Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Десь це ми вже бачили, або Заповнення декларації з водозбору за I півріччя 2014 року

ДЕЦЮРА СЕРГІЙ
Бухгалтерський тиждень Липень, 2014/№ 27
В обраному У обране
Друк
Не встигли оком моргнути, як минула перша половина 2014 року, тим самим давши старт черговій звітній кампанії 2014 року. Проводити її слід з урахуванням нових проіндексованих ставок (див. «БТ», 2014, № 15, с. 15). Така зміна для сплати більшості податків і зборів промайне непомітно. Водночас, в окремих випадках, наприклад, при складанні звітності зі збору за спецводокристування, такі «незначні» зміни мають значний вплив. Як урахувати ці нововведення при заповненні звітності з водозбору, поговоримо далі.

Дві ставки — два рядки!

Почнемо з того, що з урахуванням змін із Закону № 1166* сплачувати збір за спецводокористування водокористувачі мають за збільшеними на 8,6 % ставками. Ці зміни почали діти з 01.01.14 р., тобто з початку II кварталу 2014 року. Тому при заповненні «водної» декларації за I квартал 2014 року про вищевказані зміни ніхто не згадував. А от при звітуванні за II квартал 2014 року ці нововведення враховувати доведеться.

* Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.14 р. № 1166-VII.

Перш за все слід пам'ятати, що звітність зі збору за спецводокористування заповнюється наростаючим підсумком з початку року. У зв’язку з цим зміна ставок цього збору в середині року породжує проблеми при складанні найпоширенішої форми декларації із збору за спецводокористування — Податкової декларації збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар’єрної, шахтної, дренажної води, форма якої затверджена наказом МФУ від 21.12.12 р. № 1403 (далі — декларація з водозбору).

Проблеми виникають, зокрема, при заповненні розділу I «Нарахована сума збору з початку року», в якому слід відобразити нараховану суму збору з початку року (поки що за I півріччя 2014 року).

Нагадаємо! У 2012 році податківці рекомендували при заповненні цього розділу декларації за I півріччя нараховувати зобов’язання в одному рядку, незважаючи на те що за I квартал збір нараховувався за двома рядками («БТ», 2012, № 32, с. 45).

Увага! Такий варіант заповнен­ня звітності викликав деякі проб­леми при розрахунку податкових зобов’язань у декларації, яка заповнювалася в електронному вигляді. Річ у тім, що водокористувач не міг скористатися алгоритмом роз­рахунку податкових зобов’язань, оскільки на практиці він оперує лише однією ставкою податку, а не двома, як вимагає сьогодення. Тому при заповненні звітності в електронному вигляді доводилося вручну заносити у відповідні колонки (на той час колонки 9, 10 та 11) самостійно розрахований за двома ставками розмір податку.

Наступного (2013) року податківці, врахувавши недоліки попередніх років, запропонували інший підхід до заповнення цього розділу декларації. Вони рекомендували у цьому розділі нараховувати податкові зобов’язання з початку року по кожному окремому джерелу у двох рядках, а не в одному рядку (як у минулому році).

Такий підхід однозначно спростив життя суб’єктам господарювання, які заповнюють звітність у електронній формі, оскільки виключав будь-яке ручне втручання у процес розрахунку податкових зобов’язань.

Тому коли виникла подібна проб­лема у 2014 році, всі перебували в очікуванні, як саме податківці запропонують заповнювати звітність цього разу. Очікувати довелося недовго. В останні дні I півріччя 2014 року податківці виклали свої рекомендації у листі від 18.06.14 р. № 14287/7/99-99-15-04-01-17 та консультації, наведеній у категорії 121.06 ЗIР Міндоходів.

У них податківці запропонували водокористувачам заповнювати декларації із водозбору, як у минулому році — двома рядками. Зокрема, вони вказали на те, що у розділі I «Нарахована сума збору з початку року» декларації слід вказувати :

за I півріччя 2014 року — нараховану сум збору за пе­ріод «з 01.01.2014 по 31.03.2014 включно» — за ставками, що діяли до 01.04.2014 р., в одному рядку, та за період «з 01.04.2014 по 30.06.2014 включно» — за новими ставками, що діють починаючи з 01.04.2014 р., в іншому;

за три квартали 2014 року — нарахованих сум збору за період «з 01.01.2014 по 31.03.2014 включно» — за ставками, що діяли до 01.04.2014 р., та за період «з 01.04.2014 по 30.09.2014 включно» — за новими ставками, що діють починаючи з 01.04.2014 р.;

і так далі.

Як бачимо, шальки терезів схилися до більш раціонального і менш проблематичного способу заповнення декларації з водозбору. Завжди б так!

 

Скільки ставок — стільки і лімітів

Заповнення розділу I декларації з водозбору також породжує запитання щодо правильності розподілу лімітів на використаня води під час дії старої та нової ставки збору.

Нагадаємо, що велике значення при визначенні розміру збору за спецводокористування мають ліміти на використання води, визначені у дозволі на спецводокористування (п. 326.2 ПКУ).

Річ у тім, що збір у межах встановленого ліміту розраховується у звичайному розмірі, а понад цей ліміт — у п’ятикратному розмірі.

У разі відсутності такого дозволу, а отже, і ліміту, збір за весь обсяг використаної води справляється як за понадлімітне використання, тобто у п’ятикратному розмірі (п. 327.3 ПКУ).

Як правильно розподілити розмір ліміту в такій ситуації ні у ПКУ, ні у інших нормативно-правових актах не зазначено. Податківці також жодних роз’яснень з цього приводу не давали. Тож доведеться діяти виходячи з власного досвіду і логіки.

Перш за все буде логічним розбити річний розмір ліміту між водою, використаною за старими і новими ставками.

Увага. Вказати один і той самий ліміт в обох рядках, на наш погляд, невірно. Річ у тім, що обсяг води, використаний у першому кварталі (коли діяли старі ставки) і за наступні періоди, має складати один загальний об’єм, з яким порівнюється річний ліміт. Тому ми вважаємо, що установлений річний ліміт використання води слід розподілити між цими двома періодами.

Тобто ми рекомендуємо при заповненні розділу I декларації з водозбору у колонці 6 «Установлений річний ліміт використання води» вказати:

• за I квартал 2014 розмір ліміту у розмірі фактично використаного обсягу води за I квартал (якщо розмір використаної води перевищує ліміт, то вказує розмір ліміту);

• за інші періоди 2014 року — розмір ліміту визначати як різницю встановленого річного ліміту і обсягу використаної води за I квартал 2014 року (звісно, якщо така різниця є після відрахування фактично використаної води за I квартал).

 

Заповнимо декларацію за I півріччя

Для декларування нарахованих сум збору за спецводокористування за I півріччя, як було сказано, водокористувачі мають використовувати декларації, форми яких затверджені наказом МФУ від 21.12.12 р. № 1403. Про всі форми декларації мови сьогодні не вестимемо. Розповімо лише правила подання та заповнення найпоширенішої з них, а саме декларації з водозбору.

Подається ця декларація щокварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, до органу Міндоходів за місцем податкової реєстрації платника збору (за I півріччя 2014 року — не пізніше 11.08.14 р.).

Одночасно з поданням декларації слід подати також і паперові копії дозволу на спеціальне водокористування або договору на поставку води (у разі внесення змін до дозволу на спеціальне водокористування або договору на поставку води подається їх копія). Також ті водокористувачі, що повинні складати статистичну звітність про використання води за ф. № 2-ТП (водгосп)*, додають до декларації і копію цієї форми (п. 328.7 ПКУ).

* Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.14 р. № 1166-VII.

* Звіт за ф. № 2-ТП (водгосп) подають усі водокористувачі, включені до переліку звітуючих підприємств відповідно до п.п. 1 Iнструкції щодо заповнення форми № 2-ТП (водгосп), затвердженої наказом Держкомстату від 30.09.97 р. № 230, крім водокористувачів, у яких обсяг використаної води не перевищує 50 куб. м на добу. Також не подають цю форму фізособи-підприємці.

Сплачується збір протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну подання декларації, за місцем податкової реєстрації платника збору (за I півріччя 2014 року — не пізніше 19.08.14 р.) (п. 328.4 ПКУ).

Для наочності наведемо порядок заповнення цієї декларації у таблиці нижче.

Заповнення декларації з водозбору

№ ко­лон­ки

Назва колонки

Що вказують у колонці

1

2

3

2

«Назви водних об’єктів та показники»

У цій колонці вказуєте назви водних об’єктів, керуючись переліком водних об’єктів, зазначеним у ст. 325 ПКУ.

Звертаємо увагу: при заповненні декларації з водозбору за I півріччя 2014 року в зв’язку зі зміною ставок податку з 01.04.14 р. у цьому рядку, крім назви об’єкта, слід також зазначати період, за який розраховується збір (в одному рядку — «з 01.01.2014 р. по 31.03.2014 р. включно», в другому — «з 01.04.2014 р. по 30.06.2014 р. включно»)

3

«Фактичний обсяг використаної води з урахуванням обсягу втрат води у системах водопостачання; фактичний обсяг води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату; фактичний обсяг води, необхідної для поповнення водних об’єктів (у тому числі фільтрації, випаровування), куб. м»

Зазначаєте фактичний обсяг використаної води в куб. м (цілих одиницях), який визначаєте за даними первинного обліку за показаннями вимірювальних приладів або, за їх відсутності, визначаєте за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо).

Увага! При заповненні декларації у 2014 році у цій колонці слід вказувати фактичний обсяг використаної води, окремо для періоду, коли діяли старі (з 01.01.14 р. по 31.03.14 р.) та нові (з 01.04.14 р. по 31.12.14 р.) ставки (у двох окремих рядках)

4

«Ставки збору, грн. коп. / 1 (100; 10000) куб. м»

У цю колонку просто переносите розмір ставок із ст. 325 ПКУ. Указувати ставки потрібно у гривнях з копійками на 1, 100 та 10000 куб. м, тобто так, як вони вказані у ПКУ.

Важливо! При заповненні декларації за I півріччя, три квартали і 2014 рік у рядку, де нараховується збір за період з 01.01.14 р. по 31.03.14 р., слід указувати старі ставки збору, що діяли у I кварталі 2014 року, а у рядку, де розраховують розмір збору за інші періоди цього року, — нові ставки

5

«Коефіцієнти, що застосовуються до ставок збору»

Цю колонку заповнюють лише платники, які мають право та обов’язок щодо застосування понижуючих коефіцієнтів — 0,005 чи 0,3.

Нюанс! Збільшення збору (у 2 чи 5 разів у разі відсутності приладів обліку чи понадлімітного використання відповідно) у цій колонці не відображається

6

«Установлений річний ліміт використання води, куб. м»

Записуєте річний ліміт використання води, встановлений у дозволі на спецводокористування чи договорі на постачання води (для орендарів).

При заповненні декларації за I півріччя у рядку, де нараховують збір за старими ставками (з 01.01.14 р. по 31.03.14 р.), слід вказувати розмір ліміту в межах фактичного обсягу використаної води за I квартал 2014 р. (його дізнаєтесь із кол. 3 попередньої декларації), а в рядку, де розраховують розмір збору за новими ставками (з 01.04.14 р. по 31.12.14 р.), слід вказати різницю між річним лімітом та лімітом, відображеним у рядку, де нараховують збір за старими ставками.

Увага! Якщо первинний водокористувач не отримав дозволу на спецводокористування, то він немає встановленого річного ліміту використання води, а отже, цю колонку заповнювати він не повинен. Це ж саме стосується і вторинних водокористувачів, у яких такий ліміт не встановлений у договорі на поставку води

7

«Суми збору, обчисленого в межах ліміту, грн. коп., к. 3 або к. 6 (якщо к. 3 > к. 6) х к. 4 х х к. 5»

Розраховується збір в межах ліміту, за формулою:

к. 3 х к. 4 х к. 5 (якщо к. 3 < к. 6);

або к. 6 х к. 4 х к. 5 (якщо к. 3 > к. 6)(1), (2), (3)

Важливо! Водокористувачі, які не отримали дозволу на спецводокористування або у договорі на поставку води яких не вказано річний ліміт, цю колонку не заповнюють, оскільки для таких водокористувачів вся використана вода буде понадлімітною

8

«Суми збору, обчисленого понад лімітні обсяги, грн. коп., заповнюється, якщо к. 3 > к. 6 (к. 3 - к. 6) х к. 4 х к. 5 х 5»

Ця колонка заповнюється лише у випадку перевищення лімітів, указаних у колонці 6 (к. 3 > к. 6), за формулою:

(к. 3 - к. 6) х к. 4 х к. 5 х 5(1), (2), (3)

Увага! Якщо водокористувачі не отримали дозволу на спецводокористування або річний ліміт не визначений у договорі на поставку води, то вся використана вода є понадлімітною, а тому розраховувати розмір збору слід за такою формулою :

к. 3 х к. 4 х к. 5 х 5(1), (2), (3)

9

«Усього нараховано збору, грн коп. к. 10 або к. 11 або к. 10 + к. 11»

У цій колонці зазначають суму нарахованого збору шляхом підсумування даних кол. 10 та кол. 11

10

«Нараховано збору за фактичний обсяг використаної води з водних об’єктів загальнодержавного значення, грн коп.

к. 7 або к. 8 + к. 7 або к. 3 х (к. 4/1 (100; 10000)) ****х к. 5 або (к. 3 х (к. 4/1 (100; 10000)) ****х к. 5) х х 2»

Заповнювати цю колонку варто таким чином:

1) якщо підприємство не перевищило ліміт, то до цієї колонки слід просто перенести дані із кол. 7, або застосувати таку формулу:

к. 3 х (к. 4/1 [100; 10000]) х к. 5(3);

2) якщо підприємство не перевищило ліміт, але не встановило прилади для визначення об’єму використаної води за можливості встановлення, то розмір збору розраховується за такою формулою: (к. 3 х (к. 4/1 [100; 10000])х к. 5) х 2(3);

3) якщо підприємство перевищило ліміт, то для заповнення цієї колонки варто додати дані колонки 7 та колонки 8(3)

11

«Нараховано збору за фактичний обсяг використаної води з водних об’єктів місцевого значення, грн коп.

к. 7 або к. 8 + к. 7 або к. 3 х (к. 4/1 (100; 10000)) ****х к. 5 або (к. 3 х (к. 4/1 (100; 10000)) ****х к. 5) х 2»

(1) Для правильного розрахунку розміру збору, що вказують у графах 7 та 8, ставки збору і кількість використаної води мають ураховуватися у формулах, наведених у цих графах, у співставних величинах. Тобто якщо ставку збору встановлено за 100 куб. м, то враховуючи, що обсяг використаної води у графі 3 завжди наводиться у куб. м, при розрахунку розміру збору у графах 7 та 8 необхідно результат множення ставок збору, обсягів використання води та коефіцієнтів поділити на 100, якщо встановлено ставку на 10000 куб. м, то потрібно добуток поділити на 10000. На це вказують і формули, наведені у графах 10 та 11.

(2) Якщо у підприємства відсутні вимірювальні прилади для визначення об’єму використаної води, а можливість їх установлення існує, то для розрахунку розміру збору до формул, наведених у графах 7 та 8, слід також застосовувати коефіцієнт 2 (помножити на 2).

(3) Розмір збору розраховується у гривнях з копійками, з округленням до двох десяткових знаків.

 

Висновки

  • Розділ I «Нарахована сума збору з початку року» у деклараціях з водозбору за I півріччя, три квартали та 2014 рік заповнюється двома рядками. В першому нараховуємо суму збору за період «з 01.01.2014 по 31.03.2014 включно» з використанням старих ставок, в іншому за період «з 01.04.2014 по 30.06.2014 включно» за новими.

  • Розподіляємо також річний ліміт використання води за періодами дії ставок. Тобто за період, коли діяли старі ставки, за ліміт беремо фактичний розмір використаної води за цей період, а залишок такого ліміту вважаємо лімітом на наступні періоди.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць