12.2012 р. № 518/10/136-12

ПРАВИЛА ІНДЕКСАЦІЇ:

роз’яснення від Мінсоцполітики

Лист Міністерства соціальної політики України від 27.12.12 р. № 518/10/136-12

«Про індексацію заробітної плати»

Лист Міністерства соціальної політики України від 30.11.12 р. № 475/10/136-12

«Щодо індексації грошових доходів та оплати праці»

 

У листах (далі — лист № 518 і лист № 475), що коментуються сьогодні, Мінсоцполітики вкотре звертається до нюансів індексації грошових доходів громадян. Нагадаємо, що з 21.06.12 р. набрали чинності зміни, унесені постановою КМУ від 13.06.12 р. № 526 до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078). Докладно ми розглядали ці питання у статті «Індексація: аналізуємо зміни» // «БТ», 2012, № 27, с. 14.

Із багатьох питань позиція, викладена в документах, що коментуються, уже озвучувалася представниками Мінсоцполітики в листах:

— від 06.08.12 р. № 169/10/137-12 (див. ком. «Нюанси визначення суми індексації: роз’яснення від Мінсоцполітики» // «БТ», 2012, № 37, с. 10), який згодом було відкликано листом № 385/10/136-12 від 12.10.12 р. (див. ком. «Індексація грошових доходів: чергові роз’яснення нових правил від Мінсоцполітики» // «БТ», 2012, № 47, с. 7);

— від 27.08.12 р. № 261/10/136-12 (див. ком. «Індексація доходів: якщо працівник відпрацював неповний місяць — неоднозначні роз’яснення Мінсоцполітики» // «БТ», 2012, № 42, с. 6);

— від 12.11.12 р. № 435/10/136-12 (див. ком. «Індексація зарплати новоприйнятих працівників та працівників, переведених на іншу роботу» // «БТ», 2013, № 10, с. 5).

Зупинимося на основних моментах листів, що коментуються.

Індексація в місяці підвищення заробітної плати. Місяць, в якому відбулося підвищення зарплати, у всіх випадках (тобто незалежно від того, чи перекрило підвищення суму можливої індексації), вважається базовим. Індексація в цьому місяці не нараховується, а з наступного місяця розраховується індекс наростаючим підсумком. Якщо сума можливої індексації перевищує суму підвищення зарплати, то різниця виплачується працівнику у вигляді фіксованої суми індексації доти, доки не буде перекрита подальшим підвищенням зарплати.

У листі № 518 Мінсоцполітики звертає увагу на таке: якщо наступне підвищення зарплати не перевищує фіксовану суму індексації, то здійснюється підвищення зарплати і додається раніше зафіксована сума індексації. Зауважимо, що раніше в листі від 12.10.12 р. № 385/10/136-12 Мінсоцполітики вказувало: у разі коли на момент чергового підвищення грошового доходу настає право на проведення індексації та сума індексації буде більшою, ніж сума підвищення грошового доходу, необхідно здійснити підвищення грошового доходу, зберегти раніше зафіксовану суму індексації і додати суму індексації, визначену з урахуванням чергового підвищення грошового доходу. Сьогодні про додавання нової фіксованої суми індексації не йдеться, що справедливо.

Розрахунок індексу для новоприйнятих працівників. У листі № 475 Мінсоцполітики ще раз підтверджує свою позицію, що для новоприйнятих працівників розрахунок індексу починається з місяця прийняття на роботу, а не з наступного місяця. Базовим місяцем для них, як і для інших працівників, вважатиметься місяць підвищення зарплати. Аналогічний висновок зроблено і в листі від 12.11.12 р. № 435/10/136-12.

Доплати за надурочні та нічні роботи. Збільшення доходу працівника за рахунок виплати йому надурочних і за роботу в нічний час може вплинути на визнання звітного місяця базовим тільки в тому випадку, якщо працівнику було підвищено оклад (ставку) і, відповідно, це позначилося на збільшенні перелічених виплат. Якщо працівнику нараховано більший дохід виключно внаслідок відпрацювання більшої кількості часу надурочно або в нічний час, то базовий місяць не змінюється.

У питанні обліку виплат працівникам, що мають постійний характер, але розмір яких змінюється з місяця в місяць (наприклад, щомісячні премії, комісійні тощо), Мінсоцполітики займає таку позицію. Ці виплати враховуються при визначенні базового місяця при одночасному додержанні таких умов:

— вони не мають разового характеру;

— на постійній основі змінюються умови надання таких виплат (підвищується відсоток комісії; збільшується фіксований розмір премії; доплата за надурочні роботи збільшується внаслідок підвищення окладу тощо).

Стосовно виплат за роботу в надурочний час слід зробити одне застереження. Відповідно до ст. 62 Кодексу законів про працю в Україні (далі — КЗпП) надурочні роботи, як правило, не допускаються. Роботодавець може застосовувати надурочні роботи лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством, і тільки з дозволу профспілки. Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік (ст. 65 КЗпП). Усе це свідчить про те, що працівник не може систематично залучатися до надурочних робіт. Звідси висновок: оплата роботи в надурочний час не може бути постійною складовою зарплати. Ці виплати правильніше, на наш погляд, відносити до разових, що не мають систематичного характеру, оскільки такі виплати не повинні впливати на визначення базового місяця. Однак Мінсоцполітики, як уже зазначалося, має іншу думку.

А от стосовно доплат за роботу у святкові дні в листі № 518 роз’яснюється, що ці виплати не враховуються при визначенні базового місяця, оскільки така доплата має разовий характер.

Виплата індексації в не повністю відпрацьованому місяці. Це питання вже неодноразово коментувалося нами у згаданих вище консультаціях. Сьогодні Мінсоцполітики вкотре підтверджує свою позицію: якщо працівник відпрацював неповний місяць (наприклад, був у відпустці або на лікарняному), то і поточна сума індексації (у межах прожиткового мінімуму), і фіксована її величина повинні визначатися виходячи з розрахунку за повний відпрацьований місяць, а виплачуватися — пропорційно відпрацьованому робочому часу. Аргумент — виплати за такий невідпрацьований час здійснюються виходячи із середнього заробітку працівника, який уже включає до себе суму індексації.

Що стосується днів перебування у відрядженні, то тут усе залежить від того, як оплачувалися дні відрядження: виходячи із середнього заробітку за останні два календарні місяці або виходячи з фактичної зарплати. Якщо виходячи з фактичного заробітку, то індексація виплачується в повному обсязі; якщо виходячи із середнього заробітку — пропорційно відпрацьованому робочому часу.

З уже усталеної позиції цього відомства можна зробити висновок, що нараховувати індексацію не в повному обсязі, а пропорційно відпрацьованому часу слід у тих випадках, коли працівник був відсутній на роботі з поважної причини зі збереженням у цей період середнього заробітку. Відповідно, якщо заробіток за невідпрацьований час не зберігався, то і поточна індексація, і фіксована її величина повинні виплачуватися в повному обсязі. Така ситуація може виникнути, наприклад, при перебуванні працівника у відпустці «за свій рахунок». Із цього питання Мінсоцполітики поки що не озвучило свою думку. Раніше Мінпраці (лист від 30.10.03 р. № 024-130) роз’яснювало, що в таких випадках суму індексації потрібно визначати в межах прожиткового мінімуму за фактично відпрацьований час. Інакше кажучи, якщо частину місяця працівник перебував у відпустці за свій рахунок, але при цьому за фактично відпрацьований час йому нараховано зарплату, що перевищує прожитковий мінімум, то індексація нараховувалася на суму в межах прожиткового мінімуму, тобто не урізалася пропорційно відпрацьованому часу. На наш погляд, так має бути й зараз, але не наважуємося стверджувати, що Мінсоцполітики займе таку саму позицію в цьому питанні.

Ми, як і раніше, вважаємо, що вимога стосовно пропорційної виплати поточної суми індексації в не повністю відпрацьованому працівником місяці є неправомірно, але Мінсоцполітики наполягає на цьому.

Робота в режимі неповного робочого часу. У сьогоднішньому листі № 475 Мінсоцполітики вкотре підтвердило свою позицію, що в разі переведення працівника в режим неповного робочого часу або в разі зворотного переведення цей місяць може вважатися базовим лише тоді, якщо відбувається підвищення окладу (ставки) за посадою.

У такому разі показники перераховуються з розрахунку повної зайнятості працівника. Розрахована фіксована сума виплачується працівнику пропорційно його навантаженню. Наприклад, при переведенні працівника на 0,5 ставки розрахована виходячи з повної зайнятості фіксована сума індексації виплачуватиметься працівнику з урахуванням коефіцієнта 0,5. Докладно це питання розглядалося в консультації «Неповний робочий час: як розрахувати фіксовану суму індексації» Ж. Лаврентьєвої — головного спеціаліста відділу рівня життя та моніторингу бідності Мінсоцполітики // «БТ», 2012, № 37, с. 46.

Робота на двох посадах на одному підприємстві. У листі № 518 Мінсоцполітики розглядає питання індексації заробітної плати працівникам, які працюють на дві неповні ставки. Посилаючись на п. 11 додатка до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ та організацій, затвердженого наказом Мінпраці, Мін’юсту і МФУ від 28.06.93 р. № 43, роз’яснюється, що не є сумісництвом інша робота, яка виконується в тому випадку, коли на основній роботі працівник зайнятий неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці за основною та іншою роботою не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи.

Якщо ця умова виконується, то друга робота на цьому підприємстві не є сумісництвом. З урахуванням цього Мінсоцполітики доходить висновку, що базовий місяць при проведенні індексації має визначатися окремо за кожною посадою залежно від підвищення заробітної плати.

 

Жанна СЕМЕНЧЕНКО

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць