«Імідж ніщо — прохолода все», або Обліковуємо витрати на купівлю/установлення побутового кондиціонера

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Червень, 2014/№ 26
В обраному У обране
Друк
Стаття

«Імідж ніщо — прохолода все», або Обліковуємо витрати на купівлю/установлення побутового кондиціонера

Природа мінлива. Досить часто на зміну легкому вітерцю та ясному сонечку приходить… період аномальної спеки. У таких умовах наявність кондиціонера стає життєво необхідною.

Незважаючи на повторюваність ситуації з року в рік, повної ясності в обліку кондиціонерів досі немає.

«Як бути?» — запитаєте ви. Зараз розповімо!

Дар’я КРАВЧЕНКО, податковий експерт, d.kravchenko@id.factor.ua

 

Податкові нюанси

Включаємо до витрат. Податківці вже не заперечують те, щоб віднести витрати, понесені на придбання та установлення кондиціонера, до складу податкових (лист ДПСУ від 02.12.11 р. № 6761/6/15-1415).

На жаль, так було не завжди. За докодексних часів податківці не були такими «щедрими». Однак сьогодні, щоб підтвердити використання кондиціонерів у господарській діяльності, достатньо звернути увагу контролерів на такі норми:

ст. 13 Закону про охорону праці, згідно з якою роботодавець зобов’язаний створити в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а саме до норм ДСН 3.3.6.042-99 (у частині мікроклімату);

пп. 1, 2 Переліку № 994, що дозволяють віднести витрати на приведення основних засобів (ОЗ) у відповідність до вимог нормативно-правових актів з охорони праці до складу витрат.

При цьому бажано факт використання обладнання в госпдіяльності підтвердити документом, в якому зробити посилання на перелічені норми. Тоді витрати на придбання та установлення кондиціонерів можна включати до складу податкових.

Окремий об’єкт або поліпшення? У своїх останніх консультаціях фіскали із завидною постійністю розцінювали витрати на придбання та установлення систем кондиціонування як витрати, пов’язані з поліпшенням будівлі. Це дозволяло платникам відносити суму таких витрат до складу податкових тільки в межах 10 % «ремонтного» ліміту, а суму перевищення додавати до балансової вартості приміщення, в якому встановлювалася система кондиціонування.

Шанс змінити ситуацію платники одержали з появою листа ДПСУ від 02.12.11 р. № 6761/6/15-1415. У ньому податківці, надаючи можливість платникам відносити витрати на системи кондиціонування до складу податкових:

не згадали пп. 146.11, 146.12 ПКУ, що регламентують порядок податкового обліку витрат на ремонт і поліпшення ОЗ;

• говорили про відображення амортизації залежно від напрямку використання об’єкта (у складі тієї статті витрат, у якій об’єкти використовуються).

Це дозволило зробити висновок, що вони допускають альтернативний варіант обліку кондиціонерів, а саме як самостійного об’єкта ОЗ.

Важливо! Тому сьогодні платники податків можуть вибирати, який варіант їм ближчий.

Ми вважаємо, що доречніше класифікувати побутові кондиціо­нери (спліт-системи) як окремі об’єкти ОЗ, оскільки:

• строк корисного використання кондиціонерів більше двох років;

• їх вартість зазвичай перевищує вартісну межу в 2500 грн.*.

* Матцінності, вартість яких не перевищує встановлений вартісний критерій (2500 грн.), а строк служби становить більше одного року (операційного циклу), у податковому обліку розцінюють як МНМА (п.п. 14.1.138 ПКУ).

Не забудьте! Для порівняння з вартісним критерієм (2500 грн.) ви берете вартість придбаного кондиціонера:

• без ПДВ, якщо ваше підприємство — платник ПДВ;

• з ПДВ, якщо підприємство — не платник ПДВ або якщо платником ПДВ кондиціонери придбаваються для використання виключно в неоподатковуваних та звільнених від обкладення ПДВ операціях;

• виходячи з частини суми ПДВ, що розраховується на підставі частки використання об’єкта ОЗ в оподатковуваних операціях, якщо підприємство — платник ПДВ, придбаває обладнання, котре братиме участь у здійсненні як оподатковуваних, так і не оподатковуваних ПДВ операцій.

Увага! У подальшому такий актив не перекваліфіковується в МНМА навіть у випадку, якщо в результаті перерахунку частки оподатковуваних операцій його вартість виявляється менше 2500 грн.

Важливо! Порівнювати з вартісним критерієм слід загальну вартість кондиціонера з урахуванням усіх витрат, що включаються до його первісної вартості (тобто з ураху­ванням тих самих витрат на установлення — див. далі).

При цьому такі активи логічніше включати до складу ОЗ групи 6 «Інструменти, прилади, інвентар (меблі)» (ураховуючи положення Класифікатора ДК 013-97 — див. Шпаргалку бухгалтера «Надходження основних засобів» у «БТ», 2013, № 38, с. 17). Нагадаємо, що мінімально допустимий строк корисного використання об’єктів цієї групи — 4 роки.

Кондиціонери як об’єкт ОЗ групи 6 амортизуємо одним із чотирьох методів із п. 145.1.5 ПКУ, а саме: прямолінійним, зменшення залишкової вартості, кумулятивним, виробничим.

А от до складу яких податкових витрат включити амортвід­рахування — ви мусите вирішити самостійно. Наша думка: оскільки витрати на придбання кондиціонерів ми відносимо до «працеохоронних» витрат, то й показати їх потрібно у складі загальновиробничих витрат (п.п. «є» п.п. 138.8.5 ПКУ). Однак не буде помилкою відображення цих витрат залежно від напрямку використання будівлі, в якій установлено кондиціонер, у складі загальновиробничих, адміністративних або витрат на збут. Актуально це для тих самих торговельних підприємств, що не ведуть облік загальновиробничих витрат.

Зверніть увагу! Витрати, пов’язані з установленням кондиціонера, формують первісну вартість об’єктів ОЗ, що надійшли, разом із витратами на придбання такого обладнання (п. 146.5 ПКУ). Тому віднести їх до складу податкових витрат окремо від вартості кондиціонера не можна.

А от якщо ми говоримо про монтаж системи кондиціонування в будівлі, то такі витрати вже потрібно розглядати як поліпшення ОЗ групи 1. Тоді витрати в сумі, що не перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп ОЗ на початок звітного року, включаються до податкових витрат. Суму, яка перевищує встановлену межу, відносимо на збільшення вартості об’єкта, що ремонтується (поліпшується).

ПДВ. Незалежно від того, відображався куплений кондиціонер як окремий об’єкт або у складі витрат на поліпшення будівлі, ви можете відобразити податковий кредит. Але! Тільки при дотриманні низки умов:

• обладнання братиме участь у госпдіяльності підприємства, що передбачає здійснення операцій, які обкладаються ПДВ;

• за наявності належним чином оформленої податкової накладної (ПН);

• реєстрації ПН у ЄРПН (оскільки здебільшого кондиціонери імпортні).

 

Особливості бухобліку

Тут, як і в податковому обліку, кондиціонери можна розглядати і як окремий об’єкт обліку, і як витрати, пов’язані з поліпшенням приміщення.

Якщо йдеться про побутові настінні кондиціонери, то логічніше розглядати їх як окремий об’єкт обліку. При цьому визначальними чинниками тут будуть строк корисного використання та вартість обладнання.

Оскільки строк експлуатації кондиціонерів більше року, та й ціна часто-густо перевищує 2500 грн., то логічно віднести їх до основних засобів* (п.п. 14.1.138 ПКУ).

* Для зближення з податковим обліком у бухгалтерському обліку вартісний критерій, що розмежовує ОЗ та МНМА, установлюють у тому самому розмірі — 2500 грн. (п.п. 14.1.138 ПКУ).

Зверніть увагу! При визначенні первісної вартості ви повинні враховувати не лише суму, сплачену постачальнику під час придбання, а й інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням ОЗ до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою. Це ті самі витрати, що пов’язані з установленням кондиціонерів (п. 8 П(С)БО 7 «Основні засоби»).

У цьому випадку первісна вартість кондиціонера спочатку формуватиметься на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основ­них засобів», а при введенні в експлуатацію — списуватиметься до дебету субрахунку 106 «Інструменти, прилади, інвентар».

Амортизацію ОЗ нараховуємо за методами, описаними в п. 26 П(С)БО 7, з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання, установлених ПКУ (окрім виробничого методу).

Амортвідрахування включаємо до загальновиробничих витрат з відображенням на рахунку 91 (п.п. 15.8 П(С)БО 16 «Витрати») або залежно від напрямку використання будівлі, в якій установлено кондиціо­нер (див. вище).

Якщо підприємство розцінює облаштування приміщення системою кондиціонування як поліпшення ОЗ, то первісну вартість такої будівлі збільшуємо на суму витрат, понесених на придбання, доставку та установлення кондиціонерів.

Для цього витрати в періоді їх здійснення групуємо по дебету субрахунків 151 і 152. А після закінчення робіт суму витрат відносимо на збільшення первісної вартості приміщення, що відображаємо по дебету рахунка 10.

Приклад. У травні 2014 року підприємство придбало кондиціонер за ціною 6000 грн. (у тому числі ПДВ — 1000 грн.). Вартісну межу на підприємстві встановлено на рівні 2500 грн. Уже у червні 2014 року обладнання було введене в експлуатацію. У тому самому місяці оплачені послуги з установлення кондиціонера в сумі 750 грн. (у тому числі ПДВ — 125 грн.).

Відобразимо ці операції в податковому та бухгалтерському обліку.

 

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспондуючі рахунки

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

Травень 2014 року

1. Перераховано передоплату постачальнику за кондиціонер

6000

371

311

2. Нараховано податковий кредит з ПДВ згідно з отриманою накладною

1000

641

644

3. Від постачальника отримано кондиціонер

5000

152

631

4. Відображено податковий кредит щодо отриманого обладнання

1000

644

631

5. Проведено залік заборгованостей

6000

631

371

Червень 2014 року

6. Надано послуги з установлення кондиціонера згідно з актом виконаних робіт

625

152

631

7. Відображено податковий кредит щодо робіт, пов’язаних з установленням обладнання

125

641

631

8. Кондиціонер уведено в експлуатацію

5625

106

152

(1)

9. Оплачено послуги з установлення кондиціонера

750

631

311

Липень 2014 року

10. Нараховано амортизацію кондиціонера

117,19 (умовно)

91

131

117,19(2)

(1) Збільшуємо балансову вартість ОЗ групи 6 на 5625 грн. (2) Суму амортизації розраховано виходячи з установленого строку експлуатації 4 роки (5625 : 48 = 117,19). Її включаємо до витрат того звітного періоду, в якому її було нараховано за правилами бухобліку (п. 138.5 ПКУ).

 

Висновки

  • У податковому обліку, як і в бухобліку, підприємство може обліковувати кондиціонери або як окремий об’єкт ОЗ групи 6 (дорожче 2500 грн.), або як поліпшення об’єкта ОЗ.

  • Порівнювати з вартісним критерієм 2500 грн. слід вартість кондиціонера (для платника ПДВ— без ПДВ) у тому числі з урахуванням витрат на установлення.

  • Також можна відобразити податковий кредит з ПДВ.

Документи і скорочення статті

Закон про охорону праці — Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII.

Перелік № 994 — Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат, затверджений постановою КМУ від 27.06.03 р. № 994.

Класифікатор ДК 013-97 — Державний класифікатор України «Класифікація основних фондів (Д013-97)», затверджений наказом Держкомітету України зі стандартизації, метрології та сертифікації від 19.08.97 р. № 507.

ДСН 3.3.6.042-99 — Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень (ДСН 3.3.6.042-99), затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 р. № 42.

ОЗ — основні засоби.

МНМА — малоцінні необоротні матеріальні активи.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд