Теми статей
Обрати теми

Як підприємцю на загальній системі облікувати витрати

Хмелевська Оксана, податковий експерт
Для ФОП-загальносистемника дуже важливо правильно визначити склад витрат і відобразити їх суми в обліку. Про те, яким витратам пощастило вплинути на суму чистого доходу, а яким ні, ви дізнаєтеся в цій статті.

Загальні принципи обліку витрат

Почнемо з основних правил обліку витрат для ФОП-загальносистемників. Витрати мають бути:

1) пов’язані з господарською діяльністю ( п. 177.2 ПКУ);

2) фактично понесені, тобто оплачені (відображаємо за касовим методом);

3) документально підтверджені ( п. 177.2 ПКУ);

4) безпосередньо пов’язані з доходом ( п. 177.4 ПКУ).

Усі інші платежі не зменшують оподатковуваний дохід підприємця. Але залишимо поки що осторонь те, чому немає місця у витратах, і поговоримо про платежі, які їх формують.

Склад витрат ФОП-загальносистемника

Перелік платежів підприємця, які можуть зменшити його оподатковуваний дохід, наведено в  пп. 177.4.1 — 177.4.4 ПКУ. Кожен із цих підпунктів об’єднує в собі певний «набір» витрат. Далі розповімо про кожен з них.

Підпункт 177.4.1 ПКУ дає право підприємцям, які займаються торгівлею, відобразити у витратах закупівельну вартість товарів, придбаних для реалізації. Виробничим підприємцям — вартість сировини, матеріалів, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, що увійдуть до собівартості їхньої продукції. Те саме стосується підрядників або виконавців.

Крім того, у витратах можна відобразити вартість палива та електроенергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари і тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат (продукція, товар тощо).

Як і раніше, облікувати їх (записати у графі 6 Книги обліку доходів і витрат, далі — Книга ОДВ) ви зможете тільки після того, як буде отриманий дохід від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг. Прямий зв’язок понесених витрат з отриманим доходом має бути в наявності.

Приклад. 03.03.16 р. підприємець купив партію товару за 1000 грн. (сплатив постачальникові). А 18.03.16 р. цей товар був проданий (отримана оплата від покупця) за 2000 грн. На яку дату відображати витрати на покупку товару?

Відповідь проста: на 18.03.16 р. Адже такі витрати можна записати в Книгу ОДВ лише після того, як буде отриманий пов’язаний з ними дохід.

А оскільки дохід надійшов 18 березня, отже, і запис про витрати у графі 6 Книги ОДВ (1000 грн.) повинен з’явитися 18.03.16 р.

Припустимо, ви отримали передоплату від покупця (відобразили її суму в доходах) і тільки потім купили потрібний йому товар у постачальника (наприклад, при торгівлі під замовлення). Чи можна в такому разі включити у витрати авансові платежі, не чекаючи, поки товар фактично поступить? Так, адже головне правило таке: «витрати відображаємо на момент отримання доходу», за касовим методом.

Те ж саме у ситуації, коли підприємець оплатив товари постачальнику й одразу ж домовився про їх продаж (отримав оплату за них від свого покупця). Сплачений аванс можна записати до витрат. При цьому не важливо, що фізично товари поки що лежать на складі у первинного постачальника.

Крім того, якщо ви оплатили товари (роботи, послуги) минулого року, а дохід від їх реалізації надійшов у поточному, то ви не втрачаєте права віднести їх вартість на витрати (консультація в категорії 104.05 ЗІР ДФСУ).

Зверніть увагу! Не включається до витрат ФОП на загальній системі вартість придбаної нерухомості та/або транспортних засобів, тобто майна, на яке право власності оформляють на фізособу, а не на ФОП.

Підпункт 177.4.2 ПКУ є головним щодо витрат на оплату праці. Він дає право включити до складу підприємницьких витрат суми основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, що виплачуються (надаються) найманим працівникам у зв’язку з відносинами трудового найму. Крім того, до витрат можна включити оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності працівників за рахунок ФОП.

Також у витратах знайдеться місце виплаченим винагородам за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, будь-яким іншим оплатам у грошовій або натуральній формі, установленим за домовленістю сторін.

Важливо! Немає місця в підприємницьких витратах сумам матеріальної допомоги, що звільнена від оподаткування відповідно до розд. IV ПКУ. Не потраплять до витрат суми допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, у тому числі й у зв’язку з вагітністю та пологами, які виплачуються за рахунок коштів фонду соцстраху.

Витрати на оплату праці найманих працівників відображайте у графі 7 Книги ОДВ у день виплати (у «грязній» (нарахованій) сумі).

Підпункт 177.4.3 ПКУ дозволяє включити до витрат суми ЄСВ (за ставкою 22 %), нарахованого на зарплату працівників (у графі 7 Книги ОДВ), а також ЄСВ, сплаченого підприємцем «за себе», тобто з чистого доходу за підсумками року (до графи 8 Книги ОДВ). Відображають такі витрати в день сплати ЄСВ.

Суми ПДФО і ВЗ, утриманих із зарплати працівників, окремо до витрат не включають, оскільки вони вже потрапили до витрат у складі «грязної» зарплати.

Крім того, не потрапляє до витрат ПДФО «за себе» (авансові платежі та остаточний розрахунок за підсумками року), а також ВЗ.

А ось сумам сплачених податків, зборів (крім, звичайно, суми ЄСВ) і витратам, понесеним у зв’язку з придбанням ліцензій, інших спеціальних дозволів, виданих держорганами для здійснення госпдіяльності, місця в підприємницьких витратах немає (див. роз’яснення в підкатегорії 104.05 ЗІР ДФСУ).

Важливо! У платників ПДВ суми «вхідного» ПДВ не включаються до витрат ( п. 177.3 ПКУ). Проте вони при дотриманні вимог ПКУ формують податковий кредит і тим самим зменшують суму ПДВ, належну до сплати в бюджет.

Не можна віднести до витрат суми акцизного податку, уключеного до вартості придбаних товарів або інших матеріальних цінностей (див. консультацію в категорії 104.05 БЗ).

Витратний п.п. 177.4.4 ПКУ включив інші адміністративні, загальновиробничі, збутові витрати підприємця.

До цього списку потрапляють витрати на:

1) відрядження працівників (при документальному підтвердженні), причому без жодних обмежень за видами та сумою добових. Щоправда, не забудьте про ліміти на включення сум добових до неоподатковуваного доходу працівників для ПДФО і ВЗ (275,60 грн. — по Україні і 1033,50 грн. — за кордоном).

Про витрати ФОП на власні ділові поїздки/відрядження в ПКУ умовчали. Податківці також хапаються за цей пропуск і говорять, що права на витрати у ФОП на загальній системі за сумами коштів, витрачених в особистому відрядженні, немає (консультація в підкатегорії 104.05 БЗ). Але з цієї непростої ситуації є вихід;

2) послуги зв’язку. До таких послуг відносять пошту, телеграф, телефон, телефакс, мобільний зв’язок та Інтернет;

3) рекламу;

4) оплату розрахунково-касового обслуговування;

5) оплату оренди. Очевидно, що таку можливість передбачено при оренді як транспорту, так і нерухомості;

6) ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності. За цією статтею у витратах опиняться суми на оплату рахунків за комунальні послуги. А ось для витрат на страхування майна, що використовується в госпдіяльності, або його охорону запалили червоне світло (консультації в категорії 104.05 БЗ). Крім того, ФОП не можуть зменшувати виручку на суми амортизації основних засобів і нематеріальних активів;

7) транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з нею;

8) вартість придбаних у ФОП і юросіб послуг, які прямо пов’язані з виробництвом товарів, виконанням робіт і наданням послуг.

Зверніть увагу! У витратах може опинитися вартість канцелярського приладдя та інших малоцінних необоротних матеріальних активів (консультації в категорії 104.05 ЗІР ДФСУ).

Важливо: у ДФСУ вважають, що підприємці не можуть відносити до витрат суми орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, оскільки це обов’язковий (податковий) платіж (лист від 21.04.15 р. № 3701/М/99-99-17-02-02-14). Щоправда, на відміну від податківців, Комітет ВРУ з питань податкової та митної політики дотримується іншої думки. Він зробив ставку на орендну природу плати за державну (комунальну) землю і не бачить перешкод для її включення до витрат (лист від 10.11.15 р. № 04-27/10-1784).

Авансові оплати за послуги, у тому числі за оренду, потраплять до витрат, до графи 8 Книги ОДВ, після того, як вони будуть понесені.

Річ у тім, що це непрямі витрати, які не можна пов’язати з конкретними одиницями реалізованого товару або обсягами наданих послуг.

Важливо! Усі витрати мають бути підтверджені документально. Які документи підтверджують понесені витрати, у тому числі при покупках через Інтернет? Платіжне доручення, прибутковий касовий ордер, квитанція, фіскальний чек, акт закупівлі (виконаних робіт, наданих послуг), роздруківка про рух коштів від банківської установи із зазначенням даних контрагентів і вартості товарів (робіт, послуг), касовий чек та інші документи, що підтверджують факт оплати товарів, робіт, послуг (роз’яснення в категорії 104.05 ЗІР ДФСУ).

Зверніть увагу: первинні документи повинні мати такі обов’язкові реквізити:

• назву документа (форми);

• дату і місце складання;

• назву підприємства (ФОП), від імені якого складено документ;

• зміст та обсяг господарської операції, одиницю вимірювання господарської операції;

• посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення;

• особистий підпис або інші дані, що дозволяють ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Висновки

  • Витрати підприємців мають бути оплачені, підтверджені документально, пов’язані з госпдіяльністю.
  • При формуванні витрат підприємцю слід керуватися п. 177.4 ПКУ.
  • Підприємець може відобразити у складі витрат суму ЄСВ, сплаченого «за себе». А ось ПДФО і ВЗ «за себе» у витратах місця немає.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі