Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Повернення товарів/авансів та зміна ціни: податковоприбуткові особливості

Кравченко Дар’я
Бухгалтерський тиждень Серпень, 2014/№ 31
В обраному У обране
Друк
Сьогодні продовжимо тему «договірних хитань». Про ПДВ-облік ми поговорили в попередньому номері («БТ», 2014, № 30, с. 12). А податковоприбутковий облік залишили «на десерт». Давайте ж ним зараз і займемося.

Повернення товарів: основні моменти

Для розминки розповімо дещо про можливі причини повернення товарів та про момент переходу права власності, оскільки він важливий саме для «прибуткового» обліку.

В основному можливі причини повернення перелічені у ЦКУ. Але вони також актуальні і для договорів постачання (оптова торгівля), оскільки ГКУ із цього приводу небагатослівний.

Так, покупець має право повернути отриманий товар, зокрема, якщо:

• він виявився неналежної якості (наприклад, були виявлені недоліки, які не можна усунути/недоцільно усувати — ч. 2 ст. 678 ЦКУ);

• отримано некомплектний товар, якщо постачальник у встановлений строк не укомплектує виріб або не замінить його комплектним (ч. 2 ст. 684 ЦКУ, п. 3 ст. 270 ГКУ);

• поставлено товар/частину товару іншого асортименту або з порушенням асортименту (ст. 672 ЦКУ);

• товар доставили в меншій кількості, ніж установлено договором (ч. 1 ст. 670 ЦКУ);

• у встановлений строк не отримані приналежності товару або документи, що його стосуються (ч. 2 ст. 666 ЦКУ).

Відбулася хоча б одна з подій, описаних вище? Повідомте про це продавця у строк, зазначений у договорі, або в інший розумний строк, який ви визначите самостійно відповідно до характеру та призначення товару.

Продавець же має право вимагати повернення товару, якщо (ч. 2 ст. 697 ЦКУ):

• покупець прострочив строк оплати товару, встановлений у договорі;

• не настали обставини, за яких право власності на товар переходить до покупця.

Нагадаємо, що в загальному випадку право власності у покупця за договором постачання виникає в момент передання товару:

• безпосередньо йому;

• перевізнику, організації зв’язку тощо для надсилання/пересилання товару покупцю, якому товар продали без зобов’язання доставки (ст. 334 ЦКУ).

Нюанс. Якщо йдеться про договір, який підлягає нотаріальному посвідченню (через вимоги закону чи сторони так захотіли), то право власності виникає в одержувача з моменту такого посвідчення.

Нарешті, права на нерухоме майно (у тому числі право власності), які підлягають державній реєстрації, виникають із дня такої реєстрації.

 

Коригуємо доходи та витрати

Незалежно від причини повернення товару, і продавцю, і покупцю потрібно провести відповідне коригування. Підставою для цього є п. 140.2 ПКУ.

Ця норма передбачає: якщо після продажу товарів відбувається будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, у тому числі перерахунок у випадках повернення проданих товарів або права власності на такі товари продавцю, платник податків — продавець і платник податку — покупець здійснюють перерахунок доходів або витрат (балансової вартості основних засобів) у звітному періоді, у якому відбулася така зміна суми компенсації.

Дії продавця. На дату повернення товару він:

• коригує дохід за поверненим товаром (п. 137.1 ПКУ).

Важливо! Якщо до покупця право власності на товар перейде лише на момент його повної оплати, то постачальнику коригувати дохід не потрібно (п.п. 135.4.1, п. 137.1 ПКУ);

• сторнує відображену у витратах собівартість поверненого товару.

Звісно, у п. 140.2 ПКУ прямо про це не зазначено. Проте, якщо дотримуватися п. 138.4 ПКУ (згідно з яким собівартість визнається витратами в тому періоді, у якому визнаються доходи), витрати потрібно відкоригувати.

Увага! Податківці вимагають, щоб обидві коригувальні дії виконувалися одночасно, тобто в одному звітному періоді (категорія 102.08 ЗiР Міндоходів). Це, взагалі-то, і так зрозуміло.

Зміни постачальник відображає в декларації з податку на прибуток підприємства (далі — декларація). Тут слід звернути увагу на період, протягом якого відбувається повернення товарів. Так, якщо:

Варіант 1. Продаж і наступний перерахунок/повернення відбулися в різних звітних періодах (наприклад, у «річника» продаж був у  2013 році, а повернення — у 2014 році). У декларації постачальник коригує:

• доходи від реалізації товарів — у ряд. 03.26 додатка ІД (суму відображаємо зі знаком «-») з подальшим обліком при підбитті підсумків у рядку 03 декларації. У бухобліку такі дані відображають на субрахунку 704 «Вирахування з доходу»;

• витрати (пропорційно сумі відкоригованих доходів на підставі п. 138.4 ПКУ зі знаком «-») — у ряд. 06.4.28 додатка ІВ. У бухобліку сторнують дебет субрахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів».

Зверніть увагу! У тому, що від’ємне значення може «вилізти» у підсумкових рядках декларації, немає нічого страшного, оскільки показники можуть відображатися як зі знаком «-», так і зі знаком «+».

Варіант 2. Продаж і повернення відбулися в межах одного звітного періоду (у «річника» — у межах звітного року, у «квартальника» — у межах звітного кварталу), то доходи та витрати визначаємо вже з урахуванням суми повернення (категорія 110.08 ЗiР Міндоходів):

• доходи (з урахуванням перерахунку, що відбувся) — у ряд. 02 самої декларації;

• витрати (з урахуванням перерахунку, що відбувся) — у ряд. 05, 06.

Рядки 03.26 і 06.4.28 не запов­нюються.

Тобто в «прибутковому» обліку в такому разі дані показуємо «згорнуто». Водночас у ПДВ-обліку ми повинні все відображати «розгорнуто» (детальніше див. у «БТ», 2014, № 30, с. 12).

Дії покупця. Покупець, у свою чергу:

• оформляє накладну на повернення, товарно-транспортну накладну чи інший первинний документ (бажано зазначити, що товар повертається згідно з відповідним договором);

• передає товар постачальнику на підставі довіреності на одержання ТМЦ (форма № М-2).

А далі все залежатиме від того, встиг він визнати витрати за такими товарами чи ні.

Варіант 1. Покупець встиг визнати витрати за такими товарами, ці витрати потрапили до декларації. У такому разі він зобов'язаний відкоригувати податкові витрати. У Декларації з податку на прибуток він відображає відповідні суми зі знаком «-» у  ряд. 06.4.28 додатка ІВ.

Варіант 2. Вартість товару до витрат потрапити ще не встигла (наприклад, покупець не встиг його перепродати). У такому разі жодних коригувань окремо здійснювати не потрібно (рядок 06.4.28 не заповнюється).

Нагадаємо: витрати, що формують собівартість реалізованих товарів (робіт, послуг), у податковому обліку визнають витратами того звітного періоду, у якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг* (п.п. 138.4 ПКУ). Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, у якому вони були здійснені, згідно з правилами бухобліку.

* Окрім нерозподілених постійних загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої продукції в періоді їх виникнення (детальніше у статті «Загальновиробничі витрати: пробіжка по особливостях обліку» // «БТ», 2014, № 27, с. 36).

Приклад 1. У травні 2014 року ТОВ «Полюс», що є «річником» з податку на прибуток, відвантажило товари на суму 24000 грн. (у тому числі ПДВ — 4000 грн.). Собівартість поставлених товарів становила 14000 грн. Проте 9 липня 2014 року покупець (теж «річник») повернув товар (той виявився неякісним).

Відобразимо ці операції в обліку (див. на с. 17).

 

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

доходи

витрати

Облік у продавця

Продаж товару (травень 2014 року)

1. Відвантажено товар покупцю

361

702

24000

20000

2. Нараховано ПЗ із ПДВ

702

641

4000

3. Списано собівартість реалізованого товару

902

281

14000

14000

Повернення товару (9 липня 2014 року)

1. Повернено товар (коригуємо дохід)

704

361

24000

-20000(1)

2. Зменшено ПЗ із ПДВ (метод «сторно»)

704

641

4000

3. Оприбутковано повернений товар (метод «сторно»)

902

281

14000

-14000(2)

Облік у покупця

Придбання товару (травень 2014 року)

1. Товар отримано від продавця

281

631

20000

2. Відображено ПК із ПДВ

641

631

40000

Повернення товару (9 липня 2014 року)

1. Повернено придбаний товар

631

281

20000

2. Відкориговано ПК із ПДВ (метод «сторно»)

641

631

4000

(1) У декларації ряд. 03.26 додатка ІД не заповнюємо, оскільки коригування відбулося в межах одного звітного періоду. (2) У декларації ряд. 06.4.28 додатка ІВ не заповнюємо, оскільки коригування відбулося в межах одного звітного періоду.

 

Підсумуємо висновки на рисунку на с. 18.

 

img 1

 

Повернення авансів: коригувань не буде

Не зраджуватимемо традиціям і почнемо з причин повернення авансів. Тож продавець зобов’язаний повернути передоплату покупцю, якщо:

• останній зарахував аванс, але отриманий ним товар підлягає поверненню з причин, розглянутих нами в попередньому розділі;

• постачальник після отримання авансу не передав покупцю оплачений товар у відведений договором строк* (ч. 2 ст. 693 ЦКУ).

* Якщо конкретна дата постачання товару в договорі не прописана, то її визначають відповідно до ст. 530 ЦКУ.

При цьому ані у постачальника, ані у покупця доходи коригувати не потрібно. Адже згідно з нормами ПКУ факт отримання/перерахування авансу не впливає ані на податкові доходи продавця (п.п. 136.1.1 ПКУ), ані на податкові витрати покупця (п.п. 139.1.3 ПКУ). Із цим згодні і контролери (категорія 102.08 ЗІР Міндоходів).

«Докодексні» аванси (отримані/перераховані до 01.04.11 р.). Тут слід діяти інакше.

Так, продавцю необхідно провести коригування доходу звітного податкового періоду, в якому такий аванс було повернено (п. 1 підрозд. 4 розд. XX ПКУ). Але за умови, що зазначена передоплата раніше була включена до складу валових доходів підприємства (категорія 102.08 ЗiР Міндоходів).

Таке коригування знайде своє відображення в ряд. 03.26 додатка ІД із наступним перенесенням до ряд. 03 декларації.

Покупець же коригує свої податкові витрати (якщо вони раніше були враховані) у тому звітному податковому періоді, у якому такий аванс було повернено (категорія 102.08 ЗiР Міндоходів). Для цього суму передоплати відображаємо в ряд. 06.4.28 додатка ІВ зі знаком «-» із наступним перенесенням до ряд. 06.4 декларації.

 

Зміна ціни: ураховуємо ситуацію

Як мовиться: «Ніщо на землі не вічно», а отже, і ціна на товар, первісно встановлена і прописана контрагентами в договорі, може змінитися. На це є багато причин. Наприклад, курсові коливання (детальніше про цей випадок читайте в «БТ», 2014, № 20, с. 35). Ще одна причина — постачання продавцем неякісного товару (ст. 678 ЦКУ).

Щоб оформити зміну ціни, сторони вносять зміни до договору шляхом підписання додаткової угоди. Цей факт бажано закріпити й у первинних документах (наприклад, у видатковій накладній).

Але майте на увазі: зробити це контрагенти можуть лише у двосторонньому порядку (ч. 1 ст. 651 ЦКУ). Одностороння зміна умов договору не допускається (ст. 525 ЦКУ).

У податково-прибутковому обліку все залежатиме від того, коли саме відбувається зміна ціни товару.

Ситуація 1 — товар відвантажено, але не оплачено. Тоді на дату підписання додаткової угоди:

продавець — коригує раніше відображені податкові доходи;

покупець — витрати (якщо він встиг їх визнати).

Ситуація 2 — отримано передоплату за товар, який ще не відвантажили. Ані продавець, ані покупець коригування не здійснюють. На момент постачання їм уже відома остаточна сума зобов’язань, тому в момент переходу права власності на товар:

продавець відобразить податкові доходи з урахуванням ціни, що змінилася;

продавець — у такий же спосіб податкові витрати.

Ситуація 3 — товар відвантажено та оплачено. Сторони здійснюють перерахунок доходів та витрат на дату підписання додаткової угоди.

Увага. У цьому випадку (для ситуацій 1 і 3) також працює правило, про яке ми говорили вище. До заповнення коригувальних рядків 03.26 і 06.4.28 ми вдаємося тільки в тому випадку, якщо продаж і наступний перегляд ціни відбуваються в різних звітних періодах. Якщо в одному — ці рядки не заповнюємо.

Для більшої наочності покажемо ці операції на прикладі.

Приклад 2. ТОВ «Реал», яке є «річником» із податку на прибуток, 05.06.14 р. відвантажило товар своєму контрагенту ТОВ «Арчер» (теж «річник») на суму 18000 грн. (у тому числі ПДВ — 3000 грн.). Собівартість — 10000 грн. Проте партія виявилася неякісною. 10.07.14 р. сторони підписали додаткову угоду, згідно з якою домовилися про зменшення ціни на 3600 грн. Після цього покупець перерахував на рахунок постачальника 14400 грн.

Відобразимо ці операції в обліку.

 

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

доходи

витрати

Облік у продавця

Відвантаження товару (5 червня 2014 року)

1. Відвантажено товар покупцю

361

702

18000

15000

2. Нараховано ПЗ із ПДВ

702

641

3000

3. Списано собівартість поставленого товару

902

281

10000

10000

Зміна ціни (10 липня 2014 року)

1. Відкориговано дохід після зниження ціни

704

361

3600

-3000(1)

2. Відкориговано ПЗ із ПДВ (методом «сторно»)

704

641

600

3. Отримано оплату від покупця

311

361

14400

Облік у покупця

Отримання товару (5 червня 2014 року)

1. Отримано товар від продавця

281

631

15000

2. Відображено ПК із ПДВ

641

631

3000

Зміна ціни (10 липня 2014 року)

1. Відкориговано вартість отриманого товару після зниження ціни (методом «сторно»)

281(2)

631

3000

2. Відкориговано ПК із ПДВ (методом «сторно»)

641

631

600

3. Перераховано оплату за товар постачальнику

631

311

14400

(1) Коригування (зменшення) доходів продавець у рядку 03.26 додатка ІД окремо не показує, оскільки і постачання, і коригування відбулися в одному звітному періоді. (2) Якщо товар уже реалізовано покупцем, то зниження ціни потрібно показати проводкою (методом «сторно») Дт 949 — Кт 631 на суму 3000 грн.

 

Висновки

  • При поверненні товару продавець зобов’язаний відкоригувати як податкові доходи, так і податкові витрати. Покупець же змінить лише витрати (за умови, що він встиг їх визнати).

  • А от повернення передоплати на податковоприбутковий облік контрагентів не вплине.

  • При зміні ціни продавець і покупець діють залежно від умов, що склалися: було першою подією відвантаження товару чи отримання передоплати.

  • Працює правило: до заповнення коригувальних рядків 03.26 і 06.4.28 ми вдаємося тільки в тому разі, якщо продаж і наступне повернення/перегляд ціни відбуваються в різних звітних періодах. Якщо в одному — ці рядки ми не заповнюємо.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць