Електронні гроші: використовуємо без проблем

В обраному У обране
Друк
Карпова Влада, податковий експерт, канд. екон. наук, сертифікований бухгалтер-практик (CAP)
Бухгалтерський тиждень Жовтень, 2015/№ 42
З уведенням Закону № 675 електронна комерція набула «офіційного» статусу. Утім, вона використовувалася й раніше, але без окремого нормативного регулювання. На жаль, названий Закон не вирішив проблемні питання, пов’язані з обігом електронних грошей, хоча така потреба назріла. Як же використати електронні гроші сьогодні? Пропонуємо вам розібратися з цим разом.

Електронна торгівля: чи завжди з електронними грошима?

Однією з новацій Закону № 675 стало визначення електронної комерції як відносин, спрямованих на отримання прибутку, які виникають під час вчинення правових правочинів щодо придбання, зміни або припинення громадянських прав і обов’язків, здійснених дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та обов’язки майнового характеру.

У свою чергу, електронною торгівлею вважається господарська діяльність у сфері електронної купівлі-продажу, реалізації товарів дистанційним способом покупцю шляхом вчинення електронних правових правочинів з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем ( ч. 2 п. 1 ст. 3 Закону № 675).

Слід зазначити, що питання, пов’язані з обігом електронних грошей, у  Законі № 675 практично не застерігаються. Там міститься лише інформація про те, що розрахунки у сфері електронної комерції здійснюються відповідно до законів № 2346 та № 2664, інших законів і нормативно-правових актів НБУ.

При цьому зазначено, що розрахунки у сфері електронної комерції можуть здійснюватися з використанням ( п. 3 ст. 13 Закону № 675):

• платіжних інструментів;

електронних грошей;

• шляхом переказу коштів або оплати готівкою з дотриманням вимог законодавства щодо оформлення готівкових і безготівкових розрахунків;

• іншим способом, передбаченим законодавством України.

Способи, строки та порядок розрахунків у сфері електронної комерції визначаються в електронному договорі з урахуванням вимог законодавства України ( п. 2 ст. 13 Закону № 675).

Тобто електронні гроші є усього лише одним із способів проведення розрахунків, причому на сьогодні не найпоширенішим. Зараз розповімо чому.

Електронні гроші: що це таке?

Електронні гроші — це одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що здійснюється в готівковій або безготівковій формі (п. 15.1 Закону № 2346).

Згідно із Законом № 2346 випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк. Банк, який здійснює випуск електронних грошей, бере на себе зобов’язання щодо їх погашення.

Випуск електронних грошей здійснюється шляхом їх надання користувачам або комерційним агентам в обмін на готівку чи безготівкові кошти. Банк, який здійснює випуск електронних грошей, зобов’язаний погашати випущені ним електронні гроші на вимогу користувача.

Банк, який має намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов’язаний до початку їх випуску погоджувати з НБУ правила використання електронних грошей (п. 15.2 Закону № 2346). Причому банк має право здійснювати випуск електронних грошей для використання на території України, номінованих тільки у гривні (п. 15.3 Закону № 2346).

На сьогодні зазначеним вимогам до електронних грошей відповідають тільки три системи електронних грошей, які не набули широкого розповсюдження на практиці, а саме*:

* Перелік таких банків опубліковано на сайті НБУ: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art id=66296&cat id=66292

• «ГлобалМані» (емітент — АТ «Державний ощадний банк України»);

• «Maxi» (емітент — ПАТ «Альфа-Банк»);

• «MoneXу» (емітент — ПУАТ «ФІДОБАНК»).

У системі «Maxi» користувачем — особою, яка є власником електронних грошей і має право використати їх для придбання товарів і здійснення переказів, може виступати виключно фізична особа.

Фактично ця система призначена для накопичення та використання бонусів, що надаються в точках продажів партнера програми Maxi із застосуванням Maxi Card. Кількість «Maxi Бонусів», накопичених учасником при купівлі товару у партнера програми Maxi, встановлюється в розмірі преміальної знижки, що надається при продажу відповідних товарів. Накопичені учасником «Maxi Бонуси» можуть бути використані тільки для оплати товарів, що придбавалися учасником у точках продажів партнерів програми Maxi*.

* Див. Правила Програми лояльності MAXI (http://maxicard.ua/ru/loyalty).

А ось у системах «ГлобалМані» і «MoneXy» користувачами (власниками електронних грошей) можуть виступати як фізичні особи, так і суб’єкти господарської діяльності, що зауважив і Нацбанк у листі від 06.08.14 р. № 25-109/42508.

Майте на увазі: у поширеній системі WebMoney Transfer використовуються не електронні гроші, а титульні знаки, які враховують номінальний розмір прав вимоги, які має той чи інший контрагент у кожний момент часу. Детальніше про це ми розповімо далі.

Не належить до електронних грошей і криптовалюта, зокрема, віртуальна валюта Bitcoin, яку Нацбанк не рекомендує використовувати (лист від 08.12.14 р. № 29-208/72889).

Нещодавно були зроблені перші кроки з легалізації використання електронних грошей, випущених іноземними емітентами. Така можливість передбачена тепер в Положенні № 481 (ср. 025069200) відповідно до правок, що набули чинності з 29.07.15 р.

Зокрема, тепер установлено, що випуск електронних грошей може здійснювати також емітент-нерезидент — особа, яка здійснює випуск електронних грошей за межами України для їх використання в міжнародній системі інтернет-розрахунків, відомості про яку внесено до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем і операторів послуг платіжної інфраструктури.

На сьогодні в цьому Реєстрі значиться тільки платіжна система WebMoney.Ua**, в якій електронні гроші фактично не використовуються (і до того ж вона заявлена як внутрішньодержавна система). Тобто поки легально використовувати електронні гроші, емітовані нерезидентами, не вдасться.

** Див. http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art id=7746551

У майбутньому користувач зможе використовувати електронні гроші, випущені емітентом-нерезидентом, як засіб платежу за товари на користь нерезидента у міжнародній системі інтернет-розрахунків (п. 1 розд. 8 Положення № 481).

Торговець зможе приймати електронні гроші, випущені емітентом-нерезидентом, як засіб платежу від покупця-нерезидента за умови, що міжнародна система інтернет-розрахунків забезпечує перерахування цих електронних грошей одночасно з їх погашенням шляхом перерахування коштів на рахунок торговця у банку-резиденту (п. 2 розд. 8 Положення № 481).

А на сьогодні слід мати на увазі, що не відповідають правилам НБУ, зокрема, системи електронних грошей Інтернет.Гроші, UkrMoney, RBKMoney, Яндекс.Гроші, QIWI, PayPal, E-gold тощо (див. лист НБУ від 26.06.14 р. № 25-109/33434). Тому зараз від операцій з такими «не грошима» суб’єктам господарювання краще відмовитися.

Увага: електронні гроші не можуть бути прирівняні до статусу грошової одиниці України, оскільки випускаються банками та мають обмеження в розповсюдженні та здійсненні операцій з ними серед обмеженого кола осіб (див. лист НБУ від 07.07.13 р. № 25-112/6750). Отже, розрахунок електронними грошима не належить до грошової системи розрахунків. А з цього випливає, що всі первинні документи на отримання товарів (робіт, послуг) повинні оформлятися на території України у гривнях, а не в електронних грошах.

Електронні гроші у користувача

Користувачем електронних грошей вважають фізичну особу або суб’єкта господарювання, які є власниками електронних грошей і мають право використовувати їх для придбання товарів і здійснення переказів (п. 1.3 Положення № 481).

Відповідно до п. 15.1 Закону № 2346 користувач — суб’єкт господарювання має право використовувати електронні гроші для здійснення оплати товарів, робіт і послуг. Водночас з п. 3.3 Положення № 481 уже випливає, що користувачі — суб’єкти господарювання мають право використовувати електронні гроші лише для здійснення оплати товарів.

І тут слід врахувати, що під товарами в п. 1.3 цього Положення розуміються продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі). Тобто все це суб’єкт господарювання має право оплатити електронними грошима.

Однак є обмеження щодо використання електронних грошей. Зокрема, відповідно до п. 2.4 Положення № 481 емітент зобов’язаний визначати суму електронних грошей на електронному пристрої, який перебуває в розпорядженні користувача, з урахуванням таких вимог:

• сума електронних грошей на електронному пристрої, який не може поповнюватися, не повинна перевищувати 4000 грн.;

• сума електронних грошей на електронному пристрої, який може поповнюватися, не повинна перевищувати 14000 грн.

При цьому користувачі мають право використовувати електронні гроші для здійснення розрахунків за допомогою електронного пристрою, який поповнюється і перебуває в розпорядженні користувача, в сумі до 62000 грн. протягом календарного року. До розрахунку цієї суми не включаються електронні гроші, погашені на вимогу користувача протягом календарного року.

На замітку: користувач — суб’єкт господарювання має право отримувати електронні гроші та пред’являти їх до погашення лише в обмін на безготівкові кошти (п. 15.1 Закону № 2346, п. 3.3 Положення № 481). Тому придбати електронні гроші можна шляхом перерахування коштів банку-емітенту або агенту з розповсюдження (поповнення) електронних грошей:

• з банківського рахунка у гривнях;

• за допомогою банківської корпоративної платіжної картки (через підзвітну особу).

Електронні гроші є випущеними з часу їх завантаження емітентом або оператором на електронний пристрій, який перебуває в розпорядженні користувача (п. 2.3 Положення № 481).

Податок на прибуток. У ПКУ не передбачено будь-яких коригувань фінансового результату до оподаткування в частині операцій, проведених із застосуванням електронних грошей. Тому незалежно від того, проводить особа згідно з  п.п. 134.1.1 ПКУ коригування фінрезультату на суму різниць, зазначених в розд. III цього Кодексу, чи ні, у частині таких операцій оподатковуваний прибуток визначають виключно за бухгалтерськими правилами.

ПДВ. Одержувач уключає ПДВ до податкового кредиту за придбаними товарами, послугами на підставі податкових накладних, отриманих з ЄРПН ( п. 198.6 ПКУ). Утім, податківці дозволяють за своєчасно зареєстрованими податковими накладними показувати податковий кредит на дату складання податкової накладної (роз’яснення в категорії 101.15 ЗIР ДФСУ).

Податкову накладну постачальник оформить за першою подією, що настала раніше ( п. 187.1 ПКУ):

• на дату відвантаження товару покупцю;

• на дату зарахування гривень на свій поточний рахунок в обмін на електронні гроші.

Бухгалтерський облік. Електронні гроші згідно з Інструкцією № 291 відображають на окремому субрахунку 335 «Електронні гроші, номіновані в національній валюті». З моменту випуску електронні гроші зараховуються на субрахунок 335.

Приклад 1. Підприємство перерахувало 2000 грн. банку-емітенту на придбання електронних грошей. Згодом електронні гроші на суму 960 грн. (у тому числі ПДВ — 160 грн.) були сплачені за придбання запчастин в інтернет-магазині.

Таблиця 1. Облік електронних грошей у користувача

Господарська операція

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1. Перераховано грошові кошти на придбання електронних грошей

333

311

2000,00

2. Зараховано електронні гроші на електронний гаманець користувача

335

333

1990,00

3. Утримано комісію за поповнення гаманця (0,5 %)

92

333

10,00

4. Перераховано електронні гроші на рахунок торговця

371

335

960,00

5. Оприбутковано запчастини, доставлені з інтернет-магазину

207

631

800,00

6. Відображено податковий кредит з ПДВ(1)

641

631

160,00

7. Відображено взаємозалік заборгованостей

631

371

960,00

(1) У момент перерахування передоплати електронними грошима кореспонденції з податковим кредитом з ПДВ не роблять, оскільки податкову накладну торговець оформлятиме або на дату відвантаження товару покупцю, або на дату зарахування гривень на свій поточний рахунок в обмін на електронні гроші.

 

Електронні гроші у торговця

Торговець — суб’єкт господарювання, зареєстрований відповідно до законодавства України, який на підставі договору, укладеного з емітентом або агентом за розрахунками, приймає електронні гроші як засіб платежу за товари (п. 1.4 Положення № 481).

Згідно з п. 15.1 Закону № 2346 торговці мають право використовувати отримані електронні гроші виключно для:

• обміну на безготівкові кошти;

• повернення їх користувачам у разі повернення ними відповідно до Закону № 1023 товарів, придбаних за електронні гроші.

При цьому електронні гроші є погашеними емітентом з часу зарахування суми переказу на рахунок пред’явника (п. 4.2 Положення № 481).

Податок на прибуток. Для торговця також не передбачено у ПКУ будь-яких окремих коригувань у частині операцій з електронними грошима, тому він відображає в податковому обліку такі операції за бухгалтерськими правилами.

ПДВ. Згідно з  п. 187.1 ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата першої події, що відбулася раніше:

а) дата зарахування грошових коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податків як оплата товарів/послуг, які підлягають постачанню. Оскільки електронні гроші не прирівнюються за статусом до гривень, вони не вважаються і грошовими коштами в розумінні ПКУ. Відповідно, можна говорити про те, що податкові зобов’язання за передоплатою у постачальника виникнуть на дату зарахування гривень на банківський поточний рахунок в обмін на електронні гроші;

б) дата відвантаження товарів.

На зазначену дату постачальник оформляє податкову накладну та реєструє її в ЄРПН протягом 15 календарних днів, наступних за датою складання ( п. 201.10 ПКУ).

Зверніть увагу: ми вважаємо, що податкову накладну постачальник зобов’язаний виписати на повну суму купівлі, у тому числі й за ситуації, коли він оформляє податкову накладну на дату надходження грошових коштів за обмінені електронні гроші на свій поточний рахунок. І хоча надійти грошові кошти можуть уже за вирахуванням комісії банку за обмін, на суму цієї комісії вартість поставлених товарів не зменшується. Отже, і податкові зобов’язання нараховують на повну суму постачання товарів.

Бухгалтерський облік. В Інструкції № 291 торговці не згадані серед осіб, які відображають операції на субрахунку 335. Однак очевидно, що торговці, які приймають електронні гроші, повинні обліковувати їх саме на цьому субрахунку.

Приклад 2. Торговець в інтернет-магазині отримав на електронний гаманець від покупця електронні гроші на суму 960 грн. Після підтвердження зарахування покупцю були відвантажені товари на суму 960 грн., у тому числі ПДВ — 160 грн. Згодом електронні гроші були обмінені на гривні. Собівартість товару становить 600 грн.

Таблиця 2. Облік електронних грошей у торговця

Господарська операція

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1. Зараховано електронні гроші на електронний гаманець продавця

335

681

960,00

2. Відвантажено товар покупцю

361

702

960,00

3. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

160,00

4. Уключено собівартість товару до витрат

902

281

600,00

5. Відображено взаємозалік заборгованостей

681

361

960,00

6. Торговець подав заявку банку емітенту на погашення електронних грошей

333

335

960,00

7. Утримано комісію банку за зворотний обмін електронних грошей

92

333

5,00

8. Зараховано гривні на поточний рахунок торговця

311

333

955,00

 

Облік WebMoney Transfer

Донедавна система WebMoney Transfer застосовувалася в Україні нелегально, на що звертав увагу і Нацбанк (див. листи від 20.11.03 р. № 25-209/1539-8608 і від 24.06.11 р. № 25-112/1575-7731). З 21.05.15 р. система WebMoney.Ua зареєстрована НБУ як внутрішньодержавна система розрахунків*.

* http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art id=7746551

Але хоча офіційні органи* зазначали, що згідно зі світовою практикою те, що розуміється під титульними знаками системи WebMoney Transfer, належить до електронних грошей, самі розробники так не вважають. Про це чітко йдеться в п. 1 Договору відступлення прав вимоги, що укладається в письмовій формі з юридичними особами, які планують використовувати WebMoney**.

Формально йдеться про торгівлю борговими зобов’язаннями (правами вимоги до первісного дебітора — АТ «ПК Банк»*** ). Титульні знаки WebMoney Transfer (зокрема, еквівалент гривні WMU) враховують номінальний розмір прав вимоги, які має той чи інший контрагент у кожний момент часу.

* Див. листи НБУ від 20.11.03 р. № 25-209/1539-8608 і Міндоходів України від 17.07.13 р. № 367/2/99-99-22-01-02.

** https://webmoney.ua/files/ugoda yur.pdf?v1

*** http://webmoney.ua/about/law

Тому титульні знаки WebMoney Transfer не належать до засобів платежу і, відповідно, не підлягають відображенню на рахунку 335.

Придбання та продаж титульних знаків WebMoney Transfer показують в обліку у складі:

• дебіторської заборгованості на субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» — при зарахуванні титульних знаків на електронний гаманець (так званому «введенні грошей в систему»);

• кредиторської заборгованості на субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» — при надходженні грошових коштів в обмін на титульні знаки (так званому «виведенні грошей з системи»).

Після «виведення грошей» здійснюється взаємозалік зазначених зобов’язань.

Детальні інструкції щодо ведення податкового та бухгалтерського обліку з використанням WebMoney містяться на їх сайті (http://webmoney.ua/about/law).

Висновки

  • Електронні гроші є одним із засобів розрахунку в системі електронної комерції.

  • На сьогодні в Україні використовуються тільки 3 системи електронних грошей: «ГлобалМані», «Махі», «MoneXy».

  • Іноземні системи електронних грошей поки що не можуть офіційно використовуватися в Україні, оскільки вони не пройшли реєстрацію в НБУ. У системі WebMoney електронні гроші не використовуються.

  • Користувач — суб’єкт господарювання має право отримувати електронні гроші та пред’являти їх до погашення лише в обмін на безготівкові кошти. При цьому він може оплатити з використанням електронних грошей продукцію, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права.

  • Торговці мають право використовувати отримані електронні гроші виключно для обміну на безготівкові кошти або повернення їх користувачам.

  • Особливість податкового обліку з використанням електронних грошей полягає в тому, що за ситуації, коли першою подією є отримання передоплати, податкові зобов’язання у продавця виникають на дату зарахування гривень на банківський поточний рахунок в обмін на електронні гроші.

Документи та скорочення статті

Закон № 675 — Закон України «Про електронну комерцію» від 03.09.15 р. № 675-VIII.

Закон № 2346 — Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.01 р. № 2346-III.

Закон № 2664 — Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.01 р. № 2664-III.

Закон № 1023 — Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.91 р. № 1023-XII.

Положення № 481 — Положення про електронні гроші в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 04.11.10 р. № 481.

Інструкція № 291 — Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291.

ЄРПН — Єдиний реєстр податкових накладних.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити