Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Фінансова звітність за 9 місяців: Хто? Що? Кому? Коли?

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Жовтень, 2013/№ 41
Друк
Стаття

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 9 МІСЯЦІВ:

Хто? Що? Кому? Коли?

 

Порядок подання фінансової звітності до держорганів періодично змінюється. У таких корективах легко й заплутатись, тому сьогодні нагадаємо вам основні правила подання фінансової звітності за 9 місяців 2013 року.

Влада КАРПОВА, консультант газети «Бухгалтерський тиждень»,
канд. екон. наук, сертифікований бухгалтер-практик (CAP)

 

Порядок подання фінансової звітності

Основним документом, який регламентує процедуру подання фінансової звітності до держорганів, є Порядок № 419. Окрім цього, у питаннях подання фінансової звітності до органів Міндоходів слід орієнтуватися на ПКУ.

Оскільки порядок подання фінансової звітності залежить від категорії суб’єктів підприємництва, нагадаємо їх класифікацію згідно з ч. 3 ст. 55 ГКУ (табл. 1) та узагальнимо правила подання фінансової звітності (табл. 2).

 

Таблиця 1. Групи суб’єктів підприємництва

Група

Критерії(1)

річний дохід

середня чисельність працівників за календарний рік

1. Суб’єкт великого підприємництва

Перевищує 50 млн євро (у гривневому еквіваленті за середньорічним курсом НБУ)

Перевищує 250 осіб

2. Суб’єкт малого підприємництва

Не перевищує 10 млн євро (у гривневому еквіваленті за середньорічним курсом НБУ)

Не перевищує 50 осіб

3. Суб’єкт мікропідприємництва

Не перевищує 2 млн євро (у гривневому еквіваленті за середньорічним курсом НБУ)

Не перевищує 10 осіб

4. Суб’єкт середнього підприємництва

Усі інші суб’єкти господарювання, які не належать до суб’єктів великого або малого підприємництва

(1) Докладніше про порядок визначення цих критеріїв можна дізнатися із «БТ», 2013, № 40, с. 15.

 

Таблиця 2. Порядок подання фінансової звітності до держорганів

Звітний період

Склад звітності

Строк подання звітності

до органів статистики

до органів Міндоходів

1

2

3

4

Суб’єкти великого та середнього підприємництва

Квартал, півріччя,
3 квартали

1) ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2) ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

Не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Особи, які подають внутрішньорічні декларації з ПНП, — 40 календарних днів після закінчення кварталу.

Єдиноподатники фінансову звітність не подають

Рік

1) ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2) ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

3) ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або ф. № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»;

4) ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;

5) ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;

6) ф. № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності»

Не пізніше 9 лютого року, наступного за звітним роком

Особи, які подають внутрішньорічні декларації з ПНП, — 40 календарних днів після закінчення року.

Особи, які подають декларацію тільки за рік(1), 60 календарних днів після закінчення року.

Сільгоспвиробники 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем червня.

Єдиноподатники фінансову звітність не подають

Суб’єкти малого підприємництва на загальній системі оподаткування (за винятком суб’єктів мікропідприємництва)

Квартал, півріччя,
3 квартали

Суб’єкти, які не є «нульовиками»:

1) ф. № 1-м «Баланс»;

2) ф. № 2-м «Звіт про фінансові результати»

Не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Не подають

Рік

«Нульовики»:

1) ф. № 1-мс «Баланс»;

2) ф. № 2-мс «Звіт про фінансові результати».

Решта суб’єктів:

1) ф. № 1-м «Баланс»;

2) ф. № 2-м «Звіт про фінансові результати»

Не пізніше 9 лютого року, наступного за звітним роком

Особи, які подають внутрішньорічні декларації з ПНП, — 40 календарних днів після закінчення року.

Особи, які подають декларацію лише за рік, 60 календарних днів після закінчення року.

Сільгоспвиробники 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем червня

Суб’єкти малого підприємництва на спрощеній системі оподаткування зі сплатою єдиного податку
(за винятком суб’єктів мікропідприємництва)

Квартал, півріччя,
3 квартали

1) ф. № 1-мс «Баланс»;

2) ф. № 2-мс «Звіт про фінансові результати»(2)

Не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Не подають

Рік

Не пізніше 9 лютого року, наступного за звітним роком

Суб’єкти мікропідприємництва

Квартал, півріччя,
3 квартали

Єдиноподатники 4 групи(2) та «нульовики»:

1) ф. № 1-мс «Баланс»;

2) ф. № 2-мс «Звіт про фінансові результати».

Решта суб’єктів:

1) ф. № 1-м «Баланс»;

2) ф. № 2-м «Звіт про фінансові результати»

Не подають

Не подають

Рік

Не пізніше 9 лютого року, наступного за звітним роком

Особи, які подають внутрішньорічні декларації з ПНП, — 40 календарних днів після закінчення року.

Особи, які подають декларацію тільки за рік, 60 календарних днів після закінчення року.

Сільгоспвиробники 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем червня.

Єдиноподатники фінансову звітність не подають

(1) На сьогодні не цілком зрозуміло, у який строк подаватимуть декларацію ті особи, які не сплачують авансові внески та подають лише річну декларацію. Виходячи з п. 57.1 ПКУ для них передбачено «річний» період (протягом 60 календарних днів), однак у п. 152.9 ПКУ вони не згадані серед осіб, для яких установлено річний період. На сьогодні податківці вважають, що для них діє саме «річний» строк (запитання 10 УПК № 1171). Проте не виключено, що в майбутньому податківці можуть вимагати від них подання декларації у «квартальні» строки (протягом 40 календарних днів).

(2) У п. 2 розд. І П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» серед осіб, які складають спрощений фінансовий звіт, згадано лише єдиноподатників групи 4. І хоча, мабуть, аналогічно повинні складати фінансову звітність і єдиноподатники групи 6, за формальними ознаками зараз вони складають не спрощений фінансовий звіт, а звичайний (ф. № 1-м, № 2-м).

 

Зверніть увагу! Квартальну фінансову звітність до офіційних органів не подають «нульовики» та суб’єкти мікропідприємництва. Але! Від обов’язку складання квартальної (проміжної) фінансової звітності на сьогодні звільнені тільки «нульовики» (ч. 7 ст. 11 Закону про бухоблік).

Суб’єктів мікропідприємництва можуть звільнити від цього обов’язку в перспективі, якщо ухвалять Законопроект № 3138.

Тому сьогодні суб’єкти мікропідприємництва зобов’язані складати проміжну фінансову звітність, а от подавати її до офіційних органів вони не повинні (« БТ», 2013, № 40, с. 15).

 

Відповідальність за неподання фінансової звітності

Неподання фінансової звітності до органів Міндоходів. За вказане порушення на винних осіб може бути накладено адміністративний штраф у розмірі від 136 до 255 грн. згідно зі ст. 1642 КУпАП. Це підтвердили й податківці (запитання 3 з УПК № 1046*).

* Див. «БТ», 2012, № 49, с. 5.

Цей самий штраф (за ведення бухобліку з порушенням установленого порядку) може бути застосовано і в ситуації, коли суб’єкт підприємництва не складає фінансову звітність, навіть якщо він не зобов’язаний подавати її до держорганів. Приклад: квартальна фінансова звітність для суб’єктів мікропідприємництва (крім «нульовиків»).

Важлива деталь! Складати протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 1642 КУпАП можуть лише органи Держфінінспекції (ст. 2341 КУпАП). Органи Держфінінспекції мають таке право тільки стосовно підконтрольних їм установ (ч. 9 ст. 10 Закону № 2939). Тобто до звичайних госпрозрахункових підприємств ця санкція незастосовна.

Слід враховувати! Неподання до органів Міндоходів протягом року документів фінансової звітності є однією з підстав для винесення судом рішення щодо припинення юридичної особи (ч. 2 ст. 38 Закону № 755). Право на подання відповідного позову до суду надане органам Міндоходів (п.п. 20.1.37 ПКУ).

Неподання фінансової звітності до органів статистики. За це порушення на посадових осіб підприємства може бути накладено адміністративний штраф за ст. 1863 КУпАП у розмірі від 170 до 255 грн. Штрафують за вказаною статтею органи статистики (ст. 2443 КУпАП), на що звернув увагу і Держкомстат у листі від 27.10.09 р. № 19-14/273.

Тож порушувати порядок подання фінансової звітності небажано.

 

Документи і скорочення статті

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI.

ГКУ — Господарський кодекс України від 16.01.03 р. № 436-IV.

КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон про бухоблік — Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Закон № 755 — Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.03 р. № 755-IV.

Закон № 2939 Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.93 р. № 2939-XII.

Законопроект № 3138 — проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо спрощення порядку складання та подання фінансової звітності для суб’єктів мікропідприємництва)» від 29.08.13 р. № 3138.

Порядок № 419 — Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

УПК № 1046 — Узагальнююча податкова консультація з питань забезпечення єдиного підходу до застосування штрафних санкцій, затверджена наказом ДПСУ від 22.11.12 р. № 1046.

УПК № 1171 — Узагальнююча податкова консультація щодо особливостей подання декларації з податку на прибуток і сплати податку у 2013 році, затверджена наказом ДПСУ від 21.12.12 р. № 1171.

ПНП — податок на прибуток.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі